You are on page 1of 4

Smk Ghafar Baba, Masjid Tanah, Melaka Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk : Alam Semula Jadi

Masa : 60 Minit

Waktu : 9.40 Pagi 10.40 Pagi

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tingkatan : 1 Budiman

Bilangan Pelajar : 28 Orang

Bidang : Prinsip Rekaan

Bidang Pembelajaran : Harmoni

Hasil Pembelajaran :

a) Kognitif : Menjelaskan definisi, ciri-ciri dan fungsi harmoni melalui sesi perbincangan.

b) Afektif : Memastikan karya yang dihasilkan memenuhi prinsip harmoni.

c) Psikomotor : Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur harmoni pada alam semula jadi dengan menggunakan pelbagai
teknik

Pendekatan : Konstruktivisme

Pengetahuan sedia ada : Murid telah didedahkan dengan pemahaman tentang unsur seni.
Smk Ghafar Baba, Masjid Tanah, Melaka Tingkatan 1

Langkah Isi Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan


Set Induksi
(5 Minit) Tayangan video Murid ditayangkan satu video tentang prinsip ABM :
Guru memberikan penerangan ringkas harmoni -Video
tentang harmoni dan bertanyakan soalan Murid memerhati video tersebut -Laptop
kepada murid. Sesi soal jawab bersama murid.
Soalan : Murid menjawab soalan terbuka menggunakan Teknik :
Apakah yang kamu faham tentang harmoni? pandangan sendiri. -Bersoal jawab

Langkah 1
Guru memberi penerangan tentang Murid diberikan soalan tentang definisi BBM :
definisi harmoni. harmoni. -Buku Teks
Guru berbincang dengan murid Murid berbincang dengan guru tentang -Buku Modul
berkenaan ciri-ciri dan fungsi harmoni. harmoni.
Guru menunjukkan contoh-contoh Murid menjelaskan ciri-ciri dan fungsi harmoni ABM :
gambar berkenaan harmoni. berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh -Contoh gambar
guru.
Murid bertanya kepada guru jika ada soalan. Teknik :
Murid mencatat penerangan guru. Inkuiri Terbuka

Harmoni dari segi garisan


Smk Ghafar Baba, Masjid Tanah, Melaka Tingkatan 1

Harmoni dari segi bentuk

Menjelaskan definisi, ciri-ciri dan fungsi


harmoni melalui sesi perbincangan.

Langkah 2 BBM :
Guru memberi arahan kepada setiap Murid diberikan kertas lukisan pada setiap - Gambar contoh
pelajar untuk membuat satu lakaran seorang. - Kertas lukisan
tentang prinsip harmoni bertemakan Cadangan pilihan subjek yang diberikan ialah
alam semulajadi. harmoni pada alam semula jadi KBAT
Guru memerhati murid membuat Murid perlu menghasilkan lakaran mengikut Mengaplikasi
lakaran teknik penghasilan harmoni yang terdapat
dalam buku teks. Teknik :
Murid melakar alam semula jadi yang Inkuiri Terbimbing
Membuat eksperimentasi dan penerokaan mempunyai kesan prinsip gambar alam
unsur harmoni pada alam semula jadi harmoni Nilai :
dengan pelbagai teknik Kreativiti
Ketekunan

Langkah 3 ABM :
Guru mengambil tiga contoh karya Karya murid yang dipilih hendaklah -Hasil karya pelajar
pelajar yang telah dihasilkan menjelaskan nilai estetik yang terdapat pada
Guru memberikan komen terhadap karya dan mengaitkan dengan prinsip harmoni. Nilai :
karya yang dihasilkan bagi tujuan Wakil murid diminta untuk mempamerkan dan -Bahasa
Smk Ghafar Baba, Masjid Tanah, Melaka Tingkatan 1

penambahbaikan. menerangkan hasil karya kepada rakan kelas.


Murid lain bertanyakan soalan terhadap hasil
Memastikan karya yang dihasilkan karya yang dibuat.
memenuhi prinsip harmoni.

Penutup
Refkleksi dan apresiasi Guru merumuskan tentang pembelajaran yang
telah dijalankan.
Guru menanyakan soalan tentang apa yang
murid dapat pelajari dari sesi pembelajaran
yang telah dibuat

Refleksi PdPc :

Refleksi Murid :