You are on page 1of 80

LINUX ALAPISMERETEK KEZDŐKNEK

A szabad szoftverekről
A Linux fájlrendszere
Ingyen beszerzés
A Live CD indítása, telepítése
Indító képernyők lépésről lépésre
A Mandriva könyvtárszerkezetéről
A parancssor jelentősége
A rendszer összetevői
Vezérlőközpont
A szolgáltatásokról
Programok telepítése, eltávolítása
A grafikus környezetekről
További hasznos tippek
Kompatibilitás megtartása
Kislexikon

HARMADIK KIADÁS
T I S Z T E LT O LVA S Ó ! Tartalom
Gondolta   volna,   hogy   kiválasztja   és 
Tartalom...........................................................2 Ikonok az asztalon .........................................38
megveszi az Önnek tetsző számítógé­ A szabad szoftverekről .....................................3 A fájltársításról ..............................................39
pet, hazaviszi és még operációs rend­ A Linuxról általában .........................................3 A Konqueror használata ................................41
Mi a Linux? ......................................................3 A Konqueror szolgáltatásai ...........................41
szert sem kell választania hozzá? Nem  A Linux egy szabad rendszer ............................3 Képek átalakítása más formátumba ..............41
is beszélve a drága irodai, multimédiás  A fájlrendszerről általában ................................3 Böngészve másol vagy mozgat .....................41
A Linux fájlrendszere .......................................4 Tömörítés jobb egérgombbal ........................41
és   más   programokról?   Költene   több  A jogokról .........................................................4 Fájlnév átkódolása .........................................43
százezret szoftverekre, ha van nyílt és  Memóriakezelés ................................................4 Betűtípusok telepítése KDE környezetben .. .43
A memória meghosszabbítása ..........................5 Adathordozók kezelése .................................45
ingyenes alternatíva is? A Linux telepítése általában .............................5 Hang CD hangsávjainak kinyerése ...............45
Az elkövetkezőkben bemutatunk egy  A Linux beszerzése ..........................................5 Virtuális nyomtató használata .......................45
A disztribúciókról általában ..............................6 Felhasználóváltás KDE környezetben ..........46
igazán Önnek tetsző megoldást. Ingyen beszerzés ...............................................6 A KDE alapértelmezett programjai ...............47
Ne   aggódjon,   lesz  egy­két   ötletünk,  Live CD vagy DVD ..........................................6 Irodai programok ...........................................47
A Live CD indítása, telepítése ..........................6 Multimédiás programok ................................47
amellyel   minden   bizonnyal   nem   kell  További programok beszerzése ........................7 Hálózati programok .......................................48
lemondania   az   irodai   programok   által  A Mandriva Linux beszerzése, letöltése ............7 Fotónéző programok .....................................48
Beszerzése ........................................................7 Segédprogramok ...........................................49
nyújtott kompatibilitásról sem. A Mandriva Linux telepítése .............................8 Személyes programok ...................................50
Eldöntheti, hogy készen áll­e egy új  Üres, új merevlemez esetén ..............................8 A KDE-re fejlesztett további programok .......50
Ha már van telepített operációs rendszerünk ....8 A Kile használata ..........................................50
operációs rendszer használatához. A Mandriva Linux telepítése képekben ............9 A LyX szövegszerkesztő ...............................52
• Könnyű lesz telepíteni? Ha lesz más operációs rendszer a lemezen .....13 A Kbibtex használata.....................................53
Újratelepítés ....................................................13 A Koffice irodai programcsomag ..................53
Igen. Grafikus telepítővel rendelkezik. A Mandriva indítása képekben .......................14 A GNOME MUNKAKÖRNYEZET .............56
• Ki tudom próbálni mielőtt telepíteném? Indító képernyők lépésről lépésre ...................15 A GNOME panel és részei ............................56
A Mandriva indítása ......................................15 Az Alkalmazások menü ................................56
Igen. Erre valók a Live CD­k. Indítási beállítások ..........................................15 A GNOME asztala ........................................57
• Elegem van a vírusokból. A Mandriva könyvtárszerkezetéről .................15 A GNOME alapértelmezett programjai ........57
A parancssorról ..............................................16 Segédprogramok ...........................................57
Nem kell félnie. Itt nincsenek. Terminal vagy terminal emulator ...................16 Hálózati programok .......................................57
• Elegem van a folytonos töredezettség­ Konzol vagy bash ...........................................16 Multimédiás programok ................................57
Parancssori rendszerműveletek ......................17 Adminisztrációs eszközök .............................58
mentesítésből. Terminálok képekben .....................................18 A GNOME-ra fejlesztett további programok 58
Itt nem kell ilyet csinálnia. Parancsok használata ......................................19 A GNOME Office-ról ...................................58
A Mindnight Commander ...............................21 A FLUXBOX MUNKAKÖRNYEZET .........61
• Kék halál és más lefagyások? A Lynx használata ...........................................23 A WINDOW MAKER
Az esetleg lefagyott programok köny­ Az Emacs használata konzolban ....................23 MUNKAKÖRNYEZET ..................................63
Grafikus felületekről .....................................24 AZ OPENBOX MUNKAKÖRNYEZET ......63
nyen kiiktathatóak. A rendszer összetevői .....................................24 A BLACKBOX MUNKAKÖRNYEZET .....64
• Nagyobb fájl megnyitása esetén a  Vezérlőközpont ................................................24 AZ E 17 MUNKAKÖRNYEZET ..................64
A szolgáltatásokról .........................................25 AZ ICEWM MUNKAKÖRNYEZET ...........64
rendszer teljesen lelassul. Szolgáltatások kikapcsolása ...........................27 AZ X11 NATÍV PROGRAMJAIRÓL ..........64
Más típusú memóriakezelés miatt ilyen  Parancsok használata rendszerműveletekhez . 27 Ékezetgond X-ben .........................................65
Programok telepítése, eltávolítása .................28 EGYÉB PROGRAMOK .................................65
itt ritkán fordul elő. Ingyenes programok hatalmas mennyiségben 28 További hasznos tippek ................................67
• Gyenge gépem van. A Windows programok linuxos megfelelői ....28 Grafikai programokról ..................................67
A grafikus szoftvertelepítő .............................30 Egy rajzolóprogram .......................................67
Legalább egy P2­es kategóriájú gépre  A rendszer biztonsága .....................................31 Fix-ca plugin GIMP-re ..................................67
van szüksége, ha szeretne grafikus  Fájlok eredetisége ...........................................32 GIMP és Photoshop eltérések .......................68
Telepítés forrásból ..........................................33 Ingyen Xara ...................................................68
felületet használni. Gyengébb gép ese­ A konzolos urpmi használata ..........................33 Multimédiás programokról ...........................69
tében futtasson egyszerűbbet. Az urpmi fontosabb utasításai ........................33 Flash Player ...................................................69
További telepítési módok a Linux-ban ...........34 Más rendszerekkel való kompatibilitás
• Néhány Windows­programtól nem A grafikus környezetekről .............................35 megtartása .....................................................69
akarok megválni. A KDE MUNKAKÖRNYEZET ......................35 A Windows és a Linux ..................................69
A KDE telepítése, az asztal használata ...........35 A Macintosh és a Linux ................................69
Van lehetősége erre is. A KDE panel és részei ....................................35 A tavaszi kiadásról .......................................71
• Hogy tudom ezt a sok programot le­ A K menü ........................................................36 Letölthetőség .................................................71
A KDE vezérlőpultja ......................................37 Jellemzők ......................................................71
tölteni és telepíteni? Az ikonokról ...................................................37 Programok és verzióik ..................................71
Minden fontos program már szerepel Témák, stílusok, színek ..................................37 Kislexikon .....................................................72
Ablakok stílusa ...............................................38 Linkek, hivatkozások ...................................78
a CD­n vagy a DVD­n.

!
Jelzések az oldalon · Könyvünk a kezdők számára készült. Az eligazo-
A könyv elsősorban a Linuxszal is­
dást a margón látható piktogramok segítik. Internetlink esetén érdemes a
merkedők számára készült. Feltéte­
könyv honlapjára ellátogatni, ahol megtekinthető a könyv melléklete,
lezzük,   hogy   van   némi   tapasztalata   a 
továbbá tölthetőek le programok, sablonok és dokumentumok is.
Windows rendszerek telepítéséről, hasz­
nálatáról és karbantartásáról. Ŝ kezdőknek Ŧ haladóknak ŝ internetlink

2 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A szabad szoftverekről
„Minden ingyen van…” – gondolkodik el a Linuxot először kezébe vevő felhasználó. Sokan nem is sejtik, hogy a
szabad szoftverek szabadsága nem annak ingyenességére utal, hanem arra, hogy szabadon másolható, felhasznál-
ható. A GNU/GPL licenc alatt készült szoftvertermékek ingyenesen másolhatóak, továbbadhatóak, hogy más
felhasználó is megkaphassa azokat.
A szintén ingyenesen továbbadott forráskód biztosítja, hogy bárki visszafejthesse, belejavíthasson, a saját
konfigurációjához és igényéhez mérten módosíthassa azt. E módosításokat azután szintén szabadon továbbadhassa,
hogy a javított szoftverek másokhoz is eljuthasson. Hiszen amíg a Windowsban néhány száz szakember dolgozik a
hibákon, és az újabb javított kiadásokra éveket kell várnunk, addig a szabad világban mindenki publikálhatja
javításait, így az adott hiba jelentkezése után szinte azonnal találhatunk az interneten javítást, megoldást, hiszen itt
több száz, több ezer felhasználó ügyködik szabadidejében egy minél jobb és használhatóbb rendszer, program
elkészítésén.

A LINUXRÓL ÁLTALÁBAN

Mi a Linux?
A Linux egy a sok operációs rendszer közül. Pontos megnevezése
GNU/Linux.

Számos Linux disztribúció közül lehet választani. Ezeket UNIX/Linux


típusú rendszereknek hívjuk. A Mandriva is csak egy a sok Linux-
változat (disztribúció) közül. A Windowst sok esetben ki lehet váltani
Linuxszal. A Linux nem egy program, amit a Windowsra lehet tele-
píteni, hanem egy teljesen különálló operációs rendszer. Még telepíteni
sem kell egyeseket. Ezek a Live CD-k.

A Linux egy szabad rendszer


Amíg a Windowsban csak egy rendszeralapot kapunk kevés prog-
rammal – ráadásul úgy, ahogy van – addig a Linuxban hatalmas meny-
nyiségű program szerepel mind a CD-ken, mind a DVD-ken. Ezek a
programok már a rendszer telepítése után azonnal a rendelkezésünkre
állnak. Sőt maga a rendszer is szabadon módosítható. A Mandrivában
található legtöbb szoftver forráskódja szabadon felhasználható. Ez Tux, a Linux kabalaállata.

A fájlrendszerről általában
A legtöbb és a legújabb UNIX/Linux fájlrendszere ext3. Ez egy naplózott fájlrendszer. A fájlrendszer sajátossága
Ŝ
a felhasználószintű hozzáférési jogok megadási lehetősége. Ez azt jelenti, hogy minden könyvtárnak (mappának) és
fájlnak akár egyesével más-más tulajdonost rendelhetünk.
Alapértelmezésben a programokat tartalmazó partíció tulajdonosa root, ezért külön meg kellett adnunk egy root
jelszót is a rendszer telepítésekor. Ezután került sor a felhasználók definiálása. Minden felhasználó a saját könyvtá-
rába tud írni. Az odamentett fájljaihoz automatikusan hozzárendelődik a felhasználói neve és csoporttagsága. Ezt
akkor érdemes átállítani, ha egy gépen (vagy kisebb hálózaton) több felhasználó dolgozik és meg kívánják egymás-
sal osztani a dokumentumokat.
A klasszikus értelemben vett c: meghajtó itt nincs. Csak csatlakozási pontok alapján lehet tájékozodni. Minden
eszköz – pl. a csatlakoztatott CD, DVD – a gyökérpartícióba van csatlakoztatva. A kezdőknek néhány ilyen pont:
. a partíció maga (mindig a rendszergazda a tulajdonosa)
/ gyökérkönyvtár (ide van csatlakoztatva a rendszer)
~ honkönyvtár, saját könyvtár; az a könyvtár, ahol a felhasználó lakik
./ mindig az éppen aktuális mappát jelenti.
Minden mappában lehetnek rejtett fájlok. A rejtett fájlok ponttal kezdődnek: .rejtettadat.txt.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 3


A rejtett adatokat megtekinthetjük, ha kérjük azok láthatóságát a fájlkezelőben: rejtett fájlok megtekintése. Minden
partíción létrejön egy lost+found nevű könyvtár. Ez tk. a lemezellenőrző által megmentett adatok helye, azoké,
amelyeket lemezhiba miatt nem tudott visszacsatlakoztatni a fájrendszer-hierarhiába. A könyvtár írásvédett. Innen
kézzel kell visszatenni a megfelelő helyre a fájlokat.
Az UNIX-fájlrendszerekben megkülönböztetésre kerülnek a kis- és nagybetűs fájl- és könyvtárnevek. Egy
könyvtáron belül vígan elfér egy nagybetűs Irat.txt és egy kisbetűs irat.txt is.

Info. A fájlrendszer sajátossága miatt kell egyszerre definiálni kis­ és nagybetűs kiterjesztéseket a fájltársításoknál.

A Linux fájlrendszere
.kde A KDE globális beállításai A jogokról
Linuxban minden fájlnak három joga lehet: olvasási 
/bin Parancsok, futtatható programok
(r),  írási  (w)   és  futtatási  (x)   (könyvtár   esetében 
/boot Rendszerbetöltő fájlok helye belépési). Ezeket a jogokat típus szerint kell meg­
/dev Eszközfájlok adni,  tulajdonosnak  (owner),  felhasználói   csoport­
/etc Gépspecifikus rendszerkonfiguráció nak  (group)   és   az  összes   többi   felhasználónak 
/home Felhasználók könyvtárai (külön partíción is lehet) (others).  Így a  gyakorlatban  minden  egyes  fájlnak 
/initrd Rendszerbetöltéskor szükséges könyvtár kilenc joga lehet. Van még egy jog, ez a User ID bit. 
/lib Fontos megosztott könyvtárak és kernelmodulok (chmod   parancs   „s”   opciója).   Egy   UNIX/Linux 
fájlrendszerben a legtöbb fájlt maga a root felhasz­
lost+found Lemezhiba után vissza nem állítható fájlok helye
náló telepíti, de bárkinek használnia kell.
/media Csatlakoztatott média csatlakozási pontja Ezeket a fájlokat, programokat a felhasználók root­
/mnt Fájlrendszer ideiglenes csatlakozási pontja joggal használhatják, de maga a fájl nem kerül a 
/opt További alkalmazások szoftvercsomagjai sima felhasználó tulajdonába, hanem marad a root­
/proc Rendszerkonfigurációs paramétereket tartalmaz é. Hasonlóan érvényes a Group ID­jog is, amelyek a 
/root A rendszergazda könyvtára felhasználói   csoportra   vonatkozik.   Van   még   egy 
/sbin Fontos rendszerfájlok speciális jog, ez a sticky bit (chmod „t” opció, avagy 
ragadós   bit).   Ez   a   bit   utasítja   a   rendszert,   hogy 
/sys Meghajtóprogramok könyvtárai
tartsa a programot a memóriában, miután befejezte 
/srv Rendszer által támogatott szolgáltatások a futását.
/tmp Ideiglenes fájlok Ezeket a jogokat lehet megváltoztatni a chown (fájl, 
/usr Másodlagos hierarchia, további programok könyvtár tulajdonosa), illetve a  chgrp  (fájl, könyvtár 
/var Változó adatok (pl. naplófájlok) helye csoportja) utasításokkal.
.autofsck Rendszerbetöltéskor létrejövő rejtett fájl, üres.

Memóriakezelés
Ŧ A Windows memóriakezeléséről annyit kell tudni, hogy az swapfájlt hoz létre a lemezen, amely tk. a fizikai
memória meghosszabbítása. A Linux is tud ilyen fájlt kezelni, de itt swappartíció használatos. Amennyiben az egyes
programok számára nincs elegendő fizikai memória, a kernel kiírja egy részét (vagy akár az egészet) egy swap-
partícióra (cserepartíció). Amikor újra felszabadul a fizikai memória, vissza fogja írni. A memóriakezelés teljesen a
háttérben zajlik, a felhasználó csak annyit vesz észre a műveletből, hogy megnyitott nagyobb kép- vagy videófájl
szerkesztése során kicsit több ideig (akár 1-5 mp-ig) kell várakoznia. Ezalatt a merevlemezre írodik az adat. Be kell
látni, hogy bármikor szükség lehet egy kis többletmemóriára. Kisebb fizikai memória esetében már egy-két meg-
nyitott program után szükség lehet a virtuális memória használatára. A Windows-rendszerek dinamikusan oldják
meg, ami azt jelenti, hogy csak akkor növelik meg a cserefájl méretét, ha szükséges. Ez sajnos további lassulást
eredményez, hiszen magát a cserefáj méretét is át kell először állítani, majd kiírni rá az adatot. Nagyobb fizikai
memória esetében nem szükséges nagyobb cserefájlt vagy -partíciót létrehozni.
A Linux ilyen technológiája saját fájlrendszert kíván meg. Ennek egyszerűen swap a neve. Mivel ez külön fájl-
rendszer, gyorsabb az egyszerű cserefájlnál, noha mindkét esetben magára a merevlemezre fogja írni az adatokat. A
cserepartíciót csak egyszer kell telepítés alkalmával létrehozni és beállítani. A telepítő
automatikusan felajánl és létrehoz bizonyos méretűt. Ha módosítani szeretnénk a méretét
(és a többi partícióét is), rendszertelepítéskor tegyük meg. Nem szükséges cserefájlt
készíteni, hiszen lassabb a működése és úgyis csak az egyiket lehet használatba venni.

4 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Nézzünk néhány esetet, mikor milyen értéket célszerű megadni a swap részére.

kevés memória
kicsi merevlemez 256 MB fizikai, 256-512MB cserepartíció
otthoni használat (ilyen gyenge gép biztos nincs már otthon)

kevés memória
nagy merevlemez 256 MB fizikai, legalább 512 MB cserepartíció
sok program egyidejű használata (biztos fellelhető a sufniban egy ilyen)

sok memória
nagy merevlemez 512 MB fizikai, legalább 1024 MB cserepartíció
irodai használat (ilyen gépünk van otthon vagy az irodában)

sok memória
nagy merevlemez 2 GB fizikai, legalább 2-4 GB cserepartíció
MM, DTP vagy CAD üzem (újfent ilyet lehet vásárolni játékgépnek)

A memória meghosszabbítása
Ha nincs elég fizikai memóriánk, a Windowsban egy meglehetősen nagy cserefájlt csinál nekünk a rendszer, Ŧ
amelyet – igény szerint – automatikusan megnövel. Linuxban erre külön partíciót használunk, de mi magunk is
készíthetünk nekünk kellő méretűt a telepítés alkalmával, vagy utólag is küszködhetünk egy cserefájl elkészítésével.
Konzolból lehet swapfájlt létrehozni.
A dd parancsra szükségünk lesz. Továbbá a mkswap parancsra, amely elkészíti nekünk a swap-et.
a) Lépjen be root-ként konzolba.
b) Egy 512 MB-os swapfájl készítéséhez (1024 × 512MB = 524288 blokkméret) írja be ezt:
# dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=524288
c) A swap terület (fájl) létrehozásához pedig ezt:
# mkswap /swapfile1
d) A /swapfile1 nevű rész (fájl) aktiválása így történik:
# swapon /swapfile1
e) A Linux rendszer újraindulása után az /etc/fstab fájlt nyissa meg egy szövegszerkesztővel, pl. vi-vel:
# vi /etc/fstab
f) Írja hozzá a következő sorokat és mentse el:
/swapfile1 swap swap defaults 0 0

Indítsa újra a számítógépet és bizonyosodjon meg a cserefájl működéséről a következő utasítás kiadásával
(szintén konzolból):
$ free -m

Forrás itt.

A Linux beszerzése
A Linux telepítése általában
A kezdeti őskorban a Linux telepítése merőben más volt, mint manapság. Elsődlege-
sen egy rendszeralap és néhány hasznos program állt rendelkezésre. Ezeket informatikusok,
számítástechnikusok írták maguknak és egymásnak, ezért másolni, továbbadni és telepíteni is nekik kellett. Manap-

A Mandriva Linux 2008 használata ● 5


ság fordult a helyzet, nem csupán fejlesztő-, hanem komoly felhasználói programok garmadával áll rendelke-
zésünkre. Ezeket egy jól átfogott stratégia szerint kellett és kell most is továbbadni. Előre összeállított és telepítővel
ellátott Linuxot kellett a felhasználók kezébe adni, hogy ők is élvezhessék a szabad szoftverek adta lehetőségeket.

A disztribúciókról általában
Egy ilyen összeállított Linuxot hívunk disztribúciónak. A disztribúciók azért térnek el egymástól, mert ezeket más
csoportok készítették. Az informatikusok más informatikusok számára készült változatai nem biztos, hogy tartal-
maznak grafikus telepítőt. Az irodai munkavégzésre szánt változatok hatalmas mennyiségű és jó minőségű szöveg-
szerkesztőt, prodzsektmenedzser vagy más céges programot tartalmazhatnak. Külön disztribúciók lézetnek kiszol-
gáló gépekre is.
Attól függően, hogy kiknek szánják ezeket, különböző adathordozón, különböző méretben, és működésben is
eltérő változatban állnak rendelkezésre. Minden országban ténykednek csoportok, amelyek a helyi viszonyoknak
megfelelően alakítját a disztribúciót. A nyelvi lokalizáció, a hardverek támogatottsága országonként eltér, régiónként
tudják beilleszteni saját disztribúciójukba. A csapat anyagi, tudásbeli helyzetétől függően különféle változatok keltek
életre, pl. egy vagy több CD-s, DVD-s, mini CD-s vagy az internetről letölthető változatok. Bizonyos disztribúciók
kereskedelmi szoftverterméket is tartalmaznak. Ezek az ún. PowerPackek, amelyekben szerepelhetnek meghajtó-,
játék-, adóügyi és multimédiás programok is. Egy ilyen kiadást pénzért árulnak.

INGYEN BESZERZÉS
Ha valaki nem szeretne költekezni, annak ajánlható az internetről ISO fájltípusban letölthető ingyenes disztri-
búció. Ez egy olyan lemezképfájl, amely magában nem használható. Szükség van egy CD- vagy DVD-író prog-
ramra (természetesen még Windows alatt, pl. a Nero-ra). A lemezképfájl CD-re, DVD-re kiírása után kapunk egy
telepítő CD-t, DVD-t, amelyről azután – hasonlóan a Windows telepítő CD-jéhez – indíthatjuk a rendszert.

Live CD vagy DVD


A Live CD egy olyan CD, amely fut a CD-be helyezés után, de nem használja a merevlemezünket, onnan nem
töröl le adatokat, esetleg láthatja annak tartalmát. Kezdőknek ajánlott egy Live CD beszerzése, mert kiprópálhatják a
disztribúció lehetőségeit, megnézhetik, hogy mely hardverekkel kompatibilis; látja-e a nyomtatót, videókártyát,
hangkártyát, hálókártyát. Bármit is állítunk át, azok csak ideiglenesen maradnak a memóriában. A CD kivétele és a
gép újraindítása után visszakapjuk a merevlemezre telepített régi rendszerünket. Egyes Live CD-ket csak ilyen
üzemmódban tudjuk használni, míg másokat fel is telepíthetjük a merevlemezre anélkül, hogy a gépet ki kellett
volna előtte kapcsolni. Egy működő Live CD alkalmas irodai munkavégzésre is (pl. szövegszerkesztésre). A kész
dokumentumot a csatlakoztatott pen drive-ra bármikor kiírhatjuk. Az ügyesebbek konfigurációs állományikat is
tárolhatják rajta.
A DVD-s változat már nem live változat. Erről közvetlenül csak telepíteni tudunk. Mivel jóval több adatot tar-
talmaz, nem szükséges még internetre sem csatlakozni, hogy letölthessük a számunkra fontos további programokat.
Ezeken nem csak egy szövegszerkesztőt, médialejátszót vagy internetes böngészőt kapunk, hanem többet, ráadásul
mindegyiket más stílusban, elrendezésben, így a DVD még inkább kielégítheti kényes igényeinket.

A Live CD indítása, telepítése


Mielőtt használatba vennénk, bizonyosodjunk meg afelől, hogy a számítógép bootolható-e (indítható-e) CD-ről.
Nézzük meg a BIOS-ban – és, ha szükséges – állítsuk át a bootsorrendet, hogy az első legyen a CD. Mentsük a
beállítást.
Indítsuk újra a gépet most már a behelyezett CD-ről. Kisvártatva megjelenik a CD nyitómenüje és kiválasztható a
CD-ről való futtatás, az azonnali telepítés pontok egyike, esetleg futtathatók diagnosztikai programok is. Az egyes
disztribúciók lemezeinek nyitómenüje merőben más lehet. Ne csodálkozzunk, ha nem találunk közvetlen telepítési
pontot. Attól a CD még használható live, azaz élő lemezként.
Amennyiben problémák lépnének fel az indítással kapcsolatban, pár dolgot bizonyosan átállíthatunk. Az egyik a
súgó elérése (F1), a másik a nyelv módosítása (F2). A harmadik a képernyő felbontásának átállítása (F3). (Ezek a
funkcióbillentyűk Mandrivánál vannak.) Ez utóbbinál a szabványos felbontásokon túl választhatunk karakteres
üzemmódot is. Ekkor az MsDOS-korszakból jól ismert karakteres képernyőt kapjuk. Az utána következő műveletek
(indítás vagy telepítés) karakteres módban fog megjelenni.

6 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Live CD telepítéséhez először indítani kell azt Live CD módban magáról a CD-lemezről. A rendszer betöltődik
és a megszokott módon kapunk egy munkaasztalt, ahol a jól ismert ikonok láthatóak. A közöttük található Live CD
install ikonra kattintva a számítógép kikapcsolása nélkül telepíthetjük is a merevlemezre. A telepítőprogram indulása
után néhány kérdésre válaszolnunk kell (pl. nyelv, partícionálás, óra beállítása stb.), de utána hátradőlhetünk és
megvárhatjuk a telepítés végét, vagy esetleg kedvenc játékprogramunkat elindítva (mindezt a Live CD-től)
elüthetjük az időt, mialatt a telepítő a háttérben dolgozik. (Nem minden Live CD-nél!)
A telepítés végeztével kilistázza a hardvereszközöket. Itt kell helyesen beállítani a monitort, a monitorvezérlő
kártyát és a billyentyűzetet. Más eszközöket szintén itt állíthatjuk be, de ezek precíz beállítását később is megte-
hetjük. A monitor és billentyűzet beállítása azért szükséges, hogy a rendszert tudjuk használni; azaz tudjunk legalább
parancsokat bevinni a gépre és azt megjeleníteni a monitoron. Sok felhasználónál ezek a problémák merülnek fel
kezdetben. Ennek az az oka, hogy olyan monitorvezérlő kártya van a gépben, amelyet a Linux adott disztribúciója
nem támogat. Ne csüggedjünk, a szabványos VGA vagy SVG üzemmód minden bizonnyal elérhető lesz. Az eszköz
saját illesztőprogramját utólag is telepíthetjük. Azt esetleg külön kell letölteni az eszköz honlapjáról.

További programok beszerzése


Miután újraindítottuk a rendszert immáron a merevlemezről, telepíthetünk még olyan programokat, amelyeket Ŝ
nem állt módunkban korábban, pl. utólag az internetről beszerezhetőek vagy frissítések.
A programokat nem telepítővel kell telepíteni, hanem csomagból. Ezek a csomagok készen állnak rendelkezésre a
CD-n, DVD-n vagy az interneten. Attól függően, hogy melyik disztribúciót választjuk, más-más csomagnevek,
csomagkiterjesztések vannak. A Debian Linux a DEB míg a Mandriva Linux az RPM kiterjesztésből telepít.

Infó. Időnként a Fedorára szánt RPM­ek is települnek a Mandrivára, de ha van Mandrivás változat, inkább azt telepítsük.
Fontos! Mindig az adott disztribúcióhoz való csomagot válasszuk. A Mandrivánál pl. az mdv (a 2008.1­nél mnb) szótöredéknek benne 
kell lennie a fájl nevében, és persze nem árt a verziószámnak is megegyeznie (esetünkben 2008.1). Géptípus alapján is megegyezőnek 
kell lennie, pl. x86, i586 stb. Vannak univerzális csomagok (pl. a fontok), itt a noarch kifejezés utal arra, hogy architektúrától függetlenül 
telepíthető (no architecture). A rendszer telepítése során a szükséges csomagok és így a programok telepítésre kerülnek. Sikeres te­
lepítés végén informál mindet. A 2008.1­nél még ezt se teszi. Vannak öntelepítő kereskedelmi programok általában BIN kiterjesztéssel.

A MANDRIVA LINUX BESZERZÉSE, LETÖLTÉSE


A Mandriva Linuxot és így más Linux-disztribúciót beszerezhetünk
teljesen ingyenesen az internetről. A Mandriva honlapján kiválaszt-
hatjuk, melyik összeállítást szeretnénk. Ugyanis disztribúción belül még
lehetnek további összeállítások. Attól függően, hogy milyen gépünk van,
válasszunk más összeállítást. Van külön laptopra vagy iskolai munkavégzésre való, egy vagy több CD-s, DVD-s, és
különböző géptípusra szánt változat is.

Beszerzése
A rendszert ISO kiterjesztésű fájlban kaphatjuk meg, amelyet letöltés után egy CD-író programmal ki kell írnunk
CD-re (DVD esetén DVD-re). A Mandriva honlapjáról kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő ISO-állományt. Olyan
fájlt töltsünk le, amely a számítógépünkkel kompatibilis. Általában i386, i586, i686, egy szóval x86, és 32 bites
verziójú minden bizonnyal megfelelő lesz, ha korábban Windows 98-at használtunk. Lehetnek AMD vagy 64 bites
verziójúak is, ha olyan gépünk van, akkor azt a fajta ISO-t kell letöltenünk.
Továbbá választhatunk a különböző grafikus környezetek közül is. Mivel nem fér rá az összes egy CD-re, ezért
egyen csak egy ilyen van. Alapértelmezett letöltés alkalmával a KDE-s ISO fog lejönni. Lehet választani GNOME
felületet tartalmazó Live CD-t is. (A grafikus környezetekről később esik szó.)

Tipp! Fontos megjegyezni, hogy Windows 98­at használók először a CD­s változatot töltsék le. Ennek az az oka, hogy FAT32­es fájl­
rendszeren csak legfeljebb 4 gigabájtos fájl kerülhet letárolásra. (A DVD viszont kicsivel több, mint négy, így kb. 3,5­4 giga letöltése után 
a letöltési folyamat hibaüzenettel meg fog állni.)
Ötlet!  Ha a letöltés nem indul el, választanunk kell más szervert. A legközelebbi szerverek Csehországban és Romániában vannak. 
Célszerű ezek valamelyikét vagy egy tükörszervert (pl. a közeli franciát) választani. Letölthető a 2008.1­es Spring kiadás, és a 2009.0­ás 
is. A nullás kiadások ősszel, az egyes számmal jelöltek tavasszal kerülnek kiadásra, ez utóbbiak javításokat is tartalmaznak.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 7


A MANDRIVA LINUX TELEPÍTÉSE

Üres, új merevlemez esetén


Legalább 3-4 GB üres merevlemezünknek kell lennie, ha telepíteni szeretnénk (és további hely a dokumen-
tumaink számára). A telepítés teljesen automatikusan történik. Nekünk csak azt kell közölnünk, hogy melyik merev-
lemezt vegye használatba. A telepítés során nem kell újraindítani egyszer sem a gépet. Kb. 15-45 perc alatt végez az
ajánlott telepítéssel. Kezdő érdeklődők üljenek elé, és alaposan, minden pontot végignézve lépdeljenek végig a
menüpontokon. A csomagok telepítésekor az ajánlott környezet kiválasztásakor lesz egy kézi csomagkiválasztási
pont is. Ha ezt is bejelöljük, a következő képernyőn csoportba rendezve láthatjuk a csomagokat, amelyek közül már
kipipálva szerepelnek az ajánlottak. Továbbiakat is hozzáadhatunk, ha ismerjük azokat (tudjuk, mire jók), de utólag
(már a működő rendszerben) is adhatunk hozzá és törölhetünk nekünk kellő, ill. szükségtelen programokat.

Ha már van telepített operációs rendszerünk


Tapasztalatból tudhatjuk, hogy elsőre sosem szokott sikerülni az első telepítés, ráadásul, sosem szoktak jók lenni
az automatikusan kikalkulált beállítások.
Amennyiben már van Windows a lemezen, annak partícióját könnyűszerrel átszabhatjuk (újratelepítés nélkül),
lecsaphatunk belőle és azt adhatjuk a Mandrivának. Ehhez egy kis telepítési ismeretre van szükség. Ha már
használtuk a windowsos fdisk és format parancsokat, akkor könnyű lesz a dolgunk, annál is inkább, mert most
mindent grafikus üzemmódban látunk. Legegyszerűbben egy példával illusztráljuk a folyamatot. Tételezzük fel,
hogy van egy 120 GB-os merevlemezünk, amelyre előzőleg egy Windows 98-at fogunk telepíteni:
1. Először a 120 gigás merevlemezt kell partícionálni. Elég csak a szükséges partícióméretet kijelölnünk és for-
máznunk. (A többi maradhat partícionálatlanul, azt majd a Mandriva elvégzi.) Indítás CD-ről, fdisk futtatása,
partícionálás 3 GB-ra FAT32-re (ennyi talán elég lesz a Windowsnak). Majd újraindítás.
2. Windows 98 telepítése CD-ről. A Windowst a szokásos módon beüzemeljük, azaz feltelepíthetjük a szükséges
eszköz-illesztőprogramokat. Gyakran kell majd újraindítani a gépet. Ha a Windows rendesen működik, jöhet a
következő lépés.
3. Mandriva Linux 2008 telepítése DVD-ről. Kapcsoljuk ki a gépet, tegyük be a Mandriva telepítőlemezét és
indítsuk onnan. Indításakor nyelv beállítása magyarra F2-vel. Felbontás módosítása F3-mal szükség esetén.
Válasszuk a rendszer telepítése, majd az egyéni partícionálás pontot. Megnyílik a grafikus partíciónáló program.
Ez a teljes merevlemezen található partíciókat és az üres helyeket is mutatja. Kék színnel jelöli a Windows partí-
cióját (A Windows 98 csak az elsődleges merevlemez legelső partíciójára telepíthető!). Ezt a partíciót megtartjuk.
A maradék, eddig még nem partícionált területet szürke színnel látjuk. Kattintsunk rá, így partícionálhatóvá válik.
Ezt az üres területet a következők szerint osszuk fel (félkövérrel szedtük a csatlakozási pontokat):
/ gyökérkönyvtár, fájlrendszer: ext3, méret: legalább 4 GB, ajánlott 8 GB
swap cserepartíció, fájlrendszer: swap, méret: 3 GB (ajánlott min. 700 MB)
/home felhasználók partíciója, fájlrendszer: ext3, méret: 10 GB vagy a fennmaradó terület
/mnt/drive1 a további fennmaradó terület, fájlrendszer: ext3, méret: kb. 99 GB, ill. maradék (a drive1
helyébe bármilyen ékezet nélküli nevet be lehet írni).

Tipp!  Akinek nincs nagy merevlemeze, annak nem marad fennmaradó rész. Ha kisebb­nagyobb rész mégis marad, az nyugodtan 
maradhat a /home­on belül, akár az összes maradék. Ez ugyanis a felhasználók könyvtárait tartalmazza a dokumentumaikkal.
Telepítéskor alapértelmezésben közepes biztonsági szintet ajánl nekünk, de felmehetünk a paranoiás szintig is.
Infó. A Linux látja a Windows partícióját, de csak olvassa az /mnt/windows útvonalon. Utólag átállíthatjuk a jogosultságokat.

A gyökérkönyvtárba kerülnek a programok. Ajánljuk a min. 4 GB-os területet, ha a Mandriva alapértelmezett


grafikus felületét, a KDE-t is akarjuk. A DVD-n található összes környezet egyszerre is telepíthető, mert csak ki kell
pipálni azokat. További kb. 1–1,2 GB hely szükséges lesz! Minden csomag feltelepítéséhez kb. 8 GB kell, hogy
lehessen még egy kis (kb. 1–3 GB) üres helyünk az internetről később letöltött programok számára is.
A swap egy olyan partíció, ahol a fizikai memória tk-i meghosszabítása van. Legalább a fizikai memória két-
szerese legyen. Általában elégséges a kb. 700 MB-nyi, de felmehetünk akár 3 GB-ra is. A több memóriát igénylő
filmesek, a CAD-osok, DTP-sek többet igényelnek.

8 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Mandriva Linux telepítése képekben

A DVD nyitómenüje. 1 2 F2­re nyelv kiválasztása.
F3­ra egyebek kiválasztása. 3 4 A Licencegyezmény elfogadása.
Új telepítés vagy frissítés? 5 6 Az egyéni partícionálás kiválasztása.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 9


Az üres partíció kijelölése (nincs előtelepített rendszer). 7   8 Automatikus helyfoglalás.
A partícionálás véglegesítése. 9 10 A partíciók formázása.
A CD teljes tartalma felmásolható a merevlemezre. 11 12 Adathordozók kiválasztása, amennyiben több is van.

10 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Csomagcsoportok kiválasztása. 13 14 Egyéni telepítés kiválasztásával részletes lista.
Csomagok egyedi kiválasztása. 15 16 A telepítés elindult, reklámképek mutatása.
A rendszergazda (root) és felhasználó definiálása. 17 18 A Grub telepítése.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 11


Tipp! Minden szükséges program feltelepítése kb. 5 GB helyet 
igényel a merevlemezen. Előzőleg a /tmp és a /var könyvtárak 
is erre a partícióra kerültek, ezért még 500­800 MB helyet kell a 
számukra biztosítani.
Partícionálhatunk másképpen is:
/ rendszerpartíció, 5GB
/tmp ideiglenes könyvtár, 500MB
/var változó adatok, 300 MB
/home felhasználók könyvtárai, igény szerint, kb. 3,5 GB
swap cserepartíció, legalább 700 MB
A fenti értékek egy 10 GB­os merevlemez optimális partício­
nálásához alkalmasak.

A rendszer és hardver összefoglalása. 19 20 Ajánlat frissítésre.
A telepítés befejeződött. 21 22 A 2008­as Mandriva háttérképe.
A 2009­es Mandriva háttérképe. 23

12 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A localhost a számítógép-hálózatoknál az egyes állomások saját magukra mutató neve, a sajátgép. Ebből a pont-
ból funkciójuk alapját láthatjuk a számítógépünk tartalmát. A home a saját könyvtár elnevezése. Hasonlatos a
Windows Documents and Settings mappájára és annak tartalmára. Ebbe belekerülnek a felhasználó dokumentumai,
továbbá az összes feltelepített program egyéni (felhasználói szintű) beállításai.
A telepítés és újraindítás után (miután a CD-t vagy DVD-t kivettük a gépből) egy szép grafikus felületen kettő,
három vagy több menüpont látható. Ez a Grub rendszerbetöltő:

Válasszuk ki a megfelelő menüpontot, és nyomjunk Enter-t. Ha nem tesszük meg 10 mp-en belül, akkor az
alapértelmezett első pontot fogja végehajtani.

Ha lesz más operációs rendszer a lemezen


Ajánlatos először azt feltelepíteni. A Linuxnak van igen fejlett bootmanagere, ez az előbb is említett Grub, amely
tud választani az egyes rendszerek, sőt a különböző kernel-ek közül is. Ha utólag vagyunk kénytelenek rendszert
telepíteni, újra be kell állítani a bootmanagert, pl a LILO-t a Live CD-ről. A Grub újratelepítése szükségtelen, de
bizonyos esetekben kellhet. (A Grub a beállításainak egy részét a rendszerpartíción tárolja!)

Újratelepítés
Sokan úgy vagyunk, hogy a rendszert általában utólag frissítjük; törlünk le programokat vagy adunk hozzá. Egy- Ŧ
egy Linux-disztribúció működése stabil, nem szükséges újratelepíteni. A Windows újratelepítésekor sajnos minden
felhasználói beállítás elvész. Előzőleg a fontos dokumentumainkat, leveleinket CD-re írhatjuk, de a regisztrációs
adatbázisban tárolt programbeállítások sajnos elvesznek. Újabb Windows-verziók esetében már használhatóak némi
visszaállító programok, de ott inkább a teljes merevlemez visszaállítását (backup) szoktuk választani.
Linuxban nincs ilyenre szükség. Minden program a beállításait a felhasználói könyvtárba menti el. Nekünk csak
azt kell CD-re írnunk. Amennyiben Jancsi a nevünk, akkor a /home/Jancsi könyvtár és teljes tartalma mentendő.
(Továbbá menteni kell a többi dokumentumokat tartalmazó partíciók tartalmát is, ha partícionálni is fogunk.) Előtte
indítsuk a vezérlőpultot és ott az ideiglenes állományokat töröljük egy gombnyomással: Adatvédelem  Magán-
jellegű adatok törlése pont. Miután töröltük ezeket a tartalmakat, következzék a könyvtárak tartalmának átnézése.
Nézzük meg ezeknek a könyvtáraknak is tartalmát és töröljük a felesleges állományokat:
~/.thumbnails
~/.tmp
~/.cache
Miután csökkentettük a home méretét (és előzőleg kiírtuk irodai dokumentumainkat is), írjuk tömörített TAR.BZ
fájlba a teljes tartalmát (az üres könyvtárakat felesleges kiírni) a következő könyvtárak, fájlok nélkül:
~/.dbus
~/.DCOPserver_localhost__0
~/.DCOPserver_localhost_:0
~/.xsession-errors
Ezután írjuk ki ezt a fájlt CD-re vagy pen drive-ra. Ha túl nagy lenne, daraboljuk. Mindezek után jöhet a
partícionálás, a Linux újratelepítése. A végén, a root jelszó megadása után azt a felhasználónevet adjuk meg, ami
eddig (a régi rendszeren) is volt, esetünkben Jancsi.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 13


A Mandriva indítása képekben

A Mandriva indításakor megjelenő grafikus Grub. 1 2 A betöltési folyamat elindult.
Részletes információ az Esc­re. 3 4 A grafikus KDM.
Környezetek kiválasztása. 5 6 Egyéb választási lehetőségek.

14 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A még üresnek mondott honkönyvtárba bontsuk ki a TAR.BZ tömörítvény tartalmát, oda, ahol az eredetileg volt.
Indítsuk újra a számítógépet, azaz kapcsoljuk ki rendesen, majd be. És láss csodát, minden olyan, mint régen! Csak a
rendszerpartíción lévő Grub, kernel és grafikus felületek lettek újratelepítve. Ezután kell a Szoftvertelepítővel a
kedvenc programjainkat újra feltelepíteni, de ez igazán csak néhány percet fog igénybe venni. A programok
beállításai már ott vannak. Ha indítjuk azokat, mindegyik a régi beállításai alapján fog működni. Megmarad a levele-
zőprogram, a webböngésző beállítása, de nekünk kell magát az internetet beállítani, mert azt a vezérlőközpontban
kell megtennünk globálisan a root jelszó megadása után, hiszen ez a beállítás a rendszerpartíción van.

A Mandriva indítása
Indító képernyők lépésről lépésre
Az első indítás előtt vegyük ki a CD-t vagy a DVD-t a lemezmeghajtóból és, ha szükséges,
állítsuk vissza a bootsorrendet a számítógép BIOS-ában, hogy mostantól a merevlemezről indulhasson.
Ha nagyobb merevlemezünk van, és előtte telepítettünk grafikus környezetet, ekkor a betöltődést is grafikus ké-
pek mutatják. Ezt olyan programok látják el, mint a KDM vagy GDM (grafikus bejelentkező képernyő). Rendszer-
szolgáltatásoknál DM néven tudjuk majd kikapcsolni. Amennyiben a DM-et kikapcsoltuk, csak karakteres üzem-
módban tudunk majd bejelentkezni. Különböző DM-témák közül lehet választani. (L. az előző oldalon.)
A grafikus bejelentkező képernyőn találhatunk két ikont. Az egyikkel a környezetek között váltogathatunk (az
utoljára használtat megjegyzi), a másikkal néhány műveletet csinálhatunk, közöttük pl. a terminálba való belépést.

Indítási beállítások
„Vezérlőpult vagy vezérlőközpont?” – Merül fel a kérdés. A globális, a gépben található eszközök beállításait és
más rendszergazdai jogosultságot igénylő beállításokat a vezérlőközpontban tudjuk beállítani. A Mandriva
Ŧ
vezérlőközpontjának neve drakconf. Az előbukkanó grafikus ablak felirata ne tévesszen meg senkit: A számítógép
beállítása. Itt különféle füleken végiglapozva beállíthatunk egy sor fontos, globális dolgot. Bánjunk gondossággal a
beállításokkal, hiszen globális beállítás lévén az is elképzelhető, hogy egy-két szolgáltatáshoz vagy eszközhöz nem
fogunk majd hozzáférni.
Itt lehet beállítani az internetre csatlakozást is: Hálózat és internet fülön Új hálózati kapcsolat beállítása. Először
válasszuk ki a hálókártyát, ill. a kapcsolódás típusát (pl. wireless vagy kábel), majd a protokollt (pl. PPPoE) és végül
adjuk meg a nevet és jelszót. Ezután jelöljük be, hogy minden rendszerindításkor csatlakozzon-e az internetre, hogy
minden felhasználó használhassa-e és azonnal ki is próbálhatjuk. Ha sikerült, kiírja, hogy gratulál nekünk. Okézzuk
le. Nyissunk meg egy webböngészőt és próbáljuk ki, hogy működik-e a kapcsolat.

A Mandriva könyvtárszerkezetéről
Mivel a Mandriva előzőleg három partícióra települt, egy kicsit körül kell járni a témát. A gyökérpartícióba települ
az operációs rendszer magja és a programok. A partíción lévő könyvtárak írásához root jogosultsággal kell
rendelkeznünk. Ezért kell minden egyes programtelepítéskor megadni a root jelszavát.
A localhost-ról már szóltunk. Ez a felhasználó sajátgépe. „Virtuálisan” mutatja a rendszerpartíciót és a felhasz-
nálói könyvtárakat. (A cserepartíció memóriaként működik, nem látszik a fájlrendszerben.)
A /home-on belül ott vannak a felhasználók könyvtárai. A felhasználók csak a saját könyvtárukba tudnak írni. Ha
máshová is szeretnének, akkor root jogosultsággal tehetik meg (a könyvtárakba való belépést, írhatóságot át lehet
állítani). Minden egyes program létrehozza a beállításait és felhasználói szintű beállítófájljait a felhasználó könyv-
tárán belüli rejtett könyvtárakban. A GIMP program itt tárolja a konfigurációját (ha Jancsi a nevünk):
/home/Jancsi/.gimp-2.4. A későbbiekben erre a könyvtárra utalhatunk így is:
~/.gimp-2.4

Infó.  A konfigurációs állományok kiterjesztése  RC,  CFG  vagy  XML.  Lehetnek kiterjesztés nélküliek is. A rendszerpartíció könyvtár­


szerkezetéről részletesen a 4. oldalon.
Tipp!  Rosszul vagy nem működő program esetén töröljük ki (vagy nevezzük át) a konfigurációs fájlját (vagy a teljes könyvtárat) fel­
használói szinten, hogy alapbeállítással indulhasson. Konfigurációs fájlok lehetnek a rendszerpartíción is, de ahhoz root engedély kell.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 15


A sajátgép könyvtárszerkezete az alábbiak szerint mutatkozik. A rejtett könyvtárakban a programok tárolják beál-
lításaikat. (A Munkaasztal könyvtárban található .desktop kiterjesztésű fájlok a valódi munkaasztalon már magyarul
látszanak.) Alapértelmezésben a sajátgép gyökerébe kerülnek a dokumentumok, ha nem adtunk teljes útvonalat.

..
├ .rejtett könyvtár 1
├ :
├ :
├ .rejtett könyvtár n
├ Dokumentumok
├ Képek
├ Letöltés
├ Munkaasztal
│ ├ Home.desktop
│ ├ media.desktop
│ └ trash.desktop
├ tmp
├ Videók
└ Zene

A parancssorról
A Linuxban minden programot indíthatunk parancssorba gépelt utasítással, sőt kezde-
ti paramétert, opciót megadva merőben más tulajdonsággal is felruházhatjuk azokat. A pa-
rancs súgóját így érhetjük el --help, a verziószámát így: --version. Pl. a GIMP súgója így érhető el: gimp --help, a
verziószáma pedig így: gimp --version. Ez a paranssor nem más mint a terminál vagy konzol.

TERMINAL VAGY TERMINAL EMULATOR


Ŧ A grafikus üzemmódban csak „virtuálisan emulált” terminált tudunk indítani, magát a parancssort. Ez a konzolos
terminált utánozza le egy programablakon belül. Ezért hívjuk terminal emulatornak. Amennyiben karakteres
környezetben dolgozunk, akkor csak karakteres terminálunk van.
A Linux-rendszerekben összesen hat ilyen karakteres terminált (tty) tudunk nyitni rendre a Ctrl+Alt+F1-től F6-ig
terjedő billentyűkombinációval. Ezek a konzol terminálok. A képernyő átvált fekete színre és parancssorban kéri a
felhasználó nevét és jelszavát. Több felhasználó is használhatja a gépet más-más teminált használva. (Sajnos csak
egy terminálon futhat az X11. Ahhoz, hogy egy másikon is fusson, zárolni kell az aktívat. Ha már bejelenkeztünk
grafikusan, akkor azon fut; hetes terminál.) Terminálból visszalépni a grafikus környezetbe az Alt+F7 kombiná-
cióval lehet. Terminálban, pl. rootként megtekinthetjük saját vagy mások könyvtárait. Fájlműveleteket hajthatunk
végre anélkül, hogy a fájlok hozzáférési jogosultságait át kellene állítanunk. Konzolos (grafikus felületet nem
tartalmazó) programot is indíthatunk. Közben visszaválthatunk grafikus környezetre is, vagy újra ugyanabba vagy
egy másik terminálba. Munkánk végeztével kiléphetünk az exit paranccsal. Ekkor visszavált localhost login-re és
az Alt+F7-re visszatérhetünk a grafikus környezetbe is. Az X kiszolgáló újraindításához a CTRL+Alt+backspace
kombináció való.

Konzol vagy bash


A Linuxban a parancssort hívjuk még parancsértelmezőnek vagy konzolnak. A konzol szó a KDE-s környezetű
terminál emulátort jelöli esetünkben, magát a programot és nem a benne futó parancsértelmező motort. A KDE-n
használható terminál emulátor neve konsole, a GNOME-ban a gnome-terminal-t használhatjuk. Az X11 alap-
értelmezett terminál emulátora az xterm. Bennük alapértelmezésben a bash parancsértelmező motor fut. Ez az alap-
értelmezett sok Linux-disztribúcióban is. Más parancsértelmezőt is rendelhetünk az egyes felhasználók részére. Ha
informálódni akarunk a bash-ben használatos utasításokról adjuk ki a bash --help utasítást. Hosszabban használjuk
a bash -c help utasítást. A Konsole-ból több parancsértelmező is nyitható külön füleken. Bash-ben dollárjel ($)
után írhatjuk utasításainkat. Parancsértelmező váltásakor írjuk be annak nevét, ilyenkor a helyőr meg fog változni.

16 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Infó. Rendszergazdaként a helyőr #­re vált. Időnként találkozhatunk az interneten olyan utasításokkal, amelyek dollárjellel vagy kettős­
kereszjellel kezdődnek. A jelet nem kell beírnunk, ez csak jelzi, hogy mezei felhasználóként ($), vagy rendszergazdaként (#) kell kiad­
nunk az azt követő parancsot. Rendszerpartícióra csak rendszergazdaként tudunk írni.

Parancssori rendszerműveletek
startx X11 indítása.
startkde KDE környezet indítása.
startgnome GNOME környezet indítása.
exit Programból való kilépés, bash-ben bezárja a terminál emulátort, terminálban kijelentkezik.
quit v. q Kilépés programból, egyes programokból így tudunk kilépni.
halt A számítógép kikapcsolása.
killall programnév Megszakítja a programnév nevű program futását, a nem mentett adatok elvesznek.
Ctrl+C Aktuális programból vagy műveletből való kilépésre használható.
Esc v. Ctrl+Z Bizonyos esetekben az Esc-re vagy a Ctrl+Z-re is kilép az aktuális műveletből.

Bármikor böngészhetünk, dolgozhatunk parancssorban is. Csak néhány utasítás:


date Kiírja a dátumot és az időt.
who Kiírja az adott pillanatban bejelentkezett felhasználókat.
w A who-hoz hasonló, de más adatokat ad.
whoami Megtudhatjuk, kik is vagyunk mi a gépünk számára.
tty Azonosítja a munkaállomásunkat (teletypewriter).
echo Visszhang. Az utánaírt szöveget adja vissza.
finger Egy felhasználót azonosít és néhány dolgot megállapít róla.
last Ki jelentkezett be utoljára és még mindig bent van-e?
ls LiSt. Állományinkat listázza ki a képernyőre.
dir DIRectory. Információt ír ki az aktuális könyvtárról.
cat conCATenate. Állományainkat tudjuk összefűzni vele.
sort Egy állományt (vagy kimenetet) tudunk vele rendezni.
uniq Rendezés után az egyedi sorokkal tér vissza.
wc Word Count. Szavak megszámlálására való.
cp CoPy. Fájlokat másolhatunk ezzel a paranccsal.
mv MoVe. Fájlokat tudunk vele mozgatni, illetve átnevezni.
rm ReMove. Egy állományt tudunk vele eltávolítani vagy törölni.
more Szöveges állományok könnyű lapozását teszi lehetővé. Pl. ls -a | more
less Olyan mint a more parancs, de komolyabb hozzáállással.
mkdir sajat Létrehozzuk a sajat nevű könyvtárat.
cd sajat Belépünk a sajat nevű könyvtárba.
cd.. Kilépünk az aktuális könyvtárból; visszalépünk a szülőkönyvtárba.
rmdir sajat Töröljük a sajat nevű könyvtárat.
chmod CHange MODe. Felhasználói jogosultságok megtekintése, módosítása.
chown CHange OWNer. Tulajdonos hozzárendelése fájlokhoz, könyvtárakhoz.
su SuperUser. Rendszergazda, utána root-ként vagyunk jelen. A helyőr kettőskeresztté válik.
mc indítja a Midnight Commander fájlkezelőt, kezdőknek ajánlott, mivel magyarul beszél.

Infó. A széleskörű szoftverkínálat miatt általában grafikus üzemmódban dolgozunk. Csak bizonyos esetekben kell használni a parancs­
értelmezőt, pl. akkor, ha nincs grafikus felület, vagy speciális kezdő paramétert szeretnénk adni a programnak. Akkor is jól jön a terminál 
emulátor használata, ha egy program nem indul. Ha parancssorból indítjuk, a hibaüzeneteket leolvashatjuk az ablakból, és megtudhatjuk 
mi a probléma. A hiba elhárítása után hagyományos módon indítsuk újra a programot. Azt a terminál emulátort, amelyből indítottunk egy 
alkalmazást, ne zárjuk be, hiszen a belőle meghívott program is be fog zárulni, és a nem mentett adatok elvesznek.
Tipp! A háttérben futtatható programok (pl. démonok) nem fognak bezáródni a konzol bezárásakor.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 17


Terminálok képekben

A Mandriva konzol terminálja teljes képernyőn. 1 2 Egy Xterm­ablak a GNOME asztalon.
A KDE terminál emulátora a Konsole. 3 4 A Gnome­terminal.
A VIM szerkesztő egy Xterm­ablakban Openboxon. 5 6 Egy Xterm­ablak Openboxon.

18 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Parancsok használata

Parancs
lynx -dump -width=1000 http://www.valami.org/index.html > index.txt
Leírás
Weboldal mentése szöveges formában.
Ŧ
apropos szó A szó-hoz kapcsolódó parancsok.
gpg -c fájl Fájl titkosítása.
gpg fájl.gpg Fájl dekódolása.
look szó Gyors keresés a szótárban.
grep --color szó /usr/share/dict/words A szó kiemelése a szótárban.
nice parancs Parancs futtatása alacsony prioritással.
renice 19 -p $$ Shell szkript futtatása alacsony prioritással.
echo 'wget url' | at 01:00 URL mentése hajnali 1 órakor az aktuális könyvtárba.
echo "mail -s 'indul a vonat' P@draigBrady.com < /dev/null" | at 17:45 Email emlékeztető.
printf "%'d\n" 1234 Szám kiírása ezres csoportosításban a helyi beállításoknak megfelelően.
echo "I live in `locale territory`" Helyi beállításokat adja meg (nyelv, karakterkészlet, stb.).
watch -n1 'cat /proc/interrupts' Adatok változásának figyelése folyamatosan.
time command Mennyi ideig tartott a parancs futtatása?
alias hd='od -Ax -tx1z -v' Hexa aliasz (rövidített parancsok).
which parancs Parancs teljes elérési útja.
ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNS Kilenc oszlopban listázza az /usr/bin tartalmát.
touch -c -t 0304050607 fájl Fájl módosításának idejét állítja át (YYMMDDhhmm formában).
pstree -hlp Folyamatok hierarchiája.
lsof /könyvtár/fájl Folyamat, ami a fájlt használja.

Lemezterület
ls -lSr Fájlok mutatása; legnagyobbat a legvégén.
du -sh fájl/könyvtár A fájl vagy könyvtár által elfoglalt helyet mutatja. Lásd még: dutop.
df -h Szabad lemezterület kiírása.
df -i Szabad inode-ok kiírása.
fdisk -l Lemezpartíciók mérete (root-ként futtatva).

Könyvtárműveletek
cd - Előző könyvtárba lép vissza (előzményként).
cd Felhasználó home könyvtárába lép.
cd / A gyökérkönyvtárba lép.
cd.. Viszalép egy szintet (szülőkönyvtárba).
(cd könyvtar && parancs) Belép a könyvtárba, végrehajtja a parancsot és visszalép az aktuális könyvtárba.
pushd . Az aktuális könyvtárat tárolja, így popd-vel vissza lehet lépni.

CD
gzip < /dev/cdrom > cdrom.iso.gz Másolat készítése adat CD-ről tömörítve.
mkisofs -r könyvtár | gzip > cdrom.iso.gz CD képfájl készítése adott könyvtárról.
mount -oloop cdrom.iso /mnt/könyvtár CD képfájl felcsatolása a /mnt/könyvtár-ba (szerkesztésre is).
gzip -dc cdrom.iso.gz | cdrecord dev=0,0,0 - CD kép írása.
cdparanoia -B Audio trackek másolása WAV fájlokba az aktuális könyvtárba.
cdrecord dev=0,0,0 -audio *.wav Aktuális könyvtárban található WAV-okból audio CD készítése.
oggenc --tracknum='track' track.cdda.wav -o 'track.ogg' OGG fájl készítése WAV fájlból.

Archívumok
tar c könyvtár/ | bzip2 > könyvtár.tar.bz2 Könyvtár tömörítése.
bzip2 -dc könyvtár.tar.bz2 | tar x Archívum kicsomagolása.
tar c könyvtár/ | gzip | gpg -c | ssh felhasználó@távoli_gép 'dd Titkosított másolat készítése a könyvtárról
of=könyvtár.tar.gz.gpg' távoli számítógépre.
find könyvtár/ -name '*.png' | xargs tar rf könyvtár.tar A könyvtárban található PNG fájlok tömörítése (rekurzív).
( tar c /másolandó/könyvtár ) | ( cd /ahova/akarod/ && tar x ) A /másolandó/könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) /ahova/akarod/-ba.
( cd /másolandó/ && tar c . ) | ( cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x ) Egy könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) egy másik könyvtárába.
( tar c /könyvtár ) | ssh -C felhasználó@távoli_gép 'cd /ahova/akarod/ && tar x' Egy könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) távoli gép adott könyvtárába.
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh felhasználó@távoli_gép 'dd of=hda.gz' Merevlemez mentése távoli gépre.

rsync (Használd a --dry-run opciót teszteléshez)


rsync -P rsync://rsync.server.com/elérési/út/fájl fájl Csak a megváltozott fájlok letöltése.
rsync --bwlimit=1000 fájlból fájlba Helyi másolat készítése rate limit-tel. I/O műveleteknél néha jól jön.
rsync -az -e ssh --delete ~/publikus_oldal/ remote.com:'~/publikus_oldal' Weboldal tükrözése (tömörített rsync-el titkosított SSH kapcsolaton keresztül).
rsync -auz -e ssh távoli.hu:/knyvtr/ . && rsync -auz -e ssh . távoli.hu:/knyvtr/ Aktuális könyvtár szinkronizálása távolival.

Fájlkeresés
alias l='ls -l --color=auto' Gyors könyvtárlista. Az opció nélküli parancs listázza az aliaszokat.
ls -lrt Fájlok listázása dátum szerint.
find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'kifejezés' A C és H fájlokban kifejezés keresése az aktuális könyvtárban rekurzívan.
find -type f | xargs grep -E 'kifejezés' Összes fájlban kifejezés-t keresi az aktuális könyvtárban rekurzívan.
find -type f -maxdepth 1 | xargs grep -E 'kifejezés' Összes fájlban kifejezés-t keresi az aktuális könyvtárban.
find -type f ! -perm -444 Mindenki számára nem olvasható fájlok keresése (weboldalaknál hasznos).
find -type d ! -perm -111 Mindenki számára nem elérhető könyvtárak keresése (weboldalaknál hasznos).
locate -r 'fájl[^/]*\.txt' A fájl kifejezés keresése a fájlnevekben a *fájl*.txt-hez hasonlóan.

Naptár
cal -3 Naptár (aktuális ±1 hónap) megtekintése.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 19


date --date='25 Dec' +%A Milyen napra esik a Karácsony ebben az évben?
date --date '1970-01-01 UTC 130204800 seconds' Másodpercek átváltása dátumtól számítva.
TZ='America/Los_Angeles' date Mennyi az idő a USA nyugati partján (tzselect szükséges a TZ használatához).

Hálózat
ip link show Hálózati eszközök.
ethtool interface Eszközök állapota.
ip link set dev eth0 name wan Az eth0 átnevezése wan-ra.
ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0 IP és maszk (255.255.255.0) megadása.
ip link set dev interface up Eszköz fel- vagy lekapcsolása.
ip route add default via 1.2.3.254 Alap átjáró állítása 1.2.3.254-re.
host hosztnév IP címből hosztnév vagy fordítva.
netstat -lp --inet Internetszolgáltatások listázása.
netstat -p --inet Aktív kimenő és bejövő kapcsolatok.
echo 'üzenet' | smbclient -M netbiosnév Popup üzenet küldése Windows kliensre.

Matematika
echo '(321-123)/123' | bc -l Gyors számítás, a bc végzi el a műveletet. Külön is kiadható: bc.
echo 'print (10E3-123)/123' | python A python végzi el a tudományos műveletet.
echo 'obase=16;ibase=10;123' | bc Számrendszerváltás (10 → 16).
echo 'frame=20; minsize=64; (100*10^6)/((frame+minsize)*8)' | bc Összetettebb számítás: FastE csomagok száma.

RPM
rpm -ivh csomag(ok).rpm RPM fájl(ok) installálása.
rpm -Uvh csomag(ok).rpm Rendszer frissítése RPM-ekkel.
rpm -e csomag Csomag eltávolítása.
rpm -q csomag Telepített csomag verziója.
rpm -q -i csomag Összes információ a csomagról.
rpm -q -f /elérési_út/fájl Melyik csomaghoz tartozik az adott fájl?
rpm -q -l package Telepített fájlok helye.
rpm -q -l -p package.rpm Telepítendő fájlok helye.
rpm -q --requires package Csomagok listázása, mely szükséges a csomaghoz.
rpm -q --whatrequires csomag Csomagok listázása, melyekhez szükséges a csomag.
rpm -q --changelog -p csomag.rpm | less Changelog olvasása az RPM-ből.
rpm -q -a --queryformat '%10{SIZE}\t%{NAME}\n' | sort -k1,1n Összes csomag méret szerint rendezve.

Szöveg szerkesztése
sed 's/szöveg1/szöveg2/g' A szöveg1 cseréje szöveg2-re. A Sed sorszerkesztő program szükséges.
sed '/ *#/d; /^ *$/d' Megjegyzések és üres sorok eltávolítása.
sed ':a; /\\$/N; s/\\\n//; ta' Sorok összefűzése záró ''-el.
sed 's/[ \t]*$//' Sor végi üres karaktereket törli.
sed 's/\([\\`\\"$\\\\]\)/\\\1/g' A "-el jelölt shell kifejezéseket idézőjelek közé teszi.
sort fájl1 fájl1 fájl2 | uniq -u A fájl2-ben lévő sorok, amit fájl1 nem tartalmaz.
echo 'TesZt' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' Konvertálás nagybetűre.
tr -dc '[:print:]' < /dev/urandom Nem nyomtatható karakterek szűrése.

Grafika
sleep 5; import -window root -quality 90 screenshot.png Öt másodperc múlva képernyőkép készítése.
convert bemenetifájl.jpg -comment 'a megjegyzés' kimenetifájl.jpg Megjegyzés hozzáfűzése a képhez.

Karakter konvertálás (iconv, dos2unix, unix2dos elavultnak számít, fájlnév átkódolásához convmv)
recode -l | less Elérhető kódolások (aliaszok egy sorban).
recode windows-1252.. módosítandó_fájl.txt Windows ANSI átkódolása helyi karakterkészletre.
recode utf-8/CRLF.. módosítandó_fájl.txt Windows UTF8 átkódolása helyi karakterkészletre.
recode iso-8859-15..utf8 módosítandó_fájl.txt A Latin9 (nyugat európai) konvertálása UTF8-ra.
recode ../b64 < fájl.txt > file.b64 Base64 kódolás.
recode ..HTML < fájl.txt > file.html Szövegből HTML.
recode -lf windows-1252 Karakterek.
echo -n 0xA4 | recode latin-9/x1..dump Mi a karakter a Latin9 karakterkészletben?
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..1252/x Windows-1252 kódolás.
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..utf-8/x UTF8 kódolás. Töröld a /x -et a végéről ha utf8 terminált használsz.

Interaktív
mc A Midnight Commander fájlkezelő indítása.
screen Virtuális terminálok bővítése pár funkcióval.
lynx Karakteres webböngésző.
gnuplot Függvényrajzoló.
octave A Matlab-hoz hasonló környezet indítása.
bc Konzolos számológép.
jed, vi, joe, aee, emacs-nox, ledit, nano Konzolos szövegszerkesztők, terminálból adjuk ki.
hexedit Konzolos hexadecimális néző.

Megjegyzés! Néhány programot utólag kell telepíteni. Forrás itt. Képernyőfotók a Midnight Commanderről. 1 2 3 4

20 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Mindnight Commander
Kétpaneles ablakkezelőt bizonyára mindenki ismer. A parancssori
munkavégzés esetén a Norton Commanderre biztos mindenki em-
lékszik az MsDOS-ból. A Linux-rendszerekben a Midnight
Commander az elterjedt ilyen célra, parancssorban elég beírni: mc,
és máris indul fekete alapon kék szöveggel.
Az alapvető fájlműveleteken (másolás, mozgatás, tulaj-
donságok szerkesztése) túlmenőleg lehet vele tömöríteni,
szövegszerkeszteni, sőt távoli számítógépekhez csatlakozni,
pl. az interneten FTP-szerverekhez, oda fel, vagy onnan
letölteni fájlokat.

Mint máshol, itt is van lehetőségünk a program be-


állításra. A menüsor az F9 billenytűvel csalogatható
elő, ha nem vagyunk terminál emulátorban. A legfon-
tosabb beállítás a globális alapbeállításoknál keresen-
dő. Válasszuk a Beállítások  Alapbeállítások pontot.
Az ikszelés úgy történhet meg, hogy kijelöljük a sort
és megnyomjuk a szóköz billentyűt. Ahhoz, hogy
láthassunk benne minden rejtett fájlt, a Panel-
beállításoknál kell beikszelnünk az adott sort.
A két panel külön egyedi beállításokkal, megjele-
néssel rendelkezik. Beállítható úgy is, hogy az egyik-
ben kijelölve a fájlt, annak tulajdonsága a másikban
legyen látható.
Ahhoz, hogy létrejöhessen a konfigurációs állomány
– természetesen a saját könyvtárunkban – a beállí-
tásokat (még ha előzőleg nem is módosítottunk sem-
mit) menteni kell. Navigáljunk el az egyik táblában a
most már megjelenő ~/.mc/ini fájlhoz, és nyissuk
meg szerkesztésre F4-gyel.
Itt megannyi alapbeállítás letárolásra került, ezeket
akár át is állíthatjuk. Közöttük szerkeszthetjük a színét
is. Ha nem lenne meg ez a szekció, hozzuk létre. A
color_terminals sorban definiálni kell azokat a termi-
nál emulátorokat, amelyekben szeretnénk az új szín-
sémát látni.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 21


Az előbbi oldalon látható színséma szövegesen:

Ŧ [Colors]
color_terminals=xterm,gnome-terminal,konsole
base_color=normal=cyan,black:directory=cyan,black:selected=blue,cyan:marked=red,brightcyan:menu=blue,
cyan:link=green,black:executable=brightmagenta,black:core=red,black:editnormal=cyan,black:editbold=yell
ow,black:editmarked=magenta,white:dnormal=green,black:dfocus=white,green:dhotnormal=yellow,black:dhotfo
cus=green,black:helpnormal=yellow,blue:helpslink=white,green:helplink=white,blue:gauge=white,green:inpu
t=white,red:

A Midnight Commanderben is van felhasználói menü. Miután kiválasztottuk a fájlt, ráküldhetjük a menüben
található valamely utasításra. Egy ilyen menüfájl szövegesen így néz ki:

shell_patterns=0
+ ! t t
00 Megnyitás mással...
CMD=%{Enter command}
$CMD %f

01 Kview
kview %f

02 OpenOffice.org
soffice %f

03 Kwrite
kwrite %f

04 mpg123
mpg123 %f

05 ogg123
ogg123 %f

06 Mplayer
soundwrapper gmplayer %f

07 Kijelölt fájl tömörítése tar-ba


tar -cf %f.tar %f

08 Alkönyvtár tömörítése tar.gz-be


Pwd=`basename %d /`
echo -n "Tömörített fájl neve [$Pwd]: "
read tar
if [ "$tar"x = x ]; then tar="$Pwd"; fi
cd .. && \
tar cf - "$Pwd" | gzip -f9 > "$tar.tar.gz"
&& \
echo "../$tar.tar.gz elkészült."

…és így tovább.


Az első menüpont meghívásakor kérni fog utasítást,
ekkor bármilyen programnevet kapcsolóival beírha-
tunk. A konzolos mpg123 és ogg123 lejátsza az MP3,
ill. OGG fájlokat. Kilépni belőle a Ctrl+C kombiná-
cióval lehet.
A már ismert chmod „grafikusan” is előcsalogatható
a Midnight Commanderben.

22 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Lynx használata
Ez egy konzolban működő billentyűzetről vezérel-
hető internetböngésző program. A képeket természete-
sen nem tudja megjeleníteni. Magyar nyelven is tud.

Néhány fontos billentyű a használatához

g weboldal megnyitása
v könyvjelzők megjelenítése
a link hozzáadása a könyvjelzőkhöz
r könyvjelző eltávolítása
l linkek listázása az aktuális oldalon
o opciók, beállítások
h súgó
m kezdőlap megnyitása
p nyomtatás
/ keresés az oldalon
q kilépés

Van egy másik hasonló program is, a szintén kon-


zolos links. Ennek van grafikus felülete is: links-
graphic néven telepíthető. Használatához így adjuk ki
a parancsot: links -g .

Az Emacs használata konzolban


Az Emacs eredetileg X11-en működő szövegszerkesztő. Ez egy egyszerű jegyzetelő program sok hasznos
funkcióval. Amennyiben grafikus környezetben indítjuk, úgy grafikus fejléccel jelentkezik be. Terminál emulátorból
is hasonló képet mutat, ha viszont konzol terminálból indítjuk, az ablaknak csak a belső tartalma mutatkozik; a
lehetőségeket funkció- vagy gyorsbillentyűkkel lehet csak elérni. Több panelban tudunk dolgozni, külön naptárnéző
és számológép funkciója is van. Az ügyesebbek internetes funkcióit is ki tudják aknázni. Még egyszerű játékok is
vannak benne.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 23


Grafikus felületekről
A grafikus felület kifejezést mondjuk még GUI-nak vagy környezetnek is. A Windows-
ban csak egy ilyen környezet van, ezért kezdő linuxosok nem is értik, mi lehet ez. Ott választ-
hatunk új (pl. XP-stílus) és régi klasszikus stílus közül. Ez is valami hasonló, de annál sokkal több.
Egy ilyen környezet kinézete merőben eltér egy másiktól. Mások (vagy teljesen hiányoznak) az ikonok. Nincs tálca
vagy óra. Különféle ablakkeret-stílussal is találkozhatunk. Egyesek vastagabbak, más színűek vagy a rajtuk lévő
nyomógombok különbözőek. Választahatunk modern és tetszetős környezetet vagy egy kevesebb memóriát igénylő
lecsupaszított változatot is.

A rendszer összetevői
Ahhoz, hogy megértsük a környezet fogalmát, ismernünk kell azt, hogy a rendszer
Ŧ mikor mit tölt be.
1. Először a bootmanager indul. Erről már szóltunk, ez a Grub. Grafikus és
karakteres módban egyaránt találkozhatunk vele. 2. Majd a kernel töltődik be
és állítja be a hardvereket. Ez a tulajdonképpeni Linux-rendszer magja.
Ezután jelenik meg a képernyőn egy bejelentkezést segítő grafikus felület
(DM), amennyiben előzőleg telepítettük. Itt kell beírnunk a nevünket,
jelszavunkat. 3. Ettőt a ponttól már használhatjuk a teminált is.
Amennyiben a DM nincs aktiválva, akkor közvetlenül a konzol
terminált kapjuk és ott a localhost login után kell azonosítanunk
magunkat. 4. Ha mégis folytatjuk, és grafikus környezetet is
kérünk, betöltődik az X11, amely csak egy héjprogram a
későbbiek számára. 5. Végül maga a kívánt grafikus
környezet fog betöltődni.

Amennyiben valamely környezetből kilépünk, úgy visszakapjuk a DM-et és új néven valaki más is bejelentkezhet.
A háttérben konzol terminálon indított és még futó programok nem fognak bezáródni, hiszen csak a grafikus
felületből léptünk vissza egy szintet. Csak az azon futó programok fognak bezáródni.

Infó.  A kernel betöltődése közben amennyiben megnyomjuk az  Esc  billentyűt, láthatjuk, mit csinál a Mandriva, milyen programokat, 


modulokat indít. Minden művelet zöld OK­val zárul. Amennyiben probléma merül fel, piros SIKERTELEN szöveggel zárul.

A Mandriva Linux 2008 KDE és GNOME grafikus felülettel is rendelkezik. A felület indítása előtt el kell indítani
az X kiszolgálót (startx), majd az adott környezetet, pl. startkde. Mindezt a Mandriva automatikusan elvégzi, ha a
KDE opciót (session) választottuk a DM-ben, mert ekkor minden „normál módon” fog betöltődni.

VEZÉRLŐKÖZPONT
A hardvereszközök beállítása a vezérlőközpontban
történik. Használatához root joggal kell rendelkezni.
Itt informálódhatunk az egyes eszközökről, állíthatjuk
be a billentyűzetet, az egeret vagy a monitort. Itt for-
mázhatjuk a lemezeket, itt állíthatjuk be az internet-
kapcsolatot, itt vehetünk fel újabb felhasználókat, kap-
csolhatunk be rendszerszolgáltatásokat. A biztonsági
szintet, a tűzfalat állíthatjuk be, de itt lehet a nyelvet
(localization) is átállítani. Minden felhasználó ugyan-
azt a beállítást fogja látni. A vezérlőközpont (drakconf)
Gtk+-alapú, a GNOME környezetben használt színt és
stílust veszi fel.

24 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A szolgáltatásokról
Nem árt szólnunk bizonyos rendszerszolgáltatá-
Legfontosabb démonok Ŧ
sokról, amelyek a háttérben futnak. Ezeket rendszer- init Ez indul minden UNIX rendszer első processzeként, mint az utolsó
gazdai szinten tudjuk beállítani, hiszen a vezérlőköz- dolog, amit a rendszermag a rendszerindítás (boot) után csinál külön-
böző indulási apró munkák elvégzésével, pl. ellenőrzi és felcsatolja a
ponton keresztül érhetőek el. Ilyen speciális háttér- fájlrendszereket, démonokat indít stb.
folyamat a démon. Ezek nagy részét a Linux már a nmbd Válaszol a NetBIOS névkiszolgáló kéréseire a Samba-hálózatokon.
update (kupdate) 30 mp-ként küld jeleket, amellyel frissíti a meg-
renszerbetöltéskor elindítja. Számos démon fut a hát- változott, de még a swap-be nem kiírt (virtuális) memórialapokat.
térben és figyeli, pl. a helyi hálózatba belépőket. A bdflush (kflushd) Hasonló az update-hez, de gyakrabban küld jeleket.
kpiod, kswapd Az adat szükséges ki- és bemozgatását végzi a memó-
sorba rendezett feladatokat a rendszer egyenként hajtja riába.
végre. A szolgáltatások indíthatóak kézzel, démonként getty Figyeli a terminálokat. Hat példányban fut, mert minden terminált
külön processzben figyel.
vagy inetd szolgáltatásként. A KDE is indít saját (a ve-
zérlőpultban kikapcsolható) démonokat az indulásakor.
További szolgáltatások listája:

acpid A kernel ACPID eseményeit figyeli.


alsa Az ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) hangrendszert indítja.
amd Távoli fájlrendszereket csatol fel automatikusan, mint pl. az NFS-t.
apmd Akkumulátor töltöttségét figyeli, és kapcsolja ki a rendszert alacsony energiaszint esetén.
arpwatch A helyi ethernet hálózaton folyó aktivitását figyeli és naplózza a /var/arpwatch/arp.dat fájlban.
atd Az at parancs által ütemezett utasításokat hajtja végre. Kötegelt parancsokat hajt végre a gép alacsony terhelése közben.
autofs Automatikusan csatol fel fájlrendszereket, pl. floppy-t vagy CD-ROM-ot.
bluetooth Bluetooth-eszközöket szolgál ki, pl. HID-eszközöket.
bootparamd Szerveren futó démon, amely a a lemez nélküli kliensek bootolási paramétereit kezeli, pl. kiosztja az IP-címeket.
crond Ez az időzítő lehetővé teszi, hogy megadott időpontokban hajtson végre a rendszer bizonyos utasításokat.
cups Indítja a CUPS (Common UNIX Printing System) nyomtatási rendszert.
dhcpd Kliensoldali démon DHCP kiszolgálókhoz, a legfontosabb hálózati beállítások vezérlésére szolgáló protokollhoz.
dm Elindítja a grafikus bejelentkezéskezelőt.
dund Bluetooth betárcsázós démon ppp over RFCOMM protokollal.
fuse Egy olyan felhasználói program, ami fájlrendszereket tud exportálni a Linux kernelen keresztül.
gated Egy olyan gateway démon, amely utat választ a különböző BGN és más protokollt használó gépekhez. Belső IGP (Interior gateway
protocol) és EGP (Exterior Gateway Protocol)-lal rendelkezik.
gpm A Linux egértámogatását (mutatóeszközöket) indítja.
haldeamon Hardverinformációkat gyűjtő és kezelő szolgáltatás.
harddrake Lehetővé teszi az új vagy megváltozott hardver megfelelő beállítását.
hidd Billentyűzet, egér és más HID-eszköz beállítását lehetővé tevő démon bluetooth-on keresztül.
httpd Az Apache HTTP-s webkiszolgáló indítása.
identd Az ident protokoll (RFC 1413) a processzek tulajdonosairól ad információt, amely felhasználható a hoszt operációs rendszerének,
a futó szolgáltatásoknak és azok felhasználóinak feltérképezésére.
inet Ez az internet szuper démon (inetd) az /etc/inetd.conf állományt figyeli.
innd Indítja a Usenet hírkiszolgálót.
iptables Csomagszűrt tűzfalat állít be.
irda Az infravörös adatkommunikációt kezeli irDA-eszközök között 9600 bps-től 4 Mbps sebességgel.
isdn Az ISDN (hálózati felület) kiszolgálója.
keytable Billentyűzetkiosztást tölt be a /etc/sysconfig/keyboard-ból. Csak betölti a kiosztást és a rendszerfontot.
kheader A kernel fejlécének automatikus újragenerálása a /boot-ban a /usr/include/linux{autoconf,version}.h alapján.
kudzu Rendszerindításkor új vagy megváltozott hardvereket keres.

A Mandriva Linux Vezérlőközpont nyitóoldala. 1
A hardver böngészése. 2 3 A Rendszerszolgáltatások is kikapcsolhatóak.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 25


ldap Lightweight directory access protocol. Lehetővé teszi adatbázisokhoz való hozzáférést.
linuxconf A hálózat beállítására szolgáló program. Nem démonként indul.
lisa A helyi hálózat (LAN) böngészését teszi lehetővé.
lpd Linux Printing Deamon. Nyomtatást tesz lehetővé, tk. egy nyomtatási spooler démon.
mandi Hálózatfigyelő démon (interaktív tűzfal és vezetéknélküli).
mars-nwe Betölti a MARS Netware kompatibilis fájl- és nyomtatókiszolgáló démont, a NVSERV-t. Ezután a gépet fájl- és nyomtatókiszolgálóként
lehet használni netware alapú IPX/SPX-t használó klienseknél.
massagebus A DBUS szolgáltatás értesítéseket küld rendszeres eményekről, továbbá egyéb üzeneteket közvetít.
mcserv A Midnight Commander fájlmenedzser használatát teszi lehetővé távoli gépeken dolgozó felhasználók részére.
mtink Nyomtatást engedélyez Epson inkjet nyomtatókra csomagmódban.
named A DNS szolgáltatást indítja névkiszolgálókon, a helyi IP-címeket alakítja nevekké és vissza.
netconsole Hálózati konzolos bejelentkezést tesz lehetővé.
netfs Fel- és lecsatolja a Network File System (NFS), Windows (SMB), és Netware (NCP) fájlrendszereket. Nem démonként fut.
network Aktiválja vagy deaktiválja a rendszerindításnál automatikusan induló hálózati csatolókat.
network-up Vár a hálózat felcsatolására.
nfs A Network File System kiszolgálót indítja.
nfslock NFS file locking service. Indítja az rpc.locked és rpc.statd démonokat.
nscd Name switch cache daemon. Jelszavakat és csoporttagságokat kezel futó programok számára, és cache-eli az információt.
ntpt Szinkronizálja a rendszeridőt internetes időkiszolgálóról (Network Time Protocol).
numlock Rendszerindításkor automatikusan bekapcsolja a NumLock billentyűt konzolon és Xorg-on (X11-en) egyaránt.
oki4deamon Az OKI 4w és azzal kompatibilis nyomtatók támogatását teszi lehetővé.
pand Personal Area Networking Deamon. Hálózati kiszolgálást lehetővé tevő démon bluetooth-on keresztül.
partmon Figyeli a partíciókat, és ha kevés hely van rajtuk, informál minket.
pcmcia A PCMCIA (PC)-kártyákat szolgálja ki, a konfiguráció az /etc/exports fájlban található.
postfix Leveleket továbbító program (MTA) különböző gépek között.
portmap Remote Procedure Call (RPC) hívásokat támogat, mint pl. az NFS.
postgresql Indítja a POSTGRES-t és hozzáférést biztosít SQL szolgáltatásokhoz. Futtatja a postmaster démont.
pppoe Kapcsolódást tesz lehetővé PPPoE kiszolgálókhoz.
pulse Figyeli az lvs (Redhat clustering services) épségét fürtözött gépeknél.
pxe Preboot execution environment (PXE) kiszolgáló. PXE-gépek hálózatról való indítását (bootolását) teszi lehetővé.
random Véletlenszám-értékeket ment és állít vissza biztonsági folyamatok nagyobb biztonsága érdekében. Nem démonként fut.
resolvconf Névkiszolgáló információs menedzser.
routed Támogatja a RIP (dynamic routing information protocol) protokollt az automatic router table updates szolgáltatáshoz.
rstatd Hozzáférést enged a felhasználóknak más hálózati gépek információihoz. Futtatja a kernelből rup paranccsal kapott statisztikákat
felhasználó inrpc.rstatd démont.
rusersd Indítja azt a szolgáltatást, amellyel a felhasználók más felhasználókat kereshetnek meg a hálózaton.
rwalld Támogatja az rwall parancs használatát, amellyel a felhasználók képesek lesznek távoli gépek termináljaira írni.
rwhod Támgatja az rwho protokollt, amellyel a felhasználók megtudhatják, hogy a hálózat bármely más gépére ki van bejelentkezve.
sendmail Indítja azt az ügynök démont, amely az egyik gépről mozgat email-eket egy másikra.
shorewall Csomagszűrt tűzfal.
smb Indítja az SMB (Samba) kliens/kiszolgáló fájl- és nyomtatószolgálatást. A Linuxot futtató számítógépek fájl- és nyomtatószolgáltatásait
terjeszti ki Microsoft Windows alapú rendszerekre.
snmpd Támogatja a Simple Network Management Protocol használatát Linuxra.
sound A gép hangrendszerének elindítása.
squid Futtatja a squid proxy webkiszolgálót.
syslog A szolgáltatások ezen keresztül naplóznak a /var/log könyvtárba. A démon valódi neve klogd.
timidity MIDI-ből WAVE-ve konvertálja a midi fájlok kimeneti hangját amennyiben nincs hardveres MIDI-eszköz. Démonként fut a háttérben.
upsd NUT UPS-figyelő démon.
upsmon UPS-figyelő démon, szükség esetén leállítja a gépet.
xfs X font file server. Az X kiszolgáló betűtípus-kiszolgálója.
xntpd Indítja a Network Time Protocol NTPv3 démont. Egyfajta időszinkronizáló démon.
ypbind YP/NIS-t használó klienseket csatlakoztat fel yellow pages (sárga oldalak) kiszolgálóhoz.
yppasswdd Felhasználók részére támogatja a jelszavuk megváltoztatását olyan gépeken, amelyeken a YP/NIS fut.
ypserv Ez a démon a YP/NIS (Network Information System) kiszolgáló funkcióit támogatja.

Itt lehet a hálózatot beállítani. 4 5 A tűzfal itt engedélyezhető.

26 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Szolgáltatások kikapcsolása
Néhány szolgáltatás kikapcsolásával gyorsítható a rendszer betöltése. Az induláskor látható listán (Esc-et nyomva) Ŝ
leolvasható, hogy mely szolgáltatásokat nem tudja a rendszer betölteni, mert pl. keres valamit, de nem talál. Ilyenek
többnyire hálózati szolgáltatások lehetnek.
A network-up szolgáltatás kikapcsolásával gyorsítható a betöltési idő. Ez a helyi hálózatot próbálja bekapcsolni,
de mivel otthon általában nincs ilyenünk, így ennek futtatása szükségtelen. Ez a szolgáltatás automatikusan tele-
pítésre és bekapcsolásra kerül az internetbeállítás (-telepítés) alkalmával.

Néhány szolgáltatás kikapcsolható

netfs
hálózati fájlrendszerek fel- és lecsatolása
network-up
A helyi hálózat bekapcsolása
avahi-daemon
ZeroConf démon, egyfajta hálózati szolgáltatás
coherence
UpnP/DLNA médiakiszolgáló
resolvconf
névkiszolgáló információs menedzser

Parancsok használata rendszerműveletekhez


Bizonyos parancs jól jön, ha nem működik a grafikus felület. Ekkor terminálba lépve informálódhatunk a rend-
szer beállításairól. Szükség esetén javíthatjuk a hibás bejegyzéseket. Előtte célszerű a régi fájlról egy biztonsági má-
solatot készíteni.

Infó. A biztonsági másolatokat úgy készítsük el, hogy a fájl végére egy hullámjelet (~) teszünk. Pl. az  adat.txt biztonsági másolata 
legyen adat.txt~ valahogy így (ügyeljünk a szóközökre): mv adat.txt adat.txt~ !

Ŝ
Parancsok a rendszer leellenőrzéséhez

$ df Listázza a partíciókat és közli a méretüket.


$ mem -f A memóriáról ad információt.
$ lspci A PCI-eszközökről ad információt.
$ dmesg Induláskori kernelüzenetek megjelenítése.
$ who | wc -l Hány felhasználó van bejelentkezve?
# more /var/log/messages Az üzenetnaplót mutatja.
# tail -f /var/log/syslog A rendszernapló végét jeleníti meg.
$ uname Az operációs rendszer nevét (unix name) írja ki.

Ŧ
Parancsok beállításhoz

# mv /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst~ Biztonsági másolat készítése a menu.lst-ről.


# vi /boot/grub/menu.lst A Grub menüjének szerkesztése a Vi-vel.
# joe /etc/X11/xorg.conf Az X kiszolgáló (monitor) konfigurációjának szer-
# joe /etc/X11/XF86Config kesztése Joe-val. Az XF86Config-ba is menthető.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 27


PROGRAMOK TELEPÍTÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA

Ingyenes programok hatalmas mennyiségben


Néhány programról el sem tudja képzelni egy Windowson felnőtt felhasználó, hogy van ingyenes és nyílt alter-
natívája. A programok szinte 99%-a magyarított, már ami a grafikus csomagokat illeti. A KDE teljes egészében le
lett fordítva magyarra. Néhány program, amely teljesértékű alternatíva lehet:
• OpenOffice.org, teljesértékű irodai programcsomag a Microsoft Office helyett
• KOffice, irodai csomag KDE-re
• Mozilla Firefox, internetböngésző (A Konqueror fájlkezelő is tud böngészni.)
• Scribus, teljesértékű DTP-szoftver InDesign vagy Quark helyett
• GIMP, általános raszteres képmanipuláló program a Photoshop helyett
• KPDF, Evince, Kghostview, Pdfedit PDF-fájlok olvasására, szerkesztésére való programok Acrobat helyett
• Fontforge, betűtípusok készítését, manipulálását teszi lehetővé
• Inkscape, skálázható vektoros grafika létrehozására alkalmas az Illustrator helyett
• Audacity, hangfájlok felvételét, szerkesztését teszi lehetővé, pl. WAV, MP3, OGG
• Kdenlive, videóvágó program pl. házi videók szerkesztésére
• Blender, 3D-s animáló program, térhatású feliratok, valósághű utcai animációk készítésére
• QCad, 2D-s CAD-program műszaki tervek készítésére AutoCAD helyett
• K3b, CD/DVD-író program. Alapértelmezésben Unix/Linux+Windows rendszerű korongot készít, amelyet a
Windows is tud olvasni.

A Windows programok linuxos megfelelői


Windowsos programnál csak Microsoft terméket jelöltünk. (A Linux oszlopában a Mandriva DVD-jén is meg-
lévő, ill. az internetről utólag letölthető programokat soroltuk fel.)

Windows Linux
Művelet
program neve kiterjesztés program neve kiterjesztés
Irodai programok
jegyzettömb Jegyzettömb* TXT Kwrite, Kate, Kedit TXT
Post-It jegyzetek nincs Knotes saját szöveges
szövegszerkesztő WordPad* DOC AbiWord1 ABW
Rich Text formátum WordPad* RTF Ted RTF
OpenOffice.org
szövegszerkesztő Writer ODT
táblázatkezelő Calc ODS
adatbázis-kezelő Base ODB
képletkészítő Math ODF
rajzoló Draw ODF
bemutatókészítő Impress ODP
Microsoft Office° Koffice
szövegszerkesztő Word DOC Kword KWD, OASIS
táblázatkezelő Excel XLS Kspread KSP
adatbázis-kezelő Acces MDB Kexi KEXI
vállalati diagramkészítő Kivio FLW
vektoros rajzoló Karbon14 KARBON
bemutatókészítő PowerPoint PPS Kpresenter KPR
project-manager Project Kplato KPLATO
üzleti kimutatás Kugar KTF
képletkészítő Kformula KFO
(torta)diagramkészítő Visio VSD Kchart CHRT
rajzolóprogram Draw, PhotoEditor képek Krita KRITA

28 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Hálózati programok
böngésző Internet Explorer* HTML, XML Konqueror, Lynx, Links, Epiphany,
Mozilla Firefox HTML, XML
weblapszerkesztő FrontPage HTML, XML Kompozer, Bluefish HTML, XML, CSS
csevegőprogram Msn* msn Kopete, Pidgin msn, icq, stb.
töltögetőprogram (FTP) Kget, Midnight Commander××
fájlcserélő (torrent) Ktorrent, Transmission
levelezés Outlook (Express)* EML Kmail, Evolution EML
hírolvasó Outlook (Express)* NWS KnewsTicker, Pan NWS
RSS olvasó Akregator RSS
címtár Címtár* KaddressBook
határidőnapló Korganizer
Kiadványkészítés
DTP-szerkesztő Publisher (otthoni) PUB Scribus (nyomdai) SLA
PS, PDF készítés nincs Scribus PS, PDF
PDF olvasása nincs KPDF, Kgostview× PDF
Vektoros rajzoló nincs Inkscape, Xfig SVG, FIG
Nyomtatás fájlba nincs rendszerszinten PS, PDF
Betűtípus készítése nincs Fontforge SFD (TTF, OTF)
CAD-program nincs Qcad, Kad DXF
Lapolvasó nincs Kooka, Xsane képek
Karakterfelismerés nincs Kookán belül GOCR, OCRAD
3D-s modellezés nincs Blender BLEND
Egyéb programok
Rajzolóprogram Paint* képek GIMP képek
Képnéző Kép- és faxmegjelenítő* Gwenview° képek
Fényképezőgép csak Detect and Download* digiCam, ShowFoto képek**
Képernyőfotózás nincs vágólapra, DIB Ksnapshot°° PNG
Zenelejátszás MediaPlayer* hangok Amarok, mpg1232 MP3
AudioCD készítése MediaPlayer* AudioCD Kaudio Creator AudioCD
AudioCD grabbelés MediaPlayer* WMA fájlkezelőből, Grip OGG
Midi lejátszása MediaPlayer* MID, MIDI Timidity++ MID, MIDI
Kotta készítése nincs Noteedit NOT
Kották összeállítása nincs Rosegarden RG
Kotta nyomtatása nincs Lilypond PDF
Film- és DVD-lejátszás MediaPlayer* videó Mplayer, Kaffeine, Xine, Totem
TV-néző program nincs Tvtime, Kdetv
Videó szerkesztése MédiaKódoló* WMV Kdenlive videók, OGV
CD-író program Explorer* szabványos K3b, Brasero° különféle
CD-borító készítése nincs Kover KOVER
Tömörítő program fájlkezelőből* ZIP Ark, File-roller° TAR.GZ és más
Számológép Számológép* Kcalk, Gcalctool, Xcalc
Vágólap kezelése Vágólapkezelő* CLP Klipper*** műveletnapló is
Fájlkezelés Explorer* Konqueror, Nautilus°°°

* az operációs rendszer része × Evince °°° Krusader, Gnome Commander, Xfe, Xfm,
** szerkesztés is ×× FileZila, wget Pcmanfm, Midnight Commander, Tuxcmd
*** rendszer kikapcsolásakor több ° továbbiak 1 a GNOME Office részei
bejegyzést is elment °° Gnome-screenshot 2 ogg123 az OGG lejátszásához

A Mandriva Linux 2008 használata ● 29


A grafikus szoftvertelepítő
Ŝ Programokat telepíthetünk terminálban, parancssor-
ban vagy grafikus felületen is. A grafikus program
neve rpmdrake. Elérhető közvetlenül a vezérlőköz-
pontból vagy külön a K menüből (Kicker) is. Az utób-
binál Szoftver telepítése illetve eltávolítása menüpontot
kell keresnünk. Azért van a nevében rpm, mert RPM
kiterjesztésű csomagokat tud telepíteni. Ennek haszná-
latához is rendszergazdai jogosultsággal kell rendel-
kezni, azaz meg kell adni a root jelszavát. A szoftver-
telepítőt mondják még csomagtelepítőnek is, ugyanis
ezzel csomagokat lehet telepíteni.
Első használat alkalmával meg kell adni a forrá-
sokat, a tárolókat. A telepítőlemez, mint forrás, már ott
szerepel a listán. Mind üzleti (official), disztribúciós
(distrib), kontribúciós (contrib), kereskedelmi (non-
free) és frissítési (update) forrást megadhatunk, amely
az interneten egy http-s könyvtárra vagy ftp-szerverre
mutat. A kívánt tükörszervert a program automatikusan
felajánlja. Az adatforrások hozzáadásánál a Hozzáadás
gombra egyedi útvonalat (URL-t) is megadhatunk.
A forrástárolók tartalma időnként frissül, ezért cél-
szerű az Adatforrások frissítése menüpontot kiválaszt-
va frissíteni a listánkat.

A programcsoportok kiválaszthatóak az ikonok se-


gítségével a bal oldalon, a csomagok a jobb felső táb-
lában szerepelnek, de a keresőbe is beírhatjuk a nevét
vagy bármely szótöredéket. Zöld pipa jelzi, hogy tele-
pített, kék jelzi a frissítést. Amennyiben frissítést is töl-
tünk, a régi összetevőt már nem fogja listázni, és attól
kezdve a frissített melletti ikon lesz zöld. A piros be-
hajtani tilos ikonú csomagok rendszerszinten telepí-
tettek, nem lehet eltávolítani.

30 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A szoftverek frissítésének egyik módja a KDE pa-
nelen lévő erre a célra szolgáló ikon (piros körben lévő
felkiáltójel, ha érhetőek el frissítések). Pár kattintással
frissíthetjük a rendszert. Csak azokat a programokat
frissítsük, amelyiket ismerjük, ugyanis egy teljes fris-
sítés után akár működésképtelenné is tehetjük a rend-
szert. Ezért csak egy-két különálló programmal próbál-
kozzunk először, és ha azok frissítései is működnek,
csak abban az esetben haladjunk szisztematikusan
tovább. Elmondható, hogy csak akkor frissítsünk vala-
mit, ha az nem vagy hibásan működik.
Vannak a disztribúcióban (ill. az adott szerveren)
nem található csomagok, ezeket sajnos külön le kell
tölteni és telepíteni. Ha ráduplikálunk egy ilyen RMP-
re, automatikusan telepítésre kerül, megnyitja a szoft-
verkezelő, ajánlatot tesz az esetleges függőségekre,
majd megindul a telepítési csúszka. A telepítés végez-
tével bezáródik az ablak. A telepítés befejeződött.

Az RPM fájlokba belekukkanthatunk a file-


roller segítségével, mintha csak egy tömörített
fájlban böngésznénk.

Tipp! A programok többségét a csomagtelepítő segítségével próbáljuk meg telepíteni. Nem csak programokat, hanem modulokat is így 
próbáljunk telepíteni, pl. betűkészletet, témát, sablonokat, video kodekeket, stb. Azért célszerű a csomagkezelőt igénybe venni, mert 
lehet, hogy már elkészítették a disztibúciónk számára alkalmas csomagot, és a telepítés is könnyebb így, csak ki kell pipálni azokat.

A rendszer biztonsága
„Valami nem működik. Talán vírusos lett a gépem?” – teszi fel a kérdést egy kezdő linuxos. Erről szó sincs. A
vírusokat Windowsra írták. Egy másik operációs rendszerben semmilyen kárt nem okozhatnak. Ezért Linuxon
nincsen vírusírtó program.
Ez csak részben igaz. Ugyan a windowsos vírusok kárt nem tehetnek, de a rendszerben jelen lehetnek, ezért
szükség lehet telepíteni egy ilyet programot. Például CD-írás előtt vagy levelezés alkalmával, de csak akkor, ha
dokumentumainkat gyakran megosztjuk más Windows-felhasználókkal, ill számítógépünket kiszolgálóként kívánjuk
használni. Ilyen a Windowsban jól ismert Kaspersky linuxos változata, amely csak Windows-vírusokat ismer fel és
írt. Nem csak a Kaspersky véd vírusok ellen. A Grisoft cég AVG névre hallgató víruskeresője is tökéletes választás
lehet. Újabb vírusmegjelenések miatt célszerű gyakran frissíteni a vírusadatbázist a szokásos módon.
A levelező kliensekbe integrált, ill. bedolgozó modulként telepíthető kéretlenlevélszűrő (spam) alkalmazások
szintén jó szolgálatot tehetnek. Ilyenek pl. a Bogofilter vagy a SpamAssassin. Továbbá a telepített vírusírtó prog-
ramot is beállíthatjuk a levelező programunkba.

Van egy másik biztonsági módszer is, a tűzfal, amely itt is működik. Mandriva Linux Vezérlőközpont  Biztonság
 Személyi tűzfal beállítása pontban beállíthatjuk, mely szolgáltatásokat védje. Az interaktív tűzfallal (drakids)
feketelistára tehetjük a betolakodó támadást. Ez a KDE panelén a rendszertálcán látható. Más esetben root-ként kell
indítanunk.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 31


Fájlok eredetisége
Ŧ A Windowsban hitelességi bizonyítványokkal és jelszavakkal védik az eredeti szoftvert. A Linuxban a programok
eredetiséget más eljárással kell biztosítani, hiszen itt nincsenek jelszavak; szabad szorftverekről van szó. Erre
találták ki az md5 és más hasonló algoritmusok használatát.
Az algoritmus alapján elkészíthetjük a fájl 32 számjegyből álló kódját, amely csak erre a fájlra jellemző. Ezt a
kódot kell mellékelni a fájlhoz. Aki letölti a fájlunkat, megbizonyosodhat annak eredetiségéről, hiszen ő maga is
futtathatja az md5-öt. Nála is ugyanannak az eredménynek kell lennie. Azonos kód esetén biztos lehet a fájl
eredetiségében. Sajnos ez a módszer nem biztosíték arra, hogy az eredeti fájl nem fertőződött-e meg már korábban a
szerző gépén. Csak arra enged következtetni, hogy a szerző készítette, és nem módosította más (pl. nem fertőzte meg
az interneten egy vírus, vagy javított bele valaki útközben). Ilyenkor a kód egy karakter átírása esetén teljesen meg
fog változni.

Tipp! A Konqueror fájlkezelő service menu­jébe írhatunk magunk is egy olyan szkriptet, amellyel kiírathatjuk a képernyőre, vagy fájlba 
menthetjük a kódot.
Infó. Ezek az algoritmusok csak egy irányban dolgoznak. A kódból nem lehet visszaállítani az eredeti állományt, így a jelszavakat sem. 
Ezzel a technikával kerülhetnek letárolásra a felhasználói jelszavak is. A rendszer ezeket a kódokat hasonlítja össze, és ha megegyező 
a letárolttal, csak abban az esetben engedi belépni a felhasználót.

Ezeket az eredetiséget ellenőrző programokat ellenőrzőösszeg-alkalmazásoknak nevezzük. A telepítettek auto-


matikusan megjelennek a Krusader fájlkezelő Beállítások  A Krusader beállítása  Függőségek  Ellenőrző-
összeg-alkalmazások fülén. Ilyen eszközök a következők: md5sum, sha1sum, sha224sum, sha256sum,
sha384sum, sha512sum, md5deep, sha1deep, sha256deep, tigerdeep, whirpooldeep és cfv. Mindegyik program a
saját algoritmusa alapján készíti a kódot. A Fájl  Ellenőrzőösszeg létrehozása menüpontban grafikusan is
kiválaszthatjuk a megfelelő alkalmazást, elkészíthetjük és fájlba menthetjük a kódot. A Mandriva jelen KDE-verziója
hasítókódnak nevezi ezeket a kódokat. Ha tömöríteni is fogjuk a fájlt, akkor utólag hozzuk létre a hasítókódot, mert
az már magára a tömörített állományra fog vonatkozni.

A Krusader-ben egy kijelölt fájlhoz létrehozhatjuk az ellenőrzőösszegét md5-ben. Ezt egy egyszerű szöveg-
állományban a fájl mellé fogja letárolni.

A K3b CD­író program is elkészíti az md5­öt a kiírandó lemezképfájlhoz. Ez utóbbi csak a CD­író ablakban látszik. Ott kell nekünk az 
összehasonlítást elvégezni.

32 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Telepítés forrásból
A linuxos programok szinte mindegyike fellelhető az interneten forráskóddal is. Forráskódból való telepítés kissé Ŧ
időigényes és kezdők számára nem ajánlott. Ha mégis óhajtjuk az adott program legújabb – még RPM-ben nem
megjelent – verzióját telepíteni, töltsük le a forráskódot tartalmazó tömörített állományt pl. a munkaasztalra.
Kattintsunk rá kétszer, ekkor meg fogja nyitja az Ark vagy más alapértelmezett tömörítőprogram. Kattintsunk a
kitömörítési ikonra, válasszuk ki a célkönyvtárat és tömörítsük ki. (Addig legyen nyitva az ablak, amíg a tömörítés
be nem fejeződik, azaz az egérmutató abba nem hagyja az animációt.) Kitömöríteni konzolban is tudunk, sőt a teljes
forrásból való telepítést is elvégezhetjük ezen a karakteres felületen. Lépjünk be a kicsomagolt könyvtárba és
olvassuk el a használati utasításokat, a súgófájlt. A telepítés többnyire nagyon egyszerű.
A könyvtáron belüli üres részre kattintsunk jobb egérgombbal és válasszuk a Műveletek  Parancsértelmező
megnyitása itt lehetőséget. Így sokkal könnyebb az adott könyvtárhoz ugorni, mintsem szövegesen begépelni a teljes
útvonalat. (A Konqueror ezen funkciója is szervízmenü, de a menüsorából is elérhető.)
Telepítés előtt bizonyosodjunk meg, hogy megvan-e a telepítéshez való összes összetevő.
Szükséges lehet a gcc és make programokra. Ha nincs, telepítsük azokat az urpmi gcc és urpmi make utasítások
kiadásával. Össze is vonhatjuk őket: urpmi gcc make. Szükséges lehet más program, library telepítése, attól
függően, hogy milyen fejlesztői nyelven készítették, adták közre a forráskódot. Ha úgy gondoljuk, hogy készen
állunk, gépeljük be: ./configure
A konfigurálás elindul és minden sor végén Ok vagy Done vagy valami pozitív megerősítésnek kell lennie. Ha
nem sikerült a konfigurálás, ez azért lehet, mert nincs telepítve valamelyik modul. Ellenőrizzük le és telepítsük az
előzőekben megismert urpmi utasítás használatával. Esetekben bizonyos „devel” végződésű (fejlesztői) csomagokat
is telepíteni kell, noha megvan a nem develes is. Ez azért lehet, mert a programot a devel-es csomaggal készítették.
Ezután jöhet a make. Ez a make nevű programot indítja. (Ha ilyen sincs, gyorsan telepítsük ezt is: urpmi make.)
Majd a tk-i telepítés kerül sorra. Mostantól a rendszerpartícióra kell átmásolni az állományokat, ezért a root
jogosultság miatt su adandó ki. A jelszó megadása után gépeljük be a make install utasítást. A make telepíti az
összetevőket. Kiírja, hogy mit hová telepített. Ezzel be is fejeztük a telepítést.

Tipp!  Amennyiben   Konsole­ban   voltunk,   kimásolhatjuk  fájlba   a   megjelenő   sorokat,   hogy   hová   kerültek  az  összetevők  telepítésre. 
Ugyanis a grafikus szoftvertelepítő csak az  RPM­ből telepített csomagokat látja, nem látja a kézzel, forrásból telepítetteket. Szükség 
lehet az esetleges eltávolítás alkalmával erre a naplófájlra. Az ideiglenesen kicsomagolt könyvtárat a szemetesbe dobhatjuk.
Infó.  Bizonyos programokat  Qt­n, míg másokat  Gtk­n fejlesztettek. A Mandriva­ban  KDevelop C++  fejlesztőkörnyezet van. Időnként 
qmake­kel kell indítani a fordítást (configure helyett). Ehhez a meglehetősen nagy (több száz megabájtos) Qt 4 fejlesztőkörnyezetet is 
fel kell előzőleg telepíteni. Gtk fejlesztőkörnyezet nincs a DVD­n, ezért az azon írt alkalmazásokhoz le kell töltenünk és telepítenünk kell 
a teljes Gtk fejlesztőkörnyezetet. Ezért inkább várjuk meg, míg megjelenik az interneten az adott program RPM­ben.
Az adott könyvtáron belül a pontot és perjelet azért kell alkalmazni, mert különben a bash héjprogram a PATH környezeti változóban 
elmentett /bin és más rendszerkönyvtárakban fog keresgélni, és nem az aktuális útvonalon.

A konzolos urpmi használata


Telepíteni lehet paracssorból is. Először adjuk ki a su utasítást, adjuk meg a root jelszavát és gépeljük be az
urpmi utasítást valahogy így, ha a gimp legújabb változatát szeretnénk telepíteni: urpmi gimp .
A program próbálja telepíteni CD-ről, DVD-ről (ha előzőleg ott van a tárolók listáján) vagy letölteni az
internetről.

Az urpmi fontosabb utasításai


csomag telepítése: urpmi csomagnev csomag keresése, amely tartalmazza a fájl-t: urpmf fájl
csomag eltávolítása: urpme csomagnev csomaglista frissítése: urpmi.update -a
csomagadatbázis kérése: urpmq csomagnev rendszer frissítése: urpmi --auto-select

Internetböngésző használatával könnyen telepíthetünk csomagokat, ha az EasyUrpmi-t választjuk.


A programok a K menüben témakör szerinti csoportosításban szerepelnek. Előfordulhat, hogy több menüpont alatt
is megjelennek. Az is előfordulhat, hogy nincs a K menüben. Ez azért lehet, mert nincs grafikus felülete (csak pa-
rancssorban működik). Utánanézhetünk a telepített programok összetevőinek az rpmdrake jóvoltából (csak csomag-
ból telepített programok esetében).

A Mandriva Linux 2008 használata ● 33


További telepítési módok a Linuxban
Több telepítési mód közül választhatunk. Ráadásul több telepítőprogram is létezik a különféle Linux-disztribú-
ciókban. A telepítési módokat kombinálni is lehet, amely kissé bonyolulttá teszi a műveletet. Még mielőtt tele-
pítenénk bármit is, tudni kell, hogy telepíteni csak rendszergazdai jogosultsággal lehet. Ez azt jelenti, hogy tudnunk
kell a root jelszavát. Ha nem ismerjük a jelszót, nem tudunk telepíteni. (Illetve csak a saját könyvtárunkba!)
Programok futtatása nem lehetséges a saját könyvtárunkban, hacsak nem engedélyeztük annak futtatását: fájl tulaj-
donságok, futtathatóvá tétel.

1. módszer – A telepítőlemezről való telepítés


Megoldható csomagtelepítővel. Ez egy olyan program, amely kicsomagolja a programot tartalmazó fájlt és a
benne lévő fájlokat (programokat, ikonokat, dokumentációt) feltelepíti.
Az egyes disztribúciók más-más csomagtelepítővel rendelkeznek. A Mandrivában a Szoftverkezelő (rpmdrake)
hajtja végre a telepítést. Még mielőtt bármit telepítenénk, ki kell választani legalább egy forráskönyvtárat. Ez most a
telepítőlemez lesz. Ha jól csináltunk mindent, akkor a Szoftverkezelő kilistázza a rajta található csomagokat. Köny-
nyen kiválaszható a kívánt program, hiszen rövid ismertetőt is ad róla, megmondja, milyen fájlok vannak benne és a
méretét is közni. Kipipálás után telepíthető. Elképzelhető, hogy bizonyos programok megkívánnak más csomagok
telepítését is. Ezt nevezzük függőségeknek. A függőségeket is fel kell telepíteni ahhoz, hogy a programunk működ-
hessen. Ezt a Szoftverkezelő automatikusan felajánlja.

2. módszer – Internetről való telepítés


Hasonló az 1. módszerhez. Most nekünk internetes forrást kell megadnunk. A médium ilyenkor az internetes ftp-
vagy http-szerverek valamelyike. Itt is csomagok vannak. Ha ezeket is jól beállítottuk, akkor a programok infor-
mációján láthatjuk, hogy az adott csomag hol helyezkedik el, pl. CD-n vagy ftp-szerveren. Itt már felvehetünk
frissítési tárolókat is.

3. módszer – Barátunk programokat írt ki CD-re vagy DVD-re


Felhetetőleg RPM-es programcsomagok szerepelnek a lemezen. Ezekre egyesével is rákattinthatunk, hogy meg-
nyithassa a csomagkezelő. Másik, jobb megoldás, ha felvesszük a forrás CD-t, DVD-t (még ha ideiglenesen is) a
szoftvertelepítővel. Ekkor listázni fogja a programokat és ajánlatot tesz a függőségekre is. Így biztosabb a telepítés.

4. módszer – Parancssoros telepítés (RPM)


Disztribúciótól függően más-más csomagkiterjesztéseink lehetnek. A Mandriva az RPM-ből telepít. Ezért itt
használható az rpm nevű telepítő program.

5. módszer – Mandriva felhasználóknak


Hasonló az rpm-hez, de itt telepíteni az urpmi-val lehet, eltávolítani az urpme-vel.
Használjuk az urpmi csomagnév sémát telepítéshez parancssorban. Eltávolításhoz az urpme csomagnév sémát.

6. módszer – Ubuntu, Debian felhasználóknak


Használjuk az apt-get install csomagnév sémát parancssorban.

7. módszer – openSUSE felhasználóknak


Használjuk a yast -i csomagnév vagy a zypper in csomagnév sémát parancssorban.

8. módszer – Fedora felhasználóknak


Használjuk a yum install csomagnév sémát parancssorban.

9. módszer – Forrásból való telepítés, csak parancssorban


Forráskódból való telepítésről részletesen már olvashattunk.

10. módszer – Windows-program telepítése Linuxra, indítása Linuxon


Először telepítsük fel a wine-t. Utána indítsuk a Windows (telepítő)programot így: wine windowsprogram.exe !

34 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A grafikus környezetekről
A Mandrivában is használható a két nagy grafikus felület, a KDE és a GNOME is. Mindkettő telepíthető egy-
szerre. A DVD-n még van néhány egyszerűbb felület is, pl. az IceWM. A 3D-s grafikus felülethez, ablakokhoz meg-
felelő – 3D-s – videókártya szükséges.
Minden program bizonyos fejlesztőprogram használatával készült. A KDE a Qt-ben készült. A programok
készülhetnek ebben vagy másban is. Amennyiben Qt-ben készítik el, akkor mondják rá, hogy KDE-re alkalmas,
ugyanis annak alapértelmezett színeit, stílusát átveheti. Vannak programok, amelyek KDE-re és más környezetre is
alkalmas modulokat tartalmaznak. Ekkor a program máshogy néz ki az egyes felületeteken (mások az ikonjai vagy a
színei). A Mandrivában csak a KDE C++ fejlesztőkörnyezet található. Ebből következik, hogy körülményes tele-
píteni forrásból pl. Gtk+-os – a másik nagy fejlesztőprogram által fejlesztett – programot.

A KDE MUNKAKÖRNYEZET
K(ool) Desktop Environment • A Mandriva egyik –
alapértelmezett – grafikus felülete a KDE.

A KDE telepítése, az asztal használata


Az asztala és a rajta lévő ikonok, ill. a panel szabályozha-
tóak. A panel lehet alul (ez az alapértelmezés), vagy oldalt, ill.
felül is. A háttérszíne módosítható, sőt áttetszővé is alakítható.
Az asztalon az egyes dokumentumok mindig az alapértel-
mezett – KDE-s – programmal nyílnak meg. Ez az alapértel-
mezés azt jelenti, hogy a fájltársításoknál a programsorrend
csúcsára tett bejegyzés válik azzá.
A KDE elég sok memóriát fogyaszt, amelyet tetéz azzal, hogy mind a négy virtuális
asztalra különböző háttérképet lehet tenni. Memóriaigénye a kernellel és más szolgáltatásokkal együtt kb.
111 Mbyte. A virtuális képernyőket mutató lapozó érdekessége, hogy az adott asztalikonon belüli ablakikon meg-
fogható és átrakható a másik virtuális asztalikonra. (Mozgathatók az ablakok magán a lapozón belül is.)
A panelre adhatóak kisalkalmazások, pl. gyorsindító gomb vagy más ikonok. Az óra is kisalkalmazás és már ott
csücsül a panel jobb oldalán. A KDE-ben van asztali keresés lehetőség is. Ennek ikonja ott ül az óra mellett. Ha
mégse futna, adjuk ki a kerry –show-searchdialog utasítást. (Használatához indexelni kell a kötetet.)
A KDE alapértelmezett fájlkezelője a Konqueror, amely különféle üzemmódban futtatható (Beállítások  Profil
betöltése), így kiválasztató webböngészőnek is. A beállításokat a ~/.kde/share/apps/.konqueror könyvtárban
tárolja.

A KDE panel és részei


A KDE indításkor az alábbiak szerint jelentkezik be:
– Asztal, amelyen van háttérkép.
– Panel, a windowsos tálca megfelelője (balról jobbra).
– balra Menü (K menü vagy Kicker). Kétféle stílusban a Windows Start menüjéhez hasonló.
– Feladatlista. A Windows Gyorsindítójának mása.
– Virtuális képernyők. Alapértelmezésben négy képernyőt kapunk, és azokat váltogathatjuk.
– Megnyitott programok nyomógombjai. Ez a klasszikus értelemben vett tálca.
– Rendszertálca. Ide kerül pl. a hangerőszabályozó vagy a nyelvkiválasztó zászló.
– Kisalkalmazások. Ezek olyan kis programocskák, amelyek beülnek a tálcára. Pl. Holdfáziskijelző, asztali
keresés. A kisalkalmazások a panel bármely részére, akár a közepére is, betehetőek.
– Óra. Lehet digitális vagy analóg is. (A panel magasságát ilyenkor célszerű a kétszeresére venni.)
– Kijelentkező ikonok. Kijelentkezés és a Számítógép kikapcsolása ikon.
– Rejtőfül vagy nyíl. A panel elrejtésére szolgál.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 35


A K menü
A K menü a Windows Start menüjéhez hasonlít. Itt
csoportosítva – téma szerint – szerepelnek a progra-
mok ikonjai. A menü két stílusban áll rendelkezésre,
klasszikus K menü és Kickoff stílusú (alul). Nincs
felesleges ikon, amely a súgóra, a readme.txt-re, vagy a
program eltávolítására mutat.
Amennyiben valamelyik kategóriában még nem sze-
repel ikon, úgy a kategória ikonja sem látható.
A leggyakrabban használt alkalmazások és az utol-
jára használt dokumentumok listája is olvasható. A ve-
zérlőpultban a mennyisége szabályozható. Külön adha-
tóak ikonok a K menü gyökerébe is. Ezeket a KDE
menüszerkesztője (kmenuedit) oldja meg grafikusan.
Elhatároló vonalak közbeiktatásával rendezhetjük az
ikonokat. Gyorsbillentyű is adható a programok indí-
tásához.

Tipp! A K menü ikonja kedvünkre módosítható. A 22×22 pixeles ikon itt található (ha a Crystal­os ikontémát használjuk):
/var/lib/mandriva/kde-profiles/free/share/icons/crystalsvg/22x22/apps/kmenu.png
Módosítható   úgy,   hogy   új   képet   teszünk   be   helyette   és   újraindítjuk   a   környezetet.   A   különböző   méretű   ikonok   más   könyvtárban 
szerepelnek. Célszerű a továbbiakat is módosítani. A régi fájlt, a kmenu.png­t, előtte átírhatjuk valami másra, pl. kmenu.png(old), hogy 
ez is megmaradhasson a későbbiekre.

36 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A KDE vezérlőpultja
A vezérlőpultból a KDE grafikus környezet beállítását végezhetjük el. Mivel a módosítások csak nálunk láthatóak, Ŝ
a beállítások a sajátkönyvtárban kerülnek letárolásra, nem kell rendszergazdai jogosultság. Amennyiben nem talál-
nánk a program ikonját a K menüben, úgy adjuk ki parancsértelmezőben a kcontrol utasítást. Itt tudhatjuk meg pl.
a rendszerünk főbb tulajdonságait:

• a rendszer nevét: Linux


• a KDE verzióját: 3.5.7
• a kernel verzióját: 2.6.22.9-desktop-1mdv
• a géptípust: i686

Beállíthatjuk a munkaasztalt, amely a 2008-as Mandrivában a Munkaasztal nevet kapta, és a fájlrendszerben is


így szerepel. Továbbá témák közül választhatunk, a fájltípusokhoz rendelt programokat állíthatjuk be, stb.

Az ikonokról
Minden egyes könyvtár ikonját megváltoztathatjuk. A változtatást tartalmazó beállító fájl egy, a könyvtáron belül
létrejövő, rejtett .directory fájlba mentődik. Ezeket az ikonokat csak a KDE-ben láthatjuk. Más környezetben nem
látjuk a KDE-s ikonokat, hacsak nem indítottunk KDE-s programot. Más felületen az ott használatosak láthatóak.
A Linuxban használt ikonok egyszerű képek PNG kiterjesztéssel. Általában használható a 128×128px méretű, és a
nagyon nagy (256×256 pixeles) is. A PNG előnye, hogy átlátszóságot is menthetünk benne. Igen szép és tetszetős
ikonjaink lehetnek. Ezeket a képeket bármelyik arra alkalmas programmal létre lehet hozni. Így külön ikonokat lehet
gyártani a zenei tartalmú könyvtáraknak is.

Tipp!  A lemezborítót kicsinyítsük le 128×128px méretűre, és mentsük  PNG­be pl.  icon.png  néven a GIMP program segítségével. 


Tegyük bele a kívánt könyvtárba, és mellé egy rejtett .directory fájlt is a következő tartalommal:
[Desktop Entry]
Icon=./icon.png
Infó. Bizonyos programok csak a Desktop nevű munkaasztalt ismerik, mivel csak angolul tudnak. Azok létrehozzák saját Desktop­jukat, 
és oda dolgoznak. A GNOME felületen használhatóak vektoros SVG fájlok is az ikonok számára.

Témák, stílusok, színek


Kétségtelenül egy grafikus felhasználói felület leglátványosabb elemei a háttér és a rajta lévő ikonok. A vezérlő-
pultban a felület teljes megjelenését, stílusát átszerkeszthetjük. A bal oldali táblában téma szerinti csoportosításban
szerepelnek a beállítható elemek. Amennyiben nem tudjuk pontosan, hol szerepel, írjuk be a Keresés beviteli mezőbe
a kulcsszót.
A KDE Vezérlőpult nyitóképernyője. 1 2 Színösszeállítások kiválasztása.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 37


Ablakok stílusa
Az ablakok fejlécet és keretet tartalmaznak. A fejléc stílusa, sőt a rajta lévő nyomógombok mennyisége és elhe-
lyezkedése egyénre szabható. Így van Felgördítés opció is. A Windowsban a fejlécre duplikálva az teljes képernyőre
feszül. A KDE-ben viszont felgördül. Így csak a fejléc lesz látható. A működését szabályozhatjuk a Vezérlőpultból, a
Megjelenés  Ablakkeret-stílus pontból.

Ikonok az asztalon
Ismert fájltípusokhoz nem az alapértelmezett ikonok, hanem tartalmuk látszik (Macintosh stílus). Ilyen típusok a
kép- és videófájlok (videóknál az első képkocka), PS, PDF, TTF, JPG stb. Gyenge gép esetén átállíthatjuk, mi
látszódjon (szintén a vezérlőpultból), a Munkaasztal  Működés  Fájlikonok ill. Eszközikonok pontban.

Tipp! Nem célszerű több száz képet vagy videóklipet egy könyvtáron belül elhelyezni, mert a Konqueror próbálja az összes nézőkéjét 
előállítani. Elmondható, hogy kb. egy megabájtnál nagyobb képeknél nem olvassa be az ikonját. CD­ről, DVD­ről a beolvasás még 
inkább lassabb. Az ikon gyorsítótárának mérete szabályozható. A nézőképek a ~/.thumbnails könyvtárban helyezkednek el. Időnként mi 
magunk is törölhetjük a sok száz, ezer feleslegessé vált képet.
Infó. A GNOME­ban nem alapértelmezés a felgördítés opció, de van. Ott (az ottani vezérlőpultban) kell átállítani a lehetőséget.

Magánjellegű adatok törlése. 3 4 A helyesírás­ellenőrző beállítása.
Gyorsbillentyűk és beviteli műveletek. 5 6 Ikonkollekció kiválasztása.

38 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A fájltársításról
A fájlok külső szerkesztővel és a fájlkezelőbe beintegrált nézőkével társíthatóak. Fájtípus-csoportok vannak, pl.
image vagy text. Így könnyebb a tájékozódás, sőt bizonyos programok megjelennek az adott csoport összes ele-
ménél, pl. a GIMP az összes képfájlnál.
Fájltársítások. 7   8 Témák.
Billentyűzetkiosztás. 9 10 A Konqueror beállítása; a sütik.
Dátum és idő beállítása. 11 12 Szolgáltatások (A KDE­vel induló démonok).

A Mandriva Linux 2008 használata ● 39


Nyitókép­téma megváltoztatása. 13 14 A Munkaasztal működése.
A panelek beállítása. 15 16 A virtuális munkaasztalok beállítása.
A nyomtatók beállítása. 17 18 Új CD/DVD csatlakozása utáni lehetőségek.

40 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A KONQUEROR HASZNÁLATA
A Konqueror egy fejlett fájkezelő és internetböngésző alkalmazás. Különböző üzemmódokban más-
más feladat ellátására alkalmas. (A 2009-es Mandrivában – KDE 4.1 – külön Dolphin fájlkezelő van.)

A Konqueror szolgáltatásai
A Konqueror használható fájlkezelőként és internetböngészőként is. Alapvető fájlműveleteken kívül van egy Ŧ
oldalsáv, amely csak fájlkezelő üzemmódban látható. Itt különböző alapértelemezett ikonok szerepelnek. Ezek a
következők: könyvtár, hálózat böngészése, hivatkozások, szolgáltatások (A K menü tartalma), zenelejátszó modul,
metabar. Természetesen lehetőség nyílik további ikonok hozzáadására, amely pl. kedvenc könyvtárunkra mutat.
A Konqueror másik érdekessége, hogy a fájlra jobb egérgombbal kattintva választhatunk műveletek közül. Attól
függően hogy az elem könyvtár vagy fájl – vagy ha fájl, akkor milyen típusú –, más és más listát láthatunk. Ezek az
úgynevezett szervízmenük. Ezek a service menu-k egy arra való könyvtárban sorakoznak és mi magunk is módo-
síthatjuk, adhatunk hozzá újakat. A saját könyvtárunkban itt helyezkedik el:
~/.kde/share/apps/konqueror/servicemenus
Ebben a könyvtárban .desktop kiterjesztésű állományok sorakoznak. Egy ilyen fájl utasításokat, parancsokat
tartalmaz. A kijelölt fájlhoz így tudjuk társítani az utasításokat. Az elkövetkezőkben néhány érdekes és annál inkább
hasznos service menu-t mutatunk be. Ezek már készen várnak ránk az újonnan telepített KDE-ben.

Képek átalakítása más formátumba


Kattintsuk egy képre jobb egérgombbal és válasszuk a Műveletek  Átalakítás ponton belül a kívánt formátumot.
Választható formátumok: PNG, GIF, TIF, JPG. Az EPS-, PS- és PDF-fájlok is átalakíthatóak képformátummá. Ezek
a szervízmenük hivatkozás formájában tartalmazzák az utasítást. A hivatkozott program a háttérben nyitja meg a
kijelölt fájlokat (vagy könyvtárakat). Mi már csak a végeredményt – az átalakított – fájt látjuk.

Böngészve másol vagy mozgat


Fájlok és könyvtárak áthelyezése egy másik könyvtárba megoldható könnyen is. Válasszuk a helyi menüben a
Másolás ide vagy Mozgatás ide opciókat. Előzményt is ment.

Tömörítés jobb egérgombbal


Válasszuk a helyi menüben a Tömörítés opciót. Azon belül kiválaszthatjuk, melyik formátumba szeretnénk
tömöríteni. A KDE alapértelmezett tömörítője az Ark és TAR.GZ tömörítvényeket hoz létre. Fontos, hogy tárolásra
kerül a készítő neve és csoporttagsága. Ezért elkerülendő adhatunk más tulajdonost a fájloknak. CD-re, DVD-re
íráskor megmarad az eredeti felhasználói név (ha unixos tömörítvénybe mentjük). Tömöríthetünk más formátumba,
pl. ZIP-be is (ekkor a benne lévő fájlok elvesztik unixos tulajdonságaikat).

A Konqueror fájlkezelőként. 1 2 A Konqueror webböngészőként.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 41


Egy hang CD böngészése Konquerorben. 3 4 MP3 zeneszám lejátszása az oldalsáv modulja révén.
Alkalmazások böngészése a Konquerorben. 5 6 Letöltés a Letöltéskezelővel (KGet).
A Konquerorrel ftp­zni is lehet. 7 8 A helyi menü Műveletek pontja a szervízmenükkel.

42 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Fájlnév átkódolása
Bizonyára már sokunknak gondot okozott a fájlnevek kódolása különösen Windowsból importált fájlok esetében. Ŧ
A Windowsban ISO-8859-2 vagy más kódolás van, nem úgy, mint a legtöbb Linux-disztribúcióban – így a
Mandrivában is –, ahol az univerzális UTF-8 az alapértelmezés. Ugyan átalakíthatjuk a rendszer kódolását
globálisan is, de ezt nem ajánljuk, mert más linuxos felhasználó sem teszi, hiszen a legtöbb UNIX-rendszeren és az
interneten is ez az egyik elfogadott kódolás. Hát használjuk mi is ezt!
A fájl nevének átkódolásához használjuk a következő parancsot (képernyőfotó jobbra):
convmv --notest -f iso-8859-2 -t utf-8 -r fájlnév .
A fájl tartalmának átkódolásához a recode nevű program ajánlott, amit
futtathatunk konzolból is, de lehet írni ehhez is egy szkriptet, amit betehetünk a
szervízmenük közé: recode ISO8859-2..UTF-8 fájlnév .
A ServiceTypes sornál kell a megfelelő fájltípusokat felsorolni, ezen
beállítások alapján fog a menüpont látszódni a Konqueror helyi menüjében. Az
ISO8859-1 kódolás a nyugat-európai, az ISO8859-2 pedig a kelet-európai
kódolás. Más kódolástípust is be lehet állítani. A fájlok
letölthetőek itt. További szervízmenük tölthetők le itt.

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Actions=recode2utf8
ServiceTypes=text/*
Tryexec=recode
[Desktop Action recode2utf8]
Name=Recode this file content to UTF-8
Name[de]=Dateiinhalt nach UTF-8 rekodieren
Name[fr]=Recoder le contenu de ce fichier en UTF-8  Így néz ki annak a szervízmenü-fájlnak a tartalma,
Name[hu]=Fájltartalom kódolása UTF-8-ba amely a fájlok tartalmának átkódolásához jó.
Exec=sh -c "cd '%d';recode ISO8859-2..UTF-8 %n"
Icon=locale A Name [hu] sorban a magyar képernyőszöveg
állítható be.

Betűtípusok telepítése KDE környezetben


a) Töltsük le az internetről a tömörített fájlt, majd csomagoljuk ki egy könyvtárba. Használjuk a Konqueror-t! Ŝ
b) Lépjünk be a könyvtárba és jelöljük ki a fontokat pl. a megszokott lasszós módszerrel.
c) Válasszuk a jobb egérgombbal előjövő Másolás pontot: CTRL+C.
d) A fájlkezelő címsorába írjuk be a következőt: fonts:/ , ekkor két ikont láthatunk: Privát és System.
e) Lépjünk be a Privátba. A könyvtár üres részére kattintva válasszuk az URL beillesztése pontot: CTRL+V.
f) A fontok át lesznek másolva ebbe a könyvtárba, és mostantól használatba is vehetjük azokat.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 43


A privát betűtípusaink egy rejtett könyvtárban helyezkednek el a honkönyvtárban. Ha a felhasználói nevünk
Jancsi, akkor itt érhetjük el: /home/Jancsi/.fonts/
A könyvtár megtekintéséhez a Konquerorben a Nézet  Rejtett fájlok megjelenítése pontot választva láthatjuk a
rejtett .fonts könyvtárat is.
Nyissunk meg egy szövegszerkesztőt és láthatjuk az újonnan telepített fontjainkat. Ezeket csak mi láthatjuk, mert
a Privát könyvtárba telepítettük. A fontok törléséhez lépjünk vissza a címsorba gépelt fonts:/Privát/ utasítással és
egyszerű fájlműveletként töröljük azokat.

Infó.  A  System  ikonra   kattintva   ugyan   láthatjuk   és   meg   is 


tekinthetjük fontjainkat, de újat telepíteni csak root­ként tudunk. 
Azokat a fontokat minden felhasználó láthatja. Betűtípusok tele­
píthetőek a vezérlőpultból (kcontrol) is, de a rendszerfontok 
kezeléséhez ott is meg kell adnunk a jelszót. A fontokat a rend­
szer azonnal használhatóvá teszi, néhány másodperc eltelhet, 
amíg a szövegszerkesztőben láthatjuk, ill. újra kell indítani azt.
Tipp!  A Konqueror címsorába beírt könyvtárnevek gépelés fo­
lyamán mindig aktualizálódnak; a legördülő táblában azokat mu­
tatja, amelyek az adott könyvtáron belül vannak. Rejtett könyv­
tárak esetében is kiegészül. Használhatóak a „*” és a „?” karak­
terek is, pl.:
/home/Jancsi/Dokumentumok/*.doc
/home/Jancsi/Dokumentumok/Jelentés?.doc
Így csak a nekünk érdekes fájltípusokat llistázhatjuk.

44 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Adathordozók kezelése
Behelyezett CD, DVD automatikusan működőképessé válik. A Windows régies és a Macintosh kicsit biztonságos
módszere között helyezkedik el. A KDE-ben az összes csatlakoztatott média a Munkasztalon található Tároló-
eszközök ikonban szerepel. Közvetlenül a fájlböngésző (Konqueror) címsorából is elérhető media:/ címen.

Ugyanakkor kitaláltak egy gyorsabb hozzáférést az


ilyen esetekre egy kisalkalmazáson keresztül, amely a
panelen már ott van, de csak akkor lesz látható ikon,
ha előzőleg behelyeztünk CD-t, DVD-t vagy pen
drive-ot. A digitális fényképezőgép ikonja is elérhető
ebből a kisalkalmazásból. Az adott adathordozó típu-
sától függően az előzőleg beállított lista fog megje-
lenni a helyi menüben, pl. hang CD esetében gomb-
nyomásra kinyerhetjük a hangsávot is.

Infó.  A   behelyezett   kötet   fájlrendszere   és   karakterkódolása   automatikus   beazonosítású.   Ez   nem   mindig   sikerül   a   régi   korongok  Ŧ
esetében. Ilyenkor először le kell csatlakoztatni, majd más paraméterekkel felcsatlakoztatni azt. Csatlakoztatott kötetek ikonjai jobb alul 
zöld háromszöget kapnak. Jobb egérgombbal kattintva rájuk csak Leválasztás opciót olvashatunk. Sikeres leválasztás esetén az ikon 
megmarad,   és   eltűnik   a   zöld   háromszög.   Ilyenkor   lesz   helyette  Csatlakoztatás  opció.   Egyéni   opciókkal   újracsatlakoztatható   csak 
parancsértelmezőből a  mount  paranccsal. Leválasztani az  umount  paranccsal lehet. A csatlakoztatáshoz tudnunk kell az eszköz 
útvonalát és azt, hogy hová, melyik útvonalra kívánjuk csatlakoztatni. Tájékozódhatunk a  mount --help utasítás kiadásával. A man
8 mount utasításra a kézikönyv kívánt helyét olvashatjuk. Kézi csatlakoztatással csak rendkívüli esetben éljünk. A behelyezett kötetek 
figyelését az aktuális grafikus környezetben a háttérben futó démon figyeli. Az kapcsolja fel vagy le. Konzol terminálban ilyen nincs, ott 
mindig kézzel kell csatlakoztatni. Ott is beállítható, hogy a rendszer indulásakor fusson egy ilyen kiszolgáló démon.

Hang CD hangsávjainak kinyerése


Nyissuk meg a CD-t Konquerorban. Merőben más féjlrendszert kapunk, mint a Windows Explorer-jében. Fogjuk Ŝ
meg, és húzzuk ki az Ogg Vorbis feliratú ikont a munkaasztalra OGG formátumba való kinyerés érdekében. A
kinyerési folyamat el fog kezdődni. Más formátumba, pl. tömörítés nélküli WAV-ba, is menthetünk. Az MP3 ikon
sajnos azért nem szerepel, mert ilyen kicsomagoló nincs feltelepítve a gépre (nem GPL licencű az mp3-as kódolás).
Amennyiben használni szeretnénk, telepítenünk kell a lame-et sajnos forráskódból.
Sikeres telepítés és a CD újracsatlakoztatása után már megjelenik az MP3 ikon is. A lame telepítését követően
Audacity-ben is tudunk mp3-ba konvertálni.
Hangsávok kinyeréséhez ajánlott program a KDE-s KaudioCreator. Ennél egyedi minőséget is adhatunk.

Infó. Az Audacity hangszerkesztő a Lame nélkül is tudja olvasni az mp3­as állományokat, mivel azt egy másik modul végzi. Ŧ
Tipp! Az Audacity sajnos rossz könyvtárban keresi az mp3­as plugint. Írjuk át a valós útvonalra. Így már látni fogja a hangkódolót.

Virtuális nyomtató használata


A Mandriva már feltelepített nekünk két ilyen nyomtatót, amellyel fájlt hozhatunk létre a lemezen. Az egyikkel
PDF-et tudunk írni a Fájl  Nyomtatás ablakban a Nyomtatás fájlba (PDF) nyomtató kiválasztásával. A másikkal
PS-t tudunk készíteni: Nyomtatás fájlba (PostScript). Ilyen fáljokat meg tudunk nyitni a KGhostview-val vagy a
KPDF-fel (ez utóbbival csak PDF-et). Virtuális nyomtató nem mindegyik fájltípus esetén áll rendelkezésre.
Elküldés faxként és PDF küldése e-mailben nyomtató is szerepel (a Konqueror címsorába írjuk be: print:/ ).

A Mandriva Linux 2008 használata ● 45


Felhasználóváltás KDE környezetben
Felmerülhet a kérdés, hogyan lehet grafikus felületen felhasználót váltani, pl. KDE-ben.
Itt kell elöljáróban megjegyezni, hogy terminálból csak egy X-et lehet egy időben futtatni, tehát ez az út nem
járható, még akkor sem, ha van hat terminálunk.

A KDE asztalán a jobb egérgombra kattintva vá-


laszthatjuk a Váltás más felhasználóra pontot.
Ezután egy információs ablak jelenik meg, amely
közli, hogy a mostani munkafolyamat el lesz rejtve, és
milyen billentyűkombinációval lehet majd visszatérni
hozzá.
Továbbhaladva megnyílik a KDM. Ez a felhaszná-
lóváltást elősegítő grafikus program megkér minket,
hogy adjuk meg az új felhasználónevet és hozzá a kör-
nyezetet is. Az eddigi munkafolyamat zárolásra kerül
és megnyílik a másik.
Visszatérni a régi környezetbe (a KDE-be) a hagyo-
mányos Alt+F7-tel lehet. Továbbá nyithatóak a szo-
kásos terminálok F1-től F6-ig (pl. CTRL+ALT+F1).
Az alsó képen látható, hogy most három felhasználó
van bejelentkezve mindegyik más-más környezetet
használ más-más terminálon. Az elsőn a root van
bejelentkezve konzolosan (TTY), a normál felhasználó
(:0) a hetes terminált használja grafikus módban
(KDE), a harmadik felhasználó a nyolcas terminálra
jelentkezett be szintén grafikusan, de egy másik
környezetet (Openboxot) használva. Ahogy látható
vt8-on van, annak elérése Ctrl+Alt+F8-cal fog menni.

Tipp! Ha nem lenne KDM vagy GDM, akkor azt telepíteni kell, ill. a szolgáltatásoknál (drakxservices) lehet engedélyezni. 
Infó. Kis segítség a rövidítésekhez:
rövidítés angol magyar jelentés
TTY teletypewriter A telex angol elnevezése, így maradt ránk ez a kifejezés, amely most konzol terminált jelent.
vt virtual terminal Virtuális terminál. Csak terminál emulátor futhat rajta.
A :0, :1 stb. jelenti, hogy ezzel az azonosítóval futt az X kiszolgáló az adott terminálon. Az X kiszolgáló mindig a 0­s értéket osztja ki az 
elsődleges grafikus felületre. A bejelentkezett felhasználókról informálódhatunk a w vagy a who parancs kiadásával.

46 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A KDE ALAPÉRTELMEZETT PROGRAMJAI

Irodai programok
Leggyakrabban használt program az OpenOffice.org, amely a hagyományos szövegszerkesztőn és táblázat-
kezelőn túl tartalmaz adatbáziskezelőt és rajzolóprogramot is. Linux-rendszerre a teljes csomag telepítésre kerül,
amely kb. 300 MB. Ez a programcsomag mind KDE, mind GNOME felületen használható. Az OpenOffice.org
magyar nyelvű oldalán más hasznos dolog is elérhető. A dokumentumtárban sablonok és fontok is vannak.

Multimédiás programok
MP3 lejátszására az amarok nevű programot ajánljuk (l. felül). Videófilmek lejátszásához a kaffeine való.

Az alapértelmezett hangtömörítő eljárás az OGG-


Vorbis-féle. Videófilmek vágásához az egyik legjobb
program a kdenlive. Számos kódolással elbánik, pl. a
nyílt OGG Theora videókodek már telepítve vár ránk.
Tévét nézhetünk kdetv-vel vagy tvtime-mal. A tv-
néző programokat csak akkor telepíti, ha érzékel tv-tu-
ner kártyát. A Kdetv a legújabb Mandrivában már nem
az alapértelmezett tv-néző program, így nem is telepíti
fel nekünk. A Tvtime viszont sokkal jobb képminő-
séget biztosít.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 47


Hálózati programok
A KDE-re fejlesztett konqueror fájlkezelőnek van internetböngésző funkciója; Beállítások  Profil betöltése
pont. A Konquerorrel ftp-zni is lehet, és töltögetni a KGet jóvoltából. A rendszer inkább ajánlja a Mozilla-Firefox-
ot, amely az asztalon a panelről is elérhető. Bizonyos internetes programok (pl. a KMail levelező kliens) az
internetlinkeket a Konquerorbe továbbítják megnyitásra.
Levelezéshez a kmail, csevegéshez a kopete ajánlott, amely utóbbi számos protokollal elbánik: pl. Icq, Yahoo,
Msn. Torrent-kliens programja a ktorrent. HTML-oldalakat a kompozer-rel tudunk szerkeszteni. Ennek a prog-
ramnak a korábbi verziói Nvu néven állnak rendel-
kezésre. Az e-mail aláírásszerkesztője a ksig. A rend-
szerben szintén megtalálható az ismert távoli asztal-
kliens (rfbdrake) vagy más hálózatokhoz való csatla-
kozást elősegítő modulok, pl. a Samba is, de a gép
használható közvetlenül internetes kiszolgálónak is.

Infó.  A Skype­ot, a Bittorrentet, az Opera webböngészőt és a 
RealPlayert a honlapjukról lehet letölteni, mivel ezek mind ke­
reskedelmi termékek, noha szabadon telepíthetőek. A Kompozer 
fejlécének felirata Nvu. 

Fotónéző programok

Fotók egyszerű javításához a showfoto ajánlott. A


fényképezőgépről letöltött fotókat tekinthetjük meg
vele. Néhány egyszerű képkorrekciós eszközzel ren-
delkezik.
Fotók rendezéséhez a digikam ajánlott. Itt csopor-
tosíthatjuk fotóinkat és az idővonalon el is helyez-
hetjük azokat. Ezek a programok sajnos nem tudják
megnyitni a négyszínű, nyomdai CMYK-s képeket,
viszont gond nélkül elbánnak a különféle RGB-s fo-
tókkal, pl. a 16 bites és RAW állományokkal. Naptárat
és diavetítést is lehet csinálni az utólag telepített Kipi
plugin használatával: kipi-plugins.

48 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Segédprogramok
A kommanderszerű kétpaneles fájlkezelőnek krusader a neve. Tömörítéshez az ark használható.
Bizonyos esetben utólag kell telepítenünk a Java virtuális gépet (időnként kellhet az OpenOffice.org számára
vagy éppen a JAR fájlok indításához: java -jar program.jar).
CD- vagy DVD-íráshoz a sok tekintetben multifunkciós k3b program ajánlott. Többféle típusú és fájlrendszerű
korongot lehet vele készíteni. Nem szükséges, és teljesen felesleges, feltelepíteni a Nero Linuxra szánt változatát.
Házi nyilvántartáshoz a KMyMoney való, amely csak angolul tud.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 49


Személyes programok
Naptár, jegyzet, előjegyzés, szervező és címek egy grafikus felületen a PIM-en keresztül (Personal Information
Manager) jelenhetnek meg. A kollekció neve KDE PIM. Összetevői:
Akregator – RSS-olvasó, már telepítve Infó.  A   Basket   Note   Pads   (basket) 
KMail – Levelező kliens, már telepítve ugyan nem része a csomagnak, de meg­
KAddressBook – Címtár jelenik a Kontact baloldali oldalsávján.
KOrganizer – Naptár és előjegyzés Az   egyes   öszetevők   külön   is   telepíthe­
KonsoleKalendar – Parancssoros naptár tőek, indíthatóak, ha viszont a Kontactot 
KPilot – Összeköttetés Palm-gépekkel, már telepítve is kijelöljük telepítésre, akkor az összes 
Kandy – Adatszinkronizálás mobiltelefonok vagy más laptopok között többit is telepíteni fogja a Szoftverkezelő.
A   Kjots   jegyzetelő   helyett   használható 
KArm – Időkövető az Organizerhez
hasonló   funkciókkal   egy  külön   program 
KNotes – Post-it papírfecnik a munkaasztalon, már telepítve
Tuxcards néven. Ez csak angolul tud, de 
KAlarm – Személyes vészjelző és ütemező az egyes bejegyzésekhez kis ikonokat is 
KNode – Usenet hírcsoportolvasó kliens adhatunk. Sima és formázott RTF szöve­
Kontact – A PIM kezdő grafikus felülete get is gépelhetünk bele.
KJots – Fastrukturált egyszerű jegyzetelő
A http://pim.kde.org/ címen informálódhatunk az összetevőkről. Csomagkezelőben a Kontact-ot kijelölve a még
nem feltelepített összetevők telepítésre kerülnek. Függőségek miatt a vagy mindent, vagy semmit elv működik. A
Mandriva előzőleg néhány összetevőt már telepített, amelyek a főprogram nélkül is működnek, pl. a KMail.

A KDE-RE FEJLESZTETT TOVÁBBI PROGRAMOK


Természetesen nem hiányozhatnak az egyszerű számológép (kcalc), karaktertábla-megjelenítő (kcharselect),
mobil szinkronizálás, pl. Bluetooth-on keresztül (kpilot), kötegelt fájlnév-átnevező (krename), CD-borító készítő
(kover), iskolai biológiai, kémiai programok, pl. periódusos rendszer (kalzium), planetáriumprogram (kstars),
nyelvgyakoró (pl. klatin) vagy gépírásoktató (ktouch) programok sem. Ezek mind elérhetőek a Mandrivában, vagy
magunknak kell utólag telepíteni csomagból vagy letölteni a program honlapjáról más rendszerben.

Infó. A KDE­re szánt programok többsége K betűvel kezdődik. A Conqueror is átalakult „K” kezdőbetűs Konquerorré.

A Kile használata
A Kile egy (e.: lateh) dokumentum szerkesztését lehetővé tevő grafikus program. Ilyen dokumentum
ŝ készíthető egyszerű szövegszerkesztővel is, pl. terminálban, majd a szükséges (szintén karakteres) konvertáló
programokat használva írható végleges DVI, PS, vagy PDF fájl.
A TEX dokumentumok szerkesztéséhez szükséges csomag a következő: tetex-latex. A KDE3-alapú integrált latex
környezet – a Kile – jelenleg a 2-es verziónál tart. A Beállítások  System Check pontját választva leellenőrizhetjük,
hogy megvan-e az öszes szükséges összetevő magán a Kile-on kívül:

/usr/bin/tex /usr/bin/dvipdfm /usr/bin/kghostview


/usr/bin/pdftex /usr/bin/ps2pdf /usr/bin/kpdf
/usr/bin/latex /usr/bin/bibtex /usr/bin/dvipng
/usr/bin/pdflatex /usr/bin/makeindex /usr/bin/convert
/usr/bin/dvips /usr/bin/kdvi acroread

Az Acroreadre nincs feltétlenül szükségünk, helyette a KPDF-et vagy a GNOME-os Evince-t is lehet használni.
A LaTeX-hel, vagyis a Kile-lal, elsődlegesen matematikai formulákat, képleteket tudunk begépelni, és azt fájlba
nyomtatni, pl. PS-be vagy PDF-be. Többet tud egyszerű képletek beírásánál, hiszen folyószövegre és néhány
szövegszerkesztős alap beállításra is képes. Kevés beállítással áll rendelkezésünkre, de ezeket egymással
kombinálhatjuk, így akár írhatunk disszertációt, szótárat vagy bonyolult matematikai, fizikai, kémiai tartalmú
könyvet is.
A \maketitle utasítás gyári beállítású címfeliratot ad az egyes dokumentumtípusban ugyanazokkal a beállításokkal,
így aki nem igazán ért a profi szövegszerkesztéshez, az is tud szép, tetszetős írást, jegyzetet, feljegyzést írni.

50 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Működése egyszerű. Begépeljük a dokumentumot a
szükséges (valljuk be, nehéz) utasítások használatával.
Nyomunk Alt+1-et (Quick Build). Hatására ellenőrzést
végez a dokumentumon, az eredményt olvashatjuk az
alsó ablaktáblában, és kiírja pirossal a hibás eseteket.
Célszerű az összeset kijavítani, majd újra meg-
nyomni az Alt+1-et. Hatására letárolja és meg is jele-
níti az alapértelmezett DVI kimeneti fájlt. Csak ezek
után tudjuk kiválasztani a DVItoPS vagy PDFLaTeX
vagy más konvertálási lehetőséget. Elkészíti a kívánt
dokumentumot és letárolja a TEX fájl mellé. Ha min-
den simán megy, válasszuk az adott dokumentum
megnyitási pontot, pl. ViewDVI, ViewPS, ViewPDF.

Többféle dokumentumot lehet készíteni, pl. cikket, levelet, könyvet, feljegyzést. Ezek mindegyike saját alap-
értelmezett formázásokkal rendelkezik (dokumentumosztályok és LaTeX stílusok).

Tipp! Célszerű külön könyvtárat használni minden TEX dokumentum számára, ugyanis sok segédállomány kerül letárolásra.
Infó. A DVI kimenetet megtekinthetjük a KDVI jóvoltából.

Nézzünk egy alapdokumentumot, ebben minden szükséges beállítás megvan a kezdők számára (a papírméret,
kódolás, nyelv, egy-két bekezdés, képlet). Ahhoz pl, hogy a dokumentum színes legyen, még az elején engedélyezni
Ŧ
kell a színekért felelős modult. Alul látható, hogyan kell CMYK-s színű szöveget beírni. A százalékjellel kezdődő
sorok nem aktívak.

\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{amsmath} Infó.  A dokumentum eleje (a  \begin  kezdetű sorig) az előszó. 
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb} Ezzel mi angolul preamble vagy latinul preambulum néven talál­
\usepackage[utf8]{inputenc} kozhatunk. Itt kell deklarálni a dokumentum osztályát és méretét, 
\usepackage[T1]{fontenc} a betöltendő modulokat és a külső stílusokat is. Ezen beállítások 
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{color} alapján fogja a program elkészíteni a kimenetet.  
%\usepackage{calc} A \title részen beírhatjuk a könyv címét, a szerző nevét és a 
\pdfpagewidth 20.2cm
dátumot. Ezután a dokumentumon belül a  \maketitle  uta­
\pdfpageheight 28.5cm sításra elkészíti a címblokkot, magát a címoldalt.
\setlength\topmargin{0in}
\setlength\headheight{0in}
\setlength\headsep{0in}
\setlength\textheight{10.5in}
\setlength\textwidth{6in}

A Mandriva Linux 2008 használata ● 51


\setlength\oddsidemargin{0in}
\setlength\evensidemargin{0in} A Latex-ben használt különleges karakterek
\setlength\parindent{0.0in}
\setlength\parskip{0.0in} Ö - \"o Ő - \H{O}
\setlength\footskip{0.25in} ü - \"u Ű - \H{U}
%\declare@shorthand{magyar}{``}{\glqq} ó - \'o Á - \'A
%\sloppy ú - \'u É - \'E
%\frenchspacing ő - \H{o} Í - \'I
ű - \H{u} _ - \_
%title
\title{Ez egy próbaszöveg} á - \'a © - {\textcopyright}
\author{Barta K\'{a}roly} é - \'e ® - {\textregistered}
%\date{2008. július 13.} í - \'i ¼ - {\textonequarter}
Ö - \"O § - {\S}
\begin{document} Ü - \"U € - {\texteuro}
\maketitle Ó - \'O – - {--}
%\begin{abstract} Ú - \'U — - {---}
%\end{abstract}

\section{Első szakasz}
\paragraph{Első bekezdéscíme} \begin{small}Kicsi szöveg.\end{small} Jegyzet ez \textbf{vastagítva}
itt van a további szövegelés, ami utf8 kódolással íródott és \textendash\space mivel a fejlécben utf8
az inputenc beállítása \textendash\space helyesen jelenik meg.
\paragraph{Második bekezdés $\sqrt{56}+\sqrt{67}-{3}!{\times}\operatorname{e}^{58}$}
\begin{center}
Középre rendezett ez a szöveg.
\end{center}
%\bigskip
\begin{center}
\begin{tabular*}{0.5\textwidth}%
{@{\extracolsep{\fill}}cc}
$ \frac{5}{8} + \frac{7}{5} $ & $ \frac{85}{32} - \frac{78}{5} $ \\
\end{tabular*}
\end{center}
{\raggedright
$ \Big(2\sqrt{\frac{a}{b}}\Big)^m + \Big(2\sqrt{\frac{b}{a}}\Big)^m\ge 2^{m+1} $ $ \sqrt{78} $
\par}
\dotfill
\begin{eqnarray}
E &=& mc^2 \\
m &=& \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
\end{eqnarray}

$ \frac{5}{8} + \frac{7}{5} $
\begin{itemize}
\item Ez itt az első sora. Igen, az. Kicsi, közepes, nagy, el, ki, le, fel. Igen, az. Kicsi, közepes,
nagy, el, ki, le, fel. Igen, az. Kicsi, közepes, nagy, el,
ki, le, fel.
\item második A Lyx-ben használt ékezetes karakterek
\item harmadik
\end{itemize} á - \'a Á - \'A
{\color[cmyk]{1.0, 0.0, 0.0, 0.0}CMYK-s cián} é - \'e É - \'E
{\color[cmyk]{0.0, 1.0, 0.0, 0.0}CMYK-s magenta} í - \'\i (+szóköz) Í - \'I
{\color[cmyk]{0.0, 0.0, 1.0, 0.0}CMYK-s sárga} ó - \'o Ó - \'O
{\color[cmyk]{0.0, 0.0, 0.0, 1.0}CMYK-s fekete}
{\color[cmyk]{0.0, 1.0, 1.0, 0.0}CMYK-s piros}
ú - \'u Ú - \'U
{\color[cmyk]{0.0, 0.5, 1.0, 0.0}CMYK-s narancs} ö - \"o Ö - \"O
{\color[cmyk]{1.0, 1.0, 0.0, 0.0}CMYK-s kék} ô - \H o Ô - \H O
{\color[cmyk]{0.5, 0.5, 0.0, 0.0}CMYK-s lila} ü - \"u Ü - \"U
\section{Második szakasz} Ez itt a \begin{Large}második û - \H u Û - \H U
\end{Large} szakasz szövege. ``Dolog.''

\end{document}
A LaTeX logó beszúrása itt a legegyszerűbb: \LaTeX.
Ha definiáltuk a magyar nyelvet és engedélyeztük az UTF-8
kódolást is, nem szükséges a különleges karakterek használata.

A LyX szövegszerkesztő
ŝ A LyX sokkal több embernek lehet hasznos, mint a LaTeX. Meglehetősen könnyebb megtanulni, mivel nem kell
megtanulni a LaTeX-et (ami gyakorlatilag egy programozási nyelv). A LyX alapvetően egy másik „azt kapod amit
látsz” szövegszerkesztő, bár inkább „amit lát arra gondol” típusú. Ezáltal a word típusú szövegszerkesztők könnyű
használatát kombinálja a LaTeX hatékonyságával. A fájl formátuma platformfüggetlen. A Lyx átvehet Latex
osztályokat és stílusokat, amelyeket utólag magunk is „magyaríthatunk”.

52 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Kbibtex használata
A Kbibtex egy bibliográfiai adatbázis-kezelő alkal-
mazás KDE környezetre. Sajnos angolul tud, viszont
telepítése és használata egyszerű. Könyveket, cikkeket
és más irományokat tudunk katalogizálni, majd expor-
tálni HTML-be vagy PDF-be. Néhány elemet célszerű
angolul hagyni, pl. author, mert ezt automatikusan
felismeri. Lehet más, egyedi elemet is létrehozni, pl.
borito, grafikus stb., mindezeket ékezet nélkül, de a
tartalma lehet ékezetes is.

Infó. Kbibtex 0.2 helyett használható a Kbib is (több függősége is van), de ez a program már a 0.6.3­as verziónál tart.

A KOFFICE IRODAI PROGRAMCSOMAG


A KOffice nem más, mint a KDE-re optimalizált irodai programcsomag. Hasonló a népszerű OpenOffice.org-hoz.
A KOffice csomagból telepíthető. Ha mégsem lenne meg, letölthető a honlapjukról.

Az összetevői a következők:
• KOffice Workspace – Minden egyes program egy felületen nyitja meg dokumentumait külön füleket
használva (koshell). A KOffice stílusa, ikonjai mind a KDE beállításait veszik át. Magyar nyelven is
tud. A nyelvi csomag a Szoftverkezelőben választható ki: koffice-l10n-hu.
• KWord – Szövegszerkesztő.
• KSpread – Számolótábla. Néhány – sajnos csak angol – sablon közül választhatunk.
• KPresenter – Bemutatókészítő.
• Kexi – Adatbázis készítése.
• Kivio – Folyamatábra készítése. Szervezeti diagramot, struktúrát is létrehozhatunk.
• Karbon14 – Vektoros rajzolóprogram.
• Krita – Raszteres rajzolóprogram. A Kritában átkonvertálható a kép színtere a nekünk megfelelőre.
Csak az Adobe CMYK és a Europe ISO Coated FOGRA 27 áll rendelkezésre nyomdai profilok közül.
Újabbak használatához nekünk kell telepíteni ilyen ICC-fájlokat.
• KPlato – Feladattervező.
• KChart – Diagramkészítő.
• Kugar – Jelentéskészítő.
• KFormula – Egyenletszerkesztő.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 53


KOshell dokumentumkezelő. 1 2 KWord szövegszerkesztő.
KSpread táblázatkezelő. 3 4 KPresenter bemutatókészítő.
Kexi adatbáziskészítő. 5 6 Kivio folyamatábra­készítő.

54 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Karbon14 vektoros szerkesztő. 7   8 Krita fotószerkesztő.
KPlato folyamattervező. 9 10 KChart diagramkészítő.
Kugar jelentéskészítő. 11 12 KFormula képletkészítő.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 55


A GNOME MUNKAKÖRNYEZET
GNU Object Modelling Environment • A GNOME egy
kissé egyszerűbb munkaasztalt biztosít felhasználói szá-
mára. Memóriaigénye a tervezők szerint kevesebb a
KDE-jénél, viszont 149 Mbyte memória minden bizony-
nyal kelleni fog használatához.

A GNOME panel és részei


A GNOME környezetnek alapértelmezésben két pa-
nele van, egy a képernyő tetején, a másik alul. Indí-
táskor a következőképpen jelentkezik be:
– Asztal, amelyen van háttérkép.
– Felső panel, a windowsos tálca megfelelője.
– Alkalmazások. A Windows Start menüjéhez hasonló.
– Helyek. A tárolóeszközöket listázza.
– Rendszer. Itt érhetjük el a GNOME beállításait, szolgáltatásait.
– Üres hely a panelen, ide kisalkalmazásokat vagy egyedi ikonokat is tehetünk.
– Kisalkalmazások. Ezek olyan kis programocskák, amelyek beülnek a panelre.
– Rendszertálca. Szolgáltatások listája, pl. szünetmentes tápegység, asztali keresés, stb.
– Óra. A pontos időt mutatja.
– Ablakválasztó. Egy ikon, amelyre kattintva választhatunk a megnyitott programok közül.
– Alsó panel, Feladatlista, a windowsos tálca megfelelője, az éppen aktuálisan megnyitott programok listája.
– Virtuális képernyők. Alapértelmezésben négy képernyőt kapunk, és azok között válthatunk.
– Munkaasztal ikonja. Ha erre kattintunk, bezár minden ablakot, csak a munkaasztalt mutatja.

Az Alkalmazások menü
Az Alkalmazások ponton belül találhatóak a KDE-ben is ismert csoportosított ikonok. Míg a KDE-ben elsőd-
legesen az arra tervezett programok szerepelnek elöl, addig itt – a GNOME-ban – a Gtk-alapú programok. Az sem
biztos, hogy minden KDE-s alkalmazás szerepel. Ha van Gtk-alapú alternatíva, akkor inkább csak az látható.

Futtatható más KDE-s alkalmazás is, ha tudjuk a parancsát.


Azt beírhatjuk a gyorsindítóba, amelyet utólag kisalkalmazás
formájában feltehetünk a panelre.

56 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A GNOME asztala
Az asztal alsó részén szintén panel látható, de itt az éppen megnyitott programok ikonjai sorakoznak. Jobb alul a
virtuális képernyők, a lapozó található. Természetesen ez is – mint minden más – módosítható; a mérete, a hossza, a
színe, a helye.

A NetApplet itt is működik. Pontosan informál a


hálózatról. Almenüjéből elérhető az interaktív tűzfal.
A szokásos ikonokon és órán túlmenőleg itt is
szerepelnek kisalkalmazások. Lehet hozzáadni a panel-
hez egyedi ikonokat, amelyek alkalmazásokra vagy
könyvtárakra mutatnak. Különböző kisalkalmazások
figyelik a rendszert. Van karaktertábla, amely néhány
speciális betűt tartalmaz, bővíthető. Van fiók is,
amelybe több ikont pakolhatunk egyszerre, így nem
lesz kuszaság a panelen. A panel ikonjai áthelyez-
hetőek. Az asztali ikonok nem csak áthelyezhetőek,
hanem egyesével át is méretezhetőek.

Hiába van négy virtuális asztalunk a GNOME-ban, csak egy háttérképet alkalmazhatunk mind a négyre.
A csatlakoztatott médiák (CD-k, DVD-k) feljönnek a GNOME asztalra (Macintosh-stílus). A csatlakoztatott USB-
kulcs (pen drive) és digitális fényképezőgép is ezzel a módszerrel lesznek elérhetőek.

Infó. A KDE­ben külön Tárolóeszközök nevű ikon van, amely közvetlenül mutat a /media könyvtárra, ugyanis ide csatlakoztatja fel a 
rendszer a meghajtókat. A GNOME paneljára külön kisalkalmazásként utólag kell aktiválni ezt a funkciót.

A GNOME-os asztali keresés utasítása beagle-search (előtte indexelni kell a kötetet). A fájlokhoz figyelem-
felkeltés céljából megjegyzést írhatunk. Ilyenkor az ikonon kis cetli lesz látható. A GNOME asztalán található MP3
hangklipek lejátszhatóak közvetlenül is. Csak vigyük az egeret az ikon felé, de ne kattintsunk rá. Az ikonon
megjelenik egy hangjegy, a klip lejátszása elindul.

A GNOME ALAPÉRTELMEZETT PROGRAMJAI

Segédprogramok
Fájlkezelője a nautilus, amely a beállításait a ~/.nautilus könyvtárban tárolja. A csatlakoztatott média meg-
jelenik a Nautilus oldalsávján. Terminál emulátora a gnome-terminal. Jegyzetelő alkalmazása a gedit. Képer-
nyőfotókat a gnome-screenshot-tal készíthetünk. Számológépe a gnome-calculator.

Hálózati programok
A GNOME webböngészője az epiphany, de alapértelmezetten a Firefox ikonja szerepel a panelen, hiszen ennek
használata sokkal biztonságosabb. A pidgin üzenővel cseveghetünk a hálózaton, levelezni az evolution-nal lehet.
Ftp-kliensként a filezilla ajánlott. Torrent-kliens programja a transmission.

Multimédiás programok
A GNOME alapértelmezett médialejátszója a totem. A gnomeradio-val FM-rádiókat hallgathatunk és vehetünk
fel róluk adást. A rhythmbox zenelejátszó, a soundjoucer-rel és a grip-pel pedig hang CD-ket lehet beolvasni.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 57


Adminisztrációs eszközök
Csomagstatisztika, Energiastatisztika, Engedélyek, Lemezhasználat-elemző, Rendszerfigyelő, Rendszer-
napló és a panelen megjelenő, a hálózatot vezérlő alkalmazás, a NetApplet (net_applet) a legfontosabb ilyen
alkalmazás. Ez utóbbi a KDE panelén is látható.

A GNOME-ra fejlesztett további programok


CD- vagy DVD-lemezt írni a brasero-val lehet. A PDF-dokumentumokat megtekinteni az evince-szel tudunk.
Tömörített állományok kezeléséhez az Arhívumkezelő (file-roller) áll rendelkezésre, mellyel az RPM
csomagokba is be lehet tekinteni. Irodai programok közül a homebank otthoni pénzügyi nyilvántartáshoz való, a
jpilot a Palm-eszközök kezeléséhez alkalmas. A texmaker egy LaTeX szerkesztő program. Sajnos csak angolul
tud. Az F-Spot fotókezelő, a gThumb képmegjelenítő. Az asztali ténykedésünket videófilm formájában rögzíthetjük
természetesen hanggal a Gtk-recordMyDesktop nevű utólag feltelepíthető alkalmazás révén.

A GNOME Office-ról
A GNOME-ra szánt szövegszerkesztő – AbiWord – ugyan szegényesnek mondható, de kevesebb memóriát kíván
meg, mint más hasonló alkalmazás. A táblázatkezelő neve: Gnumeric. Az adatbázis csatolásokat a GNOME-DB
végzi. E programokat együttesen nevezzük GNOME Office-nak. Weboldalukon informálódhatunk róluk.
Ezeket az irodai alkalmazásokat maga a GNOME fejleszti, és az egyes összetevőket külön kell telepíteni. Néhány
programot szintén a GNOME csapata fejleszt. Ezeket csak a Debian Linux veszi a GNOME Office-hoz. Más
disztribúcióban egyszerű programként kerül elő. Az alábbi programok közül választhatunk:

Általános irodai programok Mindhárom programcsomag (az AbiWord, a KOffice


AbiWord szövegszerkesztő és az OpenOffice.org) ismeri a nyílt OpenDocument
Gnumeric táblázatkezelő formátumot. Ezeket OASIS-dokumentumoknak is nevez-
Evince dokumentummegjelenítő zük. Ha ebbe mentjük el, biztosak lehetünk, hogy a másik
Evolution levelező kliens naptárral csomag tagja is könnyen meg fogja tudni nyitni.
GNOME-DB adatbázis csatolások Az AbiWordhöz külön modult kell letölteni (abiword-
Egyéb programok plugin-imexp), hogy ebbe és még jó néhány más
GnuCash pénzügyi program formátumba tudjunk exportálni.
gLabels címketervező A GNOME csapata sok más projektben is benne van.
Glom adatbázistervező Ezekről a programokról itt lehet informálódni.
Tomboy jegyzetfecnik az asztalon
További programok
Dia diagramkészítő program
GIMP raszteres rajzolóprogram
Inkscape vektoros rajzolóprogram
Planner projektmenedzsment

Infó. Az MsOffice DOC kiterjesztésű dokumentumait a GNOME­ban az AbiWord nyitja meg, a KDE­ben viszont az OpenOffice.org az 
alapértelmezett erre a célra.

A GNOME irodai programjai. 1
AbiWord szövegszerkesztő, Gnumeric táblázatkezelő,
Planner projekttervező, Gedit jegyzetelő és GNOME Karaktertábla.

A GNOME multimédiás programjai. 2
Brasero lemezíró, Totem videólejátszó,
Gnomeradio az FM adások vételére, Hangerőszabályzó 
és egy hang CD, ahogy a Nautilus fájlkezelő látja.

58 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A Mandriva Linux 2008 használata ● 59
KDE­s oktatóprogramok a GNOME asztalán. 3
Kalzium periódusos rendszer,
Kig a mértani szerkeszetésekre,
KTouch gépelésoktató és KEduca,
amellyel iskolai feladatok készíthetőek.

Egy tipikus GNOME­asztal. 4 5 Különféle játékok.

60 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A FLUXBOX MUNKAKÖRNYEZET
Ez egy igazán egyszerű környezet, amely a DVD-n is megtalálható. Az asztalon nincsenek ikonok, de van panel,
amely alul, középen, a képernyő szélességének 50%-ában látható. Memóriaigénye kb. 65 Mbyte háttérképpel.
Használhatósága miatt érdemes kicsit szemügyre venni a konfigurációs állományt, amelyet a későbbiekben – ha
kívánjuk használni a Fluxboxot – magunknak kell kézzel szerkesztenünk. Az állomány a ~/.fluxbox könyvtáron
belül helyezkedik el. Ebben tárolja a Fluxbox az alkalmazások listáját (parancsikonokat) is. A kiterjesztés nélküli
fbdesk állomány tartalmazza a kezdő paramétereket. Itt kell beállítani a témafájl helyét, amelyet szintén mi magunk
leszünk kénytelenek átszerkeszteni, amennyiben egyedi stílust akarunk adni az ablakoknak.
A Fluxbox vékony ablakkeretet használ. A keskeny fejléc a rajta lévő apró, többnyire pixelfontok még inkább
gazdaságossá teszik használatát. A felső képernyőfotó az alapértelmezett Met-Anti-Flux-blue nevű témát mutatja az
Audacious Winamp stílusú MP3-lejátszóval, a Xine videólejátszóval és az ingyenesen használható (külső forrásból
telepíthető) Xnview képnéző programmal.
Az alsó képernyőt kapja ha az alábbi témafájlt hasznája (~/.fluxbox/styles/blaxline/theme.cfg):
! Miscellaneous settings...
style.name: Blaxline
ŝ
style.author: brtkr <brtkr@freemail.hu>
style.date: Sun Febr 24 2008
style.credits: Barta Károly
style.comments: Blaxline - Black-teal night
theme for Fluxbox

! Toolbar settings...
toolbar.height: 16
toolbar.button: Flat
toolbar.button.color: #000000
toolbar.button.picColor: #525252
toolbar.button.pressed: Flat
toolbar.button.pressed.color: #000000
toolbar.label: parentrelative
toolbar.label.color #000000
toolbar.windowLabel: Flat
toolbar.windowLabel.color: #000000
toolbar.windowLabel.textColor: #c2d3c7
toolbar.clock: parentrelative
toolbar.clock.color: #000000
toolbar.clock.textColor: #c2d3c7
toolbar: Flat
toolbar.color: #000000
toolbar.textColor: #c2d3c7
toolbar.font: Nimbus Sans L Condensed
toolbar.justify: Left
toolbar.systray.color: #000000

! Menu settings...
menu.frame: Flat Gradient CrossDiagonal
menu.frame.color: #000000
menu.frame.colorTo: #505050
menu.frame.textColor: #008080
menu.frame.font: Nimbus Sans L Condensed-9
menu.frame.justify: Right
menu.title: Sunken Bevel1 Gradient PipeCross
menu.title.color: #000000
menu.title.colorTo: #008080
menu.title.textColor: #c2d3c7
menu.title.font: Nimbus Sans L-10:bold
menu.title.justify: Center
menu.hilite: Sunken Bevel1 Gradient Diagonal
menu.hilite.color: #000000
menu.hilite.colorTo: #004040
menu.hilite.textColor: #008080
menu.bullet: Diamond
Ezen az alsó képen a Rythmbox éppen egy internetes menu.bullet.position: Right
rádióadóra hangolt.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 61


menu.frame.disableColor: #676767

! Window settings...
window.frame.focusColor: #008080
window.frame.unfocusColor: #000000
handleWidth: 4
frameWidth: 1
bevelWidth: 1
borderWidth: 1
borderColor: #000000

window.font: Nimbus Sans L Condensed-10


window.justify: Center
window.label.unfocus: Sunken Bevel1 Solid Diagonal
window.label.unfocus.color: #000000
window.label.unfocus.colorTo: #ffffff
window.label.unfocus.textColor: #9d9d9d

window.title.height: 16
window.title.focus: Raised Bevel1 Gradient CrossDiagonal
window.title.focus.color: #000000
window.title.focus.colorTo: #008080
window.title.unfocus: Flat
window.title.unfocus.color: #000000

window.button.focus: Raised Bevel1 Gradient CrossDiagonal


window.button.focus.color: #000000
window.button.focus.colorTo: #333333
window.button.focus.picColor: #008080
window.button.unfocus: Flat
window.button.unfocus.color: #000000
window.button.unfocus.picColor: #004040
window.button.pressed: Raised Bevel1 Gradient CrossDiagonal
window.button.pressed.color: #000000
window.button.pressed.colorTo: #008080

window.label.focus: parentrelative
window.label.focus.color: #000000
window.label.focus.colorTo: #ffffff
window.label.focus.textColor: #f0f0f0
window.label.focus.font: Nimbus Sans L Condensed-10:bold
window.label.focus.justify: Center

window.handle.focus: Raised Bevel1 Gradient Rectangle


window.handle.focus.color: #000000
window.handle.focus.colorTo: #004040
window.handle.unfocus: Flat
window.handle.unfocus.color: #000000

window.grip.focus: Raised Bevel2 Gradient Rectangle


window.grip.focus.color: #004040
window.grip.focus.colorTo: #008080
window.grip.unfocus: Flat Gradient Vertical
window.grip.unfocus.color: #000000
window.grip.unfocus.colorTo: #004040

rootCommand: fbsetbg -f '/home/barta/.fluxbox/blaxline.png'


background: fullscreen
background.pixmap: /home/barta/.fluxbox/blaxline.png A háttérképet az internetről kell letölteni.
*Font: Nimbus Sans L Condensed-10
Ez csak egy példa, és jól szemlélteti a Linux darabokból
való építkezési elvét. Hasonlóan kell eljárnunk más egyszerű
környezetek beállításánál is. Egyiknél-másiknál léteznek ugyan többé-kevésbé
használható konfigurációt segítő grafikus programok, de igazán a kézi beállítás adhat pontos és biztos eredményt. Az
alkalmazások menüjét úgy érhetjük el, ha az asztal üres területére kattintunk a jobb egérgombbal. Itt szerepel a
kijelentkező menüpont (Exit) is. Hasonló elven működnek a többi egyszerű környezetek is. A két nagyhoz (a KDE-
hez és a GNOME-hoz) kapunk grafikus vezérlőpultot, amelyen keresztül gyerekjáték lesz a különféle beállítás.

WindowMaker rajta Xfm. 1 2 Openbox rajta Mc.
Blackbox rajta Lyx szerkesztő. 3 4 Enlightenment 17.

62 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A WINDOW MAKER MUNKAKÖRNYEZET
Szintén egy egyszerű környezet. Hatalmas ikonok találhatóak a képernyő jobb oldalán fentről lefelé haladva. Itt
nincs tálca, panel. Mindent ezekkel a hatalmas ikonokkal kell megtennünk.
A WindowMaker memóriaigénye kb. 57 Mbyte.
Egy ikont közelítve az a másikhoz hozzátapad és ottmarad. Eltávolításhoz fogjuk meg, húzzuk ki a képernyő
üresebb részére, majd engedjük el. Szétrobbanásszerű effekttel törlődik. Az itt látható fotó (bal felső) bal alsó
sarkában a megnyitott programok ideiglenes ikonjai láthatóak, ha véglegesíteni szeretnénk ezeket, húzzuk át és
tapasszuk a jobb oldali ikonsorhoz vagy a bal felüli lapozó ikonjához. Így megmaradnak. Részletesen itt.

AZ OPENBOX MUNKAKÖRNYEZET
A legegyszerűbb munkakörnyezet. A rendkívül gyors környezet asztalán nincsenek ikonok. A háttér fekete. Nincs ŝ
panelünk, csak egy egér-mutató jelzi, hogy fut az X.org és van grafikus környezet. Ez a legkevesebb memóriát
igénylő környezet a maga55 Mbyte-jával. Az ablakok itt is, mint a többi esetben, felgördíthetőek. Az Openboxhoz
van menüszerkesztő program obmenu néven. Ezt nekünk kell utólag telepíteni, de szerkeszthetjük kézzel is a fájlt, pl.
a már jól bevált kwrite-tal is. Az Openbox menüfájlja itt található: ~/.config/openbox/menu.cfg. Lehet
választani GNOME-stílusú témák közül. Az internetről számos témafájl tölthető le. A témafájlokat egy másik
könyvtárba kell helyezni: ~/.themes.
A környezetek ikonjai: Window Maker, Openbox,
Blackbox, Enlightenment 17, IceWM.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 63


A BLACKBOX MUNKAKÖRNYEZET
ŝ Hasonló az Openboxhoz, de van panele és a háttére szürke. Memóriaigénye kb. 65 Mbyte.

AZ E 17 MUNKAKÖRNYEZET
Enlightenment 17. · A környezet érdekessége, hogy az ablakok fejléce közvetlenül megnyitás után animálódik,
fényeffekt fut végig rajta. Ugyanezzel a trükkel indul maga a környezet is, animált intrót ad. A tálca a képernyő
alján, középen helyezkedik el. Kissé magasabb a memóriaigénye, mivel díszes a tálca is; kb. 70 Mbyte.

AZ ICEWM MUNKAKÖRNYEZET
A környezet a megszokott Windows-szerű tálcát adja nekünk, noha van Light (csak egy gyári téma) és normál
változat sok témafájllal. Macintosh- vagy Windows-stílusú tálcát, startmenüt készíthetünk. Ha ezzel ajánljuk a
Linuxot ismerősünknek, kezdetben észre sem fogja venni, hogy éppen nem Windowst használ. Ehhez viszont a
háttérképet is le kell előtte cserélni.
A környezet memóriaigénye kb. 57 Mbyte.

AZ X11 NATÍV PROGRAMJAIRÓL


A legkisebb memóriaigényű programok kétségtelenül az X11-re szánt egyedi stílusokat, ikonokat nélkülöző
alkalmazások. Ezek se Qt-s, se Gtk-s beállítással nem rendelkeznek, nem tartalmaznak különleges ikonokat, grafikai
többletet sem. Így a fogyasztásuk is kevesebb. Fontos megemlíteni, hogy a szövegmegjelenítésért nem truetype vagy
opentype fontok felelősek, hanem bitképfontok, amelyeket a csomagkezelővel kell telepíteni. Keressünk rá az „x11-
font” kezdetű csomagokra, és telepítsük azokat.

Infó. A Bitstream Vera és Bitstream Charter fontok nincsenek magyarítva, ezért bizonyos ékezetes karakterek hibásan jelenhetnek meg. 
A Bitstream Charter része a GhostScript betűtípusainak (a csomag része), ezért nem érdemes hozzányúlni, letörölni.

A korábban bemutatott egyszerűbb környezetek képernyőfotóin már láthattunk néhány ilyen programot. Amíg a
KDE terminál emulátora a Konsole, addig az X natív ilyen alkalmazása az xterm. Ez a legkevesebb memóriát
igénylő parancssori ablak. Ebben is a bash parancsértelmező fut. (A bash az alapértelemezett a Mandrivában, de
lehet választain mást is.)
A legtöbb X-re tervezett program ma már elavultnak számít, ugyanis egyikőjük sem tud magyarul, ráadásul még a
magyar karakterkódolással is hadi lábon állnak. Mégis hasznos lehet használatuk, mert memóriát spórolhatunk
velük. Van itt fájlkezelő: xfm (X File Manager), PDF-néző alkalmazás: xpdf, szövegszerkesztő: nedit, vagy a kül-

64 ● A Mandriva Linux 2008 használata


sős programnak számító XnView képnéző alkamazás, amellyel egyszerű képjavításokat is tudunk csinálni, pl.
átméretezés, konvertálás, szűrők stb. (A Windowsnál ismert IrfanView vagy ACDSee képnézők stílusában,
tudásában.) Használhatjuk az ImageMagick-et is hasonló tudással, amely csomagból is elérhető.

Ékezetgond X-ben
Sajnos a Bitstream Vera betűtípus hibája, hogy az ékezetes ő és ű nincs benne. Az X-es programok némelyike
ezért ott kis négyzetet mutat. Amennyiben ezeket a betűket leszedjük a rendszerről, a probléma megoldódik. Minden
bizonnyal ezek a programok a Bitstream Verát szeretik, ha nem találják, használják helyette az alapértelmezettet.

Ezeket célszerű eltávolítani (függőségeivel): Tipp! Az Xterm színsémája is átállítható (ahogy az mc­ben is), 


• x11-font-bitstream-type1 ha készítünk egy .Xrecources nevű rejtett fájlt a saját könyvtá­
• x11-font-type1 runkban benne a következőkkel:
• fonts-ttf-bitstream-vera # File : .Xresources
• x11-fonts-bitstream-100dpi #xterm*font: -*-lucidatypewriter-medium-r-*-
*-16-*-*-*-*-*-utf8-*
• xorg-x11-100dpi-fonts XTerm*background: black
• x11-fonts-bitstream-75dpi XTerm*foreground: green
XTerm*pointerColor: red
• xorg-x11-75dpi-fonts XTerm*pointerColorBackground: black
XTerm*cursorColor: navy
#XTerm*internalBorder: 3
Sajnos a GhostScript használ egy Bitstream Charter #XTerm*loginShell: true
fontot, ami szintén nem jó, de ezt nem célszerű eltá- #XTerm*scrollBar: false
#XTerm*scrollKey: true
volítani, mert egyben van a GS-es fontokkal, és hasz- #XTerm*saveLines: 1000
nálhatja a GhostScript. #XTerm*multiClickTime: 250

A Bitstream Vera magyarított változata DejaVu név- A kettőskereszttel (#) kezdődő sorok most inaktívak. Az Xterm 


re hallgat. Tehát van alternatíva. Ezután a splash mostantól fekete hátteren zöld szöveggel fog jelentkezni.
screen-ek is jó magyarsággal mutatják ezeket az éke-
zetes betűket.

EGYÉB PROGRAMOK
Helyhiány miatt nem tudtuk betenni se a KDE-s, se a GNOME-os fejezetbe a következő alkalmazásokat. Ezek
ugyanis oly annyira általánosak, hogy a tapasztalt felhasználó sem tudja eldönteni, hogy melyikhez is illik.
Többnyire egyedülálló programok, amelyekből csak egy létezik munkavégzésre kategóriánként, még alternatíva
sincs egyiknél-másiknál. Annyira általános programok, hogy némelyik még magyarázatra sem szorul.
Linuxon az egyedüli kiadványkészítő program a scribus. A program közvetlenül képes írni nyomdakész PDF-
vagy PS-fájlokat. PDF-fájlok megjelenítéséhez a kpdf vagy a kitárt oldalban (spread) is működő evince ajánlott.

(A képen balról: Scribus főablak, Scribus Tulajdonságok ablak, KPDF.)

A Mandriva Linux 2008 használata ● 65


Audacity hangszerkesztő. 1   2 GIMP raszteres rajzolóprogram fotók javítására.
Inkscape vektoros rajzoló. 3   4 Mplayer médialejátszó a gyári bőrével.
Blender térhatású animációk tervezője. 5   6 A lementett képkocka.

Műszaki rajz készítése a QCaddel. 7   8 A QCad nyomtatás­előnézete.
Betűtípus készítése FontForge­dzsal. 9 10 A PDFedit korrektúrázásra, javításra is használható.
66 ● A Mandriva Linux 2008 használata
További hasznos tippek
GRAFIKAI PROGRAMOKRÓL

Egy rajzolóprogram
Ha le szeretnénk alacsonyodni a Windows rendszerben alapból benne lévő rajzolóprogram szintjéhez, mindezt a
Linuxban is megtehetjük. A kulcsszó: KolourPaint. Letölthető itt: http://kolourpaint.org/. A program beállítható
elsődleges rajzolóprogramnak a népszerű Basket Note Pads jegyzetelő programhoz, amely csomagtelepítővel
telepíthető. Használható még az mtPaint, az Xpaint és a gyerekeknek szánt TuxPaint is. A két utóbbi csomagból is
telepíthető.

Fix-ca plugin GIMP-re


A digitális fotókról tüntetni el a színhibákat. A kromatikus aberráció (különösen a fehér háttér mellett látható, az ŝ
objektív hibájából eredő kékes-lilás elszíneződés) megszüntetése meglehetősen nehéz feladat. Egy plugin formá-
jában a GIMP-ben könnyen orvosolhatjuk a problémát. Telepíteni a gimptool-lal lehet. Ez a program a libgimp2.0-
devel csomagban van. Sajnos a nem develes csomagból hiányzik ez a program.
Feltelepíteni függőségeivel kell, amelyek szintén devel-, azaz fejlesztői csomagok:
• libatk1.0-devel
• libgtk+2.0_0-devel
• libgimp2.0-devel

A Mandriva Linux 2008 használata ● 67


A plugin letölthető a http://kcd.sourceforge.net/fix-ca.php címről vagy könyvünk honlapjáról.
Így kell telepíteni a plugint konzolból: gimptool-2.0 --install fix-ca.c
A GIMP-ben a Szűrők  Colors menüpont alatt érhető el. Mintaképek is láthatóak a fenti linken.

GIMP és Photoshop eltérések


Felmerülhet a kérdés, miben különbözik a két program, miben tud többet az egyik a másiknál.

• A Photoshop tud CMYK-ban dolgozni. A GIMP erre nem képes. A GIMPben csak RGB, szürkeárnyalatos és
indexelt színmód közül választatunk. Az RGB-s képek beágyazott színprofillal rendelkezhetnek.
• A Photoshopban van Layer Effect, amelyet bármikor utánállíthatunk. A GIMPben ilyen nincs.
• A Photoshopban van Proof Color: bármi is legyen a kép színtere, a nyomtatási színprofilnak megfelelő
színeket láthatunk a képernyőn. A GIMP ilyet is tud. Képernyőszűrők pont keresendő.
• Vektoros objektumok készülhetnek a Photoshopban. Ezekre még további LayerEffectet tehetünk. A GIMP-
ben ilyen lehetőség nincs.
• A Photoshopban van vektoros útvonalak készítése, ezeket utólag Path-ként vagy Clipping Path-ként
elmenthetjük, vagy exportálhatjuk, hogy az Illustrator is megnyithassa. A GIMPben is vannak vektoros
útvonalak, amelyeket lemezre menthetünk SVG formátumban, hogy megnyithassa az Inkscape.
• A Photoshopban különféle élsimítást lehet alkalmazni a betűkhöz, pl. crisp. A GIMPben ilyen nincs, itt csak
normál élsimítás van, ami kikapcsolható.
• A Photoshopban mind RGB-ben, mind CMYK-ban letárolható a színpaletta, GIMPben csak RGB-ben.
• A Photoshopban és a GIMPben is megjeleníthetőek a színcsatornák. A GIMPben csak RGB vagy szürke-
csatorna jeleníthető meg, ugyanakkor a színkeverőben CMYK-s értékek is láthatóak.
• A Photoshopban a rétegek mérete automatikusan kiterjesztődik a rajta lévő objektumoknak megfelelően. A
vászonról le is lógatható az objektum. A GIMPben egyedileg lehet módosítani a réteg határvonalát. A határ-
vonalon kívül nem lehet mindaddig festeni, amíg ki nem terjesztettük nagyobbra.
• A Photoshopban a kijelölés automatikusan lebegővé válik és mozgatható. A GIMPben ezt először lebegővé
kell tenni, csak ezután válik mozgathatóvá.
• A Photoshopban, mivel bármilyen színtérben dolgozhatunk, nem muszáj szétválasztanunk a csatornákat, ha
csak az egyiken szeretnénk szerkeszteni. A GIMPben csak RGB-ben vagy szürkeárnyalatban tudunk a
csatornába nyúlni. Ahhoz, hogy Lab-ban vagy CMYK-ban tudjunk szerkeszteni, előtte színkomponensekre
kell bontanunk, külön-külön manipulálni azokat, majd utána újra összeállítanunk.

Ingyen Xara
A Xara egy ingyen vektoros rajzolóprogram. Van fizetős és demo változata is. Létezik a Xara Xtreme Windowsra
is. Sokan azt ismerik. Linuxra van ennek is ingyenes verziója. Mi a 0.7-es verziót ajánljuk (rev. 1785). Vetekszik a
tudása az Inkscape-ével és a fizetős Illustratoréval. Ugyanakkor a demó verzió szerényebb tudású.

Néhány főbb tulajdonság, ami nincs az Inkscape-ben.

• Drop shadow változtatható effektként. Hasonló


a photoshopos Rétegeffekthez, bármikor
visszatérhetünk és adhatunk neki új értéket.
• Borítékolni is tud. Torzítja a szövegdobozokat,
síkidomokat. Inkscape-ben is van ilyen
lehetőség, de körülményes használni.
• CMYK színkeverést is tud. Az ingyenes verzió
csak RGB-ben dolgozik.
• Látványos bevéset effekt. Sokkal szebb és
valóban látványos.
• Saját bevallásuk szerint sokkal gyorsabban
rendereli a sokszögeket, mint az Illustrator.
• Exportálni tudunk PNG-be, PDF-be, TIF-be,
SVG-be, EPS-be. A demó verzió csak RGB-
ben átméretezés és más beállítás nélkül
működik.

68 ● A Mandriva Linux 2008 használata


MULTIMÉDIÁS PROGRAMOKRÓL

Flash Player
A Flash Player általában plugin formájában tölthető le Linuxra. Használhatja a Firefox és más böngésző is.
Lézetik külön futtatható programként is. Csomagban található GNOME-ra az swfdec-gnome. Telepítés után az
swfdec-player indítható. Ez sajnos a 0.6-os verziójú libet használja. Ha ezzel nem lehet lejátszani az SWF fájlt,
akkor használható az Adobe cég standalone (különállóan futtatható) verziója. Egy Linuxra való debugert tartalmaz a
letöltött tömörítvény. Benne megtaláljuk a futtatható Flash Playert is. Csak be kell tenni a /bin könyvtárba és
használható. Letölthető az Adobe lapjáról. A legújabb fejlesztői TAR.GZ fájlt kell letölteni.

MÁS RENDSZEREKKEL VALÓ KOMPATIBILITÁS MEGTARTÁSA


Egy nagy hibája van más kereskedelmi termékeknek a Linuxszal szemben, hogy nem olvassák más rendszerek
fájltípusait. A megoldás külső (természetesen) kereskedelmi termékek formájában áll a rendelkezésükre. A Linux
talán az egyedüli rendszer, amely csupa nyílt forráskódú programmal oldja meg mindezt. Itt számos olyan program
áll a rendelkezésre, amely tudja olvasni – még ha nem is tökéletes visszaadásban – a Windowson írt dokumen-
tumokat. Sok grafikus felület nélküli konvertáló program is áll a rendelkezésünkre.

A Windows és a Linux
A Windows saját, más irodai és multimédiás fájltípusai és partíciói a Linuxon a következő programok, ill. cso-
magok által olvashatóak:

Linux
Windows megjegyzés
parancs csomag program

Word for Windows 6.0 soffice <opc>1 OpenOffice.org Olvas, ír


RTF soffice <opc> OpenOffice.org Olvas, ír
RTF rtf-converter HTML-lé átalakítás
RTF unrtf LaTeX-hé, PS-sé átalakítás
RTF rtf2xml XML-lé átalakítás
RTF Ted Ted RTF szövegszerkesztő
WMV, WMA Mplayer Lejátszás
MP3 mpg123 mpg123 Mplayer Lejátszás
Office-dokumentumok OpenOffice.org Különféle verziókat ismer
Office-dokumentumok abiword-plugin-imexp AbiWord Plugin révén mást is
BMP GIMP Bitképeket olvas, ír
FAT16, FAT32 mount -t vfat <opc> mount Linux kernel2
NTFS ntfs-3g Írja és olvassa
NTFS ntfsprogs Segédprogramok
convertfs Fájlrendszer konvertálása
ZIP zip <opc> zip becsomagolás
ZIP unzip <opc> unzip kicsomagolás

Talán kevesen tudják, de a Microsoft Installable File System (IFS) SDK néven biztosít fejlesztői csomagot a prog-
ramozóknak, hogy azok különféle fájlrendszer-illesztőket készíthessenek Windows rendszerekhez.
Ext2 IFS driver for Windows néven készítettek egy illesztőprogramot, mely a Linux saját ext2, ext3 fájl-
rendszereit kezeli, képes az ilyen formátumú lemezeket olvasni, írni és majdnem minden olyan funkciót támogat,
amit Linux alatt is elérünk. Kivétel ezek alól a jogosultságok kezelése, a töredezettségmentesítés és egyéb hasonló
kritikus rendszerműveletek. A program ingyenesen hozzáférhető a fejlesztő honlapjáról.

A Macintosh és a Linux
Windows felhasználók sokat küszködnek a Macintoshon készült fájlok megnyitásával. A Macintosh átalakítja a
fájlt, így más rendszer hibásan (rosszul) vagy egyáltalán nem nyitja meg, nem képes értelmezni. A másik probléma a

A Mandriva Linux 2008 használata ● 69


Macintoshon használt Type1 típusú fontok konvertálása. A Windows felhasználóknak segédprogramokat kell
feltelepíteni maguknak, amelyekkel egyesével ugyan, de képesek a dokumentumokat átkonvertálni. A Linuxnál
kevesebb ilyen gond lehet, de lehetnek. Itt nekünk csak kettő kis segédprogram-gyűjteményt kell feltelepíteni.
Mindkettőben konzolos programok vannak.
Az egyik a macutils, amely a Macintosh fájlformátumokat tudja manipulálni:

Utilities for manipulating Macintosh file formats


The macutils package includes a set of utilities for manipulating files that are commonly used by Macintosh machines. Macutils includes utilities
like binhex, hexbin, macunpack, etc.
Install macutils if you need to manipulate files that are commonly used by Macintosh machines.

A másik a t1utils, amellyel betűtípusokat tudunk átalakítani olvasható formába:

Programs for manipulating PostScript Type 1 fonts


The t1utils package is a set of programs for manipulating PostScript Type 1 fonts. It contains programs to change between binary PFB format
(for storage), ASCII PFA format (for printing), a human-readable and editable ASCII format, and Macintosh resource forks.

Ez utóbbi csomagban szereplő t1unmac program segítségével lehet Macintoshon működő fontot használhatóvá
tenni valahogy így: t1unmac macintoshonhasznaltfont ujfontnev.

Infó.  Az, hogy eredetileg milyen kiterjesztés volt, sajnálatos módon nehéz kideríteni, mert a Macintoshon nem igazán használnak 
fájlkiterjesztéséket, azaz nincs pont és utána három betű. A Macintosh az első használat során egy  fork­ot tesz a fájlba, amitől az 
olvashatatlanná válik vagy válhat más rendszerben, ezért kell „unmekintosítás”­t végezni a fájlokon.

A Macintosh saját, más irodai és multimédiás fájltípusai és partíciói a Linuxon a következő programok, ill. cso-
magok által olvashatóak:

Linux
Macintosh megjegyzés
parancs csomag program

Mac­es fájlok macutils Fájlok átalakítása


PS Type 1 font t1unmac <opc> t1utils Betűtípus átalakítása
MOV, QT Mplayer Audiót, videót lejátszik
HFS mount -t hfs <opc> mount Linux kernel 
HFS+ mount -t hfsplus <opc> mount Linux kernel 
HFS hfsutils HFS írása és olvasása
HFS+ hfsplusutils HFS+ olvasása
convertfs Fájlrendszerek konvertálása
ŝ SIT sit <opc> stuffit becsomagolás (Aladdin3)
SIT unsit <opc> unstuff kicsomagolás (Aladdin)

1 Az <opc> helyett a szokásos további paraméterek, opciók.


2 A mount további támogatott fájlrendszerei: adfs, affs, autofs, coda, coherent, devpts, efs, ext, ext2, hfs, hpfs, iso9660, minix, msdos, ncpfs,
nfs, ntfs, proc, qnx4, romfs, smbfs, sysv, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xiafs. Ezeket a linux/fs/filesystems.c fájlból veszi.
3 Kereskedelmi termék. Az Aladdin Expander Linuxra szánt ingyenesen használható verziója.

Infó. A Linux­ban előszeretettel használt fájltípusok a következők: PNG bitkép, SVG vektoros rajz, OGG audió/videó, TEX, LYX, BIB, DVI 
szöveges fájlok. Nagyon sok program  XML­be menti a fájljait, amelyet aztán könnyen használhatunk más programban is. Az UNIX­ 
rendszerek alapértelmezett képformátumai – PBM, PGM, PPM – ma már nem használatosak.
Tipp! Az animált GIF­et a GIMP megnyitja és szerkeszti anélkül, hogy más programra szükség lenne. A fájlrendszereket a megfelelő 
fájlnév­kódolással kell felcsatlakoztatni. Ha nem tudjuk pontosan milyen, használjuk az auto beállítást.

70 ● A Mandriva Linux 2008 használata


A tavaszi kiadásról
A Mandriva Linux One 2008.1 DVD-je 2008 tavaszán jelent meg, ezért kapta a Spring nevet. Jelen könyvünk
harmadik kiadásának megjelenése előtt már megjelent a 2009.0-ás verzió, amely számos újítással bővült.

Letölthetőség
A 2008.1-es kiadás letölthető a Mandriva honlapjáról: http://mandriva.com. A 2009.0-ás verzió már magyar
szerverről is letölthető : ftp://ftp.fsn.hu/pub/linux/distributions/mandriva/official/iso/2009.0.

Jellemzők
• Kernel: 2.6.24.4-desktop-1mnb
• KDE: 3.5.9
• GNOME: 2.22

Programok és verzióik
Csak a legismertebb programokat soroljuk fel verziószámukkal. Ezek a 2008.1-es DVD-n találhatóak.

Iroda: Internet:
Abiword 2.6.0 (újabb verziók jelentek meg) Rfbdrake 1.4 (távoli adminisztráció)
KOffice 1.6.3 (irodai) FileZilla 3.0.8.1 (Ftp-kliens)
OpenOffice.org 2.4.0 (újabb verziók jelentek meg) Kopete 0.12.7 (csevegő)
Scribus 1.3.9.11 (újabb verziók jelentek meg) KTorrent 2.2.5 (Torrent-kliens)
QCad 2.0.5.0 (2D-s műszaki rajz készítése) Mozilla-Firefox 2.0.0.13 (újabb verziók)
Pidgin 2.4.1 (csevegő)
Egyéb:
Brasero 0.7.1 (CD/DVD-író) Hang és videó:
digiCam 0.9.3 (fényképezőgép) Amarok 1.4.8 (zenelejátszó)
GIMP 2.4.5 (újabb verziók jelentek meg) Audacious 1.4.6 (mp3-lejátszó)
Inkscape 0.45.1 (újabb verzió jelent meg) Audacity 1.3.4 beta (hangszerkesztő)
Kdevelop 3.5.1 (C/C++, KDE/C++ stb.) Mplayer 1.0-rc2 (médialejátszó)
K3b 1.0.4 (újabb verzió jelent meg) Rhythmbox 0.11.5 (zenekezelő és -lejátszó)
Wine 0.9.58 (újabb verziók jelentek meg) Totem 0.10.17 (médialejátszó)

A Mandriva 2009.0 rendszerigénye:


Processzor: bármelyik Intel®, AMD vagy VIA CPU.
A Mandriva Linux 2009.0 újdonságai  ŝ
RAM: legalább 512MB, ajánlott 1GB. • Kernel: 2.6.27 (rc8.27)
Merevlemez: legalább 2GB, ajánlott 6GB. • KDE: 4.1.2 és a 3.5.10
Grafikus kártyák: NVIDIA®, ATI™, Intel®, SiS, • GNOME: 2.24.0
Matrox,VIA. A 3D-képességek csak az NVIDIA • OpenOffice.org 3.0
GeForce (8800-tól felfelé), ATI™ Radeon 7000-től HD • Wine 1.1.4
3870-ig, vagy Intel® i845-tól x4500HD-ig. • Firefox 3.03
• GIMP 2.4.7
3D-s gyorsítás csak bizonyos esetekben elérhető.
• CUPS 1.3.8
Hangkártyák: összes Sound Blaster, AC'97 és HDA • A DVD­n 6861 main és
kompatibilis. A Creative Labs X-Fi kártyák jelenleg • 11113 contrib csomaggal.
nem támogatottak.
DVD meghajtó, ha DVD-ről telepítünk, egyébként CD.
SATA, IDE, SCSI, SAS: legtöbbjét non-RAID
üzemmódban támogatja, néhányat RAID-ben.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 71


Kislexikon
access point L. hozzáférési pont. nak és az iTunes programoknak köszönheti (mivel az  átjáró A TCP/IP hálózatokban az ~ egy olyan kiszolgáló 
Access   Violation  A   védett   módú   rendszerekben   egy  AAC   az   alapértelmezett   iTunes   kodek).   Hatékony  gép, amely két, vagy több helyi hálózat között biztosít 
memóriaterülethez történő illetéktelen hozzáférési kí­ hangkódolási   tulajdonságai   alacsony   bitsebességek  összeköttetést egymással, ill. az internet többi részé­
sérlet során keletkező hiba vagy kivétel, amely gyak­ esetén jelentősebb. vel. Ha adatot küldünk valamely hálózatba, mely nem 
ran a program futásának végét is jelenti. AIFF Az Apple által kifejlesztett digitális hangformátum,  a mi hálózatunkon van, akkor az az adat akár 10­20 
account  Kontó,   felhasználói   hozzáférés,   terület.  Az  amely   az   Electronic   Arts   és   a   Commodore­Amiga  ~n is keresztülmehet, mire eléri a célállomást. Az ~ 
internetes   kiszolgáló   gépeken   minden   felhasználó  közös   fejlesztésű   1985­ben   bemutatott   IFF   formá­ lehet akár egy erre a célra felállított külön számítógép 
rendelkezik   internet   ~al,   amely   magában   foglal   egy  tumán   alapul.   Általában   Macintosh   számítógépeken  vagy speciális hálózati eszköz.
saját, ún. HOME könyvtárat, egy elektronikus levele­ használják. attribútum  Az   állományok   egy   speciális   jellemzője, 
zési   címet   (e­mail),   ill.   különböző   szolgáltatásokhoz  algoritmus  Olyan számtani, logikai képlet, amely pon­ amely   különféle   tulajdonságokat   határozhat   meg. 
biztosít   különféle   elérési   jogokat.   A   hagyományos  tosan meghatározott szabályok, utasítások együttese  Például   a   fájlok   ~a   meghatározhatja,   hogy   az 
felhasználói hozzáférés a legtöbb program elindítását  egy bizonyos probléma megoldásához. rendszerfájl   (System),   rejtett   (Hidden)   vagy   csak 
lehetővé teszi, a legtöbb helyre bejárást enged. analóg  Az   ~   jel   egy   folyamatosan   változó   jel   idő   és  olvasható (Read only).
ACPI Nyílt ipari szabvány a PC­k és hordozható számí­ amplitúdó   szerint.   Az   ~   kifejezést   többnyire  avatar  Egy valós személy virtuális valóságban történő 
tógépek energiafelvételének, valamint a különféle esz­ elektronikus  értelemben használják,  bár  mechanikai,  megjelenítésére   használt   helyettesítő   kép,   grafika. 
közök és hardverkomponensek szabályozására. 1996  pneumatikus, hidraulikus és más rendszerek is hasz­ Ilyen például egy azonnali üzenetküldőben a felhasz­
decemberében   véglegesítették,   melyet   a   HP,   Intel,  nálhatnak ~ jeleket.  nálót   reprezentáló   ikon,   vagy   egy   fórumban   a   fel­
Microsoft, Phoenix és a Toshiba fejlesztett. animált GIF A GIF képformátum mozgóképsorokból álló  használóhoz tartozó kép.
ActiveX  Microsoft által kifejlesztett Windows alapú irá­ változata.   Különösen  alkalmas   kisméretű   animációk,  AVI  Audio   Video   Interleave.  Egy   multimédia   fájl­
nyító rendszer, amely a világháló oldalain a tartalom  rajzfilmek készítéséhez. A gyakorlatban ezek egymás­ formátumra utal, amit a Microsoft fejlesztett ki 1992­
különleges   megjelenítését,   mozgatását,   ellenőrzését  hoz csatlakoztatott, egymást követően lepergetett kép­ ben eredetileg a Video for Windows részeként. Az AVI 
teszi lehetővé. kockákból   állnak.   Egy   ~   legfeljebb   256   tetszőleges  kiterjesztés   tulajdonképpen   egy   gyűjtőnév,   amely 
adatátviteli   sebesség  A   másodpercenkénti   továbbít­ színből állhat (pl. 240 alap + 16 Windows szín). fájlszerkezetet határoz meg.
ható maximális adatmennyiséget fejezi ki, vagyis az  Animated Portable Network Graphics Az eredeti PNG  backup  Tartalék   másolata   fontos   adatoknak,   vagy 
információáramlás   mértékét.   Mértékegysége   a   bps.  állományformátum nem hivatalos kiterjesztése, amely  működési utasítások rendszerének biztonsági okokból 
Nem   összekeverendő   a   továbbított   hasznos   adat­ lehetővé teszi az animált GIF­hez hasonló állományok  készített másolata.
mennyiséggel, amelyet Bps­ben adnak meg. létrehozását,  miközben  visszafelé kompatibilis  a  ha­ banner  Fejléc, sáv.  Olyan GIF, JPG, BMP vagy PNG 
adatbázis Adatmezőkből álló rekordok rendezett halma­ gyományos PNG­vel. raszteres állomány, amely weboldalak tetején helyez­
za. Logikai szerkezettel rendelkező, információk táro­ anonymous   FTP  nyilvános   hozzáférésű   állományok  kedik el. A rajta lévő grafikai elemek reprezentálják az 
lására   és   visszakeresésére   szolgáló   számítógépes  letöltése   internetes   fájlszerverekről,   az   „anonymous”  adott oldalt, ezért a ~ használható reklámcéllal is.
állomány. (vagy az „ftp”) szót megadva belépési azonosítóként  beállításvarázsló  Egy   olyan   rendszerint   grafikus   fel­
adatkábel  Olyan speciális vezeték, amelynek segítsé­ és (általában) az e­mail címünket jelszóként. használói program, mely egy sor leegyszerűsített lépé­
gével  összekapcsolhatjuk  a  készülékeket  egymással  ANSI  American  National  Standards  Institute.  Amerikai  sen,   párbeszédablakon   keresztül   vezeti   végig   a   fel­
vagy más számítógépekkel. Nemzeti Szabványügyi Szervezet. használót, amely leegyszerűsíti a beállítási folyamatot.
adatsín A tényleges adatmozgás ezen zajlik. Az ~ek két  Anti­alias(ing)  Élsimítás.  A   képpontok   kontrasztos  benchmark  Olyan   teljesítménytesztelési   eljárás,   ahol 
legfontosabb paramétere a sebesség, melyet órajel­ színe és alakja miatt kialakuló fűrészfogasság elsimí­ egy   vagy   több   program   futtatásával   relatív   teljesít­
ben (MHz­ben) mérnek, valamint a szélessége, amely  tása   árnyalással   és   elrendezésük   módosításával  ményinformációkat kapunk az adott gép vagy egyes 
a  továbbítható  adatmennyiséget  adja  meg, amit  bit­ képernyőn és nyomtatásban. elemeinek teljesítményéről, képességeiről.
ben mérünk. AppleTalk Az Apple Computer által kidolgozott hálózati  betűtípus Betűrajzolatok sorozata, melyek egy bizonyos 
ADC  Analogue/Digital Converter.  Aanalóg/digitális  áta­ szabvány   Macintosh   számítógépek   és   más   típusú  betűképen   belüli   karaktereket  írnak   le  egy   karakter­
lakító. gépek   közötti   kommunikációra.   Két   változata   van:  készletben.   A   digitális   ~okban   a   karakterek   képeit 
Address Resolution Protocol  Minden számítógépnek  Localtalk (235 kbit/s) és Ethertalk (10Mbit/s). kétféleképpen   lehet   ábrázolni:   raszteres   bitképként 
a   hálózaton  van  egy   táblázata,   amelyben  felsorolja,  applet  Java   nyelven   írt   program(ka)   többek   között   a  vagy vektoros formában.
hogy   milyen   Ethernet   cím   (MAC   address)   milyen  weboldalak mozgalmasabbá tételére. A Java futtatá­ BIOS Basic Input/Output System. A számítógép alaplap­
internet címnek (IP) felel meg. Ennek a táblázatnak a  sára alkalmas  webkliensek  szükség esetén automa­ ján lévő apró chip­be integrált program. Ez vezérli a 
karbantartását   a   rendszer   egy   protokoll,   az   ARP  tikusan letöltik a megfelelő ~et a kiszolgáló gépről és  bemeneti eszközöket, pl. a merevlemezt, vagy állítja 
segítségével végzi. végrehajtják azt. be a pontos időt. Gombelemmel táplált memória őrzi 
Adobe Acrobat Reader  v.  Adobe Reader  Az  Adobe  ARJ  Robert K. Jung által  kifejlesztett archiválási állo­ meg a beállításokat.
cég   által   több   operációs   rendszerre   is   kifejlesztett  mányformátum, amely a 90­es években az egyik leg­ bit  A   legkisebb   információs   egység   a   számítástech­
freeware program PDF állományok nézegetésére és  népszerűbb   és   legmegbízhatóbb   tömörítési   formá­ nikában. Értéke lehet 1 vagy 0, mivel a kettes szám­
nyomtatására,   mely   újabban   a   webkliensekbe   is  tumnak számított. A név az  Archived by Robert Jung  rendszerben dolgozik.
integrálható. kifejezés rövidítése. bitképfontok  Olyan  betűtípusok,   amelyek   raszteresen 
Adobe   Acrobat  Az   Adobe   cég   által   több   operációs  árnyékolatlan   csavart   érpár  A   csavart,   vagy   más  tartalmazzák a betűket elsődlegesen képernyőre.
rendszerre is kifejlesztett fizetős programcsomag PDF  néven sodrott érpár két szigetelt, egymásra spirálisan  BMP  Bitmap.  Állományformátum   raszteres   képeknek. 
állományok   megtekintésére,  szerkesztésére,  készíté­ felcsavart rézvezeték. A csavarás a két ér egymásra  Egy igen régi és elterjedt képformátum, amelyet a leg­
sére   (PDF   Writer),   PS­ből   való   konvertálására  hatását küszöböli ki. Ezekből a párokból rendszerint  több számítógépes program képes kezelni.
(Acrobat Distiller). többet fognak össze közös burkolatban. bookmark  Könyvjelző.  Böngészőprogramoknál   URL­
Adobe Flash Az Adobe cég által fejlesztett multimédiás  ASCII  American   Standard   Code   for   Information   címek   gyors   megjegyzésére,   és   ezek   gyors   lehí­
technológia,   amely   az   interneten   az   egyik   legnép­ Interchange.  Amerikai   szabványos   információcsere­ vására.
szerűbb   módja   interaktív,   animációs   weblapok   és  kódrendszer. bootolás  (Rendszer)behúzás.  Egy   több   részből   álló 
komponensek készítéséhez. ASF A Microsoft által kifejlesztett audio/video formátum,  folyamat, melynek során az operációs rendszer is be­
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line.  Nagysebes­ elsősorban médiafolyamokhoz. A formátum nem ha­ indul. A számítógép  bekapcsolásakor  elindul  a boot 
ségű digitális adatátviteli technológia, ahol a feltöltési  tározza meg a tartalmat, hanem csak a video/audio  folyamata, mely az operációs rendszer beindulásával 
sebesség   alacsonyabb   a   letöltési   sebességnél   –  folyam szerkezetét. ér véget.
aszimmetrikus sebesség. ATAPI  AT   Attachment   Packet   Interface.  Meghajtó  bootmanager Rendszer(be)töltő program. Lásd ott.
Advanced Audio Coding Szabványosított veszteséges  illesztési   felület,   melyen   keresztül   merevlemezektől  bővítmény Egy adott szoftverbe vagy hardverbe opcio­
hangtömörítési   formátum.   Az   MP3   kódolási   eljárás  eltérő  egységeket, mint  például   optikai  meghajtókat,  nálisan   beépíthető,   annak   képességeit   bővítő   vagy 
továbbfejlesztett   változata.   Népszerűségét   az   iPod­ szalagos egységeket és más eszközöket csatolhatunk  módosító,   kiegészítő   modul.   Számos   webböngésző, 
számítógépeinkhez.

72 ● A Mandriva Linux 2008 használata


grafikus program és egyéb alkalmazás bővíthető ilyen  csomagstatisztika Olyan program és az általa készített  DTP  Desktop Publishing.  Kiadványkészítésre (könyvek, 
pluginekkel. lista, amely felsorolja a telepített csomagokat, és el­ folyóiratok készítésére) használt programok csoportja 
C# Magas szintű programozási nyelv, melynek alapja a  mondja róluk, hogy melyiket mikor telepítették és azó­ és a hozzá tartozó hardveres megoldások együttese. 
C++ és a Java. A ~­et a Microsoft fejlesztette ki és  ta hányszor lett használva. A rendszergazda ezután  Ilyen, pl. a Scribus, ill. társprogramjai.
2000 júniusában mutatták  be  először  a .NET keret­ eldöntheti, hogy a kevésbé vagy egyáltalán nem hasz­ e­book Elektronikus könyv. L. ott. 
rendszerrel. 2003­ra a ~ ISO szabvány lett. nált   csomagokat   eltávolítsa­e   a   gépről,   így   felsza­ elektronikus könyv Elektronikus  (digitális) megfelelője 
C++  Magas  szintű   programozási   nyelv,  melyet  Bjarne  badíthat helyet. egy   hagyományos,   nyomtatott   könyvnek.   Előnyei   a 
Stroustrup fejlesztett ki a Bell Labs cégnél 1983­ban.  csomagtelepítő  Olyan program, amely csomagot bont  helytakarékosság   és   az   egyszerű   sokszorosítás,   to­
Az   új   ~   egyebek   mellett   objektumorientált   képessé­ ki és telepíti a benne lévő fájlokat a csomagban lévő  vábbítás.   Általában   PDF,   DJVU   vagy  comicbook 
geket ad elődje, a C nyelv képességeihez. beállítások alapján. Előnye, hogy az egyes csomagok  kiterjesztésű állományok.
cache 1. Olyan könyvtár (vagy fájl) ahova a programok  nem tartalmazzák magát a telepítőprogramot. Maga a  email Electronic mail. Elektronikus levél.
gyorsítási céllal  mentenek fájlokat, pl. webböngészők  telepítőprogram egyenlő a ~vel. e­mail client E­mail kliens. Levelező utasítási rendszer, 
a képeket. A ~­elés kikapcsolható, ekkor a kívánt fájlt  cső  Olyan egyszerű eszközök, melyek lehetővé teszik,  magyar szempontból lényeges, hogy a mai levelező 
újra le kell tölteni, így több időre van szükség az adott  hogy   egy   program   bemenetét   egy   másik   program  rendszerek többsége támogatja az ékezetes magyar 
oldal megtekintéséhez.  2.  Olyan memória a központi  kimenetéről vegye. levelezést.
egységben (CPU), amely gyorsabb a hagyományos­ database Adatbázis. L. ott. e­mail melléklet  Az elektronikus levélhez  csatolt szö­
nál, de jóval kevesebb adatot tud tárolni, így a számí­ desktop  Munkafelület,   asztallap.  Grafikus   megjele­ veg,   kép,   szoftver,   videó,   illetve   egyéb   tetszőleges 
tási   műveletek   elvégzését   magában   a   CPU­ban  nítésű rendszereknél használatos munkafelület, amely  állomány. A mai levelezőprogramoknál a MIME vagy 
gyorsítja. a   képernyőn   egyszerre   jeleníti   meg   a   legfontosabb  UUENCODE   kódolás   segítségével   a   levélhez   nem 
CAE  Computer   Aided   Engineering.  Számítógéppel  tartozékokat, utasítási rendszereket, ikonokat. csak szöveget, de képeket, és fájlokat is csatolhatunk.
segített mérnöki munka. desktop computer Asztali számítógép. ERP  Enterprise   Resource   Planning.  Vállalatirányítási 
CAD  Computer Aided Design. Számítógép által támo­ DHCP  Konfigurációs   információkat   és   paramétereket  rendszer. A Mandrivában használható program neve: 
gatott   tervezés.  Műszaki   rajzok   készítését   lehetővé  szolgáltat a hosztszámítógépek számára. A ~ kliens­ Tiny ERP.
tevő programok, pl. QCad. szerver modellre épül, ahol a kijelölt szerver hálózati  ESS Employee Self Service. Munkavállalói önkiszolgáló 
CAM  Computer   Aided   Manufacturing.  Számítógéppel  címet   és   konfigurációs   paramétereket   szolgáltat   a  szolgálat.
segített gyártás. hosztgépek dinamikus konfigurációjához. ext2 Second Extended Filesystem. A linuxos operációs 
CAP Computer Aided Planning. Számítógéppel segített  DHTML  Dynamic   Hypertext   Markup   Language.  Dina­ rendszerek saját fájlrendszere. Az ~ támogatja a hosz­
tervezés. mikus   hipertext   jelölési   nyelv,   a   HTML   nyelv   kiegé­ szú fájlneveket, a biztonsági jelzőket, a jelképes kö­
CAQ  Computer   Aided   Quality   Management.  Számító­ szítése. Segítségével dinamikusabbá tehető a HTML­ téseket, különbséget tesz a kis­ és nagybetűk között. 
géppel segített minőségbiztosítás. dokumentum   megjelenése.   Előszeretettel   használják  Hátránya, hogy a 2GB­nál nagyobb fájlokat egyelőre 
CE Concurrent Engineering. Egyidejű tervezés. menük, gombok készítésére. nem támogatja.
CGI  Common Gateway Interface.  Világhálót kiszolgáló  device  Eszköz.  Különböző hardveres kiegészítők elne­ ext3  Third   Extended   Filesystem.  Több   UNIX/Linux 
segédprogram. A ~­specifikációk írják le, hogy a HTTP­ vezése, pl. a modem vagy a hangkártya. Az eszközök  rendszer újabb fájlrendszere, pl. a Mandriváé is.
kiszolgálók   hogyan   kommunikálnak   a   küldött   infor­ szoftveres   lekezelésére   léteznek   a  device   driver­ek,  fájl  (Adat)állomány.  A ~ok adatok gyűjteményei. Egy ~ 
mációkat ténylegesen feldolgozó programokkal. eszköz­illesztőprogramok. lehet szöveges, s ekkor az ember számára is olvas­
CIM  Computer  Integrated Manufacturing.  Számítógép­ digital  Olyan rendszer,  ahol  az  információt  számérté­ ható  formában  találhatóak  benne   adatok,  szövegek, 
vezérelt/robotvezérelt gyártás.  kekre bontva tárolják, melyeket rendszerint bináris for­ de tartalmazhat egy programot is, s akkor az futtatható 
CIP  Computer   Integrated   Processing.  Számítógép­ mában   írnak   fel,  szemben  az   analóg  rendszer  foly­ ~,  de létezik  tömörített  is, amikor  az  adatok  sűrítve 
vezérelt/robotvezérelt feldolgozás. tonos jelfolyamával. A jel a kódolás során csak kétféle  lettek eltárolva benne.
client Kliens. L. ott. értéket vehet fel a bináris rendszerben, melyek 0, 1. FAQ  Frequently Asked Questions. Gyakran feltett kér­
CNC  Computerised   Numerical   Control.  Számítógé­ disk image Lemezlenyomat. A floppy, merevlemez, CD­  dések.  Olyan   magyarázati   módszer,   amelyben   egy 
pesített, számokkal vezérlés. vagy   DVD­lemez   teljes   tartalma   a   FAT­táblával,   a  kérdés és a rá adott válasz formájában segíti a fel­
Creative Commons v. CC Kreatív közös licenc. Kreatív   könyvtárstruktúrával, a fájlrendszerének összes adatá­ használót   szemben   a   kézikönyvvel,   ahol   hagyomá­
közjavak.  Olyan használati engedély, amely lehetővé  val   együtt   tárolásra   kerül   egyetlen   fájlba.   A   linuxos  nyos módon írja le a magyarázatot.
teszi a szerzői jogi oltalom (copyright) alá eső művek  terjesztésekhez   adnak   pl.   ilyen   lenyomatokat.   A   fájl  FAT Eredetileg DOS operációs rendszerek alatt használt 
tulajdonosainak, hogy az oltalom alatt álló jogok egy  kiterjesztése általában ISO. állományrendszer, melyet később a Windows is hasz­
részét a közönségre hagyományozzák, míg más ré­ disztribúció  Terjesztés.  Egy   eredeti   operációs   rend­ nált. Híresen lassú és megbízhatatlan, rossz a hibatű­
szét maguknak megtartsák. Mindezt változatos licenc­  szerre (ill. annak magjára, pl. a Linux és más hasonló  rése, meglehetősen helypazarló. Legnépszerűbb vál­
és   szerződésformákkal   segítik,   amelyek   lehetővé  ingyenes)  rendszerre épülő javított összeállítás. Egy  tozata a FAT16.
teszik például a teljes közkinccsé nyilvánítást éppúgy,  ~ban   már   előre   összeállították   a   rendszer   működé­ FAT32  A   korábbi   FAT16   állományrendszer   32   bites 
mint   számos   szabad   licencformát   a   nyílt   tartalom  séhez szükséges összes fájlt. A különféle ~k más­más  kiterjesztése,   mely   átlépi   a   FAT16   korlátait   és   akár 
biztosításához. A cél a jelenlegi szerzői jogi törvények  célközönségre specializálódtak. A TinyMe pl. elfér egy  maximálisan   2TB­os   partíciók   kezelésére   is   képes. 
problémáinak   elkerülése,   amelyek   a   tudás   megosz­ mini   CD­n   a   gyors   használatba   vétel   érdekében,   a  Napjainkban legtöbbször SDHC illetve 2GB feletti tá­
tását akadályozzák. Debian Linux  négy DVD­n sok hasznos programmal.  rolókapacitással rendelkező memóriakártyáknál hasz­
csatolt terminál Lásd konzol terminál. Több   száz   ~   létezik.   Ezekhez  az   interneten   tudunk  nálják.
CSCW Computer Supported Cooperative Work. Számí­ hozzájutni. FDD  Olyan adathordozó, amely egy vékony műanyag­
tógéppel támogartott közös munka. directory  Könyvtár.  Fájlok   vagy   további   könyvtárak  lemez   mágneses   felületén   tárolja   az   adatokat.   A 
csomag 1. Program­ vagy egyéb fájlösszeállítás, amely  csoportjának   elnevezése.   A   könyvtárak   fájlokat   és  korong   rendszerint   egy   erősebb   műanyag   házban 
tartalmazza   a   program   (ill.   a   kollekció)   összes  más   könyvtárakat   foglalnak   magukba,   így   segítve  foglal helyet, amely védi az igen sérülékeny adathor­
szükséges moduljait (magát a programot, a függvény­ azok könnyebb csoportosítását. dozó korongot. Ma már ritkán használják.
könyvtárakat,   ikonokat,   fontokat,   súgórendszert   stb.)  DM  Display   Manager.  Bejelentkezést   segítő   grafikus  file sytem Lásd fájlrendszer.
és azt a – szintén a csomagban található –  telepítési  program. FLAC  Egy fejlett általánosan használt nyílt forráskódú 
útmutatót,   amely   alapján   a   ~telepítő   a   végleges  Dolphin A KDE 4.1 környezet fájlkezelő alkalmazása. veszteségmentes audio tömörítést használó állomány­
helyükre   tudja   másolni.   A   csomag   nem   tartalmaz  drive  Meghajtó.  A   különböző   lemez­,   vagy   szalag­ formátum.   A   ~   úgy   csökkenti   az   állományméretet, 
futtatható   telepítőprogramot.  2.  Tömörített   állomány  típusok kezelésére alkalmas eszközök elnevezése, pl.  hogy közben nem áldozza fel az eredeti hanganyag 
másik elnevezése. 3. Pocket. Hálózati eszközök a ha­ a floppy, HDD, CD­ROM. minőségét.
tékony és gyors működés érdekébe a fájlokat (és a  driver Meghajtó. 1. Adattároló eszköz, floppy vagy me­ flash Egy olyan Adobe cég által fejlesztett multimédiás 
kapcsolatot   fenntartó   utasításokat   is)   kisebb   dara­ revlemezes.  2.  Eszköz­illesztőprogram.  Olyan   prog­ technológia,   mely   az   interneten   az   egyik   legnép­
bokra bonthatják (amelyeket külön tömöríthetnek is).  ram, amely az adott eszközt működteti. szerűbb   módja   interaktív,   animációs   weblapok   és 
Ezek a ~ok. A tűzfal a ~okat szűri. A küldött és fo­ D­SUB  D­Subminiature.  Eléggé   elterjedt   elektronikai  komponensek készítéséhez.
gadott ~okról ~statisztika (pocket log) készülhet. A ~ok  csatolófelület. Az egyik legismertebb változata a DE15,  flash   memória  Speciálisan   módosított   és   tovább­
a kliensnél állnak össze újra olvasható fájllá. a hagyományos monitorcsatlakozó. fejlesztett EEPROM memória. Maga a ~ önmagában 

A Mandriva Linux 2008 használata ● 73


egy gyűjtőnév, mivel igen sok különböző technológia  Windowsban közvetlenül a C: után lévő állományoké,  nagy részét is. A legfontosabb tulajdonsága, hogy a 
létezik, amelyekre flash technológiaként hivatkoznak. pl. C:/állomány.txt).  szövegben   lehetővé   teszi   a   keresztutalások   hasz­
FTP  File Transfer  Protocol. Fájlátviteli protokoll.  Olyan  GDM GNOME stílusú DM. Lásd ott. nálatát, azaz egy aláhúzással kiemelt szövegrészlet a 
meghatározott eljárás, melynek során egy távoli gép­ GNOME  GNU Object Modelling Environment.  Grafikus  szövegen   belül   máshová,   ill.   akár   a   WWW­n   belül 
ről  fájlokat hozunk  el,  vagy   teszünk  fel  oda  (termé­ felhasználói   környezet   saját   fájlkezelővel   és   munka­ akármelyik másik gépen elhelyezkedő szövegre vagy 
szetesen anélkül, hogy a fájlok eredetijét letörölnénk).  asztallal. A ~ Gtk+ alapon lett fejlesztve.  más fájlra mutathat.
A   fájlok   változtatás   nélkül   jutnak   el   hozzánk   ellen­ Gnome­commander A GNOME kétpaneles fájlkezelője. HTTP  HyperText   Transfer   Protocol.   HyperText   átviteli  
tétben a HTTP­vel. Gnome­terminal A GNOME saját terminál emulátora. protokoll. Olyan átviteli eljárás, melynek során a HTML 
FTP site  FTP­hely (lelőhely).  Az a hely, ahol sok fájlt  GNU/GPL  Generic Public License.  Általános nyilvános   fájlokat a WWW szerver kiadja a kliensnek. A HTML 
gyűjtöttek össze azzal a céllal, hogy azokat vagy a fel­ licenc.  Egyfajta használati engedély, melynek  lénye­ fájlban   lehetnek   utalások   más   fájlokra   is,   melyeket 
használók egy bizonyos köre, vagy az összes felhasz­ ge, hogy  a mű szabadon terjeszthető (akár  pénzért  esetleg a kért HTML fájllal együtt kell kiadni.
náló elérhesse, azt saját gépére áttölthesse. A FTP­ is), és szabadon módosítható, de a terjesztései és a  hub  Olyan   eszköz,   amely   számítógépek   összekap­
helyek célja különböző lehet: van, ahol csak egyetlen  módosítások   kötelezően   szintén   ~   alatt   kell,   hogy  csolását   teszi   lehetővé.   Az   összekapcsolódást   az 
operációs   rendszerhez   szükséges   programok,   vagy  megjelenjenek,  így  biztosítva, hogy  a  szabad tartal­ egyes gépeknek szoftveresen kell elvégezniük, mert a 
maga   az   operációs   rendszer   található,   van,   ahol  makból készült bármilyen származékos mű is szabad  ~ minden gépnek kiküldi az adatot. Vannak intelligens 
mindenféle rendszerre van mindenféle program és van  maradjon. ~­ok, amelyek csak a kívánt gép részére küldik át az 
rengeteg   egyéb   fájl,   mint   pl.   képek,   hangok,   ani­ GNU/Linux  A  Linus   Torvalds  által  készített   operációs  adatot. Half­duplex kapcsolatot biztosít.
mációk és van olyan FTP­hely is, ahol csak egyetlen  rendszer és annak javított változatainak összessége.  hyperthreading  Túlhúzás.  Olyan   technológia,   ahol   a 
szoftvernek találhatóak meg a különféle dolgai, ezek  Tk.   csak   a   rendszer   kerneljét   jelentette   kezdetben.  gyári   alapértelmezett   (vagy   más   megengedett) 
általában fejlesztői helyek is. Előnye,  hogy   nyílt  forráskódú,  bárki   belejavíthat,  át­ beállítások   helyett   más   beállításokat   is   képesek 
fájlrendszer  Egy   adattároló   eszközön   lévő   adatok  szerkesztheti  azt, vagy annak bármely származékos  vagyunk   beállítani   a   BIOS­ban,   hogy   teljesítmény­
struktúrája. A ~ határozza meg az állományok (fájlok)  kiadását (disztribúcióját). többletet csikarjuk ki a számítógépből. Egyes ~­képes 
és   könyvtárak   (directory;   folder,   mappa)   valamilyen  Grub  Rendszerbetöltést végző program,  bootmanager.  alaplapok hibás beállításai esetén nem tudják indítani 
rend   szerinti  letárolását.  Hatalmas   tárolófelületek   lé­ Többnyire a háttérben fut. A Mandriva a ~ot használja  a rendszert, ekkor automatikusan indítják a setup­ot, 
teznek, ezért fontos rendszerbe foglalni a rajtuk lévő  rendszerbetöltéshez. ahol (ha mást nem is) gyári beállításokkal folytathatjuk 
adatokat. GUI  Graphical   User's   Interface.  Grafikus   felhasználói  a   betöltést   megóvva   rendszerünket   a   meghibáso­
FAT File Allocating Table. Lásd partíciós tábla. felület. Environment; környezet, Lásd ott. dástól.
FAT­tábla Lásd partíciós tábla. hacker  Bányász, „buherátor”.  Olyan személy, aki prog­ ICQ  (E.:  ájszíkjú,   az   angol  I   seek   you  rövidítése) 
feature  Sajátosság,   fő   jellemző.  1.  Programokra,  ramok forráskódját, vagy rendszerek felépítését vizs­ Csevegő   (chat)   szolgáltatás   az   Interneten.   Haszná­
rendszerre   vagy   eljárásra   jellemző   tulajdonságok  gálja, s azokat különböző céllal megváltoztatja, ill. kie­ latához   regisztráltatnunk   kell   magunkat   egy   szerve­
összessége. 2. Olyan, többnyire szöveges, dokumen­ gészíti. ren, kapunk egy egyedi azonosítót (UIN), ami alapján 
tumba mentett külön beállítás, amelyet az adott vagy  half banner Félméretű fejléc. 234×60 pixeles banner. egy   ICQ­klienssel   ismerőseink   kapcsolatba   tudnak 
más program ki tud olvasni, és sajátjaként tud értel­ hard link Kemény hivatkozás. Olyan fájl a fájlrendszer­ lépni velünk.
mezni. Többnyire exportálásnál  lehet beállítani  bizo­ ben, amely egy másik fájl vagy könyvtár fizikai helyére  ID3 tag  Egy olyan metaadat tárolási formátum, melyet 
nyos kompatibilitás megtartása érdekében. Pl. HTML  mutat, így annak mozgatásával a ~ képes követni azt. az  MP3  állományoknál   használnak  a  zeneszámokra 
dokumentum   Wordből   való   mentése   után   tartal­ HDD  Hard  Disk  Drive.  Merevlemezes  meghajtó.  Lásd  vonatkozó információk tárolására, mint például a szám 
mazhat Word­beállításokat, újra megnyitva azt a Word  merevlemez. címe,   előadója,   dalszövege,   albuminformáció   vagy 
saját   dokumentumformátumként   értelmezi,   de   a  home   directory  Honkönyvtár,   saját   könyvtár.  Az   a  egyéb szöveges adatok.
webböngészők ezeket a ~­öket nem értelmezik. könyvtár, amely egy felhasználó sajátja. Bejelentkezés  infravörös port Infravörös adatkapcsolat. Ez egy rövid­
firewall Tűzfal. Lásd ott. után   ez   a   könyvtár   lesz   a   kiindulópontja,   alapértel­ távú adatkommunikációs megoldás különféle digitális 
font  Betűkészlet.  Olyan   fájl,   amely   tartalmazza   a  mezésben ide dolgozik, itt vannak a saját programjai,  eszközök közt.
betűtípus egy fajtáját, pl. normál, vastag vagy dőlt.  saját konfigurációs fájljai, itt tárolja leveleit és ide tölti  install  Telepítés.  Hardverek   üzembehelyezése,   szoft­
free for personal use  Magánhasználatra ingyenes.  A  le   a   programokat   a   hálózatról.   A   felhasználó   hon­ verek, operációs rendszerek gépre vitele, működőké­
készítője   olyan   licenccel   forgalmazza   a   termékét,  könyvtárában   úgy   rendezi   a   fájlokat,   könyvtárstruk­ pessé tétele, beállítása.
amelyet bárki használhat magáncélra (ekkor a termé­ túrát ahogy kívánja, viszont más felhasználó ide nem  interface  Illesztő  vagy  csatoló.  Olyan eszköz, melynek 
ket ingyenesen kaphatja meg), pl. saját weblap, fotóal­ írhat, innen nem törölhet. segítségével   hardveresen   vagy   szoftveresen   más 
bum   készítéséhez,   de   nem   használhatja   fel   keres­ Homepage Honlap vagy címlap. A World Wide Web­en  hardverekhez, vagy szoftverekhez lehet kapcsolódni. 
kedelmi céllal, pl. könyvben, kiadványokban, tv­ben, ill.  egy olyan oldal, lap, mely valakinek, vagy valakiknek a  Ilyen illesztő lehet pl. más­más elvek szerint működő 
nem terjesztheti pénzért. Ha mégis szeretné, licenc­ saját kiinduló helye. hardverelemek, vagy más protokollt követő szoftverek 
díjat kell fizetnie. hostname  Gépnév   vagy   gazdanév.  Az   Interneten   a  között.
full banner Teljes nagyságú fejléc. 468×60 pixel méretű  hálózati   kiszolgálóknak,   vagy   kliensgépeknek   külön­ interrupt  Megszakítás.  A   hardveres   kéréseket   meg­
banner. külön   saját   nevük   van.   A   teljes   értékű   neveknek  szakításokra időzítik, így a különböző hardveres esz­
full   vertical   navbar  Teljes   méretű   álló   navigációs   (FQDN,   Fully   Qualified   Domain   Name)   megkülön­ közök meghatározott időközökben jutnak hozzá a gép­
oldalsáv.  Olyan   banner­féle,   amely   mérete   72×392  böztetjük a domén (domain) és a hoszt (host) részét.  hez   (a   processzorhoz),   elkerülve   ezzel   a   hardver­
pixeles   álló   formátumú,   és   többnyire   a   HTML­doku­ Pl. a valaki.datanet.hu nevezetű gépnek a hoszt része  konfliktusokat.
mentum egyik oldalára teszik. Erre a területre hivat­ a valaki és a domén része datanet.hu, ennek megfele­ JAVA  Egy   objektumorientált   programozási   nyelv.   Jel­
kozásokat és más reklámokat tehetnek. lően   ennek   a   gépnek  valaki  a   gépneve.   Különböző  lemzője   a   függetlenség   az   operációs   rendszertől, 
gateway Átjáró. L. ott. doméneken lehetnek ugyanolyan nevű gépek is. amelyen   fut   (többé­kevésbé).   Olyan   kódokat   és 
gid  Group Identifier. Csoportazonosító.  Minden kiszol­ HOWTO  Hogyan.  A   ~­k   olyan   leírások,   melyekben  könyvtárakat tartalmaz, amelyek elősegítik a hálózati 
gálógépen a felhasználók különböző csoportokba tar­ egyes témakörök részletesen ismertetve találhatóak. programozást. Távoli gépeken is képes biztonságosan 
toznak, s minden csoportnak van neve, ill. száma. A  hozzáférési   pont  Olyan   számítógépes   vagy   hálózati  futni, pl. hálózati játékok.
rendszer a ~ alapján dönti el, hogy melyik fájl, melyik  eszköz,   amely   interfészként   szolgál   vezeték   nélküli  JAVA script A ~ programozási nyelv egy objektumalapú 
csoporthoz tartozik (és ennek megfelelően a felhasz­ kommunikációra alkalmas eszközök és a hálózat többi  szkript nyelv, amelyet weblapokon elterjedten használ­
nálók mely csoportja érheti el vagy módosíthatja). része közt. Sok ma fogalomba kerülő ~ (AP) beépített  nak.   A   ~   kód   vagy   a   HTML   fájlban   vagy   külön 
GYIK  Gyakran   Ismételt   Kérdések.   Magyarázat­gyűj­ hub, vagy switch funkciókkal is rendelkezik. (jellemzően JS kiterjesztésű) szövegfájlban van. Ezek 
temény. Az angol FAQ rövidítés magyar megfelelője. HTML  HyperText   Markup   Language.   HyperText   leíró­ a   fájlok   tetszőleges   szövegszerkesztő   programmal 
gyökér  1.  A   hierarchia   csúcsa   a   fájlrendszerben.  2.  nyelv.  Olyan különleges  nyelv, mely a webböngésző  szerkeszthetőek.
Hívjuk egy könyvtárba tett fájlokat úgy, hogy azok a  számára   leírja,   hogy   miképp   jelenítse   meg   a   leírt  job Feladat(sor). A felhasználó vagy rendszergazda által 
könyvtár gyökerében vannak. weboldalt.   A   ~   erre   különböző   elemeket   tartalmaz,  meghatározott   feladat(sor).   Az   elvégezendő   fela­
gyökérkönyvtár  A   partíció   hierarchiájának   csúcsát  melyek meghatározzák a megjelenítendő szöveg tulaj­ datokat,   utasításokat   a   feladatvezérlés   (~   control) 
képező hely. UNIX­rendszerekben közvetlenül a perjel  donságait, mint pl. vastagságát, méretét, színét, stb.  különböző eszközeivel lehet irányítani. Egy programot 
után található állományok vagy könyvtárak helye. (a  Természetesen tartalmazza a megjelenítendő szöveg  elindíthatunk pl. a háttérben (anélkül fut, hogy bármit 

74 ● A Mandriva Linux 2008 használata


kijelezne a képernyőre), miközben másik programot is  mát, így tudnak csatlakozni adatbázisokhoz, a levele­ micro   button  Kicsi   gomb.  Olyan   banner­féle,   amely 
használhatunk, leállíthatunk, újraindíthatunk, vagy el­ zésükhöz   stb.,   pl.   levelező   ~   program,   adatbázis   ~  mérete   88×31   pixeles   és   alkalmas   nyomógombok 
tehetjük a háttérbe. A cron segítségével a feladatokat  program vagy pl. Samba fájl­ és nyomtatómegosztás,  készítésére, pl. az ilyen méreten készült ikonra külső 
meghatározott időpontokban is elvégeztethetjük. mint kiszolgáló program. Ezek a programok többnyire  hivatkozásokat rendelhetünk. 
Joilet  Az  ISO 9660  szabvány Microsoft által fejlesztett  a háttérben futnak. M­JPEG  Olyan videóformátum, amelyben a képkocká­
kibővítése. Lehetővé teszi hosszú állománynevek és  KOffice Irodai programcsomag a KDE környezetre. kat   külön   tömörítik   JPEG   formátumba,   emiatt   első­
az   Unicode   karakterkészlet   használatát   CD­íráshoz.  Konqueror  A KDE saját fájlkezelő alkalmazása. Inter­ sorban   a   merevlemezalapú   vágórendszerekben   – 
Az állománynév hossza 64 karakter lehet (szóköz is  netböngésző funkcióval is rendelkezik. tehát   a   nemlineáris   videószerkesztésben   –   alkal­
megengedett). Konsole A KDE saját terminál emulátora. mazzák.   A   digitális   fényképezőgépek   többsége   is 
Joint Stereo Álsztereó megoldás, ahol az eredeti külön­ konzol   terminál  Olyan  terminál,   amely   fizikailag   köz­ olyan   AVI   videót   készít,   amelyben   ~   kódolású   a 
álló   hangcsatornákat   összekeverték   egyetlen   homo­ vetlenül a számítógéphez csatlakoztatott billentyűzet– videóanyag.
gén adatfolyammá. Ezzel eltűnik az eredeti hangcsa­ monitor párosból áll. Bizonyos rendszergazdai műve­ MM 1. Multimedia. Hanggal és képpel összefüggő prog­
tornák hangzása és romlik a hangminőség, mivel az e­ letek   csak   ~ból   érhetők   el,   azaz   sem   távoli   beje­ ramok   csoportja,   pl.   hangszerkesztő   és   ­lejátszó, 
redeti   információt   nem   lehet   tökéletesen   rekonstru­ lentkezéssel, sem terminál emulátorból. videófelvevő vagy ­szerkesztő programok.  2.  Multiple  
álni. környezet  Olyan megjelenítést lehetővé tevő program­ Master. Egyfajta betűtípus, ahol egy fájl tartalmazza a 
Journaling File System  Olyan állományrendszer, ami  csoport,   amely   futtatását   követően   grafikus   módon  betűváltozatokat, pl. vastagság, dőltség, vékonyság.
rendszeresen naplózza a változtatásokat, mielőtt azok  tudunk más programokat futtatni ellentétben a szöve­ modul  1.  A rendszermagba fordított eljárás, függvény 
végrehajtásra kerülnek. Az ilyen állományrendszerek  ges móddal. Legismertebb környezetek a KDE és a  bizonyos – többnyire – az inkompatibilitás megszün­
sokkal kisebb valószínűséggel sérülnek egy esetleges  GNOME. Lásd ott. tetése érdekében. 2. Állományok elnevezése, amelyek 
áramkimaradás esetén. LAN Local Area Network. Helyi hálózat. valamilyen funkciót látnak el. Pl. konvertálás, kötegelt 
JPEG  Joint   Photographic   Experts   Group.  Grafikus  library  Eljáráskönyvtár,   eljárásgyűjtemény   vagy   függ­ átnevezés. A ~ nem feltétlenül tartalmaz grafikus felü­
állományformátum,   illetve   az   ezt   kifejlesztő   csoport  vénytár. Olyan eljárások gyűjteménye, melyeket külön­ letet, ill. azt egy másik programból kell indítani (pl. a 
elnevezése.  A   ~  állóképek   rögzítésének  (igen  haté­ böző szoftverek használnak, hívnak meg. Az eljárás­ Krusader vagy az Amarok és bedolgozómoduljai).
kony   veszteséges   tömörítéssel   működő)   technikája.  könyvtár  segítségével a  már létező eljárásokat nem  mount  Beszerel(és), beilleszt(és)  vagy  (fel)csatolás.  1. 
Sajnos a képek kockásodása (pixelesedése) a techno­ kell  a programozóknak  újra és  újra megírniuk, mert  A fizikai értelemben vett szerelés elnevezése.  2.  A ~ 
lógia miatt erősebb tömörítésnél jelentősebb, mivel az  ezek   –   többnyire   –   szabványos   formában   léteznek.  fájlrendszerek  beillesztését jelenti a  kívánt  könyvtár­
egymás   melletti   néhány   pixelből   hoz   létre   egy   újat.  Windowsban többnyire  DLL  kiterjesztésű állományok  struktúrába. Az UNIX/Linux operációs rendszer behú­
Vö.: JPG. (dinamically   linked   library).   Linuxon   általában   külön  zás (boot) után az ún. root fájlrendszert ~olja először. 
JPG Grafikus állományformátum, illetve az ezt kifejlesz­ csomagban áll rendelkezésre „lib” előtaggal. Ez szükséges a rendszer futtatásához. Később újabb 
tő csoport. Pixeles, veszteségesen tömörítő grafikus  license  Licenc.  Olyan írás, amelyben a szerző nyilat­ és újabb fájlrendszerek illeszthetőek be, ill. távolítha­
fájlformátum. kozik művének használatba adásáról, vételéről. A mű­ tóak el, pl. a floppylemez vagy a pen drive.
KDE  K(ool)   Desktop   Environment.  Hatalmas,   felhasz­ vel kapcsolatos jogokat a ~ tartalmazza. Minden mű­ Nautilus A GNOME saját fájlkezelő alkalmazása.
nálószintű   grafikus   funkcióval   rendelkező   környezet  vet ~­szel kell forgalmazni, eladni vagy továbbadni. A  NFS Network File System. Olyan eljárás, mely egy távoli 
saját munkaasztallal és fájkezelővel. A környezet saját  szerző joga, hogy a művét vagy annak átdolgozását  rendszeren   használt   állományrendszert   tesz   elérhe­
irodai programcsomagot ajánl a felhasználói részére,  más   ~feltételekkel   más   vásárlónak   el­   vagy   oda­ tővé a lokális gép számára.
ez a KOffice. A ~ Qt fejlesztőkörnyezetben készült. adhassa. OCR  Optical   Character   Recognition.  Optikai   karakter­
KDM KDE stílusú DM. Lásd ott. LILO Egy rendszerbetöltő program neve. felismerő   program,   melyet   arra   terveztek   hogy   a 
kereskedelmi   termék  Olyan  szoftvertermék,   amelyért  link  Mutató,   kötés  vagy  hivatkozás.  1.  A   hypertext­ kézírást,   vagy   gépelt  szöveget   tartalmazó   szkennelt 
fizetni kell. A gyártójuk adhat ki korlátozott funkciona­ dokumentumokban   található   ~ek   más   dokumentu­ dokumentumok   szöveges   információit   szerkeszthető 
litással bíró  demó  vagy  freeware  változatot. Ezek is  mokra, vagy  fájlokra mutatnak.  2.  A  fájlrendszerben  számítógépes szöveggé konvertálja.
~ek, de nem tartalmazza egyik Linux­disztribúció sem,  található   kötések   segítségével   fájlokat   köthetünk  ODM Original Design Manufacturer. Olyan gyártó, mely 
csak   a   fizetős   PowerPack­ekben   lehet   benne,   vagy  össze. késztermékeket állít elő külső cégek számára, melyek 
magunknak kell külön telepíteni. Ilyen lehet pl. a videó­ login  Bejelentkezés.  Amikor   a   UNIX/Linux   operációs  „felcímkézik” és saját márkanév alatt adják tovább a 
kártya meghajtóprogramja. rendszerű gépeket konzolról, vagy terminálról használ­ gyártott terméket.
kernel  Rendszermag,   mag   vagy   törzsmodul.  Az  ope­ ni szeretnénk be kell jelentkeznünk (loggolnunk kell),  OEM Original Equipment Manufacturer. Olyan cég, mely 
rációs rendszer főmodulja, ez vezérli az eszközöket és  hogy  a rendszer eldönthesse kilétünket és  jogainkat  késztermékeket vagy alkatrészeket gyárt más cégek 
tart   kapcsolatot   a   programok   között.   Minden   Linux­ fájlokhoz,   ill.   utasításokhoz.   Természetesen   az   sem  számára,   melyek   továbbadják   saját   termékükként. 
disztribúció   ~e   visszavezethető   az   eredeti   első  kizárt, hogy a rendszeren kívül valamely más program  Sokszor   értéknövelt   termékként   is   nevezik   az   ilyen 
GNU/Linuxra,   hiszen   abból   fejlődtek   ki.   A   disztribú­ is kér tőlünk bejelentkezést, azonosítást. eszközöket.
cióknál   célszerű   tudni   a   fejlődéstörténetüket,   így  manual  Leírás   vagy   kézikönyv.  Az   operációs   rend­ OGG  Olyan univerzális médiaformátum, mely  többféle 
következtethetünk annak tudására. szerekben   többnyire   minden   parancshoz,   konfigu­ kodeket   tartalmazhat,   amelyek   következtében   egy 
kiterjesztett partíció  Olyan partíció, amely más partí­ rációs   fájlhoz   jár   egy   leírás,   vagy   kézikönyv,   mely  OGG média fájlban lehet hanganyag és videó. Létezik 
ción belül helyezkedik el, így a szülő partíció meghi­ tartalmazza, hogy az adott parancs mire használható  veszteséges   és   veszteségmentes   hangkódolási 
básodása esetén ez a ~ is elveszhet. Ezért célszerű  és hogyan működik. A Windowsban a súgórendszer  változata.
elsődleges partíciókat létrehozni. általában  hlp  kiterjesztésű   fájlok   összessége,  OpenOffice.org  Egy   szervezet   és   az   általa   készített 
kliens  Végfelhasználó.  1.  Hálózatba   kötött   számító­ Linuxban  man  utasítással   olvashatjuk   az   adott  irodai programcsomag elnevezése.
gépek végén dolgozó felhasználó. A ~ más szerve­ kézikönyv számunkra fontos fejezetét. OpenType font Olyan (a betűket vektorosan tartalmazó) 
rektől kér le információt. A ~ dolgozhat merevlemez  Linux Lásd GNU/Linux. fájl, amelyben speciális betűszemeket lehet definiálni, 
nélküli   billentyűzet–monitor   páros   (terminál)   előtt   is,  Mandriva   Linux  Francia   és   brazil   fejlesztésű  és azokat – az arra alkalmas programmal – haszná­
ekkor   közvetlenül   kell   csatlakoznia   egy   kiszolgáló  disztribúció. Elődjei a Conectiva és a Mandrake Linux  latba   venni.   Ilyen   pl.   a   szókezdő   vagy   ­végződésű 
géphez. 2. A felhasználó saját gépén futó szoftver. voltak. CD­s és DVD­s, sőt PowerPack kiadás is ren­ cirádás betűszemek. A felhasználó döntheti el, melyi­
kliensgép  Olyan   számítógép,   amely   előtt   végfel­ delkezésre   áll.   Ez   utóbbiért   fizetni   kell,   mert   olyan  ket   használja   a   sok   variáció   közül.   Ezt   az   opciót 
használó dolgozik. meghajtóprogramok   (és   más   kereskedelmi   progra­ beágyazott  szkriptekkel  lehet vezérelni  ellentétben  a 
kiszolgáló Olyan számítógép, amely központi szerepet  mok) is vannak benne, amelyek nem GNU licencűek. TTF­fel, ahol ilyen lehetőség nincs.
tölt be egy hálózaton belül. A ~ előtt általában nem ül  MBR  Master   Boot   Record.  A   merevlemez   adatterü­ Otto Az OpenOffice.org egy kabalaállata.
felhasználó.  Rajta   olyan  adatokat   vagy   programokat  letének fejléce. Az ide helyezett programocska (pl. a  partíció  A merevlemez összefüggő területének  logikai 
tárolhatunk (ill. futtathatunk), amelyeket a csatlakozott  rendszerbetöltő)   lefut   minden   egyes   rendszerindí­ (ugyanakkor   egymás   utáni   összefüggő)   felosztása. 
kliensek   elérhetnek.   A   ~   típustól   függően   lehet  táskor. Mindegyik rész egy­egy ~ maga, amelyhez való hoz­
internet­ vagy hálózati ~, levelező ~, adatbázis ~, stb.  merevlemez  Olyan   több   merev   lemezecskéből   álló  záférés   más   azonosítóval     (pl.   UNIX   rendszereknél 
A ~ gépen valamilyen ~ programot kell futtatni, amely  mágneses háttértáró eszköz, amelyen maga az ope­ hda1, hda2,  Windowsnál  C:, D: stb.) történik. Előnye, 
ellátja a klienseket. A kliensek tk. ehhez a programhoz  rációs rendszer, a programok és a dokumentumok is  hogy   az   egyik   ~   elromlása   esetén   a   másik   még 
csatlakoznak, így láthatják a ~ merevlemezének tartal­ elhelyezkednek. használható marad. Továbbá a fájlok fizikailag egy ~n 

A Mandriva Linux 2008 használata ● 75


maradhatnak, így kisebb a fájltöredezettség mértéke,  va tárolják az adatokat. nálhatjuk.
ill. bizonyos  típusú fájlok  egy  ~ra kerülhetnek,  pl.  a  RAID0 Olyan merevlemeztömb, amelynél az adatokat a  Samba  Egy  ingyenes   változatú  újraalkotása  az   SMB/ 
rendszer, a dokumentumok, az ideiglenes állományok,  vezérlő egymással kapcsolatban álló blokkokra osztva  CIFS  hálózati protokollnak, amely  fájl­  és  nyomtató­
gyorsítótár. Az UNIX­rendszereknél több ~t készíthet a  több   részben   rögzíti   a   rendelkezésre   álló   merev­ megosztást biztosít.
rendszertelepítő. lemezekre. Ez  a megoldás  nagyban növeli  az  írási,  sandbox  Homokozó.  Egy tesztelési célokra létrehozott 
partíciós   tábla  Olyan   táblázat   a   partíció   fejlécében,  olvasási teljesítményt. virtuális környezet, mely a még ki nem próbált prog­
amely  tárolja   a  partíciós   információt,  pl.   a   fájlok   és  RAID1  Olyan   merevlemeztömb,   ahol   kettő   vagy   több  ramkódok   tesztelésére,   azokkal   való   kísérletezésre 
könyvtárak   elhelyezkedését.   Minden   partíciónak   van  (páros   számú)   lemez   esetén   az   adatok   kétszer  szolgál.   Az   ilyen   ~   környezetek   megóvják   a   gazda 
egy ~'ja, ill. biztonsági másolata is. kerülnek   rögzítésre   úgynevezett   tükrözéssel.   Így  gépet, és azok adatait.
patch  Folt.  A foltok általában két forráskód közötti kü­ állandó   biztonsági   másolat   áll   rendelkezésre   min­ SATA  Serial   ATA.  Egy   új   szabvány,   mely   a   merevle­
lönbségeket  tartalmazzák.   Ez   egyrészről  azért  lehet  denről. mezeknek biztosít kapcsolódási felületet a számítógé­
jó, mert egy adott program újabb verziójának megje­ RAID5 Három vagy több merevlemez használata esetén  peken belül. Lényegesen gyorsabb mint az IDE, és a 
lenése esetén nem szükséges az új verzió teljes for­ lehetőségünk van olyan egység kialakítására, hol az  kábel is sokkal vékonyabb. Sávszélessége 1,5 Gbps.
ráskódját ismét letölteni, hiszen a szükséges változ­ adatok kis blokkokra bontva helyezkednek el a merev­ SATA 2  Az   eredeti   SATA  szabvány   továbbfejlesztése, 
tatásokat   a   foltok   hordozzák,   illetve   kisebb­nagyobb  lemezeken, miközben a lemezeken paritásos hibaja­ mely   3.0   Gbps   sávszélességet   biztosít,   ami   pont   a 
hibajavítások,   kiegészítések   esetén   általában   csak  vító kód is rögzítésre kerül. kétszerese a korábbi SATA csatoló szabványnak.
ezeket a néhány soros foltokat kell alkalmazni, s eb­ RAM Random Access Memory. Véletlen elérésű memó­ server  v.  szerver  Kiszolgáló   számítógép.   Lásd 
ben az esetben sem kell a teljes (javított) programot  ria.   Rengeteg   típusa   létezik,   és   mára   tk.   ez   egy  kiszolgáló.
beszereznünk. gyűjtőnév.   Ha   valahol   csak   a   RAM   kifejezést   látjuk  setup 1. A BIOS szöveges beállítóprogramja. A felhasz­
path  Útvonal.  1.  Lásd  ott.  2.  Környezeti   változóként  minden előtag nélkül, akkor rendszerint a számítógép  náló ezen keresztül tudja beállítani, engedélyezni az 
(általában csupa nagybetűvel) definiálhatóak útvona­ rendszermemóriájáról van szó. egyes  eszközöket. A  beállításokat aztán memóriába 
lak, így nem kell mindig begépelnünk a teljes útvona­ RAR  Az   egyik   legnépszerűbb   archiválási   állomány­ írja,   amelyet   gombelemmel   üzemeltet.   Elem   leme­
lat. A rendszer ebben a ~ban tárolt útvonalak mentén  formátum,   amely   támogatja   az   adatok   tömörítését,  rülése esetén (5­10 év használat után) a beállítások 
keresi   a   fájlokat.   Többnyire   a   rendszerprogramok  hibajavítást és a több részre történő darabolását is. elvesznek   a   számítógép   kikapcsolásakor,   új   elemet 
helyét,   vagy   a   rendszer   működésével   kapcsolatos  real time Valós idő. A felhasználással (szinte) egyszerre  kell berakni, majd megismételni a beállításokat.  2.  A 
fájlokhoz   vezető   utakat   definiálják   egy   ilyen   válto­ történő, igen gyors számítógépes folyamat. Ilyen lehet  program   első   használata   után   induló   beállító­   vagy 
zóban. például a konvertálás, adatátvitel vagy tranzakció egy  konfigurálóprogram.
PCI  Pheripheral   Component  Interconnect.  Egy  számí­ adatbázisban. shell  Héj. Parancsértelmező  vagy  burok.  A ~ az, ami 
tógépes   perifériák   illesztésére   szolgáló   sínrendszert  rendszergazda  Az   a   felhasználó,   aki   az   operációs  parancsainkat,   utasításainkat   értelmezi   és   rendszer­
takar, melyet az alaplapra lehet illeszteni. Egyike a ma  rendszert telepítette vagy olyan más felhasználó, aki­ szinten végrehajtja. Többféle ~ létezik, melyek műkö­
is használt számítógépes bővítő síneknek. nek  megvan   a   joga   az   operációs   rendszer  felügye­ dése,   parancskészlete   kisebb­nagyobb   mértékben 
PCMCIA  PC­kártyát   illesztő   szabvány,   mely   különféle  letére.   A   ~   rendszergazdai   jelszavat   adott   meg   a  eltér egymástól. A legnépszerűbb ~ek közé tartoznak 
bővítőkártyák és memóriamodulok illesztésére szolgál  telepítés során. E jelszó birtokában olyan műveleteket  a bash, a tcsh, a zsh és a ksh.
hordozható   számítógépekben.   Háromféle   méretvál­ (pl. törlés, eltávolítás, eszközök beállítása, rendszer­ shell script  Parancsprogram vagy burokprogram.  A ~ 
tozata   létezik,   melyek   elsősorban   vastagságukban  karbantartás   stb.)   tud   elvégezni,   amelyet   más  saját   parancsaiból   és   külső   programokból   (paran­
térnek el. felhasználó nem. csokból) álló program. A legtöbb eltérés a ~ek között 
PDF  Portable   Document   Format.  Az   Adobe   által  rendszertelepítő Az operációs rendszer telepítését se­ itt tapasztalható. Ugyan alapjaiban a ~ek nyelvei azo­
kifejlesztett egységes  layouttal  rendelkező dokumen­ gítő CD­ről vagy DVD­ről induló grafikus vagy szöve­ nosak,   de   lényeges   eltérés   lehet   mind   a   parancs­
tumformátum,   mely   alkalmas   kétdimenziós   és   3D­s  ges program. készletben, mind pedig a helyesírásban.
tartalmak   megjelenítésére   egyaránt.   Minden   fájlban  rendszer(be)töltő  Olyan (az operációs rendszer betöl­ site  v.  szájt  Hely.  A   különböző   célokkal   látogatható 
benne van a dokumentum teljes tartalma és a hozzá  tését   segítő)   program,   amely   a   számítógép   bekap­ helyek   elnevezése   az   interneten.   Ilyen   értelemben 
tartozó betűtípusok, képek. Mivel hordozhatóságra ter­ csolása után a kernel betöltése előtt indul el. A BIOS  használják a WWW site (WWW hely) és az FTP site 
vezték, népszerű elektronikus könyvek terjesztésében.  átadja  a   vezérlést   az  MBR­nek,   amely   tartalmazhat  (FTP hely) kifejezést.
Így   távoli   számítógépeken   is   ugyanabban   az   elren­ bootmanager­t (azaz rendszerbetöltőt), így az képes  square   button  Négyzetes   gomb.  Olyan   banner­féle, 
dezésben  tudjuk   kinyomtatni  a  dokumentumokat,  pl.  választani   a   merevlemez   több   partíciójára   települt  amelynek a mérete 125×125 pixel.
nem   lesznek   elcsúszások.   Használható   közvetlenül  rendszerek   közül.   Esetleg   más,   akár   kézi,   paramé­ swap  Csere.  Az   operációs   rendszerek   a   memória­
nyomdai  munkára is, ekkor további kompatibilitások­ terekkel is indíthatja a   rendszert. Karakteres és gra­ igények kielégítésére jó hatékonysággal használt fájlja 
nak kell megfelelnie, pl. négyszínnyomású képek be­ fikus ~ is van. vagy   külön   merevlemezes   partíciója,   a   tulajdonkép­
helyezhetőek,   felbontás   és   más   nyomdai   sajátos­ root 1. Lásd root directory. 2. Az UNIX/Linux operációs  peni   RAM   meghosszabbítása   a   merevlemezen.   Az 
ságok bágyazása. rendszerekben az a hozzáférési név, amely rendszer­ éppen alvó programok, programrészek ill. azok adatai 
peer­to­peer Olyan hálózati rendszerek jelölésére hasz­ szinten   engedélyezi   a   fájlok   –   beleértve   a   könyvtá­ átkerülnek   ide,   így   a   rendes   (fizikai)   memóriában 
nált fogalom, amelyben az egyes csomópontok nem  rakat is –, a fájlrendszerek megváltoztatását, törlését.  marad hely  az  aktív  programok  számára. Az  UNIX/ 
rendelkeznek dedikált funkciókkal, és minden pont ké­ A  root   hozzáféréssel  rendelkezők   általában   a   rend­ Linux   rendszerek   ~partíciót,   a   Windows­rendszerek 
pes mindegyik másikhoz kéréseket intézni, az pedig a  szeradminisztrátorok,   akik   a   rendszer   működéséért  különálló   ~fájlt   használnak   erre   a   célra.   Tekintettel 
megfelelő feladatot fogja elvégzi. felelősek, tekintettel arra, hogy root­ként való bejelent­ arra,   hogy   a   cserepartícióknak   saját   fájlrendszerük 
periféria  A számítógéphez csatlakoztatható olyan esz­ kezés után az illetőre nem vonatkoznak a biztonsági  van, gyorsabban működnek, mint a cserefájl.
köz,   amit   többnyire   a   külvilággal   történő   kapcsolat­ megkötések, korlátlanul tehetnek bármit. Éppen ezért  switch  Kapcsoló.  Olyan   hálózati   eszköz,   mely   képes 
tartásra   használ   a   számítógép.   Tipikus   periféria   a  a root jelszavát sűrűn változtatják, ill. sok helyen már  több   számítógép   közötti   adatkommunikációt   ellátni 
nyomtató, a billentyűzet, az egér és a monitor. nem   is   így   hívják.  3.  A   rendszergazda   elnevezése,  azáltal, hogy mindig a célnak megfelelő portra továb­
pipe Cső. L. ott. mivel neki is van egy honkönyvtára, a /root. bítja   az   adatot.   Full­duplex   működésre   is   képes. 
plug­in v. plugin Bővítmény. L. ott. root   directory  Főkönyvtár   vagy   tőkönyvtár.  A   tő   fájl­ Általában cégen belüli számítógépek közötti kommuni­
QuickTime Az Apple által kifejlesztett multimédiás tarta­ rendszeren   található,   a   könyvtár­hierarchia   kiinduló­ kációban használatos.
lom tárolására, visszajátszására szolgáló technológia.  pontja.   A   főkönyvtárból   indulnak   a   további   alkönyv­ symlink v. symbolic link Szimbolikus hivatkozás. Olyan 
A fájlok egyszerre tartalmazhatnak hangot, szöveget  tárak. Az UNIX/Linux operációs rendszereknél a DOS­ fájl   a  fájlrendszerben,  amely   egy  másik   fájlra  mutat 
animációt és videót. szal   ellentétben   csak   egyetlen   főkönyvtár   van,   az  azáltal,   hogy   tartalmazza   a   fájl   vagy   könyvtár   út­
QVGA  A   szabványos   VGA   felbontás   egynegyede  egyes  meghajtók, ill. az  azokon tárolt fájlrendszerek  vonalát a fájlrendszerbeli hierarchiában. A célfájl moz­
(320×240 pixel). más   alkönyvtárak   alá   illesztődnek   be.   Ez   a   fájl­ gatásával a ~ nem feltétlenül követi azt, ezért újra be 
QXGA  A   kifejezés   4:3­as   képarányú   képernyőre   és  rendszer sajátossága. kell állítani az új útvonalat, pl. a nem teljes, ún. relatív 
2048×1536 képpontos felbontásra utal. router  Útvonalválasztó.  Olyan  eszköz,  amelyhez   több  hivatkozások esetén. Vö.: hard link.
RAID Redundant Array of Independent Disks. Független  számítógépet   vagy   más   ~eket   csatlakoztatva   azok  szerző Olyan személy, aki a művet létrehozta. A ~ a ~i 
lemezek   redundáns   tömbje.   A   kifejezés   egy   olyan  látják egymást. A ~ minden gépnek ad egy azonosító  jogáról nem mondhat le, de a ~i díjról vagy díjazásról 
rendszerre utal, ahol több merevlemez közt megoszt­ IP­címet. Helyi hálózatban vagy az   interneten hasz­ igen,   azt   átruházhatja   másra.   A   jogutód   csak   a   ~ 

76 ● A Mandriva Linux 2008 használata


halála után gyakorolhatja a műhöz fűződő ~i jogát. A ~  tömörített   állomány  Olyan   fájl,   amely   könyvtárakat  VGA  Video   Graphics   Array.  Eredetileg   képernyő­
csak természetbeni személy lehet, szervezet, csapat  vagy fájlokat bizonyos algoritmusok alapján tartalmaz  rendszer, később ez lett a PC­k minimálisan elfogadott 
nem. A csapat minden egyes tagja társ~je a műnek. az eredeti méretnél kisebb helyet használva. szabványa,  mely   eredetileg  16  színt   tudott  megjele­
szoftvertelepítő  A   csomagtelepítő   másik   elnevezése.  tömörítő program  Olyan program, amellyel tömörített  níteni  640×480 képpontos  felbontás  mellett. Manap­
Lásd ott. állományokat   tudunk   létrehozni.   Különféle   ~ok   bizo­ ság rendszerint csak felbontási értéket értünk alatta.
szöveges (üzem)mód A számítógép olyan üzemmódja,  nyos   algoritmusok   alapján   más   mértékű   tömörítési  WWW  World Wide Web. Világméretű háló.  Az internet 
ahol csak karakteresen szöveget gépelve tudunk prog­ mértékkel rendelkeznek. adta  műszaki  lehetőségeknek,  ill.  a  HTML  kifejlesz­
ramokat futtatni, és maguk a programok is szöveggel  tömörítvény Lásd tömörített állomány. tésének köszönhető a WWW kialakulása. Olyan szá­
válaszolnak (pl. terminál vagy emulátor). A ~ból futtat­ tűzfal  Olyan háttérben futó program, amely vizsgálja a  mítógépek összeköttetése, ahol minden gépet azono­
hatunk grafikus környezetet is. bejövő adatforgalmat a hálózati csatolókon és kiszűri  sítószámmal látnak el (IP­cím), így az adatok könnyen 
tápegység  Biztosítja   a   számítógép   áramellátását   és  az   illetéktelen   behatolást.  Az   adatforgalom  portokon  küldhetőek, fogadhatóak. A számokat egy erre a célra 
(minőségi típusok esetén) a gép védelmét az elektro­ keresztül protokollok által történik, így lehetőség van  beüzemelt kiszolgáló számítógép biztosítja, ez a DNS­
mos hálózat irányából keletkező zavarok ellen. bizonyos   portok,   protokollok   és   IP­címek   szűrésére  kiszolgáló.
távoli hozzáférés  Olyan lehetőség, amelynek segítsé­ vagy blokkolására is. XGA Extended Video Graphic Array. Az SVGA szabvány 
gével fizikailag távoli helyről is képesek vagyunk elérni  TrueType font Olyan fájl, amely vektorosan tartalmazza  továbbfejlesztése, ami már 16 millió megjelenített szín 
és  használni digitális információt, vagy akár a teljes  a betűket. Az operációs rendszerek többségén olvas­ mellett 1024×768 képpontos felbontást jelent.
számítógépet  illetve egyes   funkcióit,  illetve bizonyos  ható, használható. Képernyőre és nyomtatóra egy fájl  xHTML  A   HTML   nyelv   XML   kompatibilis   változata, 
programokat irányítani tudunk. áll   rendelkezésre.   Számos   helyen   használható,   pl.  amelyben a szigorúbb formai és szintaktikai elvárások 
telepítő(program)  Olyan program, amely elvégez  egy  webböngészőkben, monitoron vagy nyomtatásban is. miatt könnyebb több eszközzel is kompatibilis oldala­
programcsomag telepítését. A ~ tartalmazhatja tömö­ Tux A Linux kabalaállata. kat készíteni.
rítve   a   programcsomagot,   de   külső   forrásból   is   tud  Type1 font  Általában Macintoshon használt betűtípus,  XML  A   W3C   által   ajánlott   általános   célú   leírónyelv, 
dolgozni.   A   Windowsban   ~mal   dolgozhatunk,  jár  hozzá külön képernyő­  és  nyomtatófont. A DTP­ speciális   leírónyelvek   létrehozására.   Az   elsődleges 
UNIX/Linux rendszerekben csomagtelepítővel. ben használatos. célja strukturált szövegek és információ megosztása 
temp Temporary. Ideiglenes. Olyan könyvtár, amelybe a  uid  User Identifier. Felhasználói azonosító.  Minden ki­ az interneten keresztül. Az UNIX/Linux rendszerekben 
programok vagy maga az operációs rendszer ideigle­ szolgáló gépnek  van felhasználója (van olyan, ame­ gyakori   formátum.   Konfigurációs   állományokat   vagy 
nes fájlokat helyez. A programok bezárása után ezek  lyiknek   csak   a   rendszergazda),   s   minden   felhasz­ adatbázist is menthetünk ~­be, hogy más rendszerek 
a fájlok nem feltétlenül törlődnek. Bizonyos időközön­ nálónak van saját ~­je. Ez egy szám, amely alapján a  is könnyen olvashassák azt.
ként   (akár   hetente)   törölhetjük   tartalmát.   A   Win­ rendszer   azonosítja   például,   hogy   melyik   fájl   kihez  XviD  Egy   nyílt   forráskódú   MPEG­4   videókodek,   mely 
dowsban  temp, az UNIX/Linux rendszerekben  tmp  a  tartozik.   Az   ~­hez   általában   tartozik   egy   login  eredetileg az OpenDivX formátumon alapult.
könyvtár   neve.   Háttérben   futtatott   ütemezésekkel  (bejelentkezési) név is, így általában az kerül kiírásra,  Xterm az X11 saját terminál emulátora.
rábízhatjuk magára a rendszerre az ilyen karbantartási  ha   pl.   listát   kérünk   egy   könyvtár   tartalmáról.  Lásd   Xfree86 Lásd X11.
procedúrát. még: gid. X.org   (Foundation)  Az   X11­et   készítő   szervezet, 
terminál  Minden   bejelentkezett   felhasználóhoz   egy   ~  update  Frissítés.  Egy   már   létező   program   apróbb  alapítvány neve. Lásd még X11.
rendelődik,   amely   tk.   egy   billentyűzetet   és   egy  változtatásokat   tartalmazó   kiegészítése.   Valamint  X11  Az X11 protokollra épülő GUI biztosításának lehe­
monitort   jelent   együttesen.   Az   UNIX­rendszerekben  kiegészítéseket és új funkciókat tartalmazó részkom­ tőségét megvalósító program. Alapból semmire sem 
hat ilyen terminál van. Lásd még konzol terminál. ponense egy komplex alkalmazáscsomagnak. jó, de ezen tud futni a kívánt környezet. Ilyen GUI­t 
terminál emulátor Olyan program, amely csak emulálja  upgrade  Új vagy jelentősen továbbfejlesztett változata  biztosító   program   több   létezik   az   eredeti   Xfree86 
a   terminált.   Pl.   a   grafikus   környezetben   indított  egy már létező alkalmazásnak, melyet rendszerint a fő  továbbfejlesztései, klónjai. A Mandriva az X11­et tar­
konsole vagy xterm programok. verziószám növekedése is jelez. talmazza.
TFT  Thin  Film Transistor.  A  folyadékkristályos  kijelzők  URL  Uniform   Recource   Location.   Egységes   forrás­ vírus  Olyan   programocska,   amely   beágyazódik   más 
(LCD)   azon   fajtája,   amelyek   a   képpontok   felületén  azonosító.  Dokumentum,   fájl   vagy   egyéb   erőforrás  fájlokba,   ott   megbújva   terjed,   másolatokat   készít 
nagy   fényáteresztő   képességű  tranzisztorokat  tartal­ pontos internetes elérési címe. önmagáról   és   célját   érve   lefut.   A   ~ok   megtámad­
maznak,   ezekkel   pedig   nagyobb   pontossággal   állít­ User  Felhasználó.  Az   a   személy,   aki   az   operációs  hatnak   más   dokumentumokat,   a   programokat   kény­
ható be a képpont tulajdonságai. rendszert és az azon futó alkalmazásokat használja. szeríthetik más feladatok ellátására vagy magából a 
thumbnail  Hüvelykujj.  Kisméretű,   vázlatos,   előnézeti  user account Felhasználói hozzáférés. Lásd account. fájlrendszerből törölhetnek ki fontos adatokat, fájlokat, 
verziója   egy   képnek,   mely   képkatalógusok   böngé­ user   agent  Felhasználói   ügynök.  Valamilyen   kliens­ így magát az operációs rendszer működését is veszé­
szésekor hasznos, illetve segítségével vázlatos elkép­ oldali   alkalmazás,   mely   egy   bizonyos   hálózati   pro­ lyeztetik. UNIX/Linux rendszerekben programok csak 
zelésünk  lehet  magáról a  képről, annak  megnyitása  tokollt   használ.  A   webes   ~­ek   lehetnek   internetbön­ a rendszerpartícióról futhatnak. Saját könyvtárban való 
nélkül, amellyel sok MB­os állományok esetén időt ta­ gészők, kereső robotok vagy akár mobiltelefonok is. futtatását   előtte   engedélyezni   kell,   így   nemhogy 
karíthatunk   meg.   Egyes   képnéző   programok   gyor­ útvonal  1.  A   fájlrendszerben   lévő   adatállományokhoz  Windows­vírus, de más illetéktelen program sem tud 
sítófájlba mentik az adott könyvtárban lévő képek ~­ vezető logikai út. 2. Síkidomok vektoros körvonalának  lefutni észrevétlenül.
jeit, így újabb böngészés esetében már csak ezt a fájlt  elnevezése vektoros rajzolóprogramokban. vírusirtó  Olyan   program,   amely   vírusok   felderítésére 
kell   betölteni,   így   még   inkább   gyorsítható   a   bön­ vertical   banner  Függőleges   fejléc.  Olyan   banner,  szakosodott.  A  vírusadatbázisa  segítségével  felderíti 
gészés. amelynek   a   mérete   120×240   pixeles   és   pl.   tartal­ és kitörli a fájlokból a vírusként detektált részt, amely 
TI(F)F  Tagged   Image   (File)   Format.  Raszteres,   szab­ mazhat függőleges elrendezésű reklámot egy HTML­ ezáltal vírusmentessé válik. Elképzelhető, hogy a fájl 
ványosított   képformátum,   amelyet   képek,   fotók,   és  dokumentumban. eredeti   adatai   annyira   megsérültek,   hogy   vírusmen­
rajzok tárolására fejlesztett ki az Aldus (mely később  veszteséges tömörítés Olyan tömörítési eljárás, amely  tesítés után az használhatatlanná válik.
egyesült  az  Adobe  céggel)  és  a  Microsoft.  Számos  esetében a tömörített adatsorból az eredeti (tömörítés  Wilber A GIMP prérifarkast utánzó kabalaállata.
tömörítési   lehetőséget   támogat,   valamint   egy   fájlon  előtti) információfolyam nem eredeti formájában állít­ ZIP A WinZip és a PKWARE által fejlesztett PKZIP által 
belül több képet is tárolhatunk. ható elő. Valamilyen előre meghatározott képi illetve  egyaránt   használatos   veszteségmentes   tömörítést 
TMP Lásd  temp. adattartalmi veszteség lép fel. használó   állományformátum.   A   formátum   az   össze­
torrent Kis méretű metaadat állomány, mely információt  veszteségmentes tömörítés  Olyan tömörítési  eljárás,  csomagolt állományokat külön­külön tömöríti, így azok 
tartalmaz egy letölteni kívánt fájlról vagy azok csoport­ ahol   a   tömörített   adatfolyamból   teljes   egészében,  egyenként kiolvashatóak az archívumból.
járól. A ~ állományokat az internetről számtalan hely­ maradéktalanul   visszaállítható   az   eredeti   információ  10Base­T  Olyan   Ethernet   hálózati   szabvány,   mely   10 
ről lehet letölteni, melyek TORRENT kiterjesztésűek. torzulások és elhagyások nélkül. Ilyen például a RAW  Mbps   sebességű   adatkapcsolatot   tesz   lehetővé.   Az 
tömörítés  Olyan   folyamat,   amellyel   könyvtárakat,   fáj­ állományformátum, de a ZIP, ACE tömörített állomá­ ilyen hálózatok rendszerint RJ45 csatlakozókat, CAT 5 
lokat tudunk kisebb helyen tárolni. nyok is ide tartoznak. kábelezést használnak.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 77


Linkek, hivatkozások
Mandriva.com
A Mandriva webhelye. Az operációs rendszer CD-s és DVD-s változatai tölthetők le.
Kde­apps.org
Applications for your KDE-Desktop · Alkalmazások a KDE-s asztalodra.
Gnomefiles.org
GnomeFiles - GNOME/GTK+ Softare Repository · Alkalmazások gyűjteménye a GNOME asztalra.
Kde­files.org
Documents for your KDE-Desktop · Dokumentumok a KDE-s asztalodra.
Opendesktop.org
Let's build the Desktop of the future · Nyílt programok és dokumentumok gyűjteménye.
directory.fsf.org
Free Software Directory · Linuxban használatos ingyenes programok. gyűjteménye.
SKL Projekt
Linux kezdőknek, haladóknak és fejlesztőknek · Hírek, leírások, cikkek és fórum.
www.bences.hu/tech
Magyar nyelvű UNIX/Linux dokumentációk · UNIX/Linux ismertetők, fordítások, biztonsági kérdések, egyéb
írások.
Gimpology
GIMP tutorials and resources for the GIMP · Hasznos tippek, trükkök a népszerű raszteres rajzolóprogramhoz.
Irodai dokumentumok
Az OpenOffice.org magyar oldaláról dokumentumok és fájlok tölthetőek le.
Openclipart
Open Clip Art Library Drawing Together · Ingyenes PNG vagy SVG rajzok között böngészhetünk.
Dafont
Az ingyenes betűtípusokat tartalmazó oldalról egy CD-nyi fontot tölthetünk le.
Morguefile
Where photo reference lives · Ingyenesen letölthető fotók honlapja.
Wpclipart
Public Domain Clipart optimized for word processors · Szövegszerkesztőkbe módosítás nélkül beilleszthető
grafikák.
Openfontlibrary.org
Open Font Library · Ingyenes betűkészletek.

78 ● A Mandriva Linux 2008 használata


Információ az elektronikus kiadáshoz
Jelen elektronikus kiadás szabadon terjeszthető, másolható kizárólag otthoni felhasználásra. A mű terjesz-
tése bármilyen elektronikus formában történhet beleértve az adathordozókat (pl. CD, DVD) vagy az inter-
netet. Üzletszerű sokszorosítása, nyomtatása, kivonatok készítése tilos. Kivonatok készítése magáncéllal
megengedett. A mű csak elektronikus kiadásban jelent meg. Az elektronikus kiadás licence itt olvasható:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/

A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a művet


az alábbi feltételekkel:
• Nevezd meg! • A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz
kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a mű címét).
• Ne add el! • Ezt a művet nem használhatod fel kereskedelmi célokra.
• Ne változtasd! • Ezt a művet nem módosíthatod és nem készíthetsz belőle átdolgozást, származékos
művet.

Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé ezen mű licenc-
feltételeit. A szerzői jogok tulajdonosának írásos engedélyével bármelyik fenti feltételtől eltérhetsz.
A mű papír alapú (nyomtatott könyv) kiadásának jogát a szerző fenntartja magának.

A Mandriva Linux 2008 használata


Linux alapismeretek kezdőknek ● Harmadik javított kiadás ●
Írta: Barta Károly ● Kisújszállás, 2008 ● © Barta Károly, 2008

B
Kolofon
A szerző a legnagyobb gondossággal járt el, ezek ellenére hibák előfordulása nem kizárható.
Az ismeretanyag felhasználásának következményeiért a szerző felelősséget nem vállal.
Az esetleges hibákat a szerzővel közölni lehet a brtkr@extra.hu címre küldött levélben.
Az elektronikus kiadás (vagy újabb kiadás) ingyenesen kérhető a fenti e-mail címen.
A könyv honlapja: http://brtkr.extra.hu/mandriva/index.html

Tervezte, szedte, illusztrálta és tördelte a szerző Mandriva Linux 2008 operációs rendszeren
OpenOffice.org Writer 2.4.1 programmal. A képernyőfotókat a szerző készítette.
A borító a szerző munkája. Betűtípus Liberation Serif, Liberation Sans, Fixedsys Excelsior 3.01. A
borítón Tuffy, a hátoldalon Capture it és Typodermic betűtípus is szerepel.
Terjedelem 80 oldal (borítóval és hátoldallal) [202×285 mm].
Az elektronikus kiadású PDF 60%-os minőségű JPEG képeket eredeti felbontásban tartalmaz és megfelel
a PDF/A-1 (PDF-1.4) szabványnak RGB színekkel és beágyazott betűtípusokkal.
A könyvben szereplő védjegyek az adott szerző védjegye(i).
Magánkiadás. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A Mandriva Linux 2008 használata ● 79


Böngészhető melléklet, letölthető
programok, sablonok a Linuxszal
csak most ismerkedők számára.

További információ a brtkr.blogspot.com, a 
brtkr.extra.hu oldalakon. További hasznos sablonok, 
mintapéldák és a könyv melléklete a 
brtkr.extra.hu/mandriva oldalról tölthetőek le.