.

, I

Prima ascensiune fn balon a
avut loc fn 1783, iar dirijabilele
au fost concepute dupii un
secoL Acum cerul este dominat
de avioane, dar baloanele ~i
dirijabilele f~i mai piistreazii
fncii un loc fn aviatie.

p rimele idei de a folosi baloanele pentru
zbor dateaza din anii 1200, cand Roger

Bacon a propus folosirea unei sfere subtiri
din cupru, umplute cu foc sau aer. jnsa un ase-
menea dispozitiv nu ar fi putut fi niciodata pur-
tat de aer. Pentru a face un balon sa se 1nalte, el
trebuie sa fie foarte u~r ~i umplut cu o substan-
ta cu densitate mai rnica decat aerul1nconjurator.
O solutie posibila a venit In 1766, cand
chimistul englez Henry Cavendish a descoperit
hidrogenul gazos. Baloanele de sapun umplute
cu hidrogen se lnaltau rapid, deoarece densi-
tatea hidrogenului este mult mai mica decat
cea a aerului. Un balon cu hidrogen necesita
un material rezistent, dar subtire ~i u~or. Nici
un material disponibil1n acea vreme nu putea,
Insa, retine gazul un timp Indelungat; iar hidro-
genul proaspat nu se putea crea destul de
repede pentru a-l 1nlocui pe cel scurs. Era
necesar un gaz care putea fi produs rapid pen-
tru a mentine balonul umflat.

Baloane cu aer cald
jn 1783, doi frati, pe nume Joseph ~i Etienne
Montgolfier, au gasit un gaz alternativ pentru
baloane -aerul cald. jn septembrie 1783, ei
ai.l ars mangal sub baza deschisa a unui
balon, care astfel s-a umplut cu aer cald. Apoi
au pus o oaie, o rata ~i un coco~ Intr-un co~ -
anexat la balon, ~i l-au lansat.
Zborul, care a avut loc In prezenta regelui O Un balon folosit
Ludovic al XVI-lea al Frantei, a durat opt pentru spionarea
minute. Animalele au ramas nevatamate, ast- trupelor aliate in
fellncat unrultorul plan a fost de a trimite In Razboiul de
Inaltimi un om. secesiune.

care fac sau dirijabil. acestor prime zboruri a dus in cucind la o al carui prim dirijabil cu osatura de aluminiu a Unele transport:l pasageri. bilele sunt folosite in sport ~i publicitate. atel mentineau forma aerodinamica a aerona. prezentata a cabina l1: dial ~i in timpul celui de canducere. iar familia Robert unde. sau le inregistreaza pentru ana- ga:sise o modalitate de a inveli matasea cu o mul dirijabil cu a structura rigida. O Baloane remorcabile cu aer cald. gini de sus pentru transmisiunile sportive. Succesul tinuata in Germania de contele van Zeppelin. aer cald. PLANOARE ~ . intifice ~i in meteorologie. d'Arlandes.N. folosite pentru transportul pasagerilor. Dorinta de hidragen gazos extrem de exploziv. Majoritatea dirijabilelor contineau mergeau oriunde le purta vintul. indreptandu- se spre New York ~i a revenit in Marea Britanie in 13 iulie. BALOANE $1 DIRIJABILE O Baloanele pripo.2 peste 183 de ore. La 2 iulie 1919. zboara Giffard. pentru a retine hidrogenul. cel mai ma- re dirijabil construit vreodat3. sunt folosite in cercetari ~ti- hidrogen a fost fa:cuta: de Jaques Charles ~i aburi. dirijabilele au incetat s~ rnai fie nute. fost ridicat la o lna:ltime de aproximativ 25 de heliul era mult mai scump decat hidrogenul ~i metri de un balon cu aer cald. a luat foc dup3 ce a ajuns la E lakehurst. O Hindenburgul german. de~i au in limp ce fratii Montgolfier se concentrau ~ continuat s~ fie utilizate in scopuri militare. era disponibil numai in America de Nard. De asemenea. o Cele doua traversari 'I:O ~ ~ au durat in total pu. au ~ I. supravie~uit 61. SUA. ~i din cauza con- transportat pe de Rozier ~i pe marchizul curentei crescande din partea aeronavelor d'Arlandes 8 kIn deasupra Parisului in 25 de mi. in 1895. in data de 15 octombrie. ~ ~ c o . el a parasit East Fortune. actianata de un prapulsar cu de obicei hidrogen.in 1. ~ bri ai echipajului. priponit la sol. Cu l Curente moderne doar zece zile dupa: zborul lui de Rozier ~i Astazi. transportau pasageri peste Baloanele aveau un mare dezavantaj -ele aceane. prima ascensiune cu un balon cu 2000 metri cubi. Primul balon mecanizat ce putea fi condus. ~i dirija- in mai putin de doua: ore. Primul zbor liber Cnepriponit) a avut lac pe Dup~ a serie de dezastre in care au fast impli- 21 noiembrie 1783. Unele portat pe Charles ~i pe Robert de la Paris pina: Perfectionareadirijabilului rigid a fast con. altii continuau ~ sa:experimenteze cu baloane cu hidrogen. Robert. u ~tiint~ ~i tehnologie 1 -ZBORUL MECANlZAT ~tiinta ~i tehnologie 2. deoarece a avea un aparat de zbor care sa: poata: fi acesta confera a rnai buna portanta dec3-t cirmuit a condus la inventarea dirijabilului. David Schwartza construit pri. asupra baloanelor cu aer cald. mente in stratul de sus al atmosferei ~i transmit de proprieta:tile gazelor. Din cei 36 de ~ ~ pasageri ~i 61 mem. baloanele f~ra oanieni umplute cu gaz. O Dirijabilul britanic R34 face prima tra- versare dubla in aer a Oceanului Atlantic. ajutand-o sa se mi$te mai eficient prin aer. zburat in 2 iulie 1900. in mai :3 j I 1937. Ele transport:l instru- M. poart:l camere de televiziune. 00 Dirijabilul este nite la sol au foSt ac1ianat de un pra- pentru prima data pulsar ~i carmuit cu f010site pentru ampenaje ~i prafun- observari militare in daare ("lame").ia. a fost construit in Franta de Henri publicitate pentru diverse produse. :inaltatede peste 150000de Dirijabilele metri cubi de gaz. La 24 septembrie 1852.dirija. bile rigide uria~e. In 1794. New 16' Jersey. un ora~ la 43 kIn distanta:. conventionale. N de-al doilea se f010- seau baloane de ba- raj pentru a preveni avioanele inamice sa Zboare la inal1imi mici deasupra 1intei. Sco. La sfar~itul imaginea de jas este primului raZboi mon. inc~lzite cu arz~toare de gaze. balonul i-a trans. ~ I I Prima persoana: care s-a lna:ltat cu un I balon a fost istoricul regelui. Baloanele cu solutie de cauciuc. a zburat 27 km cu a viteza de 9 km/h. de Rozier a altemativa inofensiv~ -heliul. Deja in anii 1930. Un balon Montgolfier i-a cate dirijabile cu hidrogen. vei. aeronava sa de uneori incet deasupra ora~elor . Jean Pilitre de Rozier. pentru a lua irna- la Nesles. ~i exista propuneri adeva:rata:pasiune pentru zborul cu balonul. inforrnatii la sol. Charles era un fizician interesat Canstructiasa a fast 1mbunatatitain Germania. atingand lrulltimea de aproximativ 300 m. pentru transportul de marf~ cu dirijabile uria~e. S3-rmede liz~ dup~ recuperarea baloanelor.

Related Interests