You are on page 1of 105
Innhold “apne med egies Teheceed onstrate Hele serine ed lms onsite age adlormer Vareoser ele aredseg Gye te sone og tis Festal Bomsterteppetyrteg le Fue edly Estee ade pier Vestemed mts Pte paper ssome tre 0 pie etd surwagen teres engl Lapoeppered bode urd pate engl Bese med pier tyler \oklensne hone liommen Frousptlasreandan lehus-aamerag hestdmappe ating og ade 2 Kkenhinar Severed lapped Dukaerster ‘sr ier med irr Pepper en ok one ned mapgi sor Patermed ili Bangg — toi eneeoe Bese sytopten 1 Pestemassiyiepser,2 ilps aogier Biles ed aden Cpserainessose ned fk aed ys Getghet pi pimes Aretslenael adel fren balegiate Jule pnt og ri enepose Hepes Hepyton pea “Wioanger og ane 102-105 lit 10sa, svakt grant og naturfarget lin har sneket seg inn for myle opp det hele Med hyggelige bilder fra mitt hus og min hage sammen med enkle matoppskiter anser jeg at denne boken vl gi dere —trofaste lesere ag brukere av alle mine boker —naen fine opplevelser p& veien fram til egne Kreative ideer og syglade dager De fleste modellene er enkle og greie. Noen mer tidkreven- ddeenn andre, men ikke vanslelige isin oppbygning. Mitt ert lgger jot ajenbruk ~ materiale som er «gt, Ut p dato» sin opprinnelige bruk og deretter opps nye settinger, Her er det brukt Kjokkenhndklr,brodeier og damask dukerfrabestemortden,knapper, bind og heklede blonder fg alle mine gjemner, de aller festeav ele argang. Band og blonder som ernylaget etter ele model, fnnes ide este sy- 0g stoffbutiker hus du ike hari dne egne jemmer. Bruker og loppemarkeder er og en lsning for deg Velkommen til radt og hvitt a ‘som liker d lete: Duker og kjakkenhandklaer trenger ikke & vere perfekte noen hull og fekker gjar ikke skade, det skal Jo brukes i biter, men de bitene som brukes m§ vaxre hele, ‘uten for stor sltasje — at det er brukt og litt slit, gir riktig patina ti arbeidene. Noen av stoffene som ellers er brukt i modellene, er mine favorite: Rutete og stripete stoffer fa Westfalenstoffe. De har fulgt med meg i alle mine arbeider helt siden jeg begynte: med sam av bamekzet og ikke minst| mine lappeteppet. Eller er stoffer med smn og store prikerpalltiden glede 8 jobbe med. Sammen red dette har jeg ogs8 brukt stoffer med bloms- terp§, noen av ele &rgang og andre avnyere dato, Enkle braeriet som er inspite av bestemors «redworko- arbeide, Monogrammer pi kjokkenhdndkla, cordspSis- broderiem, grytekute,servietter, duker og ance Kok: kenekstier har fine, enkle motive brodert én fage