KRADDSELE sportfiskeområde

Flugfiskets guldgruva Hållbart fiske

Kraddseles del av nationalälven Vindelälven är en fantastiskt vacker och lång sträcka där fisket efter stor öring och grov harr är av högsta klass. Just fisket efter den omtalade Ammarnäsöringen är nåt alldeles särskilt. Trinda vackra öringar, med en medelvikt på 3,5 kg, som stigit från Storvindeln för att leka i området. Att de dessutom är vilda och aggressiva talar för en fantastisk upplevelse…
I Kraddseleområdet finns fyra sträckor enbart för flugfiskare. Två är kvoterade specialsträckor för fiske efter Ammarnäsöring med separata bokningsbara fiskekort. Totalt är det avsatt ca 2,2 km enbart för flugfiske. I området finns 16 km vatten med 11 km strömmar som inrymmer 17 forsar.

Fiskereglerna är satta utifrån ett hållbarhetsperspektiv med både fångstbegränsningar, minimimått, maxmått och kvotering av antalet fiskare för att nämna några av dom gällande reglerna. Detta garanterar ett fiske som idag är i toppklass och framledes bara kan bli bättre.

Övrigt

����������� �������� ���������

Inom Kraddseleområdet finns stugor att hyra samt en väl utrustad camping. Här finns även lokala guider och en vilja att ordna det mesta. Kraddseleområdet finns ca 30 mil nord-väst om Umeå efter väg 363.

��������� ������������

Specialsträckor Ammarnäsöring

1. Järnforsen ........................................ (550m) 2. Övreforsen ........................................ (500m)

����������

Flugfiskesträcka på det generella fiskekortet
3. Grundforsen–Kraddseleforsen ...(1 100m)
�������

Kortpriser


200 kr/3 dygn 350 kr/7 dygn 200 kr familjemedlem
barn under 16 år i följe med kortinnehavare fiskar gratis.

��������������

�������������� ����������� ���������� ���������������

Allmänna kortet 100 kr/1 dygn 700 kr säsongskort

��������

Specialsträckekort (bokningsbara) Järnforsen och Övreforsen 300 kr/1 dygn 1000 kr/1 dygn (Hel sträcka)

�� �� ��� �� ��� �� � � �� �� �

����������

��

��������������

����������

��

Mer information

����������������� �������

���������
����������������� �������������� ������� �����������

�� �� ����� � ��� ��� ��� �� ��

Ulrik Thureson, tel 070-217 71 38 www.kraddselefiske.se • info@kraddselefiske.se

FISKEREGLER
Generella regler
Inom området råder sedan flera år tillbaka förbud att fiska med levande agn typ mask, maggot, räka eller kopior som t ex powerbait. Fångstbegränsning: 3 fiskar per fiskare/dag. Varav högst en öring. Eftersom den sk Ammarnäsöringen har ett högt skyddsvärde och är en resurs som vi värnar om är vi tacksamma för all återutsättning av fångad öring. Öringen är av en naturlig stam som kommer upp från Storvindeln (dess uppväxtområde) till strömmarna mellan Kraddsele och Ammarnäs för att leka. Hantera dessa öringar med respekt och stor varsamhet. Minimimått öring 40 cm. Maxmått harr 40 cm.

Järnforsen Specialsträcka Ammarnäsöring – 550 m

• 22:a Juli - 14:e Sept. (före 22:a juli på det allmänna kortet) Öppen söndag – fredag. Lördag för ortsbor. • Sträckan vilar från fiske och fiskare mellan kl 03.00-12.00 varje dygn. • Max 3 fiskekort/dygn. • 300 kr per dygn/1000 kr hela sträckan. • Endast flugfiske.( Hela säsongen ) • Catch & Release. • Kortet gäller från kl 12.00 till 03.00.

Övreforsen Specialsträcka Ammarnäsöring – 500 m

• 23:e Juli - 14 Sept. (före 23:e juli på det allmänna kortet) Öppen måndag – lördag. Söndag för ortsbor. • Sträckan vilar från fiske och fiskare mellan kl 03.00-12.00 varje dygn. • Max 3 fiskekort/dygn. • 300 kr per dygn/1000 kr hela sträckan. • Endast flugfiske.( Hela säsongen ) • Catch & Release. • Kortet gäller från kl 12.00 till 03.00.

Flugfiskesträcka på det allmänna kortet med speciella regler – 1 100 m
• Endast flugfiske. • Fångstbegränsning: Max 2 fiskar per fiskare/dygn. • Catch & Release på öring.

Allmänt

Ingen utsättning av fisk sker i Kraddseleområdet. Fisket baseras helt och hållet på det naturliga fiskbeståndet. För ett långsiktigt och hållbart säkerställande av de älvsegna och vilda bestånden finns regler och fångstbegränsningar.Totalt fiskeförbud efter 14 sept. bl.a. till skydd för öringens lekperiod. Kortförsäljningen börjar igen 1 juni.

Produktion: Linjalen 3.0 • Tryck: Storumans Tryckeri • Foto: Calle Bredberg och Patrick Trägårdh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful