Lampiran 4.

6

KOREKSI AZIMUT

1. Azimut dengan koordinat 3. ITERASI II
TDT 1 ( 49064,491; 1272069,888) α2 = α0 ± Δ α
TDT 2 ( 52067,118; 1272211,632) = 780 58’ 29.63” + 00 5’ 9.21”
= 790 3’ 38.84”
( 𝑋 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 −𝑋 𝑎𝑤𝑎𝑙 )
Az = ATAN
𝑌𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑌𝑎𝑤𝑎𝑙
= ATAN 21,18345045 KOORDINAT HASIL ITERASI II :
TDT 1 ( 49064,491; 1272069,888)
= 870 17’ 50.15”
TDT 2’ (52059.687; 1272211.565)
Azimut Kompas
( 𝑋 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 −𝑋 𝑎𝑤𝑎𝑙 )
TDT 1 (49064,4910; 1272069,888) Az(3)= ATAN 𝑌𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑌𝑎𝑤𝑎𝑙
TDT 2’ (52062,8932; 1272283.065) = ATAN 21.141
= 870 17’ 30.64”
( 𝑋 𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑋 𝑎𝑤𝑎𝑙 )
Az(1) = ATAN 𝑌𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑌𝑎𝑤𝑎𝑙
KOREKSI AZIMUT
= ATAN 14,065317553
ΔA(3) = Az – Az(3)
= 850 55’ 59.52”
= 870 17’ 50.15” – 870 17’ 30.64”
= 00 0’ 19.51”
KOREKSI AZIMUT
ΔA (1) = Az – Az(1)
4. ITERASI III
= 870 17’ 50.15” - 850 55’ 59.52”
α3 = Az ± ΔA(3)
= 10 21’ 50.63”
= 790 3’ 38.84” + 00 0’ 19.51”
= 790 3’ 58.35”
2. ITERAS I
α1 = α0 ± Δ Az
KOORDINAT HASIL ITERASI III :
= 770 36’ 39” + 10 21’ 50.63”
= 780 58’ 29.63” TDT 1 ( 49064,491; 1272069,888)
TDT 2’ (52059.672; 1272211.298)
KOORDINAT HASIL ITERASI I :
( 𝑋 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 −𝑋 𝑎𝑤𝑎𝑙 )
TDT 1 ( 49064,491; 1272069,888) Az(4) = ATAN
𝑌𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑌𝑎𝑤𝑎𝑙
TDT 2’( 52059,915; 1272215,795) = ATAN 21.181
= 870 17’ 49.03”
( 𝑋 𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑋 𝑎𝑤𝑎𝑙 )
Az(2) = ATAN
𝑌𝑎𝑘 ℎ𝑖𝑟 −𝑌𝑎𝑤𝑎𝑙
KOREKSI AZIMUT
= ATAN 20.530
ΔA(4) = Az – Az(4)
= 870 12’ 40.49”
= 870 17’ 50.15” – 870 17’ 49.03”
= 00 0’ 1.12”
KOREKSI AZIMUT
ΔA(2) = Az– Az(2)
= 870 17’ 50.15” – 870 12’ 40.49”
= 00 5’ 9.21”

Related Interests