You are on page 1of 2

PERIODIZAREA LITERATURII ROMÂNE

PROZA

Fundamentele culturii romăne
Umanismul
Iluminismul
Dacia literară – Mihail Kogălniceanu
Pașoptișmul – prima jumătate a secolului al XIX-lea (începând cu 1830)
Junimea – Titu Maiorescu
Epoca marilor clasici – a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Ion Creangă – Harap-Alb
realismul : Ioan Slavici – Moara cu noroc
Ion Luca Caragiale – O scrisoare pierdută
Perioada interbelică (romanul interbelic):
realismul : Liviu Rebreanu - Ion
George Călinescu – Enigma Otiliei
romanul modern subiectiv : Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste
romanul experienței : Mircea Eliade - Maitreyi
Romanul postbelic:
Marin Preda - Moromeții
Romanul postmodern: anii ‘80
? Mircea Nedelciu – Zmeura de câmpie

POEZIA
Romantismul : a doua jumatate a secolului XIX
Mihai Eminescu - Luceafărul
Simbolismul : sfârșit de sec. XIX – început de sec. XX
George Bacovia - Plumb
Tradiționalismul: început de sec. XX
Ion Pilat- Aci sosi pe vremuri...
Modernismul: prima jumătate a sec. XX
Tudor Arghezii - Testament
Lucian Blaga – Eu nu strivesc corola..
Ion Barbu – Din ceas dedus
Neomodernismul: anii ‘60
Nichita Stănescu – Leoaică tânără, iubirea

Postmodernismul: anii ‘60 Mircea Cărtărescu – poema chiuvetei .