GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI

AR control unit
Instrucţiuni de instalare şi utilizare, supliment

Other languages

http://net.grundfos.com/qr/i/91834764

Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Română (RO)

Traducerea versiunii originale în limba engleză 2. Informații generale

CUPRINS 2.1 Introducere
Pagina Aceste instrucțiuni de instalare și exploatare sunt un supliment la
instrucţiunile. pentru pompele de dozare DMX 221, DMX 226,
1. Simboluri folosite în acest document 2
DMH 25X şi DMH 28X când sunt utilizate cu o unitate de control
2. Informații generale 2 AR. Unitatea de control AR este considerată ca făcând parte din
2.1 Introducere 2 pompă. Toate informaţii ce nu sunt date în acest manual sunt
2.2 Documentaţia de service 2 echivalente cu informaţiile din manualul pompei.
3. Informaţii despre produs 2
3.1 Variantele de montare 2 Consultați de asemenea instrucțiunile de instalare si
Notă
3.2 Cablurile şi fișele de conectare 3 exploatare pentru pompa de dozare.
3.3 Clasa de protecţie a carcasei 3 Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, sau dacă survine
3.4 Protecţie EMC 3 vreo problemă care nu este descrisă detaliat în acest manual,
3.5 Condiţii de mediu şi de exploatare 3 contactați cea mai apropiată companie Grundfos.
3.6 Dimensiuni de gabarit 4
3.7 Greutatea 7 2.2 Documentaţia de service
3.8 Materiale 7 Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi cea mai apropiată
3.9 Senzorii 7 companie sau atelier de reparaţii Grundfos.
4. Instalarea 7
4.1 Informaţii generale despre instalare 7 3. Informaţii despre produs
4.2 Locul de instalare 7
5. Conexiunile electrice 7
3.1 Variantele de montare
5.1 Cuplarea/decuplarea 7 Unitatea de control AR este disponibilă în două versiuni:
6. Montarea 8 • versiunea standard, montată pe cutia de borne a pompei de
6.1 Montarea pe cutia de borne a pompei 8 dozare.
6.2 Montare pe perete 8 • versiunea pentru montarea pe perete: Unitatea de control este
7. Conectarea liniilor de semnal pentru unitatea de montată pe o placă de montare pe perete.
control AR 8
Toate variantele de montare pot fi comandate numai
7.1 Parametri de control (unitatea de control AR) 8
împreună cu o pompă de dozare. Unitatea de control
7.2 Schema de conexiuni pentru unitatea de control AR 9 Notă
AR este considerată ca făcând parte din pompă.
7.3 Accesorii: cablu și fișă pentru unitatea de control AR 11
Unitatea de comandă nu poate fi recondiţionată!
8. Utilizarea blocului electronic al pompei 12
8.1 Elemente de comandă şi afişaj 12
8.2 Testarea afişajului 12
8.3 Nivelurile de meniu 12
8.4 Funcţiile generale ale blocului electronic 12
Manual
1/min
Run

8.5 Ieşiri de semnal 14
Stop Down

8.6 Primul nivel de funcţii 15
Mode Menu
Start Up

8.7 Al doilea nivel de funcţii 18
8.8 Nivelul de service 22
2 3 4 5
8.9 Resetarea la setările implicite
1
24
8.10 Crearea unei aplicaţii principal/secundar 24
220-240V 110-120V

9. Scoaterea din uz 24 1 2 3 4 5

Avertizare
A TM03 7193 4506
Aceste instrucţiuni complete de instalare şi
exploatare sunt de asemenea disponibile la B
www.grundfos.com. C
Înainte de instalare citiţi aceste instrucţiuni de Motor:siehe Motorentypenschild

instalare şi exploatare. Instalarea şi exploatarea
trebuie să se conformeze reglementărilor locale şi Fig. 1 Unitate de control AR pentru montare pe perete
codurilor acceptate de bună practică.

Poz. Componente
1. Simboluri folosite în acest document
A Cablul senzorului Hall
Avertizare B Cablul de alimentare
Dacă nu se ţine cont de aceste instrucţiuni de C Cablul motorului
siguranţă, există pericolul unei accidentări.

Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță,
Atenţie poate cauza defectarea sau deteriorarea
echipamentului.

Instrucţiuni care uşurează munca sau asigură
Notă
funcţionarea în condiţii de siguranţă.

2

4. cablul Notă de alimentare și cablul motorului pot fi prelungite până la 20 de metri (secțiunea transversală a cablului: 1 mm2).3 Clasa de protecţie a carcasei Avertizare Clasa de protecţie a carcasei este satisfăcută numai dacă prizele sunt protejate! Datele privind clasa de protecţie a carcasei se aplică la unitățile de control AR cu fișe sau capace filetate introduse corect.: 70 % la +40 °C. 3.3. Avertizare Unitatea de control AR NU este omologată pentru exploatare în zone potenţial explozive! Pompele cu unitate de control AR sunt adecvate Atenţie numai pentru utilizare în interior! Nu le instalaţi în exterior! 3 .084 + j 0. 3.084 ohmi (testare în conformitate cu EN 61000-3-11).2 Cablurile şi fișele de conectare Română (RO) Dacă există o distanță mare între pompa de dozare și o unitate de control AR montată pe perete.4 Protecţie EMC Teste conform DIN EN 50081-1 DIN EN 50082-2 DIN ENV 50140 DIN EN 50141 DIN V ENV 50204 DIN EN 55022 class B DIN EN 61000-4-2 DIN EN 61000-4-5. Aceste detalii se aplică la 50 Hz. 3. frecvența rețelei 50/60 Hz Tensiune Abaterea admisă faţă de valoarea nominală nominală 220-240 V ±5% 110-120 V ±5% Impedanţă maximă admisă a rețelei 0. • Temperatura de depozitare admisă: -20 °C la +70 °C. 90 % la +35 °C. • IP65 (maxim).5 Condiţii de mediu şi de exploatare • Temperatura admisă a mediului înconjurător: 0 °C la +40 °C. • Umiditatea permisă a aerului: umiditate relativă max.1 Energie necesară Alimentare pentru curent alternativ. 3.

2 Unitate de control AR montată pe cutia de borne a unei pompe 119 108 16 71 6 Manual 1/min Run Stop Down Menu Start Up Mode 174 1 2 3 4 5 238 254 220-240V 110-120V 1 2 3 4 5 Motor:siehe Motorentypenschild TM03 7196 4506 108 125 Fig.6 Dimensiuni de gabarit Română (RO) 107 71 174 174 70 40 80 30 20 90 10 Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion 100% 0 Nes pas tournen a l`arret TM03 7195 4506 Fig. 3. 3 Unitate de control AR pentru montare pe perete 4 .

205 Română (RO) 175 275 59 319 70 40 80 30 20 90 10 Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion 100% 0 Nes pas tournen a l`arret TM03 7198 4506 Fig. 4 Unitate de control AR montată pe un DMX 221 17 2 45° 66 154 101 107 71 Manual 1/min Run Stop Down Mode Menu Start Up 381 174 ca. 5 Unitate de control AR montată pe un DMX 226 5 . 220-240V 110-120V 1 2 3 4 5 gesamt TM03 7199 4506 Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret Fig. 390390 1 2 3 4 5 Total aprox.

Română (RO) 14 2. 330gesamt 1 2 3 4 5 output/off contact/analog flow / MBS fault / stroke tank level 220-240V 110-120V 1 2 3 4 5 TM03 7200 4506 Fig. 6 Unitate de control AR montată pe un DMH 6 . 2 45° 108 75 90 Total aprox. 198 198 71 Manual 1/min Run ca.330 Stop Down Menu Start Up Mode 174 Total aprox. gesamt ca.

Instalarea. rețeaua de alimentarea în care vor fi utilizate. Instalarea 4. 4.: trebuie prevăzute cu un senzor Hall. Protejaţi conexiunile cablurilor şi fișele împotriva coroziunii şi umidităţii. pompa se poate opri. verificaţi dacă este Atenţie instalată corect. Conexiunile electrice trebuie efectuate numai de persoane calificate! Dacă există o distanţă mare între pompa de dozare Deconectați alimentarea cu curent înainte de a şi o unitate de control AR montată pe perete. Nu porniți pompa Notă de la întrerupătorul de rețea.3. Informații Avertizare generale și 4.2. 7 .2. Unitatea de control are nevoie de un timp inițializare de minimum 5 secunde. exploatării.4 m sau 5 m.1 Cuplarea/decuplarea • Nu cuplaţi alimentarea de la reţea până nu sunteţi gata să porniţi pompa. Funcția unității de control montată în final trebuie Atenţie testată împreună cu pompa de dozare! Alimentarea de la reţea trebuie să fie izolată electric Atenţie Plăcuța de identificare trebuie să fie lipită pe placa de intrările şi ieşirile de semnal.1 Informaţii generale despre instalare Avertizare Carcasa pompei trebuie deschisă numai de Avertizare persoane autorizate de Grundfos! Consultați specificaţiile pentru gama de aplicaţii și locul instalării descrise în secţiunile 2. porniţi pompa apăsând butonul "pornire/oprire". În cazul unor întreruperi sau perturbații din rețea.5 kg. Vezi secțiunea 4. alimentare de la reţea! Respectaţi reglementările locale de siguranţă! 4. Pompele cu unitate de control AR sunt adecvate Lungimea cablului senzorului Hall pentru toate tipurile de pompe numai pentru utilizare în interior! Nu le instalaţi în (în funcție de varianta de montare): 0. Strângeţi cu atenție şuruburile.1 Spaţiul necesar pentru exploatare şi întreţinere 3. care sunt utilizate. Avertizare • Senzor de detectare a scăpărilor diafragmei DMX 221 și DMX 226. • Partea superioară a incintei: amestec PPO Elementele de comandă trebuie să fie uşor accesibile în timpul • Partea de jos a incintei: aluminiu. Atenţie %. trebuie instalat un Asigurați-vă că unitatea de control și pompa sunt adecvate pentru senzor de cursă în capacul lagărului.25 mm2).2 Locul de instalare Română (RO) Greutatea unității de control AR: 0.7 Greutatea 4. 3. În caz contrar Scoateţi capacele de protecţie numai de pe prizele carcasa din material plastic se poate deteriora.8 Materiale Pompa trebuie instalată într-o poziţie care să fie uşor Incinta unității de control AR Notă accesibilă în timpul exploatării şi lucrărilor de întreţinere. De aceea. exterior! Dacă există o distanță mare între pompa de dozare 5.9 Senzorii 4.2 Locul de instalare. cablul Notă senzorului Hall poate fi prelungit până la 20 de metri Consultați de asemenea instrucțiunile de instalare si (secțiunea transversală a cablului: 0. 70 % la +40 °C. de montare sau pe partea superioară a unității de control! Pompa poate fi pornită automat prin conectarea Atenţie alimentării de la reţea! 5. conecta cablul de alimentare şi releele de contact! cablurile prelungitoare pentru regulatorul de dozare Înainte de a conecta cablul de alimentare de la reţea. abaterea liniară va fi mai mică de 2 şi pompei să nu fie afectate de condiţiile atmosferice.2 Influenţe ambientale admisibile Controlul cursei • Temperatura admisă a mediului înconjurător: 0 °C la +40 °C. Notă şi senzorul de detectare a scăpărilor diafragmei verificaţi ca tensiunea nominală de pe plăcuţa trebuie comandate separat! pompei să corespundă condiţiilor locale! Număr produs 96609032 (321-223) Nu modificaţi în nici un fel cablul sau fișa de cablu cu 5 fire cu priză/fișă de cuplare. Înainte de cuplarea pompei. Fără senzor Hall abaterea liniară se va deteriora la Locul de instalare trebuie să fie acoperit! mai mult de 10 %! Aveţi grijă ca clasa de protecţie a carcasei motorului Atenţie Cu senzor Hall. Notă exploatare pentru pompa de dozare. 90 % la +35 °C. • Regulator de dozare: DMX 221. Pentru pompele de dozare DMX 226 şi DMH. Pompele de dozare acționate printr-o unitate de control AR • Umiditatea permisă a aerului: umiditate relativă max. Conexiunile electrice și o unitate de control AR montată pe perete.

a. Montarea 7.c. Multiplicator (1:n) şi divizor (n:1) (opţional). Ieşiri Scoateţi capacele de protecţie numai de pe prizele Curent 0-20 mA Sarcină maximă: 350 Ω care sunt utilizate. Control semnal de contact • Conectați linia de control. Contor al orelor de funcţionare (nu poate fi resetat) 6. 5 mA distanţă Carcasa pompei trebuie deschisă numai de persoane autorizate de Grundfos! Semnal de rezervor gol Sarcină maximă: 12 V. Ponderarea curentului de intrare de control AR Intrări şi ieşiri Avertizare Conexiunile electrice trebuie efectuate numai de Intrări persoane calificate! Sarcină maximă: 12 V. 6. 8 . 0. (motor Grundfos) Funcţie de regulator de dozare (numai cu senzor .. conectați un amplificator de izolare între curentul de ieșire și unitate.opţional) • Pompă cu senzor Hall (indicarea cursei) Detectarea scăpărilor diafragmei (numai cu senzor . Alimentarea de la reţea trebuie să fie izolată electric Atenţie de intrările şi ieşirile de semnal. / 75 V c.5 bar contrapresiune maximă Senzor Hall (pentru monitorizarea motorului) – DMH.1 Montarea pe cutia de borne a pompei Buton de funcţionare continuă pentru testarea funcţiilor şi Unitatea de control este montată din fabrică de dezarearea capului de dozare Grundfos pe cutia de borne a pompei! Atenţie Funcţie de memorie (stochează maxim 65.c.5 A AR cu fișe sau capace filetate introduse corect. trebuie asigurată protecția față de descărcarea Semnal de golire în două trepte al rezervorului electrostatică! (de ex.1 Parametri de control (unitatea de control AR) Română (RO) Funcții pentru controlul electronic 6. vezi plăcuța de identificare). 0. Control cu semnal de curent 0-20 mA / 4-20 mA 7.a. Există riscul ca unitatea conectată la curentul de ieșire să poată fi distrusă! Dacă pompa conectată la curentul de ieșire are o referință GND-PE (legare la pământ de protecție).a.5 A Clasa de protecţie a carcasei este satisfăcută numai Semnal cursă Durată contact/cursă: 200 ms dacă prizele sunt protejate! Datele privind clasa de Semnal preliminar de Sarcină ohmică maximă: protecţie a carcasei se aplică la unitățile de control golire 50 V c.2 Montare pe perete Modurile de funcționare pentru controlul electronic • Fixați unitatea de control pe perete cu ajutorul materialului de fixare inclus. Manual Frecvenţa curselor: reglabilă manual • Conectați cablul de alimentare la un întrerupător de protecție a motorului (pentru dimensiune.. Sarcină ohmică maximă: Semnal de eroare Avertizare 50 V c. 5 mA Deconectați alimentarea cu curent înainte de a Semnal de contact Lungime minimă impuls: 10 ms conecta cablul de alimentare şi releele de contact! Timp minim de întrerupere: 10 ms Respectaţi reglementările locale de siguranţă! Curent 0-20 mA Sarcină maximă: 22 Ω Pornire/oprire de la Avertizare Sarcină maximă: 12 V. 5 mA Regulatorul de dozare şi senzorul de detectare a scăpărilor Avertizare diafragmei Protejaţi conexiunile cablurilor şi fișele împotriva coroziunii şi umidităţii. Atenţie curentul de ieșire poate crește la un multiplu de 20 mA! Într-un astfel de caz. prin senzorul de rezervor gol Grundfos) Condiții generale: Semnal de cursă/semnal preliminar de golire (reglabil) • Pompă cu motor de c.000 impulsuri) La fiecare intervenție în unitatea de control. / 75 V c. Conectarea liniilor de semnal pentru unitatea Reglarea frecvenței cursei proporțional cu semnalul de curent.opţional) • Tipuri de pompă Setări protejate cu cod de acces – DMX 221 Pornire/oprire de la distanţă – DMX 226 până la 400 l/h și 3.

8 m (fără fișă) 1 + 12 V Maro 2 MBS/GND Alb Alb 3 Alimentare MBS Albastru Galben 4 Ieșirea regulatorului de dozare Albastru 5 Ieșire MBS Verde/galben Verde * MBS este o prescurtare pentru denumirea funcţiei în limba germană "Membranleckagesignalisierung" = detectarea scăpărilor diafragmei 7. Utilizat pentru/culori fire Priza 1 Detectarea scăpărilor diafragmei (MBS)* Cablu 3 m Regulator de dozare Știft Alocare Cablu 0. utilizaţi o fișă cu intrare de două cabluri.1 Detectarea scăpărilor diafragmei/regulator de dozare Priza 1 Pentru detectarea scăpărilor diafragmei (MBS) și/sau regulator de dozare (DC). Dacă senzorul de detectare a scăpărilor diafragmei și regulatorul de dozare vor fi utilizate în același timp. Priza 2 Pentru intrarea pornirii/opririi de la distanţă şi curentul de ieșire. Detectarea scăpărilor diafragmei și regulatorul de dozare sunt preinstalate cu o fișă M12 pentru priza 1.2 Schema de conexiuni pentru unitatea de control Română (RO) AR 2 4 2 2 5 3 3 1 1 1 4 4 2 2 3 3 3 5 1 1 4 4 TM03 6355 4506 2 1 3 Fig.2 Curent de ieșire / pornire/oprire de la distanţă Curentul de ieșire nu este destinat controlului Atenţie pompelor secundare la funcționarea principal/ secundar.2. cele două cabluri trebuie asamblate într-o fișă. Pornire/oprire de la distanţă 1 +5 V Maro + 2 Intrare pornire/oprire de la distanţă Alb x 3 GND Albastru x 4 Curent de ieşire Negru - 9 . Priza 2 Cablu Utilizat pentru Știft Alocare Culoare fir Curent de ieşire +/. Avertizare Pentru conectarea unui cablu. utilizaţi un adaptor de ştecher cu intrare simplă de cablu. 7 Schema de conexiuni 7.7. în caz contrar protecţia va fi pierdută! • Conectaţi cablurile în conformitate cu următorul tabel.2. pentru conectarea a două cabluri.

Priza 3 Cablu Utilizat pentru Semnal de cursă / Știft Alocare Culoare fir Semnal de eroare semnal preliminar de golire 1 Contact de semnal de eroare Maro x Contact de semnal de cursă sau de 2 Alb x semnal preliminar de golire Contact de semnal de cursă sau de 3 Albastru x semnal preliminar de golire 4 Contact de semnal de eroare Negru x 7.5 Numai semnal de golire / semnal preliminar de golire şi semnal de golire Priza 5 Numai pentru semnal de golire sau intrarea semnalului preliminar de golire şi semnalului de golire.3 Semnal de cursă / semnal preliminar de golire / semnal de eroare Română (RO) Utilizați semnalul de cursă conform secțiunii Notă 8.10 Crearea unei aplicaţii principal/ secundar. în caz contrar protecţia va fi pierdută! Priza 4 Cablu Utilizat pentru Intrare pornire/ Știft Alocare Culoare fir Intrare contact +/. Dacă pornirea/oprirea de la distanţă şi intrarea contactului urmează a fi folosite deodată.2. Pentru conectarea unui cablu. utilizaţi un adaptor de fișă cu intrare simplă de cablu. firul 1 este alocat de două ori. Priza 3 Ieșire izolată electric pentru semnalul de cursă sau semnalul preliminar de golire și semnalul de eroare.curent de intrare oprire de la distanţă 1 GND Maro x x - 2 Curent de intrare Alb + 3 Pornire/oprire de la distanţă Albastru x 4 Intrare contact Negru x 7. Liniile de aspiraţie cu semnal de golire sau semnal preliminar de golire şi de golire sunt prevăzute din fabrică cu o fișă pentru priza 5. pentru conectarea a Atenţie două cabluri.4 Pornirea/oprirea de la distanţă / intrare contact / curent de intrare Curentul de intrare nu este destinat controlului unei pompei precedente la funcționarea principal/secundar. 7. utilizaţi ă fișă cu intrare de două cabluri. utilizați intrarea contactului care controlează priza 3 în conformitate cu secțiunea 8.2.2.10 Crearea unei aplicaţii principal/secundar pentru a controla pompele secundare. Priza 4 Pentru pornirea/oprirea de la distanţă şi intrarea contactului sau curentul de intrare. În loc de asta. Priza 5 Utilizat pentru Știft Alocare Semnal de golire Semnal preliminar de golire 1 Semnal de golire x 2 GND x x 3 Semnal preliminar de golire x 10 .

adecvată pentru prizele 2 și 4.6270-402 11 .8 m cu fișă 96609033 / 10. cu intrare dublă de cablu 96609030 / 321-210 Fișă M12 cu 5 poli. Alb 3 Maro (verde) Atribuirea cablurilor la fișe Semnal preliminar de Semnal preliminar de Semnal golire / semnal de golire / semnal de de golire golire golire NO NO / NO NC / NC Verde Verde Maro Maro Maro Alb Alb Alb TM03 6377 4506 Fig.Fișă plată Română (RO) Fișa plată este conectată la priza 5. adecvată pentru priza 3.3 Accesorii: cablu și fișă pentru unitatea de control AR Descriere Număr produs Fișă M12 cu 4 poli. adecvată pentru prizele 2 și 4. fără cablu. cu cablu de semnal de 2 m 96609014 / 321-205 Fișă M12 cu 4 poli. 5 m cu cuplaj cu 5 poli pentru fișă M12 96609032 / 321-223 Senzor optic cu cablu de 0. adecvată pentru prizele 1. 2 şi 4. 9 Atribuirea cablurilor la fișe 7. cu cablu de semnal de 5 m 96609019 / 321-208 Fișă M12 cu 5 poli. adecvată pentru prizele 1. cu intrare simplă de cablu 96609031 / 321-217 Cablu prelungitor. TM03 6378 4506 1 1 2 2 3 3 Fig. cu cablu de semnal de 2 m 96609017 / 321-206 Fișă M12 cu 4 poli. cu cablu de semnal de 5 m 96609016 / 321-207 Fișă M12 cu 4 poli. adecvată pentru priza 3. Semnal de golire semnal de golire 1 Alb Maro 2 . înşurubată.6270-420 Senzor optic cu cablu de 3 m fără fișă 96609034 / 10. fără cablu. 2 şi 4. înşurubată. 8 Fișă plată Cablurile și fișele plate au coduri de culoare după cum urmează: Codificare Semnal preliminar de golire / Nr.

Fig.3 Nivelurile de meniu Semnal de golire În blocul electronic sunt utilizate diferite niveluri de meniu. Pentru un semnal • Se luminează în galben când pompa este preliminar de golire. releul 1 trebuie setat la "Semnal preliminar oprită de la distanţă. Toate segmentele afişajului sunt cuplate timp de 3 • Releul semnalului de eroare sau releul semnalului preliminar secunde. eroare.1 Modificarea alocării comutatorului. de golire". pompa porneşte cu setările existente şi nu poate fi oprită cu butonul "pornire/oprire". Manual 120 Utilizaţi butonul "Menu/Info" pentru a comuta 1/min Menu între modurile de funcţionare. • Pompa este decuplată. modurilor de exploatare a pompei (Manual. Vezi secțiunea 7. pompa trece în funcţionare continuă cât timp butonul este ţinut apăsat (de ex. pompei. 8. folosiţi oprirea de la distanţă.1 Elemente de comandă şi afişaj Acest lucru se întâmplă indiferent de modul de exploatare selectat. TM03 6356 4506 Stop Down Utilizaţi butoanele "Down" (jos) şi "Up" (sus) Up pentru a modifica valorile din afişaj. Contact. Up Oprirea pompei când blocarea "run" este activată • Dacă pornirea/oprirea de la distanţă este conectată. un semnal preliminar de golire la priza 3. Pentru a utiliza semnalul preliminar de golire. • Releul de semnal de eroare sau releul de semnal preliminar Pornire/Oprire de golire se cuplează. dar pompa nu este oprită. asigurați-vă oprită. pentru aspiraţie sau dezaerare).2 Schema de conexiuni pentru • Clipește roșu dacă există un semnal de unitatea de control AR și 8. Utilizarea blocului electronic al pompei 8. Când contactul întrerupătorului cu flotor corespunzător se • Primul nivel de funcţii.2 Testarea afişajului Testarea afişajului este efectuată automat când pompa este După ce eroarea a fost remediată. Este 120 posibilă revenirea la setările implicite. şi pornirea pompei. 8.4 Funcţiile generale ale blocului electronic Română (RO) 8. • Pompa revine la starea în care se afla înainte de producerea erorii. iar apoi numărul versiunii software-ului este afişat timp de golire se decuplează. Când se activează această funcţie (nivel de service). • Nivelul de service: pentru setarea intrărilor și ieșirilor. 11 Afişaj: semnal preliminar de golire 8. 10 Afișajul unității de control AR • Deconectaţi pompa de alimentarea de la reţea. că linia de aspiraţie este echipat cu două întrerupătoare cu flotor.4.4. 8. Această secțiune descrie numai Dacă butonul "pornire/oprire" este apăsat mai mult de 1 secundă. de 2 secunde. este posibilă confirmarea mesajelor de eroare cu ajutorul TM03 6257 4506 Stop Down Start Menu butonului "pornire/oprire".8. 8. Analog). Start • Semnalul de golire clipeşte pe afişaj. • Semnalele de eroare pot fi confirmate prin apăsarea butonului "pornire/oprire". Manual modificând astfel versiunea unității de control AR.3 Semnalul de golire în două trepte al rezervorului Element Descriere Această funcţie este utilizată pentru a avertiza când rezervorul Diodă emiţătoare de lumină (LED) este aproape gol şi pentru a decupla pompa când rezervorul s-a • Se luminează în roşu când pompa este golit. Când contactul întrerupătorului cu flotor corespunzător se • Se stinge când pompa este în modul de închide. protejarea pompei faţă de accesul neautorizat la setările • Simbolul semnalului de golire se luminează pe afişaj. • Al doilea nivel de funcţii: pentru setarea şi vizualizarea funcţiilor suplimentare şi setarea codului de acces pentru • LED-ul clipeşte roşu.2 Blocarea "run" (funcţionare) Pompa poate fi blocată pentru a evita oprirea manuală. funcțiile suplimentare. Mode Totuşi. Stop opri pompa. 12 Afişaj: simbolul semnalului de golire 12 .4. cuplată. • Folosiţi acest buton pentru a porni sau a • LED-ul clipeşte roşu. pentru selectarea şi setarea închide. meniu. 1/min TM03 6357 4506 Salvarea setărilor utilizatorului Setările pompei sunt salvate automat la fiecare 10 minute şi Stop rămân cum sunt chiar după ce alimentarea de la reţea a fost deconectată.. 8. Fig. • Releul semnalului de eroare se cuplează. • Se luminează în verde când pompa este Semnal preliminar de golire pornită şi se stinge pentru un timp scurt în Mode Semnalul preliminar de golire poate fi un semnal de eroare sau timpul unei curse de aspiraţie.1 Dezaerarea și aspirația Consultați instrucțiunile de instalare și exploatare Notă pentru pompă. Fig.

consultați diagrama de depanare din instrucțiunile de instalare și exploatare Română (RO) • Pompa începe să funcţioneze din nou (dacă funcţiona înainte).4 Detectarea scăpărilor diafragmei (MBS) Opţional. 13 Afişaj: senzorul MBS este conectat Dacă pompa a fost decuplată de la distanță.5 Senzorul Hall / monitorizarea motorului Operațiunea de punere în funcțiune Dacă pompa are de prelucrat curse existente. Când senzorul detectează o scăpare a diafragmei.4. pompa fusese anterior în modul "Stop". MBS – Pe afişaj se luminează "Stop". pentru pompă.4. protecție pentru motor întrucât motorul rămâne sub Atenţie Blocul electronic detectează automat dacă un senzor este tensiune. 8. 15 Afişaj: monitorizarea motorului 13 . senzorul Hall După pornirea pompei. blocul electronic detectează automat dacă este conectat un regulator de dozare. ea revine la acest mod după ce a fost cuplată. Dacă. flow • Pompa revine la starea în care se afla înainte de producerea erorii. Fig.4. Pentru eventualele erori și corectarea acestora. • Prin apăsarea butonului "pornire/oprire" • Motorul nu este decuplat. de ex. • Releul semnalului de eroare se decuplează. Excepţie: Pompa poate fi totuşi oprită şi dezaerată manual. culoarea LED- ului poate varia în funcție de diferitele moduri de pompă. Dacă motorul de antrenare se recepționează nici un semnal de la regulatorul de dozare.După ce eroarea a fost remediată.6 Pornirea/oprirea de la distanţă Manual Pompa poate fi decuplată de la distanţă (de ex. sunt efectuate 60 de curse chiar dacă nu verifică dacă antrenarea se roteşte. • Releul semnalului de eroare se decuplează.7 Al doilea nivel de funcţii. • Prin comutarea modului de funcționare. • Pe afişaj clipesc "MBS" şi "ERROR". Run Operaţiunea de punere în funcţiune nu poate fi ERROR bar Notă pornită în modul de "control al semnalului de contact". dispozitiv de protecție a motorului. pompa poate fi prevăzută cu un senzor de detectare a Funcția de monitorizare a motorului nu asigură scăpărilor diafragmei. "flow" (debit) este sistemul de dozare. 14 Afişaj: scăpare a diafragmei detectată Manual După ce eroarea a fot remediată (contactul nu mai este închis). • Releul semnalului de eroare se cuplează. 16 Afişaj: regulatorul de dozare este conectat 8. pompa revine la starea în • Pompa este decuplată. erorii. la pompă poate fi conectat un regulator de dozare. acest lucru este detectat de funcţia integrată stins pentru scurt timp pe afișaj. Prin urmare. Operațiunea de punere în funcțiune este declanșată după cum urmează: • Pe afişaj clipesc "1/min". Fig. dintr-o cameră de comandă). • Punctul inferior de oprire nu a fost atins în timpul controlului cu Analog semnal de curent 0 1/min • Prin acţionarea contactului de cuplare/decuplare de la distanţă TM03 6360 4506 • Prin cuplarea sursei de alimentare.7 Regulator de dozare Ca opțiune. • Când presiunea a scăzut la un anumit nivel. • Apăsaţi butonul "pornire/oprire" pentru a confirma eroarea. 8. de exemplu.4. 120 1/min • Apăsaţi butonul "pornire/oprire" pentru a confirma eroarea. pompa va reporni • Pompa revine la starea în care se afla înainte de producerea automat. TM03 6361 4506 • Pompa începe să funcţioneze din nou (dacă funcţiona înainte). motorul trebuie protejat de un conectat. pompa nu răspunde la nici TM03 6358 4506 un semnal de intrare sau la comenzile operatorului. 120 1/min • Dacă este decuplată de la distanţă. După ce eroarea a fost remediată. – LED-ul galben se luminează. • Releul semnalului de eroare se cuplează. datorită unei contrapresiuni excesive în Dacă regulatorul de dozare emite un impuls. 8. se blochează. "bar" şi "ERROR". Fig. de monitorizare a motorului. Pe afişaj apar următoarele. • LED-ul clipeşte roşu. Vezi secțiunea 8. care se afla înainte de a fi decuplată. Stop • În timpul punerii în funcțiune sau după 5 secunde de ERROR MBS nefuncționare. Fig. Pe afişaj apar următoarele. 120 1/min • Regulatorul de dozare este activat şi dezactivat în al doilea TM03 6359 4506 nivel de funcţii. • Când este cuplată de la distanţă. Manual Regulatorul de dozare supraveghează procesul de dozare şi emite un impuls pentru fiecare cursă de dozare.

Regulatorul de dozare poate fi utilizat numai dacă lungimea cursei rămâne constantă în timpul Notă funcționării.3 Semnal de cursă / semnal preliminar de golire În funcţie de setarea releului.7. 8. acest lucru este recunoscut ca o eroare: • Releul semnalului de eroare se cuplează. În caz contrar. devieri foarte mici pot fi interpretate incorect ca erori. • Pe afişaj clipesc "flow" şi "ERROR". Deplasați senzorul în jos încă 2 mm.5 Ieşiri de semnal Română (RO) În timpul operațiunii de punere în funcțiune. a retrimite un semnal la camera de comandă. • Control cu semnal de curent 0-20 mA în modul "curent de ieșire 0-20 mA" • Control cu semnal de curent 4-20 mA în modul "curent de ieșire 4-20 mA" și în modul manual. 18 Afişaj: eroare de debit detectată După ce eroarea a fost remediată. Stabilirea poziției regulatorului de dozare 8. vezi secţiunea 8. regulatorul de dozare Blocul electronic are următoarele ieşiri de semnal. regulatorul de dozare nu emite un semnal. dar pompa nu este decuplată.5. pentru poate fi setat conform condițiilor de funcționare. • apăsaţi butonul "pornire/oprire" pentru a confirma eroarea.1 Ieşirea semnalului de curent Pentru a utiliza ieşirea semnalului de control.8. 2. Curentul de ieșire nu poate fi ponderat. Atenţie 2 mm curentul de ieșire poate crește la un multiplu de 20 mA! Într-un astfel de caz. Setați lungimea dorită a cursei. După operațiunea de punere în funcțiune Dacă după 40 de curse continue. sau 1.5. 4. 8. Manual 120 1/min TM03 6363 4506 Stop ERROR flow Fig. de ex. 17 Setarea regulatorului de dozare • pentru fiecare cursă completă a pompei. ieşirea de contact primeşte un semnal în aceste cazuri: Fig. Comutați pompa pe funcţionare continuă. Curentul de ieșire este liniar între 4 (0) mA la frecvența curselor = 0 și 20 mA. Plasați senzorul la partea de sus. În caz contrar.5. • o intrare de semnal preliminar de golire.. vezi Notă secţiunea 8.5 Curentul de intrare . Frecvența curentă a curselor pompei este ieşirea ca semnal de curent. 8. Pentru setarea releului. • LED-ul clipeşte roşu. acesta va emite un semnal incorect. la frecvența maximă Notă a curselor pompei.ponderare.2 Semnal de eroare TM03 6362 4506 Utilizat pentru a retrimite stările de eroare la camera de comandă. – Releul semnalului de eroare se decuplează. Deplasați senzorul în jos până când "flow" începe să clipească pe afișaj. comutatorului. 14 .1 Modificarea alocării 3. – Pompa revine la starea în care se afla înainte de producerea erorii. conectați un amplificator de izolare între curentul de ieșire și unitate. Există riscul ca unitatea de evaluare conectată să poată fi distrusă! Senzor Dacă unitatea conectată la curentul de ieșire are o flow referință GND-PE (legare la pământ de protecție). 5.

Stop Start [1/min] Menu Controlul semnalului Contact de contact. 15 . 4. Fig.7 Al doilea nivel de funcţii. Setează numărul curselor pe impuls multiplicator 1:n 1:n 0:1 Up Down 1 semnal = 0-999 curse Stop Start Menu Controlul semnalului Contact de contact n:1 Setează numărul impulsurilor pe n:1 1:0 Up Down cursă Stop Start 0-999 semnale = 1 cursă Menu Frecvența curselor proporțională cu semnalul de Controlul cu 0-20 mA Analog curent.6. < 2 mA: Semnalul de eroare se cuplează > Afișaj: "ERROR".2 . semnal de curent 1/min 0 > 19.6 Primul nivel de funcţii 1. Română (RO) 8. Utilizați butonul "pornire/oprire" pentru a confirma setările şi pentru a ieşi din primul nivel de funcţii. pot fi efectuate setările pentru moduri.8.2 mA: Pompa se opreşte 4.8 mA: Frecvența curselor proporțională cu Menu semnalul de curent. (LED-ul se luminează verde) sau când pompa este oprită (LED-ul se luminează roşu).8 mA: Funcționare continuă.19. Apăsaţi butonul "Menu/Info". Vezi secțiunea 8.19. 3. semnal de curent 4-20 mA 1/min > 19. Frecvența curselor proporțională cu semnalul de Controlul cu Analog curent. 19 Primul nivel de funcţii * Puteţi modifica alocarea între curentul de intrare şi frecvența curselor. 2.1 Setarea modurilor de exploatare – Primul nivel de funcţii este deschis și pompa este oprită.2 . Navigaţi în primul nivel de funcţii prin apăsarea repetată a Modurile de exploatare sunt selectate în primul nivel de funcţii şi butonului "Menu/Info". frecvență 4-20 mA 0 maximă a curselor* Stop Start < 4. Utilizaţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a modifica setările în Acest nivel de funcţii poate fi deschis când pompa funcționează meniul relevant aşa cum se prezintă în fig.8 mA: Frecvența curselor proporțională cu TM03 6364 4506 semnalul de curent. Start maximă a curselor* < 0. LED-ul (2) clipeşte roşu.8 mA: Funcționare continuă.2 mA: Pompa se opreşte 0. – Pompa funcţionează (LED-ul se luminează verde). frecvență Stop 0-20 mA. 19. Pompa nu funcţionează (LED-ul se luminează roşu) Menu Pompa este în funcţiune (LED-ul luminează în verde) Comanda Manual 1/min manuală Run 120 Up Down Setează frecvența curselor la 0- max.

ea pompa Notă exploatare (LED-ul se luminează verde iar pe afişaj funcţionează în mod continuu cu frecvenţa maximă a curselor. frecvența curselor. semnalul este ignorat. TM03 6366 4506 Pompa execută dozarea curentă. adică 45 de contacte la impuls. Frecvența maximă a curselor nu trebuie depăşită. 20 Afişaj: frecvenţa curselor • Când pompa primește numărul setat de impulsuri prin intrarea contactului (de ex. toate setările sunt efectuate pe apare "Run"). apoi prelucrează semnalele de contact din memorie. ea execută numărul setat de curse de dozare. adică respinge contactele în exces. n poate fi setat între 0 şi 999. • prin comutarea modului de exploatare. apoi este pregătită din nou 1:n să primească noi semnale de contact. 16 . Mai Fig. Pot fi stocate maxim 65. apare "Run"). • prin decuplarea sursei de alimentare de la reţea În exemplu n = 45. de la un contor de Conţinutul memoriei este şters: apă cu ieșire la contact lamelar). Funcţia de memorie poate fi activată şi dezactivată în Notă al doilea nivel de funcţii. 21 Afişaj: 45 curse pe impuls întâi. Semnalele de contact care nu pot fi prelucrate imediat pot fi stocate şi făcute disponibile ulterior în vederea prelucrării de către pompă.6.6. Acestea pot fi efectuate când pompa este oprită sau când funcţionează. semnalul este stocat în memorie. Folosiţi butonul "pornire/oprire" pentru a porni sau opri pompa. Pompa trebuie pornită mai întâi în acest mod de • Dacă pompa primeşte mai multe impulsuri decât numărul corespunzând valorii maxime a curselor. Funcția de memorie / semnale de contact în exces Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a mări sau micşora setarea multiplicatorului în primul nivel de funcții.2 Comanda manuală 8. pompă de către operator.000 semnale de contact. Frecvența maximă a curselor nu trebuie depăşită. ea pompa • prin apăsarea butonului "pornire/oprire" funcţionează în mod continuu cu frecvenţa maximă a curselor. 22 Afişaj: 45 curse pe impuls Fig. Contact • Fără memorie: Dacă pompa funcţionează când se 0:45 recepţionează un semnal de contact. 8. • Când pompa primește un semnal (de ex. adică 45 de curse pe contact. ea execută o cursă de dozare.3 Controlul semnalului de contact cu multiplicator 1:n n poate fi setat între 0 şi 999. Contact 45:0 Manual TM03 6367 4506 120 1/min n:1 TM03 6365 4506 Run Fig. Conţinutul memoriei nu este şters: • Dacă pompa primeşte mai multe semnale de contact decât • prin acţionarea contactului de cuplare/decuplare de la distanţă numărul corespunzând valorii maxime a curselor. 8. • Cu memorie: Dacă pompa funcţionează când se primeşte semnalul de contact. Folosiţi butonul "pornire/oprire" pentru a porni sau opri pompa. pompa execută dozarea curentă. Folosiţi butonul "pornire/oprire" pentru a porni sau opri pompa.4 Controlul semnalului de contact cu divizor n:1 Română (RO) Dozarea cu pornirea/oprirea manuală şi cu debitul de dozare Pompa trebuie pornită mai întâi în acest mod de reglabil manual exploatare (LED-ul se luminează verde iar pe afişaj Notă În acest mod de exploatare.. În exemplu n = 45. • prin funcţionarea continuă..6. Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a mări sau micşora Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a mări sau micşora setarea divizorului în primul nivel de funcții. funcție de frecvența rețelei și de raportul de transmisie. dintr-un contor de apă cu ieșire la contact Frecvența maximă afișată a curselor este setată automat în lamelar)..

Pompa trebuie pornită mai întâi în acest mod de Notă exploatare (LED-ul se luminează verde iar pe afişaj apare "Run").5 Controlul cu semnal de curent 0-20 mA / 4-20 mA Română (RO) Pentru controlul pompei dozatoare printr-un semnal de curent extern de 0-20 mA (4-20 mA) 0-20mA Analog 0 1/min TM03 6368 4506 Run Fig. • Pe afişaj clipesc "4-20 mA" şi "ERROR". • Sub 0. • Folosiţi butonul "pornire/oprire" pentru a porni sau opri pompa.6. Controlul cu semnal de curent de 4-20 mA Dacă semnalul de curent de intrare scade sub 2 mA. • Releul semnalului de eroare se cuplează. Analog 0 4-20mA 1/min TM03 6370 4506 Run ERROR Fig. pompa funcţionează în regim continuu la frecvența maximă a curselor. 25 Afişaj: semnal de curent de intrare < 2 mA 17 .2 (4.8.8 mA.2) mA. întrucât s-a produs probabil o eroare la sursa semnalului sau pe cablu. LED-ul roșu clipește roșu. • Peste 19. este comutat releul de eroare. pompa se decuplează. 24 Semnal de intrare: 4-20 mA • Frecvența curselor este proporţională cu un semnal de curent de intrare de 0-20 mA (4-20 mA). 23 Semnal de intrare: 0-20 mA Analog 0 4-20mA 1/min TM03 6369 4506 Run Fig.

7 Al funcţii.1 Deschiderea / părăsirea celui de-al doilea nivel de activ cu orice cod. sau pentru a modifica alocarea între 2.2 Setarea codului de acces de utilizator apare pe afişaj. 8. Apăsaţi butonul "pornire/oprire" în timp ce pompa Deschideți al doilea nivel de funcții pentru a seta codul de acces.7 Al doilea nivel de funcţii Butonul "pornire/oprire" pentru oprirea pompei este Notă Română (RO) 8. pentru a afișa – Pompa este oprită (LED-ul se luminează roşu). funcţii 1. Codul 111 permite accesul la toate Codul 111 este necesar pentru a deschide al doilea nivel de setările descrise în secţiunile 8. doilea nivel de funcţii. Apăsaţi butonul "pornire/oprire" pentru a părăsi al doilea nivel de funcţii. Codul de acces este utilizat pentru a proteja pompa faţă de 3. 26 Setarea codului de acces 1. Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a seta codul între 1 şi accesul neautorizat la setările pompei. Când butonul "Menu/Info" este apăsat Notă din nou (după o funcţionare). Acest nivel de funcţii poate fi deschis numai când pompa este – Al doilea nivel de funcţii este deschis. pentru a activa sau dezactiva funcțiile de memorie. Puteţi schimba parametrii numai în ordinea prezentată. Apăsaţi butonul "Menu/Info" şi ţineţi-l apăsat timp de 3 curentul de intrare și valoarea curselor.6 Primul nivel de funcţii şi 8. Navigaţi în al doilea nivel de funcţii apăsând repetat butonul "Menu/Info". Setarea implicită este 111. – "C:111" (setarea prestabilită este "111") sau un cod definit 8. 2. 27.7.7. oprită (LED-ul se luminează roşu). secunde. 18 . Utilizaţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a modifica setările în meniul relevant aşa cum se prezintă în fig. funcţionează (LED-ul se luminează verde). primul nivel de funcţii se deschide automat. orele de funcționare. Pompa este în funcţiune (LED-ul luminează în verde) Stop Stop Start Start Pompa nu funcţionează (LED-ul se luminează roşu) Stop Menu Start Ţineţi apăsat timp de 3 secunde Al doilea nivel de funcţii Down Up Setarea codului 111 Menu • debit pornit/oprit • memorie pornită/oprită TM03 6371 4506 • cântărire analogă • afişarea numărului total de ore de funcţionare Fig. 3. 999.

000 Funcţia de Memory semnale de contact Stop Down memorie ON Up Start ON / OFF Menu Selectare valoare pentru Ponderarea curentului Analog Down curentul de intrare Stop 20 mA de intrare Start Up 5 .7.5 Curentul de intrare . capacitatea de dozare este controlată prin semnalul de curent.max. 19 . 8.3 Regulator de dozare Dacă este instalat. 8. regulatorul de dozare poate fi cuplat și decuplat. [1/min] Start Menu Afişarea timpului de funcţionare a antrenării Contorul orelor h Stop 0001 TM03 6372 4506 de funcționare 0001 = 10 h .20 mA Menu Selectare valoare pentru Ponderarea curentului Analog frecvența curselor Stop 1/min Down de intrare 120 Up 24 .7.9999 = 99 990 h Start Menu Fig.ponderare În funcţionare cu curent de intrare/ieşire. 65.7.Figura pentru al doilea nivel de funcţii Română (RO) Stop Start Menu Ţineţi apăsat timp de 3 secunde Stop Start Code Down Up Code Stop C:111 Start Menu Cuplarea/decuplarea Regulator de dozare Down regulatorului de dozare Stop (nu cu toate tipurile de pompă) OFF Up Start flow ON / OFF Menu Salvarea a aprox. Pompa emite un semnal de curent ca reacţie la camera de comandă sau la principal/ secundar. 27 Al doilea nivel de funcţii 8.4 Funcţia de memorie Utilizată pentru a stoca intrările în exces ale contactului pentru prelucrare ulterioară.

o frecvență a curselor de 60 1/min. și este de 10 mA în exemplu. 28 Semnal de curent/frecvența curselor Alocarea între semnalul de curent și frecvența curselor este liniară în mod implicit între 0 și frecvența maximă curselor (în funcție de tipul de pompă) pentru un semnal de curent de intrare de la 0 mA la 20 mA (curba 1) sau 4 mA la 20 mA (curba 2). 20 . Frecvența maximă a curselor pompei nu trebuie depăşită! Curentul de ieșire se aplică la frecvența maximă a Notă curselor pompei (curba Iout). [mA] 0 mA 0 4 mA 4 8 mA 8 1212 mA 1616 mA mAIout 2020 Fig. În al doilea nivel de funcții.] f fmax max. 1 2 TM03 6373 4506 f fmin min. Controlul cu semnal de curent fără ponderare (implicit) Română (RO) Curentul de intrare şi curentul de ieşire fără ponderare [Curse/min. setați mai întâi valoarea curentului și apoi frecvența curselor în articolele de meniu pentru ponderarea curentului pentru un punct de referință. a fost setată pentru un curent de intrare de 6 mA. Curentul de ieșire corespunde următoarelor: • curba 1 pentru control cu semnal de curent 0-20 mA • curba 2 pentru control cu semnal de curent 4-20 mA și mod manual. În exemplu. Controlul cu semnal de curent cu ponderare Puteţi modifica răspunsul pompei prin setarea unei alocări specifice între curentul de intrare şi frecvența curselor. Curba trece acum prin 0 mA și punctul selectat. vezi curba 3.

3 I out Iout 1 60 min 60 TM03 6374 4506 fmin.20 mA Menu Fig. de ex. Înmulţiţi numărul afişat cu 10 pentru a determina Notă numărul orelor de funcţionare. 2. 3. f min [mA] 0 mA 0 4 mA 4 8 mA 8 1212 mA 1616 mA 2020 mAIout Fig. apăsaţi butonul "pornire/oprire". 21 . Folosiți butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a seta frecvenţa dorită curselor fselect (de ex. = 6 mA). 29 Controlul cu semnal de curent cu ponderare Setarea ponderării (în al doilea nivel de funcții) Menu Stop Start 0-20 mA Analog Up 0-20 mA Analog 0-20 mA Analog Up 0-20 mA Analog 4-20 mA 4-20 mA Stop 4-20 mA 1/min 4-20 mA 1/min 20 mA 6 120 60 mA Start Down Down TM03 6375 4506 5 .. Contorul orelor de funcţionare nu poate fi resetat. Confirmaţi setarea şi închideţi al doilea nivel de funcţii. Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. – Apăsaţi butonul "Menu/Info".Curentul de intrare şi curentul de ieşire cu ponderare Română (RO) [Curse/min. – Frecvența setată a curselor punctului de referință (implicit este fmax. Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a seta curentul de intrare pentru punctul de referință între 5 și 20 mA (de ex. sau – apăsaţi butonul "pornire/oprire".6 Afișarea numărului total de ore de funcționare Contorul orelor de funcţionare indică timpul de funcţionare total al antrenării. 1.] f fmax max. 8. pentru a verifica intervalele de întreţinere.) apare pe afișaj. Numărul maxim de ore de funcţionare care poate fi afişat este 99990 h (afişaj = 9999). f = 60 1/min).7. 30 Setarea ponderării Valoarea setată pentru curentul de intrare al punctului de referință (implicit este curentul de intrare maxim de 20 mA) apare pe afișaj.

modificaţi setările implicite ale unităţii de control Notă AR. 5. ele vor diferi de cele din datele tehnice.8 Nivelul de service Română (RO) deschideți nivelul de service pentru a modifica alocările de comutare ale blocului electronic. intrare ND/NÎ 3: semnal preliminar de golire. Apăsaţi butonul "pornire/oprire" – pentru a confirma noile setări – pentru a părăsi nivelul de service – pentru a deschide primul nivel de funcţii. Pompa neconectată la sursa de alimentare Menu + Down Ţineţi apăsat când cuplaţi LED-ul se luminează în verde. De aceea. apoi galben Stop Decuplați și cuplați alimentarea de la rețea Start pentru a salva setările Up Stop Start Menu (sau 30 de secunde fără buton apăsat) Nivelul de service 1: funcție releu (selectare semnal de cursă/semnal preliminar de golire) 2: pornire/oprire de la distanţă. 4. 1. Navigaţi în nivelul de service apăsând repetat butonul "Menu/ Info". 31 Nivelul de service 1. intrare ND/NÎ 4: semnal de golire. Apăsaţi butonul "Sus".8. – Pe afişaj apare "Func". Apăsaţi butonul "Menu/Info". Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a modifica alocarea comutatorului în meniul relevant. 8. Apăsaţi simultan butoanele "Menu/Info" şi "Jos" şi ţineţi-le apăsate. Nivelul de service poate fi accesat numai când reţeaua de alimentare este cuplată. 22 . 3.1 Modificarea alocării comutatorului Dvs. 2. – Nivelul de service este deschis. – LED-ul se luminează verde aproximativ 3 secunde și trece în galben. 3. Cuplaţi alimentarea de la reţea. ND/NÎ (semnal de cursă / semnal preliminar de golire) TM03 6376 4506 7: senzor Hall cuplat/decuplat 8: blocare "run" cuplat/decuplat Fig. Dacă nu este apăsat nici un buton timp de Notă aproximativ 30 de secunde. 6. nivelul de serviciu este părăsit și se deschide primul nivel de funcții. apăsaţi butonul "pornire/oprire". Eliberaţi butoanele "Menu/Info" şi "Jos". ieşire ND/NÎ 6: ieșire releu. 8. 2. intrare ND/NÎ 5: semnal de eroare.

• Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: – Semnal de golire "4:NO" = contact normal deschis. Pe afişaj apare "2:NO" sau "2:NC" ("Run" şi "Stop" clipesc pe 7. și – Semnal preliminar de golire "3:NÎ" = contact normal închis. Semnal de golire. apoi cuplaţi-o iar. şi – Releul semnalului de eroare "5:NÎ" = contact normal închis. • Apăsaţi butonul "Menu/Info". Oprire de la distanţă. apoi cuplaţi-o iar. Pe afişaj apare "6:NO" sau "6:NC" ("1/min" și simbolul semnalului • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: de golire clipesc pe afișaj). • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: Afişajul indică "8:ON" sau "8:OFF" (este afişat simbolul "Run"). intrare ND/NÎ Pe afişaj apare "4:NO" sau "4:NC" (simbolul semnalului de golire clipeşte pe afişaj). apoi cuplaţi-o iar. sau • Apăsaţi butonul "Menu/Info". • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. – Senzor Hall "7:OFF" = neconectat. curent. • Apăsaţi butonul "Menu/Info". Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. • Apăsaţi butonul "Menu/Info". apoi cuplaţi-o iar. curent. şi – Cursă/semnal preliminar de golire releu "6:NO" = contact – funcţie releu "1:ON" = semnal preliminar de golire (simbolul normal deschis. sau Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. ND/NÎ (semnal de cursă / semnal preliminar preliminar de golire) de golire) Română (RO) Pe afişaj apare "1:OFF" sau "1:ON". ieşire ND/NÎ Pe afişaj apare "5:NO" sau "5:NC" ("ERROR" clipeşte pe afişaj). • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: – Releul semnalului de eroare "5:NO" = contact normal deschis. Semnal preliminar de golire. – Cursă/semnal preliminar de golire releu "6:NC" = contact • Apăsaţi butonul "Menu/Info". manuale a pompei poate fi activată sau dezactivată. apoi cuplaţi-o iar. Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. • Apăsaţi butonul "Menu/Info" sau Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. intrare ND/NÎ 8. și – Oprire de la distanţă "2:NC" = contact normal închis. Funcție releu (selectare semnal de cursă/semnal 6. – Funcţie releu "1:OFF" = semnal de cursă ("1/min" clipeşte • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: pe afişaj). Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. 2. • Apăsaţi butonul "Menu/Info". sau • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu curent. curent. şi – Blocare "run" pornită "8:ON". sau • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu curent. şi – Semnal de golire "4:NC"= contact normal închis. Semnal de eroare. – Semnal preliminar de golire "3:NO" = contact normal • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: deschis. • Apăsaţi butonul "Menu/Info". • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: • Folosiţi butoanele "Sus" şi "Jos" pentru a comuta între: – Oprire de la distanţă "2:NO" = contact normal deschis. Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. şi de golire clipeşte pe afişaj). Pe afișaj apare "7:ON" sau "7:OFF" ("bar" clipește pe afișaj). Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. şi – Senzor Hall "7:ON" = conectat. apoi cuplaţi-o iar. apoi cuplaţi-o iar. intrare ND/NÎ Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. Senzorul Hall cuplat/decuplat afişaj). Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. – Blocare "run" oprită "8:OFF". apoi cuplaţi-o iar. 23 .1. Blocarea "run" cuplat/decuplat Pe afişaj apare "3:NO" sau "3:NC" (simbolul semnalului de golire Blocarea butonului "pornire/oprire" pentru prevenirea opririi clipeşte pe afişaj). sau • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu curent. 3. Ieșire releu. 4. sau curent. 5. Confirmaţi setarea şi treceţi la următorul articol de meniu. sau • apăsaţi butonul "pornire/oprire" şi decuplaţi alimentarea cu curent. Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. Închideți nivelul de service și confirmaţi setarea. normal închis.

contact sau cu control cu semnal de curent: • Manual • Contact cu multiplicator sau divizor • Control cu semnal de curent.9 Resetarea la setările implicite Română (RO) Puteți reporni unitatea de control AR când vă conectați la sursa de alimentare. Cuplaţi alimentarea de la reţea. Controlați-le numai cu semnalul intrării contactului izolat electric! 8. – Pe afişaj apare "boot". 8.1 Principale Pentru pompa principală sunt disponibile toate modurile de funcționare. Selectaţi semnalul de ieşire al pompei principale la nivelul de service (releu 1) (priza de ieşire 3): • Semnal de cursă (emite un semnal de ieșire pe cursă). manual. Atenţie Acestea sunt prelucrate la pompele secundare în conformitate cu setările pompelor secundare! 9. Blocul electronic este apoi resetat la setările implicite din datele tehnice. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date. Eliberaţi butoanele "Sus" şi "Jos". – Toate setările modificate sunt resetate la setările implicite.10. Risc de deteriorare a pompei secundare! Semnalul de curent nu este izolat electric și poate deteriora pompele secundare. 24 . Intrările neutilizate ale contactului de la pompa principală sunt transmise pompelor secundare. sau se refuză primirea materialelor folosite în produs. 2. în felul următor: 1. Scoaterea din uz Acest produs sau părţi din acest produs trebuie să fie scoase din uz. Atenţie Nu controlați pompele secundare cu semnalul de curent. 2. protejând mediul. Apăsaţi simultan butoanele "Sus" şi "Jos" şi ţineţi-le apăsate.2 Secundare Următoarele moduri de funcționare sunt disponibile pentru pompele secundare cu control prin contact (priza de intrare 4): • Contact cu multiplicator sau divizor. Risc de defectare sau deteriorare a pompei! Atenţie Nu aruncaţi pompa şi nu o lăsaţi să cadă jos. produsul sau eventualele materiale dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la cea mai apropiată societate sau la cel mai apropiat punct de service Grundfos.10. 1. Setările pompelor secundare sunt implementate Notă independent de setările pompei principale. 8. Pompa este deconectată de alimentarea cu curent.10 Crearea unei aplicaţii principal/secundar Puteţi conecta mai multe pompe secundare şi controla pompele secundare prin prima pompă (principală). 8. Contactaţi societăţile locale publice sau private de colectare a deşeurilor. În cazul în care nu există o astfel de societate. 3.

564 88 00 Grovebury Road Telefax: +86-21 6122 5333 Leighton Buzzard/Beds.com Telefax: +54-3327 411 111 E-mail: info_GDK@grundfos. Uzbekistan Čapkovského 21 Grundfos Tashkent. d.: +32-3-870 7300 Tél. 7 149 641 E-mail: tehnika-si@grundfos. 40699 Erkrath GRUNDFOS Netherlands Tel. Bangkok 10250 email: bulgaria@grundfos. Auckland 7 Floor. 2 & 3 Romania E-mail: ukraine@grundfos. 100 Siu Wai Industrial Centre GRUNDFOS Pumper A/S Thailand BG .r. Ltd. 8 ul. 431 24 Mölndal ул.: + 371 714 9640. Uzbekistan The Hamamatsu 25 Jalan Tukang 779 00 Olomouc Representative Office of Grundfos 431-2103 Japan Singapore 619264 Phone: +420-585-716 111 Kazakhstan in Uzbekistan Phone: +81 53 428 4760 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +81 53 428 5005 Telefax: +65-6681 9689 38a. Telefax: +886-4-2305 0878 Slatina District Unit 1. São Bernardo do Campo .O. Boomsesteenweg 81-83 57. Singapore Slovakia s. GRUNDFOS DK A/S GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.grundfos.L. GRUNDFOS Pumps Pty.: +33-4 74 82 15 15 Selangor Tel.net.A.S. 286 39 73 Telefax: +49 7240 61-177 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Telefax: +46 31-331 94 60 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 E-mail: gwt@grundfos. Austria Finland GRUNDFOS Pumps UAB Corner Mountjoy and George Allen Roads GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.com/DK Slovenia Australia Latvia GRUNDFOS LJUBLJANA. ve Tic. GRUNDFOS Hellas A. Baranowo k. +359 2 49 22 200 68 King Lam Street.: +49 7240 61-0 Boulevard TLC No.grundfos. Box 71 GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. оф.com Phone: +52-81-8144 4000 Switzerland Germany Telefax: +52-81-8144 4010 GRUNDFOS ALLDOS International AG Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS GMBH Schönmattstraße 4 GRUNDFOS Sarajevo Schlüterstr. 204 Telefax: +1-905 829 9512 Telefax: +36-23 511 111 Tel: (+48-61) 650 13 00 41490 Gebze/ Kocaeli Fax: (+48-61) 650 13 50 Phone: +90 .moscow@grundfos.V. Poznania Ihsan dede Caddesi. Hungary Poland Turkey 2941 Brighton Road GRUNDFOS Hungária Kft. Chennai 600 097 Apartado 1079 Бізнес Центр Європа West Unit.o. Estonia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Leskoškova 9e.com Telefax: +82-2-5633 725 www.grundfos. ул. GRUNDFOS POMPA Факс. 135-916 821 09 BRATISLAVA 1619 . de B.m. OY GRUNDFOS Pumput AB Smolensko g. 2 Building (T 4-2) Phone: +91-44 4596 6800 P-2770-153 Paço de Arcos Столичне шосе.H. Tel.o.r. rue de Malacombe Glenmarie Industrial Park Camino de la Fuentecilla. 219 Min-Chuan Road Phone: +64-9-415 3240 Taichung.: +49-(0) 211 929 69-0 Veluwezoom 35 Telefax: +41-61-717 5500 Phone: +387 33 713 290 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 1326 AE Almere E-mail: grundfosalldos-CH@grundfos. Serbia Cebini 37.A.09.262-679 7905 Grundfos Alldos GRUNDFOS Pumps India Private Limited Portugal E-mail: satis@grundfos.1592 Sofia 29-33 Wing Hong Street & Strømsveien 344 GRUNDFOS (Thailand) Ltd. Tashkent Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291 Факс: (+998) 71 150 3292 Addresses revised 02. Kangnam-ku. No.SP GR-19002 Peania 17 Beatrice Tinsley Crescent Taiwan Phone: +55-11 4393 5533 Phone: +0030-210-66 83 400 North Harbour Industrial Estate GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. Kita-ku GRUNDFOS (Singapore) Pte. S. Korea Phona: +421 2 5020 1426 Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +45-87 50 51 51 Phone: +82-2-5317 600 sk.: +41-61-717 5555 BiH-71000 Sarajevo Tel.V.com Apodaca. Ltd. Oybek street.ba Service in Deutschland: 1302 CA ALMERE Switzerland E-mail: kundendienst@grundfos. 03131.Garin Pcia. Sokak No. E-mail: romania@grundfos.o. Cililitan Besar No.A. GRUNDFOS Pompe România SRL Phone: +86 21 5055 1012 Jakarta Timur Bd. Sti. Cheung Sha Wan Postboks 235. Parc d’Activités de Chesnes 7 Jalan Peguam U1/25 Bombas GRUNDFOS España S. Шафарнянская. HR-10010 Zagreb GRUNDFOS Pumps Corporation Phone: +385 1 6595 400 I-20060 Truccazzano (Milano) Dr.o.: +46 31 332 23 000 Тел. Tel.: (+38 044) 237 04 01 Shanghai. 56 Tel. Italy Telefax: +44-1525-850011 GRUNDFOS Pompe Italia S. GRUNDFOS POMPA San. No. 201206 Graha Intirub Lt. Ltd. nr 103 United Arab Emirates Telefax: +86 21 5032 0596 GRUNDFOS Gulf Distribution E-mail: grundfosalldos-CN@grundfos.com Phone: +44-1525-850000 GRUNDFOS CROATIA d. Pravej.o.com Dosing & Disinfection 118 Old Mahabalipuram Road Bombas GRUNDFOS Portugal. 241 Ukraine Co.: +34-91-848 8800 Télécopie: +32-3-870 7301 Télécopie: +33-4 74 94 10 51 Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +34-91-628 0465 Telefax: +60-3-5569 2866 Belarus Germany Sweden Представительство ГРУНДФОС в GRUNDFOS Water Treatment GmbH Mexico GRUNDFOS AB Минске Reetzstraße 85 Bombas GRUNDFOS de México S. Merrywell Business Park ООО Грундфос Shanghai 201106 Ballymount Road Lower Россия.l. Humberto de Alencar Castelo Branco. Russia Telefax: +971-4-8815 136 Unit A.O. 6 Wilbart Ext.de Postbus 22015 e-mail: grundfos@bih. 66600 E-mail: minsk@grundfos. New Zealand Telefax: +41-44-806 8115 CEP 09850 . Минск D-76327 Pfinztal (Söllingen) C.A. Milutina Ivkovića 2a/29 Tel. Leirdal 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road. Oakville. GRUNDFOS Pumps Sdn. Phone: +86-21 6122 5222 Dublin 12 39 Phone: +353-1-4089 800 Тел. Ltd. Biruintei.A.E. Tlf.A. 2 Grundfosstraße 2 Trukkikuja 1 LT-03201 Vilnius Bedfordview 2008 A-5082 Grödig/Salzburg FI-01360 Vantaa Tel: + 370 52 395 430 Phone: (+27) 11 579 4800 Tel.de Tel.com ID-Jakarta 13650 Pantelimon county Ilfov Phone: +62 21-469-51900 Phone: +40 21 200 4100 P. s/n B-2630 Aartselaar F-38290 St. 11.com Phone: +61-8-8461-4611 Tel: + 372 606 1690 Fakss: + 371 914 9646 Telefax: +61-8-8340 0155 Fax: + 372 606 1691 South Africa Lithuania Grundfos (PTY) Ltd.com France Malaysia Belgium Pompes GRUNDFOS Distribution S.com Telefax: +387 33 659 079 E-mail: infoservice@grundfos. Bulgaria Hong Kong Telefax: +64-9-415 3250 Phone: +886-4-2305 0868 Grundfos Bulgaria EOOD GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Makasar.300 P.: +31-88-478 6336 GRUNDFOS Pumpen AG Brazil Telefax: +31-88-478 6332 Bruggacherstrasse 10 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Greece E-mail: info_gnl@grundfos.B.A. GRUNDFOS s. 109544 Москва. +359 2 49 22 201 Kowloon N-1011 Oslo Dokmai. 103 278 Jinhu Road. 564 88 11 Croatia E-mail grundfos. 15 Tel. 37.O.: +351-21-440 76 00 м.ro Dubai 10F The Hub.hr. 33 Netherlands CH-4153 Reinach Trg Heroja 16. z o.500 Centro Martin Bachs Vej 3 6th Floor. Fax.com Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340 Phone: +1-913-227-3400 GRUNDFOS Sales Czechia and Japan Telefax: +1-913-227-3500 GRUNDFOS Pumps K. Quentin Fallavier (Lyon) 40150 Shah Alam E-28110 Algete (Madrid) Tél. Ontario Park u.b. Spain N. GRUNDFOS Pompy Sp. Phone: +1-905 829 9533 Phone: +36-23 511 110 PL-62-081 Przeźmierowo 2. N.: +41-44-806 8111 630 20th km. yol 200.Argentina Denmark Korea Slovakia Companii Grundfos Bombas GRUNDFOS de Argentina S. GRUNDFOS Bellux S.o.A. 1 Floor.: +43-6246-883-0 Phone: +358-(0)207 889 500 Fax: + 370 52 395 431 Fax: (+27) 11 455 6066 Telefax: +43-6246-883-30 E-mail: lsmart@grundfos.com Jln. Ground floor Norway Iztochna Tangenta street no. LU7 4TL Telefax: +353-1-4089 830 Факс (+7) 495 737 75 36.bg Phone: +852-27861706 / 27861741 Tlf. LV-1035. R.: +7 (375 17) 286 39 72. Telefax: +55-11 4343 5015 Telefax: +0030-210-66 46 273 Albany. Kansas 66061 www.C. Box 2040 GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Deglava biznesa centrs Phone: +386 (0) 1 568 06 10 Regency Park Peterburi tee 92G Augusta Deglava ielā 60.O.454. Shin-Miyakoda. (+7) 495 737 30 00. Школьная United Kingdom PRC GRUNDFOS Pumps Ltd. Bhd. Ltd.: +39-02-95838112 YU-11000 Beograd 17100 West 118th Terrace Telefax: +385 1 6595 499 Olathe.r.: +45-87 50 50 50 Seoul. Buzin Via Gran Sasso 4 GRUNDFOS Predstavništvo Beograd U. Klonowa 23 Gebze Organize Sanayi Bölgesi L6H 6C9 H-2045 Törökbálint.8815 166 Minhang District GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 1-2-3. 1122 Ljubljana P.262-679 7979 China India Telefax: +90 . Ruta Panamericana km. Київ. ALLDOS (Shanghai) Water Technology Thoraipakkam Rua Calvet de Magalhães. Rīga.: +47-22 90 47 00 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +852-27858664 Telefax: +47-22 32 21 50 Telefax: +66-2-725 8998 Canada GRUNDFOS Canada Inc.E.K. Aju Building 679-5 Prievozská 4D Industrial Garin DK-8850 Bjerringbro Yeoksam-dong. de (Box 333) Lunnagårdsgatan 6 220125.com CH-8117 Fällanden/ZH Av. Box 16768 China Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901 Telefax: +40 21 200 4101 Jebel Ali Free Zone GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co.2016 . Jin Qiao Export Tel. 33 Suhong Road Ireland Phone: +971-4. Taiwan. Athinon-Markopoulou Av.o. Україна Processing Zone Indonesia Telefax: +351-21-440 76 90 Телефон: (+38 044) 237 04 00 Pudong New Area PT. Telefax: +386 (0)1 568 0619 South Australia 5942 11415 Tallinn Tālr.

Denmark.com The name Grundfos. ECM: 1194249 91834764 1016 www. the Grundfos logo. and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S. © Copyright Grundfos Holding A/S .grundfos. All rights reserved worldwide.