You are on page 1of 5

1

Un sondaj a fost efectuat în perioada iulie-septembrie 2009 de STISOC pe un eşantion de 1161


persoane de 18 ani şi peste, cu reprezentativitate la nivel naţional si eroare de eşantionare +/- 2,9%.
Chestionarele, similare cu cele folosite de Comisia Europeană în realizarea eurobarometrelor, au fost
completate de către studenţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din
Bucureşti utilizând metoda interviului faţă în faţă. Rezultatele acestui studiu relevă că 42% dintre
români sunt geocentrişti si mai constată următoarele aspecte:
- Cel puţin unul din trei români, prin răspunsurile date la întrebările puse, probează a fi:
creaţionist, geocentrist (poate au citit Falsa teorie a Big-Bang)
- 42% dintre români cred că Soarele se învârte în jurul Pământului, şi 41% englezi, 39%
francezi, 35% germani, cred acelaşi lucru
- 32% din populaţia U.E. crede că Soarele se învârte în jurul Pământului, asta echivalează cu
de 7 ori populaţia României la nivel european.
- 37% dintre români aderă la o concepţie creaţionistă, considerând falsă afirmaţia: „Fiinţele
umane, aşa cum le ştim noi azi, au evoluat din specii străvechi de animale” (aceştia nu acceptă teoria
lui Darwin sau poate au citit Adevărul creştin şi filosofia evoluţionistă).
- 24% din populaţia U.E. nu acceptă teoria evoluţionistă a lui Darwin, asta echivalează cu de 5
ori populaţia României la nivel european.
- 95% dintre români cred în Dumnezeu şi un procent apropiat (88%) în puterea rugăciunii
- 53% dintre români declară că merg la biserică cel puţin odată pe lună, 73% dintre români declarând
că se roagă cel puţin odată pe săptămână.
- 60% dintre români exprimă acordul cu afirmaţia conform căreia “Ne bazăm viaţa prea mult pe
ştiinţă şi nu destul pe credinţă”.

- 4 din 5 români cred că “Există miracole, fenomene ce nu pot fi explicate de ştiinţă”.

Observaţii:

- Credinţa şi filozofia ateilor se numeşte materialism-dialectic, adică teoria relativităţii


cunoaşterii umane, care sugerează reflectarea materiei în veşnică dezvoltare. Filozofia marxismului
este materialismul. MATERIALISMUL s-a dovedit a fi singura filozofie consecventă, credincioasă
tuturor teoriilor darwiniste despre ştiinţele naturii şi ostilă tuturor credinţelor religioase. Materialismul
dialectic este o concepţie "ştiinţifică" de ansamblu asupra lumii şi, totodată, o metodă revoluţionară de
cunoaştere şi de transformare a realităţii.

La solicitarea Congresului al II-lea al Ligii Comuniştilor, la care aderaseră în 1847, Marx şi


Engels elaborează programul acesteia, cunoscut sub numele de Manifestul Partidului Comunist, apărut
în februarie 1848. În acest prim document-program al partidului revoluţionar al proletariatului
internaţional, Marx şi Engels expun concepţia comunistă despre lume, materialismul consecvent,
care cuprinde şi domeniul vieţii sociale, dialectica, cea mai cuprinzătoare şi mai "profundă" teorie a
dezvoltării, şi fundamentează concepţia despre rolul istoric al proletariatului. Principiile fundamentale
2
ale dialecticii (unitatea şi opoziţia contrariilor, trecerea schimbărilor cantitative în schimbări
calitative şi negarea negaţiei) exprimă legi universale ale "realităţii obiective" şi ale reflectării ei în
conştiinţă. De aceea, dialectica este, după cum sublinia Lenin, în acelaşi timp ontologie, gnoseologie
(teorie a cunoaşterii) şi logică (dialectică), aceste laturi ale dialecticii aflîndu-se într-o indestructibilă
unitate. Prin educaţie, conştiinţa socială intervine în formarea conştiinţei individuale, imprimând
manifestărilor acesteia un sens general, corespunzător cerinţelor istorice, de clasă. Clasele sociale îşi
constituie un sistem de organizaţii şi inspiră concepţii, teorii sau doctrine care exprimă şi apără cu
mijloace instituţionale şi pe plan ideologic interesele clasei respective. Scopul urmărit de atei a fost şi
este dezrădăcinarea credinţei şi impunerea ateismului materialist-dialectic.

- Cine a citit cărţi de memorialistică despre torturile din închisorile comuniste, are desigur
sentimentul de deja-vu. Aceleaşi procedee aplicate cu acelaşi scop: reeducarea. Scopul comunismului
este crearea omului de tip nou, perfect educat, perfect integrat în sistem. O nouă ordine mondială nu se
poate instala decât cu oameni de tip nou. Laţul se strânge în jurul fiecăruia din ce în ce mai mult. Când
comunismul şi statul poliţienesc se vor reinstala confortabil şi oficial asupra tuturor, nici nu ne vom da
seama. Vom fi deja programaţi, reeducaţi, pregătiţi – instrumentele perfecte ale noii ordini mondiale. S-
a mai spus că regimul comunist nu a prins în Rusia şi în alte state europene pentru că s-a aplicat asupra
unei populaţii primitive. Dar, oare, comunismul nu înseamnă renunţarea la libertate, la gândirea
proprie, la proprietate şi la celelalte atribute ce definesc personalitatea? Este primitivism a nu vrea să
renunţi la acestea? Oamenii din fostele regimuri comuniste au rezistat tocmai pentru că avându-l pe
Dumnezeu alături, au înţeles cine sunt şi nu au renunţat la a fi Oameni. Religia, “opiumul popoarelor”,
aşa cum a fost şi mai este numită, a mers în direcţie cu totul opusă comunismului. Tocmai de aceea s-a
încercat fără milă stârpirea ei. (Daniela Filioreanu)

Acesta este materialism-dialectic, adică teoria relativităţii cunoaşterii umane, care sugerează
reflectarea materiei în veşnică dezvoltare. Filozofia marxismului este materialismul.
MATERIALISMUL s-a dovedit a fi singura filozofie consecventă, credincioasă tuturor teoriilor
darwiniste despre ştiinţele naturii şi ostilă tuturor credinţelor religioase. Materialismul dialectic este o
concepţie "ştiinţifică" de ansamblu asupra lumii şi, totodată, o metodă revoluţionară de cunoaştere şi de
transformare a realităţii.

Populaţia României tinde să acorde, în general, o importanţă crescută religiei în explicarea


realităţii înconjurătoare, majoritatea populaţiei susţinând existenţa unor fapte care se află dincolo de
capacitatea ştiinţei de a explica lucrurile şi afirmând că ar trebui să acordăm o mai mare prioritate
credinţei în faţa ştiinţei. În context european, România se află printre primele ţări europene ca proporţie
a celor care merg cel puţin o dată pe lună la biserică şi a celor care declară că se roagă zilnic.

Părintele Gherasie: Nu ”ştiinţa” înşelătoare la care se închină cei orbiţi de Diavol, ci credinţa în
Dumnezeu Atotputernicul este averea cea mai de preţ a omului adevărat. Iar noi, Românii, născuţi
odată cu Creştinismul, ştim mai bine decât oricine că DOMNUL există, că RAIUL e locul unde ajung
dreptcredincioşii, că în IAD se vor chinui veşnic ateii şi neascultătorii de cuvântul Domnului
Dumnezeului nostru, că Pământul este, prin puterea Logosului sfânt, centrul adevărat a tot Universul
ieşit din mâna Domnului. ŞI dacă Dumnezeu a rânduit ca Soarele să se învârtă în jurul Fiului Omului,
aşa va fi, acum şi în vecii vecilor, AMIN!

pentru detalii accesaţi - Raport de cercetare STISOC 2010


3
4

Tabelul 1 Distribuţia răspunsurilor corecte şi greşite la întrebările din scala cunoaşterii factuale
(procente)
„Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, vă rog să-mi spuneţi dacă le consideraţi adevărate
sau false…”
5

Acesta este tabelul original al sondajului, pag. 20.