You are on page 1of 2

Sicilijanka

Opti planovi i ideje:


Za belog:
1. Napad belog na kraljevom krilu
2. kontrola polja d5; igra na slabo polje d5
3. rtva na d5, b5 i e6.
Za crnog:
1. Nastup e i d peacima u centru
2. Peaki nastup na daminom krilu
3. Igra po c liniji
4. rtva na c3

1.e4 c5 2.f3 d6 3.d4 cxd4 4.xd4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
Opte karakteristike pozicije su da beli trenutno ima malu razvojnu i prostornu prednost
(razvijen skakac na d4 i peak e4 protiv d6), a plus pozicije crnoga su da ima peacki
majoritet u centru, kao i poluotvorenu c liniju, koje ce mu sluziti kao osnova za kontraigru.
Da je beli sada na potezu on bi odigrao c4 i time pokuao da dodatno kontrolie veoma
vaznu tacku u sicilijanci - d5! 4...f6 5.c3 ovde crni na raspolaganju ima nekoliko glavnih
poteza 5...e6, 5...g6, 5...Sc6 i 5...a6 koji cemo sada razmatrati. 5...a6 je potez koji ima ideju
da u sledecem potezu se odigra ...e5, a pri tom je belom oduzeto polje b5. Osim toga taj
potez priprema potez ...b5, koji spada u planove crnog. [Odmah 5...e5? ne valja zbog 6.b5+
d7 7.xd7+ bxd7 8.f5 i sada je u siclilijanci kljucno polje d5 u rukama belog, a crni nema
zadovoljavajucu kompezaciju za to.]
Napad belog na kraljevom krilu
Ako pogledamo poziciju na dijagramu mozemo da ustanovimo faktore koji su odluujui da se beli odluci za napad
na kraljevom krilu:
1. Poluotvorena c linija nam ukazuje to da crni najverovatnije nece praviti veliku rokadu, jer bi u tom slucaju
njegov kralj bio izlozen zbog nedostatka c peaka.

2. Peaci beloga na daminom krilu su na pocetnom polozaju, nisu oslabili damino krilo, tako da je moguca
velika rokada kao priprema za peacki nastup na kraljevom krilu.

3. Beli belopoljni lovac moze biti postavljen na d3 ili c4 odakle ce motriti na kraljevo krilo crnog.

4. Prisustvo crnog skakca na f6 moze sluziti belom kao motiv da na njega izvri pritisak ili putem Lg5 ili da ga
napadne g peakom, a to bi sve ilo u cilju kontrole strateki vaznog polja d5.

Odgovor crnog na napad belog na kraljevom krilu moe da bude dvostruk:

1. Crni moe da pokrene rani napad na daminom krilu, i tako ostvari obostrano otru igru sa neizvesnim
ansama.

2. Moe da usmeri pritisak figurama na beli centar i time okupira bele figure, tako da beli nikad ne uspe da

razvije svoj napad u punoj meri.

Borba za polje d5 (kontrola polja d5, igra na slabo polje d5, nastup ei d peacima u centru)
Opta napomena zato je vano polje d5 u sicilijanci. Beli ima prostornu prednost (ima mogunost da
na etiri reda prebacuje figure) to mu omoguava veu mobilnost figura, a crni ima manje manevarskog
prostora (preteno sedmi i osmi red) i ako uspe da sprovede d5 njegove figure e naglo oiveti, a ostvariti
e i peaku prednost u centru.