You are on page 1of 2

Cuprins

Argument................................................................................................................................4

Capitolul 1: De la subcultură la post-. subcultură...........................................7

Capitolul 2: Afliliaţie şi diferenţiere......................................................................14

Istoricul subculturii..............................................................................................14

Asumarea unei identităţi.....................................................................................15

Insider / Outsider...................................................................................................17

Capitolul 3: Stil subcultural...........................................................................................21

Capitolul 4: Spaţii de manifestare...............................................................................27

Capitolul 5: Consumism şi identitate subculturală..............................................36

Concluzii................................................................................................................................40

Anexa......................................................................................................................................41

Bibliografie...........................................................................................................................43

4: Goth Party____________________________________________29 .2: Umbra de Noapte 2_____________________________________27 Figura 4.1: Stil subcultural_________________________________________20 Figura 3.3: Umbra de Noapte 3_____________________________________28 Figura 4.1: Gothic Night 1__________________________________________5 Figura 2.1: Umbra de Noapte 1_____________________________________26 Figura 4.4: Gothic Night 2_________________________________________25 Figura 4.3: Gothchick _____________________________________________24 Figura 3.1: The Last Days of Jesus___________________________________19 Figura 3. Lista figurilor: Figura 0.