You are on page 1of 23

TEACHING ENGLISH TO

STUDENTS WITH
SPECIAL NEEDS
Portsmouth 7th - 20th April 2016
SEND and Inclusion in England
ALUMNES DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

AL SISTEMA EDUCATIU ANGLS

SEN and Inclusion in England

SEN Students: Students with Special Needs. Alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

- Communication and Interaction / Comunicaci i Interacci.

- Cognition and Learning / Dificultats Cognitives i d'Aprenentatge.

- Social, Mental and Emotional Health / Social, Salut Mental i Salut Emocional.

- Sensory and or Phisical / Sensorial i o Fsica.

Fins al 2014, les categories estaven agrupades d'una altra manera. De les quatre una era Behaviour, Emotional
and Social ( Necessitats derivades del Comportament, Necessitats Emocionals i Social) . A partir del 2014
desapareix com a categoria preocupats pel seu s excesiu com a diagnstic de l'alumnat amb Necessitats
Educatives Especials.
Inclusi

Les dades actuals ens demostren que la inclusi s un fet real i ha augmentat al llarg dels darrers anys.
Els alumnes amb necessitats ms severes sn proposats per una educaci a una escola especial.

Qui i com s'identifica als alumnes de Necessitats Educatives Especials?

- Normalment a Educaci Infantil o a les Escoles Junior equivalents des dels 4 fins als 7 anys.
- Inicialment ho fa l'escola desprs s'involucren agncies externes que paguen les escoles.
- Alumnes amb necessitats sensorials i o fsiques pot venir identificat per un professional de la medicina, tan
pblica, com privada.

Agncies externes:

- Psiclegs especialitzats en Educaci.


- Psiquiatres.
- Logopedes.
- Serveis Socials.
- Fisioterapeutes.
- Pedagogs, 'Teacher Advisers' i Autoritat Local.
Qu funciona?

- Exercicis tancats.
- Jocs.
- Colors per a la diferenciaci de conceptes.
- Preguntes escalonades.
- Banc de vocabulari.
- Fitxes molts visuals i menys activitats de la pissarra. ( ni ordinaria ni digital)
- Treballar l'atenci.
- Simplificar el llenguatge, mai el contingut.
- Com objectiu: donar importncia a l'aprenentatge i no al fet d'acabar les activitats.

Intervencions

Sn importants ja que les necessitats dels alumnes no sn permanents ni fixes, canvien i varien. Hi ha d'haver una
certa flexibilitat al canvi i ha d'estar supervisat.
- Inclusives.
- Petit grups.
- Programes especfics per matemtiques.
- Programes especfics de llengua.
- Suport.
Special Schools

- Alumnes amb necessitats ms complexes i o severes.


- Tracten alumnes amb alguna tipologia especfica com dificultats en l'aprenentatge des de moderats fins a severs.
- Tots els alumnes estan diagnosticats.
- Rebren ms financiaci per alumne.
- Tenen un funcionament en quant a intervencions molt semblant a les mainstream schools.

Local Authority

Controlen i asseguren que les necessitats dels alumnes SEN estan cobertes i que els plans i adaptacions se
compleixen.

Les esoles Academies i Free School tenen ms independncia i no estan sota aquest control.
The end