Inițiere în

Inventor

Universitatea POLITEHNICA din București
- Curs de 16 ore –

Curs 13

Prof. Constantin STANCESCU

Design Accelerator
Generatorul de cadre (Frame Generator)

Generalități
• Design Accelerator este un ansamblu de module integrate în Inventor care servesc
la proiectarea unor structuri specifice ingineriei mecanice: cadre, arbori, came, arcuri
și transmisii mecanice, precum angrenajele, transmisiile cu lanț sau curea, rulmenții
etc. Istoric, aceste module au fost achiziționate de către Autodesk de la alte firme.

• Cadrele (Frames) sunt structuri metalice construite din profile (țeavă, profile “U”,
“I”, “L” etc.) întâlnite în realizarea standurilor, a panourilor metalice, a grinzilor cu
zăbrele și a construcțiilor metalice de tot felul

• Proiectarea obișnuită a cadrelor este relativ laborioasă, iar modificarea lor implică un
mare consum de timp

• Generatorul de cadre (Frame Generator) asigură construirea simplificată a cadrelor,
bazată pe schițe 2D sau 3D

• Modificarea unui cadru deja proiectat este foarte comodă, presupunând numai
modificarea schițelor de start

• Setările necesare - deși au valori implicite și pot fi ignorate - permit stabilirea
profilului, amplasarea secțiunii profilului în raport cu linia schiței, offset-ul, modul de
îmbinare, rosturile etc.

Prof. Constantin STANCESCU

Design Accelerator
Generatorul de cadre (Frame Generator)

Exemplu de proiectare a unei mese de control

Începeți prin
activarea
template-ului
Standard
(mm).ipt

Prof. Constantin STANCESCU

ca exercițiu Prof. centrăm dreptun- ghiul pe Center Point. Constantin STANCESCU .ipt Deși nu este necesar. Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Crearea unei prime schițe 2D în modelul ScheletMasa.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Crearea simplă a unui plan de lucru în patru pași Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) A doua schiță 2D – creată în planul de lucru Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) A treia schiță 2D – bazată pe proiecțiile liniilor din Sketch2 Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Crearea schiței 3D Sketch1 și salvarea ca ScheletMasa. dar și a celor 8 linii înclinate. Constantin STANCESCU . folosind Include Geometry pentru proiectare (cele 6 linii galbene) Prof.ipt Desenarea liniilor H1 și H2.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Activarea template-ului Standard (mm).iam Important! Crearea cadrului nu se poate face decât în ambianța de ansamblu (Assembly) și nu în cea de piesă (Part). ca și toate celelalte construcții create cu Design Accelerator Prof. Constantin STANCESCU .

ipt în ansamblul CadruMasa.iam Prof. Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Aducerea modelului ScheletMasa.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Activarea Design Accelerator și inserarea primului profil Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Mesaj privind plasarea componentelor într-un subdirector Efectul se va vedea la prima salvare – se vor crea efectiv componentele și vor fi puse în subdirector Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea a încă două bare cu unealta Insert Frame Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Înlocuirea profilului orizontal cu unealta Change Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Rezultatul înlocuirii barei orizontale cu un profil “U” Se observă că profilele sunt suprapuse Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Rotirea simultană și mărirea secțiunii barelor verticale Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Rezultatul alungirii la ambele capete a profilului “U” Acum profilele trebuie să fie fasonate pentru a se realiza îmbinarea lor corectă în vederea sudării Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Decupare cu unealta Notch Debifând în browser vizibilitatea barei orizontale se poate vedea decupajul Aceeași operație se va aplica și celeilalte bare verticale (picior) Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea unei bare înclinate Detaliu – vedere de sus Detaliu – vedere de jos Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Tăiere/extindere cu unealta Trim/Extend Rezultatul (ascunzând bara orizontală) În continuare se va insera și se va fasona cealaltă bară înclinată din același plan (Sketch2) Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea de profile pentru celelalte două picioare Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea profilului “U” orizontal Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Alungirea ambelor capete ale profilului inserat Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Fasonarea capetelor picioarelor Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea celorlalte două bare orizontale – pe rând Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Scurtarea simultană a barelor orizontale Procedura se va repeta și la celălalt capăt Prof. Constantin STANCESCU .

la fel ca și la primele două Prof. Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea a încă două bare înclinate Folosind unealta Trim/Extend se vor reteza înclinat capetele barelor înclinate. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea unui profil “L” (cornier) Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Aplicarea uneltei Trim/Extend pentru eliminarea părții de sus Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Aplicarea uneltei Notch pentru fasonarea capătului Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Aplicarea uneltei Notch pentru fasonarea capătului de jos Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Adăugarea profilelor orizontale de jos Rezultatul se vede mai bine prin debifarea în browser a vizibilității ScheletMasa Prof. Constantin STANCESCU .

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Crearea altei schițe structurale Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Schițare pe fața de sus (muchii proiectate cu Project Geometry) Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Adăugarea unui profil “L” pe ScheletRama La fel se vor adăuga alte trei profile “L” pe celelalte trei laturi ale ramei Prof.

Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Aplicarea uneltei Miter pentru crearea îmbinărilor de colț Rezultatul (văzut din alt unghi) La fel se vor crea și celelalte trei îmbinări de colț Prof. Constantin STANCESCU .

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Crearea unei schițe noi (ScheletManer) • Schița va fi creată în planul de lucru în care se află Schița2 din ScheletMasa • Cotele vor fi legate de muchia indicată pe figură Prof.

Constantin STANCESCU . Design Accelerator Generatorul de cadre (Frame Generator) Inserarea a cinci segmente de țeavă = mânerul Browser-ul Prof.

Constantin STANCESCU .fastgrup. Vă mulțumesc! _____________________ Citiți mai multe pe site-ul www.ro Prof.