Fertilizarea porumbului

Îngrăşămintele pe bază de azot - se aplică în funcţie de indicile de azot al solului şi nivelul
producţiei planificate. De asemenea, stabilirea dozei de azot se face ţinând cont de consumul
specific, pentru a se obţine o tonă de porumb boabe el consumă 20-22 kg. N.

Doza de azot se reduce atunci când porumbul urmează după leguminoase sau atunci când s-a
aplicat gunoi de grajd. Îngrăşămintele pe baza de azot se aplică odată cu semănatul şi se asigură
o cantitate de 50-60 kg. N\ha, restul dozei se administrează în două faze în timpul vegetaţiei o
dată cu praşilele mecanice sau a erbicidelor.

Îngrăşămintele pe bază de fosfor se aplică în funcţie de conţinutul solului în fosfor mobil şi
producţia planificată ţinandu-se cont ca pentru fiecare tonă de porumb boabe consumul de fosfor
este de 8-9 kg. Îngrăşămintele cu fosfor se administrează uniform pe toată suprafaţa şi se
încorporează sub arătura de bază sau o dată cu lucrările de pregătire a patului germinativ.

O altă metodă de aplicare a îngrăşămintelor cu fosfor este primăvara împreună cu îngrăşămintele
cu azot o data cu semanatul.

Îngrăşămintele cu potasiu se aplică pe solurile usoare, pe cele acide şi pe solurile care au un
conţinut mic de potasiu sub 150 ppmK. Dozele de potasiu se vor reduce cu câte 3 kg. pentru
fiecare tonă de gunoi de grajd aplicat pentru cultura respectivă.

Gunoiul de grajd se va aplica o data la 2-3 ani pe solurile grele şi o dată la 3-4 ani pe celelalte
soluri, se vor administra 20-60 t\ha. Gunoiul de grajd se aplică uniform pe toată suprafaţa şi se va
încorpora imediat sub aratura de bază pentru a se evita pierderile de azot prin volatizare. Pe
solurile acide cu un pH mai mic de 5,8 în apă şi gradul de saturaţie sub 75% se vor aplica în
prelabil amendamente pe bază de calcar prin împrăştierea uniformă la suprafaţa solului şi
încorporarea sub arătura în doza de 4-5 t\ha. odată la 5 ani.

Se mai pot folosi îngrăşămintele foliare de tip folifag în concentraţie de până la 1,5% substanţa
activă.

Related Interests