PERKEMBANGAN MANUSIA Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif.

Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal.(Atan Long,1980) Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat, individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat, iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosional dan kognitif serta bahasa. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara µkualitatif¶ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. KESIMPULAN: Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma PERBEZAAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Aspek Proses pertumbuhan (Perubahan kuantitatif) Proses perkembangan (Perubahan kualitatif) Jasmani Tinggi, saiz, berat dan bilangan gigi bertambah Bertambah kemahiran menggunakan anggota spt mengangkat, berjalan, berlari dan melompat Mental Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep dan ingatan. Sosial Mula berinteraksi dgn ahli-ahli bukan keluarga spt jiran, rakan sebaya dan guru. Menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan serta peranannya, kepentingan disiplin kumpulan serta penyesuaian dgn rakan sebaya. Emosi Tumbuhnya perasaan suka, duka, marah, sayang dan sebagainya. Berupaya menguasai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MANUSIA Faktor Endogen(dalam individu) - Dibawa oleh individu sejak dlm kandungan hingga kelahiran. - Faktor keturunan atau pembawaan - Cth: Baka Faktor Rh darah Pemakanan Kesan X-Ray Kesihatan Ibu Emosi Ibu Dadah dan Alkohol Umur Ibu Merokok Teratogenik dan Penyakit Ibu Faktor Eksogen - Faktur yg datang dari luar diri individu. - Cth: Pemakanan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Tempat Tinggal Media Elektronik dan Sebaran Am Pusat Ibadat Persekitaran Dunia CIRI-CIRI PERKEMBANGAN Ciri Perkembangan Proses yg berterusan sepanjang hayat Orang tua berumur 80 thn mengalami proses perubahan dari segi mempelajari cara berinteraksi dgn cucunya Proses perubahan yg berlaku akibat tindakan saling kait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran Apabila kaki kanak-kanak telah kuat dan mampu memikul berat badan sendiri, barulah dia bersedia utk belajar berjalan Perubahan yg dialami adalah dari segi fungsi jasmani, emosi, mental dan sosial. Kanak-kanak yg belajar merangkak, meluahlan perasaan gembira, mempelajari bertutur dan bergaul dgn kanak-kanak lain. Dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka menentukan had per-kembangan, manakala persekitaran akan me- nolong perkembangan mencapai tahap yg maksimum. Kanak-kanak yg dilahirkan dgn bakat melukis tetapi tanpa persekitaran yg memupuk bakat ini mungkin tidak boleh mencapai potensinya sebagai pelukis. Proses perubahan ke arah sifat yg sejagat dan mengikut aturan semula jadi serta menuju ke arah tertentu dan dijangkakan. Kanak-kanak di dunia boleh merangkak pada peringkat umur satu tahun, berjalan pada umur

dua tahun dan bertutur pada umur tiga tahun. Ada tugas terdapat dlm semua kebudayaan dan timbul pada masa lebih kurang sama walaupun dlm kebudayaan yg berlainan. Kanak-kanak dari kebudayaan yg berlainan dapat belajar berjalan sebelum mencapai umur dua tahun. Ada tugas yg wujud pada umur yg berlainan mengikut kebudayaan atau kelas sosial. Dalam kebudayaan Malaysia, tugas perkahwinan berlaku lebih awal dikalangan kelas sosial bawahan berbanding dgn kelas pertengahan. Ada tugas yg berkait rapat dgn kebudayaan. Kanak-kanak negara membangun bekerja pada umur 15 thn atau kurang berbanding negara Barat pada umur 18 thn atau lebih. Ada tugas yg wujud mengikut keperluan kebudayaan Di negara Barat terdapat ramai pemandu lori atau bas wanita Ada tugas yg dipelajari sedikit demi sedikit dan memakan masa yg agak lama Individu belajar peranan jantina dari peringkat awal kanakkanak dan awal dewasa hingga berkahwin. Ada tugas yg perlu dipelajari sekali sahaja. Kanak-kanak perlu belajar berjalan sekali sahaja. Teori-Teori Perkembangan Manusia Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Tiga alam kesedaran: i) alam sedar--pemikiran, perasaan dan ingatan. ii) alam pra-sedar--pengalaman, ingatan persepsi dan perasaan. iii) alam tidak sedar--bahagian terbesar dan pendorong asas kpd tingkah laku. Mengandungi semua naluri serta keinginan manusia. Tiga elemen perkembangan personaliti manusia; i) Id--mementingkan keseronokan, diwarisi, gejala bawah sedar, tenaga primitif, tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan. ii) Ego--mengutamakan pemikiran logik, berkembang secara berperingkat, elemen tahap sedar, penuh dgn persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri. iii) Superego²menyerupai hati nurani, kawal ego dan id, bermoral, berkembang kerana pengaruh persekitaran, mengawal tingkah laku mengikut peraturan masyarakat,ada ganjaran dan hukuman. Peringkat Perkembangan Mengikut Sigmund Freud Umur Peringkat

0-18 bulan Oral 2-4 tahun Anal 4-6 tahun Falik 6-12 tahun Latensi 12 tahun ke atas Genital Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dua proses utk membina kefahaman: i)Organisasi ii)Adaptasi Dua cara proses adaptasi: i)Proses asimilasi-menambah maklumat baru ii)Proses akomodasi-mengubahsuai skemata sedia ada utk memahami maklumat baru. Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat organisasi atau adaptasi semula pada skemata utk mendapat keseimbangan. Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget Umur Peringkat & Cara Berfikir 0-2 tahun Deria motor Mengguna deria motor dan deria yg lain meninjau dan memahami persekitaran 2-7 tahun Praoperasi Berfikir secara simbolik utk menyelesaikan masalah tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan. 7-11 tahun Operasi konkrit Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh selesai masalah secara cuba-jaya 12 tahun ke atas Operasi formal Berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Teori Perkembangan Psikososial Erikson

Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip,iaitu : ‡Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. ‡Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. ‡Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu. ‡Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. ‡Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya. Tahap Perkembangan Manusia Berdasarkan Teori Erikson

Tahap Peringkat Umur & Konflik Pertama 0-18 bulan Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya Kedua 18 bulan-3 tahun Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi Kelima 12 tahun-20 tahun Tahap indentity lawan kekeliruan peranan Keenam 20 tahun-40 tahun Tahap intimasi lawan pengasingan diri Ketujuh 40 tahun-60 tahun Tahap generativiti lawan stagnasi Kelapan 60 tahun ke atas Tahap intergriti ego lawan putus asa Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif

‡Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku yg dapat dilihat dan diukur. ‡Perubahan berlaku kerana pengalaman

‡Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan ‡Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan. ‡Tiga versi utama pendekatan behaviorisme ialah Teori Pelaziman Klasik Pavlov, Teori Operan Skinner dan Teori Sosial Kognitif Bandura Teori Pelaziman Klasik Pavlov

‡Dipelopori oleh Ivan P. Pavlov. ‡Kajian terhadap sistem pencernaan anjing menghasilkan konsep ransangan dan gerak balas. ‡Ransangan ialah sebarang bentuk tenaga yg menimbulkan gerak balas. ‡Gerak balas ialah sebarang tingkah laku yg timbul akibat ransangan. ‡Pembelajaran yg berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas dinamakan pelaziman. ‡Pembelajaran yg berlaku akibat dua ransangan dikenali sebagai pelaziman klasik. ‡John B. Watson(1878-1958) membuktikan bahawa emosi manusia juga boleh dilazimkan Teori Pelaziman Operan Skinner

‡B.F. Skinner(1904-1990) menyatakan perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang. ‡Membentuk perlakuan yg kompleks drp perlakuan yg mudah. ‡Menjalankan kajian menggunakan tikus dan burung merpati. ‡Menghasilkan Skinner Box. ‡Skinner(1953) berpendapat gerak balas boleh dikuatkan(diulang) atau dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. ‡Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan dendaan(peneguhan negatif) boleh membentuk perkembangan individu Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977)

‡Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977) ‡Merupakan teori kognitif sosial(Bandura, 1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan ajen penentu persekitaran. ‡Teori pembelajaran ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan. ‡Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan Empat langkah proses peniruan oleh Bandura: (i)Tumpuan kpd tingkah laku model (attention). (ii)Penyimpanan iaitu mengenkod peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention). (iii)Mengingat atau menghasilkan apa yg disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction). (iv)Motivasi (motivation) yg secukupnya utk menghasilkan tingkah laku, cth pemberian

peneguhan. Teori Ethologi Lorenz

‡Mengkaji tingkah laku manusia dan binatang dlm keadaan semula jadi. ‡Evolusi dan faktur biologi berperanan penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting. ‡Lorenz(1965) memerhati tingkah laku sekumpulan anak angsa. ‡Kesimpulannya kita tidak akan memahami perkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhati tingkah laku dlm persekitaran semula jadi mereka. ‡John Bowlby(1969,1989) mengaplikasikan teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan. ‡Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain. ‡Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu. Teori Perkembangan Ekologikal

‡Menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma. ‡Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979) yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi. ‡Lima sistem persekitaran ekologikal ialah: (a) Sistem Mikro (d) Sistem Makro (b) Sistem Meso (e) Sistem Krono (c) Sistem Ekso (a)Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling hampir dgn individu, cth rumah dan bilik darjah. (b)Sistem Meso merujuk kpd hubungan individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang, cth rumah, sekolah dan jiran. (c)Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga, cth tempat kerja ibu bapa. (d)Sistem Makro ialah persekitaran yg abstraks, merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi. (e)Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan transisi yg berlaku dlm persekitaran individu sepanjang hayatnya. Teori Perkembangan Arnold Gesell

‡Arnold Lucius Gesell(1880-1961) mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran. ‡Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan.

‡Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kpd perkembangan seterusnya. Teori Tugas Perkembangan Robert Havighurst

‡Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long,1980). ‡Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu utk menambah penguasaan terhadap persekitaran(Newman dan Newman,1999) ‡Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya. ‡Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya tua, individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yg telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal. Perkembangan Kanak-kanak hingga remaja

Awal Kanak-kanak (0-6 tahun). (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif. ‡Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun. ‡Pertambahan berat badan 5 paun setahun. ‡Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang muka. ‡Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai semua gigi susu. ‡9-15 bulan : Berjalan, berlari dan melompat. Bersedia menghadam dan menyerap pelbagai jenis makanan. ‡20-24 bulan: Menggabung perkataan utk menjadi suku kata. ‡2-4 tahun: Mengawal pembuangan kotoran. ‡5-6 tahun: Bersedia utk membaca. ‡6 tahun: Membentuk konsep baik dan buruk Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget:

(i) Peringkat deria motor (0-2 tahun) ‡Guna deria motor utk berinteraksi. ‡Tidak mempunyai konsep kewujudan objek. (ii) Peringkat praoperasi (2-7 tahun) ‡Guna simbol utk mewakili aspek persekitarannya. ‡Pertuturan bersifat egosentrik.

‡Belum dapat konsep kebalikan, pengekalan, dan transformasi. ‡Pemikiran realisme, animisme dan artifisialisme Perkembangan Sosial dan Emosi

Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (i)Percaya lawan tidak percaya (0-1 tahun) ‡Kepercayaan pada persekitaran dan orang lain wujud bila bayi mendapat penjagaan yg baik dari penjaga terutama ibu. ‡Memudahkan individu menghadapi masalah dan mencari jalan penyelesaian.

(ii) Autonomi lawan rasa malu atau sangsi (2-3 tahun) ‡Mahu melakukan sesuatu dgn sendiri. ‡Keinginan melakukan sesuatu secara bebas. ‡Permulaan pembentukan perasaan keyakinan diri. ‡Ibu bapa perlu bagi galakan dan dorongan dan bantu menyelesai sesuatu tugas. ‡Kawalan ketat dan dendaan menyebabkan timbul perasaan ragu-ragu dan tidak gemar mencuba sesuatu yg baru dan mencabar.

(iii) Inisiatif lawan rasa bersalah (4-5 tahun). ‡Mula berinteraksi dan terdedah kpd persekitaran yg mencabar. ‡Berinisiatif meneroka serta melakukan sesuatu yg baru bagi memenuhi naluri ingin tahu. ‡Cuba melakukan sesuatu yg tidak setimpal dgn usianya kerana perkembangan kognitif dan fizikal telah bertambah. ‡Kritikan dan dendaan menyebabkan wujud perasaan bersalah dan tidak berinisiatif. 2.6.2 Pertengahan Kanak-kanak (6-12 tahun)

(a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Menurut R. Havighurst: ‡Mempelajari kemahiran fizikal utk permainan biasa. ‡Membentuk sikap menjaga kebersihan badan dan konsep kendiri. ‡Belajar menyesuaikan diri dgn rakan sebaya. ‡Belajar bertingkah laku mengikut jantina. ‡Pengalaman pembelajaran 3 M: membaca, menulis dan mengira. ‡Memperoleh simpanan konsep yg mencukupi utk berfikir dan membuat keputusan dlm kehidupan. ‡Membentuk taraf moral yg tinggi.

‡Mencapai kebebasan diri. ‡Membentuk sikap positif terhadap kumpulan sosial dan institusi. Berdasarkan Teori Piaget: ‡Kanak-kanak lebih berupaya mengawal otot-otot kecil dgn baik. ‡Pertumbuhan mata lebih baik. ‡Pemikiran tidak lagi egosentrik. ‡Pemusatan perhatian mula berkurangan. ‡Mula faham konsep transformasi, kebalikan dan pengekalan. ‡Berfikiran logik. ‡Bentuk konsep ruang, kelajuan, sebab dan waktu. ‡Dapat menguasai operasi siri dan boleh menaakul. ‡Berupaya menggambarkan situasi yg mudah. ‡Boleh menyiapkan tugasan. ‡Menunjukkan ketabahan hati dan lebih teliti ‡Gemar memerhati perkara dan situasi yg baru. ‡Berupaya duduk dan mendengar. ‡Bersikap ingin menilai. ‡Mula mengambil tahu peristiwa dan tokoh sejarah. (b) Perkembangan Sosial dan Emosi

‡(b) Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (iv) Industri (ketekunan) lawan rasa rendah diri. ‡Kanak-kanak berada di sekolah rendah. ‡Guru dan rakan sebaya mempengaruhi perkembangan. ‡Pemikiran mencapai operasi konkrit. ‡Berupaya membuat transformasi dan berfikiran logik. ‡Melakukan tugasan dgn penuh minat dan tekun. ‡Guru dan ibu bapa perlu bimbing kanak-kanak utk pupuk sikap rajin. ‡Jika dimarahi dan dikritik atau kerja tidak dihargai, kanak-kanak berasa rendah diri dan kurang berkeyakinan pada kebolehan diri sendiri 2.6.3 Tahap Remaja (13-21 tahun)

(a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Havighurst berpendapat: ‡Remaja mencapai perhubungan baru dgn rakan sebaya dari kedua jantina. ‡Pencapaian akil baligh membawa kpd perubahan bentuk badan.

‡Menerima peranan sosial mengikut jantina. ‡Mencapai kebebasan emosi dan ekonomi drp ibu bapa atau orang dewasa. Perkembangan Fizikal dan Kognitif ‡Bersedia utk pekerjaan dan menunjukkan minat utk memikul tanggung jawab. ‡Mencapai satu set nilai dan sistem etika. ‡Bersedia utk berkeluarga Mengikut Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget: ‡Remaja mencapai akil baligh-- pecah suara, pengeluaran sperma, kedatangan haid. ‡Perubahan tubuh badan. ‡Bimbang jika pertumbuhan fizikal kurang sempurna. ‡Dari segi mental, remaja boleh menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak. ‡Mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri. ‡Mengaplikasi prinsip utk menyelesaikan masalah. ‡Membentuk hipotesis ketika menyelesaikan masalah. ‡Skemata akan bertambah. ‡Dapat melihat kaitan antara situasi yg relevan ketika menyelesaikan masalah. ‡Tidak bersikap autoritarian tentang pendapatnya. ‡Menerima satu set kepercayaan dan nilai. ‡Dapat membezakan antara baik dan buruk. (b) Perkembangan Sosial dan Emosi

Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (v) Identiti lawan kekeliruan peranan (role confusion). ‡Berusaha mewujudkan identiti dan

misifakta
SUNDAY, 24 JANUARY 2010

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fizikal dan Kognitif Kanak-kanak
Oleh: Ziham Zawawi Mazlan Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anakanak. Ciri-ciri seperti warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka juga menetapkan had keupayaan, kemampuan mental manusia sama ada pandai atau tidak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan kanak-kanak, bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Akan tetapi, kadar perkembangan setiap individu, walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama, tetap berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain. Pengaruh genetik atau faktor baka kini dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Ia terletak di lokus tertentu pada kromosom, iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam nukleus sel sperma (jantan) dan juga sel ovum (betina). Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromosom. Semasa proses persenyawaan, iaitu percantuman sel sperma (gamet jantan) dengan sel ovum (gamet betina) dengan membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. Seterusnya, proses pertukaran di antara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yang akan dilahirkan pada masa kelak. Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu serta sesetengah penyakit ibu bapa. Pengaruh genetik terhadap perkembangan manusia dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal, mental dan emosi. Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak berkembar, mempunyai ciri fizikal, seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal luaran, khasnya warna rambut dan organ deria adalah diwarisi daripada gen-gen ibu bapa. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. Di samping faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Unsur-unsur institusi

keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosioekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum, perbezaan suasana rumah, makanan, asuhan dan sosioekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya. Misalnya; kanak-kanak yang dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Manakala makanan yang berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka.Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak, khasnya dari perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Misalnya; kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children), perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya, seperti rumah dan sekolah. Perkaitan antara ibu bapa dan rumah dengan guru dan sekolah. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosialnya. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahankemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif dan psikomotor murid. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang diisytiharkan pada tahun 1988.
Posted by ziharusan at 08:25

0 comments: Post a Comment
Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom)

Ketukan Jari Telunjuk

Provided by SEO guide.

Manusia Pembantu
y y y y y y y

:=: mamam :=: farhani :=: isamudin :=: ainahusna :=: ain samiran :=: tong :=: ziharusan

Followers

Blog Archive
y

2010 (10)
o

June (1) 

Mengapa Orang Yahudi Bijak FALSAFAH PENDIDIKAN REKONSTRUKTIVISME FALSAFAH PENDIDIKAN PROGRESIVISME FALSAFAH PENDIDIKAN EKSISTENSIALISME Konsep Perkembangan Kanak-Kanak Perkembangan Fizikal Kanak-Kanak Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fizikal dan ... Prinsip Perkembangan Kanak-Kanak Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Lev Vygotsky

o

January (9) 
       

y

2009 (12)
o

December (11) 

PEMBINAAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA MELAHIRKAN TAMAD... 

         o  y

Bubble sort and Interchange sort algorithms Guru dapat mengembangkan dan memupuk kemahiran ber... Laporan Kajian Gaya Pembelajaran dengan Amalan Pen... The critical path analysis Pengaplikasian Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsa... The Sheriff's Son by Charles W. Chesnutt - A criti... Kanak-kanak Disleksia dan Implikasinya Terhadap Pr... Cikgu Najib: Guru Sains yang berkaliber dan berwaw... Falsafah Pendidikan Karanganku Amalan Teori Pembelajaran Murid-Murid di Sekolah K... Segamat, Johor

January (1)

2008 (4)
o

December (4) 
  

Menyorot Kembali Sejarah Perkahwinan Sejarah perkembangan ejaan bahasa Melayu sebelum k... Budaya Institut Pendidikan Guru: Budaya Estetika Usaha untuk mempertingkatkan martabat profesion ke...

AbouView my complete profile
Menurut Crow dan Crow pula, perkembangan merupakan perubahan secara µkualitatif¶ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan.

D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. Menurut Atan Long pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Proses perkembangan bagi sesuatu organisma itu sudah sedia terancang dalam gen-gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis organisma, sifat umum jenis itu iaitu phylogenetic adalah serupa. Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak.

<!--[if !supportLists]-->1.1 Ciri-ciri Perkembangan Individu<!--[endif]--> Perkembangan mempunyai beberapa ciri-ciri yang boleh dilihat. Antara ciri-ciri perkembangan yang penting adalah seperti berikut: <!--[if !supportLists]-->· Ia merupakan satu proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dengan pembelajaran.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->· Perubahan-perubahan ini adalah dari segi jasmani, emosi, mental dan sosial. Ringkas kata, perubahan itu bersifat kualitatif.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Perubahan-perubahan itu adalah dari segi fungsi.<!-[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Proses perkembangan membawa perubahan ke arah sifat-sifat yang sejagat serta mengikut aturan semula jadi. Contohnya, seseorang kanak-kanak kecil berupaya meniarap sebelum merangkak, duduk sebelum berdiri dan berjalan sebelum berlari.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Proses perkembangan berterusan sepanjang hayat seseorang individu<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-peringkat kematangan tertentu.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju ke arah tertentu serta dijangkakan.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Baka Perkembangan menentukan dipengaruhi oleh baka dan

persekitaran.

had

perkembangan

manakala

persekitaran akan menolong perkembangan mencapai tahap yang maksimum.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.2 Prinsip-prinsip Perkembangan<!--[endif]--> Berikut adalah prinsip-prinsip perkembangan;

<!--[if !supportLists]-->· Ada arah tertentu yang dapat diramalkan:<!-[endif]--> <!--[if !supportLists]-->- Arah dari kepala ke kaki (cephalocaudal)<!-[endif]--> <!--[if !supportLists]-->- Arah dari tengah ke tepi (proximodistal)<!-[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Susunannya adalah serupa bagi semua ahli: ada yang dahulu dan ada yang kemudian, tapi urutan tidak berubah. Contohnya: duduk sebelum berdiri atau berdiri sebelum berjalan.<!-[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Daripada keadaan menyeluruh kepada keadaan tertentu iaitu mulanya umum kemudian khusus.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Berlaku secara berterusan iaitu perkembangan berlaku dari detik masa fertilisasi ovum oleh sperma sehingga ke peringkat kematian.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Berlaku mengikut kepantasan yang berbeza: walau berterusan tetapi beberapa aspek perkembangan pada satu organisma mungkin berbeza.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Perkembangan satu bahagian saling berhubung dengan bahagian yang lain iaitu wujud pertalian yang nyata antara kematangan jasmani dan kematangan mental.<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->· Corak perkembangan berbeza-beza kerana tidak semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->· Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.<!--[endif]--> Proses perkembangan berlaku dalam keadaan yang saling berkait dan meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan sosial dari segi kuantiti serta kualiti. Keseluruhan proses perubahan tersebut adalah proses penyuburan. Oleh itu, proses penyuburan merangkumi pertumbuhan dan perkembangan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam cara-cara seperti:
y y y

Memberikan makanan berkhasiat yang berkualiti; Mewujudkan peluang dan ruang untuk perkembangan fizikal; Memberikan panduan dan rangsangan yang sesuai untuk perkembangan kognitif; Memberi galakan dan empati bagi melengkapkannya secara emosi dan sosial.

y

<!--[if !supportLists]-->1.3 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget<!--[endif]-> Menurut Jean Piaget, kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya, kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini, Piaget memperkenalkan 4 konsep utama:

y y y y

Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu

mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. Skema adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan, skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Seperti puting susu atau jari tangan. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya, kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada, iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Oleh itu, perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Jika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema, sebaliknya jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai.

Oleh itu, proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak

menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Contohnya, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa. Dari kajian dan pemerhatiannya, Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi formal.
y

Peringkat Sensori Motor (0 ± 2 tahun) Dalam peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Selepas dilahirkan selama dua bulan, seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya.

y

Peringkat Pra Operasi (2 ± 7 tahun)

Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun, kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu, perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka, boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan.
y

Peringkat Operasi Konkrit (7 ± 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi, menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Di samping itu, kanakkanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Bagaimanapun, keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Oleh itu, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Di dalam peringkat ini, kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.

y

Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif, dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful