You are on page 1of 1

CHEMTECH Polska Sp. z o.o.

02 495 Warszawa
Plac Czerwca 1976 r. nr 2
____________________________________________________________________________________________
Warszawa dnia 11.07.2017

Pan Jan Surowiec

OFERTA

Z przyjemnoci przedstawiamy ofert handlow:

PALWER- Nisko pienicy si, uniwersalny preparat do czyszczenia


i odtuszczania powierzchni.
Cena netto 51,50 z/l (opakowanie min.30l).
STONER - Uniwersalny preparat do usuwania kamienia kotowego oraz czyszczenia powierzchni
kamiennych i lastryko. Usuwa rdz i korozj oraz niszczy nadmiar zaprawy murarskiej.
Cena: 43,10/ litr (min. opakowanie 30 l.)

Do podanej ceny naley doliczy 23% VAT.

Informujemy, e jestemy producentem i dystrybutorem wysokiej jakoci ekologicznych, nowoczesnych


preparatw chemicznych stosowanych w przemyle i motoryzacji.
Produkty nasze s oznaczone zastrzeonym znakiem CHEMTECH Polska .
Owiadczamy, e jedynym producentem oferowanych produktw jest CHEMTECH Polska sp. z o.o.
Oferowane produkty s produkowane pod zastrzeonym znakiem CHEMTECH. Oryginalne produkty
nie wystpuj w sprzeday poza sieci sprzeday naszej firmy.
Wszystkie oferowane produkty posiadaj aktualne atesty PZH i karty charakterystyki bezpieczestwa
produktu chemicznego opracowane przez Instytut Chemii Przemysowej.
Wysyki realizujemy na nasz koszt, bezporednio po zoeniu zamwienia.
Patno za dostarczony towar nastpuje przelewem na konto podane na fakturze.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Jarosawem Grd


/tel. 691-278-568/.

Z powaaniem
Marta Podgrska

REGON: 013146771 TEL. (22) 478-25-40


NIP : PL 5222366572 TEL/FAX (22) 478-35-09
KONTO: PKO BP V Oddz. Warszawa e-mail: biuro@chemtechpolska.pl
NR: 60102010550000970201112200 http: www.chemtechpolska.com.pl
NR w KRS: 0000067174