You are on page 1of 37

Tartalomjegyzék

1.FEJEZET (Bevezetés).........................................................................3-5. oldal


• A gitár részei
• A gitárok csoportjai
• A húrok elnevezése

2. FEJEZET (Zeneelméleti bevezető)......................................................5-8. oldal


• A hangok intervalluma magasságuk szerint
• A törzsgangsor basszuskulcsban
• A törzshangsor violinkulcsban
• Kromatikus hangsor
• Hangok a gitáron
• Pengetések fajtái
• Az ujjak jelölése
• C-dúrskála a gitáron
• Gyakorlatok
• Gitárhangolás

3. FEJEZET (Az akkordok világa 1.)......................................................9-19. oldal


• Az akkord fogalma
• Az első akkordok Em, Am (lefogása, váltása)
• Ritmusgyakorlat
• Dal (Kis kacsa fürdik)
• D dúr, A dúr, tabulatúra
• Nézz ki hát c. dal
• E7, A7, E dúr Újra itt van c. dal
• Az akkordos ritmuspengetés (SIKA)
• Ohio sikával ()
• C dúr, D moll, A börtön ablakába c. dal
• Folytott akkordpengetés az Utcán c. dal

4. FEJEZET (Zeneelmélet 2.)..............................................................19-21. oldal


• Dúrhangsorok képzése felsődomináns irányban
5. FEJEZET (Basszuskíséretek)..........................................................21-23. oldal
• Külön basszus
• Váltott basszus
• Sétáló basszus
• Gyakorlatok basszuskíséretekre
• Kék színű virág

6. FEJEZET (Zeneelmélet 3.).................................................................. 24. oldal


• Dúrhangsorok képzése alsódomináns irányban

7. FEJEZET (Dalok)........................................................................... 25-30. oldal


• F dúr, Tizenhat tonna
• An angel
• I can’ t help myself
Balogh Imre GITÁRSULI 3

• Akkordtáblák............................................................................... 31-34. oldal

I. BEVEZETÉS
Mielőtt beleugranánk a mélyvízbe, mármint a gitártanulás gyakorlati
részeibe (akkordtanulás, gyakorlatok, daltanulás stb.), meg kell tanulnod egy-
két elméleti dolgot, hogy jobban megértsd majd a feladatokat és a
gyakorlatokat, és némhány szakszót elsajátíts a zene és a gitár világából.

A gitár részei

Fej

Hangoló kulcsok

Bund(ok)

Nyak

Test

Hanglyuk
Húr(ok)
Húrláb
Balogh Imre GITÁRSULI 4

A gitárok csoportosítása

Akusztikus gitárok: kordofon elven működik, vagyis a húrok


rezgése által keltett hang a hanglyukon keresztül az üreges testbe
áramlik, és ott felerősödik. Így az akusztikus gitárok elektronika
nélkül működnek.

Fajtái:
• klasszikus gitár: széles nyakú, damilhúros gitár.
• Western gitár: vékony, acélpánttal erősített nyakú, fémhúros
gitár.

Elektro-akusztikus (v. félakusztikus) gitárok: az akusztikus és


az elektronikus gitárok keveréke. Üreges testű hangszer, de
beépített hangszedővel (pick-up) is fel van szerelve. A kordofon
elven keltett hangot a hangszedő felfogja, elektronikus jellé alakítja
és vezetéken keresztül az erősítőbe juttatja, ahol a hang
felerősödik, és a hangfalon keresztül hallható.

Elektronikus gitárok: tömör testű, fémhúros gitárok. ezek már


nem kordofon elven működnek. Több hangszedő (pick-up) is
található rajtuk. Működési elvük ugyanaz, mint az elektroakusztikus
gitároké, a különbség csak az, hogy a hang nem kordofon elven
működik, hiszen nincsen üreges testük.

Klasszikus gitár Western gitár elektro-akusztikus gitár elektronikus


gitár
Balogh Imre GITÁRSULI 5

A húrok elnevezése

E6 A5 D4 G3 H2 E1

A H2 húrt a külföldi húrkészletekben B2 –ként tüntetik fel, azonban a hangjuk


természetesen ugyanaz. Ugyanez jelemző az akkordokra is, a H –t B-nek, a B
-t pedig Bb –nek jelölik.

II. Zeneelméleti bevezető

1. A hangok intervalluma magasságuk szerint


A törzshangsor elemei (C D E F G A H) folyamatosan ismétlődnek, de minden
szakaszban hangmagasságuk emelkedik, ezért a különböző szakaszok
megkülönböztetésére u.n. szakjelzőket használnak.

Ezek a szakjelzők a következőképpen sorakoznak egymás után:


Nagy, kis, egyvonalas, kétvonalas, háromvonalas, négyvonalas stb.

A legmélyebb hangok tehát a nagybetűvel jelöltek, amelyek basszuskulcsban


vannak jelölve. Bár mi, gitárosok violinkulcsot (másnéven: hegedűkulcs vagy
G-kulcs) használunk, de azért érdemes megismerni a basszuskulcsot, hogy a
zeneelmélet jobban átfogható legyen.

A törzsgangsor basszuskulcsban

Tehát a nagy- és a kisbetűkkel jelölt hangok sorát jelöljük basszuskulcsban.


Ezeket a hangokat a gitárosok ritkán használják (kivéve persze a
basszusgitárt). A gitáron megtalálható legmélyebb hang a kis e, melyet
violinkulcsban a harmadik pótvonal alatt találunk meg.
Balogh Imre GITÁRSULI 6

A törzshangsor violinkulcsban:

C’ D’ E’ F’ G’ A’ H’ C”
Ezek a hangok azonban csak az egészhangok. A hangok rendszere azonban
nem csak egész hangokból, hanem félhangokból is áll. Ezt a hangsort—vagyis
az egész és félhangok rendszerét— kromatikus hangsornak nevezzük.

Gis
Cisz Disz Fisz Aisz
z
C D E F G A H C
Ges
Desz Esz Asz B
z

A kromatikus skálában tehát kétféle félhang van: az egyik isz-re,


isz-re, a másik pedig
esz-re végződik. Az azonban furcsának, tűnhet, hogy például a cesz és a desz
miért van egymás alatt. Azért , mert a cesz és a desz hang ugyanazt a hangot
jelöli, a különbség közöttük csak az, hogy honnan számítjuk a hangot. Ha a c-
től szeretnénk egy fél hanggal magasabbat hangot megtalálni, akkor a cisz-hez
jutunk, hiszen a cisz van egy fél hanggal feljebb, mint a c. Ha azonban a d
hangtól számítva szeretnénk egy fél hanggal lejjebb ugrani, akkor a disz-hez
jutunk. Bár a két elnevezés ugyanazt a hangot jelöli, mégis különbség van
köztük az alapján, hogy honnan számítjuk a hangot.

Ahhoz azonban, hogy kottából tudjál játszani gitáron, ismerned kell a gitár
hangjait. Tanultuk már a húrok neveit. A következő táblázat azt mutatja meg,
hogy a húrokon milyen hangok találhatók meg.

Húr neve 0 1 2 3 4 5

E6 e f fisz g gisz a
A5 a aisz h C’ Cisz’ D’

D4 D’ Disz’ E’ F’ Fisz’ G’

G3 G’ Gisz’ A’ Aisz’ H’ C”
Cisz Disz
H2 H’ C” D” E”
” ”
Gisz
E1 E” F” Fisz” G” A”

Mielőtt megpróbálnánk kottából játszani gitáron, tisztáznunk kell egy pár


elméleti tudnivalót. Először is nézzük meg, hogy milyen pengetések vannak,
illetve, hogy melyik ujjakat használunk a hangok lefogásánál és melyeket a
pengetésnél.
Balogh Imre GITÁRSULI 7

Kétféle pengetést ismerünk:


• A bepengetést és a
• Kipengetést

Bepengetés: a mutató és a középső ujjakat használjuk ezen pengetésnél. A


két ujjal általában felváltva pengetünk úgy, hogy az ujjakat nem hajlítjuk be
pengetés közben.
Kipengetés: a hüvelykujj a basszushúrokat (E6; A5; D4) pengeti (mindig a
kezdő basszushúron van), a mutatóujj a G3, a középsőujj a h2, a gyűrűsujj
pedig az E1 húrt pengeti. Az ujjak pengetés közben be vannak hajlítva.

Most pedig nézzük meg, hogy a kottában hogyan jelölik a különböző ujjakat!

Ujjak Balkéz Jobbkéz


Hüvelykujj P
Mutatóujj 1 I
Középsőujj 2 M
Gyűrűsujj 3 A
Kisujj 4

Most pedig vágjunk a dolgok közepébe!

1. Feladat
Játszd el a C-dúrskálát a gitáron kipengetéssel a következőképpen:

C’ (A5, 3. Bund); D’ (D4 üresen); E’ (D4, 2. Bund); F’ (D4, 3. Bund); G’


(G3 üresen); A’ (G3, 2. Bund); H (H2 üresen); C” (H2; 1. Bund)!

Hogyha már nagyon jól megy a C-dúrskála, próbáld meg visszafelé is játszani!

2. Játszd le a C-dúrskálát bepengetéssel!

3. Játszd le a következő gyakorlatokat a gitáron bepengetéssel!


bepengetéssel!
Balogh Imre GITÁRSULI 8

Mielőtt elkezdenénk az akkordok tanulását, először meg kell ismerkedned a


gitárhangolás fajtáival.

GITÁRHANGOLÁS

Minden gitár (mint általában a hangszerek) a környezeti, mechanikai hatásokra


lehangol (vagyis az alaphangról elugrik a hang vagy felfelé vagy lefelé, és így a
gitár hamis hangot ad). Nekünk valamilyen módszerrel vissza kell állítanunk az
alaphangot (amely az A hang), mert ha hamis gitáron játszol, az sem neked
nem tesz jót, sem a körülötted levőknek (BORZALMAS!!!). Hogyha a hamis
hang feljebb van, mint a helyes hang, akkor lefelé kell húznod a kulcsot,
hogyha lejjebb van, akkor felfelé mindaddig, amíg meg nem kapod a helyes
alaphangot.

A gitárhangolás lehetőségei:

1. Relatív gitárhangolás: valamilyen módon behangolod az E6 húrt és


hogyha azt lefogod az ötödik bundon, megkapod az A5 húr alaphangját. A
következő táblázat segíteni fog neked abban, hogy a többi húrt is be tudd
hangolni.

Már behangolt húr A bund száma A keresett húr

E6 5. bund A5

A5 5. BUND D4

D4 5. BUND G3

G3 4. BUND H2

H2 5. BUND E1

2. Hangvilla segítségével történő gitárhangolás: az A-s hangvilla


alaphangja A, amellyel be tudod hangolni az A húrt. Ezután a D4 húrt kell be
úgy, hogy lefogod az A húrt az ötödik bundon, így megkapod a D4 húr
alaphangját. Ezután a relatív gitárhangolás alapján behangolod a G3, H2, E1
húrokat. Az E6 húr azonban még nincsen behangolva. A D4 húrral tudod
beállítani az E6 húrt úgy, hogy lefogod a a D4-es húrt a második bundon,
így megkapod az E hangot. Ehhez hozzá tudod hangolni az E6 húrt.

3. Más hangszer segítségével: ha a másik hangszeren meg tudod keresni


az e, a, D’ , G’ , H’ , E” hangokat, akkor ezeket a húrokat hozzá tudod
hangolni.

4. Hangológéppel való gitárhangolás: ez a legpontosabb és legkönnyebb


módszer a gitár behangolására. A hangológépek nem éppen olcsók, de
megéri befektetni beléjük. Található rajtuk egy kijelző, amelyen számok
vannak. A középső 0 mutatja a helyes hangot. Ha ennél lejjebb van a
Balogh Imre GITÁRSULI 9

mutató, akkor felfelé kell tekerni a kulcsot, ha feljebb van, akkor lefelé. A
középső hang a helyes.
III. Az akkordok világa 1.
Ahhoz, hogy elkezdjük az akkordokat tanulni, először meg kell határoznunk,
hogy mit takar Az akkord szó.

Akkord: három vagy több különböző magasságú hang egyidejű hangzása,


illetve az így megszólaló hangok együttese. (Magyar Értelmező Kéziszótár,
Akadémia Kiadó, Budapest, 1975)

Az akkordok tehát három vagy több hangból állnak. Eszerint vannak hármas és
négyeshangzatok, de ez már a zeneelméleten belül az összhangzattan
tárgykörébe tartozik, amelyet későbbi tanulmányaink során érintünk majd.
Annyit azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy többek között az
akkordoknak két fő tipusával fogunk foglalkozni: az egyik a dúr, dúr, a másik
pedig a moll.
moll. Azt, hogy mi a különbség a dúr és a moll között zeneelméletileg,
most még nem tanuljuk meg, későbbi tanulmányaink során erről is beszélünk
majd. Hangzás szerint az a különbség közöttük, hogy a dúr egy keményebb
hangzást ad, a moll pedig egy lágyabb hangzat.

Első akkordok

E moll A moll

1. Feladat: az akkordok lefogása


• Az E mollt úgy tudod lefogni, ha a bal kezed középső ujjának (2)
begyével lenyomod a második bundon az A5 húrt, a gyűrűsujjad (3)
begyével pedig a D4 húrt. Vigyázz arra, hogy az ujjad ne érjen hozzá a
többi húrhoz, mert akkor nem lesz tiszta az akkord.
• Az A moll akkordot úgy tudod lefogni, ha a mutatóujjaddal (1) lefogod az
első bundon a H húrt, a második bundon a középső ujjaddal (2) a D4
húrt, a gyűrűsujjaddal (3) pedig szintén a második bundon a G3 húrt.

2. Feladat: az akkordok váltása


Balogh Imre GITÁRSULI 10

• Először próbáld meg rögzíteni az akkordok helyét a gitáron, hogy minél


gyorsabban oda tudd tenni az ujjaidat az akkordra!
• Ha ez már jól megy, akkor váltogasd az E moll és az A moll akkordokat
egymással úgy, hogy átcsúsztatod az ujjadat E mollról A mollra!

3. Feladat: ritmusgyakorlat lehúzásokkal


• Fogd le az E moll akkordot, és négyszer pengesd végig a gitáron úgy,
hogy a mutatóujjad (i) körmével végighjúzod a gitáron az ujjaidat az E6
húrtól egészen az E1-es húrig!
• Ezután válts A mollra és azt is négyszer pengesd végig lehúzással, csak
arra vigyázz, hogy A mollnál csak az A5 húrtól kell pengetni, mert az az
u.n. kezdő basszushúrja!
• Most válts újra E mollra, és megint négyszer pengesd végig az akkordot!
• Ezután A moll következik ismét, de ezt már csak kétszer kell lehúzással
végigpengetni!
• Végül ismét E mollra váltasz, és itt is kétszer pengetsz.

Ezt a gyakorlatot gyakorold mindaddig, amíg már teljesen simán nem


mennek a váltások. Ha ez már jól megy, akkor énekelhetsz is hozzá.

1. dal
Kis kacsa fürdik

Em Em Am Am Em Em Am Em
Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül, Lengyelországba.

Em Em Am Am Em Em Am Em
Síkos a talpa, magas a sarka, fordulj ki, fordulj két aranyalma!
Balogh Imre GITÁRSULI 11

Menjünk tovább az akkordok tanulásában!


Nézzük a következő két akkordot, melyek az A dúr és a D dúr lesznek!

D dúr A dúr

Váltogasd a két akkordot, először az egyik akkordról csúsztasd át az ujjaidat
a másikra, majd ugyanezt fordítva!

Hogyha a D dúr és az A dúr váltása már oda-vissza működik, akkor


iktassunk be egy E mollt is, méghozzá a következőképpen:
négyszer pengesd végig a D dúrt, majd négyszer az E mollt, négyszer az A
dúrt, és végül négyszer D dúrra zárunk.

D(4X) Em(4X) A(4X) D(4X)

A tabulatúra
Most pedig a gyakorlat után következzen egy újabb elméleti rész, amely
viszont nagyon kell majd az akkordozáshoz. Ez pedig az akkordgitárosok
„kottája”, a tabulatúra.

Lényege a következő: hat vízszintes vonalat látsz, rajta számokkal. A hat


vízszintes vonal a húrokat jelöli, a rajtuk lévő szám pedig a bund számát,
tehát azt, hogy az adott húrt hányadik bundon kell lefognod. Ha a bund
Balogh Imre GITÁRSULI 12

száma 0, az azt jelenti, hogy a húrt üresen kell megpengetned. Nézzük,


hogy hogyan is néz ez ki!

Játszd le a következő hangokat és akkordokat a gitáron!

5. Feladat: rajzold a következő hangokat a tabulatúrába:


a) G C C E C A A A A F F E F D
b) E F G F G F E E F G F E E
c) C D E E D C H A A H C D D C A H A
d) H H H A G E E E D A D D D E F G G E D !

6. Feladat: rajzold a következő akkordokat a tabulatúrába:


a) C Am Dm G C Am Dm G Em Am Dm G Em Am Dm G C
b) G C D G G C D G C C G C C D
c) G C C G C G C G C G C D D G
d) C Dm G C Am Dm G C C F G C G C F G C G C !

7. Feladat: jegyezd le a következő hangokat a tabulatúráról,


majd játszd le őket gitáron:

8. Feladat: jegyezd le a következő akkordokat a tabulatúráról,


majd játszd le őket gitáron:

9. Feladat: próbáld meg lejegyezni a Kis kacsa fürdik c. dal


hangjait és rajzold be a tabulatúrába!
Balogh Imre GITÁRSULI 13

Térjünk vissza az elméletről az akkordokhoz D dúrral, E mollal és A dúrral.


Erre a gyakorlatra a Nézz ki hát… című dalt fogjuk énekelni.

Nézz ki hát…

D Em A D
Nézz ki hát, hogy zuhog ez az eső, ne menj el, míg el nem áll!
D Em A D
Maradj velem, míg zuhog ez az eső, féltelek, tán eláznál.
D Em
Hogyha két hétig nem áll el, két hétig maradj velem,
A D
Hogyha hónapokig esik, hónapokig el ne menj!
Em A D
Tőlem lehet mindig zivatar, csak így mindig velem maradjál!

D Em A D
Nézz ki hát, hogy zuhog ez az eső, ne menj el, míg el nem áll!
D Em A D
Maradj velem, míg zuhog ez az eső, féltelek, tán eláznál.
D Em
Hogyha két hétig nem áll el, két hétig maradj velem,
A D
Hogyha hónapokig esik, hónapokig el ne menj!
Em A D
Tőlem lehet mindig zivatar, csak így mindig velem maradjál!
Balogh Imre GITÁRSULI 14

A következő akkordok az Újra itt van… című dalhoz kelleni fognak:

E dúr E dúr7 A dúr7

Újra itt van

A E
Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat, csapjad össze, csapjad
össze,
E7 A
csapjad össze a mancsodat.
A7 D
Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az
A E A D A
emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjünk, arra
megkérünk,
E A
ne csinálj felfordulást.

A E
Szép leányok, szép leányok, szép leányok ne sirjatok, hullanak már,
hullanak már,
E7 A
hullanak már a csillagok.
A7 D
És mi mégis, és mi mégis, és mi mégis itt vagyunk. Légy a vendégünk, légy
az
A E A D A
emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjünk, arra
megkérünk,
E A
ne csinálj felfordulást.
Balogh Imre GITÁRSULI 15

Az akkordos ritmuspengetés
(SIKA)

Lényege: az adott akkord kezdő basszushúrjától kezdve az összes húrt


egyszerre kell fel és le pengetni egy meghatározott ritmusban úgy, hogy a
kézfej közben teljesen laza legyen.

Ez egy kicsit bonyolúltan hangzik, pedig nem az!


Nézzünk egy gyakorlatot erre!

1. Feladat: Fogj le egy D dúrt a gitáron, majd pengesd végig a kezdő


basszushúrjától (D4 húr) az összes húrt lefelé úgy, hogy nem külön-
külön pendíted meg őket, hanem majdnem egyszerre. Fontos, hogy
körömmel pengess! Ha ezzel megvagy, ne vedd el a kezed, hanem
felfelé is próbáld meg ezt, azonban felfelé már nem kell az összes húrt
pengetni, mindössze az utolsó 2-3 húrba kapsz bele. Próbáld meg ezt
több akkorddal is!

2. Feladat: Ezután az lesz a feladatod, hogy a le és a föl pengetéseket


összehangoljuk, ezt pedig úgy tehetjük meg, ha a lefelé pengetésnél
nem állítod meg a kéz lendületét, hanem hozzásegíted, hogy a lendület
felfelé pengetve folytatódjon. Ebből tehát egy „leföl” ritmust kapunk.

3. Feladat: Próbálgasd a következő akkordok váltását sikával a következő


ritmusban: le-leföl 4X akkordváltás

D Em A D
Ha úgy érzed, hogy jól megy már a ritmus és az akkordváltás egyaránt,
lapozz vissza a Nézz ki hát című dalhoz (12. Oldal), és kísérd végig ezzel a
pengetéssel!

4. Feladat: Kísérd végig sikával az újra itt van című dalt a következő
ritmussal: le-leföl 8X akkordváltás

A E E7 A A7 D A E A D A E A
Balogh Imre GITÁRSULI 16

1. feladat: új akkord

G dúr D dúr7

2. feladat: a következő ritmusban gyakorold az akkordváltást:


D A A7 D D7 G D A D    

Ohio
(Sikával    )

(Refrén:)
D A A7 D
Megmondtam én, enyém leszel, így többé már senki nem ölel.
D7 G D A D
Vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio.

D A A7 D
Megkértem én, szép kedvesem, jöjjön velem, sétáljon velem
D7 G D A D
Vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio.

Refr: Meg mondtam én…

D A A7 D
És amikor átöleltem, a késemet nekiszegeztem.
D7 G D A D
Felkiáltott: „Kérlek, ne ölj meg! A halálba ne küldj engem el!”

Refr: Meg mondtam én…

D A A7 D
Éjfél után mentem haza, jaj, mit tettem, ó, én ostoba!
D7 G D A D
Balogh Imre GITÁRSULI 17

Megöltem őt, akit szerettem, mert nem kellett neki szerelmem.


A börtön ablakába

1. új akkordok:

C dúr D moll

2. A dal kísérete:
C; Am; Dm; G
     váltás

A börtön ablakába
C Am Dm G C Am
Dm
A börtön ablakába soha nem süt be a Nap, az évek tovaszállnak, mint egy
múló
G
pillanat.
Em Am Dm G Em Am Dm
G
Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád
gondolok én,
C
szeretlek én.

C Am Dm G C Am
Dm
A börtönben az évek olyan lassan múlnak el, egy csavargó dalától talán
vidámabb
G
leszel.
Em Am Dm G Em Am Dm
G
Balogh Imre GITÁRSULI 18

Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád


gondolok én,
C
szeretlek én.
Balogh Imre GITÁRSULI 19

C Am Dm G C Am Dm
G
Egy késő üzenet, egy elkésett levél, amelyben üzened, hogy nem vagy már
enyém.
Em Am Dm G Em Am
Dm
Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, hogy nem
vagy már
G C
enyém, szeretlek én.

Folytott akkordpengetés
A fojtott akkordpengetés csak annyiban különbözik az akkordos
ritmuspengetéstől, hogy a   pengetések közben valahol
hirtelen „lefojtod” a hangot, így egy pár másodpercre leáll a
pengetés, de utána újra folytatódik a ritmus. Ezt a „fojtást” úgy
tudod elérni, ha a lefelé pengetésnél a tenyered egy részével
rácsapsz a húrokra. Ezzel a trükkel egy gyorsabb dal pengetése
sokkal színesebb.

Nézzünk is ehhez egy ide passzoló dalt. E pengetés gyakorlására


a legalkalmasabb Az utcán című Illés-nóta.

Az utcán
D G A D
Néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban.
D G A D
A
Nincsen semmihez se kedvem, s érzem azt, hogy nincs ez
rendben így.
D G A
Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek.
D G A D
G
Hova, de hova, de hova, de hova megyek. Hova, de hova, de
hova, de
A D
hova megyek én.

Megállok egy utcasarkon, merre tovább, melyik úton.


Balogh Imre GITÁRSULI 20

Elindulok, párat lépek, á, erre most miért menjek én?


Bár tudnám . . . .

Lámpavasnak támaszkodva, az embereket nézem sorra.


Fáradt arccal mind sietnek, találgatom, merre mennek ők.
Bár tudnám . . . .
Balogh Imre GITÁRSULI 21

Vannak, akik végignéznek: „Szép kis alak!”- így beszélnek.


A fejükre is állhatnának, érdekelni nem tudnának ők.
Bár tudnám . . . .

Mint sűrű köd, ha gyorsan felszáll, eszembe jut, hátha vársz rám.
Látod, már nem tétovázok, megyek hozzád, meg sem állok én.
És most már tudom, már tudom, már tudom, hogy hova megyek,
tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek.
Tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek én.

IV. Zeneelmélet 2.
1. Dúrhangsorok képzése

a) A vezető hangok

A hangsor hangjait hangzatfokoknak nevezzük.

A hangsor hangjait sorszámozzuk, így a törzshangsorban a C hang az első


fok (I. fok); a D hang a második fok (II. fok); az E hang a harmadik fok (III.
fok) stb. lesz. Így jelöljük tehát a C-dúrskála hangzatfokait:

C D E F G A H
I. II. III. IV. V. VI. VII.
   
Tonika Szubdomináns Domináns Vezető hang

Ahogy az az ábrán is kiderül, néhány hangzatfok külön nevet is kapott.


Ezeket nevezetes hangzatfokoknak nevezzük.

Ilyen az
I. fok (TONIKA) a
IV. fok (SZUBDOMINÁNS) és az
V. fok (DOMINÁNS).

Ezenkívül jelentős még a VII. fok, ezt vezető hangnak nevezzük.

b) A felsődomináns-irány, vagyis a #-es dúrhangsorok


A törzshangsorból fogjuk képezni a többi dúrhangsort méghozzá úgy, hogy
a C-dúrskála 5. Foka (Dominánsa) [G] lesz az új hangsor első hangja, és az
új hangsor VII. foka (vezető hangja) [F] egy fél hanggal felemelkedik [Fisz
(F#)], így keletkezik a G-dúrhangsor.
G-dúrhangsor.

Ez ábrázolva így néz ki:


Balogh Imre GITÁRSULI 22

C D E F G A H

# G A H C D E Fisz
Mivel a dúrhangsorban már található egy módosított hang (fisz), ezért az
előjelzése
1#.

Minden # előjelzésű dúrhangsort így képezünk.

A 2 # előjelzésű dúrhangsor tehát a következőképpen képződik

# G A H C D E Fisz

## D E Fisz G A H Cisz
A D-dúrhangsorban tehát az új módosított hang a cisz. Mivel itt már két
módosított hang van, ezért az előjelzése: 2#.

Azt az irányt, ahol a keresztek száma növekszik, és ahol minden


tonika az előző hangsor tonikájának a dominánsa, felsődomináns-
iránynak nevezzük.

DÚRHANGSOROK FELSŐDOMINÁNS IRÁNYBAN


Keresztek Dúrhangsor Módosított
száma neve hang
- C fisz

# G fisz, cisz

## D fisz, cisz, gisz

### A fisz, cisz, gisz,


disz

#### E fisz, cisz, gisz,


disz, aisz

##### H fisz, cisz, gisz,


disz, aisz, eisz

Keresztek Dúrhangsor Módosított


száma neve hang
Balogh Imre GITÁRSULI 23

###### Fisz fisz, cisz, gisz,


disz, aisz, eisz,
hisz
####### Cisz fisz, cisz, gisz,
disz, aisz, eisz,
hisz, fiszisz

V. Basszuskíséretek

1. Külön basszus:

Fogd le a D dúr akkordot, és pengesd meg a kezdő


basszushúrját!

Ezután egyszerre pengesd végig a vékonyhúrokat!

Feladat: Játszd el a Nézz ki hát című dalt külön basszussal!

2. Váltott basszus:

A váltott basszus két külön basszusból áll, csak az a különbség


közöttük, hogy váltott basszusnál váltod a basszushúrokat.

Például D dúrnál, először megpengeted basszushúrként a D húrt,


utánna megpengeted egyszerre a vékonyhúrokat, majd ezután
váltod a basszushúrt és D húr helyett A húrt pengetsz.

Feladat: Játszd el az Ohio című dalt váltott basszussal!

3. Sétáló basszus:
Balogh Imre GITÁRSULI 24

Ez tulajdonképpen nem kíséret, hanem egy akkord elővezetése


basszushangokkal. Ez azt jelenti, hogy mielőtt játszanál egy
akkordot, néhány basszushangot megpengetsz. Például
vezessünk elő egy G dúrt: először fogd le és pengesd meg az E6-
os húrt, majd ezután fogd le azt a második bundon és az így
kapott g hangot pengesd meg!

4. Gyakorlatok külön basszusra:

5) Gyakorlatok váltott basszusra:


Balogh Imre GITÁRSULI 25

6. Gyakorlatok sétáló basszusra:

KÉK SZÍNŰ VIRÁG


G D
Soha semmire nincs idő, olyan gyorsan száll a nap,
és én
D7 G
olyan ritkán látom, a barátaimat.
G D
Kinn’ az utcán mennyi ember, szinte alig férnek el,
egyszer
D7 C D G
találkoznunk kéne, hát holnap gyertek el!

refrén:
C D G C
Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk, aki jön,
mint
D G
barátunk, az boldog lesz velünk.
C D G
C
Egy kék színű virág, mit a kezedben hozol, csak egy
kék
Balogh Imre GITÁRSULI 26

D C D G
színű virág, és hozzánk tartozol.

Kinn’ a város széli réten fényes, nagy tüzet rakunk,


beszélgetünk erről-arról, vagy jókat hallgatunk.
Lombok alatt száll az ének, s fejünk felett az est
leszáll, mosolyunkat továbbviszi, mind-mind aki arra
jár.

Csak egy kék színű virág . . . . .

Minket nem érdekel a hajszín, vagy az emberek kora,


nekünk egy dolog, ami fontos, a barátok szava.
Nefelejcs vagy búzavirág minden földön megterem,
hát hozzátok a virágokat, s mind-mindegyik szép
legyen!

Csak egy kék színű virág . . . . .

Pengetés javaslatok:
•   
• külön basszus
Balogh Imre GITÁRSULI 27

V. Zeneelmélet
Dúrhangsorok képzése 2.

A alsódomináns-irány, vagyis a b-s dúrhangsorok


A törzshangsorból fogjuk képezni a többi dúrhangsort méghozzá úgy, hogy
a C-dúrskála IV. Foka (Szubdominánsa) [f] lesz az új hangsor első hangja,
és az új hangsor IV. foka (szubdominánsa) [h] egy fél hanggal mélyül
[h
[h b], így keletkezik az F-dúrhangsor.
F-dúrhangsor.

Ez ábrázolva így néz ki:

c d e f g a h

b
f g a b c d e
Mivel a dúrhangsorban már található egy módosított hang (b
(b), ezért az
előjelzése
1b.

Minden b előjelzésű dúrhangsort így képezünk.

A 2 b előjelzésű dúrhangsor tehát a következőképpen képződik

b f g a b c d e

bb b c d esz f g a
A D-dúrhangsorban tehát az új módosított hang az esz. Mivel itt már két
módosított hang van, ezért az előjelzése: 2b
2b.

Azt az irányt, ahol a b-k száma növekszik, és ahol minden tonika az


előző hangsor tonikájának a szubdominánsa, alsódomináns-
iránynak nevezzük.
Balogh Imre GITÁRSULI 28

DÚRHANGSOROK ALSÓDOMINÁNS IRÁNYBAN


Keresztek Dúrhangsor Módosított
száma neve hang
B F b

Bb B b, esz

Bbb Esz b, esz, asz

bbbb Asz b, esz, asz,


desz

Bbbbb Desz b, esz, asz,


desz, gesz

Bbbbbb Gesz b, esz, asz,


desz, gesz,
cesz
Bbbbbb Cesz b, esz, asz,
desz, gesz,
b
cesz, fesz

1. Új akkord:

F dúr
2. Dal:
Tizenhat tonna
Am G F E Am G
Az ember sárból jött és sárba tér, a szegény ember nem
más,
F E
mint izom és vér
Am Dm Dm Am E Am
Csak izom és vér és csontos kéz, erős hát és durva ész.
Balogh Imre GITÁRSULI 29

refrén:

Am G F E Am G
Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér, egy nappal
vénebb vagy a
F E
hiteledért
Am Dm Dm
Szent-Péter engem ne hívj, én nem mehetek, a lelkem a
Am E Am
vállalatot illeti meg!

Hogy megszülettem, nem volt még napsugár, de csákányt


a kézbe és a bánya vár
Tizenhat tonnát raktam, akár a gép, s a zord főnök így
szólt: "elég szép!"

Tizenhat tonnát raksz . . . .

Hogy megszülettem eső hullt a telepeken, és "küszködj"


és "melózz" lett a becenevem.
Mint kölykét az oroszlán, nevelt a sors, s az asszony
hallgat, mert a kezem gyors.

Tizenhat tonnát raksz . . . .

Ki jönni lát, jobb, ha félrelép, volt, aki nem tűnt el, már
csontja sem ép.
Az egyik öklöm vas, a másik acél, s ha nem talál jobbról,
akkor balról ér.

Tizenhat tonnát raksz . . . .


Balogh Imre GITÁRSULI 30

AN ANGEL

Dm G
C
Wish I had your pair of wings, have them last night in my
dreams
Am Dm G C
I was chasing butterflies, till the sunrise broke my eyes.
Dm G
Tonight the sky has closed my eyes, what they see’ s an
angel
C
Heart
Am Dm G
I’ve got to touch that magic sky and read the angels in
their
C
eyes.

refrén:

C F G C
G
Sometimes I wish I were an angel, sometimes I wish I
were you.
C F G C G
C
Sometimes I wish I were an angel, sometimes I wish I
were you.

All the sweet honey from above, where all the World
means sweet an love
And while you’ re flying around my head, your honey
kisses keep me fed
Wish I had your pair of wings, just like last night in my
dreams
I was lost in paradise, I wish I’ d never opened my eyes.

Sometimes I wish I were an angel . . . .

Am F C G
But there’s danger in the air, try so hard to be unfair.
Am F C G
Balogh Imre GITÁRSULI 31

Danger’ s in the air, trying so hard to keep upsteam


F G
But we’ re not afraid.

Sometimes I wish I were an angel . . . .

Ajánlott pengetések az An angel c. dalhoz:


•   4Xváltás
•     2Xváltás
• 4/4-es felbontás

I CAN’ T HELP MYSELF

C Am Dm
If I would tell you how much you mean to me, I think you
G
wouldn’ t understand it
C Am Dm
G
So I wait, I wait until this day comes when you will
understand it.
C Am Dm
G
But I can’t help myself, I can’t stop myself I am going
crazy C Am F
G
And I can’t stop myself, cannot control myself, I am
going crazy.

refrén:
C F C
And I love you, I want you, I want to talk to you, I want to
be
G
with you

C F G
And I love you I want you I want to talk to you, I want to
be with you.

I cannot change it, I’m sure not making it, one big hell of
fuss
Balogh Imre GITÁRSULI 32

I cannot turn my back I’ve got to face the fact


Life without you is hazy.

And I love you I want you . . . .

Am F
Kiss me, thrill me, don’t say goodbye
Am F
Huge me, love me don’t say goodbye
Dm G C
Oh, oh, oh, oh, oh, oh don’t say goodbye

But I can’t help myself, I can’t stop myself, I am going


crazy
I cannot turn my back I’ve got to face the fact
Life without you is hazy

And I love you I want you . . . .

Dm G Dm G
C
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, - oh, oh, oh, oh, oh, Kiss me
goodbye.

És ezzel vége az első tanévnek!!!

Jegyzet
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Balogh Imre GITÁRSULI 33

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

AKKORDTÁBLÁK
Balogh Imre GITÁRSULI 34
Balogh Imre GITÁRSULI 35
Balogh Imre GITÁRSULI 36
Balogh Imre GITÁRSULI 37
Balogh Imre GITÁRSULI 38

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________