Test 26

1. Potrivit articolului 10 din Conventia Europeana a drepurilor Omului(CEDO),
libertatea de exprimare cuprinde:
a. Libertate de opinie
b. Libertatea de a primi sau comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor
publice, fara sa tina seama de frontiere
c. Libertatea de a divulga informații confidențiale ce țin de siguranța publică

2. Exercitarea dreptului la libera exprimare:
a. nu poate fi restransa
b. comportă indatoriri si responsabilitati
c. poate fi suspusa unor formatiuni, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege

3. In cauza Lingeus si Austria, Curtea Europeana a drepturilor omului a statuat:
a. Jurnalistii pot exprima opinii si judecati de valoare
b. Jurnalistii trebuie să se limiteze numai la știri și informații
c. Limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni decat in raport cu
indivizii obisnuiti

4. Principiul egalitatii in drepturi presupune:
a. toti oamenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice
b. nu trebuie sa existe privilegii sau discriminari
c. nimeni nu este mai prespus de lege

5. Prezumtia de nevinovatie presupune:
a. o persoana poate fi acuzata numai in limitele legii, pe baza de probe si indicii de
vinovatie, si numai de organele si persoanele abilitate de lege
b. persoana acuzată de săvârșirea faptei penale este obligată să își probeze
nevinovăția
c. persoana este prezumata ca nevinovata pana in momentul ramanerii definitive a
hotararii de condamnare

6. Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, gesturi sau prin
orice mijloace, prin expunerea la batjocura, reprezinta:
a. o atingerea dusa demnitatii unei persoane
b. încălcarea libertății unei persoane
c. nerespectarea prezumției de nevinovăție

7. Principiul respectarii libertatii de exprimare presupune:
a. libertatea de explimare in cadrul privat este nelimitata
b. libertatea de explimare in public este inviolabila fiind limitata numai prin si in baza
legii
c. cenzura de orice fel este interzisa
d. nicio publicatie nu poate fi suprimata decat in baza si conditiile legii
e. exercițiul libertății de exprimare nu poate fi supus unor formalități, condiții,
restrângeri sau acțiuni
8. Prin informatie de interes public se intelege:
a. orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati
sau institutii publice
b. orice informație privind o persoană fizică identificată sau indentificabilă
c. orice informație clasificată

Solicitatea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a. complexitatea. in institutia in care radiodifuzorii au respectat principiul (audiaza si partea cealalta) c. se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata. complexitatea. informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare daca se pericliteaza rezultatul achetei. in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare b. cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Pentru opinii si judecati de valoare b. Constituie exceptii de la accestul liber al cetatenilor urmatoarele informatii: a. lungimea textului. informatia solicitata astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes pulic c. d. prin care ultima renunta la exercitarea dreptului la replica 13. integritatea corporala. in cazul in care radiodifuzorul raspunde acuzatiilor unei persoane. informatiile privind procedurile judiciare.Dreptul la replica nu poate fi solicitat: a. in institutii in care se solicita replica la replica d. 48 de ore pentru cererile formulate pentru jurnalisti c. în funcție de dificultatea. imaginilor depaseste cu mult necesar dreptului la replica. ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual al unor fapte neadevărate . autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea b. persoana care solicita dreptul la replica nu a respectat conditiile de intocmire a cererii d. indiferent de nationalitate. in functie de dificultatea. sanatatea unei persoane. prenumele sii semnatura solicitatntului. volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii b. justificarea interesului 11. informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor 10. volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării 12. daca publicitatea acestora aduce atingerea asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre pertile implicate in proces c.Beneficiaza de dreptul la replica: a. radiodifuzorul detine dovezi care probeaza adrevarul faptelor prezentate 14. iar persoana lezata nu accepta scurtarea textului c. orice persoana fizica sau juridica. numele. precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. cu conditia sa nu afecteze dreputile si interesele legitime ale unui tert e. in cazul unui acord scris incheiat de radiodifuzor cu persoana lezata. dupa caz. cererea nu a fost trimisa in teremenul de 20 de zile de la data difuzarii emisiunii in care s-a produs lezarea b.9.Radiodifuzorul poate refuza dreptul la replica in urmtoarele situatii: a. 15 zile.Autoritatile si institutiile publice sau obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de: a. in 10 zile sau dupa caz cel mult in 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.

echilibrul si favorizarea liberei informari a opiniilor. prin care acesta corecteaza. in spiritul adevarului. nationalitate.b. adresa acesteia. informatiile inexacte care au produs lezarea. in termen de 7 zile de la data aprobarii cererii. Prejudiciaza respectul pentru demnitatea umana si morala publica d. Dreptul la recitificare se executa prin difuzarea gratuita de post. indiferent de standardele tehnice utilizate 18. în materialele tipărite c.In programele de stiri de dezbateri informarea in problemele de interes public. in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica b. sex. de natura politica. fapte inexacte pentru care se solicita recitificarea d. asigurarea impartialitatii. in acelasi interval orar. in incinta unitatilor de invatamant .Se interzice publictatea explicita pt produsele din tutun: a. Este comparativa b. serviciul de programe in cadrul caruia s-a difuzat emisiunea in care s-a produs lezarea. numele persoanei care se considera vatamata. in termen de 3 zile de la data aprobarii cererii. include discriminari bazate pe rasa. origine sociala. identitate etnica sau nationalitate e. in acelasi interval orar. informatiile inexacte care au produs lezarea.Mentionati afirmatiile adevarate: a. motivarea cererii e. Dreptul la rectificare se exercita prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate. o cerere care va contine: a. la sediul postului care a difuzat programul incriminat. economica. etnie. origine. c. definirea emisiunii c. fie prin difuzarea unei inregistrari realizate de radiodifuzor sau de solicitant. orientare sexuala sau varsta d. indiferent de nationalitate. sex. limba. telefonul sau sau orice alt mijoc care sa faca posibila contactarea acestuia b. ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor informații inexacte 15. temeiul legal al cererii f. data si ora difuzarii.Se interzice publicitatea care: a. a unui material realizat de radiodifuzor. difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune si televiziune b. sociala si culturala trebuie sa respecte urmatoarele principii: a. religie. in spiritul adevarului. semnatura 17. Este subliminala c. b. prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in pozitie.Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte si care doresc sa beneficize de recitificare vor trasmite in scris. asigurarea liberului acces la informația de interes public 16. atenteaza la convingerile religioase sau poitice 19. a unui material realizat de radiodifuzor. evitarea oricaror forme de distriminare pe considerente de rasa. în presa scrisă. prin care acesta corecteaza. asigurarea unei distinctii clare intre faptele si opiniile prezentate c. Dreptul la recitificare se exprima prin difuzarea gratuita pe post. pe biletele de calatorile pt trasportul public d. orice persoana fizica sau juridica.

În sălile de spectacol. b.Este permisă publicitatea produselor din tutun: a. În presa scrisa. fapta sa fie savarsita cu vinovatie c.Care dintre afirmatii este adevarata: a. in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor. inclusiv prin modul de prezentare. nu trebuie. cinematografe.20. activități ori situația unui concurent 23.Orice jurnalist sau realizator de programe: a. Publicitatea înșelătoare este orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi perceputi în mod conștient. lezându-i interesul de consumator. compară bunuri sau servicii destinate unor scopuri diferite c. Va trebui să dezvăluie circumstanțele concrete ale obținerii informațiilor 24. sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat . alte semne distinctive. în mod obiectiv. Publicitatea subliminală este orice tip de publicitate care. în orice fel. induce sau poate induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta și îi poate afecta comportamentul economic. în nicio circumstanță. sau alte tipuri de proiecție a materialelor vizuale destinate publicului c. una sau mai multe caracteristici esențiale.Publicitatea comparativa este considerata legala daca indeplineste una din urmatoarele conditii: a. Să nu încurajeze achiziționarea sau închirierea produselor ori a servicilor sponsorului sau ale unui terț. indiferent de modul de amplasare al acestora 22. dar poate influența comportamentul b. sa existe o fapta ilicita b. denumirile comerciale. Denumirea sau marca sponsorului trebuie sa fie distinct evidentiata ca atare pe parcursul programelor respective c. verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii. relevante. astfel încât să nu fie afectate independența editorială și responsabilitatea radiodifuzorului în raport cu programele respective b. nu e este înșelătoare b. in comertul cu produse de tutun si in publicatiile care nu au fost editate ori tiprite in romania sau intr-un stat membru al UE si nu sunt destinate pietei romanesti sau comunitare. compară. care pot include și prețul d. să fie influențate de sponsor. în particular prin referiri promoționale speciale la aceste produse sau servicii 25. Este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informațiilor obținute în legătură directă cu activitatea sa profesională b.Pentru a se angaja raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie sunt necesare a fi indeplinite urmatoarele conditii: a. Pe panouri de publicitare. servicii. nu discreditează sau denigrează marcile.Programele sponsorizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. Conținutul și programarea acestora. bunuri. Publicitatea comparativa este orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta c. sa existe un prejudiciu d. sau care poate leza interesele unui concurent 21.

Să elaboreze instrucțiuni și să emită recomandări penru desfășurarea activităților în domeniul comunicării audio-vizuale 29. decizie de autoritate audio-vizuala. Test 27 1. licenta de emisie sau autorizare tehnica de functionare h. nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica g. prin cult. 30. utilizarea de tehnici subliminare in cadrul publicitatii sau teleshopingului c. ca urmare a plnagerii depuse de o persoana fizica sau juridica afectata in mod direct prin incalcarea prevederilor prezentei legi 27. integritatea teritoriala c. criteriile și procedura pentru acordarea licențelor audiovizuale b. a zonei ori a parametrilor tehnici prevazuti in licenta de emisie e. emiterea pe alta frecventa sau nerespectarea datelor tehnice.26. dupa caz. licenta audio-vizuala. Să elibereze licențe audio-vizuale și autorizații de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune și televiziune și să emită decizii de autorizare audiovizuală d. difuzarea unei opere cinematografice in afara perioadelor revazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor b. din oficiu b. invatamant. protectia ordinii. difuzarea unui serviciu de programe fara a detine. care constituie masuri necesare intr-o societate democratica: a. a moralei publice.Exercitatarea activitatii de control a consiliului al audio-vizualului se realizeaza astfel: a. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau colectiv. practici si indeplinirea ritualurilor. a sanatatii.Ministerul Comunicatiilor si societatii formale este autorizat: a. difuzarea unui serviciu de programe in afara zonei specificate in licenta audiovizuala f. intr-o societate democratica constituie masuri necesare pentru siguranta publica.Completati cuvintele care lipsesc: Orice persoana are dreptul la libertate de gandire si de constiinta. protectia reputatiei sau drepurilor altora . protectia sanatatii f. sau in particular. securitatea nationala b.Constituie contraventii urmatoarele fapte: a. Să stabilească condițiile. siguranta publica d. de relgie. exploatarea licentelor audio-vizuale de catre alte persoane decat titularii de drept ai acestora 28.Completati cuvintele care lipsesc: Liberatea de a-si manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrangeri decat cele prevazute de lege care. in public. a drepturilor si libertatilor altora. la cererea unei autoritati publice c. Exercitarea dreptului la libera exprimare poate fi supusa unor restrangeri. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerile. prevenirea infractiunilor e. utilizarea publictatii mescate si teleshopingului mascat d. Să stabilească procedura de acordare a autorizației de retransmisie c.

in mod deosebit a libertatii de constiinta. care. activitatea de comunicare socială este reglementata de norme sociale c. o atingere adusa demnitatii unei persoane b. informatiile privind activitatile comerciale sau financiare. prin orice mijloace a unei fapte determinate privitoare la o persoana. respectarea ierarhiei actelor juridice e. a libertatii de exprimare.g. restrangeri sau sanctiuni 8. consacate in constitutie. orice lege poate fi criticată. Libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seamă de frontiere c. de opinie. Exercitiul libertatii de exprimare nu poate fi supus unor formalitati. dar nu încălcată d. și numai de organelle și persoanele abilitate de lege b. potrivit legii . nerespectarea prezumtiei de nevinovatie 7. daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii c. ori dispretului public. libertatea de exprimare cuprinde: a. informatiile privind deliberarile autoritatilor. pt a impiedica divulgarea de inormatii publice h. a dreptatii. Persoana acuzată de săvârșirea unei fapte penale nu este obligată să-și probeze nevinovăția c. daca ar fi adevarata. Libertatea de exprimare in cadrul privat este limitata b. conventii internationale rarificate. informatiile cu privire la datele persoane. administrativa sau disciplinara. legi ordinare si actele normative emise in baza acestora b. Potrivit articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). legea se aplica numai pentru viitor cu exceptia legii penale si contraventioanale mai favorabile 5. Prezumția de nevinovăție presupune: a. prevazut la art. pe bază de probe și indicii de vinovăție. conditii. Principiul respectarii libertatii de exprimare presupune a. sigurantei si ordinii publice. precum si cele care privesc interesele politice si economice ale romaniei. Libertatea de opinie b. Libertatea de exprimare in public este inviolabila fiind limitata numai si prin baza legii c. 1. a drepului la informatii. legi organice. Se excepteaza de accesul liber al cetatenilor. pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti 2. ar expune acea persoana la o sectiune penala. reprezinta: a. daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate potrivit legii b. Afirmarea ori impunerea in public. informatii din domeniul apararii nationale. recunoasterea ca valori supreme a drepurilor si libertatilor cetatenesti. Principiul legalității presupune: a. urmatoarele informatii: a. Nicio publicatie nu poate fi surprimata decat in baza si in conditiile legii e. data publicitatea acestora aduce atingerea principiului concurentei loiale potrivit legii d. Libertatea de a divulga informații confidențiale ce țin de siguranța public 4. Persoana este prezumată ca nevinovată până în momentul rămânerii definitive a hotararii decondamnare 6. Cenzura de orice fel este interzisa d. incalcarea libertatii unei persoane c. O persoană poate fi acuzată numai în limitele legii.

Beneficiaza la dreptul la rectificare: a.9. orice informație clasificată 10. informatia solicitata astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes pulic c. prin care ultima renunta la exercitarea dreptului la replica 13. complexitatea. Orice persoana fizica sau juridical. Orice persoana fizica sau juridical. d.Dreptul la replica poate fi solicitat: a. ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevarate b. Prin informatie de interes public se intelege: a. ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor informatii inexac . indiferent de nationalitate. in 10 zile sau dupa caz cel mult in 30 de zile de la inregistrarea solicitarii. complexitatea. Pentru opinii si judecati de valoare b. Nu poate difuza dreptul la replica in orice situatie b. prenumele sii semnatura solicitatntului. 48 de ore pentru cererile formulate pentru jurnalisti c. volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii b. in cazul unui acord scris incheiat de radiodifuzor cu persoana lezata. Poate refuza dreptul la replica in conditiile determinate de lege 14.Radiodifuzorul a. precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea b.Autoritatile si institutiile publice sau obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de: a. cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.Solicitatea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a. dupa caz. orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice b. in institutii in care se solicita replica la replica d. volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării 12. in cazul in care radiodifuzorul raspunde acuzatiilor unei persoane. Justificarea interesului 11. indiferent de nationalitate. in institutia in care radiodifuzorii au respectat principiul (audiaza si partea cealalta) c. în funcție de dificultatea. orice informație privind o persoană fizică identificată sau indentificabilă c. in functie de dificultatea. cu conditia sa nu afecteze dreputile si interesele legitime ale unui tert e. numele. 15 zile. Nu poate refuza dreptul la replica c.

Dreptul la rectificare se exercita prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate. textul replicii 16. Sugereaza ca bauturile alcoolice sau din tutun sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca au efect stimulativ. in limitele aceleiasi durate si cu precizarea emisiunii in care s-a produs lezarea. Se adreseaza minorilor b. ori ca pot rezolva probleme personale d.Este permisa publicitatea care a. Dreptul la replica va fi difuzat gratuit in termen de 3 zile de la data aprobarii cererii. Prejudiciaza securitatea persoanelor d. Incurajeaza un comportament care prejudiciaza mediul inconjurator e. al aceleiasi emisiuni. c.15. Da o imagine negativa despre abstinenta e. nu este obligat sa comunice refuzul cererii 17. credulitatea sau frica persoanelor c. motivarea cererii e. pentru produsele de tutun . in limba romana. fapte inexacte pentru care se solicita recitificarea d. Dreptul la replica se executa fie prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate. serviciul de programe in cadrul caruia s-a difuzat emisiunea in care s-a produs lezarea. in termen de 2 zile de la primirea cererii b. sedative. in scopul stimularii consumului. Contine inscriptii-avertisment. Favorizeaza comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale f. Infatiseaza minori consumand aceste produse c. Exploateaza superstitile.Publicitatea pentru bauturile alcoolice si pentru produsele din tutun nu este permisa in conditiile in care: a. fie prin difuzarea unei inregistrari realizate de radiodifuzor sau de solicitant. la sediul postului care a difuzat programul incriminat. in aceleasi conditii in care drepturile sau intersele legitime ale persoanei au fost lezate: in cadrul aceluiasi interval orar. sau face legatura intre alcool si conducerea unui vehicul f. va comunica in scris solicitautului decizia luata si motivarea acesteia. Evidentiaza continutul in alcool al bauturilor alcoolice. telefonul sau sau orice alt mijoc care sa faca posibila contactarea acestuia b. definirea emisiunii c. data si ora difuzarii. Este comparativa 19. numele persoanei care se considera vatamata. fie prin difuzarea unei inregistrari realizate de radiodifuzor sau de solicitant. Aduce prejudicii imaginii. demnitatii si vietii particulare a persoanelor b. adresa acesteia. onoarei.Mentionati afirmatiile adevarate: a. o cerere care va contine: a. indiferent de standardele tehnice utilizate 18.Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte si care doresc sa beneficize de recitificare vor trasmite in scris.In cazul in care radiodifuzorul refuza sa acorde dreptul la replica: a. inregistrarea realizata de solicitant trebuie sa corespunda standardelor tehnice utilizate de radiodifuzor b.

a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente c. alte semne distinctive.20. prin folosirea marcilor produselor in tutun sau a unor mesaje care promoveaza fumatul.Care din afirmatii este adevarata? a. Publicitatea inselatoare este orice publicitate care. intre cel care isi face publicitate si un concurent sau intre marci. induce sau poate induce in eroare orice persoana careia ii este adresata sau care ia contact cu aceasta si ii poate afecta comportamentul economic. atunci cand: nu exista sau au fost epuizate masuri alternative la divulgare cu efect similar si interesul legitim al divulgarii depaseste interesul legitim al nedivulgarii. induce sau poate induce in eroare orice persoana careia ii este adresata sau care ia contact cu aceasta si ii poate afecta comportamentul economic. prin serviciile societatii informationale. Nu profita in mod neloial de reputatia unei marci. de instantele judecatoresti numai daca aceasta este necesara pt apararea sigurantei nationale sau a ordinii publice b. denumiri comerciale. comercializarea sau oferirea gratuita de jocuri. in masura in care aceasta dezvaluire este necesara pt solutionarea cauzei aflate in fata instantei judecatoresti.Se interzice publicitatea produsele din tutun a. precum si pe partea interioara si exterioara a mijloacelor de transport in comun 22.Dezvalurirea unei surse de informare poate fi dispusa: a. 21. se refera. prin cresterea. in fiecare caz. sau care poate leza interesele unui concurent. lezandu-i interesul de consumator. la produse cu aceasi denumire b. Nu prezinta bunuri sau servicii ca imitatii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtand o marca sau o denumire comericala protejata d. inclusive prin modul de prezentare. lezandu-i interesul de consumator. fara nicio exceptie b.Publicitatea comparativa este considerata legala daca indeplineste una din urmatoarele conditii: a. in orice fel. In cazul produselor cu denumire de origine. Publicitatea subliminala este orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de acesta. b. bunuri ori servicii ale celui care isi face publicitate si cele ale unui concurent 23. ori aplasate pe partea exterioara a urcarui mijloc de trasnport. inscriptionate. Nu creeaza confuzie intre comercianti. inclusive prin modul de prezentare. inclus a celor destinate utilizarii pe calculator ori jucarii care promoveaza fumatul sau in care este utilizata o marca de produs din tutun c. . sau care poate leza interesele unui concurent. in orice fel. Publicitatea comparative este publicitatea care. c.

difuzarea unui serviciu de programe fara a detine.Programele sponsorizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. ca urmare a plnagerii depuse de o persoana fizica sau juridica afectata in mod direct prin incalcarea prevederilor prezentei legi 27. inclus publicitatea electora si teleshopping j. sponsorizare k. difuzarea unui serviciu de programe in afara zonei specificate in licenta audiovizuala f. decizie de autoritate audio-vizuala. Continutul si programarea acestora pot fi influentate de sponsor intr-o mica masura b. responsabilitati cultural ale radiodifuzorilor . sa existe un prejudiciu d. religie convingeri politice si orientari sexual h. la cererea unei autoritati publice c. asigurarea echidistantei si a pluralismului d. nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica g. sex. programrea si difuzarea emisiunilor ori programelor privind campaniile electorale l. publicitate. protectia minorilor f. Denumirea sau marca sponsorului trebuie sa fie distinct evidentiata ca atare pe parcursul programelor respective c. licenta de emisie sau autorizare tehnica de functionare h. emiterea pe alta frecventa sau nerespectarea datelor tehnice.Exercitatarea activitatii de control a consiliului al audio-vizualului se realizeaza astfel: a. Sa nu incurajeze achizitioneze achizitionarea sau inchirierea produselor ori serviciilor unui sponsor sau ale unui tert. difuzarea unei opere cinematografice in afara perioadelor revazute in contractele incheiate cu detinatorii dpreturilor de autor b. utilizarea publictatii mescate si teleshopingului mascat d.Pentru a se angaja raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie sunt necesare a fi indeplinite urmatoarele conditii: a. numai din oficiu b.Consiliul national al audio-vizualului are numai competenta sa emita. politicii nediscriminatorii cu privire la rasa. exploatarea licentelor audio-vizuale de catre alte persoane decat titularii de drept ai acestora 28.Constituie contraventii urmatoarele fapte: a. utilizarea de tehnici subliminare in cadrul publicitatii sau teleshopingului c. transmiterea informatiilor si a comunicatelor oficiale ale autoritatilor publice cu privire la calamitati naturale. apararea demnitatii umane g. fapta sa fie savarsita cu vinovatie c. sa existe o fapta ilicita b. nationalitate. cu exceptia referirilor promotionale speciale la aceste produse ori servicii 25.24. licenta audio-vizuala. dupa caz.. asigurarea informarii corecte a opiniei publice b. exercitarea dreptului la replica i. urmarirea exprimarii corecte in limba romana si limbile minoritatilor nationale c. starea de asediu ori de conflic armat e. sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat 26. starea de necesitate sau de urgenta. a zonei ori a parametrilor tehnici prevazuti in licenta de emisie e. decizii cu caracter de norme de reglementare cu privire la: a.

Dreptul la recitificare se executa prin difuzarea gratuita de post. Este subliminala f. atenteaza la convingerile religioase sau poitice 19. adresa acesteia. Prejudiciaza respectul pentru demnitatea umana si morala publica g. prin care acesta corecteaza. in termen de 7 zile de la data aprobarii cererii. fie prin difuzarea unei inregistrari realizate de radiodifuzor sau de solicitant. sau care poate leza interesele unui concurent . Publicitatea comparativa este orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta c. difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune si televiziune b. telefonul sau sau orice alt mijoc care sa faca posibila contactarea acestuia b. numele persoanei care se considera vatamata. induce sau poate induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta și îi poate afecta comportamentul economic.Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte si care doresc sa beneficize de recitificare vor trasmite in scris. dar poate influența comportamentul b. sex. in incinta unitatilor de invatamant 20.Care dintre afirmatii este adevarata: a. informatiile inexacte care au produs lezarea. lezându-i interesul de consumator. definirea emisiunii c. prin care acesta corecteaza.Mentionati afirmatiile adevarate: a.Testul 29 1. inclusiv prin modul de prezentare. in acelasi interval orar. în presa scrisă. indiferent de standardele tehnice utilizate 18. fapte inexacte pentru care se solicita recitificarea d. în orice fel. in termen de 3 zile de la data aprobarii cererii. pe biletele de calatorile pt trasportul public d. in spiritul adevarului. a unui material realizat de radiodifuzor. la sediul postului care a difuzat programul incriminat. o cerere care va contine: a. origine. motivarea cererii e. in spiritul adevarului. Publicitatea subliminală este orice tip de publicitate care. in acelasi interval orar. identitate etnica sau nationalitate h. b. Publicitatea înșelătoare este orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi perceputi în mod conștient. temeiul legal al cererii f. origine sociala.Se interzice publicitatea care: a. Este comparativa b. Dreptul la recitificare se exprima prin difuzarea gratuita pe post. în materialele tipărite c. semnatura 2. c. limba. include discriminari bazate pe rasa.Se interzice publictatea explicita pt produsele din tutun: a. informatiile inexacte care au produs lezarea. data si ora difuzarii. serviciul de programe in cadrul caruia s-a difuzat emisiunea in care s-a produs lezarea. a unui material realizat de radiodifuzor. Dreptul la rectificare se exercita prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate.

sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat 26. in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor. În presa scrisa. astfel încât să nu fie afectate independența editorială și responsabilitatea radiodifuzorului în raport cu programele respective b. servicii. b. sa existe o fapta ilicita b. compară bunuri sau servicii destinate unor scopuri diferite c. cinematografe. sa existe un prejudiciu d. Să nu încurajeze achiziționarea sau închirierea produselor ori a servicilor sponsorului sau ale unui terț. una sau mai multe caracteristici esențiale. nu e este înșelătoare b. la cererea unei autoritati publice c. Va trebui să dezvăluie circumstanțele concrete ale obținerii informațiilor 24. Denumirea sau marca sponsorului trebuie sa fie distinct evidentiata ca atare pe parcursul programelor respective c. ca urmare a plnagerii depuse de o persoana fizica sau juridica afectata in mod direct prin incalcarea prevederilor prezentei legi .Pentru a se angaja raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie sunt necesare a fi indeplinite urmatoarele conditii: a. nu discreditează sau denigrează marcile. alte semne distinctive. verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii. relevante. în nicio circumstanță. să fie influențate de sponsor. din oficiu b. în particular prin referiri promoționale speciale la aceste produse sau servicii 25. compară.Orice jurnalist sau realizator de programe: a.Publicitatea comparativa este considerata legala daca indeplineste una din urmatoarele conditii: a.21. bunuri.Exercitatarea activitatii de control a consiliului al audio-vizualului se realizeaza astfel: a. fapta sa fie savarsita cu vinovatie c. Pe panouri de publicitare.Programele sponsorizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. în mod obiectiv. În sălile de spectacol. activități ori situația unui concurent 23. in comertul cu produse de tutun si in publicatiile care nu au fost editate ori tiprite in romania sau intr-un stat membru al UE si nu sunt destinate pietei romanesti sau comunitare. indiferent de modul de amplasare al acestora 22. Este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informațiilor obținuteîn legătură directă cu activitatea sa profesională b.Este permisă publicitatea produselor din tutun: a. care pot include și prețul d. denumirile comerciale. sau alte tipuri de proiecție a materialelor vizuale destinate publicului c. Conținutul și programarea acestora. nu trebuie.

difuzarea unui serviciu de programe fara a detine. criteriile și procedura pentru acordarea licențelor audiovizuale b. Să stabilească condițiile. licenta audio-vizuala. dupa caz. licenta de emisie sau autorizare tehnica de functionare h.Ministerul Comunicatiilor si societatii formale este autorizat: a. nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica g. a zonei ori a parametrilor tehnici prevazuti in licenta de emisie e. Să elibereze licențe audio-vizuale și autorizații de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune și televiziune și să emită decizii de autorizare audiovizuală d. emiterea pe alta frecventa sau nerespectarea datelor tehnice. Să elaboreze instrucțiuni și să emită recomandări penru desfășurarea activităților în domeniul comunicării audio-vizuale . Să stabilească procedura de acordare a autorizației de retransmisie c. difuzarea unei opere cinematografice in afara perioadelor revazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor b.27. decizie de autoritate audio-vizuala. utilizarea publictatii mescate si teleshopingului mascat d. exploatarea licentelor audio-vizuale de catre alte persoane decat titularii de drept ai acestora 28. utilizarea de tehnici subliminare in cadrul publicitatii sau teleshopingului c. difuzarea unui serviciu de programe in afara zonei specificate in licenta audiovizuala f.Constituie contraventii urmatoarele fapte: a.

Related Interests