You are on page 1of 5

Augustus 2010

Hospice in Hengelo,
of zuigelingenzorg in Zambia?

Een zorgboerderij in Zevenbergen of microkrediet in Malawi?


Een ziekenhuis in Zimbabwe of een kennel in Kerkrade?

Wie zoveel geld kan en wil geven dat het niet meer in de collectebus past,
of een bedrag met vijf nullen niet meer met een bankoverschrijving wil
afdoen, heeft een probleem.
Hoe zet je je geld in om een bijdrage te leveren?
Erger nog; waar wil je een bijdrage aan leveren en hoe?

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de wereld verdeeld in;

• Internationale Hulp
• Gezondheid
• Welzijn
• Natuur en Milieu

En zijn dat de thema’s waarin je geld besteed moet gaan worden?


Wat zijn de mogelijkheden in ‘venture philanthropy’ en al die andere
moderne vormen van geld besteden om de wereld een beetje beter te
maken.
Moet je eigenlijk wel kiezen voor geven?
Is investeren niet beter?
En waar ligt de grens tussen die twee?

Als je geld stopt in een broodjeszaak waar personeelsleden met een


verstandelijke functiebeperking werken, ben je dan filantroop of een
moderne belegger?
Mag je geld verdienen aan producten die verkocht worden aan mensen in
The Bottom of the Pyramid?
Zo zijn er heel veel vragen die vroeg of laat opdoemen.

De mogelijkheden om iets te doen voor anderen, of voor een bepaald doel,


nemen alleen maar toe. Niet alleen omdat het Internet steeds meer
mogelijkheden bereikbaar maakt, maar ook omdat meer en meer mensen
op dit terrein actief zijn en het aantal organisaties in binnen- en buitenland
exponentieel toeneemt. Alleen al in Nederland zijn zo’n zeventienduizend
(met name) stichtingen geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling ( ANBI ).

Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL | Telefoon +31 78 635 11 11


E-mail henk@vanstokkom.nl | Kamer van Koophandel Rotterdam 24323558
De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle werkzaamheden en te verlenen diensten.
En er zijn redenen om aan te nemen dat er ruim veertigduizend goede
doelen stichtingen en organisaties in Nederland gevestigd zijn.
Als we ons beperken tot geven in Nederland gaat er naar schatting ruim
vier miljard EURO om in de sector van goede doelen.

Een wereld aan ervaring is er dus al. Toch beginnen er jaarlijks een
onbekend aantal mensen, die de collectebus en standaard overschrijving
willen passeren, een nieuw vermogensfonds.

Een nieuw vermogensfonds is een nieuw avontuur. Over dat avontuur


wordt soms heel erg goed, en soms nauwelijks nagedacht.

Maar zoals aangegeven; er is al een wereld aan ervaring.


In 2006 werd deze spoedcursus over ‘geven’ opgetekend op basis van
(toen..) ruim tien jaar ervaring.
Een ideaal startpunt voor u als betrokkene bij - of oprichter van - een
nieuw vermogensfonds kan de ervaring van een gelijkgestemde met een
vergelijkbare achtergrond zijn. Iemand die al een vermogensfonds heeft
opgericht, of bij een bestaand fonds betrokken is. Ga dus vooral op zoek
naar zo iemand en praat er mee. Vrijwel iedereen wordt graag
aangesproken op kennis en ervaring.

Daarbij is het wel zaak om te letten op belangen.


Het draait tenslotte om geld.
Veel geld of weinig geld maakt niet uit en ‘veel’ en ‘weinig’ zijn relatieve
begrippen…..

Hoeveel geld er ook beschikbaar is. Ga keuzes maken.


Niet overhaast, maar wel zo snel mogelijk.
Het uitstellen van keuzes zal onherroepelijk leiden tot teleurstellingen en
problemen.

Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL | Telefoon +31 78 635 11 11


E-mail henk@vanstokkom.nl | Kamer van Koophandel Rotterdam 24323558
De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle werkzaamheden en te verlenen diensten.
Allereerst is de keuze van een goede notaris die de statuten gaat opstellen
van groot belang en vervolgens de keuze van het bestuur van het
vermogensfonds. In vrijwel alle gevallen zal een Nederlands
vermogensfonds een stichting als rechtspersoon kiezen. Daarbij moet
goed gelet worden op de fiscaliteit ( ANBI ).

Bedenk ook dat een stichting een onafhankelijke rechtspersoon is.


Er wordt nog wel eens gezegd; ‘onze stichting’ of ‘mijn stichting’.
Vaak wordt er met het geld van de stichting ook heel ‘persoonlijk’
omgesprongen.
Dat kan fiscale consequenties hebben.
Maar het is een onafhankelijke rechtspersoon en het wel en wee van een
stichting wordt bepaald door het bestuur.
Dus de keuze van het bestuur, alsmede de wijze waarop toekomstige
bestuursleden worden gekozen, is van groot belang voor de toekomst van
de stichting en het geld dat u aan en via de stichting gaat geven.

Bij het kiezen van bestuursleden is vriendschap gezellig, maar


inhoudelijke en vaktechnische kennis wellicht beter. Denk ook na over
zaken als bestuurstermijn, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Zeker
als het om veel geld gaat.

Vervolgens moet er geografisch en thematisch gekozen worden en komen


zaken als missie en visie aan de orde.
Hou het eenvoudig en gedenk de woorden van Coco Chanel;
‘Eenvoud is geen kenmerk van armoede.’

Ook de volgende twee ‘quotes’ zijn aardig om in het achterhoofd te


houden:

‘If you don't know jewelry, know the jeweler.’ - Warren E. Buffet

‘In philanthropy, the most important problems are those which have
already resisted both intellect and money. ’ - Warren E. Buffet in
een gesprek waarin hij aan gaf dat hij filantropie een 'tougher
game' vond dan ‘business’.

Dan de thema keuze. Een objectieve keuze is nagenoeg onmogelijk. Maar


vooral ook zinloos. Als je door een objectief proces tot de conclusie zou
komen dat herbebossing van de Sahel van groot belang is, maar je echte
interesse ligt bij de zorg voor ouderen in Nederland, wat dan?

Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL | Telefoon +31 78 635 11 11


E-mail henk@vanstokkom.nl | Kamer van Koophandel Rotterdam 24323558
De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle werkzaamheden en te verlenen diensten.
Er bestaat gelukkig geen financieel triage systeem op basis waarvan een
objectieve keuze gemaakt kan gaan worden bij het besteden en/of geven
van geld aan sociale of andere doelen.

Kies dus rustig op uw gevoel en met gevoel……..maar teveel emotie kan


een kostbare zaak blijken.

Laat u in dat verband nooit (..) verleiden tot toezeggingen ‘on the spot’.
Bedenk bij alles dat het niet moeilijk is om weldoener te worden, maar
heel makkelijk om boosdoener te worden. Zeker als verwachtingen niet
worden waargemaakt.
Wees dus voorzichtig met het wekken van verwachtingen.

Het bestuur is er niet voor niets. Een werkbezoek afleggen met het hele
bestuur kan, maar zeg dan dat u een compleet voorstel afwacht, of ga
slechts met een kleine delegatie uit het bestuur op pad……

Na de thema keuze volgt de geografische keuze.


Kies voor regio’s en/of landen waar u uit de voeten kunt.
Bij de keuze tussen Ecuador en Ethiopië is het feit dat u nauwelijks Spaans
spreekt en de Ethiopiërs wel Engels, wellicht handig.
Nog afgezien van het feit dat vliegen naar Ethiopië niet zo veel tijd in
beslag neemt en geen ‘jetlag’ oplevert. Durf ook hier dus op praktische
basis een keuze te maken.

Uw keuzes zijn gemaakt.


Thema’s en geografie zijn vastgesteld.
Missie, visie, strategie en werkplan zijn gereed.
Het wordt tijd om aan de slag te gaan. Neem ook voor de start gerust de
tijd.
Niet gaan rennen voor je kunt lopen.
En de problemen van vandaag zijn er morgen (helaas) ook nog.
Ook in de filantropie en alles wat daar tegen aan leunt, lijkt het adagium
‘go big or go home’.
Maar de wereld draait niet alleen op groot, groter, grootst. Mensen
verlangen weer terug naar kleinschaligheid en een menselijke maat in
thuiszorg, bejaardenzorg en in veel Afrikaanse landen en elders wordt het
belang van ‘Family Farming’ weer op waarde geschat en serieus
genomen.

Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL | Telefoon +31 78 635 11 11


E-mail henk@vanstokkom.nl | Kamer van Koophandel Rotterdam 24323558
De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle werkzaamheden en te verlenen diensten.
Nieuwe vermogensfondsen gaan steeds vaker met een eigen organisatie
van start. Ze omarmen een probleem in eigen land of elders, huren
mensen in en gaan aan de slag.
Dat kan, net als in andere sectoren van het economisch verkeer, een start
zijn.
Maar als Oxfam Novib of een ziekenhuisdirectie in Nederland morgen een
BV starten en mensen inhuren met ervaring in uw branche, hoe groot
schat u dan de kans op ongelukken?

De belangrijkste spelers die met het thema van uw keuze in de regio van
uw keuze actief zijn leren kennen is dus van groot belang. Neem ook daar
gerust wat tijd voor.

Leestips;

• FM magazine
• Alliance magazine
• Stanford Social Innovation Review

• ‘Compounding impact’
• ‘Helping nonprofits do business’
• ‘Er toe doen’

• Toolkit Toezicht Goede doelen

• www.vanstokkom.nl

Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL | Telefoon +31 78 635 11 11


E-mail henk@vanstokkom.nl | Kamer van Koophandel Rotterdam 24323558
De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle werkzaamheden en te verlenen diensten.

Related Interests