You are on page 1of 24

jaargang 6 - nummer 31 - 6 augustus 2010

VERSCH IJ NT GRATIS WEKELIJ KS OP VRIJ DAG H UIS A AN H UIS | 69.000 EXEMPLAREN

WEKELIJ KS N I EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJ K EN OMSTREKEN

03 05 15 17
Tussenstand A12 Dierentehuis Midden-Holland Afscheid na ruim kwart eeuw Hema Nachtdierennacht in Avifauna

Werkzaamheden
Kempkes Optiek
Zomeractiviteiten in Kattensingel
zie pagina 2 Gouda zeer succesvol De Kattensingel wordt een dertig kilometer
zone met onder andere snelheidsbeperken-
de verkeersdrempels en ronde verhogingen.
Hierdoor wordt het voor bewoners, fietsers en
ander verkeer veiliger.

Om overlast te beperken wordt er ‘s avonds


en ‘s nachts gewerkt tussen 20.00 en 06.00
uur, van maandag 16 tot en met donderdag
19 augustus. Verkeer wordt omgeleid via de
Burgemeester Jamessingel, fietsers kunnen
via het Regentesseplantsoen. In overleg met
bewoners is gekeken naar passende snelheids-
beperkende oplossingen. Er komen verspreid
over de Kattensingel vier verkeersdrempels en
bij de twee zijstraten ronde verhogingen (zoge-
naamde punaises). Deze maatregelen zorgen
GOUDA
Deze week konden kinderen uit de Korte Akkeren deelnemen aan allerlei outdooractiviteiten in hun eigen wijk voor een goede snelheidsbeperking en minder
(foto Sport.Gouda). trillingen.
LWH
Q]HZHEV
%H]RHNR RXGDQO
LGGHODDUJ
Computerwinkel
HP De hele zomervakantie kunnen kinderen en veel enthousiaste reacties. Van maandag tot en
XL]HQE
ZZZGHK jongeren tussen de acht en 23 jaar in Gouda met donderdag waren er activiteiten in de wijk
ÉÉN VA
LAAG T ST
overvallen
meedoen met een variëteit aan zomeractivi- en elke vrijdag was er een mooie afsluiting voor
ARIEF teiten. Voor het tweede achtereenvolgende alle wijken. Vandaag, vrijdag 6 augustus is er
2RVWKDYHQ € 695,
 INCL. B
TW
- jaar organiseert Sport.Gouda in samenwer- een outdoorspektakel in het Steinse Groen met
JRXGD#GHKXL]HQEHPLGGHODDUQO king met de Brede School, Factor-G en de onder andere een echte klimmuur en touwbrug- Een computerwinkel aan de Bosweg in Gouda
gemeente Gouda allerlei sportactiviteiten in gen. Op vrijdag 13 augustus is er een spette- is dinsdagochtend 3 augustus, omstreeks 10.20
de zomervakantie. rende finale op het Groenhovenpark waarin alle uur, overvallen door drie getinte jongens.

Biologisch voordeel Van 5 juli tot en met 13 augustus was er voor


onderdelen van de hele zomervakantie terug-
komen.” Hodzelmans blikt ook tevreden terug De jongens waren gemaskerd en dreigden de
ieder wat wils met activiteiten binnen, buiten, op de goede samenwerking met de deelnemen- eigenaar van de winkel met een vuurwapen
Vruchtensap overdag en ’s avonds. Zo konden de deelnemers de sportverenigingen. “Het is altijd leuker als gelijkend wapen. De eigenaar verweerde zich
Appelsap of sinaasappelsap Ekoland de afgelopen weken kennismaken met skeele- iemand vanuit zijn eigen sport vertelt. We wil- en de jongens kozen het hazenpad. Zonder buit
ren, maar er was ook de mogelijkheid hutten te len hier zeker op voortborduren en hopen dit zijn ze weggerend; een in de richting van de Jan
1 liter
1.79 1.39 bouwen, te kanoën of een leuke film te kijken.
Coördinator Jaco Hodzelmans is tevreden over
de opkomst: “Gemiddeld deden er dagelijks
dertig tot vijftig kinderen mee en we kregen
soort activiteiten voortaan elke schoolvakantie
te gaan organiseren.” Zie voor meer informatie
www.sportpuntgouda.nl.
Philipsweg en de andere twee in de richting van
de Klimopstraat. De politie zocht direct naar de
daders, maar zonder resultaat. De technische
recherche doet in de winkel onderzoek. Getui-
gen worden opgeroepen contact op te nemen

Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda Mobiel VVV-team in binnenstad met de recherche van Gouda op 0900-8844.
Anoniem melden kan via 0800-7000.

Elke zondag dolen vele bezoekers door de


—‹–‡•…Š‘‘Ž•‡‘’˜ƒ‰ Goudse binnenstad. Op zoek naar leuke acti-
˜ƒ͔͛Ǥ͔͔–‘–͕͝Ǥ͔͔——” viteiten. “Het VVV-kantoor is wel geopend,
maar we willen onze service uitbreiden door
bezoekers ter plaatse van informatie te voor-
zien. We trekken deze zomer daarom met een
team de binnenstad in en geven bezoekers die
dat willen allerlei toeristische informatie”,
licht VVV-manager Martine Bulut toe. Ze vult
BSO’s aan: “Deze service geldt uiteraard niet alleen
voor toeristen, maar ook voor Gouwenaars
die op zoek zijn naar interessante activiteiten.
™™™Ǥ•’‡‡ŽŠ‘ǤŽ Want er is zoveel leuks te zien en te doen.”

!! WAARSCHUWING !! INKOOP GOUD


Goudprijs bereikt
COMPUTER PROBLEMEN?
nieuw RECORD!!!
Nieuwe PC of LAPTOP nodig?

* Uniek PC 4 EVER Concept * Stationsplein 8a - 2801 AK Gouda


€35,- per gram (24 karaats)

Tel. 0182 - 51 23 24 Direct contant geld


www.COMPUTERMAATJE.nl
voor al uw goud
Apollolaan 57 - Waddinxveen www.bunnikstoffeerders.nl Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
0182 - 63 64 65 2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 2 ADVERTENTIE

Kempkes Optiek presenteert...


ZOMERSE ZONNEBRILLEN
UITVERKOOP!

Kortingen tot wel 50%!


Grootste collectie zonnebrillen van Gouda en omstreken!
Actie loopt tot en met 31 augustus 2010

Hoogstraat 22 2801 HH Gouda Tel.: 0182 51 23 91 www.kempkesoptiek.nl


GEMEENTE / ACTUEEL 3 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Verdachte steek- Stelling van de Week


Tussenstand A12 partij langer vast Bij onaangekondigde verkooppraatjes aan de telefoon
gooi ik direct de hoorn op de haak

De 38-jarige Gouwenaar die op 17 juli werd Toelichting


aangehouden op verdenking van betrokken- Ondanks het bestaan van
heid bij een dodelijke steekpartij, blijft langer het Bel-me-niet register
vastzitten. ergeren veel Nederlan-
ders zich mateloos aan
Een 37-jarige plaatsgenoot kwam hierbij ongewenste verkoop-
om het leven. De raadkamer van de Haagse praatjes via de telefoon.
rechtbank verlengde donderdag 29 juli zijn
voorlopige hechtenis met negentig dagen. Op Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
zaterdagochtend 17 juli rond 00.30 uur liep
het slachtoffer met een aantal anderen over het De stelling van vorige week luidde:
fietspad van de Bloemendaalseweg en kwam Recyclen is goed voor het milieu en ook ik doe daar-
de verdachte tegen. De twee kenden elkaar. Er aan mee door oude apparaten terug te brengen.
ontstond een ruzie die uitmondde in een wor-
steling. Het slachtoffer raakte hierbij gewond Eens 60,9 %
en is in het ziekenhuis overleden. De 38-jarige Oneens 34,8 %
verdachte werd op de plaats van het incident Geen mening 4,3 %
De aanleg van een spitsstrook op het traject tussen Woerden en Gouda is halverwege. aangehouden.

Inschrijving tien kilometer voor


Volgens de laatste filecijfers van de ANWB zijn legd die is voorzien van zoab-asfalt. Tegelijker-
de files overdag in de maand juli met dertien tijd pleegden we groot onderhoud en waar het

recreanten van Singelloop gesloten


procent gestegen in vergelijking met vorig gereed was, is ook de belijning aangepast aan
jaar. Als oorzaak geeft de ANWB ‘het toege- de nieuwe situatie. De nieuwe rijbaan is voor-
nomen aantal vakantiegangers dat in eigen zien van pechhavens in de zijberm en het heeft
land bleef, het noodweer op een aantal juli- een nieuwe vangrail in de zijberm”, laat een In verband met het bereiken van de vastge- lijk. Inschrijven of het stellen van vragen kan
dagen en het groot onderhoud aan de wegen’. woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. stelde limiet is voor de Goudse Singelloop de via goudsesingelloop@hotmail.com. De start-
De wegwerkzaamheden op de A12 tussen inschrijving van de tien kilometer recreatie- nummers kunnen vrijdag 10 september vanaf
Woerden en Gouda waren dagelijks goed Geluidsscherm loop gesloten. 13.00 uur tot een half uur voor de start worden
voor files richting Den Haag. Tot maandag Het geluidscherm bij Reeuwijk is inmiddels afgehaald bij Fysion Move aan de Rozendaal
16 augustus wordt daar gewerkt aan de aan- klaar. Dit zes meter hoge scherm is in 105 Inschrijven voor de zeven, de 3,5 kilometer 9 in Gouda. Het startnummer dient, voor een
leg van een spitsstrook. De grootschalige dagen gebouwd over een afstand van drie en voor de twee kilometer recreatieloop op juiste tijdregistratie, op de borst gedragen te
onderhoudswerkzaamheden aan de huidige kilometer. Ter compensatie van de bomen die maandag 10 september is voorlopig nog moge- worden.
A12 en de aanleg van een spitsstrook op het hiervoor moesten verdwijnen zijn eerder dit

Jongen geslagen en bedreigd


traject tussen Woerden en Gouda zijn nu jaar circa honderd bomen geplaatst. Ook aan
halverwege. Een tussenstand van Rijkswater- de dieren is gedacht. Bij de Enkele Wiericke is
staat. een tunnel voor dieren aangelegd door middel
van een trektunnel, die onder de A12 door- Een negentienjarige inwoner van Wassenaar bruik van gemaakte beelden door cameratoe-
“De werkzaamheden, uitgevoerd door bouw- loopt. Hiermee is een passage van twee maal is zondagochtend door een nog onbekende zicht. De politie is nog op zoek naar getuigen
concern Dura Vermeer, lopen op koers. Dit be- twee vierkante meter gerealiseerd. De komende man geslagen en bedreigd met een mes. die iets meer kunnen vertellen over het groepje
tekent dat op 16 augustus net als voorheen weer weken worden de laatste signaalgevers van het jongeren waar de dader deel van uitmaakt.
drie rijstroken beschikbaar zijn voor het ver- traject vervangen door LED signaalgevers, Het slachtoffer liep op dat moment over de
keer”, meldt Stefanie Overdijk (DZH) Rijks- zullen detectielussen voor de filedetectie Karnemelksloot met twee vrienden toen ze het Het is nu tijd om uw goud te verkopen
waterstaat. Dan is ook de tijdelijke verkeershin- worden aangebracht en zal de laatste 30.000 verbaal aan de stok kregen met een groepje
der voorbij. Na de uitvoering van afrondende ton aan asfalt worden verwerkt. Meer info jongeren dat voor hen liep. Een jongen stapte Hoogste goudprijs ooit!
werkzaamheden gaat de spitsstrook uiterlijk in www.rijkswaterstaat.nl/a12woerden-gouda. uit de groep en greep het slachtoffer vast. Hij
november open voor verkeer. “Tot nu toe is er
een achttien kilometer lange spitsstrook aange- Door Bonnie van Doorn
bedreigde het slachtoffer vervolgens met een
mes. Het slachtoffer kreeg tevens drie klap-
Ik wil uw goud!
pen op het hoofd. Het groepje jongeren ging Record goudprijs €31,- per gram
er vervolgens vandoor. De politie is na de mel- 24 karaats goud
ding direct uitgebreid op zoek gegaan naar de
dader in de buurt van de Karnemelksloot maar U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
heeft hem niet kunnen aantreffen. Tot op heden sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
ontbreekt nog ieder spoor van hem. De politie
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
maakt voor het onderzoek onder andere ge-
broodmanden, diamant, briljant en horloges:

Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

Met man en macht wordt hard gewerkt aan de A12 tussen Woerden en Gouda.

Check zwemwaterkwaliteit voor


het nemen van een duik De radio-zondag op Gouwestad begint om 9.00 uur met het
oecumenische programma ‘Kerk In De Buurt’. Om 12.00 uur
volgt ‘Muziek Magazine’, om 13.00 uur gevolgd door hits en
Tot oktober controleert de provincie Zuid-Hol- provincie controleert alleen officiële zwemwa- feitjes uit de jaren zestig en zeventig in ‘Golden Oldies Revival’.
land de waterkwaliteit van meer dan honderd terlocaties die zijn aangegeven op de kaart op Vanaf 15.00 uur gevarieerde radio in ‘El Doradio’. Om 17.00 uur
locaties. De laatste melding voor deze regio is de website www.zuid-holland.nl. Wie vragen nieuws en actualiteiten in ‘Lokaal Journaal’ en om 18.00 uur
de waarschuwing voor het Reeuwijkse Hout. heeft over de zwemwaterkwaliteit van natuur- muziek van vroeger in  ‘Gouwestad Memories’. Na herhalingen van
Die was van 28 juni na meldingen over ge- water kan bellen met de zwemwatertelefoon, ‘Muziek Magazine’ en ‘Golden Oldies Revival’ volgt om 21.00 uur het Jazzprogramma
‘Jazz Come Sunday’.
zondheidsklachten. via (070) 441 75 50. De zwemwatertelefoon is
op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.00 ‘Gouwestad Radio’ is te beluisteren via 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether) en als
De waarschuwing voor blauwwieren in de uur. livestream via www.gouwestad.nl. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen
plas Elfhoeven is sinds 29 juli ingetrokken. De uitzendingen van Gouwestad TV.
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 4 ADVERTENTIE

SALE SALE SALE SALE


Nog 4 sets Loungeset Diana Comfort

1.199.00
Nu met extra voetenbank
2 fauteuils / 2 voetenbank/tafel en
OP=OP 1 bank, incl. kussens. Van 1699,00 voor

1.
69.95
Wandslanghouder. Automatisch oprol systeem,
00
20m. slang, incl tuinspuit en startset past ook

sale
op Gardena. Normaal 99.95
Zonnebloem.
U betaald 79.95 en ontvangt 10 euro van Hozelock retour.

Tuinstoel kussens
Tuinmeubelen
nu in de SALE
GEHELE COLLECTIE 25% - 40% korting
4 halen 3 betalen

Alle interieurkussens

Platycodon

3 halen
1. 00

sale
2 betalen

Achterwillenseweg 31, Gouda, 0182-581337, www.lifeandgarden.com


FAMILIE 5 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Geen plaats meer voor Familieberichten

zwerfkittens in asiel Enige en algemene kennisgeving

Willem laat het aan u allen weten, het is zover.


Ik heb genoten in mijn leven.

Willem Petrus Antonius


den Ouden
2Gouda, 1Gouda,
19 februari 1939 25 juli 2010

Namens de familie:
Hans Visser
Dierentehuis Midden-Holland kan de grote aantallen aangeboden zwerfkittens niet aan.

Dierenasiels zitten in de zomer bijna altijd aantal jaren  actief wilde katten vangt en neu- Correspondentie-adres:
­voller dan in de rest van het jaar, maar ­landelijk traliseert (castratie of sterilisatie). Deze dieren Grietpoldersingel 10
is dit jaar het grote aantal jonge poesjes dat zijn te wild om bij mensen te plaatsen en wor- 2807 LR Gouda
er terechtkomt, het grote probleem. ­“Groter den dus weer teruggezet op hun eigen locatie.
dan normaal zelfs’’, vertelde vorige week een Maar kunnen dan niet meer voor nakomelingen De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
woordvoerder van de Dierenbescherming.  In zorgen. “Maar misschien is het te vroeg om nu
plaatsgevonden.
het Dierentehuis Midden-Holland in Gouda al conclusies te trekken.”
zit het volgens  manager Grarda  van Es niet
voller dan andere jaren, maar het kan des­ Socialiseren
ondanks de vraag niet aan. “Van de ruim honderd kittens,  verblijven er
nog 58 in gastgezinnen. Dit doen we om de
Grarda  van Es: “De doorstroom bij asielen is kittens te laten socialiseren. Omdat ze zo jong
in de zomermaanden meestal bijzonder laag, zijn, kunnen ze nog overal aan wennen en een
mede doordat veel mensen de aanschaf van gezellige huiskat worden.  Als ze  tien weken
een huisdier uitstellen tot na hun vakantie. oud en goed op gewicht  zijn, komen ze naar
Hierdoor zitten de dieren gemiddeld één tot
twee maanden langer in het asiel. Vorig jaar
het asiel zodat ze van daaruit geplaatst kunnen
worden. In het asiel is nu keus uit 25 kittens.
Grafmonumenten
bezoek vrijblijvend onze uitgebreide showroom
kwamen er 195 zwerfkittens bij ons binnen, Eenzelfde aantal heeft al een nieuw (t)huis ge- Vakbekwame levering en verwerking van alle soorten natuursteen-
nu zitten we op een aantal van 113, maar het kregen. Daarnaast wachten er momenteel 25 Tevens gespecialiseerd in bouw-interieurwerk
seizoen is nog niet voorbij. Er is een wachtlijst volwassen katten op een nieuw baasje, dus we
met mensen die afstand willen doen van hun hopen dat veel mensen na hun zomervakantie Gouderaksedijk 42a • 2808 NG Gouda • tel 0182-512601 • fax 0182 - 580482
email: info@overkamp-natuursteen.nl • www.overkamp-natuursteen.nl
kat. Ook meldingen van gezonde zwerfkatten een bezoek aan ons asiel komen brengen.” Het
kunnen we niet meer verwerken. We vragen de Dierentehuis Midden-Holland bevindt zich aan
melders zelf voorlopig een oogje in het zeil te de Groenhovenweg 501 in Gouda en is maan-

BLOM:M>EB>K
houden.” Dat het aantal zwerfkittens in Gouda dag tot en met zaterdag geopend van 14.00 tot
en ­omgeving dit jaar niet is gestegen, ligt vol- 16.00 uur. Telefoon: (0182) 530 164.
gens Van Es aan de inspanning van de Dieren-
bescherming Afdeling Gouda e.o. die sinds een Door Bonnie van Doorn
AFSCHEID/ UITVAART
Walking dinner bij Yes Gouda Jazz “van één blom tot bloemenzee”
De Goudse Schouwburg is zaterdagavond 35 euro per persoon (exclusief drankjes) en
4 september het decor voor het jaarlijkse Yes deelnemers moeten wel in het bezit zijn van
Gouda Jazz. Tussen 20.00 en 01.00 uur ­treden toegangskaarten voor het jazzfestival. Reser- Ook ‘s avonds (evt.) thuis op afspraak
veertien bands op, verdeeld over zeven ­podia veren voor het Walking Dinner is verplicht www.blomatelier.nl | diny@blomatelier.nl | 06-53939699 | Molenwerf 22 2801 PP GOUDA-CENTRUM
op verschillende plaatsen in de schouwburg. en kan via marcel@yesgoudajazz.nl of vanaf 
Voorafgaand wordt er tussen 17.30 en 19.30
Uitvaartverzorging
16 augustus via de kassa van De Goudse
uur, in samenwerking met huiscateraar Schouwburg, telefoon (0182) 513 750. Kaar-
‘De Gouden Leeuw’, een driegangen ‘Walking ten voor het avondprogramma zijn online te
Dinner’ verzorgd met jazzmuziek. bestellen via www.yesgoudajazz.nl. De ­deuren
gaan vanaf 17.00 uur open en voor festival­
BROUWER DE KONING
Alle gerechten worden uitgeserveerd, daar waar bezoekers vanaf 19.30 uur. Kijk voor meer Sinds 1962
de gasten zitten of staan. Er is ruime keuze in ­informatie en voor het volledige programma op 
voor- en hoofdgerechten dat pas op de avond www.yesgoudajazz.nl.
zelf bepaald hoeft te worden. De kosten zijn 

Blauwstraat 15 Veerlaan 18 a Tempeldijk 12


2801 HE Gouda 2851 BV Haastrecht 2811 PH Reeuwijk
www.brouwerdekoning.nl 0182-512505 0182- 501230 0182-394656

Hospice opent deuren voor publiek


Stichting Hospice en Terminale Thuiszorg ­Hospice en in de thuissituatie. De vrijwilligers
Midden-Holland houdt zaterdag 7 augustus zullen bezoekers vertellen over deze zorg en
het maandelijkse open huis. Aan de Ridder over het doen van vrijwilligerswerk. Men kan
van Catsweg   67 in Gouda is iedereen van parkeren op de parkeerplaats van het Groene
11.00 tot 13.00 uur welkom in het atelier van Hart Ziekenhuis, vanuit hier is toegang tot het
het ­Hospice. Atelier van het Hospice via de achter ingang.
Een uitrijkaart van een euro is in het Hospice
Belangstellenden kunnen informatie ­krijgen te koop.
Tijdens Yes Gouda Jazz treden veertien bands op. (Archieffoto) over de palliatieve terminale zorg in het
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 6 ADVERTENTIE

Voor al uw elektra
werkzaamheden.

s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES

s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties

s Keuringen elektra woningen, gereedschappen, etc.

Voor zowel bedrijven als particulieren.

^^^PQZZLSZ[PQUUS
Edisonstraat 6, Gouda
Tel. 0182 52 65 46

Nieuwbouw
eengezinswoningen
in Gouda
S cher

n s ch rijven kan tot vrijdag pe


€ 199 prijzen va
op :i 13 aug
ustus!
.000,- n
V.O.N af
Le t .

Op vrijdag 13 augustus a.s. om 12.00 uur


sluit de inschrijving voor de verkoop van de
nieuwbouwwoningen van project Gouwe Akkeren.
Hierna zal de volgordelijst worden opgesteld.
Vanaf september 2010 zullen inschrijvers worden
geïnformeerd. De inschrijving is gratis en geheel
vrijblijvend.

De verwachting is dat de bestaande woningen in


het najaar van 2010 worden gesloopt en dat de
bouwstart spoedig zal aanvangen.
Kenmerken koopwoningen Gouwe Akkeren: Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op
• Compleet en op eigen grond.
• Extra diepe woningen van 10 meter over alle drie de verdiepingen. met Boer Makelaardij en schrijf snel in.
• Oppervlakte van 120 tot 140 m2.
• Woonkamer/open keuken van 38 m2.
• Schuifpui naar de tuin.
• Drie royale slaapkamers. Informatie en verkoop:
• Ruimte voor extra kamers op de tweede verdieping.

eft het! Boer Makelaardij

He
• Achtertuin van 7 tot 9 meter diep. / Meridiaan 39
/
• Berging in de tuin.
• Duurzame bouw, weinig onderhoud en lage energiekosten. 2801 DA Gouda
• Eigen parkeerplaats en speelvoorziening op binnenterrein. Telefoon: 0182 - 53 84 00

www.gouweakkeren.nl

De laatste appartementen Aan de rand van de Goudse binnenstad wordt Koningshof


gerealiseerd. Een buitengewoon plezierige woonlocatie, met de
APPARTEMENTEN KONINGSHOF
t LBNFSBQQBSUFNFOUFO

met € 30.000,- E-premie* vele voorzieningen van de Goudse binnenstad op enkele minuten
loopafstand.
t QSJWÏQBSLFFSQMBBUTJOEFTUBMMJOHHBSBHF
t FOFSHJFMBCFM"
Kom a.s. zaterdag langs tijdens het Open Huis! t QSJK[FOWBOBGé WPO
Zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom t VX&QSFNJFWBOé HBBUIJFSOPHWBOBG 
om het compleet ingerichte modelappartement te bekijken en EF[FBDUJFMPPQUUPUBVHVTUVT
om al uw vragen te stellen aan onze medewerkers. U vindt het
modelappartement aan de Kandeelstraat 1 in Gouda.
*
Vraag ons naar de voorwaarden. Eurowoning® is een product van Koningsveste CV. 8JMUVFFOBGTQSBBLPQNBBU #FM&63080/*/(  MPLBBMUBSJFG

kijk voor meer informatie op www.koningshofgouda.nl


BOUWEN EN WONEN 7 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

BOUWEN & WONEN


Kleine vos winnaar Excursie ‘waterbeestjes zoeken’
in de Goudse Hout van IVN
tuinvlindertelling Het IVN, afdeling IJssel en Gouwe, houdt op
zondag 15 augustus een excursie in de Goudse
de groep op zoek naar wantsen, allerlei soor­
ten torretjes en spinnen. Maar ook larven
De kleine vos is voorlopig Hout. Er wordt gestart op de parkeerplaats van ­diverse vliegende insecten beginnen hun
het meest gemeld tijdens nabij de wielerbaan in de Goudse Hout, te ­leven in het water. Het IVN zorgt voor aller­
de landelijke tuinvlinder­ bereiken via de Goudse Houtwal. De excur­ lei ­spullen om de waterdiertjes te onderzoeken.
telling. Dit meldt de Vlin­ sie begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer Maar wie beschikt over een schepnetje mag
derstichting die in het ­anderhalf uur later. die ook zelf meenemen. De excursie richt zich
weekend van 31 juli en op de jeugd vanaf vijf jaar, begeleid door één
1 augustus een telling orga­ Thema van de excursie is waterbeestjes zoeken of beide ouders. Aanmelden is niet nodig en
niseerde. De tweede plaats in de Goudse Hout. Met behulp van schep­ deelname is gratis. Zie voor meer informatie
is voor de atalanta, en net netjes en bakjes wordt onderzocht welke www.ivn-ijsselengouwe.nl.
als vorig jaar staat de dag­ diertjes er te vinden zijn in het water. Zo gaat
pauwoog op nummer drie.

Met bijna 2000 getelde


exemplaren staat de kleine
vos ruimschoots aan kop.
Vorig jaar werd distelvlin­
der het meest geteld in de
Nederlandse tuinen. Zoals Volgens de laatste telling is de kleine vos de meest geziene vlinder in de Neder-
verwacht werden er in 2010 landse tuinen.
veel minder distelvlinders
geteld: de soort staat op een voorlopige twaalf­ verrassing: “Vorig jaar kwam deze vlinder niet
de plaats. Op de website van de tuinvlindertel­ verder dan een vierde plek. De afgelopen vijf­
ling, www.vlindermee.nl, worden nog steeds tien jaar had de kleine vos het zwaar, maar het
waarnemingen doorgegeven. In totaal zijn er al lijkt erop dat deze soort zich een beetje aan het
ruim 8.000 vlinders doorgegeven en dat aantal herstellen is. Ook de dagpauwoog en atalanta
groeit nog steeds. In meer dan 500 tuinen zijn de kwamen net als vorig jaar weer goed uit de bus.
vlinders geteld. De eerste plaats voor de kleine Wellicht dat de koude en lange winter positief
vos is volgens de Vlinderstichting een positieve heeft gewerkt voor deze soorten.”

Tijdelijke lift in winkelcentrum Met een schepnet kunnen kinderen ontdekken welke waterdiertjes leven in de Goudse Hout.

Bloemendaal tot november Gemeente Waddinxveen wil dit


jaar starten met Centrumplan
Nu de rechtbank ’s-Gravenhage de gemeente vóór 1 januari 2011 kan starten. Vandaar dat
Waddinxveen volledig in het gelijk heeft ge­ de gemeente alles in het werk stelt om met de
steld in de procedures rondom het Centrum­ bouw van het Centrumplan vóór 1 januari 2011
plan, stelt de gemeente Waddinxveen alles in te starten. Slechts een deel van het subsidiebe­
het werk om vóór 1 januari 2011 met de bouw drag kan, onder voorwaarden die de gemeente
te starten. De gemeente heeft immers juni hieraan kan stellen, aan ASR uitgekeerd wor­
van dit jaar 2.452.000 euro aan rijkssubsidie den. De gemeente kan de subsidie ook zelf aan­
ontvangen voor het Centrumplan in het kader wenden voor het Centrumplan, bijvoorbeeld
van de Stimuleringsregeling Woningbouw voor de aanleg van de openbare infrastructuur.
2009, derde tranche. Voorwaarde hierbij is
wel dat de bouw vóór 1 januari 2011 start.

De rijkssubsidie is bedoeld als tegemoetko­


ming in de kosten die verbonden zijn aan het
stimuleren van woningbouwprojecten, die als EEN INTERIEUR
De tijdelijke lift brengt automobilisten bij hun auto op het parkeerdek.
gevolg van de huidige economische omstan­
digheden zijn vertraagd of stopgezet. OP MAAT
BEGINT MET
Om het parkeerdek te bereiken van het
­winkelcentrum Bloemendaal is er sinds twee
eerst toegang bood naar het parkeerdek. Deze
­tijdelijke lift aan de buitenzijde van het winkel­
Twee eisen
De gemeente moet bij deze subsidieverlening GOEDE RAAD
De interieurarchitecten en stylisten
weken een tijdelijke lift. centrum zal tot ongeveer november in werking aan twee eisen voldoen. Allereerst dient er bij
van Duijvendijk Wonen maken
zijn, zodat automobilisten niet over de steile de startbouw een afbouwgarantie te zijn afge­ voor u een verrassend inrichtings-
Het trappenhuis achter de Albert Heijn wordt helling hoeven te lopen naar hun auto. geven. Daarnaast is de gemeente verplicht de plan op maat. Kom langs en laat u
momenteel gesloopt samen met de lift die subsidie terug te storten, wanneer de bouw niet inspireren door onze schitterende
wooncollectie en maak een afspraak

Uw advertentie
voor een oriënterend gesprek.
Wij adviseren en realiseren!

in een oplage van


69.000 exemplaren?

B G M > K B > N K : = O B L > N K L

Lange Tiendeweg 66 Gouda


Ellen Konijnenberg Telefoon: 0182-322 453 (0182) 59 98 68
Lieke van der Heide Telefoon: 0182-322 452 www.duijvendijkwonen.nl
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 8 ADVERTENTIE

Smaakvolle schaduw
Koopt u vóór 1 september 2010 een Mado® terras- of serrezonwering?
Dan krijgt u een Boretti bambino barbecue t.w.v. €195,- GRATIS!

Zo slaat u twee vliegen in één klap: U vergroot uw comfort in en


om het huis met een topkwaliteit zonwering en u kunt genieten
van de smakelijke gerechten die u op uw nieuwe barbecue bereidt.

Mado® zonweringen worden in Nederland ontwikkeld en geproduceerd.


Ze worden uitsluitend verkocht en gemonteerd door vakmensen.
Voor elke woonsituatie en smaak is er een Mado® zonwering.
Natuurlijk kunt u rekenen op uitstekende garantie en service.

Laat u over de uitzonderlijke mogelijkheden informeren door: www.mado.nl

®
Actie geldt uitsluitend voor Mado terras- en serrezonweringen en is niet in contanten opeisbaar

GRATIS Boretti® Bambino barbecue* bij een Mado® zonwering


HAMENI ZONWERING
Hoge Gouwe 47 - 2801 LB Gouda
Tel: 0182-518036
E-mail: hameni@hetnet.nl
www.hameni.nl
MET OF ZONDER MOTOR ALTIJD EEN SCHERPE PRIJS

11appartementen
stijlvolle
TE KOOP!

Gouda

in het centrum
van Gouda
In de Randstad, midden in het Groene Hart,
omgeven door groen en water ligt de historische
Zuid-Hollandse stad Gouda. De rijke historie
van deze stad is nog steeds goed zichtbaar in Comfortabel wonen in eigentijdse elegantie Al deze ingrediënten samen staan garant voor
de beroemde oude binnenstad. De Markt met Aan de rand van het historische centrum van een heerlijk luxe en comfortabele woonervaring.
Gouda wordt het eigentijdse nieuwbouwplan
haar karakteristieke stadhuis en de Grote- of De 11 ruime appartementen in De Abessyn
De Abessyn gerealiseerd aan de Kattensingel.
Sintjanskerk zijn wat klinkende namen uit het hebben allen een individuele indeling en
gezellige stadscentrum. De combinatie van de Het complex bestaat uit 11 appartementen grootte, beschikken over een berging en kunnen
prachtige ligging en de eeuwenoude historie variërend van 73m2 tot 121m2. De luxe twee- beschikken over een parkeerplaats. Genieten
en driekamerappartementen, gelegen aan het van het buitenleven kan perfect op uw eigen
maakt Gouda tot een attractieve woonplaats water van de Singel, worden omringd door diverse balkon, loggia of dakterras.
waar natuur en cultuur samensmelten. statige, monumentale panden.
Prijzen vanaf € 184.775,- v.o.n.
Verkoop en informatie:
De Raad Makelaars
Sandtlaan 38, 2223 GG Katwijk

T 071 - 40 515 00
www.de-abessyn.nl info@deraadmakelaars.nl
www.deraadmakelaars.nl
BOUWEN EN WONEN 9 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

BOUWEN & WONEN


‘Welkom in Gouda’
Bezwaren bestem-
mingsplan moskee
Het Comité Noord Groen in Bodegraven worden gemaakt om dit gebied te bouwen, is
constateert ook nu weer dat velen zich zorgen het gevolg van een niet ordentelijk verlopen
maken over het verder opschuiven van de besluitvormingsproces waarmee onder tijds-
Bodegraafse bebouwingen in de Noord- druk de bouwlocatie is vastgesteld, zo vindt
zijdepolder. Het comité heeft veel adhesie- het comité. Door eventuele vaststelling van dit
verklaringen ontvangen, die zullen worden ontwerpbestemmingsplan zal het bebouwde
verstuurd aan de gemeenteraad en het gebied van Bodegraven verder opschuiven,
College van B&W. de Noordzijdepolder in. Daardoor zal het be-
schermde landschap worden verkleind en be-
Door het indienen van deze zienswijze maken bouwd worden met voorzieningen die niet in
met name de bewoners van Bodegraven Noord het karakteristieke agrarische landschap thuis-
grote bezwaren tegen de bebouwing in het ge- horen, zo meent het comité dat zich gesteund
bied Noordzijdepolder, waarin onder meer de weet door de Stichting Groene Hart en Natuur-
bouw van een moskee is voorzien. Ook richten monumenten. Het comité wil dat de moskee In het zomerseizoen bezoeken vele toeristen de Goudse binnenstad. Niet alleen per auto bus of trein, maar ook per
de bezwaren zich tegen de bebouwing omdat elders op een van de vele onbebouwde locaties boot arriveren toeristen. Deze foto ontving de krant van een ongeruste Gouwenaar die deze overvolle vuilnisbelt niet
het bestaande evenemententerrein zal worden in de kern van Bodegraven moet verrijzen. Het als een warm welkom voor de watertoerist ziet. Deze vuilnisbelt ligt bij de aanlegplaats aan de Turfsingel. De heer
gehalveerd. Een meerderheid van de gemeen- comité wil nu dat de nieuwe gemeenteraad van Waning schrijft:“Al jaren kaarten we dit probleem, van de enorme bergen afval, tevergeefs aan. Tot nu toe krijgen
teraad heeft tijdens de beraadslagingen aange- Bodegraven-Reeuwijk zich nader buigt over de we nul op het rekest. Toch hoop ik dat de watertoeristen zo snel mogelijk een warmer onthaal krijgen van deze mooie
geven in principe het gebied Noordzijde zoveel gevolgde procedure. stad.”
mogelijk te willen ontzien. Dat er toch plannen

Vlag kan bijna uit bij ‘ThijsseStaete’


Het nieuwbouwproject ‘ThijsseStaete’ aan de Wonen verwacht de woningen in april 2011 op
Thijsselaan in Gouda verwacht na de bouw- te kunnen leveren. De verhuur is nu al gestart
vak, na 6 augustus, de vlag te kunnen hijsen zodat de eerste huurders nog de kans hebben
voor het bereiken van het hoogste punt. zelf hun keuken en badkamer samen te stellen
in de showroom.
Het gaat om 34 huurappartementen
die bestemd zijn voor 55-plussers
met lichte zorgindicatie. Dat be-
tekent dat om in aanmerking te
komen, er minimaal één huurder van
een appartement 55 jaar of ouder
zijn en minstens één huurder moet
een geldige lichte zorgindicatie heb-
ben. Er zijn twee type appartemen-
ten waarvan de kosten variëren van
Het evenemententerrein zal straks gehalveerd worden (foto Pancras Kuipers). circa 470 tot 690 euro per maand
exclusief de servicekosten van circa

Afname woninginbraken door 38 euro per maand. De bouw is in


december 2009 gestart en Mozaïek De woningen van de ThijsseStaete worden in april opgeleverd.

enquête politie ‘De tuin van maand tot maand’


De politie Hollands Midden maakt zich zorgen huizen beter beveiligen. De politie wil graag
over de toename van het aantal woninginbra- inzicht krijgen in hoe men de voorlichting op Het onderhouden en verzorgen van de tuin
ken in de regio. Hoewel er al heel veel wordt dit moment beoordeelt en waar nog verbetering roept bij veel tuinliefhebbers vragen op. Wat
gedaan om woninginbraken tegen te gaan, mogelijk is. Deze enquête neemt ongeveer tien moet er precies wanneer gebeuren in de tuin?
kan het altijd beter en daarom vraagt de poli- minuten in beslag. De antwoorden van de
tie de burgers haar daarbij te helpen door het enquête zullen anoniem worden verwerkt, wat In de tuingids ‘De tuin van maand tot maand’
invullen van een enquête. inhoudt dat de onderzoeksgegevens niet aan worden de meeste tuinklussen per maand op
de persoonsgegevens kunnen worden gekop- een rijtje gezet. Belangrijke tuinontwerpen
“Een inbraak zorgt voor een gevoel van peld. Ga naar www.politie.nl/hollands-midden/ zoals de aanleg van de tuin, het inplanten van
onveiligheid. Door goede voorlichting, zoals nieuws/100727enqute.asp om de enquête te een border, bemesten, snoeien, bestrijden van
preventietips, kunnen woninginbraken worden starten en help mee het aantal woninginbraken onkruid, vijveronderhoud en gereedschap
voorkomen”, licht de politie toe. Door mensen terug te dringen. worden uitgebreid behandeld. Daarnaast is er
goed te informeren hoopt de politie dat zij hun elke maand veel aandacht voor de opvallend-
ste bloeiers en bladplanten. Modeste Herwig,

Zogenaamde interesse woning bestsellerauteur van Tuinieren & wonen, heeft


in twintig jaar meer dan dertig tuinboeken
geschreven. Het boek kost vijftien euro.
ISBN: 9789021547688.

Burgvlietkade leidt tot diefstal VAN DEN BROEK MAKELAARDIJ


Een 85-jarige vrouw uit Gouda is op vrijdag in de te koop staande woning ernaast en wilde Woning kopen of verkopen
30 juli slachtoffer geworden van een babbel- graag een kijkje nemen aan de achterzijde van
tegen een zeer scherp
truc. Bij de vrouw, wonende aan de Burgvliet- de woning. De bewoonster is met de vrouw
kade, werd rond 11.00 uur aangebeld door een naar de achterzijde van haar woning gelopen. tarief?
onbekende blanke vrouw van ongeveer veer- Kort hierop bevond een tweede onbekende
tig jaar. De bewoonster wilde in eerste instan- vrouw zich in de woning. Nadat beide onbe- Bel 0182 522555 of kijk op
tie niet open doen, maar heeft de onbekende kende vrouwen de woning van de bewoonster
vrouw toch binnen gelaten. verlaten hadden, bleek dat de bewoonster een
www.vandenbroekmakelaardij.nl
aantal sieraden kwijt was. De bewoonster heeft Jan van Beaumontstraat
De vrouw vertelde dat ze geïnteresseerd was aangifte van diefstal gedaan bij de politie. 53-55 – 2805 RP Gouda - T 0182 522555
E info@vandenbroekmakelaardij.nl
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 10 ADVERTENTIE

9MXIMKIRFSSQKEEVH
3TEPTVYMQIROKº
/VYMHIR +VERR] 7TIV^MIFSRIR *VMIWPERHIVW 7TEVIVMFW
OEEW WQMXLW LSPP WYTIVPIOOIVIRTEROPEEV

OK OK OK OK TIVOK


º º º º ºKOM KIJKEN EN VERGELIJK

VAN DORP Slagerijen VERS - VRIENDELIJK - VOORDEEL


TOPKWALITEIT

Nieuw!! Verse varkenshaas of Paardenkogelbiefstuk VOOR EEN BESTE BBQ


Zeelandse lamsracks runderkogelbiefstuk Kipsaté Gem. karbonade
Shaslicks Gem. speklap

Let op! Let op! Kilo € 9,98 Junior spies


Griekse spies
Gem. BBQ worst
Gem. lamskotelet
Mix grillspies Gem. biefstuk
Kilo € 14,98 Kilo € 9,98 2e Kilo € 4,98 Biefstukspies
Lamsspies
Gem. steaks
Gem. filetlapjes
Haassaté Gem. ribeyesteak
Spareribs Ribeye of entrecôte Runder riblappen of sucadelappen Gyros spies Gem. entrecôte steak
naturel supermals Barbosa spies T.bone steak
€ 5,98 Let op! Kilo € 17,98
Halskarbonade Kipfilet
Let op! Kilo € 4,98 Mergez worstjes
Altijd de beste prijs en kwaliteit. Kom en kijk!!!
of ribkarbonade
Kilo € 4,98 Kilo € 5,98 VOOR EEN HEERLIJK
Fricandeau Kipdrumsticks of vleugels Verse Ierse Ossenhazen ONTBIJT
of hamlappen Kilo € 3,98 ± 3 kilo
Kilo € 3,98 2e Kilo € 2,98 Rosbief Lente salade
per stuk € 27,98 Fricandeau Beenhamsalade
Speklappen z.z. Kippenpoten Grillworst Asperge salade
of speklappen m.z. Achterham Filet Americain
Kilo € 4,98 Kilo € 1,98 ZOMER BBQ PAKKET Gyrosrollade
Zeeuws spek
Eiersalade
Franse salade
Kipshoarma (vers gesneden) Boerenkarbonade Lever Pekelvlees
met vetrandje
p! Salami Shoarmarollade
Let ost.
500 gram € 3,49 Kilo € 3,98 9 Satétjes
Kipfilet rollade
9 Shaslicks Gebraden gehakt
45
8
Gebraden Varkensschnitzels
€ 39,9
spareribs NIEUW BIJ 9 Junior spiesjes Cervelaat
met saus VAN DORP gepaneerd of naturel
9 Hamburgers Boterhamworst Let op!
500 gram € 5,98 500 gram € 4,49 9 Bbq worsten
Rookvlees
Ontbijtspek
100 gram

VAN DORP Slagerijen - Brederolaan 11 - Waddinxveen - Telefoon: 0182 - 63 61 79 € 0,99


Aanbieding geldig Geopend: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 uur Zaterdag 8:00 - 17:00 uur!
van 5 t/m 11 aug. Kijk voor het gehele assortiment op www.vandorpslagerijen.nl
WADDINXVEEN / BODEGRAVEN 11 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Bandjes knallen op Korte wandel- De wijkagent en ….

Cokehandel
tocht senioren
gratis festival Het Seniorenwerk Waddinxveen organiseert
op maandag 9 augustus een wandeltocht van
Van de stoere Zlatan, zoals wij hem van straat
kennen, is hier in de verhoorkamer weinig
over. Rechercheur Astrid zit recht tegenover
Ongeveer twintig band- ruim zes kilometer voor senioren. Vooraf op- hem achter de computer en vraagt hem het
jes, van Rock-‘n-Roll tot geven is niet nodig, men kan zich op de dag hemd van het lijf. Zelf zit ik op de kopse kant
Drum n Base / Breakcore, zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van van de tafel in de kale kamer. Zlatan is een
House, Blues, Metal funk- het Anne Frank-activiteitencentrum (Jan van middelbare scholier van zestien jaar en ge-
core, en Metalcore, knal- Bijnenpad). Daar is ook gelegenheid om een pakt met vijf wikkels cocaïne. Hij mag nu
den er tijdens het gratis kopje koffie of thee te drinken. met de billen bloot. Hij schuift ongemakke-
festival van vorige week lijk op zijn stoel heen en weer. Op zijn boven-
zaterdag flink op los. Om 10.00 uur vertrekt de groep per auto naar lip vormen zich kleine zweetdruppels in zijn
Vooral de jongeren waren Zoeterwoude-Dorp. Daarvandaan wordt een vlassnorretje.
afgekomen op het gratis mooie rondwandeling gemaakt. De koffiestop “Ik mag toch een gebruikers hoeveelheid
openlucht festival van is bij ‘IJsboerderij de Jong’ (Weipoortseweg), hebben”, verweert Zlatan zich net iets te
het Groene Hart. Voor de waar men een ijsje kan kopen na een kop kof- onzeker. “Dat hebben ze mij verteld”.
tweede maal organiseer- fie of thee. Kosten voor deelname bedragen “Vergeet het maar!” reageer ik direct. “Je bent
de Joost Kraan met een drie euro inclusief één kop koffie of thee. Aan minderjarig; zestien jaar. Jij mag helemaal
tiental vrienden zaterdag deelnemers die meerijden, wordt bovendien geen drugs hebben en zeker geen harddrugs!”
31 juli het gratis festival een kleine bijdrage aan de autokosten gevraagd Zlatan slaat zijn ogen neer. Hij piekert. Hier
op het voormalige Dom- (maximaal één euro). De volgende korte wan- had hij niet op gerekend toen hij zich in dit
burgterrein aan de Door- deltocht is gepland op 13 september. Voor meer avontuur stortte. Dit hadden zijn ‘vrienden’ er
tocht. Zo waren er twee Tussen alle Rock-‘n-Rollen en metal funkcore was het even zelf zingen bij informatie kan men bellen met het kantoor van niet bij verteld.
podia te vinden en lieten de Karaoke bar (foto Pancras Kuipers). seniorenwerk Waddinxveen in het Anne Frank- “Hoe kom je aan de coke?”, vraagt Astrid.
ongeveer twintig bands centrum, telefoon (0182) 631 932. Zlatan legt uit dat zijn opa en oma in de Bijl-
vooral hun muziek horen. Maar er was meer bands, Dj’s films en kunstenaars is het festi- mer wonen. Hij komt er geregeld. In de wijk

Vervoersverbod
te vinden op het festivalterrein; zo kon men val wederom geslaagd te noemen. Het is een wonen meer jongeren uit de Balkan. Er werd
genieten van de filmtent, de lounge area en toegankelijk festival geworden waar alles kan, gevraagd of hij wat wilde verdienen. Het was

door galwespen
een karaokebar. zonder gezeur en zonder winstbelang met heel zijn eerste probeersel. “Ik wilde kijken of ik
veel muziek, kunst en lol. Dankzij de inzet van hier een klantenbestandje kon opbouwen”,
Op het terrein was het niet mogelijk om drank alle bands, artiesten, sponsoren en het publiek legt hij als beginnend zakenman uit.
te kopen maar daar had de organisatie een is het een festival in een fijne gezamenlijke Op een kwekerij in Boskoop zijn vijf tamme “Wat heb je betaald voor de vijf wikkels?”
mooie oplossing voor bedacht. Zo had men een sfeer verlopen. De Amerikaanse skaband ver- kastanjebomen (Castanea sativa) gevonden wil ik weten. “Niets. Ik heb ze gekregen om
service bedacht waarbij de bezoekers met een lengde speciaal voor Bodegraven hun Europese die zijn aangetast door de tammekastanje- te kijken of ik ze kon verkopen”. Zlatan kijkt
golfkar naar de Albert Heijn werden gebracht toer en heeft het festival met een spetterende galwespen (Dryocosmus kuriphilus). mij onzeker aan.
en weer opgehaald. De pendelkar reed dan ook show afgesloten. Gedachten schieten door mijn hoofd. Stel dat
de hele dag af en aan. Met een breed scala aan Om verspreiding het inderdaad de eerste keer is, dan zijn we
van deze galwesp misschien net op tijd. Of zit Zlatan hier de

Natuurvriendelijke oevers tegen te gaan geldt


sinds 3 augustus
vermoorde onschuld te spelen en speldt hij
ons een verhaal op de mouw? Ik verander in-
een vervoersver- eens van onderwerp. “Wat is dat voor logo op
In samenwerking met het waterschap Hoog- te vormen oevers binnen de wijk Broekvelden. bod voor tamme je broekriem?” Zlatan kijkt ernaar, “Gucci”.
heemraadschap van Rijnland worden meerde- Een grote verscheidenheid aan flora en fauna kastanjeplanten Ik zie zijn ogen weer oplichten. Iets van de
re oevers binnen Bodegraven omgevormd van is één van de voordelen van natuurvriende- in een straal van stoere Zlatan komt weer tevoorschijn. “Imita-
beschoeide oevers naar natuurvriendelijke lijke oevers. Daarnaast bieden ze ook meer vijftien kilometer tie hoor”, vult hij direct aan.
oevers. De oevers bij onder andere de Hooijer- mogelijkheden voor vissen en watergebonden rondom de vondst Dan vallen de puzzelstukjes ineens op zijn
dijk-Zeelt en oevers in het wijkpark Broekvel- begroeiing. Het betekent echter niet dat de na- voor een periode Tamme kastanje. plaats. Ik zie het La Costa merkje op zijn
den zijn al omgevormd. tuur daar haar gang kan gaan. De gemeente van minimaal drie borst; zijn opvallende schoenen. Dit is een
laat geen dikke rietkraag of dichte begroeiing jaar. Meer informatie is te vinden op de web- jongen die gaat voor luxe. Voor het grote geld
De nieuw om te vormen oevers zijn bij Alver, ontstaan die het zicht op het water ontneemt. site van de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren met een heel verkeerd voorbeeld bij zijn opa
Karperlaan, Zwanebloem (gedeelte tussen Voor meer informatie over de werkzaamheden Autoriteit). Onder het kopje ‘Situatie Neder- en oma in de Bijlmer. Daar zal ongetwijfeld
Hoornblad en Beemdgras), Ekster, Raaigras, kan men contact opnemen met de projectleider land’ staat de meest actuele informatie over een hele foute jongen met echt mooie kleren,
Rietkraag en Roerdomp (westzijde). De eerste Reconstructies van de afdeling Infrastructuur de situatie in Boskoop, waaronder een uitge- een patserige auto onder zijn kont en een snel-
werkzaamheden vonden begin 2010 plaats. De bij de gemeente Bodegraven, de heer R. Sluijs, breide lijst met vragen en antwoorden. Wie na le babbel het hoofd van Zlatan op hol hebben
nieuw aan te pakken oevers zijn de laatste om telefoon (0172) 630 388. het lezen van de website nog vragen heeft, kan gebracht. Natuurlijk zijn de eerste wikkels
het ministerie mailen via pdinfo@minlnv.nl, of coke gratis. De winst komt later. Investeren

Weerbaarheidtraining voor kinderen bellen met het LNV-loket: (0800) 223 33 22. in de toekomst heet dat. Zlatan is één van zijn
loopjongens, die ook droomt van het snelle

In het najaar van 2010 geeft het Opvoed- Reeuwijk. De kosten bedragen 25 euro per kind Expositie in de geld, de mooie kle-
ren en een snelle

Groene Venen
bureau Midden-Holland weer een weerbaar- voor de hele cursus. De locatie is het Everts- auto. Hij begrijpt
heidtraining. Deze training is bedoeld voor huis, Spoorstraat 15 in Bodegraven. Ouders alleen niet dat hij
kinderen tussen acht en twaalf jaar die willen kunnen zich telefonisch aanmelden (0182) gebruikt wordt. Het
leren goed voor zichzelf op te komen. Ook is 547 888 en via email opvoedbureau@jso.nl. In de maand augustus exposeren Jaap de Jong zal een hele klus
de training geschikt voor kinderen die wel Meer informatie is te vinden op www.opvoed- en Lies van Straalen een aantal van hun werk- worden om hem dat
voor zichzelf opkomen maar niet op de juiste bureau.nl. Het Opvoedbureau richt zich op stukken in Bibliotheek de Groene Venen in aan het verstand te
manier. ouders van kinderen van nul tot negentien jaar Waddinxveen. peuteren.
die vragen hebben over de opvoeding van hun
De kinderen oefenen met verschillende manie- kinderen. Het Opvoedbureau biedt informatie, Lies toont onder andere enkele aquarellen en Door Gerard
ren van reageren op moeilijke momenten en advies en begeleiding aan ouders. acryl werkstukken die hij vorig jaar maakte bij Hazebroek
leren ook dat ze zelf invloed kunnen uitoefe- de teken en schilder groep die jaarlijks in het
nen op lastige situaties. In de training komen voor en najaar schilderen in de Hoge Noot te deel en toont nu enkele werkstukken uitgevoerd
onderwerpen aan bod als: nee zeggen, pesten, Waddinxveen. Ook Jaap neemt daar actief aan in acryl, pastel en zilverstift.
omgaan met emoties en zelfvertrouwen. Er
wordt gestreefd naar een gezellige en leerzame
middag. Europese tour Within Temptation
Inhoud van de cursus De band uit Waddinxveen reist langs beken- (Heerhugowaard), 013 (Tilburg), Oosterpoort
De training bestaat uit een intakegesprek de Europese zalen om het nieuwe album te (Groningen), Rodahal (Kerkrade) en Paradiso
met ouder en kind, acht bijeenkomsten voor promoten. Dit album komt begin 2011 uit. De (Amsterdam). De tour gaat aanstaande vrijdag
de kinderen, een ouderavond en een evalua- band treedt tijdens de tour op in dertien Euro- in alle landen in de voorverkoop. Het nieuwe
tiegesprek. De training start op maandag pese landen. album zal de opvolger worden van ‘The heart
30 augustus, zal iedere maandagmiddag of everything’ dat in 2007 uitkwam en in
gegeven worden van 15.45 tot 17.00 uur en Nederland wordt uiteraard niet overgeslagen. diverse landen zowel Goud als Platina werd.
is bedoeld voor kinderen uit Bodegraven en Zij zullen shows geven in de Waerdse Tempel
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 12 ADVERTENTIE

Verse regenboogforel
uit de Deense fjorden
4 halen slechts 3 betalen!
Voordeel verpakking kibbeling
€ 6,95 (600 gram)
met gratis saus naar keuze

Verse mosselen
nu volop verkrijgbaar!

SUSHI iedere vrijdag en zaterdag

Zeevishandel Kees Vrolijk


dat staat voor service en kwaliteit !!
/DQJH7LHQGHZHJ.**RXGD7HO

w w w . h o r r e n . n l

Hamstra horsystemen

Frisse lucht binnen,


hooikoorts buiten Op iets anders
Genieten van frisse lucht maar last van astma of hooikoorts?
besparen?
Hamstra horsystemen voorzien van het unieke pollenwerend
gaas zijn de oplossing. Daarmee vermindert u de kans op
allergische reacties binnenshuis. Heerlijk uw woon- of werk-
ruimte ventileren, zonder hinderlijke pollen of insecten.
Dat lucht op!

Vraag uw Hamstra-specialist naar de mogelijkheden:

Wij verzorgen personeelsmagazines en informatiekranten vanaf het ontwerp


ctie
HAMENI ZONWERING
Hoge Gouwe 47 - 2801 LB Gouda tot aan de bezorging. Informeer wat u kunt besparen: (0182) 322 456
A Tel: 0182-518036
Gratis pollenwerend E-mail: hameni@hetnet.nl
www.hameni.nl
gaas in uw Hamstra hor
GEZONDHEID / SPORT 13 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Medicatie en ramadan De wondere


wereld van het
ziekenhuis
Dit jaar vindt van 11 augustus tot en met delen altijd tegelijk ingenomen worden, omdat
9 september de ramadan plaats, een periode ze dan elkaars werking beïnvloeden.
waarin moslims zich overgeven aan reiniging
en bezinning door middel van vasten. Neder- Uitzondering Voor mij zijn ziekenhuisattributen heel
land telt ongeveer 900.000 moslims, van wie Mensen die om gezondheidsredenen een dieet gewoon. Dat is niet voor iedereen zo, bekijk
het merendeel meedoet aan de ramadan. Een volgen bijvoorbeeld, wordt geadviseerd om na het maar eens vanuit kinderogen.
maand lang mogen deelnemers van zons- zonsondergang niet te vet en te zoet te eten en
opgang tot zonsondergang onder andere ‘s ochtends vroeg de grootste maaltijd te Meneer Haddouch gaat, samen met zijn
niet eten en drinken. Het gebruik van medi- nuttigen. Over medicijngebruik tijdens de vierjarig zoontje Nadim, zijn vader bezoe-
catie tijdens deze periode van de dag wordt vastenperiode, geven deskundigen het advies Bestel uw lenzen met ken. Ziekenbezoek is voor kleine Nadim een
meestal ook gezien als het verbreken van het om de medicijnen zo geregeld mogelijk te blij- één druk op de knop nieuwe ervaring. Hij bekijkt alles met buiten-
vasten. ven gebruiken. De patiënt kan in overleg be- gewone belangstelling en na vijf minuten
Probeer onze nieuwe Webshop!
kijken of het medicijngebruik aangepast kan brandt hij los: “Opa, waarom zijn er zoveel
Daardoor stoppen sommige moslims tijdens de worden. Vaak is het mogelijk om de vorm, de (denk wel aan uw oogcontroles!) zusters? Moeten ze dan ’s nachts ook voor de
ramadan met hun medicatie of verschuiven ze dosis en de tijd waarop het medicijn ingeno- zieke mensen zorgen? Maar de zusters moe-
de inname ervan naar de periode tussen zons- men moet worden, aan te passen aan het vasten, ten toch ook slapen? Wat is een broeder?”
ondergang en zonsopgang. Dit kan voor een maar het kan voorkomen dat iemand om medi- Wijzend op dozen met wegwerphandschoe-
aantal patiënten een gezondheidsgevaar op- sche redenen geadviseerd wordt te stoppen met nen: “Wat is dat? Waarom moet je die gebrui-
leveren, vooral bij diabetes- en hartpatiënten. vasten. Niet iedere moslim is fysiek in staat om Willem Barentszlaan 26, 2803 XP Gouda
ken?”
Niet alleen het stoppen of verschuiven van de de ramadan te volgen. De koran maakt een uit- Telefoon 0182-328989
inname van medicatie kan volgens medici een zondering voor mensen die ziek zijn, zwangere Ik schiet in de lach. Nou nou, dit mannetje
gevaar voor de gezondheid opleveren ook het vrouwen en ouderen. Als de mogelijkheid be- www.oogcentrumgouda.nl geeft zijn ogen goed de kost! Een leergierig
vasten zelf is van invloed op het medicijnge- staat dat hun ziekte verergert of dat de zwan- info@oogcentrumgouda.nl en opmerkzaam kleutertje. Zijn vader en opa
bruik. Door het vasten kan het lichaam bijvoor- gerschap gevaar loopt, kunnen deze personen kijken elkaar vertwijfeld aan. Nadim denkt
beeld anders reageren op een geneesmiddel,
ook als het op de gewone tijden wordt ingeno-
zonder bezwaar de ramadan overslaan of later
het vasten inhalen. ‘Kundalini Yoga diep na over de antwoorden die hij heeft ge-
kregen. We zien aan zijn snoet dat hij nog
men. En daarnaast kunnen niet alle geneesmid-
voor iedereen’ lang niet klaar is met zijn vragen. Hij ver-
volgt: “Wat zijn dat voor knopjes aan uw

Gemeenten beëindigen contracten bed? Waarom zitten er wieltjes onder? Kunt


u lekker mee racen opa!” Na een korte uitleg

voor hulp bij huishouden over rijdende bedden vraagt hij, met ogen zo
groot als schoteltjes: “Ja maar opa, hoe gaat
u dan naar beneden? Gaat dat bed in de lift?
De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk houden willen blijven afnemen van Zorgpart- Nou, dan moet die lift wel heel groot en sterk
hebben een aanbesteding gehouden voor ners Midden-Holland, dan kan dat via een zijn.”
hulp bij het huishouden. Op basis daarvan Persoonsgebonden Budget of via Comfort à la
hebben zij besloten om per 1 januari 2011 geen carte. De gemeenten geven in september 2010 Meneer Haddouch heeft veel plezier om zijn
gebruik meer te maken van Zorgpartners aan, wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van kleinzoon, maar het is ook erg vermoeiend
Midden-Holland. Tot deze datum blijft Zorg- het Persoonsgebonden Budget. Zorgpartners voor hem. Na een half uurtje is het genoeg
partners de hulp bij het huishouden leveren Midden-Holland blijft wel in Bodegraven en geweest en vertrekken zijn zoon en klein-
aan de cliënten zoals zij dit gewend zijn. Reeuwijk verzorging en verpleging thuis leve- zoon. Even later zie ik dat hij in diepe rust
ren. Als cliënten daar op dit moment gebruik is, hij moet even bijkomen van zijn bezoek.
Zorgpartners Midden-Holland heeft haar van maken, dan blijft dat onveranderd. En als Wouter Koert in een Kundalini Yoga meditatie houding. Kinderen kunnen eindeloos veel vragen stel-
medewerkers hulp bij het huishouden inmid- cliënten in de toekomst verzorging of verple- len. Wie, wat, waar, wanneer en waarom?
dels hierover geïnformeerd. Zorgpartners doet ging thuis nodig hebben, kunnen zij hierover In het Advaita Centrum aan de Fluwelensingel Soms weten we de antwoorden ook niet en
er zo veel als mogelijk aan om de sociale ge- contact opnemen met de cliëntadviseur. Zij is 53 in Gouda starten in september weer diverse dat kunnen we dan ook maar beter gewoon
volgen voor de medewerkers te beperken. Als te bereiken via het telefoonnummer (0182) 393 yogalessen. Waaronder Kundalini Yoga, met eerlijk zeggen. Dit bezoekuur was voor alle
cliënten per 1 januari 2011 hulp bij het huis- 222. als thema ‘KY en de Acht Chakras’. zaalgenoten heel gezellig en een welkome
onderbreking van de dag!

Dammen in de buitenlucht Wouter Koert: “Met Kundalini Yoga leer je


onder andere weer op een natuurlijke manier Vera
te ademen, waardoor je meer ontspannen gaat vera@ghz.nl
Het zesde Gouds Beleg Damtoernooi staat leven, je lichaam flexibeler en je geest stiller www.ghz.nl/weblog
op de agenda voor zaterdag 21 augustus. wordt en je gezondheid verbetert. Kundalini Vera is verpleegkundige
Net als vorig jaar zal ook nu internationaal Yoga is een vorm van yoga, die stille of in het Groene Hart Zie-
grootmeester Erno Prosman aanwezig zijn dynamische houdingen (asanas) combineert kenhuis in Gouda
om de belangstellenden te activeren om de met adem (pranayama) en klank. Er worden
damschijven ter hand te nemen. oefeningen gedaan, die op alle westerse
lichaamssystemen een gezonde uitwerking den zijn met de belangrijkste klieren van je
Het terras van lunchcafé Gouds Beleg zal voor hebben. Kundalini Yoga kent veel meditaties, lichaam, waaruit alle levensprocessen worden
dit damevenement weer worden vergroot met die een diepe uitwerking hebben, om blok- geregeld. We gaan deze cursus alle chakra’s en
tientallen stoelen en tafels. Vanuit het hele kades los te kunnen laten. Het begrijpen van de bijbehorende klieren een goede beurt geven,
land zullen dammers naar Gouda afreizen om de acht chakra’s van het lichaam en hoe de be- waarbij natuurlijk de westerse lichaamssys-
de krachten te meten. Zij worden door de or- oefening van de kriyas, pranayama en meditatie temen ook aan bod komen. Iedereen kan met
ganisatie in koppels ingedeeld. Een senior- en Bij lunchcafé Gouds Beleg achter de Agnietenkapel hen beïnvloeden, is misschien de meest totale de lessen meedoen. Ervaring met yoga is niet
jeugddammer strijden samen voor de punten vindt het damtoernooi plaats. (Archieffoto) verklaring van de effecten van Kundalini Yoga. noodzakelijk en als iemand een oefening niet
die ze alleen als duo kunnen vergaren. Ook We gaan bij deze energetische yoga weer dieper kan meedoen, zorgt de energie van de groep,
Gouwenaars zijn van harte welkom om aan te mers. De start vindt plaats om 11.00 uur, het in op alle lagen waarop het leven zich af- dat de oefening toch voor je werkt.” Voor meer
schuiven. Als ‘huisdammer’ zal men worden toernooi eindigt rond 16.30 uur. Voor deelname speelt. Het leven wordt voor een groot gedeelte informatie: Wouter Koert, telefoon (0182)
gekoppeld aan een ervaren senior en het moe- graag vooraf aanmelden bij lunchcafé Gouds beheerst door het functioneren van je chakra’s, 528 884, email: yogainsilence@pinklotus.org
ten opnemen tegen andere huis- of jeugddam- Beleg of via e-mail hansdeknikker@planet.nl. waarvan de zeven hoofdchakra’s direct verbon- of website: www.pinklotus.org.

4 6 3 ) * ( ) + 3 0 * 7 4 3 6 8 2 0
0))629+30*)21)8))2 .XQGDOLQL<RJDYRRU,HGHUHHQ
:336()0-+)78%68)67'96797 /RFDWLH$GYDLWD&HQWUXP)OXZHOHQVLQJHOWH*RXGD
9DQVHSWHPEHUWPPHL
KSP¾IWWIRZERYYV /HVVHQPHW<RJD3UDQD\DPDHQ0HGLWDWLHYDQXXURS
QEERHIRZVMNKIFVYMOZEREPPI HONHPDDQGDJXXUYDQDIDXJXVWXVOHVVHQ
SIJIRJEGMPMXIMXIR 2YZSSV RPGHPDDQGDJXXUYDQDIDXJXVWXVOHVVHQ
WPIGLXW


&IKMRRIVWKSPJWIX X[Z º 7KHPD.<HQGH$FKW&KDNUDV
FEPPIROEEVX SIJIRFEPPIR ,QIRUPDWLHELM:RXWHU.RHUW7HO
TIVTIVWSSR (PDLO\RJDLQVLOHQFH#SLQNORWXVRUJ
8IPIJSSR[[[KSPJFEERMNWWIP[IMHIRP :HEVLWHZZZSLQNORWXVRUJ
+30*:))08)0)9/312-)88)(3)2
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 14 ADVERTENTIE

Van Waay
moet leeg!
i.v.m. verbouwing / komst nieuwe collectie

Ko r t i n g e n 1 0 - 7 0 %
Vanwege ons 110-jarig bestaan hebben we voor het
najaar veel nieuwe collecties gekocht. Daarnaast
gaat onze Italiaanse designafdeling en slaapafdeling
grondig op de schop. Om plaats te maken op de
winkelvloer ruimen we daarom grondig op. Onze
showroommodellen (zelfs de nieuwste modellen) zijn
nu tegen hoge kortingen te krijgen!

37 auping boxsprings


37 eastborn boxsprings
3diverse tempur/hulsta bedcombinaties
315 wandkasten
312 leolux bankstellen

325 eethoeken
330 fauteuils

325 karpetten

3B ARTIFORT AUPING BANZ BORD BENCH BESOUW CASSINA DE SEDE FLOS GELDERLAND HELDENSE HÜLSTA INTERSTAR JORI LEOLUX
MINOTTI MONTIS MOLTENI NEW CLASSICS NOTEBORN PASTOE POLIFORM SAHCO HESSLEIN SCHUITEMA TEMPUR VAN HOOF VAN ROSSUM
y bestaat
aa
W

di

BENTHUIZEN
t ja
jaar Van

www.vanwaayinterieurs.com
ar Van

Verbreepark 27, Benthuizen


JAAR
t

(A12, afrit 8) T 079 - 331 12 00


di

aa
y bestaat
E info@vanwaayinterieurs.com
WERK & SCHOLING 15 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Luisteren naar Colofon


Afscheid na ruim kwart klassieke muziek
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.

eeuw Hema Gouda


Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
Wegens grote belangstelling in het vorige F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
seizoen heeft Seniorenwerk Waddinxveen
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
besloten weer een cursus ‘Luisteren naar
Gouda Media Groep B.V.
klassieke muziek’ te geven. In de periode Advertentieverkoop:
van oktober 2010 tot en met maart 2011 zal Gouda Media Groep B.V.
in twintig middagen opnieuw veel mooie en T (0182) 322 456
interessante muziek te horen zijn. E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
De keuze is dit keer gevallen op twee zuiver
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
klassieke componisten, namelijk Mozart en redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Haydn. Voor de nodige afwisseling zullen ook Verspreiding wekelijkse oplage:
enkele composities van de Russische compo- De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
nist Sjostakovitch te beluisteren zijn. Drie com- -huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
ponisten staan dus centraal, maar verder zullen Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebrug-
nog werken van anderen worden beluisterd. gen en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk
(1x), Schoonhoven (3x), Bodegraven (1x) en Bergambacht
Uiteraard zal de nodige aandacht worden ge-
(1x).
schonken aan diverse operafragmenten, gezon- www.dekrantvangouda.nl
gen door vele beroemdheden op dit gebied. Er Bezorgklachten:
zal evenals de vorige keren is er een boekwerk info@goudamediagroep.nl of (0182) 322 456 (werk-
Teamleider Ellie Kunnen neemt volgende week na bijna 26 jaar afscheid van de Hema. samengesteld met de levensbeschrijving(en) dagen).
van de drie genoemde componisten en vele
Ellie Kunnen van het Hema-filiaal in Gouda vernieuwingen. Dit maakte het werk extra leuk commentaren op de diverse composities. Frankcentrum. De kosten voor de gehele cursus
neemt na 26 jaar afscheid. Alle afdelingen en afwisselend.” Eduard Philipse verzorgt de samenstelling van bedragen 85 euro. Men kan zich telefonisch
heeft ze onder haar hoede gehad en ze vindt het boekje en de invulling van het program- aanmelden via (0182) 631 932 of per e-mail:
het nu een mooi moment om te stoppen. Bewust ma in de middagen. De nieuwe cursus start cursussen@stichtingvonk.nl.
“Het is nog een raar idee, maar het is tegelij- op maandagmiddag 6 september in het Anne
Ellie Kunnen werkte zich op van hulpkracht tot kertijd een heel bewuste keuze. Ik kom uit een

Open dag computercursussen


verkoopster, werd vervolgens eerste verkoop- groot gezin en heb helaas al een paar zusjes
ster en is nu teamleider. “Dat heb je hè, als je verloren. Dit opende mijn ogen; er is meer dan
ouder wordt en meer ervaring hebt”, lacht ze. werk. Mijn man gaat met de VUT, dus ik be-
In al die jaren heeft ze veel zien veranderen: sloot ook te stoppen om samen van onze vrije Het Computerleercentrum Waddinxveen van “Het Computerleercentrum wordt gerund door
“Verkoopmethodes wisselden elkaar af, het tijd te gaan genieten en op onze kleinkinderen het Senioren Waddinxveen houdt vrijdag enthousiaste vrijwilligers die als geen ander
personeelsbeleid onderging grote veranderin- te gaan passen.” Vrijdag 13 augustus is haar 13 augustus van 9.30 tot 16.00 uur ‘Open dag’. begrijpen hoe het is om op latere leeftijd te
gen en nieuwe indelingen zorgden voor meta- laatste werkdag. “Altijd heb ik mijn werk met leren werken met de computer en thuis te raken
morfoses in de filialen. Op zich heel logisch, liefde gedaan. Natuurlijk zal ik alle sociale Deze dag staat in het teken van de meer dan op het internet.” Mensen die op 13 augustus
want je moet met de tijd mee. Het grappige is contacten in de winkel gaan missen. Maar na twintig cursussen en workshops die in het najaar niet kunnen komen, kunnen elke donderdag-
dat ik veel methodes en indelingen heb zien bijna veertig jaar werken, is het nu tijd voor van 2010 gepland staan. Zo is er de cursus ochtend van 9.00 tot 11.30 uur (en gedurende
gaan, maar ook weer heb zien terugkomen. andere dingen.” kennismaken met de computer, internet en het seizoen op maandagmiddag vanaf 13.30
Gouda heeft vaak gediend als pilot filiaal voor e-mailen, maar ook hobbygerelateerde uur) binnenlopen aan de Mauritslaan 55. Meer
cursussen zoals fotobewerken en een fotoalbum informatie op http://waddinxveen.seniorweb.nl

Romeins Festival in Archeon


maken. Het Computerleercentrum biedt be- of bij Seniorenwerk Waddinxveen van de Stich-
grijpelijke en betaalbare cursussen voor zowel ting Vonk telefoon: (0182) 631 932.
beginners als gevorderden, en richt zich daarbij

Scoren met kunst


op vijftigplussers die aan de slag willen met de
computer en internet. Er wordt bijna dagelijks
les gegeven in het Computerleercentrum. Voor
elke cursus geldt dat deze wordt gegeven in De teleurstelling is verwerkt. Oranje kon weer
kleine groepjes van maximaal tien cursisten. niet voldoende scoren om wereldkampioen te
worden. Bij sport is het op elk niveau een-

Engelse les in de
voudig vast te stellen of je voldoende scoort.
Een doelpunt van Sneijder in het Oranjeteam

Buurstee
is net zo waardevol als een doelpunt van een
jonge Goudse spits voor het Olympia E7-
team. Hoe anders is dat bij cultuur waar je
De Buurststee in Gouda start op dinsdag niet zo eenvoudig spreekt over een ‘doelpunt’.
14 september met een nieuw seizoen Engelse Natuurlijk kun je wel zeggen dat iets mooi is.
les. Iedereen die zijn Engels wil ophalen kan Maar dat is bij cultuur voor iedereen anders,
zich bij een van deze groepen aansluiten. een volle concertzaal levert een verscheiden-
heid aan meningen. Dat maakt het beoordelen
De cursussen zijn Engelse conversatie, Engelse voor de actieve cultuuraanbieder moeilijk:
Archeon in Alphen aan den Rijn organiseert van 5 tot en met 15 augustus een Romeins festival. Tien dagen lang conversatie voor beginners en Engels voor doe ik het wel of niet goed. Bij cultuur gaat
verzorgt Legio II Augusta uit Britannia spannende shows en demonstraties die een beeld geven van het leven in beginners. Deze bestaan uit twee blokken het meer om de doelpunten die alleen jijzelf
de provincies van het Romeinse Rijk. De Romeinse soldaten, vrouwen, handwerkslieden en slaven staan centraal. van dertien lesuren van september tot en met ziet. Ik was onlangs nauw betrokken bij een
Zie voor meer informatie www.archeon.nl. december en van januari tot en met april. De muziekproject met de Brede School Gouda
kosten bedragen tachtig euro voor het hele waar kinderen de kans kregen om zelf een

Cursus EHBO voor beginners


seizoen. De boeken kosten circa dertig euro muziektheatervoorstelling te maken. Als je
en worden ongeveer twee tot 2,5 jaar ge- dan een kind ziet stralen als het voor het eerst
bruikt. Aanmelden kan vanaf 9 augustus bij de op het grote schouwburgpodium komt, dan is
De EHBO vereniging St Joannes de Deo in EHBO-diploma te hebben. Zij hebben tenslotte docente, Annemieke Boers-Heijkoop, telefoon dat voor mij een doelpunt. Passie is dat je die
Gouda start op 15 september weer met een de verantwoording over hun kleinkind. Na het (0182) 538 841. doelpunten weet te waarderen. Gelukkig zit
nieuwe EHBO-cursus. De vereniging is aan- behalen van het diploma kunnen cursisten als er aan sport ook een kunstzinnige kant; het
gesloten is bij de Nationale Bond voor EHBO. aanvulling de cursus EHBO aan Kinderen toe- kan een mooi of lelijk doelpunt zijn. Maar
De cursus bestaat uit ongeveer tien lessen van voegen aan uw diploma”, laat de EHBO-ver- het is en blijft een
twee uur en loopt van september tot decem- eniging weten. De vereniging geeft al meer dan zwart/wit iets: hij
ber. 75 jaar EHBO-lessen. De cursus start op zit er wel of niet
woensdagavond 15 september om 19.30 uur. in. Jammer dat
Sinds 1992
De cursusavonden bestaan uit een theorie- De cursus wordt gegeven in de Koninging Wil- Robben hem er
gedeelte en een praktijkgedeelte. Ook leert helminaschool aan de Willem de Zwijgersingel niet inschoot.
men beademen, reanimeren en het gebruik van 220 in Gouda. Vraag een aanmeldingsformu- CURSUS HAARKNIPPEN met certificaat
een AED. Iedereen vanaf vijtien jaar kan aan de lier aan via ehbogouda@st-joannesdedeo.nl Stephan Bollen
SELFLINE start in sept. weer de cursus haarknippen
cursus deelnemen.De cursus wordt afgesloten of bel (0182) 536 821 of (06) 476 508 90. Zie in uw regio. 10 avonden à 2½ uur. Tevens Spits bij Gouda’s
met een examen. “Ook voor opa’s en oma’s die www.st-joannesdedeo.nl. professioneel KAPPERSMATERIAAL voor particulier Harmonie
op de kleinkinderen passen is het goed om een en (thuis)kapper. Telefoon 015 - 361 80 33. ‘De Pionier’
www.SELFLINE.nl
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 16 ADVERTENTIE

Verf actie:
Vernieuwde kwaliteit

c t i e
A r!! a l l e r r s
kn l a n
n zi jdeg
ans e
g g l *
S2U
Ho o
0 , -
€3

DE GOEDKOOPSTE
VAN DE REGIO
Kerkstraat 67 - Bodegraven - Tel. 0172 - 61 11 02 - www.burggraaffdoehetzelf.nl
UITGAAN / FAMILIE 17 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Nachtdierennacht in Fair Fashion Fair


D I E R E N K L I N I E K

DE PALTROK
op Surfstrand www.paltrok.nl
Vogelpark Avifauna FFF is een Fair Trade en Eco mode-show op
het Surfstrand aan het Reeuwijkse Hout. Na
het succes van vorig jaar krijgt het op zondag
22 augustus van 13.00 tot 16.00 uur een
vervolg.

Dit jaar is de opzet wat grootser. Dit gebeurt


in samenwerking met Sari, een winkelke-
ten met een vestiging in Gouda. Er zijn mo-
deshows en kramen met Fair Trade en ECO Onvruchtbaar is vruchtbaar!
mode-artikelen. Er is volop gelegenheid kle- Sinds jaar en dag wordt via veel instanties
ding, sieraden en schoenen te bekijken en te getracht ongewenste dracht bij de kat te voor-
kopen. Daarnaast zijn er verschillende mu- komen. Het probleem van zwerfkatten is via
zikale activiteiten waaraan ook enkele work- castratie (castratie staat voor verwijderen
shops gekoppeld zijn. De vrijwilligers van De van geslachtsklieren, zowel eierstokken als
Hartloper zijn aanwezig met locale produc- testikels!) te voorkomen. Ook castratie van
ten en informatie. Voor meer informatie zie uw huiskatten op 6-7 maanden voorkomt
www.groenehart.info/infocentrumreeuwijk.html veel leed. Potentiële diereigenaren die anders
of dehartloper.wikispaces.com. Telefoon bij u een (ongepland?) kitten zouden halen
(0182) 301 037 (zaterdag en zondag) of (0348) nemen bij meer onvruchtbare huiskatten (en
483 474 van maandag tot en met vrijdag. dus minder kittens) eerder een asieldier of een
zwerfkitten op. Zo levert de onvruchtbaarheid

Jaap Zwart bij toch een vruchtbare situatie op.


De Laplanduil is ‘s nachts actief.

orgelconcert
In Avifauna is het op vrijdag 13 augustus Men kan kennis maken met bijzondere nacht- Najaarsentingen Konijnen
‘Nachtdierennacht’. Dan zijn de deuren ge- vlinders, luisteren naar de geluiden van de De bescherming van uw konijn tegen myxo-

in Sint-Janskerk
opend tot 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur vinden vleermuizen of proberen te horen wanneer een matose en VHS is optimaal als er twee keer
er diverse activiteiten en rondleidingen plaats uil bijna geruisloos voorbij vliegt. per jaar geënt wordt. Ook dit najaar organi-
met als thema nachtdieren. seren wij weer vaccinatiesessies. U kunt zich
Zintuigen In de zomerserie orgelconcerten in de Goudse hiervoor telefonisch aanmelden. Het tarief
“‘s Nachts gebeurt er in de natuur meer dan Avifauna organiseert bovendien diverse spellen Sint-Jan speelt op woensdagvond 11 augustus voor de volledige vaccinatie bedraagt achttien
je denkt”, laat het vogelpark weten. In de die te maken hebben met zintuigen. Zo is er de organist Jaap Zwart. euro.
zomermaanden organiseren daarom de dieren- een luisterlotto, een fotospeurtocht en een
tuinen die lid zijn van de Nederlandse Vereni- voelspel. Ook kunnen deelnemers hun kennis Deze begaafde musicus studeerde piano en Myxomatose wordt veroorzaakt door een
ging van Dierentuinen (NVD) samen met De testen over het slaapgedrag van vogels. De toe- orgel aan het Sweelinck Conservatorium in virus, dat meestal via muggen wordt over-
Vlinderstichting de ‘Nachtdierennachten in de gangsprijs bedraagt na 18.00 uur drie euro per Amsterdam en hij studeerde hedendaagse gedragen van wilde konijnen naar huiskonij-
dierentuin’. De avondopenstelling maakt deel persoon. Dit geld gaat naar het natuurbescher- muziek bij de bekende Nederlandse componist nen. In mindere mate speelt de konijnenvlo
uit van het project ‘Nachtdieren in de dieren- mingsfonds van Vogelpark Avifauna met onder Ton de Leeuw. Jaap Zwart is als docent verbon- een rol bij de overbrenging. Ook via direct
tuin, aan de slag met biodiversiteit’. Het jaar andere de doelstelling om de biodiversiteit van den aan het conservatorium van Amsterdam. contact is besmetting mogelijk. Drie tot vijf
2010 is namelijk door de Verenigde Naties vogels te behouden. Overdag geldt het regu- Hij speelt zowel op het koororgel als op het dagen na de besmetting treden de eerste ver-
uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversi- liere vogelparktarief. Zie voor meer informatie: Moreauorgel en brengt een programma met als schijnselen op: ontsteking en zwelling van de
teit. Biodiversiteit gaat over de variatie van www.avifauna.nl. thema ‘De romantische traditionalisten’. Na af- oogleden met blindheid als gevolg, later weke
flora en fauna en het evenwicht daartussen. loop van het concert is er koffie of thee en is er zwellingen op andere plaatsen. In de eind-
de gelegenheid om met de concertgever na af- fase weigeren dieren eten en drinken, worden
loop te praten over het concert. Aanvang 20.00 apathisch en sterven.
uur, toegang: zeven euro.
Viraal hemorrhagisch syndroom (VHS) is
COCKTAIL WEKEN! eveneens een virusziekte. Het virus wordt
overgebracht via direct en indirect contact,
waaronder besmet groenvoer en insecten
(muggen). De ziekteverschijnselen hangen
af van de weerstand van een dier, variërend
van peracuut sterven tot onrust, benauwdheid,
koorts en bloedingen, vooral neusbloedingen.
De dieren overleven de ziekte vrijwel nooit.

Tekenbestrijding
Er zijn op het gebied van de tekenbestrijding
weer wat ontwikkelingen op de markt. Wij
Hoppe De Kuyper Pisang Ambon hebben ons assortiment kunnen uitbreiden.
Jonge Jenever Vieux Original Banana Drink
1.0 Liter 1.0 Liter of Guarana Lime 0.7 Liter De juiste aanpak staat of valt bij een juiste
10.49 11.99 10.49 voorlichting en zodoende een productkeuze
op maat! Wij zijn graag bereid u te adviseren
WIJN VAN DE MAAND welk product bij uw dier het beste past.

Doricum 6 flessen voo


r Hebt u over bovenstaande of andere onder-
Rosso Nero d’Avola
Een wijn van de inheemse
druivensoort Nero d’Avola.
Diep robijnrood van kleur. Kruidig
25.00 werpen nog vragen, benader ons gerust.

Het team van Dierenkliniek de Paltrok.


met tonen van zwarte bessen
en kersen. Een fraaie avondwijn.

'HOHNNHUVWH6SDDQVHWDSDV
Bianco Catarratto
Een wijn van de inheemse
Catarratto-druif. Strogeel
van kleur, goudkleurige reflectie.
Intense aroma’s van bloemen
en amandelen. Ideaal als
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten aperitief bij zachte kazen.
voor € 19,50 pp (voor voorwaarden zie onze website) M.W. van der Wijden
4.99 0.75 Liter
J. van der Kolk
Tapasbar TAPAS Regelmatig LIVE muziek www.dewereldvandranken.nl
Dierenartsen voor gezelschapsdieren
Lange Groenendaal 57
SLIJTERIJ WIJNHANDEL Pelmolenerf 59, 2807 EX Gouda
2801 LR Gouda keuken geopend
Tel: 0182 523035 van 16.00 – 22.00 uur GROENENDAAL Telefoon 0182-511215
Lange Groenendaal 44 GOUDA
www.tapasbar.nu Maandag gesloten tel. (0182) 52 19 30 www.paltrok.nl
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 18 ADVERTENTIE

VAN DER SPRONG ASSURANTIËN

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Waterwet
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 7 april 2010 een aanvraag om vergunning
ingevolge de Waterwet ontvangen van Zorgpartners Midden-Holland voor het ont-
trekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een koude-/warmteopslag bij
Woonzorgcentrum Prinsenhof gelegen aan de Ridder van Catsweg 258, 2804 RS te

Uw MKB adviseurs uit Gouda Gouda.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te


Voor al uw zakelijke verzekeringen verlenen.

persoonlijke aandacht Inzage


U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken van 9 augustus 2010 tot en
kennis van uw werkgebied met 20 september 2010 inzien op werkdagen tijdens kantooruren:
onafhankelijk 쐍 bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209,

(na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;
50 jaar ervaring 쐍 bij de Milieudienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda, tel.nr. (0182) 54 57 00.
eigen schadeafdeling
gratis bedrijfsscan Zienswijzen
Een ieder kan tot en met 20 september 2010 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze
over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermel-
Van der Sprong Assurantiën werkt met gespecialiseerde MKB verzekeraars o.a.: ding van PZH-2010-186529519. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen
en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer R. Stam,
tel.nr. (070) 441 65 50.
Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl
DWM/319

Regentesseplantsoen 47 T: 0182-587070 • E: info@vdsprong.nl


2801CM GOUDA www.vdsprong.nl

Attack is een landelijk werkende organisatie, welke


service verleent op het gebied van preventie en bestrij-
ding van plaagdieren. Ter uitbreiding van ons jonge en
enthousiaste team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
De Sparte E-motion is bijzonder compleet
met 8 versnellingen en Power Assist functie

SERVICEMEDEWERKER welke automatische aandrijving biedt tot


6 km/u. Wel zo handig bij het wegrijden

BUITENDIENST of dat vervelende stuk op de dijk.

Functieomschrijving:
Het plaatsen/controleren van lokaaspunten, het zelfstandig uitvoeren van inspecties d.m.v. ons
digitaal scansysteem. Onze klanten adviseren op bouwkundig gebied en hygiëne.

Functie-eisen:
Goede communicatieve vaardigheden, enig bouwkundig inzicht, flexibel, service- en
oplossingsgericht en in bezit van rijbewijs B. Ervaring in plaagdierbestrijding is een pre,
maar niet noodzakelijk!

Wat bieden wij:


Een basisopleiding plaagdierbestrijder van 3 maanden, gsm, bedrijfsauto en marktconform
salaris.

Geïnteresseerd?
Attack Dierplaagbestrijding
T.a.v. Irene Kocken
Keplerstraat 3
1704 SJ Heerhugowaard
Email: i.kocken@attack.nl

Voor meer informatie: www.attack.nl


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
AUTO / BEDRIJVEN 19 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Bestuursvoorzitter GHZ gast-


Energie Make-over spreker bij Goudse Business Club
voor ondernemers
MKB ondernemers met een maximaal ener- Rapport
gieverbruik van 30.000 euro op jaarbasis en Om te bepalen wat een bedrijf kan besparen is
met maximaal tweehonderd medewerkers een energieonderzoek een handig instrument.
in dienst, kunnen kans maken op een Energie Een adviseur bekijkt de meest relevante zaken
Make-over. zoals verlichting, airco, koeling, perslucht, ap-
paratuur en verwarming. Uit het rapport komen
Na een succesvolle eerste Energie Make-over de mogelijkheden waar energie te besparen
in 2009, kunnen ook dit jaar negen MKB- valt, inclusief de investeringen en terugver-
ondernemers een gratis individueel energie- dientijden. Eén van de aangemelde onderne-
onderzoek winnen ter waarde van 450 euro. mers maakt kans op een Energie Make-over
De hoofdprijs is een Energie Make-over van van zijn of haar bedrijfspand. Dat betekent dat
10.000 euro. Hiermee kan de winnaar zijn of alle investeringen die de ondernemer uitvoert
haar bedrijfspand van energiezuinige toepas- naar aanleiding van het energieonderzoek wor-
singen voorzien. De Energie Make-over startte den vergoed tot maximaal tienduizend euro. Bij
op de Dag van de Duurzaamheid op 9 septem- een investering van meer dan dit bedrag, kan de Dirk Jan Verbeek (rechts) tijdens zijn presentatie.
ber 2009. Loek Hermans, voorzitter van MKB- Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepas-
Nederland, reikte afgelopen maart de hoofd- sing zijn. Wie als MKB ondernemer kans wil Tijdens de maandelijkse avond van De Goudse najaar verder zal gaan. Voor de toekomst ziet
prijs uit aan Bistro Sharlot in Ulvenhout. Dit maken op een energieonderzoek of de Energie Business Club was afgelopen dinsdagavond de bestuursvoorzitter een verdere druk door
jaar maakt NL Energie en Klimaat (onderdeel Make-over kan zich tot en met 8 september Dirk Jan Verbeek, bestuursvoorzitter van het bezuinigingen op de collectieve lasten en dat
van Agentschap NL) en Energiecentrum MKB 2010 aanmelden via www.senternovem.nl. De Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, de gast- zal onherroepelijk leiden tot een herschikking
het wederom mogelijk deze prijzen te winnen. winnaar van de Energie Make-over wordt dit spreker. Voor een geïnteresseerd publiek van de taken met andere ziekenhuizen. Verbeek
Ondernemers kunnen veel winst boeken op het jaar op 11 november bekendgemaakt. vertelde Verbeek dat het ziekenhuis dit jaar wees erop dat het GHZ met het oog daarop al
gebied van energiebesparing. naar verwachting een omzet zal draaien van sinds 2008 in coöperatief verband samenwerkt
175 miljoen euro. met drie andere ziekenhuizen langs de A12: het

Kledingketen WE naar China Per jaar bezoeken 120.000 patiënten de polikli-


Medisch Centrum Haaglanden en het Bronovo
Ziekenhuis, beide in Den Haag en ’t Lange
niek en worden 40.000 mensen in het zieken- Land Ziekenhuis in Zoetermeer.
huis opgenomen, voor een dag of langer. Het
GHZ is de grootste werkgever van de regio, Internetrevolutie
want in het ziekenhuis werken 2195 mensen Verbeek meldde dat internet weliswaar op
op de 1478 beschikbare banen. In het GHZ veel plaatsen in de samenleving al ver is door-
werken ook nog eens 130 medische specia- gedrongen, maar dat de internetrevolutie voor
listen, van wie er veertig in loondienst zijn. ziekenhuizen nog moet beginnen. Tot slot wees
Daarnaast is er ruimte voor zestig specialisten hij de leden van de businessclub op het belang
in opleiding. Verbeek wees er in zijn presen- van de Stichting Vrienden van het Groene Hart
tatie op dat door de eenzijdige maatregelen Ziekenhuis, waarbij ook ondernemers via een
van de overheid de kapitaallasten opeens voor lidmaatschap kunnen doen blijken van hun
rekening van de ziekenhuizen zelf zijn ge- maatschappelijke betrokkenheid. De avond in
komen. Daardoor is onder meer bij het GHZ stadsherberg De Burgerhal werd besloten met
vertraging in de nieuwbouw gekomen. Toch een mediterraan lopend buffet.
verwacht Verbeek dat de nieuwbouw komend

De Nederlandse kledingketen WE heeft op dit moment rond de 230 filialen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Specsavers Gouda kiest goed doel
Zwitserland. In Gouda heeft WE een filiaal aan de Kleiweg en in Alphen aan den Rijn in De Aarhof. Dit najaar staat
de opening gepland van twee winkels in Wenen. Maar de directie van WE heeft nog grotere plannen en heeft het oog Specsavers Gouda aan de Kleiweg 9 heeft omdat het typische goede doelen zijn waar de
laten vallen op China waar ongeveer een miljard mensen wonen. De komende vijf jaar wil WE in China tweehonderd St. Gouda voor Elkaar en Harttrimclub Gouda inwoners van Gouda warm voor lopen”, zegt
filialen gaan openen, waarbij volgens planning begin 2011 de eerste winkels in Sjanghai en Beijing open moeten & Omstreken gekozen als de goede doelen die opticien Floris Frenzen van Specsavers Gouda.
gaan. Bij WE werken nu nog ongeveer drieduizend mensen. de winkel het komende half jaar steunt. “Nieuwe suggesties kunnen nog altijd worden
ingeleverd bij onze winkel aan de Kleiweg 9.

Lange Tiendeweg krijgt outlet De brillenwinkel deed eerder een oproep aan Specsavers Gouda wil de komende jaren ver-
alle inwoners van haar gemeente om lokale schillende lokale liefdadigheidsinstellingen,
goede doelen en/of initiatieven voor te dragen goede doelen en verenigingen een financieel
die wel een steuntje in de rug kunnen gebrui- steuntje in de rug geven. Daarvoor is de Stich-
ken. Uiteindelijk zijn St. Gouda voor Elkaar ting Specsavers Steunt in het leven geroepen.
en Harttrimclub Gouda & Omstreken gekozen Voor elke verkochte bril of verkocht hoor-
als de initiatieven die over zes maanden de toestel doet de winkel een donatie aan de stich-
opbrengst van de spaarpotten in de winkel ge- ting. Het gespaarde bedrag komt vervolgens
schonken krijgen. “Stichting Specsavers Steunt ten goede aan lokale initiatieven, die door de
heeft voor deze twee goede doelen gekozen bewoners van Gouda zélf zijn voorgedragen.

Alexandrium elke zondag open


Woonboulevard Alexandrium in Rotterdam oneigenlijk argument hanteert. Het gerechtshof
mag elke zondag open. Het gerechtshof in oordeelde echter dat Rotterdam dat op basis
Den Haag heeft dat woensdag bepaald in een van de tekst in de wet op de winkelsluitings-
hoger beroep dat was aangespannen door een tijden wel mag doen.
groep winkeliers tegen een eerdere uitspraak
in kort geding van de rechtbank in Rotterdam. Auto airco stuk!!
In deze vier markante panden zijn de winkelruimtes relatief snel verhuurd. Bel ons en wij helpen u direct!
Advocaat Thomas van Vugt liet namens de
• Reparatie of vervanging en onderhoud
De vier leeggekomen panden van de voor- VVV-kantoor dat recent moest verhuizen van winkeliers weten dat ze overwegen in cassatie
• Gratis controle
malige woonwinkel Hulscher & Plak aan de de Markt. Het rechterdeel (direct naast boek- te gaan bij de Hoge Raad. De groep winkeliers
• Zeer scherpe prijzen
Lange Tiendeweg in de binnenstad van Gouda handel Verkaaik) werd daarna verhuurd aan wil dat de zondagsopening beperkt blijft tot • Al 40 jaar de specialist voor alle merken auto’s
zijn inmiddels weer alle verhuurd. Jacques Blokzijl herenmode, die nu nog heel de gebruikelijke twaalf per jaar. Door Alexan-
schuin tegenover zit aan de Lange Tiendeweg. drium en omgeving aan te merken als toeris- AutoRas b.v. vic
e
Eerst werden de panden na het vertrek van de Afgelopen week is ook het meest linker pand tisch gebied, maakte de gemeente Rotterdam Gouda 0182 - 539220 ser k!
g a
interieurwinkel gesplitst in de oorspronkelijke verhuurd, eveneens aan Jacques Blokzijl die er de permanente zondagsopening mogelijk. De Woerden 0348 - 416030 da ra
ter afsp
vier panden. De middelste twee werden daarna een mode outletzaak gaat beginnen. Daarmee protesterende winkeliers vinden het gebied www.autoras.nl Za op
weer samengevoegd voor de komst van het zijn deze vier panden weer opgevuld. niet toeristisch en vinden dat de gemeente een
Laat nu uw airco reinigen, actieprijs ½19,-
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 20 EVENEMENTEN

De Goudse Evenementen Reeks


Gouda Culinair in Houtmans-
Evenementen t/m 23 oktober plantsoen in Goudse binnenstad
Zondag 8 augustus Laatste Houtmansplantsoenconcert 14.00 uur
Woensdag 11 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 12 augustus Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Woensdag 18 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 19 augustus Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Woensdag 25 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 26 augustus Laatste Kaas- en Ambachtenmarkt Gouda
Donderdag 26 augustus Midzomermarkt Tiendeweg/Zeugstraat Gouda 9.00 tot 21.00 uur
Woensdag 1 september Gouds Montmartre antiek en curiosa
Zaterdag 4 september Yes Gouda Jazz Goudse schouwburg
Zondag 5 september Gouda koopzondag en Stoffenspektakel
Woensdag 8 september Laatste Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 9 t/m 11 sept. Najaarsmarkt Bodegraven
Vrijdag 10 t/m 12 sept. Gouda Culinair in het Houtmansplantsoen
Vrijdag 10 september Goudse Singelloop
Zaterdag 11 september Open Monumentendag
Dinsdag 21 t/m 26 sept. Kermis Gouda
Zaterdag 2 oktober Open dag Sint-Janskerk Gouda
Dinsdag 19 t/m 23 okt. Kermis Waddinxveen

Op vrijdag 10 september wordt rond 17.00 uur Gouda Culinair geopend. Ook dit jaar zullen een groot aantal
restaurants acte de presence geven door hun specialiteiten aan de vele bezoekers te laten proeven. Het Houtmans-
plantsoen zal drie dagen lang (tot zondagnacht 12 september) in een fraai tentenkamp veranderd zijn. Het eetfestijn
zal met muzikale optredens worden opgeluisterd. Primera Gildenburgh zal met een eigen sigarenpresentatie aan-
wezig zijn. Chocolade atelier PUUR zal de nieuwste bonbons serveren. Vorig jaar werd Gouda Culinair geopend
door de televisie-kok Herman Den Blijker, die voor die gelegenheid een fles champagne sabreerde. Dit jaar zijn de
Op 5 september is het koopzondag in de binnenstad van Gouda. Op de Markt zal dan ook het Stoffenspektakel deelnemende restarants: Van den Berg, Belvedère, Buiten Eten en Drinken, Bij Ons, Lavendel, Jean Marie, Scheeps,
te bezoeken zijn. Proeven, Vidocq en De Zalm. (Archieffoto’s)

In de Goudse kaaswaag zijn diverse streekproducten te


koop.

Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda


Secretariaat: Korte Tiendeweg 10 - 2801 JT Gouda
T. 0182 - 322 456
E. info@ondernemersgouda.nl
I. www.ondernemersgouda.nl

Koopzondagen 2010
binnenstad Gouda
Korte Groenendaal 11-13 Gouda
Zondag 5 september Zondag 28 november
Tel. (0182) 51 49 19 Zondag 3 oktober Zondag 12 december
www.deth.nl Zondag 7 november Zondag 19 december
De Goudse Schouwburg 21 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Backstage bij de afdeling Communicatie


De zomer betekent voor de afdeling communicatie afscheid nemen Ook worden de uitnodigingen van het openingsgala gemaakt en zijn we deze zomer
van het afgelopen seizoen en starten met het nieuwe. druk in de weer met het creëren van het nieuwe intranet, speciaal voor het perso-
neel van de schouwburg. Hoewel er in de zomer niet zoveel premières zijn, pro-
De posters van de voorstellingen van seizoen 2009-2010 kunnen naar het archief beren we toch goed in de gaten te houden of er recensies in de kranten staan die
en het materiaal van seizoen 2010-2011 wordt besteld en netjes opgeborgen. wij op onze website kunnen plaatsen en in onze recensievitrine kunnen hangen. Op
De muurprint bij de entree, waar nu nog het zwarte beeld met het gouden masker 1 augustus ging de feel-good musical ‘Crazy Shopping’ in première en daarbij was
prijkt, wordt vervangen door het nieuwe beeld en ook de lcd schermen hebben uiteraard iemand van de afdeling communicatie aanwezig. Het bleek een hilarische
een nieuw ontwerp nodig. Daarnaast worden er nieuwe pr-ideeën op papier gezet, voorstelling te zijn met heerlijke, herkenbare muziek en achteraf kreeg iedereen een
zoals het uitwerken van de randactiviteiten bij kindervoorstellingen en het bedenken fantastische goodiebag mee. En niet omdat het de première was, maar die goodie-
van de ‘toys’ (cadeautjes voor cast & crew om ze succes te wensen) voor de vele bags geven ze altijd aan de bezoekers mee, dus ook straks in Gouda! Wij verklap-
premières die De Goudse Schouwburg komend seizoen krijgt. De spreekbeurtkoffers pen nog niets…
die kinderen kunnen lenen worden weer up-to-date gemaakt en de vitrines aan de
buitenzijde van het gebouw worden opgepimpt tot gezellige etalages. Geniet u nog lekker van de zomer, daarna zult u weer genoeg van ons te horen,
De lokale pers mag wederom een hoop informatie verwachten die zij elk jaar aan te zien en te proeven krijgen!
het begin van het seizoen op dvd toegestuurd krijgen.

Vakantielanden USA & Canada


Cirque Éloize ‘Rain’ - dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2010, 20.00 uur
Niet alleen Columbus ontdekte Amerika, maar De Goudse Schouwburg gelukkig ook. Cirque Eloize uit Canada toert al meer dan
En dat kunt u zien aan de onderstaande voorstellingen die rechtstreeks vanuit de USA tien jaar met groot succes over de wereld als
of Canada gevlogen komen, waarin choreografieën van een Amerikaan te zien zijn of theatrale tegenhanger van Cirque du Soleil.
muziek te horen is van de bekendste Amerikaanse countryster. Yes they can! Het nieuwe circus van vandaag is gecombi-
neerd met de sterke invloeden van de tradi-
tionele tentcircussen van weleer. ‘Rain’ is een
compact, haast bescheiden, maar ook ver-
rassend intiem programma waarin de diverse
karakters van het gezelschap sterk naar voren
komen. Maar ‘Rain’ is ook een indrukwek-
kend audiovisueel spektakel, compleet met
prachtige projecties op schermen en opblaas-
bare wolken. En: 50.000 liter water!

De Amerikaanse pers schreef: ‘De zwaar-


tekracht-tartende, langzaam ontvouwende
evenwichtsact van twee acrobaten en het
Introdans ‘STERREN&STREPEN’ - zaterdag 23 oktober 2010, 20.00 uur prachtige schouwspel van duiken en glijden
Voor het programma STERREN&STREPEN haalt Intro- door een stortbui, zijn slechts twee van de
dans de wereldberoemde choreografen Lucinda Childs en vele beklijvende momenten in deze show.’
Hans van Manen in huis. De Amerikaanse Lucinda Childs
creëerde ‘Dance’ in 1979: een meesterwerk dat wordt
gedanst in een fascinerend decor. Binnen een lijnenspel
van de befaamde Amerikaanse beeldend kunstenaar Frank Lammers & Ocobar ‘De Cadillac Cowboy’ - zaterdag 27 november
Sol leWitt dansen de Introdansers omgeven door impo- 2010, 20.30 uur
sante videobeelden van gefilmde dansers. Hiermee is Hoe country ons leven
‘Dance’, op muziek van Philip Glass, een ware ode aan voorgoed veranderde;
de theaterdans. ‘Compositie’ is een typische ‘Hans van Country is in Amerika
Manen’. Op de muziek van John Adams en Morton Feld- ‘a way of life’. De
man schiep hij in 1994 een heldere structuur voor acht countrysterren zijn daar
dansers in een strakke setting. De Braziliaans-Zwitserse megasterren en niemand
Gisela Rocha creëert voor STERREN&STREPEN een was groter dan Hank
wereldpremière. Zij laat zich inspireren door de Introdanssterren en laat ze schit- Williams I, bijgenaamd
teren op het toneel. Extra toef op dit Introdansprogramma is de solo ‘La Morte del de ‘Cadillac Cowboy’. Na
Cigno’ van Mauro de Candia: een moderne bewerking van de stervende zwaan. Williams’ tragische dood
op de achterbank van
een Cadillac, tussen twee
schnabbels in, probeerde
Momix ‘Best of Momix’ - zaterdag 30 oktober 2010, 20.00 uur (première) zijn zoon Hank Williams II
De Amerikanen lijken patent het countrystokje over te
te hebben op overwel- nemen. Maar helaas, deze corpulente, overbebrilde telg miste ten ene male het talent
digend, magisch danstheater. van zijn vader. Pas met de komst van kleinzoon Hank Williams III komt de country
Momix staat internationaal weer tot ons zoals ie ooit bedoeld is: ruig, poëtisch, droevig, energiek, anarchistisch.
bekend om zijn acrobatisch Muziektheatergroep Ocobar baseert samen met acteur Frank Lammers een voorstelling
danstheater en trekt wereld- op het leven van drie generaties Hank Williams. Een stuk vol levende muziek, gespron-
wijd steevast uitverkochte gen snaren, liefdesperikelen en generatieconflicten. De Cadillac Cowboy, of: De Vader,
zalen. Grote man achter De Zoon, De Kleinzoon en de heilige snaar.
dit Amerikaanse gezel-
schap is Moses Pendleton De pers schreef: ‘Perfect dramaturgisch materiaal: de zoon van de legende die de veel
die ook de choreograaf was te grote schoenen van zijn vader moet vullen en daaraan bijna ten onder gaat. Voeg
van de sluitingsceremonie daar een rebellerende kleinzoon aan toe en je hebt een Griekse tragedie begeleid door
van de Olympische Winter- een jankende steelgitaar.’
spelen in Lake Placid en die
tevens verantwoordelijk was Er zijn nog plaatsbewijzen voor deze
voor videoclips van Prince voorstellingen beschikbaar.
en Julian Lennon. ‘Best of
Momix’ is een programma dat is samengesteld uit hoogtepunten uit vier producties Reserveren kan online via
en biedt een mooi overzicht uit het rijke repertoire van twintig jaar Momix. Na series www.goudseschouwburg.nl
voorstellingen in New York, Washington, Atlanta en Londen beleeft het in oktober zijn
Nederlandse première in Gouda en u kunt er nog bij zijn! Samenstelling: Goudse Schouwburg
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 22 ADVERTENTIE

Het is nu tijd om uw goud te verkopen


Hoogste goudprijs ooit!
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!

Ik wil uw goud!
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Record goudprijs €31,- per gram 24 karaats goud

U kunt uw goud aangetekend opsturen!


Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)


FILM / UITGAAN 23 Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Hans Dulfer bij SPS Filmhuis Gouda BIOSCOOP


GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Vrijdag 6 augustus

Jazzfestival Reeuwijk 20.30 uur: Yo, También


Zaterdag 7 augustus
20.30 uur: The Ghost Writer
Donderdag 5 t/m woensdag 11 augustus 2010

dagelijks 19.00 en 21.30


Nederlandse première
SPS organiseert op vrijdagavond 27 augustus Zondag 8 augustus
SALT
in samenwerking met Stichting Muziek- 20.30 uur: The Doors: When you’re strange
festival Reeuwijk alweer voor de derde keer Maandag 9 augustus dagelijks 18.45
het SPS Jazzfestival. 20.30 uur: Yo, También Nederlandse première
Dinsdag 10 augustus STEP UP 3 2D versie
Op meerdere drijvende podia in de Breevaart 20.30 uur: The Ghost Writer
dagelijks 21.00, 3e week
bij de Notaris d’Aumerielaan worden er top- Woensdag 11 augustus
optredens verzorgd door onder andere Hans 20.30 uur: The Doors: When you’re strange INCEPTION
Dulfer, Tiny Little Bigband, Rob van de Donderdag 12 augustus
dagelijks 21.30, 4e week
Wouw en Edison-winnaars Izaline Calister en 20.30 uur: Fish tank
Sensuàl. Tijdens deze sfeervolle avond zullen Vrijdag 13 augustus KNIGHT AND DAY

er diverse soorten jazzklanken uit de speakers 20.30 uur: The Ghost Writer dagelijks 18.45, 3e week
komen, zoals traditioneel, funky lazy jazz
THE KARATE KID
en jazz met Caribische invloeden. De avond
begint om 19.30 uur op podium twee met DJ Uitladder KINDERMATINEE
Maestro ft. MC Lex Empress. Op datzelfde Alle films zijn Nederlands gesproken.
tijdstip speelt Laura Vane & The Vipertones op Hans Dulfer Vrijdag 6 augustus
podium vier. Om 22.30 uur besluit Hans Dul- Waddinxveen, Klaverjassen in Het Zuidhonk, dagelijks 13.45, 2e week
fer met New Jazzband de avond op het hoofd- deur zijn verkrijgbaar voor tien euro. Zie voor aanvang 20.00 uur. CATS & DOGS: De wraak van Kitty Galore
2D versie met stemmen van o.a. Leontine Borsato,
podium. De entree voor het festival bedraagt meer informatie en het verkrijgen van kaarten: Ruud Feltman en Jan Kooijman
acht euro in de voorverkoop, kaarten aan de www.spsjazzfestival.nl. Zaterdag 7 augustus
dagelijks 14.15, 5e week
Gouda, klezmer-band Kasha Nasha in de

Roos Galjaard op Gouwestad Goudse Garenspinnerij aan de Turfsingel 36. SHREK VOOR EEUWIG EN ALTIJD
Geheel Nederlands gesproken 2D versie
Organisatie door De Gonz, deur open vanaf
21.00 uur. dagelijks 13.45, 7e week
Bij ‘Gouwestad Radio’ muziekprogramma ook zuidelijk Afrika, stortte op het ontwikke- TOY STORY 3
Geheel Nederlands gesproken 2D versie
‘Going Underground’ is op vrijdag 6 augustus len van een eigen geluid en het schrijven van Zondag 8 augustus
de Gronings-Goudse singer/songwriter Roos eigen nummers. Deze worden omschreven als Gouda, Zondagmiddagconcert in het Hout-
i.v.m. zomervakantie geen Vrijdag Voordeelmatinee
Galjaard te gast. “krachtig en atmosferisch, met passie en toe- manplantsoen met Eva de Roovere van 14.00
wijding gebracht”. Met haar band ‘Gather tot 16.00 uur.
De tegenwoordig in Groningen woonachtige Roses’ nam ze in 1998 de debuut-cd ‘Beautifull
Roos Galjaard zette haar eerste muzikale schre- World’ op, in 2001 gevolgd door ‘Together’. Maandag 9 augustus
den in een Gouds punkbandje, waarna ze zich Naast met ‘Gather Roses’, gaf ze ook optredens Gouda, Zomeravond beiaardmuziek door
als straatmuzikant in Nederland, maar later onder eigen naam en, samen met Phill Mills Gerda Peeters. Aanvang 20.15 uur.
(ex-‘Nerve’), onder de naam ‘September’. Daar-
naast werkt ze geregeld samen met Linde Nij- Woensdag 11 augustus
land (Ex-’Ygdrassil’). Op 3 juli verscheen Gouda, SGO-concert op het Moreauorgel met www.arcadebios.nl
haar derde cd ‘I Am Water’, waarop nummers Jaap Zwart in de Sint-Janskerk van 20.00 tot
geschreven en deels opgenomen in de periode 21.00 uur. Gouda, Expositie Sonia Hopmans bij Schip-
2002 tot 2010. Hier zal ze tijdens de uitzen- Gouda, Gouds Montmartre, antiek- en curiosa- per Kozijnen, James Wattstraat 5. Te zien tot
ding meer over vertellen en van laten horen, markt van 9.00 tot 17.00 uur op de Markt. 25 september.
zowel vanaf cd als live in de uitzending. ‘Going Gouda, Stadswandeling met een gids. Aanvang Gouda, Tentoonstelling ‘Revealing the Invi-
Underground’ is iedere vrijdagavond van 19.00 14.00 uur. Aanmelden bij de VVV. sible - the Art of Stansfield/Hooykaas from
tot 20.00 uur te beluisteren op ‘Gouwestad Different Perspectives’ in museumgoudA, van
Radio’, 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether) en Donderdag 12 augustus 5 september tot en met 31 oktober. Officiële
als livestream via www.gouwestad.nl. De her- Gouda, Goudse Kaasmarkt, van 10.00 tot 12.30 opening zondag 5 september 15.00 uur.
haling is op dinsdagavond van 19.00 tot 20 uur. uur op de Markt. Gouda, Tentoonstelling ‘Atlantikwall’ in Ver-
Roos Galjaard (foto Ronald Moerman). Zie voor meer informatie www.roosgaljaard.nl. Gouda, Openstelling Oud-Katholieke kerk, zetsmuseum Zuid-Holland. Te zien tot 1 sep-
Hoge Gouwe 107 van 12.00 tot 16.00 uur. tember.

Liefde en vriendschap in Yo, También Gouda, Toeristenconcert door organist Jeroen Gouda, Tentoonstelling ‘Facing Man’ van
Pijpers in de Sint-Janskerk van 12.30 tot 13.30 Jurrian van den Haak. Te zien tot en met
uur. 28 augustus in museumgoudA, Achter de Kerk
Yo, También was in februari de onverwachte een hechte vriendschap. Maar Daniel wil meer. Gouda, Stadswandeling met een gids. Aanvang 14, Gouda en op de website www.ruim1op10.nl.
publiekswinnaar van het Rotterdams Film- Hij weet met zijn gevoelens geen raad en praat 14.00 uur. Aanmelden bij de VVV. Gouda, Expositie etsen van Jan Willem Nortier
festival. Niet zo gek, de film heeft alles in erover met zijn broer. Die heeft ook niet direct in museumgoudA. Te zien tot 15 augustus.
zich wat het publiek graag ziet: een gevoelig een antwoord klaar, maar waarschuwt Daniel Vrijdag 13 augustus Moordrecht, Expositie plateelkunst Trudy
onderwerp, ernst, humor, emotie en integri- voor te hoge verwachtingen. Intussen zien we Waddinxveen, Open dag Computerleer- Otterspeer in bibiotheek De Groene Venen,
teit. En hoewel de film draait om Pablo Pine- hoe Laura met haar relaties omgaat. Liefdeloze centrum voor senioren, Mauritslaan 55, van met op 23 augustus van 19.00 tot 21.00 uur
da, een jongen met het syndroom van Down, seks lijkt het hoogst haalbare; echte liefde heeft 9.30 tot 16.00 uur. een demonstratie plateelschilderen en op 7 sep-
is het uiteindelijk zijn tegenspeelster Lola ook zij niet gekend. Wanneer Daniel zijn ge- tember een lezing over plateelschilderen, vanaf
Dueñas (Volver, Hable con Ella) die er met de voelens voor haar kenbaar maakt, weet ze niet Exposities 20.00 uur.
credits vandoor gaat. wat haar overkomt. Dat was toch nooit de be- Gouda, tentoonstelling De mens in het wild. Waddinxveen, Expositie werkstukken Jaap
doeling van hun vriendschap? Op haar manier Te zien tot 16 augustus in Pand Roodbol, de Jong en Lies van Straalen in bibliotheek de
De 34-jarige Pablo Pineda speelt zichzelf. komt ze Daniel tegemoet. Achter de Kerk 13. Groene Venen. Gedurende de maand augustus.
Ondanks zijn handicap is deze man af-
gestudeerd aan de universiteit, als eerste
in Europa. Pineda leidt een vrij normaal Stiltewandeling Reeuwijkse Plassen
leven met familie en vrienden, werk,
etentjes en concerten. Toch gaat zijn De provincie Zuid-Holland heeft de afge- IVN-IJssel en Gouwe een stiltewandeling in
grootste wens niet in vervulling: een lopen periode samen met tal van betrok- Reeuwijk. “We lopen een stukje op een smal
relatie met een ‘gewone’ vrouw. Ook kenen nieuw stiltebeleid ontwikkeld. Deze paadje tussen de plassen door naar een open
hij heeft zo zijn verlangens. Een intrige- is bedoeld om de beleving van rust en stilte landschap van de Reeuwijkse plassen. Daar
rend onderwerp voor een film, vonden onder de aandacht van de inwoners van Zuid- doen we wat landschapsmeditaties. Dan lopen
de twee Spaanse regisseurs. Maar daar- Holland te brengen. Want zelfs in de drukke we verder in de richting van het ’t Vaantje
bij hadden ze Pineda wel nodig. En dat provincie Zuid-Holland zijn nog hele mooie waar we onze indrukken uitwisselen, terwijl
lukte, als zijn alter ego Daniel. In het be- gebieden waar dit te ervaren is. we samen wat drinken en dan lopen we weer
gin van Yo, También is te zien dat Daniel terug.” Verzamelen in Reeuwijk-Brug bij
gaat werken. Meteen al krijgt hij te In het kader van deze stiltecampagne in Zuid- de parkeerplaats aan het eind van Notaris
maken met allerlei vooroordelen die hij Holland (www.zuid-holland.nl/beleefdestilte) d’Aumerielaan voor het fietspad in de richting
met humor pareert. Hij leert daar Laura Laura weet niet wat haar overkomt als Daniel, met syndroom van organiseert Odile de Westphalen op zondag, Gouda bij de ingang van het pad Groene Ree.
kennen en er ontstaat voorzichtig aan Down, zijn gevoelens voor haar kenbaar maakt. 15 augustus van 9.00 tot 11.00 uur namens Belangstellenden hoeven zich niet op te geven.
Nummer 31, 6 augustus 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 24

Related Interests