Standarde românesti anulate pana in aprilie 2005

si varianta inlocuitoare

De la SR EN 8190 :1996 la STAS 11195-87
Indicativ Titlu Inlocuit cu
SR ISO 8190:1996 Îngrăsăminte solide. Determinarea umiditătii. Metoda prin
uscare la (105+2) grade C
SR ISO 8191-1:1995 Mobilier. Verificarea aprinderii mobilierului tapitat. Partea SR EN 1021-1:1997
1: Sursa de aprindere: tigara aprinsă
SR ISO 8191-2:1995 Mobilier. Verificarea aprinderii mobilierului tapitat. Partea SR EN 1021-2:1997
2: Sursa de aprindere: Flacăra echivalentă flăcării de
chibrit
STAS 8192-90 Mijloace de măsurare si conducere a proceselor
industriale. Semnale electrice analogice unificate
STAS 8193-68 Freză cilindro-frontală pentru aliaje usoare. Dimensiuni STAS 579-76
STAS 8194-83 Instalatii fixe de tractiune electrică feroviară. Terminologie SR CEI 60050(811):2000

STAS 8195-84 Furtunuri de cauciuc. Diametre, abateri limită la lungimi, SR ISO 1307:1995; SR ISO
presiuni de încercare si de spargere 7751:1995
STAS 8196-82 Aparate si mijloace de automatizare. Convertoare
pneumatice. Conditii tehnice generale
STAS 8197-82 Aparate si mijloace de automatizare. Convertoare
electropneumatice. ConditIi tehnice generale
STAS 8199-91 Mijloace de automatizare. Regulatoare fără energie
auxiliară. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 8203-79 Cauciuc vulcanizat. Determinarea rezistentei la oboseală SR ISO 4666-3:2000
cu flexometrul tip Goodrich
STAS 8204-73 Cauciuc vulcanizat. Determinarea temperaturii limită de SR ISO 812:2001
nefragilitate
SR EN ISO 8205-1:2002 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică SR EN ISO 8205-1:2003
prin presiune. Partea 1: Dimensiuni si conditii tehnice
pentru cabluri cu două conductoare
SR EN ISO 8205-2:2002 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică SR EN ISO 8205-2:2003
prin presiune. Partea 2: Dimensiuni si conditii tehnice
pentru cabluri cu un conductor
SR ISO 8205-2:1996 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică SR EN ISO 8205-2:2003
prin presiune. Partea 2: Dimensiuni si conditii tehnice
pentru cabluri cu un conductor
SR ISO 8205-2:1996/A99:2002 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică SR EN ISO 8205-2:2003
prin presiune. Partea 2: Dimensiuni si conditii tehnice
pentru cabluri cu un conductor
STAS 8208-92 Metode de verificare a pozitionerelor pneumatice cu
semnal de intrare între 20 si 100 kPa
STAS 8209-87 Masini de rectificat rotund, fără vârfuri. Prescriptii de SR ISO 3875:1995
precizie
STAS 8211-84 Masini sincrone trifazate. Metode de încercare
STAS 8212-68 Burghiu elicoidal cu coada conică pentru materiale STAS 575-76
metalice neferoase. Dimensiuni
STAS 8213-68 Burghiu helicoidal scurt cu coada cilindrică pentru STAS 573-76
materiale neferoase. Dimensiuni
STAS 8214-68 Burghiu elicoidal lung cu coada cilindrică pentru materiale STAS 574-76
metalice neferoase. Dimensiuni
STAS 8218-68 Mobilier din lemn. Rezistenta corpurilor de mobilă la
solicitări metalice
SR EN ISO 8222:1999 Sisteme de măsurare a produselor petroliere. Etalonare. SR EN ISO 8222:2004
Corectii de temperatură la sisteme de referintă
volumetrice de măsurare
STAS 8224-68 Macarale turn. Constructia metalică. Prescriptii de calcul STAS 8290-69
STAS 8226-68 Modularea constructiilor. Goluri pentru usile, portile si STAS 4671-81

ferestrele clădirilor agrozootehnice
STAS 8227-68 Constructii masive hidrotehnice de beton si beton armat.
Prescriptii speciale
STAS 8229-83 Cărucioare manuale pe două sine pentru poduri rulante
de uz general. Parametri principali
STAS 8231-68 Informare si documentare. Documente primare. STAS 8301-81
Terminologie
STAS 8232-68 Informare si documentare. Documente secundare. STAS 8301-81
Terminologie
STAS 8234-68 Mezeluri proaspete. Reguli pentru verificarea calitătii, STAS 3103-78
amabalare, marcare, depozitare si transport
STAS 8235-87 Conductoare de aluminiu pentru conducte si cabluri SR CEI 228+A1:1996; SR CEI
electrice 228+A1:1996
STAS 8236-68 Poduri de cale ferată. Suprastructuri de beton, beton STAS 10111/2-77
armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare
prin metoda la stări limită
STAS 8238-75 Capă si teacă electroizolante pentru linii aeriene de
energie electrică până la 600 V
STAS 8241-68 Aparatură pentru industria chimică. Guri de vizitare
ovale, din otel sau fontă, pentru recipiente sub presiune
clasificare
STAS 8242-87 Relee de gaze. Conditii tehnice generale
SR ISO 8243:1997 Tigarete. Esantionare SR ISO 8243:2004
STAS 8244-77 Instalatii pneumatice de frânare. Robinet de închidere cu
descărcare
STAS 8245-84 Masini de rindeluit la grosime. Prescriptii de precizie SR ISO 7568:1996
STAS 8246-84 Masini de îndreptat. Prescriptii de precizie SR ISO 7571:1995
STAS 8247-90 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Masini de SR ISO 7009:1997
frezat cu ax vertical. Prescriptii de precizie
STAS 8248-82 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie SR ISO 7008:1998
circulare cu avans manual. Prescriptii de precizie
STAS 8251-82 Încercările metalelor. Încercare de duritate Rockwell pe SR EN ISO 6508-1:2002
suprafete curbe convexe. Scările A,B,C,F,G si
superficială N si T
STAS 8254-76 Informare si documentare. Indexurile de publicatii SR ISO 999:2000
STAS 8255-68 Documentare. Index de autori al unei publicatii STAS 8254-76
STAS 8257-79 Tricoturi. Terminologie si reprezentarea grafică SR EN ISO 8388:2004
SR 8258-1:1998 Anvelope în constructie diagonală pentru tractoare, SR ISO 4251-1:2001
masini si remorci agricole. Dimensiuni principale si
parametrii regimului de exploatare
SR 8258-2:1995 Anvelope pentru tractoare si masini agricole. Anvelope SR ISO 8664:2001
în constructie radială. Dimensiuni principale si parametri
regimului de exploatare
STAS 8258/1-86 Anvelope în constructie diagonală pentru tractoare, SR 8258-1:1998
masini si remorci agricole. Dimensiuni principale si
parametrii regimului de exploatare
STAS 8258/2-89 Anvelope pentru tractoare si masini agricole. Anvelope SR 8258-2:1995
în constructie radială. Dimensiuni principale si parametrii
regimului de exploatare
STAS 8259/2-68 Coloranti organici pentru piele. Determinarea puterii de
vopsire pe fâsii de hârtie de filtru
STAS 8259/3-82 Coloranti organici pentru piele. Determinarea rezistentei STAS 6207-87
vopsirilor la picături de apă
STAS 8259/4-69 Coloranti organici pentru piele. Determinarea rezistentei SR EN 13517:2002
vopsirii la migrarea în cauciuc natural-crep
STAS 8259/5-69 Coloranti organici pentru piele. Determinarea rezistentei SR EN ISO 15701:2000
vopsirii la migrarea în policlorură de vinil
SR ISO 8261:1996 Lapte si produse lactate. Pregătirea esantioanelor pentru SR EN ISO 8261:2002
analiză si a dilutiilor în vederea examenului microbiologic
STAS 8261-68 Filiere rotunde pentru filetul tuburilor de protectie etanse STAS 1160/6-83
(IPE). Dimensiuni

STAS 8262-80 Mobilier pentru constructii social-culturale. Dimensiuni STAS 11556/7-84
principale

STAS 8264/1-83 Aliaje dure sinterizate. Determinarea metalografică a SR EN 24505:1997; SR EN
porozitătii si a carbonului liber 24505:1996

STAS 8264/2-83 Aliaje dure siterizate. Determinarea metalografică a SR EN 24499:1996; SR EN
microstructurii 24499:1997
STAS 8265-79 Produse din pulberi metalice sinterizate. Încercarea la SR EN ISO 3325:2001
încovoiere
STAS 8266-74 Produse din pulberi metalice sinterizate. Încercarea la SR EN ISO 2740:2001
tractiune
STAS 8267-68 Piese din pulberi metalice sinterizate. Încercarea de SR EN 24498-1:1995
duritate
STAS 8268/1-86 Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. SR EN 60335-2-80:2000
Ventilatoare electrice. Conditii tehnice speciale de
securitate
STAS 8268/2-90 Ventilatoare electrice. Conditii tehnice privind aptitudinea
la functionare si metode de încercare

STAS 8269-68 Tarozi pentru filetul tuburilor de protectie etanse (I.P.E.). STAS 1112/14-75; STAS 1112-
Dimensiuni 14-75
STAS 8271-79 Hârtie pentru tipărirea cărtilor, brosurilor, buletinelor si
revistelor. Formate si lătimi brute
STAS 8272-90 Startere pentru lămpi fluorescente tubulare SR EN 60155:1994

STAS 8273/0-79 Balasturi pentru lămpi cu descărcare în gaze. Conditii STAS 12543/2-88; STAS
tehnice generale de calitate 12543/1-88; STAS 12541-87;
STAS 12542-87
STAS 8273/1-79 Balasturi pentru lămpi cu descărcare în gaze. Balasturi STAS 12541-87
pentru lămpi cu vapori de mercur de joasă presiune.
Conditii tehnice speciale de calitate
STAS 8273/2-79 Balasturi pentru lămpi cu descărcare în gaze. Balasturi STAS 12542-87
pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune.
Conditii tehnice generale de calitate
STAS 8273/3-84 Balasturi pentru lămpi cu descărcare în gaze. Balasturi STAS 12543/1-88
pentru lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune.
Conditii tehnice speciale de calitate
STAS 8274-74 Masini electrice rotative. Nivele admisibile de zgomot SR CEI 34-9:1993
STAS 8275-87 Protectia împotriva electrocutărilor. Terminologie
STAS 8276-77 Aparate si mijloace de automatizare. Masini electrice de STAS 8333-79
intrare si iesire continue, unificate. Limite de variatie
STAS 8277-68 Roti de lant pentru lanturi calibrate cu zale sudate scurte.
Calculul elementelor geometrice ale profilului
STAS 8278-84 Mijloace de automatizare. Regulatoare unificate
pneumatice de uz general
STAS 8279-68 Sistemul international de unităti (SI). Reguli de formare si STAS 737/3-68
scriere a unitătilor SI.
STAS 8280-68 Sistemul international de unităti (SI). Unităti derivate cu STAS 737/5-68
multipli si submultipli preferentiali
STAS 8283/2-89 Retele cord din fire de poliamidă 6 pentru anvelope SR 8283-2:1993
STAS 8284-84 Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. SR 8284:1998
Terminologie
STAS 8285-88 Împletituri de sârmă, tesături de sârmă de uz general SR ISO 9044:2000
STAS 8287-69 Poduri de sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si STAS 5088-75
beton precomprimat. Hidroizolatii si îmbrăcăminti
bituminoase
STAS 8290-83 Instalatii de ridicat. Principii de calcul si proiectare pentru
constructia metalică
STAS 8291/1-69 Linii electrice aeriene până la 1000 V inclusiv. Suporturi
si console pentru izolatori. Conditii generale
STAS 8291/2-68 Linii electrice aeriene până la 1000 V inclusiv. Suporturi
tip T pentru izolatori de tractiuni. Dimensiuni
STAS 8291/3-68 Linii electrice aeriene până la 1000 V inclusiv. Suporturi

Ambalaje de transport complete si pline. Traductoare electronice de STAS 8293-76 presiune diferentială. remorci auto. până la 5 t. Principii fundamentale de calcul 2-85. Rufărie de corp pentru fete. Conditii tehnice speciale de securitate STAS 8298-69 Papuci stantati pentru conductori multifilari din aluminiu. Încercarea la anduranta pe stand STAS 8327/3-92 Anvelope de cauciuc. Centură de sigurantă pentru muncitorii de la cariere STAS 8293-90 Mijloace de măsurare si conducere a proceselor industriale. Conditii tehnice generale STAS 8294-69 Mijloace de automatizare. Sifon. Produse electrice si electronice analoge. Încercarea de andurantă la viteză constantă STAS 8327/4-80 Anvelope de cauciuc. Prescurtări de cuvinte tipice STAS 8256-82 străine din referinte bibliografice STAS 8332-87 Combustibili solizi. Conditii generale de calitate STAS ISO 8318-93 Ambalaje. cu brat fix cu cârlig. STAS 3300/1 STAS 8317-69 Materiale plastice. Determinarea dezechilibrului static STAS 8327/2-88 Anvelope de cauciuc. autoutilitare de transport si autoturisme de teren. SR ISO 10454:2000 autobuze. Romalchid R60 STAS 8309-69 Furnir. Produse pneumatice analoage. Anvelope pentru autoturisme. STAS 243-78 Dimensiuni STAS 8301/5-79 Informare si documentare. relativă si diferentială. Traductoare electronice de presiune absolută. pentru rufărie de corp si de pat. Conditii generale STAS 1160/2-75 STAS 8308-69 Răsină sintetică. Pentru izolatori de tractiune si console verticale. Determinare rezistentei la tractiune STAS 9406/1-74 STAS 8311-87 Lacuri si vopsele. indian si STAS 8316-77 Teren de fundare. Determinarea energiei de SR ISO 10454:2000 străpungere STAS 8327/6-91 Anvelope pentru autoturisme. Conditii tehnice generale STAS 8334-89 Mijloace de măsurare si conducere a proceselor industriale. Terminologie STAS 12539-87 STAS 8307-69 Filiere rotunde. Culori si nuante STAS E 8312-69 Tesături din bumbac în amestec cu 33% celofibră. Determinarea sulfului total SR ISO 334:1994. Tipizare . Determinarea comportării la testul de viteză înaltă pe STAS 8330-69 Informare si documentare. Determinarea rezistentei la desprindere a talonului de pe jantă la anvelope fără cameră de aer STAS 8327/7-90 Anvelope de cauciuc. Microfilmare. Anvelope pentru autocamioane. Metode de măsurare a diametrului SR 8327-4:1996 exterior si a lătimii sectiunii STAS 8327/5-91 Anvelope de cauciuc.T. Conditii generale STAS 8297/2-80 Masini de cusut electrice pentru uz casnic si scopuri STAS 2614/28-91 similare. Nomenclator SR ISO 4063-92 si simbolizare STAS 8327/1-82 Anvelope de cauciuc. Dimensiuni STAS 8291/4-72 Suporturi pentru izolatoare de tip N utilizate în linii electrice aeriene până la 1000 V. SR EN ISO 8318:2003 Incercarea la vibratii cu frecventă sinusoidală variabilă STAS 8321-68 Terenul de fundare. Dimensiuni STAS 8292-87 Echipament de protectie. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8335-80 Macarale rotitoare fixe. Variatia proprietătilor mecanice după STAS 6339-80 imersiune în agenti chimici STAS 8318-69 Confectii din tesături. Anvelope pentru autoturisme. Determinarea căldurii de umezire a STAS 1913/9-76 pământurilor STAS 8325-77 Procedee de sudare si de lipire a metalelor. adolescente si femei. SR ISO 351:1994 STAS 8333-89 Mijloace de măsurare si conducere a proceselor industriale. olandină. tip U.

STAS 8336/1-88 Colivii radiale cu ace pe un rând. Determinarea rezistentei fixării SR EN 12785:2002 tocului STAS 8346-69 Piei finite. Dimensiuni STAS 8343-85 Marmură policromă de Vascău SR EN 1467:2004 STAS 8345-69 Încăltăminte de piele. Determinarea aderentei peliculei de acoperire SR ISO 11644:1998 STAS 8352-69 Informare si documentare. Determinarea vitezei de vulcanizare SR ISO 289-2:1997 a amestecurilor de cauciuc cu vâscozimetrul cu disc de forfecare (Mooney) STAS 8369-69 Burghiu elicoidal lung cu coada conică pentru materiale STAS 6727-76 metalice neferoare. Dimensiuni SR ISO 3030:2000 STAS 8337-85 Utilaje pentru industria chimică. Pregătirea probelor pentru analiza chimică si fizică STAS 8359-69 Valuri de poliuretan pentru masini poligrafice de imprimat STAS 8360-69 Pesticide. Fisa-termen pentru selectie manuală catalogare STAS 8354-69 Informare si documentare. Terminologie SR 8337:2000 STAS 8338-69 Desene tehnice. Determinarea continutului de cenusă SR ISO 2144:1999 STAS 8378/2-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR ISO 779:1993 celulozei si hârtiei. Încercarea la presiunea SR EN ISO 1402:2002 hidrostatică STAS 8365/1-76 Elastomeri. Amestec standard pentru încercarea SR ISO 2303+A1:1996 cauciucului izoprenic polimerizat în solutie. Reproducerea de documente STAS 10169-85 pe benzi de film de 35 mm SR ISO 8358:1994 Fertilizanti solizi. Fisa-document pentru selectie manuală STAS 8353-69 Informare si documentare. Determinarea continutului de sodiu si potasiu STAS 8378/5-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR ISO 778:1993 celulozei si hârtiei. Aparatură si prescriptii generale de amestecare SR ISO 2393:1996 si vulcanizare a amestecurilor de cauciuc pentru încercări STAS 8366-69 Cauciuc vulcanizat. Scările de reducere la microcopierea documentelor pe filme de 35 STAS 8356-69 Informare si documentare. Microcopii. Determinarea continutului de cupru . Cotarea lungimii suruburilor si prezoanelor STAS 8339-75 Utilaj petrolier. neextins cu STAS 8365/7-82 Elastomeri. Dimensiuni STAS 8372-69 Lemn. Bolturi cu cap sferic si fus conic SR ISO 7803:1995 pentru articulatia de directie. Determinarea continutului de calciu STAS 8378/4-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR 8378-4:1993 celulozei si hârtiei. Determinarea permeabilitătii la gaze STAS 8376-89 Hârtii si cartoane. Analiza componentilor cenusii. Amestec standard pentru încercarea SR ISO 1658:1996 cauciucului natural STAS 8365/2-90 Cauciuc. Amestec standard pentru încercarea SR ISO 2322:1999 cauciucurilor butadien stirenic si butadien alfa-metil STAS 8365/3-86 SR ISO 2476:1994 STAS 8365/4-75 Elastomeri. Analiza componentilor cenusii. Determinarea continutului de fier STAS 8378/3-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR ISO 777:1993 celulozei si hârtiei. Concentrat emulsionabil pe bază de hexaclorciclohexan SR EN ISO 8362-3:2003 Recipiente si accesorii pentru produse injectabile. Partea SR EN ISO 8362-3:2003 3: Capace de aluminiu pentru flacoane STAS 8362-85 Furtunuri de cauciuc. Echipament de manevra gama de sarcini maxime STAS 8340-84 Automobile si tractoare. Amestec standard pentru încercarea SR ISO 2475:1993 cauciucurilor cloroprenice STAS 8365/6-83 Cauciuc. Amestec standard pentru încercarea SR ISO 4097:1994 cauciucului etilen-propilen-diena (EPDM) neextins cu ulei STAS 8365/8-83 Cauciuc. Analiza componentilor cenusii. Analiza componentilor cenusii.

Încercarea la cădere SR EN 60068-2-32:2002 liberă. Tb si Tc STAS 8393/16-90 Încercări climatice si mecanice. Canale. Nb si Nc STAS 8393/15-89 Încercări climatice si mecanice. Determinarea continutului total de fosfat SR 8379-9:1997 STAS 8380/1-72 Constructii agricole. Încercarea la frig. Lipire. Determinarea granulatiei SR 8379-7:1995 STAS 8379/9-81 Superfosfat. Depozitare. cu surse artificiale. Prescriptii STAS 8393/10-70 Încercări fundamentale climatice si mecanice pentru piese si echipamente electrocasnice. Metoda de încercare Q STAS 8393/2-77 Încercări climatice si mecanice. Metoda de încercare Xa STAS 8393/26-84 Încercări climatice si mecanice. Determinarea continutului de arsen STAS 8378/8-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR 8378-8:1993 celulozei si hârtiei. SR EN 60068-2-7:1998 Metoda de încercare Ga si ghid STAS 8393/13-79 Încercări climatice si mecanice. Metoda de încercare Ed STAS 8393/14-87 Încercări climatice si mecanice. SR EN 60068-2-1+A1+A2:1995. Dragi. SR conexiunilor la actiunea bioxidului de sulf. Metode de încercare STAS 8393/1-86 Încercări climatice si mecanice.STAS 8378/7-69 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR 8378-7:1993 celulozei si hârtiei. Metoda de încercare la temperatură joasă STAS 8393/12-89 Încercări climatice si mecanice. Metodele de încercare La. . Prescriptii generale SR EN 60068-1+A1:1995 STAS 8393/18-90 Încercări climatice si mecanice.2. Vocabular SR EN ISO 8384:2002 SR ISO 8385:1994 Constructii navale si structuri maritime. 2. Vibratii. Încercarea la socuri. STAS 1686-79 Dimensiuni SR ISO 8384:1994 Constructii navale si structuri maritime. Metodele de încercare Na. Imersiunea în solventi SR EN 60068-2-45+A1:1998 de curătare. Drăgi. STAS 5936/1. Determinarea continutului de plumb STAS 8379/2-69 Superfosfat. Încercarea la actiunea SR EN 60068-2-5:2001 radiatiilor solare. Lb si Lc STAS 8393/21-82 Încercări climatice si mecanice. Determinarea aciditătii libere SR 8379-4:1995 STAS 8379/7-79 Superfosfat.2. Metoda de SR EN 60068-2-29:2001 încercare Eb si ghid STAS 8393/19-89 Încercări climatice si mecanice. SR EN ISO 8385:2002 Clasificare STAS 8385/1-69 Scheme electrice auto. Metodele de SR HD 323. Analiza componentilor cenusii. jghiaburi si conducte la retele de irigatii. Încercarea la actiunea radiatiilor solare cu surse artificiale. STAS 5936/1. Încercarea la actiunea SR EN 60068-2-68:2001 prafului si nisipului. Ghid de încercare STAS 8393/25-84 Încercări climatice si mecanice. Metoda de CEI 68-2-42:1995 încercare Kc STAS 8393/23-84 Încercări climatice si mecanice. Încercarea la SR EN 60068-2-17:2001 etanseitate. Metoda de SR EN 60068-2-6:2003 încercare Fc STAS 8393/20-85 Încercări climatice si mecanice. Terminologie STAS 8380-79 STAS 8381-69 Constructii agrozootehnice.20 S3:2004 încercare Ta. Deschideri si travee. Marcarea conmenzilor si STAS 11200/501-81. Determinarea continutului de pentoxid de SR 8379-2:1997 fosfor solubil în apă STAS 8379/4-69 Superfosfat. STAS indicatoarelor de functionare 11200/542-81 STAS 8386-69 Plăci ondulate din azbociment cu ondule mari 3-75. Acceleratie constantă. Zdruncinări. SR EN 60068-2-27:1998 Metoda de încercare Ea si ghid STAS 8393/17-70 Încercări fundamentale climatice si mecanice pentru piese si echipamente electronice. Metoda de încercare Sa STAS 8393/24-84 Încercări climatice si mecanice. Încercarea contactelor si SR CEI 60068-2-42:1995. Semne conventionale STAS 1590-79 STAS 8385/2-74 Scheme electrice auto. Analiza componentilor cenusii. Încercarea la variatii de SR EN 60068-2-14:2001 temperatură.3-75 STAS 8387-79 Lucrări de îmbunătătiri funciare. Cădere si răsturnare.

Dimensiuni SR 8413:1995 STAS 8414-69 Dispozitive de lucru. Încercarea la ceată SR EN 60068-2-11:2001 salină. Conditii generale STAS 8407-80 Instalatii de ridicat cărucioare manuale monogrindă. Alcătuirea titlurilor de lucrări STAS 6443-88 stiintifice si tehnice STAS 8399-69 Tuburi izolante din PVC SR EN 50086-1:2001 STAS 8400-81 Produse refractare. Încercarea la căldură SR EN 60068-2-2+A1+A2:1997 uscată. Dimensiuni STAS 8409-69 Instalatii navale. Dimensiuni SR 8413:1995 STAS 8413-69 Dispozitive de lucru. Determinarea permeabilitătii la gaze SR EN 993-4:1996 SR ISO 8402:1995 Managementul calitătii si asigurarea calitătii. Evaluarea epruvetelor supuse încercării la coroziune STAS 8403-69 Rulmenti pentru osiile materialului rulant de cale ferată. Metoda de încercare Ca STAS 8393/5-81 Încercări climatice si mecanice. prin tractiune. STAS 8765 Metode de verificare STAS 8405-69 Balasturi pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune. SR HD 323. Determinarea rezistentei la SR EN 311:1996 rupere a stratului superficial de aschii. Bucse filetate pentru dopuri de scurgere. Bridă rotativă. Încercarea la căldură SR HD 323. Presiune atmosferică joasă. Bridă forma L. ciclu de 12+12h. Bb. Ghid pentru Încercarea Kd STAS 8393/29-87 Încercări climatice si mecanice. Vocabular SR EN ISO 9000:2001 STAS 8402-89 Plăci din aschii de lemn. Bridă mobilă. Dimensiuni SR 8410:1995 STAS 8411-69 Dispozitive de lucru.3 S2:2002 umedă continuă. STAS 5171-80 Dimensiuni SR ISO 8397:1995 Fertilizanti solizi. Bridă cu picior.2. în balon fluorescent. SR CEI la căldură umedă 60068-2-28:1995 STAS 8395-69 Stift filetat cu locas hexagonal. vibratii si acceleratie constantă) STAS 8393/31-91 Încercările climatice si macanice.2. zdruncinări. Fixarea componentelor SR EN 60068-2-47:1998 si echipamentelor pentru încercările dinamice (socuri. Încercarea contactelor si SR HD 323. Încercarea Ta:lipire. STAS 5171. Dimensiuni STAS 8410-69 Dispozitive de lucru. Acoperiri electrochimice anodice în SR EN ISO 10289:2001 raport cu substratul. Dimensiuni SR 8414:1995 STAS 8415-69 Dispozitive de lucru. Metoda de încercare M STAS 8393/9-81 Încercări climatice si mecanice. Ghid pentru încercările SR CEI 68-2-28:1995. Metodele de încercare Ba. Bc si Bd STAS 8393/4-81 Încercări climatice si mecanice. Încercarea ciclică la SR EN 60068-2-52:2002 ceată salină. Bridă forma L cu lăcas pentru SR 8410:1995 . SR Metoda de încercare J CEI 68-2-10:1995 STAS 8393/8-87 Încercări climatice si mecanice. Vocabular SR ISO 8402:1995 SR EN ISO 8403:1998 Acoperiri metalice. Metoda de încercare Ka STAS 8393/7-85 Încercări climatice si mecanice. Ghid pentru încercarea SR EN 60068-2-33:2002 la variatii de temperatură STAS 8393/28-86 Încercări climatice si mecanice. Tipizare STAS 8408-69 Instalatii navale. Incercare la cernere SR EN 1235:2003 STAS 8397-69 Informare si documentare. Dimensiuni SR 8411:1995 STAS 8412-69 Dispozitive de lucru. Ab si Ad SR EN 60068-2-1+A1+A2:1996 STAS 8393/27-85 Încercări climatice si mecanice. Metoda de încercare Kb STAS 8393/30-88 Încercări climatice si mecanice. Încercarea la mucegai.54 S1:2002 Încercarea de sudabilitate prin metoda balantei de aderentă STAS 8393/3-78 Încercări climatice si mecanice. Bridă cu cot. Stuturi pentru ramificatie. Încercarea la căldură SR EN 60068-2-30:2001 umedă ciclică. perpendicular pe suprafată STAS ISO 8402-91 Calitate. cu con interior. SR CEI 60068-2-10:1995.46 S1:2004 conexiunilor la actiunea hidrogenului sulfurat. Metode de încercare Aa. Metoda de încercare Db STAS 8393/6-82 Încercări climatice si mecanice.2.

SR 8782:1995 Dimensiuni STAS 8461-69 Dispozitive de lucru. piulite. Metoda prin captare electrostatică a fumului STAS 8454/4-74 Frize si sipci din lemn masiv de diverse specii foioase pentru parchet. Dn 100. Determinarea rezistentei la lumina STAS 6213-87 artificială a lămpii cu xenon STAS 8448/1-69 Explozive. Saibă cu lăcas conic. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8431-79 Pulberi metalice. Pânză filtru pentru industria uleiurilor vegetale . Indicarea elementelor danturii pe desen si marcarea rotilor SR EN ISO 8420:2002 Grăsimi de origine animală si vegetală. Dimensiuni SR 8416:1995 STAS 8419-69 Desene tehnice. Metode de încercări statice STAS 8437-79 Tractoare pe roti. bucse sau role. Dimensiuni STAS 8463-78 Elemente pătrate de antrenare. Cabine si cadre de protectie. Emailuri 5241 cu uscarea la cuptor. Pânză filtru pentru industria zahărului STAS 8467/2-77 Tesături tehnice pentru filtrare. Încercarea la extensiune bidimensională SR ISO 8453:1994 Tigarete. Clasificarea încărcărilor si grupări STAS 10101/0A-77. Pânză filtru pentru sulfat de bariu STAS 8467/3-77 Tesături textile pentru filtre. Conditii tehnice de calitate STAS 8454/5-74 Frize si sipci din lemn masiv de răsinoase pentru parchet STAS 8460-83 Dispozitive de lucru. Pânză filtru pentru industria sodei STAS 8467/4-77 Tesături tehnice pentru filtrare. Dimensiuni SR ISO 1174-1:1999. STAS 8447/2- metoda Trantzei 87 STAS 8449-79 Instalatii de ridicat. Determinarea capacitătii de lucru mecanic prin ISO 8447/2-86. Surub cu cap bombat crestat. Roti dintate pentru lanturi de transmisie STAS 5013/5-82 cu bolturi. aluminiu si otel STAS 8442-69 Pesticide. STAS 7519-90 Dimensiuni STAS 8425-86 Tuburi si mufe din azbociment pentru conducte sub presiune. Cabine si cadre SR ISO 5700:1994 de protectie. pentru metale STAS 8437/1-88 Tractoare agricole si forestiere pe roti. Saibă detasabilă cu lăcas conic. Bridă forma U. Trolii electrice. Saibă cu suprafată de asezare SR 8461:1995 sferică. Tipuri si parametri principali STAS 8451-69 Izolatoare pentru linii aeriene de energie electrică. Determinarea SR EN ISO 8420:2003 continutului de compusi polari STAS 8423-69 Suruburi semiprecizie. STAS de încercări pentru metoda la stări limită 10101/OA-77 STAS 8434-69 Emailuri pe bază de răsini sintetice.Dn 600. Insecticid pe bază de diclor-difenil-tricloretan STAS 8443-80 Pesticide. Clasificare si terminologie STAS 8452-69 Piei finite. Determinarea condensatului de fum brut si anhidru utilizând o masină de fumat analitică de rutină pentru tigarete. Determinarea granulatiei SR EN 24497:1994 STAS 8432-79 Pulberi metalice.. Insecticide pe bază de hexaclorciclohexan STAS 8445-69 Balamale pentru rame din placaj pentru vase de closet STAS 8446-79 Coloranti organici. SR ISO 1174-2:1999 STAS 8467/1-84 Tesături tehnice pentru filtrare. Dimensiuni STAS 8426-82 Profile din bandă de otel formate la rece. Cleme cu ghiară pentru conductori de cupru.Determinarea densitatii aparente SR EN 23923-1:1998 STAS 8433-69 Încărcări în constructii. Dimensiuni SR 8461:1995 STAS 8462-69 Dispozitive de lucru. Dimensiuni STAS 8416-69 Dispozitive de lucru. Metode de SR ISO 3463:1995 încercare la rezistentă STAS 8438-69 Linii electrice aeriene..

Tevi. Flanse pentru bosaje STAS 8500-77 Pn 10. Încercarea la aplatizare SR EN 10233:1997. Încercarea la tractiune SR EN 10237:1996. Pânză filtru pentru industria berii STAS 8467/9-84 Tesături tehnice pentru filtrare. Flanse pentru borsaje STAS 8500-77 Pn 25. Pânză filtru pentru industria petrolieră STAS 8467/7-77 Tesături tehnice pentru filtrare. Forme si dimensiuni STAS 8501-69 Aparatură pentru industria chimică. Tevi. Parametri principali STAS 8481-69 Informare si documentare. Partea 1: Principii generale SR ISO 8504-2:1995 Pregătirea suporturilor de otel înaintea aplicării vopselelor SR EN ISO 8504-2:2002 si produselor similare. Prescurtări de cuvinte generice din titlurile de publicatii periodice STAS 8474-87 Instalatii de ridicat. Încercarea la îndoire a SR EN 10232:1996 tronsonului STAS 8492-69 Plăcute din sticlă colorată STAS ISO 8492-92 Materiale metalice. Terminologie SR EN ISO 472:2003 STAS 8485-89 Anvelope în constructie diagonală pentru autocamioane. Microcopii. Dimensiuni SR ISO 8504-1:1994 Pregătirea suporturilor de otl. Cârlige cu ochi SR EN 1677-2:2002 STAS 8476-69 Motoare electrice asincrone trifazate normale de la 160 la 1000 kV. Dimensiuni principale si parametrii regimului de exploatare STAS 8490-69 Armături navale. SR EN 10237:1997 STAS 8497-88 Conducte plate pentru antene de receptie STAS 8498-88 Presgarnituri de trecere pentru cabluri si conducte la echipamente electrotehnice. troleibuze si remorci auto. Metode de pregătire a suporturilor. Terminologie STAS 8301/5-79 STAS 8482-89 Travertin de Geoagiu SR EN 1467:2004 STAS 8483-79 Materiale plastice. Pânză filtru pentru industria fibrelor chimice STAS 8467/6-78 Tesături tehnice pentru filtrare. Pânză filtru pentru industria minieră extractivă STAS 8468-88 Fibre textile. Robinet cu cep cu trei cai. Determinarea densitătii de lungime prin SR EN ISO 1973:2000 metoda gravimetrică STAS 8469-69 Teren de fundare. Dimensiuni STAS 8503-69 Aparatură pentru industria chimică. Plăpumi STAS 8471-69 Informare si documentare. pentru manometre Pn 25. Tevi. Încercarea la răsfrângere SR EN 10235:1996 STAS ISO 8495-92 Materiale metalice. Presiuni admisibile pentru poduri si lucrări de artă STAS 8470-75 Produse textile. autobuze. Dimensiuni STAS 8502-69 Aparatură pentru industria chinmică. Încercarea la lărgire SR EN 10234:1996 STAS 8494/5-73 Piese si accesorii pentru montarea plăcilor si cochiliilor din vată minerală. Dimensiuni STAS ISO 8491-92 Materiale metalice.STAS 8467/5-78 Tesături tehnice pentru filtrare. Dimensiuni de montaj STAS 8477-89 Furtunuri de cauciuc. Flanse pentru STAS 8500-77 bosaje Pn 16. Încercarea la lărgire a inelelor SR EN 10236:1996 STAS ISO 8496-92 Materiale metalice. Pânză pentru industria ceramică STAS 8467/8-79 Tesături tehnice pentru filtrare. Tevi. Elemente metalice pentru plăci autoportante suspendate. Tevi. înaintea aplicării vopselelor SR EN ISO 8504-1:2002 si produselor similare. SR EN 10233:1996 STAS 8493-78 Plastifianti ftalat de di-(2-etil-hexil) STAS ISO 8493-92 Materiale metalice. Forme si dimensiuni STAS ISO 8494-92 Materiale metalice. Determinarea aderentei între SR EN 28033:2002 elementele constitutive STAS 8479-88 Motostivuitoare cu furcă frontală. Tevi. Metode de pregătire a .

Încercarea de duritate superficială SR EN ISO 6508-1:2002 Rockwell. Determinarea planitătii plăcilor SR EN 324-2:1996 SR ISO 8548-1:1993 Proteze si orteze. Dimensiuni STAS 8516/1-73 Conductoare rotunde din cupru emailate. Flanse pentru bosaje STAS 8500-77 Pn 6. STAS 7451-88 Dimensiuni STAS 8515-85 Flanse din otel. Partea 2: Decapare cu jet de abraziv SR ISO 8504-3:1996 Pregătirea suporturilor de otel înaintea aplicării vopselelor SR EN ISO 8504-3:2002 si produselor similare. rectilinitătii SR EN 324-1:1996. Conditii tehnice STAS 11144/1. Malformatii ale membrelor. suporturilor. Tipuri de încleiere SR EN 314-2:1996 STAS 8524-70 Electrozi înveliti pentru sudarea aluminiului STAS 8525-84 Încercările metalelor. Partea 2: 2:2004/AC:2004 Sisteme de închidere pentru flacoane de perfuzie STAS 8538-76 Pulberi metalice. SR ISO 8512-2:1994 STAS 8508-70 Ape de suprafată si ape uzate.Dimensiuni STAS 11143-78 STAS 8518-86 Placaj de lemn. Metode de pregătire a suporturilor. Partea 3: Curătire manuală si mecanică STAS 8504-69 Aparatură pentru industria chimică. Multimoduli. scările N si T STAS 8526-70 Freze cu dinti demontabili din otel rapid. Luarea si pregătirea probelor SR EN 23954:1994 STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice SR EN ISO 9934-1:2002 STAS 8540-87 Furtunuri flexibile pentru tăierea si sudarea cu gaze a SR EN 559:2001 metalelor STAS R 8542-79 Alegerea otelurilor pentru constructii metalice STAS 8546-76 Plăci lignocelulozice. Terminologie SR ISO 1791:1999 STAS 8530/2-92 Coordonarea modulară în constructii. Principii si reguli de proiectare STAS 8530/3-88 Coordonarea modulară în constructii. Malformatii ale membrelor. Măsurarea dimensiunilor. Dimensiuni STAS 8505-89 Plăci pentru controlul planitătii SR ISO 8512-1:1994. Freze cilindrice. Partea 3: SR ISO 8548-3:2001 Metodă de descriere a bonturilor de amputatie ale . Partea 2: SR ISO 8548-2:2001 Metodă de descriere a bonturilor de amputatie ale membrelor inferioare SR ISO 8548-3:1995 Proteze si orteze.4-78 generale de calitate STAS 8516/2-73 Conductoare rotunde din cupru emailate. Flanse oarbe Pn 64 si Pn 100. SR EN marginilor si a unghiurilor colturilor plăcilor 324-2:1996 STAS 8547-89 Plăci lignocelulozice. Partea 1: :2004 Flacoane de sticlă pentru perfuzie SR EN ISO 8536-2#1999 Echipament pentru perfuzie de uz medical.. Determinarea benzenului STAS 8510-70 Emulsie hidrofugă pentru plăci aglomerate din lemn STAS 8512/1-79 Răsini epoxidice tip 040 si 040 T STAS 8513-79 Plăci presate din policlorură de vinil STAS 8514-85 Flanse din otel. Malformatii ale membrelor. dimensiuni modulare si submoduli STAS 8530/4-70 Coordonarea modulară în constructii. Partea 1: SR ISO 8548-1:2001 Metoda de descriere a malformatiilor congenitale ale membrelor SR ISO 8548-2:1995 Proteze si orteze. Dimensiuni STAS 8528-77 Vinciuri pentru gurile bărcilor de salvare al navelor SR ISO 6067:1997 maritime STAS 8530/1-90 Coordonarea modulară în constructii.. Determinarea maturitătii la lumina STAS 7810-80 polarizată SR EN ISO 8536-1#1999 Echipament pentru perfuzie de uz medical. Flanse oarbe STAS 7451-88 Pn 160. Echipament pentru perfuzie de uz medical. Raportarea STAS 8530/2-76 dimensiunii la sistemele de referintă modulare si coordonarea lor modulară STAS 8531-70 Fibre de bumbac. Partea 2: :2004 Capace pentru flacoane de perfuzie SR EN ISO 8536.

Transpaletă.. Saibă dintată a cuplajelor de sigurantă. Pregătirea si manipularea datelor. Vocabular.. Dimensiuni STAS 8579-80 Materiale stratificate dure. Conditii generale STAS 8742-79 STAS 8565-80 Palan cu angrenaj planetar. Pasul pentru canale T SR 1385:1995 STAS 8588-70 Masini agricole. Plăci si bare din tesături de STAS 7144/1-85 bumbac impregnate STAS 8583/2-70 Hârtie fotografică. Dimensiuni STAS 8590/11-80 Prelucrarea datelor. Încercarea SR EN 13519:2002 rezistentei la căldură STAS 8558-78 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Reguli pentru verificarea STAS 8557-70 Piei finite pentru fete de încăltăminte. Partea 2: Termeni care se SR ISO 8549-2:2001 referă la proteze de membre si la purtătorii acestor STAS ISO 8549-3-93 Proteze si orteze. STAS ISO 2382-6-91 Terminologie . Dimensiuni STAS 8584-70 Brichete de cărbune brun-lignit din bazinul carbonifer Capeni-Baraolt STAS 8586-79 Masini unelte. STAS 8551-78 Dimensiuni STAS 8556-70 Elemente analogice electrice si electronice pentru instalatii de automatizare. Terminologie. a masei pe metru si a lungimii de rupere STAS 8551-78 Utilaje pentru industria chimică.5. Dimensiuni STAS 8552-70 Aparatură pentru industria chimică. Pn 1.Calcul analogic. STAS iesire si de calcul aritmetic. Determinarea numărului de nopeuri. Schimbătoare de căldură SR 8566:1998 tubulare cu manta. Determinarea incombustibilitătii materialelor de constructii STAS 8560-86 Blocuri ceramice cu goluri orizontale SR EN 771-1:2003 STAS 8564-70 Mijloace de automatizare. Terminologie ISO 2382-11-92 STAS 8590/1-87 Prelucrarea datelor. Partea 3: Termeni care se SR ISO 8549-3:2001 referă la orteze externe STAS 8550-70 Pale de lână si pale din fibre chimice. Echipament si tehnologie. STAS ISO 2361-3-92 Terminologie STAS 8590/5-80 Prelucrarea datelor. STAS 8551-78 Dimensiuni STAS 8554-70 Aparatură pentru industria chimică. Vocabular. Terminologie SR ISO 2382-5:1994 STAS 8590/6-80 Prelucrarea datelor. Tipuri si parametri principali STAS 8577-70 Lărgitoare cu alezaj conic si dinti demontabili din otel rapid. Conditii tehnice STAS 8570-83 Furtunuri din cauciuc pentru refularea apei SR ISO 4641:1994 STAS 8572-78 Geamuri emailate securizate SR 8572:1996 STAS 8573-78 Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment STAS 8575-88 Macarale portal de uz general. Bosaje turnate Pn 10. membrelor superioare STAS 8548-70 Utilaj de manipulare. Vocabular. Termeni de bază SR ISO/CEI 2382-1:1998 STAS 8590/19-82 Prelucrarea datelor. Fiabilitate. Macarale portal monogrindă cu unul sau două cârlige. Partea 1: Termeni generali SR ISO 8549-1:2001 pentru proteze de membre si orteze externe STAS ISO 8549-2-93 Proteze si orteze. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8569-70 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Elemente de compartimentare a constructiilor împotriva propagării incendiilor si exploziilor. Bosaje turnate Pn 6. Hârtie fotografică alb-negru de uz STAS 10789-76 general. SR ISO 2382-11:199. Bosaje turnate Pn STAS 8551-78 2. Echipamente de comandă de intrare. actionat manual STAS 8566-86 Utilaj pentru industria chimică. Reprezentarea datelor.Terminologie SR ISO 2382-19:1998 STAS 8590/3-80 Prelucrarea datelor.Pn 10. Dimensiuni principale STAS ISO 8549-1-93 Proteze si orteze. Dimensiuni STAS 8553-70 Aparatură pentru industria chimică. Bosaje turnate.

Plan de esantionare pentru evaluarea unei livrări mari STAS 8634-70 Ape de suprafată si ape uzate. Dimensiuni STAS 8597-70 Alezoare de masină. Otel aliaj cupru-zinc STAS 8651-88 Pulberi metalice. Încercarea SR EN 13519:2002 rezistentei la căldură STAS 8628-70 Piei finite. Prescriptii de precizie STAS 8596-70 Alezoare de masină. Dimensiuni SR EN 755-4:1997 STAS 8656-80 Bare dreptunghiulare din aliaje de aluminiu. Dimensiuni STAS 8614-85 Tevi din polipropilenă pentru industria textilă. Placa pentru fixarea axelor STAS 8642-70 Piulite semiprecise. Estimarea unei mediane STAS 8595-90 Masini unelte pentru prelucrarea lemnului. Metoda cu jet. Papuc pentru fixarea capetelor de cablu din otel STAS 8639-70 Instalatii de ridicat. Prescriptii SR ISO 7569:1996 de precizie SR ISO 8595:2000 Interpretarea datelor statistice. Programarea calculatoarelor SR ISO/CEI 2382-7:1994 numerice. Determinarea duritătii prin penetratie SR ISO 868:1995 cu durometrul Shore STAS 8646-84 Masini de frezat de sus. Dimensiuni SR EN 754-3:1997. Dimensiuni STAS 4074-79 STAS 8643-70 Materiale plastice. Terminologie STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane. Ferăstraie cu SR ISO 7007:1996 panglică pentru tâmplărie. SR EN 755-3:1997 STAS 8655-80 Bare pătrate extrudate din aliaje din aluminiu. Conditii tehnice de calitate SR EN 485-2:1995 STAS 8652/2-80 Table din aliaje de aluminiu. SR 8591:1997 executate în săpătură STAS 8594-88 Masini de rindeluit pe două. Dimensiuni SR EN 485-4:1995 STAS 8653-90 Bare extrudate din aliaje de aluminiu. Estimarea unei mediane SR ISO 8595:2000/C1:2001 Interpretarea datelor statistice. Prescriptii de precizie SR ISO 7948:1998 STAS 8649-75 Benzi bimetalice. trei sau patru fete. Piulite crenelate joase. Determinarea valorii pH si a cifrei de diferentă SR ISO 4045:1995 a extractului apos STAS 8630-70 Fibre de bumbac. Optică oftalmică. Principii si reguli generale STAS 8638-88 Instalatii de ridicat. SR 8617-1:1994 Clasificare si terminologie STAS 8620-70 Celuloză sulfit pentru nitrare STAS 1584-86 SR ISO 8624:1993 Optică si instrumente optice. SR EN generale de calitate 755-1:1998 STAS 8654-92 Bare rotunde extrudate din aliaje de aluminiu. Luarea si formarea probelor SR EN 12751:2002 SR ISO 8633:1996 Îngrăsăminte solide. cu coada conică pentru materiale metalice neferoase. SR EN 755-6:1997 Dimensiuni SR ISO 8662-1:1995 Unelte manuale portabile cu motor. Dimensiuni SR EN 755-5:1997 STAS 8657-80 Bare hexagonale extrudate din aliaje de aluminiu. Măsurarea vibratiilor SR EN 28662-1:2001 .STAS 8590/7-80 Prelucrarea datelor. Determinarea fierului SR ISO 6332:1996 STAS 8635-85 Paletă-ladă metalică de uz general SR 13404:1998 STAS 8636/1-89 Reguli de ordonare alfabetică în cataloage si bibliografii. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8617-90 Prelucrarea suprafetelor metalice. Metodă simplă de esantionare pentru loturi mici SR ISO 8634:1997 Fertilizanti solizi. cu coada cilindrică pentru materiale metalice neferoase. Sistem SR EN ISO 8624:2003 de măsurare a ramelor de ochelari STAS 8624-80 Aparate electronice pentru uz casnic si scopuri similare. Determinarea capacitătii de curgere SR ISO 4490:2000 STAS 8652/1-89 Table din aliaje de aluminiu. SR EN 50333:2003 Rezistenta la solicitări mecanice si climatice STAS 8625-90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 8627-70 Piei finite pentru căptuseală de încăltăminte. Conditii tehnice SR EN 755-2:1998.

Determinarea azotului SR ISO 7150-1:2001. Numerotarea cilindrilor. Partea 2: Conditii si metode de încercare STAS 8670/1-85 Vehicule rutiere. Determinarea manganului SR 8662-1:1996 STAS 8664-70 Materiale celulare flexibile pe bază de elastomeri. Partea 1: Generalităti SR ISO 8662-1:1995/A99:2001 Masini portative. Parametri principali SR ISO 2858:1995 STAS 8697-85 Motoare cu ardere internă. Partea SR EN 28662-2:2001 2: Ciocane de dăltuit si ciocane de nituit SR ISO 8662-3:1996 Unelte manuale portabile cu motor. Dimensiuni principale STAS 8692-90 Utilaj pentru industria chimică. vehicule utilitare SR ISO 4107:1999. Măsurarea vibratiilor SR EN 28662-3:2001 pe mâner. Măsurarea vibratiilor pe mâner. Partea SR EN 28662-5:2001 5: Ciocane de spart betonul. Cleste de tăiat împletituri de sârmă. Măsurarea vibratiilor pe mâner. Măsurarea vibratiilor pe mâner. Măsurarea vibratiilor SR EN 28662-5:2001 pe mâner. Partea 3: Verificarea volumului SR ISO 8669-2:1999 specificat STAS ISO 8669-4-93 Saci colectori de urină. Dimensiuni nominale SR EN 1313-2+AC:2001 STAS 8690-70 Ciment. Partea SR EN 28662-1:2001 1: Generalităti SR ISO 8662-2:1995 Unelte manuale portabile cu motor. Niveluri admisibile de vibratii SR CEI 34-14:1993 STAS 8683-70 Ape de suprafată si ape uzate. Partea 2: Ciocane de dăltuit si ciocane de SR ISO 8662-2:1995/A99:2001 Masini portative. SR ISO 1204:1994 Prescriptii . Schimbător simplu S 40-190-1: 9 dr (st) AN. Măsurarea fluxului luminos al lămpilor fluorescente tubulare si al lămpilor cu vapori de mercur la înaltă presiune STAS 8678/5-87 Clesti de tăiat. Partea SR EN 28662-3:2001 3: Ciocane perforatoare si perforatoare rotative SR ISO 8662-5:1996 Unelte manuale portabile cu motor. Dimensiuni principale STAS 8693-70 Căi ferate normalepurtate de cale. Roti pentru autobuze. Partea 4: Determinarea absentei SR ISO 8669-2:1999 scurgerilor SR ISO 8670-2:1999 Saci colectori pentru stomie. Măsurarea vibratiilor pe mâner. Lanterne de observatie cu cilindru de sticlă. STAS 8605-82 Determinarea rezistentei la tractiune si a alungirii la rupere STAS 8666-78 Întreruptoare automate mici pentru protectia SR EN 60898+A1:1995 conductoarelor din instalatiile electrice de curent alternativ STAS 8668-70 Materiale plastice. Partea 5: Ciocane de spart betonul. Lanterne de observatie cu disc de sticlă.Gura Văii SR EN 1467:2004 STAS 8675-79 Determinarea caracteristicilor fotometrice ale surselor de STAS 8674/2-91 lumină. Determinarea oxidului de sodiu si a oxidului de STAS 226/6-77 potasiu prin metoda flamfotometrice STAS 8691-90 Utilaj pentru industria chimică. Măsurarea vibratiilor SR EN 28662-2:2001 pe mâner. SR ISO amoniacal 5664:2001 STAS 8689-86 Cherestea de foioase. Determinarea temperaturii de degajare de gaze inflamabile SR ISO 8669-2:1999 Saci colectori de urină. Partea 3: Ciocane perforatoare si perforatoare rotative SR ISO 8662-3:1996/A99:2001 Masini portative. ciocane de demolare si ciocane de abataj SR ISO 8662-5:1996/A99:2001 Masini portative. Dimensiuni STAS 8696-85 Pompe centrifuge monoetajate Pn16. Determinarea rezistentei la compresiune STAS 8665-70 Materiale celulare flexibile pe bază de elastomeri. SR ISO 9242:1998 Dimensiuni STAS 8681-78 Masini electrice rotative. SR 8670- si vehicule tractate. Partea 2: Conditii si metode de SR EN ISO 8669-2:2001 încercare STAS ISO 8669-2-93 Saci colectori de urină. ciocane de demolare si ciocane de abataj STAS 8662-70 Ape de suprafată si ape uzate. Partea 2: Metode de determinare SR ISO 8669-2:1999 a dimensiunilor STAS ISO 8669-3-93 Saci colectori de urină. Dimensiuni de montare pe butuc 1:1999 STAS 8672-83 Marmură de Vărănic . pe mâner.

Calcul de forte SR ISO 8704:1994 Caravane si remorci usoare. Determinarea continutului de sulf. Determinarea dimensiunilor SR ISO 3018:1998 STAS 8750/2-74 Covoare textile. scutere si motociclete. Încercarea la transpiratie a pieilor pentru SR EN 12801:2001. Prescriptii de precizie SR ISO 6480:1995 geometrică SR ISO 8703:1999 Vehicule rutiere. Sănii de avans. STAS 8705-88 Dimensiuni STAS 8712-70 Piei finite. Clasificarea si terminologia defectelor STAS 8735-70 Protectia contra coroziunii. Prescriptii generale STAS 8748-70 Informare si documentare. Determinarea dimensiunilor particulelor STAS 8733-86 Cherestea. Metode de încercare. Conditii tehnice generale STAS 8747-70 Informare si documentare.STAS 8699-70 Masini-unelte agregat. SR EN branturi 12801:2001/A1:2002 STAS 8714-70 Căi ferate normale. Constructii metalice STAS 7335/4-77 îngropate. Metode de analiză STAS 8728/2-70 Dispersii apoase de poliacetat de vinil. Determinarea temperaturii punctului de alb STAS 8728/3-79 Dispersii apoase de poliacetat de vinil. Fise cu selectie vizuală. Lătimea de lucru a aparatelor de tăiere STAS 8728/1-79 Dispersii apoase de poliacetat de vinil. Determinarea continutului de aluminiu STAS R 8718/2-91 Ferosiliciu. Reguli pentru luarea probelor si SR ISO 1957:1998 prelevarea epruvetelor pentru încercările fizice STAS 8750/6-73 Covoare si mochete. Electrod de referintă Cu/CuSO4 STAS 8737-84 Folii plastifiate din policlorură de vinil STAS 8739-70 Reactivi de flotatie. Determinarea grosimii totale SR ISO 1765:1996 STAS 8752-89 Anvelope pentru motorete. Masini de recoltat cereale si furaje. Determinarea rezistentei la desprindere prin forfecare STAS 8728/4-82 Dispersii apoase de poliacetat de vinil. STAS 8705-88 Dimensiuni STAS 8707-79 Dorn portfreză cu con Morse si antrenare frontală. Prescriptii generale STAS 8749-70 Inscriptionarea echipamentelor de electronică si STAS 11200-78 radiocomunicatii. Registre orizontale. Traversare cu jonctiune dublă TJD 49-190-1: 9 dr (st) AA. SR ISO 4249-1:2001 Dimensiuni principale si parametrii regimului de STAS 8753-86 Anvelope pentru biciclete. Rulote si remorci usoare. Metode de încercare. SR EN ISO 8754:2004 Metoda prin spectrometrie de fluorescentă de raze X . Dimensiuni STAS 8718/6-86 Ferosiliciu. Acid dicrezilditiofosforic STAS 8742-79 Fiabilitatea mijloacelor de automatizare a aparatului de joasă tensiune. Prescriptii STAS 8744-70 Corpuri de încălzire centrală. Aparate de cale. STAS 8705-88 Dimensiuni STAS 8708-79 Dorn portfreză cu con 7:24 si antrenare frontală. Determinarea continutului de siliciu STAS 8719-84 Celuloză sulfat înălbită din foioase SR 8719:2001 STAS 8727-83 Masini agricole. Dispozitive de comandă a frânării prin inertie. Dispozitive de cuplare. Parametri principali STAS 8702-92 Masini orizontale de brosat interior. Determinarea înăltimii plusului deasupra SR ISO 1766:1996 suportului STAS 8750/11-74 Covoare textile. Incercări de rezistentă STAS 8706-79 Dorn portfreză cu con 7:24 si antrenare cu pană. Fise perforate marginal. Simboluri STAS 8750/10-74 Covoare textile. Determinarea pierderii de grosime sub SR ISO 2094:1998 sarcină dinamică STAS 8750/12-74 Covoare textile. Dimensiuni principale si SR ISO 5775-1:2002 parametrii regimului de exploatare SR EN ISO 8754:2002 Produse petroliere.

Prepararea peliculelor uscate din latexul de cauciuc natural concentrat STAS 8798/13-73 Latex de cauciuc natural. colectoare si inele STAS 8786/2-81 Masini electrice rotative. Conditii speciale STAS 8766-79 Radioreceptoare si receptoare televiziune alb-negru. Termeni specifici si prezentare grafică pentru perii. Determinarea indicelui de acizi grasi volatili din latexul de cauciuc natural STAS 8798/12-73 Latex de cauciuc. Dimensiuni SR EN ISO 1478:1997 STAS 8796/0-77 Organe de asamblare de înaltă rezistentă folosite prin STAS 8796/4-82 pretensionare. portperii. SR EN ISO 8754:2004 Metoda prin spectrometrie de fluorescentă de raze X dispersivă de energie SR ISO 8754:1996/A99:2002 Produse petroliere. Perii. Picior cu cep filetat. Lăzi deschise din SR EN 13117-2:2002 polimeri. Determinarea continutului total de SR ISO 124:1994 substante solide . Prescriptii STAS 8771-70 Dispozitive de lucru. portperii. Dimensiuni de legătură STAS 8794-80 Electropalane cu cablu. Conditii generale pentru stelajul metalic STAS 8760-90 Cărbune brun si lignit pentru scopuri neindustriale si industriale cu exceptia producerii energiei electrice STAS 8763/1-85 Legături electrice între vehicule care tractează si SR ISO 4091:1997 vehicule tractate. Conditii SR CEI 502:1994 tehnice generale STAS 8778/2-85 Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC. Tipuri de SR CEI 502:1994 bază STAS 8780-86 Coduri pentru reprezentarea denumirilor de limbi SR ISO 639:1995 STAS 8782-71 Dispozitive de lucru. colectoare si inele. Perii. Determinarea valorii pH SR ISO 976:2003 STAS 8798/2-72 Latex de cauciuc. Determinarea acidului boric SR ISO 1802:1996 STAS 8798/1-71 Latex de cauciuc. Determinarea stabilitătii mecanice a latexului de cauciuc sintetic STAS 8798/15-75 Latex de cauciuc natural. Determinarea continutului de sulf. SR 3920:1994 Subansamble. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8775-70 Ambalaje din materiale plastice. dispersivă de energie SR ISO 8754:1996 Produse petroliere. Conector tip 24S. Termeni specifici si reprezentare grafică pentru portperii STAS 8793/1-85 Rulmenti radial-axiali cu role conice pe un rând. Fiabilitate. Conector tip 24N. Conditii speciale STAS 8763/3-86 Legături electrice între vehicule care tractează si SR ISO 1185:2000 vehicule tractate. Dimensiuni SR 8782:1995 STAS 8786/1-91 Masini electrice rotative. Conditii tehnice generale si metode de STAS 8763/2-86 Legături electrice între vehicule care tractează si SR ISO 1724:2000 vehicule tractate. Determinarea continutului de sediment STAS 8798/14-75 Latex de cauciuc. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8798/10-73 Latex de cauciuc. Filet si vârf. Saibă detasabilă plată. Lăzi deschise STAS 8774-81 compartimentate din polietilenă pentru butelii STAS 8778/1-85 Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC. Filtre de aer cu celule. Parametri principali STAS 8795-87 Suruburi pentru tablă. Conditii speciale STAS 8763/5-85 Legături electrice între vehicule care tractează si SR ISO 3731:2001 vehicule tractate. Dimensiuni SR 8771:1995 STAS 8772-86 Sârmă semifabricat de aluminiu SR EN 1715-2:1999 STAS 8774-84 Ambalaje din materiale plastice. colectoare si inele. Conector tip 12N. la îmbinarea structurilor din otel. Determinarea continutului de sulf. SR EN ISO 8754:2004 Metoda prin spectrometrie de fluorescentă de raze X dispersivă de energie STAS 8754/1-70 Instalatii de ventilare si conditionare. Determinarea continutului de cauciuc SR ISO 126:1994 uscat din letexul de cauciuc natural STAS 8798/5-86 Latex de cauciuc.

2 S2:2002 neadaptate pentru cabluri de coborâre a antenelor de televiziune. Dimensiuni 8804/2:1992 STAS 8808-71 Fitinguri pentru sudare. Separatoare orizontale monotubulare de STAS 913-90 titei si gaz. Determinarea stabilitătii mecanice a latexului de cauciuc natural STAS 8798/8-80 Latex de cauciuc. Conditii speciale STAS 8803/3-83 Conectoare pentru radiofrecvente. Tipuri si parametri principali STAS 8803/1-83 Conectoare pentru radiofrecvente. Coturi din teavă la 45 SR 8804/2-92. Palete lăzi metalice.5 D). din otel. Dimensiuni STAS 8804/8-92. pentru cabluri de coborâre a antenelor. Sisteme de iluminat si semnalizare SR ISO 303:1995 luminoasă. determinare a nivelurilor de zgomot SR EN 12639:2003/AC/2003. SR (1. Prescriptii de omologare internatională. Dimensiuni STAS 8804/9-92. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8825/1-85 Vehicule rutiere. Luarea probelor SR ISO 123:1994 STAS 8799-71 Acustică în transporturi. Capace. SR EN 12639:2003 STAS 8819-88 Cenusă de centrale termoelectrice utilizată ca adaos în betoane si mortare STAS 8820-72 Controlul statistic al calitătii. STAS 8804/6- redusă. STAS 8825/3-80 Faruri de ceată. Roti monobloc pentru material rulant remorcat si rame de metrou. Coturi din teavă la 90 (15 STAS 8804/3-92. STAS 8804/5-92 STAS 8809-71 Fitinguri pentru sudare. Prescriptii de omologare internatională STAS 8825/4-80 Lanterne de directie. STAS 1500-77 STAS 8813-71 Ciment Portland cu zgura si cenusa STAS 1500-77 STAS 8817-71 Hidrogeneratoare sincrone. Dimensiuni 8804/3:1993 STAS 8807/2-74 Fitinguri pentru sudare din otel. în pereche echilibrată. Dimensiuni SR 8804/5:1992. din otel. SR 8804/9-92 STAS 8812-71 Ciment metalurgic cu cenusă STAS 1500-78. SR D). Reductii. STAS 8804/2-92 STAS 8807/1-80 Fitinguri pentru sudare din otel.STAS 8798/6-73 Latex de cauciuc. SR 8804/3-92 D). clasificare.1 S1:2002 metode de încercare STAS 8803/2-71 Conectoare pentru radiofrecvente. Terminologie. Teuri. diagonale si axiale. Coturi din teavă la 180 (5 STAS 8804/2-92. Metoda de măsurare a STAS 6161/3-75 zgomotelor emise de vehicule pe drumuri si străzi STAS 8800-71 Benzi de transport. STAS 8804/3- (11. Coturi din teavă la 180 STAS 8804/3-92. Terminologie STAS 8822-88 Cabluri de energie flexibile si foarte flexibile cu izolatie si manta din PVC pentru tensiuni nominale până la 750 V STAS 8823-80 Palete de transport. STAS 9385/1-85 simbolizare STAS 8818-86 Pompe centrifuge. Dimensiuni 92 STAS 8810-84 Fitinguri pentru sudare. SR 8804/5:1992. Dimensiuni STAS 8806-80 Fitinguri pentru sudare din otel. Caracteristici constructive principale STAS 8801-71 Utilaj petrolier. din otel. Determinarea STAS 9181-89 rezistentelor mecanice STAS 8824/1-91 Aparate de rulare pentru material rulant de cale ferată cu SR EN 13262:2004 ecartament normal. Metoda de SR EN 12639:2003/AC:2003. Conectoare coaxiale SR HD 134. Prescriptii de omologare internatională . Conctoare cu fisa bipolară.5 D). SR 8804/8-92 STAS 8811-84 Fitinguri pentru sudare. Determinarea continutului de materii STAS 8798/5-86 solide totale din latexurile de cauciuc sintetic STAS 8798/7-72 Latex de cauciuc. Prescriptii generale si SR HD 134. Conditii specifice de încercare STAS 8805/1-80 Fitinguri pentru sudare din otel. Dimensiuni 92. din otel. Controlul de receptie prin STAS 3160/3-84 măsurare STAS 8821-71 Perturbatii radioelectrice. Teuri cu ramificatie SR 8804/6:1992.

pentru closete. Dispozitive de frânare.STAS 8825/5-80 Lanterne de pozitie fată.S. Măsuri împotriva trecerii fumului STAS 8848-72 Lucrări de drumuri. Conditii STAS 11960-84 tehnice STAS 8842-79 Aparate si mijloace de automatizare. fitinguri. lanterne de pozitie spate si lanterne de stop. Dimensiuni STAS 8875-72 Rezervor de spălare din polistiren rezistent la soc. SR 8851:1994 grele. Prescriptii de omologare internatională STAS 8825/6-80 Lanterna plăcii de înmatriculare. SR 8860- sodiului si potasiului 2:1993 STAS 8863-72 Piei finite. SR EN Conditii tehnice generale de calitate 755-1:1998 STAS 8860-80 Apă si abur din instalatiile de cazane. Orasul Bucuresti STAS 8879/7-75 Microzonarea seismică a teritoriului R. Orasul Panciu STAS 8879/6-72 Microzonarea seismică a teritoriului R. Clasificarea tehnică a străzilor STAS 8850/2-90 Utilaj pentru industria chimică. Orasul Tecuci STAS 8879/4-72 Microzonarea seismică a teritoriului R. Dimensiuni STAS 8851-80 Anvelope pentru mijloace de transport uzinal. SR EN 755-9:2001 Dimensiuni SR EN ISO 8871:2001 Elemente de elastomeri pentru preparate parenterale SR EN ISO 8871-3:2004 apoase SR EN ISO Elemente de elastomeri pentru preparate parenterale SR EN ISO 8871-3:2004 8871:2001/A1:2001 apoase STAS 8871-85 Aspiratoare de praf electrice pentru uz casnic si scopuri SR EN 60312:2000 similare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8844-86 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Traductoare electrice pentru măsurarea temperaturii. Prescriptii de omologare internatională STAS 8825/8-82 Lanterne speciale de avertizare. piei artificiale si sintetice. Determinarea umiditătii si a caracteristicilor SR 13482:2003 pentru aprecierea gradului de amar STAS 8869-84 Granule rigide din policlorură de vinil pentru tevi.R.R.R. de ridicat si SR 8851:1993. Dimensiuni principale si parametrii regimului de exploatare STAS 8858-82 Masini agricole. Prescriptii de omologare internatională STAS 8825/7-81 Faruri de mers înapoi.S. Orasul Brăila .R. Usi pe căi de evacuare. Orasul Bacău STAS 8879/5-72 Microzonarea seismică a teritoriului R.S. Determinarea conductivitătii STAS 8864-82 Materiale textile. Aerul pentru alimentarea mijloacelor pneumatice de automatizare.S. Determinarea SR 8860-1:1993. Prescriptii de omologare internatională STAS 8826-72 Materiale plastice. Dimensiuni STAS 8876-72 Semifabricate fibroase si produse finite din industria SR ISO 3260:1998 celulozei si hârtiei. Racorduri-mufă pentru sudare Pn 64. Determinarea gradului de dezincrustare (cifra de clor) STAS 8878-72 Mijloace de automatizare.R. tuburi electroizolante si accesorii STAS 8870-80 Profile U extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Determinarea duritătii Rockwell SR EN ISO 2039-2:2003 STAS 8831-71 Autovehicule si remorci. Metode de verificare a aptitudinii de functionare STAS 8872-72 Lacuri si vopsele. Discuri STAS 8859-90 Profile extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Clasificare si parametri principali STAS 8879/2-72 Microzonarea seismică a teritoriului R.S.R. SR EN 755-2:1998. Orasul Bârlad STAS 8879/3-72 Microzonarea seismică a teritoriului R. Determinarea punctului de SR EN 456:2002 inflamabilitate (metoda cu creuzet închis) STAS 8874-80 Sifon de plintă din PVC. Determinarea rezistentei la mucegai SR 8864:1994 STAS 8867-72 Hamei.S.

industriale si agricole. Tipizare STAS 8926-71 Transportoare cu raclete. Determinarea azotitilor STAS 8905-71 Moto si electrostivuitoare cu contragreutate. Încercarea de lărgire a tevilor din STAS ISO 8493-92 cupru si aliaje de cupru STAS 8922-71 Utilaj petrolier. Determinarea rezistetei la frecare SR ISO 340:1994 STAS 8894/1-80 Încercările metalelor. Tipizare STAS 8919/2-80 Electrostivuitoare cu catarg retractabil. Presiuni nominale STAS 8921-81 Încercările metalelor. Panciu. Determinarea rezistentei la propagarea sfâsierii STAS 8893-86 Benzi de transport.R. Oteluri destinate tragerii la rece SR EN 10016-1:1995. Determinarea continutului de SR 8934-10:1996 trioxid de fier STAS 8934/11-88 Sare (clorură de sodiu). Determinarea sarcinii de rupere si a SR ISO 283:1993. Determinarea continutului de ioni SR ISO 2482:1995. Orasele Bucuresti. Schele metalice din elemente tubulare STAS 8924-86 Conserve alimentare în recipiente închise ermetic.STAS 8879/8-77 Microzonarea seismică a teritoriului R. Conditii tehnice de calitate STAS 8914-82 Otel laminat la cald. Cep de sprijin reglabil cu cap SR 8883:1995 hexagonal bombat. Terminologie STAS 8892-71 Benzi de transport. Tipizare STAS 8920-80 Utilaj petrolier. SR EN 10016-1:1996 STAS 8915-78 Benzi de transportat. SR 8934- de calciu si magneziu si a clorurii de magneziu 11:1996 STAS 8934/12-79 Sare (clorură de sodiu). Elemente si conditii tehnice de executie a încercărilor STAS 8895-71 Masini agricole. Încercări principale STAS 8910-71 Ape de suprafată si ape uzate. Determinarea azotatilor STAS 8900/2-71 Ape de suprafată si ape uzate. Agregate de cimentare fisurare si SR 8920:1994 acidizare. Presiuni nominale si presiuni de încercare STAS 8923-71 Constructii civile. Tecuci. cu conducător purtat. Determinarea fluorului SR ISO 10359-2:2001.S. SR ISO 10359-2:2001 STAS 8913-89 Tractoare. Încercarea de rupere prin fluaj a SR EN 10291:2003 otelului la temperaturi ridicate. Capete de coloană si capete de eruptie pentru sonde de titei si gaze. masini si remorci agricole. Zona spatiului liber pentru transmisia STAS 8773-87 cardanică la masini agricole remorcate STAS 8900/1-71 Ape de suprafată si ape uzate. SR 8883:1995 Dimensiuni STAS 8883-71 Dispozitive de lucru. Dimensiuni SR 8883:1995 STAS 8886-71 Propagarea undelor radioelectrice. SR ISO alungirii la tractiune 283-93 STAS 8916-71 Încăltăminte de cauciuc pentru protectie. SR 8924:1995 Analiza microbiologică STAS 8925-80 Elevatoare cu cupe. Cep de sprijin reglabil. Brăila si Râmnicu- STAS 8880-71 Dispozitive de lucru. Dimensiuni STAS 8882-71 Dispozitive de lucru. Cep de sprijin reglabil pentru bride. Bacău. Lătimi si lungimi STAS 8933-71 Acumulatoare cu plumb cu plăci tubulare pentru tractiune STAS 446/1-84 STAS 8934/10-88 Sare. Determinarea flexibilitătii si a etanseitătii STAS 8917-71 Benzi de transport din cauciuc. Parametri principali STAS 11642-88 STAS 8929-86 Transportoare vibrante cu jgheab dreptunghiular sau SR ISO 1049:1995 trapezoidal. (clorură de sodiu). Determinarea SR EN 20284:1998 conductibilitătii electrice STAS 8919/1-80 Electrostivuitoare cu contra greutate si furcă frontală. Determinarea continutului de ioni SR ISO 2480:1995 sulfat . Cuple hidrostatice SR ISO 5675:1995 rapide. Verificarea SR ISO 1074:1994 stabilitătii. Tipuri si parametri principali STAS 8932-71 Curele de transmisie late.

Lătimi si lungimi STAS 8964-84 Benzi de transport. (clorură de sodiu).STAS 8934/13-71 Sare (clorură de sodiu). Dimensiuni STAS 1160/9-80 STAS 8958-80 Îmbinări sudate. (clorură de sodiu). Determinarea continutului de clor SR 8954:1993 STAS 8956-71 Filiere rotunde pentru tevi fără etansare în filet. limitatoare de SR EN 60282-1:2003 curent. Determinarea aderentei între elementele componente STAS 8965-71 Apă si abur din instalatiile de cazane. STAS 1160/8-83 Dimensiuni STAS 8957-71 Filiere rotunde pentru tevi cu etansare în filet. (clorură de sodiu). Antrenor cu mâner cu element pătrat de antrenare. Determinarea concentratiei SR 8934-2:1996 ionilor de hidrogen (pH) STAS 8934/3-71 Sare (clorură de sodiu). Determinarea continutului de SR 8934-16:1999 naftalină STAS 8934/1-71 Sare. Mazăre verde păstăi si mazăre verde SR 8947:1997 boabe SR 8948:1993 Legume proaspete. (clorură de sodiu). (clorură de sodiu). SR 8965- cuprului 1:1995. Determinarea continutului de SR 8934-13:1999 fenotiazină STAS 8934/14-88 Sare (clorură de sodiu). la pământuri coezive SR 8947:1997 Legume proaspete. limitatoare de SR CEI 787:1993 curent. Mazăre verde păstăi si boabe SR 8947:2003 STAS 8947-83 Legume proaspete. Formele si dimensiunile rosturilor la SR EN 29692:1994 sudare prin procedeul WIG STAS 8960-85 Uleiuri minerale aditivate pentru transmisiile SR 8960:1996 autovehiculelor. Determinarea continutului de SR 8934-7:1999 cloruri STAS 8934/8-71 Sare. prin compresiune triaxială pe probe neconsolidate- nedrenate (UU). cuprului SR 8934-14:1999 si arsenului STAS 8934/15-88 Sare (clorură de sodiu). Determinarea suspensiilor SR 8934-15:1999 organice din sarea în solutie STAS 8934/16-71 Sare (clorură de sodiu). Reguli si metode de verificare STAS 8935-90 Sigurante fuzibile de înaltă tensiune. Ulei T80 EP2 si T90 EP2 STAS 8963-71 Benzi de transport. Determinarea viscozitătii Brookfield STAS 8942/5-75 Teren de fundare. SR ISO 3315:1999 . Extract tanant sulfitat din coajă de molid STAS 8954-88 Materiale textile. Determinarea umiditătii SR ISO 2483:1995 higroscopice STAS 8934/6-71 Sare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8935/2-82 Sigurante fuzibile de înaltă tensiune. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8939-71 Cerneluri poligrafice. Indicatii generale pentru SR 8934-1:1999 efectuarea analizei chimice STAS 8934/17-74 Sare (clorură de sodiu). limitatoare de SR CEI 787:1993 curent. Determinarea continutului de SR 8934-8:1996 sodiu si de potasiu STAS 8934/9-71 Sare. SR ISO 3315:1999 manuale. Dimensiuni STAS 8968/2-79 Piese de antrenare pentru capete de cheie tubulare. Determinarea umiditătii de livrare SR 8934-18:1999 STAS 8934/2-71 Sare. SR 8965-2:1995 STAS 8968/1-79 Piese de antrenare pentru capete de cheie tubulare. Identificarea plumbului. Determinarea continutului de SR 8934-17:1997 impurităti mecanice STAS 8934/18-74 Sare (clorură de sodiu). (clorură de sodiu). (clorură de sodiu). Examenul organoleptic SR 8934-3:1997 STAS 8934/4-79 Sare (clorură de sodiu). Determinarea granulatiei SR 8934-4:1997 STAS 8934/5-71 Sare. Determinarea continutului de SR 8934-9:1997 iodat de potasiu STAS 8935/1-82 Sigurante fuzibile de înaltă tensiune. Determinarea substantelor SR ISO 2479:1995 insolubile în apă STAS 8934/7-71 Sare. Fasole păstăi SR 8948:2003 STAS 8951-76 Tananti vegetali. Determinarea rezistentei la forfecare. Determinarea SR 8965-3:1995.

cu element pătrat de antrenare. Determinarea pH-ului SR EN ISO 8975:2004 STAS 8975-71 Instalatii de telecomandă centralizate. Microcopii. Prescriptii de calcul STAS 8992-80 Hârtie pentru filtru de tigarete SR 8994-15:1994 Înlocuitori de piele. SR ISO 3315:1999 manuale. SR ISO 3315:1999 manuale. cu ajutorul micromirei ISO STAS 8986-71 Informare si documentare. cu element pătrat de antrenare. SR ISO 3316:1999 manuale. Dimensiuni STAS 8968/3-79 Piese de antrenare pentru capete de chei tubulare. STAS 8991/2-90 semiremorcă. Dimensiuni STAS 8968/4-79 Piese de antrenare pentru capete de cheie tubulare. Parametri SR ISO 2562:1993 principali STAS 8979-71 Încercările metalelor. SR ISO 3316:1999 manuale. Determinarea rezistentei culorii la lumina artificială STAS 8994/4-80 Înlocuitori din piele. Antrenor reversibil cu clichet. Determinarea SR EN ISO 8974:2004 fenolului rezidual prin cromatografie în fază gazoasă SR ISO 8975:1994 Materiale plastice. Determinarea rezistentei peliculei la călcare STAS 8994/8-77 Înlocuitori de piele. Metoda explorării câmpului de viteze SR ISO 8974:1994 Materiale plastice. SR ISO 4086:1994 STAS 8991/4-73 Autovehicule. Determinarea rezistentei vopsirii la frecare STAS 8994/7-74 Piei artificiale si sintetice. Determinarea migrării colorantilor STAS 8995-92 Piei finite si piei finite cu blană. SR ISO 3315:1999 manuale. Antrenor cu pârghie glisantă. Determinarea SR ISO 4048:1995 substantelor extractibile cu diclormetan . manuale. Dimensiuni STAS 8968/5-79 Piese de antrenare pentru capete de cheie tubulare. Rasini fenolice. Verificarea aparatelor de citit. Dimensiuni STAS 8969/3-79 Piese de legătură pentru capete de chei tubulare. SR ISO 3316:1999 manuale. Dimensiuni STAS 8969/2-89 Piese de legătură pentru capete de chei tubulare. Antrenor cu clichet. Dimensiuni SR ISO 337:1994. Antrenor cotit. Prelungitor cu elemente pătrate de antrenare. SR ISO 3315:1999 manuale. Partea 1: Specificatii pentru lentile monofocale si multifocale SR EN ISO 8980-2:2003 Optică oftalmică. Încercarea la îndoirea simplă a SR ISO 7438:1993 tablelor subtiri si a benzilor din otel SR EN ISO 8980-1:2003 Optică oftalmică. Sănii de avans. Antrenor articulat cu mâner. Dimensiuni STAS 8969/4-89 Piese de legătură pentru capete de chei tubulare. Dimensiuni STAS 8972/2-81 Hidrometrie. Lentile de ochelari finisate SR EN ISO 8980-2:2004 nedebordate. Dimensiuni STAS 8968/7-89 Piese de antrenare pentru capete de chei tubulare. Pivoti de cuplare. Determinarea rezistentei la sfâsiere STAS 8994/5-74 Piei artificile si sintetice. Frecvente normale SR CEI 60242:1998 STAS 8976-80 Masini-unelte agregat. Intermediar cardanic cu elemente pătrate de antrenare. cu element pătrat de antrenare. Partea 2: Specificatii pentru lentile STAS 8985-71 Informare si documentare. Determinarea rezistentei la transpiratie STAS 8994/11-80 Înlocuitori din piele. Răsini fenolice. Coarbă. Dimensiuni STAS 8968/6-89 Piese de antrenare pentru capete de chei tubulare. SR ISO 3315:1999 manuale. Caracterul tipografic STAS 8984-82 conventional ISO pentru încercări de lizibilitate STAS 8991/2-90 Trenuri rutiere articulate. cu element pătrat de antrenare. Determinarea debitului de apă în sistemele de curgere cu nivel liber. Determinarea rezistentei la flexiuni repetate STAS 8994/9-83 Înlocuitori de piele. Reductii cu elemente pătrate de antrenare. Dispozitiv de cuplare auto-tractor. Lentile de ochelari finisate si SR EN ISO 8980-1:2004 nedebordate.

SR EN Metoda Corrodkote ISO 4541:1997 STAS 9018-84 Încercările metalelor. Încercările metalului depus pentru lipirea tare STAS 9019-85 Determinarea rezistentei conventionale de aderentă a metalului depus pentru lipirea tare STAS 9021/1-89 Otel laminat la cald. ISO 9002 si ISO 9003 SR ISO 9000-3:1995 Standarde pentru conducerea calitătii si asigurarea SR ISO 9000-3:2002 calitatii. productie. Partea 2: Ghid pentru aplicarea ISO 9001. Dimensiuni SR EN ISO 9000-1:1996 Standarde pentru managementul calitătii si asigurarea calitătii. instalarea si mentenanta softwareului pentru calculatoare STAS ISO 9000-91 Standarde pentru conducerea calitătii si asigurarea SR EN ISO 9000-1:1996 calitătii-ghid pentru selectie si utilizare SR EN ISO 9001:1995 Sistemele calitătii. Elemente constructive si dimensiuni de legătură STAS 9010-81 Produse chimice. Model pentru asiurarea calitătii în SR EN ISO 9001:2001 productie. Model pentru asigurarea calitătii în SR EN ISO 9001:2001 inspectii si încercări finale STAS 9003-86 Hârtie pentru atasat filtrul la tigarete STAS ISO 9003:91 Sistemele calitătii. Roti de cablu pentru echipamente de manevră. montaj si service SR EN ISO 9002:1995 Sistemele calitătii. productie. Dimensiuni STAS 9009/3-83 Utilaj petrolier. Piese de uzură. Pompe de noroi de mare putere. dezvoltare. montaj si service STAS ISO 9001:91 Sistemele calitătii-model pentru asigurarea calitătii în SR EN ISO 9001:1996 proiectare dezvoltare. Model pentru asigurarea calitătii în SR EN ISO 9001:2001 proiectare. dimensiuni principale si de legătură STAS 9015-82 Masini-unelte agregat. Partea 3: Ghid pentru aplicarea ISO 9001 la dezvoltarea. Determinarea culorii cu scara Hazen SR ISO 2211:1994 (scara platină-cobalt) SR EN ISO 9013:1998 Sudare si procedee conexe. Partea 4: Ghid pentru îmbunătătirea calitătii STAS ISO 9004-92 Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii. Dimensiuni principale si de legătură STAS 9016-81 Acoperiri metalice. Unităti de lucru cu punolă pentru SR ISO 3590:1994 găurire. pentru constructii SR EN 10113-1:1995 . SR EN ISO 9004:2001 Partea 1: Ghid SR ISO 9004-2:1994 Conducerea calitătii si elemente ale sistemului calitătii. SR EN ISO 9004-1:1998 Ghid STAS 9007-71 Echipamente electronice nucleare. Model pentru asigurarea calitătii în SR EN 9002:1996 productie si montaj SR EN ISO 9003:1995 Sistemele calitătii. livrarea si mentenanta software-ului SR ISO 9000-3:2002 Managementul calitătii si asigurarea calitătii. SR EN ISO 4541:1996. Partea 1: Ghid pentru selectie si utilizare SR ISO 9000-2:1995 Standarde pentru conducerea calitătii si asigurarea calitătii.Model pentru asigurarea calitătii în SR EN ISO 9003:1996 inspectia si încercarea finală SR EN ISO 9004-1:1998 Managementul calitătii si elemente ale sistemului calitătii. Partea 2: Ghid pentru servicii SR ISO 9004-3:1995 Conducerea calitătii si elemente ale sistemului calitătii. Partea 3: Ghid pentru aplicarea ISO 9001:1994 la dezvoltarea. Determinarea rezistentei la coroziune. Tensiuni de alimentare pentru aparate cu tranzistoare destinate electronicii nucleare STAS 9008-90 Utilaj petrolier. cu granulatie fină. montaj si service STAS ISO 9002:91 Sistemele calitătii. Mese indexate cu miscare STAS ISO 3371:1993 circulară. Partea 3: Ghid pentru materiale procesate SR ISO 9004-4+A1:1998 Managementul calitătii si elemente ale sistemului calitătii. Clase de calitate si tolerante SR EN ISO 9013:2003 dimensionale ale suprafetelor tăiate termic (cu flacără oxigaz) STAS 9014-80 Masini unelte agregat. livrarea.STAS 8999-71 Izolatoare de tractiune tip T si tip TD din portelan pentru linii aeriene de energie electrică până la 1 kV inclusiv.

Terminologie SR ISO 4306-3:1996. Determinarea sarcinii de rupere si a alungirii la rupere STAS 9051/3-85 Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale SR EN ISO 2411:2002 plastice. Determinarea azotului total si a substantei SR ISO 5397:1996 dermice STAS 9034/1-71 Pigmenti anorganici. Partea 1: SR EN 29052-1:2001 Materiale folosite sub dale flotante în clădiri de locuit STAS 9055-92 Cauciuc vulcanizat. Pn 64 si Pn SR 9024:1994 140 STAS 9028-80 Pale din fibre chimice. Tetraoxicromat de zinc STAS 9034/2-71 Pigmenti anorganici. Pn 25. Dimensiuni de gabarit si de montaj STAS 9059/3-83 Averizoare sonore montate pe autovehicule. sudate. Determinarea rezistentei la îmbătrânire STAS 9051/8-74 Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale SR ISO 2231:1996/A99:2002. Pigmenti pe bază de cromat de zinc. Tipuri. Determinarea transmisiei SR EN 410:2003 luminoase. Parametri principali STAS 9042-83 Oglinzi din geam slefuit SR 9042:1995 STAS 9043-79 Paracetaldehidă tehnică STAS 9044-84 Cos de hârtii pentru exteriorul clădirilor STAS 9046-81 Materiale plastice. Reguli si metode pentru verificarea calitătii STAS 9059/1-83 Avertizoare sonore nemontate pe autovehicule. a transmisiei solare directe. Marcare SR ISO 433:1994 SR ISO/TR 9038:1997 Vopsele si lacuri. Determinarea rigiditătii dinamice. Determinarea fluajului la tractiune STAS 9047-71 Materiale plastice. Determinarea grosimii SR ISO 583:1995 STAS 9040-71 Utilaj de manipulare. Determinarea defectelor cu SR 9028:1994 aparatul de control STAS 9029-86 Piei finite. Pigmenti pe bază de cromat de zinc. a transmisiei în ultraviolet si a factorilor derivati pentru geamuri STAS 9051/2-79 Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale SR EN ISO 1421:2002 plastice. Determinarea elasticitătii cu pendulul SR ISO 4662:2001 Lupke STAS 9057/1-71 Aparatură si utilaj electromedical. Cromat bazic de zinc si de potasiu STAS 9035-84 Pesticide. Conditii tehnice de calitate STAS 9057/3-71 Aparatură si utilaj electromedical. a transmisiei totale a energiei solare. SR ISO 6969:1995 Caracteristici acustice si metode de verificare STAS 9061-71 Bare protejate si elemente conexe pentru distributia energiei electrice. plastice. Table de otel cu limită de curgere ridicată STAS 9024-80 Utilaj petrolier. Cărucioare platformă. Determinarea indicelui de fluiditate la SR ISO 1133:1993 cald a materialelor termoplastice STAS 9048-86 Materiale plastice. Capete de pompare. Gama-hexaclor-ciclohexan (lindan) STAS 9037-71 Benzi de transport. Clasificare si STAS 11224-80 terminologie STAS 9057/2-71 Aparatură si utilaj electromedical. SR ISO 512:1995 Caracteristici acustice si metode de verificare STAS 9059/2-85 Avertizoare sonore electromagnetice fără pâlnie pentru autovehicule. Determinarea aderentei STAS 9051/6-74 Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale SR EN 12280-1:1999 plastice. Conditionarea probelor si epruvetelor SR ISO 2231:1996 SR ISO 9052-1:1998/A99:2001 Acustică. Conditii generale STAS 9064/1-82 Instalatii de ridicat. Determinarea viscozitătii poliamidelor SR EN ISO 307:2000 în solutii diluate STAS 9049-75 Produse petroliere lichide. Determinarea punctului de SR EN 23015:1997 tulburare SR ISO 9050:1997 Sticlă pentru constructii. SR ISO . Determinarea capacitătii vopselelor SR EN ISO 9038:2004 lichide de a întretine arderea STAS 9038-71 Benzi de transport.

Determinarea SR ISO 105-N03:1995. SR ISO 4306-1:1998 (P) STAS 9065/13-81 Carne si preparate din carne. Terminologie SR 9081:1995 STAS 9082-71 Semne de notare pentru definitivarea manuscriselor destinate tipăririi STAS 9086/2-82 Masini agricole. Încercarea la înfăsurarea sârmei STAS 6622-90 du cupru si aliaje de cupru STAS 9067-79 Condensatoare cu dielectric polistiren. Reguli si SR EN 13373:2003 metode pentru verificarea calitătii STAS 9111-71 Materiale textile. Analiza cantitativă a amestecurilor SR ISO 5088:2001 ternare din fibre poliesterice. Abateri limită la dimensiuni fără indicatii STAS 9101/1-89. SR ISO rezistentei vopsirilor la albire cu clorit de sodiu 105-N04:1995 STAS 9114-71 Etalonarea plăcutelor de referintă pentru aparatele de STAS 7170-81 încercat duritatea Rockwel superficială (scara N si T) STAS 9115-81 Verificarea aparatelor pentru încercarea duritătii Rockwell SR EN 10109-2:1997 superficiale. Abateri limită la dimensiuni fără indicatii SR EN 30042:1996 de tolerantă ale îmbinărilor sudate din aluminiu si aliaje de aluminiu STAS 9101/3-91 Tolerante generale pentru constructii sudate. Dimensiuni STAS 9094-71 Feroaliaje. Terminologie SR ISO 4306-3:1996 (P). Tolerante de SR EN ISO 13920:1998 formă si pozitie STAS 9101-77 Îmbinări sudate. Determinarea continutului SR ISO 3496:1997. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9068-71 Cotarea si tolerarea elementelor conice SR ISO 3040:1994 STAS 9069-82 Cablaje imprimate. Dispozitiv cu sfera de cuplare pentru SR ISO 1103:1999 caravane si rulote. Marcarea în cod a valorii si SR CEI 62+A1:1997. Dimensiuni principale SR ISO 5692:1996 STAS 9088-80 Celuloid STAS 9089-80 Pulberi metalice. 4306-1:1998. Determinarea compresibilitătii SR EN 23927:1994 STAS 9091-83 Vehicule rutiere. Ferovanadiu SR ISO 5451:1996 STAS 9101/1-89 Tolerante generale pentru constructii sudate. Determinarea rezistentei la SR EN ISO 7263:1996 aplatizare a ondulelor STAS 9076-79 Profile din policlorură de vinil pentru etansarea rosturilor la constructiile hidrotehnice din beton STAS 9081-88 Poluarea aerului. Determinarea SR ISO 3036:1997 rezistentei la perforare dinamică STAS 9104-71 Hârtie de camuflaj STAS 9105-71 Aparate pentru microcopii STAS 8301/5-79 STAS 9106-71 Măsurarea luminantei ecranelor aparatelor de citit microcopii STAS 9108-86 Conducte flexibile de cupru cu izolatie de PVC pentru SR CEI 227-3:1997 instalatii electrice STAS 9109/1-74 Caracteristicile tricromatice ale culorilor utilizate la SR CEI 425:1997 marcarea condensatoarelor si rezistoarelor STAS 9109-72 Condensatoare si rezistoare. scările N si T . Dimensiuni SR EN ISO 13920:1998 lineare si unghiulare STAS 9101/2-86 Îmbinări sudate. poliamidice acrilice (PAN) cu lână si fibre celulozice STAS 9112-71 Coloranti organici pentru materiale textile. Inel de remorcare. STAS 9101/3-91 STAS 9103-71 Produse finite din industria hârtiei. Determinarea diametrului fibrelor si a continutului de fibre cu strat medular cu ajutorul microscopului cu STAS 9075-79 Hârtie pentru stratul ondulat. Terminologie SR CEI 50(541):1995 STAS 9070-81 Lână. SR ISO 4306- 2:1998 STAS 9064/2-82 Instalatii de ridicat. SR EN de tolerantă 25817:1993. Sarcini si forte. SR ISO de colagen 3496:1997/A1:1999 STAS 9066-81 Încercările metalelor. SR CEI tolerantei 60062+A1:1997 STAS 9110-87 Pietre naturale prelucrate pentru constructii.

Determinarea gradului de elasticitate a firelor texturate STAS 9140-89 Poliesteri armati cu sticlă. Terminologie SR 9167:1997 STAS 9168-72 Material săditor pomicol si viticol. Clasificare si terminologie STAS 9152-72 Cabluri electrice cu izolatie si manta de PVC. Metoda manuală STAS 9143-86 Armături sanitare. Iluminatul electric. Dimensiuni STAS 9130/2-89 Plăcute aschietoare pentru scule. Plăcute schimbabile din SR ISO 3364:1994 carburi metalice sinterizate. Huilă spălată pentru semicocs STAS 9170-74 Uleiuri minerale aditive pentru motoare cu aprindere prin . Dimensiuni STAS 9130/6-89 Plăcute aschietoare pentru scule. Prevenitoare de eruptie orizontale si actionare hidraulică. Terminologie STAS 220/1-83. cu raza de vârf. Dimensiuni STAS 9130/0-82 Plăcute pentru scule aschietoare. Metode de analiză STAS 9117/2-71 Răsină ureo-formaldehidică modificată pentru textile . Plăcute schimbabile din SR ISO 3365:1994 carburi metalice sinterizate . Determinarea permeabilitătii la SR 9123:1994 apă STAS 9124-83 Vagoane pentru călători cu ecartament normal. Obtinerea plăcilor pentru încercări. Îmbinări cu umăr pentru garnitur de foraj STAS 9138-80 Utilaj petrolier. STAS 989/10-88 STAS 9169-72 Cărbuni din bazinul carbonifer Valea Jiului preparatia Coroesti. Eclise pentru fixarea cablurilor de otel pe tambur. Plăcute schimbabile din SR ISO 6987-1:1994 carburi metalice sinterizate. fără alezaj.STAS 9117/1-71 Răsini ureo-formaldehidice modificate. SR ISO 1832:1994 Simbolizare STAS 9132-83 Instalatii de ridicat. Determinarea permeabilitătii la apă STAS 9123-71 Piei artificiale si sintetice. Plăcute schimbabile din SR ISO 883:1994 carburi metalice sinterizate. cu fatete. STAS 9117/3-78 Răsină ureo-formaldehidică modificată pentru industria hârtiei STAS 9117/4-73 Răsină ureo-formaldehidică modificată pentru împâslituri din fibre de sticlă STAS 9119-71 Plăci ondulate din policlorura de vinil STAS 9122-71 Piei artificaile si sintetice. Plăcute schimbabile. cu raza de vârf. Conditii tehnice de calitate STAS 9137-72 Utilaj petrolier. Prescriptii STAS 9126-71 Condensatoare fixe cu hârtie metalizată pentru curent continuu STAS 9129-80 Burghiu elicoidal cu coada cilindrică cu plăcuta din carburi STAS 9128/4-86 metalice. Dimensiuni STAS 9130/4-89 Plăcute aschietoare pentru scule. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9148-90 Acoperiri metalice. Încercaea STAS 11388/7-80 în grup la propagarea flăcării STAS 9156-91 Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale. Determinarea intervalului de SR ISO 918:1994 distilare si a volumului de distilat STAS 9167-91 Îngrijirea si conducerea arboretelor. fără alezaj. Încercarea la tractiune STAS 8994/10-80 SR 9123:1994 Înlocuitori de piele. STAS 9130/6-89 Simbolizare STAS 9130/1-89 Plăcute aschietoare pentru scule. cu raza de vârf si alezaj cilindric. alezaj cilindric. Tipuri si parametri principali STAS 9139/10-78 Fibre chimice. Terminologie SR EN 12508:2001 STAS 9149-85 Instalatii de ardere si arzătoare de combustibil gazos si lichid. SR 9156:1996 Prescriptii pentru întocmirea studiilor STAS 9161-81 Produse chimice lichide. locas rotunjit si unghiul de asezare normal alfa n=7 grade. Plăcute schimbabile. Dimensiuni STAS 9130/3 Plăcute aschietoare pentru scule. Determinarea gradului de saturatie cu colorant al fibrelor acrilice STAS 9139/5-73 Fire chimice.

Determinarea continutului de trioxid de fier STAS 9218/6-73 Silicat de zirconiu. livrare. Dimensiuni SR EN ISO 9187-1#1999 Echipament pentru injectii de uz medical. SR 13404:1998 metode de verificare. Dimensiuni STAS 9186-91 Profile cornier cu aripi egale. Dimensiuni STAS 9215-79 Arzătoare pentru cuptoare de elaborare.antrenare si forfecare STAS 9174/1-89 Emitătoare radio. Coinditii tehnice generale STAS 9181-89 Palete-ladă metalice. Indicatii generale pentru efectuarea analizei chimice STAS 9218/2-73 Silicat de zirconiu. Prescriptii STAS 9193-73 Instalatii electrice în lucrări miniere grizutoase. Determinarea continutului de oxid de . Partea 1: Fiole :2004 pentru substante injectabile SR EN ISO 9187. Determinarea SR ISO 5630-1:1995. Echipament pentru injectii de uz medical. Determinarea masei SR EN ISO 845:1999 volumice (densitătii) aparente STAS 9210-73 Masini cu comandă numerică. putere SR EN 60244-1:2003 absorbită. STAS cu 8 piste 12608/1 STAS 9211/3-86 Freze cu plăcute schimbabile din carburi metalice. Prescriptii generale de calcul pentru alegerea si verificarea frânelor cu doi saboti STAS 9191-73 Benzi de transport. Prescriptii de proiectare si montare STAS 9201-80 Var hidratat în pulbere pentru constructii SR ENV 459-1:1997 STAS 9209-73 Materiale celulare plastice rigide. Reguli pentru verificarea calitătii. Metode de măsurare STAS 9174/2-89 Emitătoare radio. Freză STAS ISO 6262/2-92 cilindro-frontală cu coadă conică. Determinarea continutului de dioxid de siliciu STAS 9218/4-73 Silicat de zirconiu. depozitare si transport STAS 9182-73 Materiale plastice. Determinarea continutului de bioxid de zirconiu STAS 9218/5-78 Silicat de zirconiu. Partea 1: Fiole 1:2004/AC:2004 pentru substante injectabile STAS R 9188-73 Instalatii de ridicat. Determinarea pierderilor la calcinare STAS 9218/3-87 Silicat de zirconiu. Reguli de securitate pentru transportoare elicoidale. extrudate din aluminiu si SR EN 755-9:2001 aliaje de aluminiu. Nomenclatorul parametrilor indicati în documentele tehnice normative STAS 9218/10-73 Silicat de zirconiu. Freza cilindro- frontală cu coada conică cu con Morse cu plăcute schimbabile. extrudate din aluminiu si SR EN 755-9:2001 aliaje de aluminiu. Determinarea rezistentei asamblărilor prin agrafare STAS 9192-74 Culorile izolatiei de PVC a conductelor si cablurilor SR CEI 60173:1998 flexibile. Metoda electromagnetică cu ajutorul unei bobine de inductie care acoperă toată lătimea canalului STAS 9213/1-73 Freze cu plăcute din carburi metalice. Metode de măsurare a defectelor STAS 9185-91 Profil cornier cu aripi neegale. Dimensiuni SR ISO 9213:1998 Măsurarea debitului total în canale deschise. Cod pentru benzi perforate STAS 12608/1-87. Norme de emisie si valori numerice pentru caracteristici de emisie STAS 9177-73 Produse finite din industria hârtiei. compresiune. SR ISO rezistentei la îmbătrânire artificială 5630-4:1996. Exemple de protectori pentru zonele de prindere . Frecventă. Uleiuri super 1 SR ISO/TR 9172:2001 Mijloace de transport continuu. Determinarea continutului de oxid de sodiu si de oxid de potasiu STAS 9218/1-73 Silicat de zirconiu. putere de iesire. SR ISO 5630- 3:1997 STAS 9178/2-74 Cartoane metalizate obtinute prin casurare STAS 12422-86 STAS 9178-73 Hârtii si cartoane metalizate. Determinarea rezistentei la forfecare STAS 9184-87 Cherestea.

Elemente de calibrare. până la 1000 V c.a.Arzătoare de gaze naturale STAS 9198-79 pntru cuptoare cu recirculatie. Parametri principali STAS 9241-90 STAS 9245-73 Sfori. Parametri principali STAS 9241-90 STAS 9247/1-73 Sigurante cu filet E16. Conditii generale de STAS 796-82 calitate STAS 9233-72 Arzătoare industriale speciale. panel. Scaune înalte pentru copii. Dimensiuni STAS 9238-89 Granule de poliamidă 6 pentru injectie STAS 9242-80 Masini de rectificat rotund. metode de încercare. plăci de lemn si din alte materiale SR EN 322:1996 lignocelulozice. SR EN 755-9:2001 Dimensiuni STAS 9258-79 Separator tripolar de sarcină cu sigurante MPR. Sectiunile penelor si STAS 431-81 canalelor pentru pene. Determinarea gradului de dispersie a negrului SR ISO 11345:2001 de fum în amestecuri pe bază de cauciuc STAS 9222-80 Masini si utilaje pentru lucrări terasiere. Parmetri principali STAS 9241-90 STAS 9243-80 Masini de rectificat rotund exterior. Relatia între nivelurile de presiune acustică STAS 6901-78 măsurate în câmp difuz si în câmp liber pentru egala . Identificarea pământurilor contractile STAS 1913/12-85 STAS 9263-91 Echipament electric auto. Forme si dimensiuni STAS 9247/4-73 Sigurante cu filet E16. Determinarea continutului de bioxid de titan STAS 9218/8-73 Silicat de zirconiu. Forme si dimensiuni STAS 9249-77 Geam termoizolant STAS 9254-80 Profile I extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9235-73 Îmbinări prin pene înclinate subtiri. Conditii tehnice de calitate STAS 9271-87 Placaj. Scaune înalte pentru copii. Determinarea continutului de oxid de magneziu SR ISO 9221-1:1995 Mobilier. Determinarea continutului de oxid de calciu STAS 9218/9-73 Silicat de zirconiu. Partea 1: Prescriptii SR ENV 1178-1:1998 de securitate SR ISO 9221-2:1995 Mobilier. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9247/2-73 Sigurante cu filet E16. Excavatoare cu o cupă.c si până la 1000 A. SR EN 755-9:2001 Dimensiuni STAS 9255-80 Profile T extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Elemente de înlocuire (patroane). Forme si dimensiuni STAS 9247/5-80 Sigurante cu filet E16. Reguli pentru verificarea calitătii. Partea 2: Metode de SR ENV 1178-2:1998 încercare STAS 9221-73 Cauciuc. Conditii tehnice de calitate STAS 9262-73 Terenul de fundare. Determinarea umiditătii STAS 9276-73 Acustica. cu săpare transversală. Forme si dimensiuni STAS 9247/3-73 Sigurante cu filet E16. Determinarea umiditătii SR EN 13183-1:2003 STAS 9267-84 Acid hexafluorosilicic tehnic STAS 9269-73 Lucrări de regularizare a albiei râurilor. depozitare si transport STAS 9246-80 Masini de rectificat interior. Capace filetate. universale. Socluri. Parametri principali STAS 9223-73 Excavatoare cu elinda. aluminiu STAS 9218/7-73 Silicat de zirconiu. Prescriptii de STAS 9268-89 proiectare STAS 9270-85 Arzătoare de gaze naturale pentru cazane. Parametri principali STAS 9228-73 Nituri din metale si aliaje neferoase. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9266-89 Cherestea. Traductoare de presiune ulei. 1200 V c.

Statii de dozare a clorului SR 9296:1996 gazos pentru dezinfectarea apei. Conditii SR EN 10216-4:2003 tehnice de livrare. Pompa de noroi 3 Pn-1000 STAS 9009/2-82 STAS 9288-87 Rezistoare fixe bobinate tip 2. Metode pentru verificarea calitătii 85:1999. Parametri principali STAS 9286-77 Utilaj petrolier. SR EN lemn. SR EN 25:1996. SR EN 108:1996. Partea 1: Tevi sudate din oteluri nealiate. STAS 9281/10-74 Produse refractare carborundice. SR EN 79:1999. Clasificare si terminologie SR EN 12519:2004 SR ISO 9329-2:1999 Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. SR EN 162:1997. Metode pentru verificarea calitătii 77:1999. Partea 3: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici precizate la temperatură scăzută SR ISO 9330-1:1994 Tevi sudate din otel utilizate la presiune. Reprezentarea codificată a imaginilor. Rezervoare sferice sub presiune prescriptii de calcul STAS 9317/1-87 Tâmplărie pentru constructii civile si industriale. SR EN 42:1996. cu . Prescriptii generale de proiectare STAS 9302/6-75 Lemn. SR EN 43:1999 STAS R 9321-73 Prefabricate electrice de joasă tensiune STAS 9322-89 Usi si ferestre. Determinarea temperaturii de aprindere si autoaprindere STAS 9290-90 Conectoare manometrice pentru autovehicule. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9289-73 Materiale plastice. Criterii de performantă si SR EN ISO 9283:2004 metode de încercare corespunzătoare STAS 9283-76 Formate de fraze pe benzi perforate pentru masini cu STAS 12608/2-87 comanda numerică. SR EN din lemn. Conditii tehnice generale STAS 9292-91 Echipament electric auto. Traductoare de nivel combustibil. Grupuri de antrenare cu motoare cu aprindere prin compresie. Determinarea oxidului SR 9281-9:1995 de magneziu SR ISO/CEI 9282-2:1997 Prelucrarea informatiilor. Protectia fungicidă si insecticidă. Determinarea oxidului SR 9281-10:1995 de sodiu si a oxidului de potasiu STAS 9281/8-74 Produse refractare carborundice. Ferestre SR EN 78:1996. SR EN 755-9:2001 Dimensiuni STAS 9309-73 Lamaj pentru suruburi cu cap hexagonal si piulite STAS 11574-83 hexagonale STAS 9310-77 Var măcinat pentru beton celular autoclavizat SR 9310:2000 STAS 9316-72 Rezervoare metalice. Partea 2: Codificarea incrementală a listelor de puncte într-un mediu pe 7 sau 8 biti SR ISO 9283+A1:1996 Roboti industriali de manipulare. Partea 2: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici precizate la temperatură ridicată SR ISO 9329-3:1999 Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conectoare termometrice. SR EN 86:1999 STAS 9317/2-87 Tâmplărie pentru constructii civile si industriale. SR EN 24:1996. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9291-91 Echipament electric auto. Conditii tehnice SR EN 10217-1:2002 de livrare. Determinarea caracteristicilor de vulcanizare în SR ISO 3417:1997 reometrul cu disc oscilant STAS 9296-88 Alimentări cu apă si canalizări. Conditii tehnice de livrare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9294-82 Cauciuc. Codificarea functiilor G si M STAS 9285-88 Utilaj petrolier. SR EN 107:1999. Determinarea oxidului SR 9281-8:1994 de calciu STAS 9281/9-74 Produse refractare carborundice. Impregnare prin procedeul cu cartuse de protectie STAS 9304-73 Nisip cuartos de Caraorman pentru fabricarea sticlei si a geamurilor STAS 9306-85 Profile H extrudate din aliaje de aluminiu. Dimensiuni SR EN 755-9:2001 STAS 9307-73 Profile Z extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Usi din SR EN 129:1999.

cu descărcare frontală si laterală. crestat. Dimensiuni STAS 9344/7-90 Suruburi pentru tablă. SR EN ISO 1483: 2003. SR Dimensiuni EN ISO 1483:2003 STAS 9344/4-86 Suruburi pentru tablă. Conditii tehnice generale de SR EN ISO 2702:1997 calitate STAS 9344/2-86 Suruburi pentru tablă. Partea 2: Tevi sudate prin rezistentă prin presiune si sudate prin inductie. Terminologie SR EN 60371-1:1998 STAS 9352/2-90 Materiale electroizolante pe bază de mică. cu cap înecat si STAS 11574-83 semiînecat STAS 9344/1-86 Suruburi pentru tablă. cu rulouri metalice cu crampoane. Dimensiuni STAS 9345-73 Încărcătoare pe pneuri. Combaterea eroziunii STAS 4454-81 solului. Parametri principali STAS 9349-73 Cauciuc sintetic. Dimensiuni principale si de montaj STAS 9358-73 Lucrări de îmbunătătiri funciare. Registre de încălzire verticale STAS 9365-73 Surse de alimentare stabilizate. Dimensiuni STAS 9344/6-90 Suruburi pentru tablă. Metode de încercare STAS 9362-85 Filtre de aer pentru motoare de autovehicule. Demaroare. Suruburi cu cap semiînecat si SR EN ISO 7051:2003 locas cruciform. STAS si prelucrarea rectilinie pe masini-unelte cu comandă 12608/1 numerică STAS 9341-73 Materializarea seturilor de caractere codificate cu 7 biti STAS 7430-77 pe benzi perforate STAS 9343-72 Locas pentru surub pentru tablă. caracteristici precizate la temperatura ambianta SR ISO 9330-2:1999 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Serpentine pentru rezervoare de titei . Metode de SR EN 60371-2:2002 verificare STAS 9354-72 Instalatii de încălzire centrală. crestat. Studii pentru proiectare STAS R 9360/1-84 Filtre de combustibil pentru motoare de vehicule rutiere. Deversoare de spumă chimică STAS 9367-73 Utilaj petrolier. Prescripti de precizie STAS 9336-73 Masini de format si miezuit. Dimensiuni STAS 9344/8-90 Suruburi pentru tablă. SR EN ISO 1482:2003 Dimensiuni STAS 9344/3-86 Suruburi pentru tablă. Surub cu cap înecat. Conditii tehnice de calitate STAS 9338-73 Formatele frazelor benzilor perforate pentru pozitionarea STAS 12608/1-87. crestat. Terminologie STAS 11190/1-80 STAS 9366-73 Utilaj de stins incendii. Dimensiuni STAS 9335-73 Masini de format prin scuturare pentru turnătorii. Registre de încălzire . Suruburi cu cap hexagonal. Ferestre pentru priza de putere la autocamioane. verticale STAS 9357-83 Echipament electric auto. Suruburi cu cap cilindric bombat si SR EN ISO 7049:2003 locas cruciform. Cauciuc butadien-stirenic rece. Conditii tehnice SR EN 10217-2:2003 de livrare. Surub cu cap cilindric. Surub cu cap semiînecat. din oteluri nealiate si aliate cu caracteristici precizate la temperatură ridicată STAS 9334-73 Cutii de viteze. Metode de SR ISO 5011:2001 încercare pe stand STAS 9364-73 Instalatii de încălzire centrală. Determinarea continutului de SR ISO 248:1995 materii volatile STAS 9351-87 Adezivi pentru încăltăminte. Parametri principali STAS 9347-73 Compactor static tractat. Adezivi pe bază de cauciuc cloroprenic STAS 9352/1-90 Materiale electroizolante pe bază de mică. Suruburi cu cap înecat si locas SR EN ISO 7050:2003 cruciform. SR EN ISO 1481:2001 Dimensiuni STAS 9344/5-90 Suruburi pentru tablă. Determinarea continutului de cenusă STAS 9350-84 Cauciuc sintetic brut.

Regulatoare de tensiune pentru alternatoare. pentru transportat bunuri. Parametri principali . fără sudură. Instalarea contoarelor de apă STAS 6002-88 SR ISO 9397:1994 Materiale plastice. bobine de soc. Put si camera troliului. Schele metalice cu platformă autoridicătoare. Interfete mecanice. cu lant. Masă-birou pentru educatoare STAS 9393-86 Anvelope pentru vehicule de transport. Pachere de coloană pentru sonde STAS 9384-80 Remorci si semiremorci. SR ISO 4020-1:2001 Dimensiuni STAS 9423-73 Excavatoare pentru santuri. Pulverizatoare. rezistoare si filtre utilizate pentru antiparazitare radioelectrică. Clase de calitate SR EN 25817:1993 STAS 9400-80 Masini agricole. pentru temperaturi scăzute STAS 9379-74 Perturbatii radioelectrice. Interfete mecanice. Terminologie STAS 9404-81 Constructii civile. Tipizare STAS 9388-73 Mobilier pentru crese si grădinite. SR EN ISO 9409-1:2004. SR EN 12644-1:2003 Partea 5: Poduri rulante si macarale portal STAS 9377-90 Tevi de otel fără sudură pentru schimbătoare de căldură STAS 9378-87 Tevi de otel. montaj si caracteristici tehnice principale STAS 9420-87 Motoare cu aprindere prin comprimare. SR ISO 1813:2001 Determinarea conductibilitătii electrice STAS 9416-73 Tuburi de cauciuc. Metode de determinare a caracteristicilor de înaltă frecventă SR 9380:1993 Utilaj petrolier. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9369-85 Prelucrarea datelor. Frână automată a lantului si echipament de tăiat. Pluguri pentru tractor. Răsini fenolice. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9396-73 Alimetări cu apă. Opritoare de flăcări pentru rezervoare de lichide combustibile. Incercare privind securitatea operatorului STAS 9414-81 Benzi din polipropilenă pentru ambalaje STAS 9415-73 Curele trapezoidale clasice antielectrostatice. Informatii care trebuie furnizate. Informatii care trebuie furnizate. Informatii care trebuie furnizate. Determinarea SR EN ISO 9397:2002 aldehidei formice libere STAS 9398-83 Îmbinări sudate prin topire ale otelurilor. Determinarea razei minime de curbare STAS 8364-89 STAS 9408-74 Ascensoare pentru clădiri. SR EN 12644-1:2003 Partea 4: Macarale cu brat SR ISO 9374-5:1997 Instalatii de ridicat. Set de caractere codificate cu 7 biti pentru schimbul de informatii STAS 9370-73 Dimensiunile benzilor perforate din hârtie pentru schimbul de informatii SR ISO 9374-1:1997 Instalatii de ridicat. Anvelope în constructie diagonală pentru autoturisme de teren si autoutilitare de transport. Dimensiuni principale si parametrii regimului de exploatare STAS 9394-73 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Partea 2: Arbori (forma A) STAS 9410-80 Plăci din polistiren rezistent la soc SR ISO/TR 9412:1997 Ferăstraie portabile cu lant.STAS 9368-73 Diode cu germaniu cu contact punctiform. Incercarea la îndoire SR ISO 1746:1992 STAS 9417-73 Echipament electric auto. SR Partea 1: Platouri (forma A) EN ISO 9409-1:2004 SR EN ISO 9409-2:2000 Roboti industriali de manipulare. industriale si agricole. Condensatoare. Dimensiuni de gabarit. SR EN 12644-1:2003 Partea 1: Generalităti SR ISO 9374-4:1997 Instalatii de ridicat. Conditii STAS 2453-80 tehnice de calitate SR EN ISO 9409-1+AC:2000 Roboti industriali de manipulare. Prescriptii tehnice de montaj si exploatare STAS 9405-80 Plăci de majolică SR EN 159:1996 STAS 9406/2-74 Furnire. Remorci cu două osii.

Conditii tehnice specifice STAS 9456-85 Masini agricole. Metode de încercare. Metode de analiză STAS 9435-73 Metode si aliaje usoare. STAS 9468-73 Actionări hidrostatice. Prescriptii STAS 8533-79 generale STAS R 9469-73 Latex de cauciuc natural evaporat si conservat. în conditii statice STAS 9451-73 Fiabilitatea componentelor si materialelor electronice. Clasificare STAS 9455-73 Materiale plastice. Rezervor de spălare de STAS 7823-90 semiînăltime. Luarea si pregătirea probelor SR EN 24489:1996 STAS 9472/2-84 Aliaje dure sinterizate. cu rotor. Determinarea câmpului coercitiv SR EN 23326:1995 STAS 9472/8-75 Aliaje dure sinterizate. Conditii tehnice generale de calitate STAS R 9449-74 Elastomeri vulcanizati. prin măsurarea variatiei caracteristicilor electrice SR 9456:1996 Masini agricole. mărimea A. Încercarea de duritate Rockwell. Prescriptii de precizie STAS 9427-73 Masini de miezuit prin suflare. Dimensiuni de gabarit si legătură STAS 9472/1-82 Aliaje dure sinterizate. Încercarea de duritate Vickers STAS ISO 3878-92 STAS 9477/1-79 Fluxuri topite pentru sudarea otelurilor. Determinarea modulului de SR EN 23312:1995 elasticitate STAS 9472/7-81 Aliaje dure sinterizate. Motocositori. Traductoare de temperatură. Motocositoare pentru pante SR 9456:1996 STAS 9462-73 Hârtie pentru anvelope "loz în plic" . Determinarea rezistentei la SR ISO 1431-1:2002 fisurare datorită ozonului. SR ISO 3738-1:2001 scara A STAS 9472/5-73 Aliaje dure sinterizate. Determinarea densitătii SR EN 23369:1995. Dimensiuni STAS 9442-73 Aparatură nucleară. Mărci si conditii SR EN 760:1997 tehnice de calitate STAS 9480-73 Locas pentru suruburi cu cap triunghiular si pentru piulite STAS 11574-83 . Sobe cu arzătoare SR EN 1:2001 cu vaporizare. Prescriptii generale STAS 9452-82 Sobe de încălzit cu combustibil lichid. Prescriptii de precizie STAS 9428-83 Roti metalice pentru masini agricole SR ISO 8016:1994 STAS 9434-73 Colofoniu pentru industria hârtiei si a lacurilor. Dimensiuni STAS 9445-73 Burghiu elicoidal lung cu coada cilindrică pentru găurit prin bucsa de ghidare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9453/1-73 Armături sanitare. Baterii amestecatoare cu corp din STAS 8732-79 alama pentru spălător Pn 6. Determinarea migrării plastifiantilor din policlorură de vinil în polietilenă. Simbolizarea stărilor de livrare SR EN 515:1994 STAS 9439-84 Nitroceluloză pigmentată STAS 9440-73 Produse tehnice din ebonită STAS 9441-79 Obiecte sanitare ceramice. pentru turnătorii. Parametri principali STAS 9426-73 Masină de format prin aruncare. Dimensiuni STAS 9446-85 Reguli de utilizare a unitătilor de măsură legale care nu SR ISO 1000:1995 fac parte din sistemul international de unităti (SI) STAS 9447-89 Echipament electric auto. Conditii tehnice de calitate STAS 9471-85 Motoare cu aprindere prin compresie. Încercarea la încovoiere SR EN 23327:1997 STAS 9472/3-74 Aliaje dure sintetizate. Dimensiuni STAS R 9454-73 Materiale plastice. pentru metale neferoase si oteluri austenitice. pentru metale neferoase si oteluri austenitice. Pompe de injectie SR ISO 7299:1993 în linie.STAS 9424-73 Excavatoare pentru santuri. SR EN 23369:1994 STAS 9472/4-91 Aliaje dure sinterizate. Granule din policlorură de vinil plastifiantă. Clasificare STAS 9444-73 Burghiu elicoidal cu coada conică pentru găurit prin bucsa de ghidare.

Talpă din piei de cabaline STAS 9516-74 Carton casurat de uz general STAS 9519-87 Cimenturi cu adaosuri puzzolanice. Examenul practic al sudorilor pentru fontă STAS 9532/4-74 Examinarea sudorilor. Caracteristici tehnice STAS 9535/1-87 Lapte si produse lactate. Marcare STAS 9522-74 Materiale plastice. Interzicerea păsunatului SR 9529-0:1995. STAS 9501-81 pentru pene STAS 9503-79 Arbori si arbusti forestieri. Examenul practic al sudorilor SR EN 287-2:1995 pentru metale si aliaje neferoase STAS 9533-82 Mansoane de protectie pentru bornele aparatelor electrice auto. SR 9529-0:1995 STAS 9529/2-74 Indicatoare de securitate în păduri. Table si benzi pentru ambutisare. SR EN 10130:1995 Conditii tehnice generale de calitate STAS 9489-73 Aparate de măsurat. Sectiunile canalelor 9501-81. Parchetmetru STAS 9271-87 STAS 9490-87 Acustică. SR EN 1916:2003 Conditii tehnice generale de calitate STAS 9532/1-74 Examinarea sudorilor. STAS 9271-87 Determinarea umiditătii STAS 9493-74 Benztiazolildisulfură.6. SR 13331-3:1996. Interzicerea focului SR 9529-1:1995. Dimensiuni SR 8414:1995 STAS 9500-84 Cauciuc natural granulat si presat.10 STAS 9523-74 Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apă (Metoda Cobb) STAS 9498-74 Dispozitive de lucru. Conditionarea accelerată a epruvetelor din poliamide 6. Brida cu două coturi. SR 13331-1:1996 STAS 9530-80 Tuburi din beton armat pentru conducte fără presiune. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9491/3-86 Cocleti din două sârme lipite pentru masini de tesut SR ISO 365:1996 Jacquard. SR 9529- 3:1995 STAS 9529/4-75 Indicatoare de securitate în păduri. Cozi cilindrice pentru structuri automate si revolver. SR 13331- 2:1996. Interzicerea fumatului SR 9529-2:1995. Prescriptii generale SR EN 287-1:1995 STAS 9532/2-74 Examinarea sudorilor. Zonă periculoasă SR 13331-4:1996. Puieti si sade de plop si salcie SR 9503:2004 STAS 9508/1-88 Sigurante fuzibile si cutii pentru sigurante auto. Tipuri si dimensiuni STAS 9512-76 Piei finite pentru partea de jos a încăltămintei. SR 9529- 0:1995 STAS 9529/3-74 Indicator de securitate în păduri. Reguli pentru luarea probelor SR EN ISO 707:2000.6 si 6. Frecvente normate pentru măsurări acustice STAS 9491/2-86 Cocleti din două sârme lipite pentru masini de tesut cu SR ISO 364:1996 ite. SR EN . Tipuri constructive si dimensiuni de gabarit si montaj STAS 9510-74 Portscule pentru masini-unelte. Examenul practic al sudorilor SR EN 287-1:1995 pentru otel STAS 9532/3-74 Examinarea sudorilor. Determinarea continutului de 2- mercaptabenztiazol liber si total STAS 9496-74 Carton ondulat. Determinarea SR EN 196-5:1995 puzzolanicitătii STAS 9520-81 Macarale. Dimensiuni principale STAS 9492-73 Plăci din aschii de lemn si plăci di fibre de lemn. Tipuri si dimensiuni STAS 9534-74 Releu pentru indicarea încercării bateriei. Determinarea punctului de topire a poliamidelor STAS 9529/1-74 Indicatoare de securitate în păduri. triunghiulare STAS 9485-80 Otel laminat la rece. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9502-74 Îmbinări prin pene paralele subtiri. SR 9529- 0:1995. Dimensiuni de gabarit si montaj.

SR 9529- 5:1995 STAS 9562-74 Accesorii pentru instalatii cu tuburi PEL STAS 9566-80 Aeronave. Determinarea caracteristicilor la SR EN ISO 527-3:2000 tractiune ale foliilor STAS 9558-81 Indicator pentru interzicerea vătămării florei ocrotite SR 9529-0:1995. de uz general. Dispozitive de evacuare a apei din rezervorul de spălare de semiînăltime STAS 9544/1-74 Motoare asincrone trifazate. Robinete cu ventil Pn 100. Reguli si metode de 13458:2000 verificare a caracteristicilor hidraulice de functionare STAS 9579/1-74 Încăltăminte. Tipuri si dimensiuni de legătură STAS 9571-75 Rezistoare chimice pentru circuitele de fortă ale SR EN 60322:2002 vehiculelor motor. SR ISO 6182-1:1997. Elemente dimensionale fundamentele ale SR ISO 9407:1994 sistemului de mărimi denumit sistemul Mondopoint STAS 9583-86 Actionări pneunostatice. Examinarea îmbinărilor SR EN 1714:2000 sudate prin topire STAS 9553-74 Semifabricate si produse din metale si aliaje neferoase. Robinete cu ventil Pn 400. Racord pentru alimentarea la sol cu aer STAS ISO 1034-91 conditionat. Metode de analiză STAS 11580/1. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9584-86 Actionări pneumostatice. cu SR EN 50347:2002 rotorul în scurt circuit. Corelarea puterilor cu dimensiunile de montaj STAS 9544/2-74 Motoare asincrone trifazate. Robinete cu ventil Pn 160.. Oxid verde de crom STAS 9538/4-74 Hârtie pentru cromatografie si electroforeză. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9545/3-74 Lambriuri din cherestea de răsinoase. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9572-74 Portscule pentru structuri carusel. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9585-74 Frite si glazuri pentru ceramică. Clasificare si terminologie STAS 9545/2-74 Lambriuri din lemn masiv. SR EN probelor. STAS 1357-91 Dimensiuni STAS 9550-80 Armături industriale din otel. STAS 1357-91 Dimensiuni STAS 9552-87 Defectoscopie ultrasonică. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9576/2-74 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Determinarea viscozitătii Brookfield SR EN ISO 2555:2003 STAS 9557-89 Materiale plastice. SR EN 23134-3:1993.7-83 chimică pentru frite si glazuri opacizate si compusi ai zirconiului . Reguli si metode de verificare STAS 9576-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Dimensiuni STAS 9568-74 Portscule pentru structuri revolver. închise. Determinarea rezistentei de rupere la tractiune a hârtiei în STAS 9541-74 Armături sanitare. STAS 1357-91 Dimensiuni STAS 9551-80 Armături industriale din otel. Clase de calitate STAS 9549-80 Armături industriale din otel. SR ISO 6489-1:1995 Conditii de montaj si de functionare STAS 9537-85 Pigmenti anorganici. Regulatoare de presiune Pn 10 bar. închise de uz general. Ustensile pentru luarea SR EN ISO 707:2000. cu SR EN 50347:2002 rotorul bobinat. Sprinklere. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9573-74 Portscule pentru masini de borsat orizontale. ISO 707:1999 STAS 9535/2-87 Lapte si produse lactate. SR EN Terminologie 23134-4:1994 STAS 9555-74 Răsini sintetice.. Dispozitiv de tractiune inferior-spate. Declansarea STAS 12904-90 sprinklerelor. Conditii tehnice de calitate ISO 707:1999 STAS 9536-88 Tractoare agricole. SR drencere si pulverizatoare de apă. Corelarea puterilor cu dimensiunile de montaj STAS 9545/1-74 Lambriuri. Ungatoare Pn 10 bar.

Determinarea continutului în SR EN ISO 14181:2001 reziduuri de insecticide organoclorurate STAS 9597/16-86 Nutreturi combinate. SR ISO 4683-1:2001 (P) STAS 9591-80 Masini-unelte agregat. Sifoane de scurgere. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9611-87 Armături pentru instalatii sanitare. Determinarea caracteristicilor principale fizice si SR EN 919:2001 mecanice STAS 9610-87 Armături pentru instalatii sanitare. Determinarea continutului de zinc si SR EN ISO 6869:2002 mangan STAS 9597/2-82 Nutreturi combinate. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9613-74 Materiale plastice. Determinarea fosforului SR ISO 6491:1996 STAS 9597/13-80 Nutreturi combinate. Reguli generale de verificare a conditiilor tehnice de calitate STAS 9604-78 Cărucioane de manipulare. Prescriptii pentru confectionare si SR EN 1766:2002 încercare STAS 9603-74 Componente electronice pasive. Determinarea celulozei brute SR EN ISO 6865:2002 STAS 9597/7-78 Nutreturi combinate. Dimensiuni STAS 9602-90 Beton de referintă.STAS 9586-74 Reprezentări grafice pentru controlul seturilor de caractere codificate cu 7 biti STAS 9588-74 Cabluri. SR ISO 2822-1:2000 (P). Determinarea indicelui de refractie a materialelor plastice transparente STAS 9597/10-79 Nutreturi combinate. Potentiometre reglabile de tip 2. Determinarea clorului din clorurile SR ISO 6496:1995 solubile în apă STAS 9597/11-80 Nutreturi combinate. Determinarea rigiditătii la torsiune în functie de temperatură STAS 9595-74 Materiale plastice. Determinarea substantelor SR ISO 6492:2001 extractibile în eter etilic STAS 9598-74 Aeronave. Conditii tehnice de calitate STAS 9594-74 Materiale plastice. Determinarea calciului SR ISO 6490-1:1996 STAS 9597/15-81 Nutreturi combinate. Determinarea continutului de apă SR ISO 6496:2001 STAS 9597/3-74 Nutreturi combinate. Batiuri laterale pentru sănii de SR ISO 2769:1993 avans. Clasificare si STAS 12502/2-86 simbolizare . Scheme STAS 9587-88 pentru prelucrarea informatiilor STAS 9590/2-75 Piei brute. Conditii generale STAS 9617/0-80 Actionări pneumostatice. Terminologia defectelor SR ISO 7482-1:2000 (P). Clasificare si terminologie STAS CEI 393-1-91 STAS 9614/2-84 Potentiometre. Determinarea permeabilitătii la vapori de apă. Determinarea continutului de cupru SR EN ISO 6869:2002 si fier STAS 9597/17-86 Nutreturi combinate. Terminologie SR ISO 5053:1997 STAS 9605-74 Portscule pentru masini de frezat. Ventile de scurgere. Învelisuri de protectie contra coroziunii. Dimensiuni principale si de legătură STAS 9592-74 Sine grele de cale ferată tip 54 E. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9607/3-74 Frânghii. Metode de încercare STAS CEI 393-1-91 STAS 9614/3-84 Potentiometre. a produselor celulare rigide STAS 9614/1-81 Potentiometre. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9615-80 Motoare electrice pentru stergătoare de parbriz. Distribuitoare. Determinarea cenusii brute SR ISO 5984:1996 STAS 9597/5-77 Nutreturi combinate. Metode STAS 11388/14-85 de verificare a impermeabilitătii la umezeală STAS 9589-74 Conventii referitoare la dispunerea simbolurilor. Prize si fise de punere la pământ a capetelor SR ISO 46:1997 de conductă ale autocisternelor care alimentează aeronavele cu combustibil. Determinarea continutului de SR 13325:1995 proteină brută STAS 9597/4-76 Nutreturi combinate.

SR EN ISO 8092-1:1999 Dimensiuni de conectare STAS 9648-74 Tehnica uscării lemnului. tractoare si remorci. Parametri principali . Parametri principali STAS 6299/14-77 STAS 9651-74 Containere platformă peste 10 t. Fise plate. Fise plate. cu pedală sau mecanică. STAS 9635-89 Dimensiuni STAS 9637-87 Instalatii electrice ale clădirilor. Clasificare si terminologie SR 9648:1995 STAS 9649-74 Materiale textile. Terminologie SR CEI 50(826)+A1:1995. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/3-80 Actionări pneumostatice. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/5-80 Actionări pneumostatice. neretinută. Distribuitoare cu comandă cu pedală. Încercări la soc a fontei cenusii pe epruveta necrestată STAS 9635-81 Armături industriale din otel. neretinută.STAS 9617/1-80 Actionări pneumostatice. Diminuarea performantelor datorită contaminării cu praf fin de încercare STAS 9633-74 Încercările metalelor. Simboluri STAS 9627-76 Vase de uz casnic din otel inoxidabil. bumbac sau fibre chimice pe bază de celuloză STAS 9650-74 Containere cisternă pentru 10 t. Robinet de purjare Pn 25. retinută. Pânză pentru combine STAS 9642-74 Simboluri conventionale pentru miezuri de ferită si matrice cu memorie magnetică STAS 9644-87 Încercările metalelor. Distribuitoare de comandă STAS 12502/2-86 manuală. Fise plate SR EN ISO 8092-1:1999 masculine. SR ISO 2395:1997 Terminologie STAS 9625-74 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 9626/1-74 Masini de adunat si masini de calculat. Încercarea la tractiune a fontelor SR EN 10002-1:2002 cenusii STAS 9646-88 Clesti cu vârfuri rotunde. Analiza cantitativă a amestecurilor SR ISO 1833+A1:1995 binare din fibre polipropilenice cu fibre de lână. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/8-80 Actionări pneumostatice. Distribuitoare de comandă STAS 12502/2-86 pneumatică sau electricăă. SR CEI 60050(826)+A1:1995 STAS 9638-74 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice STAS 9641-74 Tesături tehnice de tip bumbac. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/7-80 Actionări pneumostatice. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/6-80 Actionări pneumostatice. Clasificare STAS 9626/2-79 Masini de adunat si masini de calculat. Distribuitoare cu comandă manuală. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/2-80 Actionări pneumostatice. neretinută. cu pedală sau mecanică. cu comandă manuală cu pedală sau mecanică. cu trei si patru pozitii. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9619-74 Site si ciururi pentru încercarea si sortarea materialelor. Partea numerică a tastaturilor simple STAS 9626/3-74 Masini de adunat si masini de calculat. Distribuitoare pilot cu comandă electrică retinută. Dimensiuni STAS 9647/4-86 Elemente terminale pentru conexiuni rapide. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9617/4-80 Actionări pneumostatice. STAS 4551-80 Dimensiuni SR ISO 9632:1999 Actionări hidraulice. Distribuitoare pilotate. Conditii tehnice SR 9627:1997 generale de calitate STAS 9630-74 Prezoane pentru automobile. Pompe cu cilindree fixă. Distribuitoare cu comandă STAS 12502/2-86 manuală sau mecanică. SR EN ISO 8092-2:1999 Conditii tehnice generale de calitate STAS 9647/2-90 Elemente terminale pentru conexiuni rapide. Distribuitoare pilot cu comandă STAS 12502/2-86 manuală sau mecanică. Dimensiuni SR ISO 5745:1998 STAS 9647/1-90 Elemente terminale pentru conexiuni rapide.

Încercarea la îmbătrânire . Conditii tehnice de calitate STAS 9656-74 Cameră de încercare cu umiditate relativă constantă SR HD 98 S1:2002 functionând fără injectie de vapori STAS 9657-83 Materiale plastice. Determinarea variatiei dimensiunilor lineare ale foliilor din materiale termoplastice nerigide STAS 9667-74 Instalatii sanitare. Ceai. Determinarea densitătii SR ISO 2738:1990 aparente si a porozitătii deschise STAS 9709/3-74 Produse poroase din pulberi sinterizate. Terminologie SR CEI 50(371):1994 STAS 9660-87 Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea timpului de gelifiere STAS 9664-74 Materiale plastice. Determinarea pierderii de masă la SR ISO 1573:1997 temperatura de 103grade C STAS 9682/4-74 Stimulenti. Luarea probelor din ambalaje mari SR ISO 1839:1997 STAS 9682/5-74 Stimulenti. STAS 2614/22-90 Conditii tehnice speciale de securitate STAS 9671-74 Portscule pentru masini orizontale de alezat si frezat tipuri si dimensiuni de legătură STAS 9672-74 Portscule pentru strunguri normale. Ceai. Determinarea proprietătilor dinamice cu pendulul de torsiune STAS 9658-80 Mobilier din lemn pentru uz casnic. Rezistenta fixării tocului SR EN ISO 19957:2004 SR EN ISO 9693:1998 Materiale pentru restaurări dentare metalo-ceramice SR EN ISO 9693:2002 STAS 9696-74 Latexuri de elastomeri-cauciucuri. Luarea probelor din ambalaje mici SR ISO 1839:1997 STAS 9682/8-75 Stimulenti. Expresia nivelului de putere si a STAS 6451-78. Nomenclator SR ISO 1629:1993 STAS 9700-74 Combustibili solizi. Dimensiuni STAS 9682/10-89 Stimulenti. STAS 6451/1- zgomotului. Dimensiuni functionale pentru uz casnic. Determinarea extractului apos SR ISO 9768:1998 STAS 9683-74 Carton ondulat. Ceai. Verificarea diametrului interior si a SR EN 24671:1996 grosimii peretelui STAS 9678-74 Acustica fizică. Determinarea SR ISO 2738:1990 continutului de ulei STAS 9712-74 Locas pentru suruburi cu cap hexagonal STAS 11574-83 STAS 9713-89 Sticlărie de laborator. Boabe de cacao SR ISO 2451:1996 STAS 9682/9-89 Stimulenti. Reguli si metode de verificare a conditiilor de STAS 9669-82 Aspiratoare electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Forme si dimensiuni STAS R 9661-74 Actionări hidrostatice. Determinarea continutului de masă SR ISO 602:1994 minerală STAS 9709/2-82 Materiale poroase sinterizate. Determinarea extractului cu solventi SR 9687:1996 STAS 9689/4-84 Încăltăminte. Canale de aer. Codificare STAS 9697-74 Elastomeri-cauciucuri si latexului lor. Încercări functionale ale laboratoarelor. Relatii de calcul 78 STAS 9681-80 Aeronave. accelerată STAS 9677-74 Tuburi de cauciuc. Determinarea rezistentei la strivire pe cant STAS 9685-74 Materiale plastice.STAS 9655-89 Utilaj petrolier. SR ISO 718:1994 STAS 9663-74 Răsini poliesterice nesaturate. Tipuri si dimensiuni de legătură STAS 9676-74 Materiale celulare flexibile. Puncte de sprijin si spatii de manevră pentru SR ISO 43:1992 ridicarea cu cricul. Vitezele lichidului de lucru în conducte STAS 9662-74 Produse de sticlă.Baloane cotate SR EN ISO 1042:2002 . Determinarea rezistentei la soc termic SR ISO 7459:1995. Determinarea continutului de acetat de vinil în copolimerii clorură-acetat de vinil STAS 9687-84 Cauciuc. Ceai. Aparatură pentru măsurat momentul de strângere a materialului tubular. Dimensiuni functionale STAS 9659-74 Telemecanică.

Seria usoară. Pompa de noroi 2 Pn-630 STAS 9009/2-82 STAS 9716/7-74 Utilaj petrolier. Dimensiuni SR EN ISO 8751:2002 STAS 9731-74 Accesorii metalice pentru tâmplărie. Parametri principali STAS 9743-74 Transportoare vibratoare cu jgheab tubular. Dimensiuni SR EN ISO 8748:2003 STAS 9729/6-80 Stifturi elastice spirale. dimensiuni principale STAS 9733-87 Actionări pneumostatice. Dimensiuni STAS 9729/3-80 Stifturi elastice. Metoda de măsurare STAS 9750/2-74 Acustica în transporturi. Supravegherea zgomotelor STAS 10183/1-75 produse de avioane în jurul unui aeroport. Stingător portativ cu dioxid de carbon STAS R 9755-74 Materiale si articole pentru sport. Prescriptii pentru omologare internatonală STAS 9750/1-74 Acustica în transporturi. Tipuri si dimensiuni de legătură STAS 9752-86 Utilaj de stins incendii. Popmpa de noroi 3 Pn-40 STAS 3252/2-82 STAS 9723-74 Pudră de cacao SR 13344/2:1996. Drosele Pn 10 bar. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9734-86 Actionări pneumostatice. Tipuri si .STAS 9716/10-77 Utilaj petrolier. Popmpa de noroi 2 Pn-1600 STAS 9009/2-82 STAS 9716/3-74 Utilaj petrolier. Popmpa de noroi 2 Pn-800 STAS 9009/2-82 STAS 9716/8-74 Utilaj petrolier. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9729/2-80 Stifturi elastice. Determinarea tenacitătii la rupere SR EN ISO 12737:2003 în conditiile stării plane de deformatie. asimetric. Metoda KIC . Filtre Pn 10 bar. Tablă pentru constructii mecanice SR EN 10051:1995 laminată pe laminoare continue STAS 9729/1-80 Stifturi elastice. Cilindri Pn10 bar. Forme si dimensiuni. Determinarea pătrunderii la sudarea cu arc electric STAS 9760-84 Încercarea metalelor. dreptunghiular sau SR ISO 1807:1995 trapezoidal. Supravegherea zgomotelor STAS 10183/2-75 produse de avioane pe aeroporturi si în vecinătatea acestora. Tipuri si parametri principali STAS 9742-74 Transportoare oscilante cu jgheab tubular. Seria usoară. Seria grea. Inchizator cu pârghii si articulatii STAS 9732-87 Actionări pneumostatice. Tipuri si dimensiuni principale STAS 9737-74 Materiale plastice. Aparate pentru gimnastică. Conditii tehnice si încercări mecanice STAS 9758-74 Panglică impregnată pentru masini de scris STAS 9759-74 Încercările metalelor. Determinarea stabilitătii culorii la SR EN ISO 877:2000 lumina naturală STAS 9738-74 Stabilizator lichid de plumb STAS 9741-91 Transportoare oscilante cu jgheab. Metoda de SR EN 12476:2001 stabilire a caracteristicilor STAS 9717-74 Utilaj petrolier. Simboluri grafice STAS 9745-79 Faruri cu fascicul luminos de drum si/sau cu fascicul luminos de întâlnire. Popmpa de noroi 2 Pn-1250 STAS 9009/2-82 SR ISO 9717:1999 Straturi de conversie cu fosfat pe metale. Calculul nivelului de zgomot perceput efectiv (EPNL) STAS 9751-74 Portscule pentru masini de găurit. Dimensiuni STAS 9729/5-80 Stifturi elastice spirale. Seria grea. Pompa de noroi 2 Pn-400 STAS 9009/2-82 STAS 9716/5-74 Utilaj petrolier. Popmpa de noroi 2 Pn-1000 STAS 9009/2-82 STAS 9716/9-74 Utilaj petrolier. SR 13344- 2:1996 STAS 9725-90 Otel laminat la cald. Parametri SR ISO 1815:1995 principali STAS 9744-74 Telemecanică.

Ventilarea spatiilor de încărcare ale SR EN ISO 9785:2003 navelor în care functionează vehicule actionate de motoare cu combustie internă. Platine de otel pentru benzi bimetalice STAS 9790-86 Furtunuri pentru foraj cu racorduri filetate STAS 9792-75 Scule pentru lăcătuserie si montaj. SR 9795- 4:1998. Pregătirea probei de laborator în vederea SR ISO 2825:1997 analizei SR ISO 9765:1994 Tevi din otel sudate sub strat de flux. SR ISO pentru suruburi si stifturi cu crestătură. Schema semnăturii digitale care permite reconstituirea mesajului STAS 9797-80 Articulatii sferice. Tabele comparative a alungirilor SR EN ISO 2566-1:2003 STAS 9806-74 Încercările metalelor. SR ISO 6125- de încărcare. Deschideri de acces. Conditii tehnice generale STAS 9821/2-88 Distibuitoare de aprindere pentru motoare cu aprindere prin scânteie. Metoda de determinare a adâncimii STAS 7235-80 de cementare prin măsurarea duritătii STAS 9807-83 Fitinguri pentru sudare din otel. Conditii tehnice generale STAS 8804/1-92. Dimensiuni de gabarit si montaj . Tehnici de securitate. SR ISO 3017:1997 SR 9795-4:1994 Abrazivi pe suport. utilizate la SR EN 10246-9:2002 presiune. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9781/1-89 Tevi rotunde extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Conditii si metode de încercare a STAS 11388/7-80 rezistentei la foc STAS 9775-74 Materiale plastice. SR EN Conditii tehnice de calitate 755-2:1998 STAS 9781/2-89 Tevi rotunde extrudate din aluminiu si aliaje de aluminiu. Dimensiuni SR ISO 2860:1997 STAS R 9805-74 Încercările metalelor. SR ISO 1535:1994 Jocuri laterale minime pentru benzile de transport STAS 9800-89 Masini de terasamente. Satin STAS 9686-80 pentru căptuseală STAS 9771-74 Cabluri si conducte. Conditii tehnice de calitate. Dălti pentru tâmplărie SR ISO 2729:1996 SR 9795-1:1994 Abrazivi pe suport. Terminologie si simboluri grafice STAS 9799-87 Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general. SR EN 755-1:1998.STAS 9761-74 Tesătură tehnică din mătase naturală pentru site STAS 9762-74 Parametri fizici adimensionali SR ISO 31-12:1995 STAS 9763/2-74 Condimente. Benzi fara sfarsit SR ISO 1929:1997. Terminologie STAS 9777-74 Palete de transport. Calculul debitului total de aer teoretic necesar STAS 9789-74 Otel laminat la cald. capacităti STAT 9797/2-91. Lame de surubelnite SR ISO 2380-2:1994. Discuri SR 9795-2:1998. Dimensiuni 2380-1:1993 STAS 9793-74 Unitatea de măsură decibeli pentru măsurarea nivelului STAS 9446-80 la aparatura de transmisie cu fir STAS 9794-85 Scule pentru prelucrarea lemnului. Examinarea cu ultrasunete a sudorii pentru detectarea imperfectiunilor longitudinale si/sau STAS 9769-76 Tesături de mătase din polimeri naturali vâscoză). SR ISO 8366:1994. SR 9795-1:1998 SR 9795-2:1994 Abrazivi pe suport. SR 9797-1:1997 STAS 9798-74 Cârlige pentru instalatii de ridicat. SR ISO 2976:1997 SR ISO/CEI 9796:2000 Tehnologia informatiei. Spatiul liber pentru SR ISO 2332:1997 dispozitivele de cuplare în trei puncte STAS 9821/1-88 Distribuitoare de aprindere pentru motoare cu aprindere prin scânteie. Foi si coli SR ISO 2235:1997. SR EN 755-7:1999 Dimensiuni SR ISO 9785:1995 Constructii navale. Palete simple nereutilizabile. SR de calitate 8804/1:1992 STAS 9818-86 Tractoare si masini agricole. dimensiuni de montaj 94. Determinarea tensiunii la încovoiere a materialelor celulare plastice rigide STAS 9776-87 Cinematografie. Distribuitoare verticale.

ogice STAS 9842-89 Vehicule rutiere. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 5088:2001 amestecurilor ternare din fibre de lână cu fibre de mătase si fibre triacetat STAS 9844/22-82 Materiale textile. Centuri de sigurantă si sisteme de retinere pentru ocupanti adulti. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9825-74 Piese de legătură din fontă pentru conducte de presiune. Analiza cantitativă a amestecurilor SR ISO 1833+A1:1995 binare de fibre de bumbac cu fibre chimice pe bază de STAS 9844/3-75 Materiale textile. Analiza cantitativă a amestecurilor SR ISO 5088:2001 ternare de fibre poliamidice cu fibre poliacrilonitrilice si fibre de celofibră STAS 9844/20-82 Materiale textile. mătase sau bumbac STAS 9844/4-75 Materiale textile. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 5088:2001 amestecurilor ternare din fibre acrilice. SR amestecurilor binare de fibre acetat cu clorofibre ISO 1833+A1:1995 STAS 9844/11-78 Materiale textile. Concentrat emulsionabil pe bază de malation STAS 9837-82 Hârtie si carton. Terminologie SR ISO 4046:1995 STAS 9840-74 Automatică. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare de fibre triacetat cu fibre de lână. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995. bumbac sau viscoză STAS 9844/5-75 Materiale textile. Vitezometre electromecanice. Hârtie pentru butoaie si tuburi din hârtie înfăsurată STAS 9832-74 Pesticide. Semnal pneumatic analogic pentru sisteme SR EN 60382:1994 de automatizare a proceselor tehnol. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare de fibre de in cu fibre poliesterice STAS 9844/9-76 Materiale textile. Dimensiuni STAS 9826-74 Piese de legătură din fontă pentru conducte de presiune. Cruce cu mufe Pn 10. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare din fibră de lână si mătase STAS 9844/15-80 Materiale textile. centrifugat sau cremat conservat cu amoniac. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare cu fibre acetat cu fibre de lână. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare de fibră de in si fibre acrilice STAS 9844/1-83 Materiale textile. Dimensiuni STAS 9828-74 Hârtie de ambalaj. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare din fibre proteice cu fibre neproteice STAS 9844/18-91 Materiale textile. Conditii tehnice de calitate STAS 9844/10-77 Materiale textile. fibre chimice celulozice si fibre poliesterice STAS 9844/2-75 Materiale textile. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare din fibre de lână cu fibre de celuloză regenerată STAS 9844/7-76 Materiale textile. Insecticid pe bază de malation STAS 9833-85 Pesticide. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9843-80 Latex de cauciuc natural. cu fibre poliamidice si fibre poliesterice STAS 9844/16-80 Materiale textile. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare de clorofibre cu fibre de lână sau pe bază de celuloză STAS 9844/8-76 Materiale textile. fibre poliesterice si fibre acrilice STAS 9851-80 Piulite precise cu autoblocare. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 1833+A1:1995 amestecurilor binare de fibre acrilice cu fibre poliesterice STAS 9844/6-76 Materiale textile. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 5088:2001 amestecurilor ternare de lână. cu inel SR EN ISO 10512:2002 . fibre poliesterice si fibre chimice celulozice STAS 9844/23-83 Materiale textile.STAS 9822/1-92 Echipament electric auto. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 5088:2001 amestecurilor ternare din fibre de lână. Analiza chimică cantitativă a SR ISO 5088:2001 amestecurilor ternare din fibre de lână. Piulită hexagonală. Teu cu mufe Pn 10.

Dimensiuni STAS 9854-74 Vagoane de călători. Determinarea caracteristicilor de grosime STAS 9869/3-74 Fire de cauciuc. Determinarea modulului de SR EN ISO 9856:2004 elasticitate STAS 9856-78 Utilaj petrolier. de material plastic. reutilizabile SR EN ISO 9873:2002 STAS 9876-87 Transportoare. Roti. Determinarea gradului de compactare. Măsurarea dimensiunilor SR CEI 294:1998 componentelor electronice cilindrice cu două terminale axiale STAS 9861-74 Tuburi de cauciuc. SR ISO 2326:1999 Dimensiuni principale . Prescriptii generale de securitate STAS 9878-74 Transportoare la sol pentru antrenarea cărucioarelor. Prescriptii speciale de securitate STAS 9884-74 Transportoare pneumatice. Plăci triunghiulare cu trei găuri SR ISO 3101:1998 de fixare pentru role de rulare. Dimensiuni si capacităti nominale de încercare STAS 9852/3-81 Cărucioare de manipulare. Deplasarea rotii de rulare STAS 9852/4-75 Cărucioare de manipulare. Dimensiuni STAS 9852/5-75 Cărucioare de manipulare. Determinarea rigiditătii la temperaturi scăzute (metoda Gahman) STAS 9871-74 Terasamente. Determinarea rezistentei termice STAS 9870-74 Elastomeri vulcanizati. Determinarea caracteristicilor de elasticitate STAS 9869/5-75 Fire de cauciuc. Determinarea rezistentei la îmbătrânire accelerată în stare netensionată STAS 9869/2-74 Fire de cauciuc. SR ISO 2163:1998 Terminologie STAS 9852/2-74 Cărucioare de manipulare. Role pivotante. Pompă cu plungere 3PP-160 STAS 9859-74 Componente electronice. Determinarea rezistentei la degradare sub actiunea sărurilor de cupru STAS 9869/1-74 Fire de cauciuc. Încercarea de fragilitate la hidrogen SR EN ISO 2626:2003 a cuprului STAS ISO 9873-93 Oglinzi si mânere de oglinzi dentare metalice. Determinarea masei pe unitatea de suprafată SR EN 965:1999 STAS 9864-74 Geologie tehnică. Semifabricate din lemn pentru pereti SR 9854:1994 SR EN ISO 9856:2003 Benzi de transport. Determinarea alungirii la un efort unitar de tractiune dat STAS 9869/6-75 Fire de cauciuc. Jantele rotilor cu bandaj pneumatic. Tuburi de uz general pentru aer STAS 9862-90 Hârtii tratate la suprafată SR 9862:2001 SR ISO 9864:1996 Geotextile. Metoda compactărilor succesive STAS 9872-74 Cupru si aliaje de cupru. Dimensiuni STAS 9852/1-81 Cărucioare de manipulare. Role si roti de rulare. Clasificare si identificare STAS 9865-74 Încăltăminte de cauciuc de uz general. Prescriptii speciale de securitate STAS 9882-74 Transportoare hidraulice. Determinarea rezistentei la spălare în apă STAS 9869/8-76 Fire de cauciuc. Aerotransportoare. Roci utilizate în constructii. Simbolizarea stărilor de livrare SR ISO 1190-2:1993 STAS 9873-84 Încercările metalelor. Încercarea la tractiune STAS 9869/4-75 Fire de cauciuc. Determinarea rezistentei la spălare cu detergenti STAS 9869/9-76 Fire de cauciuc. Determinarea aderentei firelor în bandă STAS 9869/11-78 Fire de cauciuc. Pompă cu plungere 3PP-800 STAS 9857-74 Utilaj petrolier. Determinarea aderentei între fată si talpă STAS 9869/10-76 Fire de cauciuc. Determinarea tensiunii remanente după alungire STAS 9869/7-76 Fire de cauciuc.

STAS 12619/10-88 Terminologie STAS 9902/2-74 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Examinare SR EN 12681:2003 radiografică STAS 9915-74 Actionări hidrostatice. Conditii tehnice generale de caliatate STAS 9910-74 Benzi perforate cu frază de format variabil pentru STAS 12608-87. STAS 12619/11-88 Metode de încercare STAS 9903-89 Hârtie pentru lipirea panourilor de plăci ceramice CESAROM STAS 9904/11-78 Masini electrice rotative. caierele IP- Cozniciu. Determinarea izolării SR EN ISO 9920:2004 termice si a rezistentei la evaporare a unui ansamblu vestimentar STAS 9920-83 Cărbune brun din bazinul carbonifer Sălaj. SR EN emise de masinile textile. Metode de încercare STAS 8536-81 STAS 9918-74 Actionări hidrostatice. Metode tehnice si de control ISO 9902-1:2003. Dimensiuni principale SR ISO 9902:1997 Acustica masinilor textile. SR CEI 60279:2003 Determinarea rezistentei înfăsurărilor fără deconectarea masinii de la retea STAS 9904/8-77 Masini electrice rotative. Acumulatoare. SR cu inel de material plastic. Parametri principali STAS 9891-74 Instalati de ridicat. SR EN ISO 9902- 2:2003. Metode de măsurare a nivelului SR CEI 34-14:1993 de vibratii STAS 9904/14-84 Masini electrice rotative. SR EN 60034-2:2001 Determinarea pierderilor si a randamentului STAS 9907-75 Garnituri de cauciuc pentru compresoare frigorifice.STAS 9885-74 Transportoare suspendate cu lant cu o cale prescriptii STAS 9886-82. SR presiune acustică si a nivelurilor de putere acustică EN ISO 9902-3:2003. Conditi tehnice de calitate STAS 9892-74 Încercările metalelor. Metode de încercare STAS 8537-79 STAS 9916-74 Actionări hidrostatice. Capete multiax. Metode de încercare. Încercarea la îndoire alternată a STAS 1177-90 sârmelor de cupru si aliaje de cupru STAS 9895-80 Piulite precise cu autoblocare. Aparataj. STAS 9886-74 speciale de securitate SR EN ISO 9886:2003 Evaluarea solicitării termice prin măsurări fiziologice SR EN ISO 9886:2004 SR ISO 9886:1995 Evaluarea solicitării termice prin măsurări fiziologice SR EN ISO 9886:2004 SR ISO 9886:1995/A99:2003 Evaluarea solicitării termice prin măsurări fiziologice SR EN ISO 9886:2004 STAS 9887-74 Ape de suprafată si ape uzate. Metode de STAS 8535-79 încercare STAS 9919-83 Lignit din bazinul carbonifer Sălaj. utilizat în scopuri energetice SR ISO 9920:2000 Ergonomia ambiantelor termice. actionat manual cu pârghie. Palan cu lant articulat. Cilindri de lucru. SR EN ISO 9902- 6:2003. mina Cristoltel- . STAS comenzi de conturnare si pozitionare la masini-unelte cu 12608/1-87 comandă numerică SR ISO 9915:1995 Piese turnate din aliaje de aluminiu. Piulită hexagonală joasă SR EN ISO 10512:2002. Autogredere. Dimensiuni SR ISO 2912:1993 principale STAS 9897-74 Masini-unelte agregat. Dimensiuni EN ISO 10511:2003 STAS 9896-74 Masini-unelte agregat. SR EN ISO 9902-4:2003. mina IP. Determinarea nivelurilor de SR EN ISO 9902-7:2003. Metode de STAS 8982-83 încedrcare STAS 9917-74 Actionări hidrostatice. Filtre. SR EN ISO 9902-5:2003 STAS 9902/1-74 Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Metode de încercare. Determinarea consumului chimic de oxigen (Metoda cu permanganat de potasiu) STAS 9888-74 Determinarea biodegradabilitătii detergentilor în ape de SR 9888:2001 suprafată si ape uzate STAS 9890-80 Masini si utilaje pentru lucrări terasiere. Arbori de antrenare pentru capete multiax.

a SR 9934-9:1999 sulfului total si a sulfului din sulfuri STAS 9935-74 Hârtie velină bankpost STAS 9937-75 Surse radioactive închise si preparate radioactive. Determinarea indicelui de SR ISO 1740:1999 aciditate STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor si lichidelor inflamabile. Metode de verificare STAS 9934/1-82 Cenusă de pirită. Eficienta economică. Determinarea trioxidului de sulf. STAS 10811/1-83. Metoda de determinare STAS 9930/9-75 Masini agricole. Spoecificatii tehnice 10811-83 STAS 9938-90 Echipamente de telemecanică. Măsurarea dimensiunilor principale exterioare si a maselor STAS 9930/4-75 Masini agricole. a SR 9934-4:1998 trioxidului de aluminiului si a oxidului feros STAS 9934/5-88 Cenusă de pirită. Metoda prin turnare STAS 9925-89 Masini pentru protectia plantelor. Determinarea oxidului de cupru SR 9934-7:1999 STAS 9934/8-91 Cenusă de pirită. Măsurarea si determinarea rupturilor. Surduc. Lătimi nominale de lucru STAS 9927-88 Masini pentru protectia plantelor. Determinarea umiditătii. Conditii tehnice generale SR CEI 870-2-1:1994 STAS 9939-75 Materiale fisionabile. STAS Marcare. Determinarea oxidului de plumb SR 9934-6:1999 STAS 9934/7-91 Cenusă de pirită. utilizat în scopuri energetice STAS 9922-74 Materiale plastice. a pierderii la SR 9934-2:1998 calcinare si a pierderii la calcinare corectată STAS 9934/3-87 Cenusă de pirită. Determinarea dioxidului de siliciu SR 9934-3:1998 STAS 9934/4-82 Cenusă de pirită. Dimensiuni de legătură STAS 9929-74 Stifturi cu autoblocare. Metoda de determinare STAS 9930/6-74 Masini agricole. Determinarea oxidului de zinc SR 9934-8:1999 STAS 9934/9-88 Cenusă de pirită. Pulverizatoare si duze de pulverizare. Modul de prezentare la încercări STAS 9931-74 Masini agricole. Indicatii generale pentru efectuarea SR 9934-1:1998 analizei chimice STAS 9934/2-82 Cenusă de pirită. Determinarea trioxidului de fier. Indici de apreciere a întretinerii STAS 9930/7-75 Masini agricole. Prescriptii de proiectare si montare SR EN ISO 9956-10:1998 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru SR EN ISO 15609-3:2004 materiale metalice. deformării si uzurii STAS 9930/5-75 Masini agricole. Metode de încercare. Prescriptii generale STAS 9930/2-74 Masini agricole. Prepararea epruvetelor din materiale plastice pentru încercări optice. Dimensiuni STAS 9930/1-74 Masini agricole. Indici de exploatare. Încercări de rezistentă la SR EN 131-2+AC:2001 solicitări mecanice STAS 9972-75 Granule de poliamidă 6 pentru uz electrotehnic STAS 9238-83 . Reprezentarea si cotarea simplificată a SR ISO 6410-3:1995 gavrilor STAS 9952/2-82 Lapte si produse lactate. Stifyt filetat cu locas hexagonal si vârf plat. Partea 11: Specificatia procedurii de sudare pentru sudarea cu laser STAS 9971-89 Scări de lemn portabile. Protectia suprafetelor meytalice prin STAS 8009-80 vopsire. Prescriptii de securitate privind SR ISO 1709:2000 criticitatea în timpul manipulării si prelucrării STAS 9950-80 Role de hârtie pentru teleimprimator STAS 3262-87 STAS 9951-87 Desene tehnice. Partea 10: Specificatia procedurii de sudare pentru sudarea cu fascicul de electroni SR EN ISO 9956-11:1998 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru SR EN ISO 15609-4:2004 materiale metalice. Determinarea oxidului de calciu si a SR 9934-5:1999 oxidului de magneziu STAS 9934/6-88 Cenusă de pirită.

Clasificare SR 10000-1:1994 Principiile si metodologia standardizarii. Caracteristici STAS 9009/2-82 tehnice SR EN ISO 9999:2002 Mijloace tehnice ajutătoare pentru persoane invalide. Clasa C. Conditi tehnice generale de calitate STAS 9982/2-74 Aparate pentru rontgenodiagnostic. Pompe cu roti dintate. Specificatii pentru securitate SR EN ISO 9994:2004 STAS 9998-75 Utilaj petrolier. Seria grea Pn 160 bar. Seria grea cu plungere Pn 160 bar. Dimensiuni STAS 9988-82 Identificarea conductelor pentru fluide la bordul SR ISO 12:1993 aeronavelor. Izolatoare de trecere armate STAS 9979/2-74 Treceri izolate de interior. Cot de 90 de grade cu mufe Pn 10. Pânze pentru ferăstraie circulare. Tuburi de uz general pentru utilaje de stropit în agricultură STAS 9974-75 Scule pentru prelucrarea lemnului. Forma de SR 10000-4:1995 prezentare a standardelor romane SR 10000-4:1995 Principiile si metodologia standardizării.5 kN. biconice si geluitoare STAS 9976-74 Materiale plastice. Cilindri de lucru. Adoptarea SR 10000-10:2004 standardelor europene pentru telecomunicati (ETS) ca standarde române SR 10000-3:1994 Principiile si metodologia standardizării. Pompe si motoare. Determinarea deformatiei SR ISO 815+A1:1995 permanente la compresiune sub deformatie constantă la temperaturi scăzute STAS 9978-85 Piei finite pentru articole tehnice. Tipizare SR EN ISO 9994:2002 Brichete. 2 lemn. Tipizare STAS 9992/2-74 Actionări hidrostatice. Cilindri de lucru. Metoda prin presare STAS 9977/1-75 Elastomeri vulcanizati. Dimensiuni STAS 9979/3-90 Treceri izolate de interior cu armare exterioară de 7. clasa de efort 12. Termeni generali SR EN 45020:2004 si definitiile lor privind standardizarea si activitătile conexe SR 10000-10:1994 Principiile si metodologia standardizării. Tipizare STAS 9992/0-74 Actionări hidrostatice. Adoptarea SR 10000-8:2004 standardelor internationale în standarde române SR 10000-9:1994 Principiile si metodologia standardizării. Izolatoare de trecere armate.2 si 12 kV. Forma de SR 10000-4:2004 prezentare a standardelor române SR 10000-8:1994 Principiile si metodologia standardizării. Armături. Prepararea epruvetelor pentru încercări optice. Clasa C. Piei pentru garnituri de cilindri de frână la vehicule de cale ferată STAS 9979/1-74 Treceri izolate de interior cu armare exterioară de 6 si 10 kv. Metode de STAS 8534-79 încercare STAS 9991-74 Actionări hidrostatice. Casete pentru filme. Casete pentru filme. Seria grea cu piston Pn 160 bar. Culori si simboluri STAS 9990-75 Actionări hidrostatice. Dimensiuni STAS 9986-74 Tuburi si piese de legătură din fontă pentru conducte de presiune. Structura si SR 10000-3:1994 modul de lucru ale comitetelor tehnice . Pompa de noroi 3 Pn 630. Dimensiuni STAS 9982/1-76 Aparate pentru rontgeno-diagnostic. Clasificare si simbolizare STAS 9992/1-74 Actionări hidrostatice. Ferăstraie pentru 3-81.STAS 9973-75 Tuburi de cauciuc. Seria usoară Pn 25 bar. Cilindri de lucru. Pânze conice. Dimensiuni STAS 9985-74 Tuburi si piese de legătură din fontă pentru conducte de presiune. STAS 1071/1. cu armare exterioară de 6 si 10kV. Teu cu mufe si flanse Pn 10. Structura si SR 10000-3:2004 modul de lucru ale comitetelor tehnice SR 10000-4:1994 Principiile si metodologia standardizarii. Dimensiuni STAS 9984-74 Capete de strunjit interior cu avans radial. Publicarea SR 10000-9:2000 standardelor europene (EN) ca standarde române STAS 10000/3-91 Principiile si metodologia standardizării.

Forme si dimensiuni 2020-2:2000 SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitătii SR ISO/TR 10013:2003 STAS 10013-75 Metale si aliaje neferoase. Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calitătii (identic cu ISO 10011-2:1991) SR ISO 10011-3:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitătii. Montanti. Încercarea la tractiune. SR EN ISO 19011:2003 3:1994/A99:2002 Partea 3: Conducerea programelor de audit (identic cu ISO 10011-3:1991) SR ISO 10012-2:2000 Asigurarea calitătii pentru echipamente de măsurare. Determinarea lucrului mecanic la rupere STAS 10008-81 SR 1286:1994 SR ISO 10011-1:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitătii. Reguli de SR 10000-6:2004 redactare a standardelor STAS 10000/7-74 Principiile si metodologia standardizării. Partea SR EN ISO 6506-2:2002 2:Verificarea aparatelor de incercare a duritatii Brinell STAS 10007-75 Hârtie de ambalaj. SR EN ISO 19011:2003 1:1994/A99:2002 Partea 1: Auditarea (identică cu ISO 10011-1:1990) SR ISO 10011-2:1993 Ghid pentru auditarea sistemelor calitătii. Linii directoare pentru auditarea sistemelor calitătii. Partea 2: SR EN ISO 7500-1:2002 Verificarea sistemului de măsurare a fortei la masinile de încercat la tractiune SR EN 10002-3:1997 Materiale metalice. Ansambluri de măsurare a radiatiei. Dimensiuni STAS 10023-75 Materiale celulare flexibile. Subansambluri electronice. Partea 3: SR EN ISO 376:2002 Etalonarea instrumentelor de măsurare a fortei utilizate pentru verificarea masinilor monoaxiale de încercare SR EN 10003-1:1997 Materiale metalice. Partea 3: SR EN ISO 19011:2003 Conducerea programelor de audit SR ISO 10011. Metode pentru determinarea SR 10013:1995 mărimii grăuntelui STAS 10014-81 Sudarea metalelor. Încercarea de duritate Brinell. SR EN ISO 10012:2004 Partea 2: Ghid pentru controlul proceselor de măsurare STAS 10012-81 Cabluri flexibile de otel cu toroane perforate pentru SR ISO 2020-1:2000. Încercarea duritătii cu penetratorul STAS 10024-87 Copolimer acrilonitril-butadien-stirenic SR EN 10025+A1:1994 Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate. Partea 2: SR EN ISO 19011:2003 Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calitătii SR ISO 10011. Reguli pentru SR 10000-6:2004 executarea si prezentarea materialelor grafice din standarde STAS 10000/8-91 Principiile si metodologia standardizării. Adoptarea SR 10000-8:1994 standardelor internationale în standardele române SR EN 10002-1:1995 Materiale metalice.Terminologie STAS 10027/3-87 Detectarea si măsurarea prin mijloace electrice a . Conditii tehnice de livrare STAS 10027/1-85 Detectarea si măsurarea prin mijloace electrice a radiatiilor ionizante. SR EN ISO 19011:2003 2:1993/A99:2002 Partea 2. Forma de SR 10000-4:1994 prezentare a standardelor române STAS 10000/6-89 Principiile si metodologia standardizării. Partea 1: SR EN 10002-1:2002 Metoda de încercare (la temperatură ambiantă) SR EN 10002-2:1995 Materiale metalice. protejate. Încercarea de duritate Brinell. SR ISO comenzile aeronavelor. Linii directoare pentru auditarea sistemelor calitătii. Dimensiuni principale si SR ISO 2891:1993 de legătură SR EN 10020:1993 Definirea si clasificarea mărcilor de otel SR EN 10020:2003 STAS 10021-75 Condensatoare ceramice plate. Încercarea la tractiune. Terminologie STAS 10027/2-87 Detectarea si măsurarea prin mijloace electrice a radiatiilor ionizante. Linii directoare pentru auditarea sistemelor calitătii. Încercarea la tractiune.STAS 10000/4-91 Principiile si metodologia standardizării. Partea SR EN ISO 6506-1:2002 1: Metodă de încercare SR EN 10003-2:1997 Materiale metalice. Partea 1: SR EN ISO 19011:2003 Auditare SR ISO 10011. Determinarea caracteristicilor de SR EN 22401:1996 deplasare ale electrozilor înveliti STAS 10015-80 Masini-unelte agregat.

Conditii tehnice de calitate STAS 10037-81 Manete cu comanda la bordul aeronavelor. SR EN 10028-2:2004 Partea 2: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate SR EN 10028-3:1996 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune. Terminologie SR EN 10028-2:1996 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune. SR EN 1330-3:2001 Defectoscopie. Determinarea stirenului din polistiren STAS 10046/1-92 Acustica constructiilor. Determinarea coeficientului de absorbtie acustică si a impedantei acustice a materialelor prin metoda interferometrului acustic STAS 10047/1-81 Sudarea metalelor. pentru irigatii STAS 10043-90 Control nedistructiv cu radiatii penetrante. SR EN 10028-4:2004 Partea 4: Oteluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută SR EN 10028-5:2001 Produse plate de otel pentru recipiente sub presiune. Parametri principali STAS 10049-75 Transportoare pneumatice. normalizate SR EN 10028-4:1996 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub presiune. Subansambluri de detectare. SR EN 10028-5:2004 Partea 5: Oteluri sudabile cu granulatie fină laminate termomecanic SR EN 10028-6:2001 Produse plate de otel pentru recipiente sub presiune. Cantităti pe unitatea de ambalaj STAS 10036-85 Rezistoare de pornire si reglare pentru motoare electrice destinate actionării instalatiilor de ridicat si transportat. SR ISO 3284:1994 Dimensiuni SR EN 10051:1995 Table. Determinarea si modul STAS 10951-77 de exprimare a erorilor . Determinarea substantelor solubile în acetonă (continutul în răsină) din materiale de formare pe bază de fenoplaste STAS 10055-76 Calitatea produselor. prin verificarea viscozitătii STAS 10033-75 Fotografie. Terminologie STAS 10044-75 Protectia lemnului. Terminologie STAS 9302/7-83 STAS 10045-89 Materiale plastice. Determinarea continutului de substante volatile si nevolatile STAS 10054-74 Materiale plastice. Tolerante la dimensiuni si de formă STAS 10051-75 Produse refractare. Determinarea continutului de hidrogen SR EN ISO 3690:2002 difuzibil din metalul depus cu electrozi înveliti prin metoda extragerii în vid STAS 10047/2-85 Sudarea metalelor. Încercarea la fluaj SR EN 993-9:1999 STAS 10052-92 Coloranti organici. Terminologie STAS ISO 8102-91 STAS 10059-75 Aparate electronice de măsurat. Determinarea coeficientului de absorbtie acustică al materialelor si absorbtiei acustice specifice a corpurilor prin metoda camerei de STAS 10046/2-92 Acustica constructiilor. Determinarea continutului de hidrogen SR EN ISO 3690:2002 difuzibil din metalul cusăturii sudate sub strat de flux. călite si revenite STAS 10029-81 Legume proaspete. Determinarea viabilitătii produselor cu mai multi componenti. care se livrează separat. radiatiilor ionizante. din oteluri aliate si nealiate. Forma. Determinarea rezistentei vopsirilor la SR EN ISO 105-E08:1998 apă caldă STAS 10053-75 Lacuri si vopsele. prin metoda extragerii în vid STAS 10048-75 Răsturnătoare de vagoane. dimensiuni principale si sens de manevră STAS 10038-74 Conducte flexibile pentru irigatii din pânză cauciucată STAS 10040-74 Tuburi flexibile de cauciuc. SR EN 10028-3:2004 Partea 3: Oteluri sudabile cu granulatie fină. Tevi si coturi din otel. Produse sensibilizate. Ridichi de lună SR 10029:1997 STAS 10030-75 Lacuri si vopsele. benzi late si benzi late fâsiate laminate continuu la SR EN 10051+A1:2000 cald. SR EN 10028-6:2004 Partea 6: Oteluri sudabile cu granulatie fină.

Încercarea SR EN 441-7:1999 sistemului de desghetare STAS 10075/7-75 Mobilier frigorific comercial. Încercarea SR EN 441-8:1999 de condensare a vaporilor de apă STAS 10075/8-75 Mobilier frigorific comercial. Dimensiuni de montaj la bordul autovehiculelor STAS 10066-75 Fontă austenitică turnată în piese. Remorci. Conditii tehnice de EN ISO 15630-2:2003 livrare pentru bare. Conditii climatice de STAS 10951-77 încercare SR ISO 10061:1994 Vehicule rutiere. Vitrine frigorifice. Terminologie SR ISO 1000:1995. Verificarea SR EN 441-10:2000 lipsei de miros a materialelor STAS 10076-84 Transmisii prin curele trapezoidale. Conditii SR EN 441-4:1999 generale pentru încercări STAS 10075/4-75 Mobilier frigorific comercial. terestre si navale STAS 10084-74 Produse miniere silico-aluminoase. Amplasarea tastelor de imprimare si a tastelor de functie STAS 10088/2-86 Claviaturi alfanumerice de uz general. Vitrine frigorifice. bobine si împletituri sudate STAS 10080-75 Încăltăminte de protectie. Parametri principali STAS 10075/3-75 Mobilier frigorific comercial. Verificarea SR EN 441-5:1999 temperaturilor STAS 10075/6-75 Mobilier frigorific comercial. SR de livrare pentru otelurile de calitate nealiate EN 10083-2:1991+A1:2002 STAS 10083-80 Hârtie pentru indicatoare orare pentru transporturi civile. Metode de măsurare. Vitrine frigorifice. Inaltimea centrului de cuplare STAS 10065-75 Aparate indicatoare opentru autovehicule. Partea 2: Conditii tehnice SR EN 10083-2+A1:2002. Încăltăminte de cauciuc antistatică SR EN 10083-1:1995 Oteluri pentru călire si revenire. Metode generale de conversiune STAS 10085/2-86 Unităti de măsură care nu fac parte din sistemul international de unităti(SI). Partea 1: Conditii tehnice SR EN 10083-1+A1:2002 de livrare a otelurilor speciale SR EN 10083-2:1995 Oteluri pentru călire si revenire. Dimensiuni principale SR CEI 60136:2003 STAS 10090-75 Produse textile netesute. Determinarea rezistentei de rupere la tractiune STAS 10078-75 Ebonită. Determinarea indicilor de legătură STAS 10093/1-86 Metrologie. Portperii. Metode de încercări STAS 9484/22-82 fizice si mecanice. inclusiv caravane. Activităti si documente. Vitrine frigorifice. Verificarea SR EN 441-3:1999 dimensiunilor liniare. SR 13251:1995 STAS 10093/3-86 Metrologie. Generatoare de blocuri de ghetă cu răcire directă. Verificarea SR EN 441-9:1999 consumului de energie electrică STAS 10075/9-75 Mobilier frigorific comercial. Terminologie SR ISO 1081:1996 STAS 10077-75 Ebonită. Mărci si conditii SR ISO 2892:1994 tehnice generale de calitate STAS 10068-75 Utilaj frigorific. Reguli de dispunere STAS 10088/3-86 Masini de birou.STAS 10060-75 Aparate electronice de măsurat. Mărimi si unităti de măsură. Determinarea rezistentei la rupere prin încovoiere SR ENV 10080:2002 Otel pentru armarea betonului. Dispunere de bază pentru partea alfanumerică a claviaturilor manevrate cu ambele mâini STAS 10089-91 Masini electrice rotative. Armaturi pentru beton SR EN ISO 15630-1:2003. Tabele de conversiune STAS 10088/1-86 Masini de scris. Vitrine frigorifice. Terminologie STAS 10093/2-85 Metrologie. Determinarea continutului de nisip liber STAS 10085/1-75 Conversiunea valorilor numerice dintr-un sistem de unităti în altul. SR armat sudabile cu nervuri B 500. SR 13251:1996. Factori de conversiune STAS 10085/3-75 Conversiunea valorilor numerice dintr-un sistem de unităti în altul. Terminologie . Vitrine frigorifice. Vitrine frigorifice. suprafetelor si volumelor STAS 10075/5-75 Mobilier frigorific comercial. Determinarea rezistentei la sfărâmare STAS 10079-75 Ebonită.

Conditii tehnice de livrare STAS 10133-75 Masini-unelte agregat. F. SR EN sudabile. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10135/5-87 Actionări hidrostatice. Indicatori pentru SR EN 462-2:1996 . G. Parametri principali STAS 10122-75 Lână. Clasificarea si simbolizarea cuplurilor SR EN 756:1997 sârmă-flux pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate STAS 10124-75 Sistem universal de control automat. Dimensiuni principale si simbolizare SR EN 10130:1995 Produse plate laminate la rece din otel cu continut scăzut SR EN 10130+A1:2000 de carbon pentru ambutisare sau îndoire la rece. Conditii tehnice STAS 10125-75 Sisteme multiparametrice pentru măsurarea si prelucrarea datelor. Tipizare STAS 10135/3-86 Actionări hidrostatice. Miezuri cilindrice si SR CEI 220:1994 tubulare din ferite. Încercarea de duritate. K. Conditii tehnice STAS 12619/140-89 generale de calitate STAS 10098-88 Materiale oxidice magnetic moi. Reguli pentru calculul parametrilor efectivi ai miezurilor feromagnetice STAS 10105-84 Bare turnate din aliaje de aluminiu deformabile SR EN 486:1996 STAS 10106-85 Materiale electroizolante solide. E. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10135/2-75 Actionări hidrostatice. C. Dimensiuni STAS 10119-81 Racord pentru alimentarea aeronavelor cu aer la SR ISO 1023:1996 presiune înaltă. Supape de presiune normal închise cu comanda directă diferentială. N. Supape de presiune normal deschise cu comandă pilotată Pn 200 bar. Supape de presiune. Supape de presiune normal închise cu comandă pilotată Pn 200 bar. B. reglare si conducere. Forme si dimensiuni STAS 10099-75 Materiale oxidice magnetic moi. Clasificare si simbolizare STAS 10137-87 Defectoscopie cu radiatii penetrante. Determinarea continutului de substante alcaline SR ISO 2916:1996 STAS 10123/1-84 Sudarea metalelor. Dimensiuni STAS 10121-75 Pompe pentru beton cu actionare hidraulică. cu granulatie fină. Stratificate termorigide sub formă de bare SR EN 10109-2:1997 Materiale metalice.STAS 10094-75 Condensatoare pentru antiparazitare. Tuburi de aluminiu pentru aspersoare. Alcătuire si date constructive STAS 10112-84 Cinematografie. D. Imaginea anamorfozată înregistrată în STAS 10458-86 aparatele de filmat si de copiat si câmpul imaginii proiectabile la filmele de 35 mm SR EN 10113-1:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii SR EN 10025-3:2004. Partea 2: Conditii de livrare pentru otelurile în stare normalizată/laminare normalizant SR EN 10113-3:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii SR EN 10025-4:2004 sudabile cu granulatie fină. Partea 2: SR EN ISO 6508-2:2002 Verificarea aparatelor de încercare a duritătii Rockwell (scările A. Partea 1: Conditii generale 10025-4:2004 de livrare SR EN 10113-2:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii SR EN 10025-3:2004 sudabile. T) STAS 10109/0-75 Constructii civile industriale si agrootehnice. Clasificarea si simbolizarea fluxurilor SR EN 760:1997 pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate STAS 10123/2-84 Sudarea metalelor. Metode de măsurare a parametrilor STAS 10127-75 Masini agricole. Suporturi pentru capete multiax. H. Supape de presiune Pn 200 bar. Tipuri si dimensiuni STAS 10135/4-86 Actionări hidrostatice. Partea 3: Conditii de livrare pentru otelurile laminate termomecanic STAS 10118-81 Racord de alimentare cu combustibil sub presiune la SR ISO 45:1996 bordul aeronavelor. Clasificare si STAS 10135/5-87 simbolizare STAS 10135/1-86 Actionări hidrostatice.Lucrări de STAS 10109/1-82 zidărie. SR ISO 2727:1996 Dimensiuni principale si de legătură STAS 10135/0-83 Actionări hidrostatice. cu granulatie fină. Supape de presiune normal închise cu comandă directă Pn 200 bar.

SR actiunea aburului uscat sub presiune EN ISO 105-E02:1998 SR EN 10169-1:2001 Produse plate de otel acoperite organic continuu SR EN 10169-1:2004 (acoperire în bandă continuă). Pat STAS 11556/2-83. materiale. zincate termic SR EN 10147+A1:2001 continuu. zincate termic SR EN 10326:2004 continuu. Clasificare si SR 10144-4:1995 prescriptii de proiectare STAS 10145-80 Rozătoare etalon. Partea 1: Informatii generale (definitii. Directia de miscare a organelor de SR EN 60447:2002 comandă. Conditii tehnice speciale de securitate STAS 10144/4-83 Amenajarea intersectiilor de străzi. laminate la rece. Conditii tehnice de livrare STAS 10149-75 Aparate electrice pentru îngrijirea pielii si a părului. Saibă cu gaură tesită SR 8461:1995 STAS 10168-84 Coloranti organici. destinate deformării la rece. Conditii tehnice speciale de SR EN securitate 60950+A1:1996/A2:1997. Conditii tehnice de livrare SR EN 10142:2002 Benzi si table de otel cu continut scazut de carbon. Evaluarea luciului peliculelor prin măsurarea reflexiei regulate STAS 10160-75 Dispozitive de lucru. Determinarea rezistentei vopsirilor la SR EN ISO 105-P02:1998. Determinarea rapidă a indicelui de SR ISO 2007:1996 plasticitate STAS 10153-75 Masini electrice de birou. Tocană de legume SR 4880:1995 STAS 10174-75 Aparate electrice. STAS 2614/23-89 Conditii tehnice speciale de securitate STAS 10150-78 Lentile de ochelari SR EN 10152:1996 Produse plate de otel. stabilirea calitătii imaginii STAS 10138-75 Defectoscopie cu radiatii penetrante. metode de încercare) STAS 10170-86 Cinematografie. zincate SR EN 10152:2003 electrochimic. Conditii tehnice 10326:2004 de livrare STAS 10155-75 Mobilier cu schelet metalic pentru crese si grădinite. tolerante. SR CEI 60477:1993 SR EN 10147:1993 Table si benzi de otel pentru constructii. STAS rabatabil 11556/4-84 STAS 10156-75 Lacuri si vopsele. SR EN 10327:2004 zincate termic continuu. Conditii tehnice de livrare SR EN 10154:2003 Table si benzi de otel acoperite continuu prin imersie la SR EN 10327:2004. Tehnica . Pista de sunet fotografică pe copiile de tiraj de 35 mm STAS 10171-75 Conserve de legume. destinate deformarii la rece. Prescriptii STAS 10176-75 Masini de format si miezuit pentru turnătorii. Conditii tehnice de livrare SR EN 10142+A1:2000 Benzi si table de otel cu continut scăzut de carbon. SR EN 10142:2002 zincate termic continuu. Conditii tehnice generale de calitate SR CEI 477:1993. Conditii tehnice de livrare SR EN 10147:2002 Benzi si table de otel pentru constructii. Parametri principali SR EN 10142:1993 Table si benzi de otel cu continut scazut de carbon SR EN 10142+A1:2000 zincate termic continuu destinate deformarii la rece. Conditii tehnice de livrare STAS 10143-82 Aparate de masaj electrice pentru uz casnic si scopuri STAS 2614/32-89 similare. SR EN cald cu un strat de aluminiu-siliciu (AS). Conditii tehnice de livrare SR EN 10147+A1:2001 Benzi si table de otel de constructii zincate termic SR EN 10147:2002 continuu. Conditii de observare a radiografiilor STAS 10141-91 Motostivuitoare cu furcă laterală. Conditii tehnice de livrare STAS 10152-75 Elastomeri. SR EN 60950+A1:1996 SR EN 10154:2001 Table si benzi de otel acoperite continuu prin imersie la SR EN 10154:2003 cald cu un strat de aluminiu-siliciu (AS). Examinarea si pregătirea probelor înainte de încercări STAS 10157-75 Lacuri si vopsele. SR EN 60950+A1:1995/A2:1996.

pentru uz scolar STAS 10211-75 Mobilier de lemn. Metode de încercare a SR CEI 413:1996 materialului pentru perii STAS 10223/2-75 Masini electrice rotative. SR EN 10220:2003 Tabele generale de dimensiuni si mase liniare STAS 10223/1-75 Masini electrice rotative. Terminologie SR CEI 60050(811):2000 STAS 10226-75 Perturbatii radioelectrice. securitătii. Conditii tehnice generale de utilizare si securitate si metode de încercare . Puterea netă a motoarelor. Determinarea grosimii peliculei SR ISO 2808:1993 SR ENV 10220:1997 Tevi de otel cu capete netede sudate si fără sudură. STAS 11556/2-83 lăcătuserie. utilizată în scopuri energetice STAS 10185-78 Ciment pentru produse din azbociment STAS 10187-85 Aeronave. Determinarea continutului de dioxid de SR ISO 6767:2000. Parametri principali STAS 10190-80 Sârmă semifabricat de cupru SR EN 13601:2003 STAS 10191-85 Fiabilitatea componentelor electronice. Dimensiuni STAS 10200/1-86 Alternatoare pentru autovehicule. cromate special SR EN 10202:2004 electrochimic SR EN 10203:1994 Produse plate laminate la rece stanate electrochimic SR EN 10202:2004 SR EN 10204:1994 Produse metalice. SR ISO sulf 4221:2000 STAS 10197-87 Materiale oxidice magnetic moi. SR EN ISO 105- Determinarea rezistentei vopsirilor la oxizii de azot G01+AC1:1998 STAS 10205-87 Coloranti organici. Metoda de SR ISO 1585:1998 încercare pe banc SR EN 10207:1995 Oteluri pentru recipiente sub presiune simple. Tipuri de documente de inspectie SR EN 10204+A1:2000 STAS 10204-75 Materiale textile vopsite cu coloranti organici. Conditii SR EN 10207+A1:2001 tehnice de livrare pentru table. Perii. SR EN aluminiu-zinc (AZ). Determinarea rezistentei vopsirilor la SR EN ISO 105-D01:1996 curătarea chimică uscată STAS 10206-90 Autovehicule. cu înclinare reglabilă pentru uz scolar STAS 10212/2-75 Mobilier cu schelet metalic. Presă cu excentric si batiu deschis. Tablă scolatră de perete STAS 10212/1-75 Mobilier cu schelet metalic. Conditii tehnice de livrare 10326:2004 STAS 10214-84 Defectoscopie cu lichide penetrante SR EN 571-1:1999 SR EN 10215:1997 Benzi si table de otel acoperite continuu la cald cu aliaj SR EN 10327:2004. Dimensiuni de gabarit si de montaj SR EN 10202:1994 Produse plate laminate la rece. Dispozitive de antiparazitare radioelectrică. benzi si bare STAS 10210/2-75 Mobilier cu schelet metalic. Conditii tehnice generale SR ISO 8854:1993 STAS 10200/2-84 Alternatoare pentru autovehicule. Prescriptii constructive STAS 10177-75 Pânză cauciucată pentru curele de transmisie STAS 10179-80 Prese mecanice. STAS 11739-90 Parametri principali STAS 10180-83 Huilă sortată de Petrosani-Valea Jiului. Banc combinat tâmplărie. Dimensiuni STAS 10188-86 Centrale pentru prepararea betoanelor de ciment. SR EN zinc-aluminiu (ZA). Miezuri tip EE si EI din ferită. Masă-plansetă. Conditii tehnice de vibrare 10326:2004 STAS 10219-75 Lacuri si vopsele. Ghid pentru introducerea prescriptiilor de fiabilitate în standarde si norme tehnice STAS 10194-89 Puritatea aerului. Perii. Masă-plansetă cu înclinare si înăltime reglabilă pentru uz scolar SR EN 10214:1997 Benzi si table de otel acoperite continuu la cald cu aliaj SR EN 10327:2004. Perii. Metode de încercare a SR CEI 60136:2003 periilor STAS 10223/3-84 Masini electrice rotative. Racord pentru încercarea la sol a presurizării SR ISO 11:1993 cabinei. Metode de determinare a SR CEI 60773:2003 caracteristicilor functionale ale materialului pentru perii STAS 10224-75 Tractiune electrică feroviară.

SR HD 570 S1:2002 Metoda scăderii rigiditătii dielectrice STAS 10247-75 Conserve de legume. STAS 11730-90 Parametri principali STAS 10273-75 Magneziu tehnic primar în blocuri SR EN 12421:2000 STAS 10275/1-82 Ipsos. Instalatii de producerea mixturilor bituminoase. Tomate în bulion SR 1503:1995 STAS 10254-88 Barcă de serviciu SR EN 1914:2002 STAS 10255-75 Unelte pneumatice. Robinete de retinere cu STAS 2502-87 clapa Pn 160. Dimensiuni STAS 10234-80 Armături industriale din otel. Determinarea stabilitătii termice. Prescriptii pentru vopsirea de avertizare STAS 10279/8-81 Cărucioare de manipulare. Parametri principali.STAS 10228-84 Diode redresoare cu siliciu. Perforatoare percutante. Indicatii generale pentru efectuarea încercărilor. Prescriptii pentru instalatia electrică STAS 10279/6-81 Cărucioare de manipulare. Conditii tehnice de calitate . Lista verificărilor si metode de verificare a calitătii STAS 10279/7-81 Cărucioare de manipulare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10279/1-81 Cărucioare de manipulare. Robinete de reztinere cu STAS 2502-87 clapa pn 64. Cărămizi pentru SR 10264:1994 cuptoarele de var pentru industria metalurgică STAS 10266-87 Apă potabilă. Parametri principali STAS 10256-75 Tuburi si piese de legătură din fontă pentru conducte de presiune. Determinarea continutului de compusi SR ISO 6439:2001 fenolici STAS 10271/1-80 Prese hidraulice. SR ISO prepararea pastei de consistentă normală si determinarea 3048:1996 gradului de alb STAS 10275/2-82 Ipsos. Robinete de retinere cu STAS 2502-87 clapa pn 1200. Presă hidraulică cu batiu deschis. SR 10275-1:1997. Robinete de retinere cu STAS 2502-87 clapa Pn 400. Conditii tehnice generale de SR CEI 747-2-1:199 calitate STAS 10233-80 Armături industriale din otel. Încercări mecanice STAS 10281/2-82 Vehicule motoare de tractiune electrică feroviară. Dimensiuni STAS 10236-80 Armături industriale din otel. cu ecartament SR 10240:1994 normal. camerelor STAS ISO 482-92 de ardere si sensul de rotatie al arborilor principali si elicelor STAS 10278-87 Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcină si limitatoare ale momentului de sarcină. Plăci de gardă pentru cutiile de unsoare. STAS 10261-90 Plăci din aschii de lemn. Dimensiuni de executie si de montare STAS 10242/1-75 Lacuri electroizolante. Plăci melaminate SR EN 14322:2004 STAS 10264-81 Produse refractare silico-aluminoase. indicatori de fiabilitate si nivel de zgomot STAS 10281/1-82 Vehicule motoare de tractiune electrică feroviară. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10279/2-75 Cărucioare de manipulare. Conditii tehnice de calitate SR ISO 3691+A1:1997 pentru sistemul de frânare STAS 10279/3-81 Cărucioare de manipulare. Dimensiuni STAS 10235-80 Armături industriale din otel. Marcare SR ISO 3691+A1:1997 STAS 10280-80 Masini pentru constructia si întretinerea drumurilor. Prescriptii pentru locul SR ISO 3691+A1:1997 conducătorului si pentru organele de comandă STAS 10279/5-76 Cărucioare de manipulare. Curbe la 22 grade 30' cu mufe Pn 10. Determinarea finetii de măcinare si a densitătii SR ISO 3049:1996 aparente STAS 10277-83 Aeronave. Numerotarea motoarelor cilindrilor. pentru mecanismul de ridicare STAS 10279/4-81 Cărucioare de manipulare. . Dimensiuni STAS 10240-84 Vagoane de cale ferată cu două osii.

Încercări electrice
STAS 10283-81 Pulberi metalice. Pulberi de cupru
STAS 10285/1-80 Prese hidraulice. Presă hidraulică pentru îndoit tablă. STAS 11730-90
Parametri principali
STAS 10287-75 Utilaj frigorific. Condensatoare din elemente cu fascicul
tubular, pentru amoniac. Parametri principali
STAS 10288-80 Materiale stratificate dure. Plăci de sticlostratitex STAS 7144/1-85
STAS 10289-82 Materiale electroizolante solide. Materiale stratificate SR EN 60893-2:1999
dure.. Metode de încercare

STAS 10290-75 Încercările metalelor. Încercarea la tractiune. SR EN 10002-1:1994; SR EN
Determinarea caracteristicilor elastice 10002-1:1995
SR ISO 10292:1997 Sticlă pentru constructii. Calculul transmitantei termice, SR EN 673:2000
U, în regim stationar a geamurilor multiple
STAS 10294-90 Suruburi cu cap semiînecat si locas cruciform. Clasa de SR EN ISO 7047:1998
executie A
STAS 10295-90 Suruburi cu cap cilindric bombat si locas cruciform. SR EN ISO 7045:1998
Clasa de executie A

STAS 10296-90 Suruburi cu cap înecat si locas cruciform. Clasa de SR EN ISO 7046-2:1998; SR
executie A EN ISO 7046-1:1998
STAS 10297-84 Cauciuc cloroprenic (CR). Conditii tehnice generale de SR ISO 2475:1993
calitate
STAS 10301-75 Documentare. Sistemul international pentru numerotarea SR ISO 2108:1994
cărtilor (ISBN)
STAS 10303-89 Pesticide. Concentrat emulsionabil pe bază de dimetoat
STAS 10304-85 Pesticide. Concentrat emulsionabil pe bază de ethion
STAS 10306-75 Lacuri si vopsele. Determinarea rezistentei la lumină a SR EN ISO 11507:2002
vopselelor de interior prin expunere la o sursă de lumină
artificială
STAS 10307-75 Fiabilitatea produselor industriale. Indicatori de fiabilitate
STAS 10309-75 Staniu SR EN 610:2000
STAS 10310-75 Silicat de zirconiu. Conditii generale de calitate
STAS 10311-84 Coloranti organici. Determinarea rezistentei vopsirilor la SR EN ISO 105-S01:1997
vulcanizare în aer cald
STAS 10312-75 Materiale textile vopsite cu coloranti organici. SR EN ISO 105-S03:1997
Determinarea rezistentei vopsirilor la vulcanizare cu abur
saturat
STAS 10313-75 Materiale textile vopsite cu coloranti organici. SR EN ISO 105-S02:1997
Determinarea rezistentei vopsirilor la vulcanizare cu
protoclorură de sulf
STAS 10314-84 Lapte si produse lactate. Determinarea continutului de
nitriti si nitrati
SR ISO 10315:2000 Tigarete. Determinarea nicotinei din condensatele de SR ISO 10315:2004
fum. Metoda prin cromatografia în fază gazoasă

STAS 10316-75 Combustibili pentru motoare Diesel. Determinarea SR EN 116:1997; SR EN
temperaturii limită la filtrabilitate 116:1996
STAS 10317-89 Combustibili pentru motoare Diesel. Calcularea indicelui SR ISO 4264:1999
cetanic
STAS 10320-86 Ghete tip baschet cu talpa de cauciuc
STAS 10322-80 Oteluri inoxidabile pentru tevi. Mărci si conditii texnice de
calitate
STAS 10323-86 Oglinzi din geam tras SR 9042:1995

STAS 10325-91 Strunguri semiautomate monoax cu prelucrare în SR ISO 6155:2002; SR ISO
universal si strunguri automate monoax cu prelucrare din 6155:2001
bară. Prescriptii de precizie

STAS 10326-81 Tranzistoare bipolare. Nomenclator de valori limita si de SR CEI 747-7:1992; STAS CEI
parametri electrici principali 60747-7-92
STAS 10327/1-87 Aparate electronice de măsurat. Prescriptii generale de SR EN 61010-1:2002
securitate
STAS 10327/2-87 Aparate elctronice de măsurat. Prescriptii de electro- SR EN 61010-1:2002

securitate
STAS 10327/3-87 Aparate electronice de măsurat. Prescriptii de securitate SR EN 61010-1:2002
privitoare la componente si accesorii
STAS 10330-88 Puritatea aerului. Determinarea continutului de fluor
STAS 10332-82 Plastifianti. Adipat de di- (2- etil- hexil)
STAS 10333-82 Plastifianti. Sebacat de di (2- etil- hexil)
STAS 10335-75 Selac
STAS 10336-75 Aparate electrice de preparat cafea filtru. Metode de
verificare a aptitudinii la functionare
STAS 10337-75 Suporturi pentru izolatoare de tip 1S-NS utilizate la liniile
electrice aeriene de 10 kV si 20 kV
STAS 10338-90 Acoperiri nemetalice (anorganice). Acoperiri prin SR EN 12476:2001
fosfatare. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 10339/0-38 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar. Clasificare STAS 10339/7-87
si simbolizare
STAS 10339/1-86 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă manuală pn 200 bar. Tipuri si dimensiuni
principale
STAS 10339/2-86 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă mecanică Pn 200 bar. Dimensiuni principale
STAS 10339/3-86 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă hidraulică Pn 200 bar. Dimensiuni principale
STAS 10339/4-86 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă electrică Pn 200 bar. Dimensiuni principale
STAS 10339/5-86 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă electrohidraulică Pn 200 bar. Dimensiuni
principale
STAS 10339/6-91 Actionări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar, cu
comandă pneumatică Pn 200 bar. Dimensiuni principale
STAS 10339/7-87 Actonări hidrostatice. Distribuitoare cu sertar Pn 200 bar.
Clasificare si simbolozare
STAS 10341-75 Mobilier metalic. Paturi pentru copii
SR EN ISO 10342:2002 Instrumente oftalmice. Refractometre oftalmice SR EN ISO 10342:2004
STAS 10343-75 Utilaj frigorific. Condensatoare răcite cu aer. Parametri STAS 10342-90
principali
STAS 10349/4-77 Tehnica uscării lemnului. Camere de uscare. Uscarea de
probă
STAS 10350-83 Circuite integrate digitale. Terminologie si nomenclator de SR CEI 60748-2+A1:1994; SR
parametrii principali CEI 748-2+A1:1994; SR CEI
748-2+A1:1994
STAS 10354-81 Defectele suprafetelor tăiate termic. Clasificare si SR EN 12584:2002
terminologie
SR EN ISO 10360-2:2001 Măsurări metrologice în coordonate. Partea 2: Evaluarea SR EN ISO 10360-2:2003
performantelor masinilor de măsurat în trei coordonate
SR ISO 10360-2:1998 Măsurări metrologice în coordonate. Partea 2: Evaluarea SR EN ISO 10360-2:2003
performantelor masinilor de măsurat în trei coordonate
SR ISO 10360- Măsurări metrologice în coordonate. Partea 2: Evaluarea SR EN ISO 10360-2:2003
2:1998/A99:2001 performantelor masinilor de măsurat în trei coordonate
STAS 10360-75 Actionări hidrostatice. Pompe cun roti dintate, seria
mijlocie Pn 100 bar. Tipuri si dimensiuni
STAS 10361/1-82 Încălzitoare de apă electrice cu acumulare pentru uz STAS 2614/21-86
casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de
securitate
SR ISO 10364:2000 Adezivi. Determinarea duratei de utilizare ("pot life") a SR EN 14022:2004
adezivilor multicomponenti
STAS 10364-75 Unghiuri si înclinări normale pentru piese prismatice STAS 2285/2-81
STAS 10365-83 Materiale plastice. Determinarea substantelor solubile în
alcool metilic din polistiren
SR EN ISO 10366-1:2001 Materiale plastice. Materiale pe bază de metacrilat de SR EN ISO 10366-1:2003
metil/acrilonitril/butadien/stiren (MABS) pentru injectie si
extrudare. Partea 1: Sistem de codificare si bază pentru

specificatii
SR EN ISO 10366-2:2001 Materiale plastice. Materiale pe bază de metacrilat de SR EN ISO 10366-2:2004
metil/acrilonitril/butadien/stiren (MABS) pentru injectie si
extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor si
determinarea proprietătilor
STAS 10367-76 Cărucioare stivuitoare retractabile si cărucioare cu
lonjeroane depărtate. Verificarea stabilitătii. Încercări
principale
STAS 10369-75 Materiale electroizolante solide. Metode de determinare a SR EN 60343:2002
rezistentei relative la străpungere sub actiunea
descărcărilor pe suprafată
STAS 10370/1-90 Treceri izolate de interior-exterior cu armare exterioară de
24 kV, clasa de efort 7,5 kN. Izolatoare de trecere
armate. Dimensiuni
STAS 10370/2-90 Treceri izolate de interior-exterior cu armare exterioară de
24 kV, clasa de efort 7,5 KN. Izolatoare nearmate.
Dimensiuni
STAS 10370/3-90 Treceri izolate de interior-exterior cu armare exterioară de
24 kV, clasa de efort 7,5 KN. Armături. Dimensiuni

STAS 10371-86 Plăci din aschii de lemn. Plăci presate perpendicular pe SR EN 313-5:1999; SR EN
fete. Plăci pentru constructii 313-1:1999; SR EN 312-
7:1999; SR EN 313-7:1999
SR EN ISO/CEI 10373:1997 Cartele de identificare. Metode de încercare
STAS 10376-75 Piei artificiale si sintetice. Reguli pentru verificarea
calitătii
STAS 10377-75 Hârtie bitumată pentru pile si baterii electrice uscate STAS 5472-87
STAS 10379-75 Ferestre si usi de balcon, din lemn cu geam STAS 465-80
termoizolant, pentru constructii civile
STAS 10380-75 Măsurători terestre. Semnale metalice pentru retele de
sprijin în topografia specială. Cnditii tehnice
STAS 10381/1-76 Transformatoare. Terminologie generală SR CEI 60050(421):1999
STAS 10381/2-76 Transformatoare. Subansambluri si părti componente. SR CEI 60050(421):1999
Terminologie
STAS 10381/3-76 Transformatoare. Mărimi caracteristice. Terminologie SR CEI 60050(421):1999
STAS 10381/4-76 Transformatoare. Functionare, caracteristici, încercări. SR CEI 60050(421):1999
Terminologie
STAS 10385-75 Încercările metalelor. Încercarea de lărgire a tevilor din
metale si aliaje usoare
STAS 10388-80 Armături industriale din otel. Robinete de retinere cu STAS 2502-87
clapa Pn 40. Dimensiuni
STAS 10389-87 Actionări hidrostatice. Relee de presiune. Dimensiuni
principale
STAS 10390-80 Masini si utilaje pentru lucrări terasiere. Compactor
vibrator tractat. Parametrii principali
STAS 10392-75 Încercările metalelor. Încercarea la înfăsurare a sârmelor STAS 6622-90
de aluminiu si aliaje de aluminiu
STAS 10393-82 Masini textile. Tuburi perforate pentru vopsirea firelor SR ISO 3914-7:1996
textile. Dimensiuni principale
STAS 10394-75 Borcane de sticlă pentru mustar
STAS 10395/2-75 Ferovanadiu. Determinarea continutului de vanadiu SR ISO 6467:1994
STAS 10397-75 Nitroceluloză. Determinarea stabilitătii la 134,5 grade
Celsius
STAS 10399-75 Masini de rectificat rotund fără vârfuri. Nomenclatură SR ISO 3875:1995
STAS 10401/1-76 Imitatie de blană, plus si electroplus de bumbac, de
bumbac în amestec si de polimeri naturali în amestec.
Rezistentele minime ale vopsirilor si imprimărilor
STAS 10401/2-76 Imitatie de blană, plus si biberet de lână si de lână în
amestec. Rezistentele minime ale vopsirilor si
STAS 10401/3-76 Imitatie de blană, plus, biberet si electroplus din polimeri
sintetici si în amestec. Rezistentele minime ale vopsirilor
si imprimărilor

SR ISO 3285:1996 STAS 10413/1-84 Unelte electrice portabile. Dimensiuni STAS 10425-76 Stifturi cu autoblocare. SR EN industriale. SR ISO 9697:1997 STAS 10447/3-85 Apă. Logica si matematica STAS 8590/3-80 STAS 10455/6-76 Terminologie în informatică. Determinarea radioactivitătii beta globale SR ISO 9697:1996. SR ISO electrice de 12 V. SR ISO 9696:1996 STAS 10447/2-83 Apă. Conditii SR 10437:2000 tehnice generale de calitate STAS 10438-87 Tablă electrotehnică. Echipamente periferice STAS 10460-91 Mijloace de măsurare si conducere a proceselor SR EN 60873:1997. Încercarea la îndoire simplă a SR ISO 7438:1993 tablelor si benzilor din metale si aliaje usoare STAS 10418/1-80 Foarfece. STAS 8590/3-80 Dispozitive si tehnici de lucru STAS 10455/9-76 Terminologie în informatică. Luarea si formarea probelor SR ISO 8685:2000 STAS 10444-75 Bauxită.STAS 10405-85 Ventilatoare axiale pentru aerajul partial de mină. Echipamente de comandă si STAS 8590/11-80 aritmetice. Metode de determinare a proprietătilor electrice STAS 10442/1-75 Rezistoare fixe. Stift filetat cu locas hexagonal. Instalatii de interventie. Metode de încercare STAS 12553/11-87. Panglică atlas STAS 10430-75 Utilaj petrolier.Metode STAS 6119-77 de măsurare a rezistentei electrice a prizei si a rezistivitătii solului STAS 10434-75 Calcar de cuciuloat p-entru industria siderurgică STAS 10436-75 Produse din pulberi metalice sinterizate. Hardware-ul de bază. Determinarea continutului de radiu 226 SR 10447-3:1996 STAS 10454-76 Aparate relectrice de prăjit pâine pentru uz casnbic si scopuri similare. Dimensiuni STAS 10426-76 Stifturi cu autoblocare. Determinarea SR ISO 2739:1997 rezistentei la strivire radială a pieselor tubulare STAS 10437-90 Articole de uz casnic din materiale plastice. STAS 12553/11-87 SR 10444:1994 Minereuri de aluminiu. Parametri principali STAS 10424-76 Stifturi cu autoblocaree. Aparate electronice analogice de indicare si 60873:1996 înregistrare. Terminologie STAS 12553/10-87 STAS 10442/4-76 Rezistoare fixe. Conditii tehnice generale . Dimensiuni STAS 10427-83 Tesături înguste tip mătase. Stift filetat cu locas hexagonal. Determinarea radioactivitătii alfa-globale SR ISO 9686:1996. Determinarea permeabilitătii la SR ISO 2782:2001 gaze (metoda la presiune constantă) STAS 10447/1-83 Apă. Conditii SR 10405:1998 tehnice generale de calitate STAS 10406-75 Materiale celulare flexibile pe bază de elastomeri. Programarea calculatoarelor STAS 8590/7-80 numerice STAS 10455/7-76 Terminologie în informatică. Dimensiuni 4024:1997. Conditii generale STAS 10412/2-84 Bobine de aprindere pentru autovehicule cu instalatii SR ISO 3553-1:1996. Sistemul de operare al STAS 8590/10-81 calculatorului electronic STAS 10455/8-76 Terminologie în informatică. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10432-75 Instalatii de legare la pământ în telecomunicatii. Foarfece combinate. SR EN ISO 845:1999 Determinarea densitătii aparente STAS 10412/1-89 Bobine de aprindere pentru autovehicule cu instalatii SR ISO 13476:1999 electrice de 12 V. Stift filetat cu locas hexagonal STAS 10423-80 cu con interior. STAS 10423-80 cu cu vârf conic. de reparatie si de punere a sondelor. Luarea si formarea probelor SR 10444:1994 STAS 10446-75 Elastomeri vulcanizati. STAS 10423-80 cu cep cilindric. Metode de verificare a aptitudinii de functionaree STAS 10455/2-76 Terminologie în informatică. Conditii tehnice generale de securitate STAS 10417-75 Încercările metalelor.

Determinarea raportului de vâscozitate a poliamidelor în solutii concentrate STAS 10467-88 Aeronave. SR ISO 366-3:1996 Dimensiuni principale STAS 10485-76 Microfise transparente format A6. Spete metalice cu legătură dublă. Dimensiuni principale STAS 10510-86 Actionări pneumostatice. Dimensiuni de legătură STAS 10469-82 Cauciuc butadien-nitrilic. cuplate. Amestec SR ISO 3257:2000 standard pentru încercarea negrului de fum în cauciucul butadien-stirenic STAS 10531-91 Cauciuc. Examinarea cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinta STAS 10547-83 Băuturi răcoritoare. Partea 1: Caracteristici fizice STAS 10536-76 Masini electrice rotative. din lemn. Determinarea continutului de ancolant SR EN ISO 10548:2003 STAS 10554-85 Masini agricole. SR CEI 60034-6:1994 SR ISO 10543:1996 Tevi de otel fără sudură si tevi sudate si deformate SR EN 10246-13:2002 plastic la cald pe un laminor reductor-alungitor. Evaluarea indirectă a intensitătii radiatiilor SR ISO 3059:1993 ultraviolete STAS 10509-87 Actionări pneumostatice. Pânză pentru capote si tende STAS 10507-76 Defectoscopie. Racorduri pentrudemararea cu aer a SR ISO 2026:1993 motoarelor. Determinarea punctului de înmuiere Littleton SR ISO 7884-6:1997 STAS 10519-76 Cauciuc vulacanizat. Dimensiuni principale STAS 10511-86 Actionări pneumostatice. Terminologie SR ISO 1382:2002 STAS 10532/1-80 Latexuri de cauciuc nitrilic. Determinarea opacitătii gazelor de SR ISO 8178-9:2003 evacuare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare STAS 10480-89 Sfori din fire filamentare poliesterice refolosibile STAS 10483-89 Masini de tesut. Încercarea de aplatizare a tevilor STAS ISO 8492-92 din cupru si aluminiu si a aliajelor lor STAS 10474-87 Autovehicule.STAS 10461-76 Ferestre si usi de balcon. Prescriptii generale referitoare la metodele de îmbătrânire si de evaluare a rezultatelor încercării STAS 10515-88 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune. cu repartitie uniformă STAS 10484-85 a imaginilor STAS 10494-76 Tesături tehnice de bumbac. Tipuri si dimensiuni principale . Conditii tehnice generale de calitate STAS 10530-76 Negru de fum pentru industria cauciucului. Supape de sigurantă Pn 10 bar. pentru STAS 465-80 constructii civile STAS 10466-75 Materiale plastice. Ferosilicocrom SR ISO 5449:1995 STAS 10529-76 Fire rotunde de cauciuc. Supape de sens unic Pn 10 bar. utilizate la presiune. Determinarea continutului de acrilonitril rezidual SR EN ISO/CEI 10536-1:1996 Cartele de identificare. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10512-88 Actionări hidrostatice. Distribuitoare-baterie cu opt canale Pn 315 bar. Simbolizarea modurilor de răcire SR CEI 34-6:1994. Dimensiuni SR EN 60662:2002 si parametri principali STAS 10518-76 Sticlă. Dimensiuni principale STAS 10513-76 Tesături mixte din in si bumbac Albina STAS 10514/1-91 Determinarea proprietătilor de andurantă tehnică a SR CEI 216-1:1994 materialelor electroizolante. Determinarea deformatiei SR ISO 2285:1995 remanente după alungire constantă la temperatură STAS 10527-76 Feroaliaje. Relee de presiune Pn 10 bar. Furci de capăt pentru articulatii SR 10554:1998 cardanice. Cartele cu circuit(e) integrat(e) fără contacte. Conditii tehnice generale de calitate SR 10547:1995 SR EN ISO 10548:1999 Fibre carbon. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10471-75 Încercările metalelor. Determinarea continutului de acrilonitril legat STAS 10532/2-76 Latexuri de cauciuc nitrilic.

Robinete de reglare cu clapa STAS 10586/3-87 fluture pn 16. Conditii tehnice de calitate SR EN 546-2:1998. Dimensiuni SR EN 546-3:1998 STAS 10563-76 Tuburi cilindrice pentru etirat si răsucit. Dimensiuni STAS 10586/4-80 Armături industriale din otel. Dimensiuni SR EN 754-3:1997 STAS 10590/3-76 Bare pătrate trase din aliaje de aluminiu. Robinete de reglare cu clapa STAS 10586/3-87 fluture pn 10. Dimensiuni SR ISO 1472:1999 principale STAS 10564/1-81 Tăierea cu oxigen a metalelor. Metoda de apreciere a rezultatelor SR EN ISO 1462:1997 încercării la coroziunea accelerată STAS 10595-76 Îmbinări sudate. SR EN generale de calitate 754-1:1998 STAS 10590/2-76 Bare rotunde trase din aliaje de aluminiu. Elice pentru SR 10592:2000 amestecătoare verticale. Dimensiuni SR EN 754-6:1997 STAS 10590/5-76 Bare dreptunghiulare trase din aliaje de aluminiu. Pânză pentru industria alimentară STAS 10569-76 Conductoare de bobinaj dreptunghiulare. Brate pentru SR 10591:2000 amestecătoare verticale. Pn6. Dimensiuni STAS 10586/5-80 Armături industriale din otel. Dimensiuni principale STAS 10594-76 Acoperiri metalice. Parametrii principali STAS 10558-76 Îcăltăminte. SR EN ISO 105-B05:1997 Determinarea fotocromismului vopsirilor STAS 10561/1-91 Folii de aluminiu. SR EN 546-1:1998 STAS 10561/2-88 Folii de aluminiu. Robinete de reglare cu clapă SR ISO 10631:2000 fluture. sort 50.STAS 10555-83 Masini agricole. Pn16.. STAS 8467/9-84 pânza tip rotoare pentru industria extractivă STAS 10597-82 Tesături înguste de bumbac si de bumbac în amestec. Dimensiuni STAS 10586/6-80 Armături industriale din otel.. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10579-76 Rosturi la fatadele clădirilor executate cu panouri mari STAS 9791-83 prefabricate. Pn10. Ancoră simplă pentru SR 10593:2000 amestecătoare verticale. Dimensiuni STAS 10590/1-85 Bare trase din aliaje de aluminiu. Dimensiuni principale STAS 10593-76 Utilaje pentru industria chimică. SR EN 754-5:1997 Dimensiuni STAS 10591-76 Utilaj pentru industria chimică. Clasificare si terminologie STAS 10572-76 Motoare pentru livrarea conductoarelor de bobinaj SR EN 60264-3-2:2001 STAS 10575-76 Conductoare de bobinaj dreptunghiulare cu izolatie din SR EN 60317-40+A1:2002. Dimensiuni SR EN 754-4:1997 STAS 10590/4-76 Bare hexagonale trase din aliaje de aluminiu. Robinete de reglare cu clapa STAS 10586/3-87 fluture pn 6. Bande pentru confectii STAS 10600-83 Lignit din bazinul carbonifer Ceptura-Rotari. Conditii tehnice SR EN 754-2:1998. SR fire de sticlă impregnată EN 60317-39+A1:2002 STAS 10577-82 Cauciuc poliacrilic. Robinete de reglare cu SR ISO 10631:2000 fluture. Dimensiuni principale STAS 10592-76 Utilaj pentru industria chimică.350 mm STAS 10586/2-78 Armături industriale din otel. Terminologie si clasificare STAS 10581-76 Lignit sortat din mina Sărmăsag. Arbori cardanici telescopici pentru SR ISO 5673:1997 actionarea masinilor agricole de priză de putere a tractorului. Clase de calitate a SR EN ISO 9013:1998 tăieturilor STAS 10568-80 Tesături tehnice de bumbac si de bumbac în amestec cu poliester. Clasificare si simbolizare STAS 10571-76 Echipament electric auto. Lungimi de constructie STAS 10586/3-87 Armături industriale din otel. Determinarea rezistentei fixării tălpii la încăltăminte confectionată prin sistemele IC si RS STAS 10559-76 Materiale textile vopsite cu coloranti organici. Formele si dimensiunile rosturilor pentru SR EN ISO 9692-4:2004 sudarea otelurilor placate STAS 10596-76 Tesături tehnice de bumbac sau din fire poliamidice. Dimensiunile conductoarelor de cupru STAS 10570-83 Conductoare de bobinaj. utilizat în .

Corpuri cu SR EN 25183-1:1993 con exterior pentru electrozi drepti. Prescriptii pentru SR ISO 5182:1993 materialele destinate electrozilor de contact si echipamentelor anexe STAS 10625-81 Masini de sudat în puncte. utilizat în scopuri energetice STAS 10602-76 Calibre tampon pentru verificarea duliilor baionetă pentru SR EN 60061-3:2002 autovehicule STAS 10604-76 Seminte oleaginoase. Conditii tehnice de calitate STAS 10630-76 Circuite integrate logice. Suport de SR ISO 8314:1995 balansină. Metode de verificare a dimensiunilor STAS 10624-88 Sudarea electrică prin presiune. Condi i de sortare STAS 10616-84 Saibe de înaltă rezistentă STAS 8796/3-89 STAS 10617/2-84 Tevi din polietilenă de înaltă densitate. Forme si dimensiuni 25821:1994 STAS 10626/3-91 Electrozi de contact pentru sudare în puncte. utilizat în scopuri energetice STAS 10601/3-87 Cărbune brun din bazinul carbonifer Comănesti. Mijloace de acces STAS 10611/12-81 Instalatii navale de încărcare cu bigi. Corpuri cu SR EN 25183-2:1993 con exterior pentru electrozi cu cap amovibil. Suport de biga. Urechile pivotilor si . minele Lapos-Nord si Lapos-Sud. Dimensiuni STAS 10626/5-88 Electrozi de contact pentru sudarea în puncte. Forme si dimensiuni STAS 10626/1-81 Electrozi de contact pentru sudare în puncte. Portelectrozi cu prindere SR EN 21089:1993 conică. Forme si dimensiuni SR EN ISO 10642:2003 Suruburi cu cap înecat si locas hexagonal SR EN ISO 10642:2004 . cu cap amovibil. Ureche de sarcină. Electrozi SR EN 25821:1993. minele Rafira. Dimensiuni STAS 10611/13-81 Instalatii navale de încercare cu bigi. Asău si Lumina. scopuri energetice STAS 10601/1-83 Cărbune brun din bazinul carbonifer Comănesti. minele Rafira. STAS ISO 6045-92 Dimensiuni STAS 10611/14-81 Instalatii navale de încărcare cu bigi. Conditii tehnice de calitate STAS 10626/4-88 Electrozi de contact pentru sudarea în puncte. furcile bigilor. Capete SR ISO 5830:1993 amovibile cu con exterior pentru electrozi drepti. Corpuri cu SR ISO 5829:1993 con interior pentru electrozi drepti cu cap amovibil. Miezuri oală din ferită si carcase pentru bobine asociate miezurilor. minele Leorda si Vernesti. utilizat în scopuri industriale STAS 10601/4-91 Cărbune brun din bazinul carbonifer Comănesti. SR ISO 8146:1998 Dimensiuni STAS 10611/8-79 Instalatii navale de încărcare cu bigi. cu capăt de fixare cilindric. Metode de măsurare a mărimilor STAS 12161-84 de iesire STAS 10631-88 Socluri sofite pentru lămpi electrice cu incandescentă SR EN 60061-1:2002 STAS 10633-88 Echipament de protectie. Forme si dimensiuni STAS 10626/6-91 Electrozi de contact pentru sudare în puncte. Dimensiuni STAS 10617/4-76 Tevi din polietilenă de înaltă densitate. cu capăt de fixare conic. Ureche de gai. Dimensiuni de legătură STAS 10615-91 Tesături de bumbac. utilizat în scopuri energetice STAS 10601/2-76 Cărbune brun din bazinul carbonifer Comănesti. SR EN drepti dintr-o singură presă. SR ISO 8148:1998 Dimensiuni STAS 10611/15-81 Instalatii navale de încărcare cu bigi. bumbac în amestec si tip bumbac. Determinarea aciditătii libere a SR ISO 729:2002 uleiului STAS 10605-76 Tesături tehnice din fire sintetice. Asău si Lumina. Pânză filtru Calitex STAS 10609-86 Masini de terasamente. Mănusi de cauciuc rezistente la produse petroliere STAS 10636-83 Identificarea bornelor aparatelor si reguli generale pentru un sistem uniform de marcare alfanumerică a bornelor STAS 10641-88 Materiale oxidice magnetic moi.

6. Tub pentru încercarea si descărcarea autocisternelor pentru produse petroliere STAS 10650-76 Produse refractare dense. 7. F. Cilindri de lucru. Conditii de sortare STAS 10700-76 Verificarea aparatelor pentru încercarea duritătii Shore STAS 7169/4-86 STAS 10701-76 Scule pentru prelucrarea lemnului. după încălzire la temperatură ridicată STAS 10651-76 Presgarnituri pentru cabluri si conducte. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10652/3-76 Actionări hidrostatice. Metodede încercare la impuls STAS 11388/4-81. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10652/2-76 Actionări hidrostatice. Cilindri de lucru. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10685-77 Contoare Geiger-Muller pentru radiatii gama si beta. STAS Dimensiuni 10683/8-90. G) STAS 10704-84 Rondele de aluminiu SR EN 570:2000 STAS 10705-76 Metode de măsurare. 4. STAS 10683/2. Cilindri de lucru serie usoară Pn 63 bar. 11-90. flexibile. din materiale plastice. Terminologie STAS 10093/3-86 STAS 10709-82 Tuburi ondulate. cu suport textil. 10. STAS 10683/2-90. 5. Dimensiuni STAS 8498-88 STAS 10652/0-76 Actionări hidrostatice. 8. Încercarea de duritate Rockwekk STAS 493-91 (scările B. Butadienstiren-vinil piridinic. STAS 10683/9-90.Elemente de fixare. Rame . STAS 10683/3-90.Curele trapezoidale înguste.ite cu un rând de cocleti. STAS 10683/11-90. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10694-89 Înlocuitori de piele neporomerici pe bază de poliuretan. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10703-86 Încercările metalelor. Conditii tehnice generale de calitate SR 10673:1995 STAS 10678-76 Microfise transparente format A6. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10695-76 Transmisii prin curele trapezoidale pentru STAS 11147-78 autovehicule. Puterea brută a motoarelor. serie usoară Pn 63 bar cu tijă unilaterală. STAS 10683/6-90. Cutite pentru STAS 8568/1-82 tocatoare. serie usoară Pn 63 bar cu tijă unilaterală. Conditii tehnice de STAS 10484-85 executie si microcopiere STAS 10679-90 Coloranti organici. serie usoară Pn 63 bar cu tijă unilaterală. STAS 11388/4-81 STAS 10673-83 Margarină. Forme si .STAS 10643-76 Lână spălată. fasonate. Coloranti pentru piele STAS 10680-89 Autovehicule. SR EN 60061-2:2002 STAS 10666/4-76 Autovehicule. Dimensiuni STAS 10698-89 Tesături de mătese si tip mătase. Determinarea continutului de impurităti SR 10643:1999 insolubile în solutie de hidroxid de sodiu 10% STAS 10649-77 Tuburi de cauciuc. STAS 10683/5-90 STAS 10684-82 Latex de cauciuc. Metode de SR ISO 2534:2001 încercare pe banc STAS 10682-90 Dulii baionetă pentru autovehicule SR EN 60061-2:2002 STAS 10683-76 Masini de tesut. Dimensiunile salonului pentru pasageri la STAS 12139-82 autobuze urbane si troleiuze STAS 10670-76 Cabluri de nergie. 3. Cilindri de lucru. Dimensiuni STAS 10661-88 Calibre pentru verificarea soclurilor pentru lămpi ABea SR EN 60061-3:2002 STAS 10662-81 Socluri pentru lămpi AB ea SR EN 60061-1:2002. STAS 10683/10- 90. 9. STAS 10683/7-90. Clasificare si simbolizare STAS 10652/1-76 Actionări hidrostatice. Determinarea SR EN 993-10:1999 schimbării permanente a dimensiunilor.

exterioare a recipientelor. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10755/2-92 Actionări hidrostatice. Suporturi pentru fixarea izolatiei termice. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10725/2-80 Actionări hidrostatice. clasificare si SR 10721:1997 simbolizare STAS 10724-76 Cutii metalice pentru manipularea. SR ISO utilizarea dispozitivelor elastice 1940-1:1994 STAS 10731-76 Documentatie pentru produsele de programare de aplicatii STAS 9587-88 STAS 10733-76 Utilaj naval. Mănusi rezistente la acizi. Vinciuri de traul SR ISO 6115:1997 STAS 10737-76 Utilaj naval. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10756-83 Relee de semnalizare directie si avarie. Terminologie SR ISO 1925:1995 STAS 10729-76 Echilibrarea corpurilor rigide în rotatie. ace si alte instrumente de uz medical. Izolatori. Determinarea continutului de cistină si cisteină SR ISO 2913:1996 STAS 10755/1-86 Actionări hidrostatice. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10728-76 Echilibrarea corpurilor în rotatie. Forme si dimensiuni STAS 10718-92 Otel inoxidabil turnat în piese. Distribuitoare .4 CIS butadienic cu continut înalt de izomer CIS. Prescriptii pentru alegerea si SR ISO 2017:1994. baze si săruri STAS 10771-80 Bare rotunde extrudate din aliaje cupru-aluminiu SR EN 12163:2002 . Supape de sens unic. Fungicizarea STAS 10975/4-80 ambalajelor de lemn pentru transport STAS 10762-78 Agenti de suprafată. Regulatoare de debit pentr7u utilaje mobile. supape de sens deblocabile Pn 200 bar. polimerizat în solutie. transportul si SR EN 13199-1:2002 depozitarea produselor STAS 10725/1-87 Actionări hidrostatice. Detergenti conditionati granulati. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10717-84 Asamblare conică 6% pentru seringi. Grade de echilibrare SR ISO 1940-1:1994 STAS 10730-76 Vibratii si socuri. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10770-92 Echipament de protectie din cauciuc.robinet pentru comenzi. Conditii tehnice SR ISO 4082:1996 generale de calitate STAS 10758-76 Protectia împotriva biodeteriorării. Regulatoare de debit pentru utilaje stationare Pn 200 bar. Drosele Pn 200 bar. Dimensiuni principale SR ISO 344:1996 STAS 10765-83 Calcar de Deleni SR EN 1467:2004 STAS 10766-89 Calcar de Codru Babadag SR EN 1467:2004 STAS 10768/1-92 Actionări hidrostatice. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10726-76 Cauciuc 1.robinet pentru manometre.robinet pentru închidere . Mărci si conditii tehnice SR EN 10283:1999 generale de calitate STAS 10720-76 SR ISO 1925:1995 STAS 10721-84 Materiale abrazive. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10768/2-87 Actionări hidrostatice. Terminologie. Mosoare flaier. dimensiuni STAS 10711-89 Reguli generale pentru elaborarea si dezvoltarea tezaurelor monolingve STAS 10713-76 Hârtii si cartoane acoperite cu topitură HOT-MELT. Tipuri si dimensiuni principale STAS 10725/3-80 Actionări hidrostatice. Forme si dimensiuni STAS 10741-80 Conducte pentru transportul hidrocarburilor lichide sub presiune. Dimensiuni principale STAS 10768/3-76 Actionări hidrostatice. Prescriptii fundamentale de proiectare STAS 10742-76 Cârlige pentru ridicarea containerelor STAS 10751-76 Lână. Distribuitoare . Conditii tehnice generale de calitate STAS 10763-90 Masini de filat.deschidere. Distribuitoare . Vinciuri de balansina cu actionare electrică STAS 8529-78 STAS 10740-82 Utilaje pentru industria chimică.

Clasificare si terminologie STAS 10811/2-83 Surse închise de radiatii nucleare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10782-76 Încercările metalelor. Clasa de executie A SR EN 1662:2003 STAS 10826-84 Elemente normale. Dimensiuni STAS 10862-82 Masini si utilaje pentru filatură. Metode de evaluare si de verificare SR ISO 2605-1:1994. Dimensiuni STAS 10860-88 STAS 10865-77 Aparate de gătit pentru uz colectiv alimentate cu gaze combustibile. Aparatură pentru înregistrarea SR 10795-2:2001 traficului rutier. SR EN 759:1998 Dimensiuni STAS 10842-77 Produse textile. SR ISO a limitei de curgere la temperaturi ridicate pentru oteluri 2605-1:1995 carbon si slab aliate utilizate la cazane si recipiente sub presiune STAS 10810-76 Detectoare cu semiconductoare pentru radiatii nucleare. Dimensiuni de interschimbabilitate STAS 10798-86 Coloranti organici. SR EN 2693:1995. Role pentru sârmă de sudare. Conditii tehnice speciale de calitate STAS 10807-76 Încercările metalelor. Statii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10872-77 Ată pentru cusut. Terminologie SR ISO 2041:1994 STAS 10856-85 Lagăre radiale cu alunecare. SR 10856:1994 Terminologie si simboluri STAS 10859-91 Canalizări. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10801-77 Demaroare de joasă tensiune pentru pornirea si protectia SR EN 60947-4-1:1994 motoarelor electrice. STAS 19860- Dimensiuni 88 STAS 10863-82 Masini si utilaje pentru filatură. Dopuri recuperabile pentru coloane de burlane si dispozitivele lor de lansare si extragere STAS 10829-85 Statistică de bibliotecă SR ISO 2789:1993 STAS 10831-76 Hârtii pentru copii xerografice STAS 10836-77 Controlul ultrasonic al îmbinărilor sudate în colt prin topire STAS 9552-87 STAS 10840-88 Discuri pentru role. Studii pentru proiectare STAS 10861-82 Masini si utilaje pentru filaturi. Luarea probelor din tevi pentru încercări mecanice STAS 10783-76 Hârtii metalizate acoperite cu topitura hot-melt STAS 9178/6-87 STAS 10786-76 Defectoscopie cu curenti turbionari a tevilor din otel SR EN 10246-3:2002 STAS 10790-76 Pesticide. Bromură de metil tehnică. Ace de carda. cu con interior la 60 grade. Bobine pentru sârmă de sudare.STAS 10778-77 Regulatoare de tensiune pentru alternatoare. Determinarea rezistentei vopsirilor la SR EN ISO 105-C06:1999 spălare cu detergenti STAS 10799-82 Cauciucuri fluorurat. Clasificare SR ISO 2919:1996 STAS 10811/3-84 Surse închise de radiatii nucleare. Metode de încercare SR ISO 9978:1996 STAS 10816-76 Puritatea aerului. Clasificare STAS 10797-76 Autovehicule. Determinarea continutului de SR EN 120:1993 formaldehidă liberă STAS 10795/2-80 Tehnica traficului rutier. Elemente geometrice. Conditii tehnice generale de calitate SR CEI 428:1993 STAS 10828-92 Utilaj petrolier. Racorduri de înaltă presiune. tricotat si crosetat din fire chimice si în SR EN 12590:2003 . Conditii tehnice generale de calitate STAS 10869-83 Utilaj pentru industria chimică. Ace de pieptănat cu STAS 10860-88 sectiune rotundă. lichefiată STAS 10791-83 Plăci din aschii de lemn. Electrod de sudare în linie. SR EN 759:1998 Forme si dimensiuni STAS 10841/2-77 Sudarea metalelor. Determinarea plumbului SR ISO 9855:1999 STAS 10818-88 Surub cu cap hexagonal si guler. Determinarea modificărilor dimensionale SR EN ISO 3175-2:2002 la curătarea cu percloretilenă (metoda cu masina) STAS 10854-82 Socuri si vibratii. Ace de melita. SR EN Dimensiuni 20693:1995 STAS 10841/1-77 Sudarea metalelor. STAS 10860-88. Recipiente cilindrice SR 10869:2000 verticale cu amestecător.

Cap pentru injectia fluidelor în STAS 12100/8-90 zăcămintele de titei si gaze.80 mm STAS 10894-86 Rulmenti pentru structura aeronavelor SR ISO 1002:1996 STAS 10895-77 Întreruptoare automate termice. Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite. motoare de tractiune SR EN 50206-1:2003 . Cilindri de lucru. Dimensiuni STAS 10900-84 Actionări pneumostatice. PN 140 STAS 10933/2-84 Armături industriale din fontă si otel. Console.5. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10939-77 Pantografe pentru vehicule. SR EN ISO 105-X10:1997 Determinarea rezistentei vopsirilor la migrarea colorantilor în policlorură de vinil STAS 10892-76 Cărbuni din bazinul carbonifer Valea Jiului. pentrru STAS 9956/1-86 aeronave. Clasificarea si simbolizarea metalelor SR ISO 3677:1994 si aliajelor de lipire STAS 10885/1-77 Dispozitive de cuplare automată cu bolt. Dimensiuni SR ISO 3610:1993 STAS 10924/1-83 Calibre inel conici pentru verificarea electrozilor de SR ISO 5822:1993 contact pentru sudare în puncte. Culegerea datelor privind comportarea în exploatare a produselor industriale STAS 10919-78 Încercările metalelor. Încercarea la îndoire STAS 10899-77 Universale pentru strângere cu 4 fălci. Agenti neionici etoxilati pe bază de alcooli grasi. cu actionare STAS 01655/2-80 manuală. Preparatia Coroesti. Determinarea parametrilor de repartitie a SR ISO 2648:1999 lungimii fibrelor (Metoda electronică) STAS 10932-77 Utilaj petrolier. Dimensiuni STAS 10925-88 Echipament de protectie si de lucru. Conditii de securitate STAS 10930-77 Pale din lână. Ocheti de SR 10885-2:1994 remorcare STAS 10886-77 Materiale textile vopsite cu coloranti organici. Rezistentele vopsirilor STAS 10878-77 Bisturie cu lame interschimbabile. Lungimi de constructie STAS 10934-77 Lână. Huilă spălată pentru cocs. monopolare. Metode de încercare STAS 10904/2-86 SR ISO 7539-2:1994 STAS 10904-86 Încercarea la coroziune fisurantă sub tensiune a otelurilor SR ISO 7539-2:1994 carbon si slab aliate STAS 10911-77 Fiabilitate. Încercări mecanice ale îmbinărilor lipite. Încercarea la forfecare STAS 10897/4-83 Încercările metalelor. Terminologie STAS 10920-77 Masini-unelte agregat. Palmare STAS 10928-77 Prize de curent cu fise... Încercarea la tractiune STAS 10897/2-83 Încercările metalelor. Robinete cu clapă SR ISO 10631:2000 fluture. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10896-90 Otel laminat la rece. sort 0. Dimensiuni STAS 10924/2-83 Calibre tampon conice pentru verificarea electrozilor de SR ISO 5822:1993 contact pentru sudare în puncte. mentenabilitate si disponibilitate. Parametri STAS 7779-88 principali STAS 10901-77 Latex de cauciuc butadien-stirenic. Table si benzi de otel zincate continu SR EN 10143:1994 la cald STAS 10897/1-83 Încercările metalelor. amestec. Determinarea aciditătii SR ISO 3073:1996 STAS 10938-83 Agenti de suprafată. cuple si conectoare pentru SR CEI 60974-12:1994 sudare. Determinarea pH-ului extractului apos SR ISO 3071:1996 STAS 10935-77 Lână. Încercări mecanice ale îmbinărilor SR EN 12797:2002 lipite. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10904/1-89 Încercarea la tensiune fisurantă sub tensiune a SR ISO 7539-1:1994 materialelor metalice. Dimensiuni de SR ISO 7740:1994 îmbinare STAS 10881-77 Lipirea metalelor. Cizme din policlorură de vinil pentru apă si noroi STAS 10927-87 Echipament de protectie. Încercări de duritate. pentru SR 10885-1:1993 autovehicule si remorci STAS 10885/2-88 Dispozitive de cuplare automată cu bolt.

Structuri de protectie la răsturnare si contra căderii de obiecte. Analiza metalografică a îmbinărilor SR EN 1321:2000 sudate prin topire STAS 10952/2-78 Sudarea metalelor. Parametri principali STAS 10978-79 Cuplaje electromagnetice cu dantură. Valorile capacitătilor de încărcare statice si dinamice STAS 10983-84 Utilaj petrolier. Conditii tehnice generale de 755-1:1998 STAS 10973/2-90 Profile cu contur deschis si închis extrudate din aluminiu SR EN 755-9:2001 si aliaje de aluminiu. Dimensiuni STAS 10977-79 Cuplaje electromagnetice cu lamele. Parametri principali STAS 10960-86 Anvelope în constructie radială pentru autocamioane. Prescriptii STAS 10981-77 Rulmenti. electrică feroviară. Conditii tehnice generale STAS 10944-77 Figuri de semnalizare. SR armăturile din instalatiile sanitare. Nivelul zgomotelor produse de SR EN ISO 3822-2:2002. SR EN laborator ISO 3822-1:2002 STAS E 10968/2-88 Acustică în constructii. Metoda de măsurare în EN ISO 3822-3:2002. Prescriptii generale SR CEI 359+A1:1994 privind exprimarea erorilor si conditiilor de măsurare si încercare STAS 10952/1-77 Sudarea metalelor. Dimensiuni principale si parametrii regimului de exploatare STAS 10968/1-88 Acustică în constructii. Determinarea temperaturii de topire si a intervalului de topire prin metoda capilarei SR EN ISO 10993-1:2003 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. troleibuze si remorci auto. Analiza metalografică a îmbinărilor SR EN 1321:2000 sudate prin presiune STAS 10953-85 Sudarea metalelor. Reguli si metode de verificare STAS 10992-77 Răsini solide. Nivelul zgomotelor produse de SR EN ISO 3822-1:2002. Parametri principali STAS 10979-77 Vehicule motoare de tractiune feroviară cu motoare termice si cu transmisie electrică. Prescriptii STAS 10959/1-84 Masini automate de tăiere termică. Partea 1: SR EN ISO 10993-1:2004 Evaluare si testare STAS 10993-80 Utilaj petrolier. Agregate de cimentare si stimulare a SR 8920:1994 sondelor. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10990/2-83 Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ cu tesiuni nominale peste 1 KV până la 36 KV inclusiv. Calculul curentului maxim admisibil în SR CEI 60287-1-1+A1:2001 cabluri. Prescriptii de precizie SR EN 28206:1995 STAS 10959/2-89 Masini automate de tăiere termică. SR EN situ ISO 3822-2:2002 STAS 10972-77 Canistre din material plastic pentru produse chimice SR EN 12712:2001 STAS 10973/1-85 Produse cu contur deschis si închis extrudate din SR EN 755-2:1998. Conditii tehnice de calitate SR 10945:1996 STAS 10951-77 Aparate electronice de măsurat. în regim permanent. Luarea probelor pentru determinarea SR EN 26847:1996 compozitiei chimice a metalului depus STAS 10955-83 Cabluri electrice. Curătitoare extensibile pentru coloane SR 10993:1995 . Conditii tehnice de calitate SR 10944:1996 STAS 10945-77 Pavilioane de semnalizare. Metoda de măsurare în EN ISO 3822-3:2002. Simboluri pentru organele de comandă si pentru informare STAS 10942-84 Transformatoare pentru masini de sudat electric prin SR EN ISO 5826:2004 presiune. SR 10960:1994 autobuze. Conditii generale STAS 10941-83 Cărucioare de manipulare autopropulsate. SR EN aluminiu si aliaje de aluminiu. Tipuri si parametrii principali STAS 10986-78 Viteze nominale si protectia contra erorilor de transmitere a datelor STAS 10989-92 Granodiorit de Pietroasa-Bihor SR EN 1467:2004 STAS 10990/1-83 Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ cu tensiuni nominale peste 1 KV până la 36 KV inclusiv. Încercări STAS 10980-86 Masini de terasamente. SR armăturile din instalatiile sanitare.

STAS 10996-78 Generatoare de audiofrecventă. Guri de vizitare pentru nave de STAS 11025/1-88 navigatie interioară. Determinarea continutului de fosfor SR 11039-5:1996 STAS E 11041-77 Lucrări de îmbunătătiri funciare. Determinarea continutului de siliciu SR ISO 4158:1996 STAS 11047/3-87 SR EN 24159:1994 STAS 11049-78 Cauciuc vulcanizat. Partea 1: Metoda de încercare la torsiune folosind tuburi cilindrice îmbinate prin lipire cap la cap SR ISO 11003-2:1999 Adezivi. Determinarea continutului de calciu SR 11039-7:1996. Determinarea constantei de amortizare si a pierderii prin histerazis cu histerezimetrul cu percutor STAS 11051/2-89 Masini universale de sudat electric prin presiune cap la cap. Determinarea tenacitătii mănunchiurilor plate din fibre STAS 11024-83 Marmură de Băita-Bihor SR EN 1467:2004 STAS 11025/3-81 Accesorii navale. Dimensiuni interioare de gabarit STAS 11022-91 Tractoare si masini agricole. Drenarea terenurilor STAS 9539-87 irigate. Conditii tehnice speciale si metode de încercare SR ISO 11003-1:2000 Adezivi. Dimensiuni STAS 11023-78 Fibre de bumbac. Apărătoare de protectie pentru SR ISO 3691+A1:1997 conductori. 2. SR 11039- 3:1996 STAS 11039/5-78 Silicocalciu. Mecanisme de suspendare SR ISO 730-1+C1:2000 în trei puncte. Determinarea continutului de siliciu SR ISO 4158:1996 STAS 11037-78 Încercările metalelor. Dimensiuni de asamblare dintre SR ISO 2328:1998 furcă si placa de prindere STAS 11008-78 Cărucioare stivuitoare. Încercări în vederea determinării compatibilitătii metalului de adaos la sudarea cu gaz a otelurilor STAS 11038-84 Rulmenti pentru cilindrii inferiori ai masinilor de filat. SR ISO 3464:1997 Conditii tehnice de calitate STAS 11039/2-77 Silicocalciu. Parametri principali STAS 11051/3-86 Masini stationare de sudat electric prin presiune în puncte. Diametre STAS 10860-88 STAS 11021-77 Platforme de încărcare pentru cărucioare manuale. Partea 2: Metoda de încercare la tractiune pe epruvete compacte STAS 11007-85 Cărucioare stivuitoare. Parametri principali . Determinarea comportării la forfecare a SR EN 14869-2:2004 îmbinărilor structurale. Încercări si performante STAS 11013-78 Saibe eleastice profilate SR 7666-4:1994 STAS 11019-85 Sudarea metalelor. Parametri principali STAS 11051/4-89 Masini suspendate de sudat electric prin presiune în puncte cu transformator încorporat. Metode de analiză STAS 11001-78 Aparate si dispozitive pneumatice de calcul pentru operatii matematice simple. Studii si prescriptii de proiectare STAS 11042-78 Masini de birou si masini folosite în prelucrarea informatiei. Prescriptii privind modul 3-86. de prezentare a caracteristicilor principale si metodele de STAS 12401/1 încercare STAS 10998-88 Emulsii si creme cosmetice. Determinarea continutului de siliciu SR 11039-2:1996 STAS 11039/3-77 Silicocalciu. Determinarea comportării la forfecare a SR EN 14869-1:2004 îmbinărilor structurale. Prescriptii pentru afectarea tastelor de comandă pe tastatură STAS 11047/2-87 Ferosilicomangan. în linie si în relief. Sârmă din aluminiu si aliaje de aluminiu pentru sudare STAS 11020-78 Ace de otel pentru masini textile. Determinarea continutului de grupe metilolice libere STAS 11030-88 Tălpi din poliuretan pentru încăltăminte de uz general STAS 11033/2-77 Ferosilicocrom. STAS 12401/3-86. Dimensiuni STAS 11026-77 Răsini pentru lacuri si vopsele.

Formă si dimensiuni STAS 11053/2-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Dimensiuni STAS 11065-91 Utilaj petrolier. Calibru tronconic si calibru conic STAS 11053/3-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Conditii tehnice STAS 11053/11-79 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Aparat de încercare cu deget incandescent STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice. Dispozitiv de cimentare etajate în două SR 11065:1995 trepte STAS 11068-78 Mansete de rotatie cu buză de etansare. Schema de transmitere a unitătii de tensiune electrică STAS 11071/12-78 Transmiterea unitătilor de măsură. Schema de transmitere a unitătii de inductantă STAS 11071/19-83 Transmiterea unitătilor de măsură.STAS 11053/10-79 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de transmitere a unitătilor de pH a solutiilor apoase STAS 11071/17-83 Transmiterea unitătilor de măsură. Aparat de producere a ploii oblice STAS 11053/5-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de transmitere a unitătilor de activitate (a unui radionuclid) si de activitate masică STAS 11071/20-83 Transmiterea unitătilor de măsură. Schema de transmitere a unitătii de rezistentă electrică STAS 11071/13-78 Transmiterea unitătilor de măsură. Aparat de producere a stropilor STAS 11053/6-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Aparat pentru încercarea rezistentei la compresiune STAS 11053/14-85 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de transmitere a unitătilor de putere si energie electrică STAS 11071/14-88 Transmiterea unitătilor de măsură. Schema de transmitere a unitătii de capacitate electrică STAS 11071/1-88 Transmiterea unitătilor de măsură. Dispozitiv de SR CEI 60695-10-2:1998 încercare cu bilă STAS 11053/9-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Deget de control. Schema de transmitere a unitătii de temperatură STAS 11071/15-85 Transmiterea unitătilor de măsură. Conditii tehnice STAS 11053/13-85 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schemă de transmitere a unitătii de lungime STAS 11071/18-83 Transmiterea unitătilor de măsură. Schema de transmitere a unitătilor de duritate STAS 11071/16-79 Transmiterea unitătilor de măsură. Aparat pentru verificarea la soc STAS 11053/1-89 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de transmitere a unitătilor de expunere si de debit de STAS 11071/21-90 Transmiterea unitătilor de măsură. Greutăti pentru cocleti la mecanismul SR ISO 2748:1995 Jacquard. Duză normală pentru verificarea protectiei contra jeturilor de apă. Aparat de stropit portabil STAS 11053/12-79 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Aparat pentru verificarea protectiei contra prafului. Aparat de producere a ploii verticale STAS 11053/4-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de transmitere a unitătii de măsură a densitătii fluxului de STAS 11071/2-78 Transmiterea unitătilor de măsură. Dispozitiv cu percutor pentru verificarea la lovire STAS 11053/7-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Clase de protectie contra electrocutării STAS 11060-90 Masini de tesut. Con de încercare STAS 11053/8-78 Dispozitive de verificare în electrotehnică. Schema de . Încercarea la SR 11068:2004 andurantă STAS 11071/11-78 Transmiterea unitătilor de măsură.

Conditii tehnice SR ISO 8856+A1:1998 generale de calitate STAS 11100/1-77 Zonare seismică. Dimensiuni STAS 11107-90 Jucării si jocuri. Nomenclator si simbolizare SR ISO 1586:2000 STAS 11118-78 Rulmenti radiali cu role cilindrice pe patru rânduri. Pânză pentru învelisul avioanelor STAS 11073-78 Latex de cauciuc butadienstirenic. Conditii de securitate SR EN 71-1:1995 STAS 11116-78 Masini de tesut. Încercarea la SR 11096:2003 andurantă STAS 11097/1-87 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Determinarea SR ISO 289-1:1997 viscozitătii Mooney a polimerului STAS 11074-78 Utilaj petrolier. STAS 11099-90 Echipament electric auto. Pompa de noroi 3 Pn 20 STAS 3252/2-82 STAS 11079-78 Tranzistoare bipolare. Schema de transmitere a unitătii de masă STAS 11071/6-86 Transmiterea unitătilor de măsură. Demaroare. Schema de transmitere a unitătii de unghi plan STAS 11071/4-89 Transmiterea unitătilor de măsură. Jante pentru anvelope de cauciuc STAS 5496-88 STAS 11128-79 Agenti de suprafată. Hârtie rezistentă neacidă SR 11125:2001 STAS 11126-78 Motorete. Comportarea la foc a materialelor si a elementelor de constructii. Schema de transmitere a unitătii de presiune STAS 11071/8-86 Transmiterea unitătilor de măsură. Inele de filat si răsucit. SR EN aluminiu 755-1:1998 SR 11084:1996 Fructe proaspete. pentru conducte petroliere SR EN 10208-1:1999 STAS 11082-80 Tevi din otel sudate elicoidal pentru conducte petroliere SR 11082:1994 STAS 11083-89 Tevi pătrate si dreptunghiulare din aluminiu si aliaje de SR EN 755-2:1998. Schema de transmitere a unitătii de viscozitate pentru lichide STAS 11072-78 Tesături tehnice de bumbac. Conditii tehnice generale de calitate . Citrice STAS 9589-74. Schema de transmitere a unitătii de moment al fortei sau al cuplului de forte în regim static STAS 11071/9-78 Transmiterea unitătilor de măsură. Microzonarea teritoriului Republicii SR 11100-1:1993 Socialiste România STAS 11101-78 Biciclete. Pene. Citrice SR 11084:2003 STAS 11084-78 Fructe proaspete. Conditii tehnice SR EN 60523:2002 generale de calitate SR 11082:1994 Tevi de otel sudate elicoidal. Caracteristici STAS 8825/3-80 fotometrice STAS 11125-78 Hârtie de ambalaj superioară. Conditii tehnice generale de calitate STAS 11080-78 Compensatoare de curent continuu. Schema de transmitere a unitătii de timp STAS 11071/5-78 Transmiterea unitătilor de măsură. transmitere a unitătii de volum pentru fluide STAS 11071/3-81 Transmiterea unitătilor de măsură. SR 11084:1996 STAS 11086-89 Masini pentru filaturi. Schema de transmitere a unitătii de fortă în regim static STAS 11071/7-78 Transmiterea unitătilor de măsură. pentru cursori tip ureche. Dimensiuni SR ISO 96-1:1995. SR ISO 96- principale 2:1995 STAS 11087-78 Inele de filat si răsucit conice. STAS 6190-80 Dimensiuni STAS 11121-89 Nave maritime si nave de navigatie interioară. Suveici. planare cu siliciu de petrol pentru SR CEI 747-7:1992 aplicatii de audiofrecventă. Detergenti conditionati praf. Scări de SR ISO 5488:1997 bord orientabile STAS 11122-78 Lumini de ceată pentru autovehicule. STAS 11086-89 Dimensiuni STAS 11094-78 Fosfat dicalcic (ortodifosfat de calciu) furajer STAS 11096-78 Curele trapezoidale pentru autovehicule.

Conditii tehnice generale de STAS 11169-78 Echipament de protectie. SR EN 50086-1:2001 Mufe drepte si curbe la 90 grade. Determinarea rezistentei la îmbătrânire sub actiunea căldurii STAS 11183-79 Copolimer acrilic în dispersie apoasă. Conditii tehnice generale de SR CEI 61051-1 QC calitate 420000:1998 STAS 11177-85 Agenti de suprafată. Conditii tehnice generale de calitate STAS 11180-78 Înlocuitori de piele. Conductoare emailate cu proprietăti mecanice ridicate. tip CU-EMU-105 STAS 11144/2-78 Conductoare rotunde de cupru emailate. Adezivi pe bază de elastomeri poliuretanici STAS E 11189-78 Sisteme de izolatie. tip CU-ESA-105 si CU- ESA-130 STAS 11147-84 Curele trapezoidale tip AV pentru autovehicule SR 11147:2003 STAS 11147-84/A1:1999 Curele trapezoidale tip AV pentru autovehicule SR 11147:2003 STAS 11148-80 Armături industriale din otel. Conductoare SR EN 60317-8:2002/A2:2003. Conductoare SR EN 60317-2:2003 emailate sudabile termoaderente. emailate cu indice de temperatură 180 tip CU-ET-180 SR EN 60317-8:2002/A1:2003 STAS 11144/4-78 Conductoare rotunde de cupru emailate. Detergenti conditionati lichizi de uz general. Dimensiuni SR EN ISO/CEI 11159:1997 Tehnologia informatiei. Echipamente de birou. Consolă de perete pentru materializarea punctelor topografice de sprijin. Prescriptii generale STAS 11192-88 Fire poliamidice texturate pentru covoare si produse decorative STAS 11195-87 Agenti de suprafată. Codificare si încercări functionale. Dispozitive de protectie. Echipamente de frânare. Dimensiuni SR EN 60317-0-1:2001 STAS 11144/1-89 Conductoare rotunde de cupru emailate. Conditii tehnice generale de calitate STAS 11179-78 Ferestre si usi de balcon din PVC. Autoreticulabil. rezistente la ulei de transformator. Metode de analiză SR 13409:1998 (P) . Imaginea înregistrată în aparatele de STAS 10458-86 filmat si câmpul imaginii proiectabile pentru filmele de 16 mm. Dimensiuni STAS 11132-79 Saibe conice elastice SR 7666-5:1994 STAS 11141-84 Granule din policlorură de vinil pentru încăltăminte STAS 11143-78 Conductoare rotunde de cupru emailate. pentru industria textilă STAS 11187-84 Cinematografie.STAS 11129-84 Compot de piersici STAS 3164-90 STAS 11131-78 Măsurători terestre. Conditii tehnice generale de calitate STAS 11168-79 Camere de aer din cauciuc izopren izobutilenic pentru anvelope de cauciuc. Supape de sigurantă cu arc. Bocanci cu talpă de lemn STAS 11172-79 Varistoare de mică putere. Conductoare SR EN 60317-4+A1+A2:2001 emailate sudabile tip CU-ES-105 si CU-ES-130 STAS 11144/5-83 Conductoare rotunde de cupru emailate. Dimensiuni STAS 11164-90 Masini de terasamente. STAS 11754-90 cu flanse. format normal. Masini de copiat STAS 11160/2-78 Piese de îmbinare pentru tuburi izolante IPY si IPEY. Prescriptii STAS 11165-90 Masini de terasamente. Dimensiuni STAS 11188-92 Adezivi pentru încăltăminte. Informatii minimale ce trebuie incluse în fisa tehnică. Conductoare SR EN 60317-3:2003 emailate cu indice de temperatură 155 tip CU-ET-155 si CU-ETS-55 STAS 11144/3-78 Conductoare rotunde de cupru emailate.