ĐURĐEVAČKI PIJESCI

-Hrvatska Sahara ili Krvavi peski

1

 Najveća veličina prostiranja u Đurđevcu
 Nastali u razdoblju kvartara
 1963. proglašeni geograsko-botaničkim
rezervatom

2

 Na ekološke prilike utjecao čovjek
 Velik dio je pošumljen
 Vegetacija pijesaka nestaje
 Obitavaju biljne vrste koje u biljno-
geografskom pogledu pripadaju različitim
područjima

3

BILJNI SVIJET

4

PSAMOFITI:  Biljke isključivo vezane za pjeskovita staništa  Sivkasta gladica i vlasulja bradica 5 .

Alyssum gmelinii  Siva grmotulja ili siva turica  Naseljava otvorene ili slabije obraštene površine pijesaka na plohi rezervata  Otporna na zatrpavanje  Brzo prekriva površinu 6 .

7 .

Bassia laniflora  Metlica pješčarska ili žičasta metlica  Iz porodice lobodnjača  Samo nekoliko primjeraka na površini rezervata  Pripada kritično ugroženim vrstama u Hrvatskoj 8 .

9 .

Corynephorus canescens  Sivkasta gladica  Porodica trava  Pijesci su joj jedino poznata nalazišta u Hrvatskoj  Ima snažno busenasto korijenje 10 .

11 .

Festuca vaginata  Vlasulja bradica  Iz porodice trava  Obilno nazočna  Obilno osjemenjuje i brzo zaposjeda  Panonski endem i kritično ugrožena vrsta 12 .

13 .

PRATILICE:  Biljke koje pretežno obitavaju na pjeskovitim i sušnijim staništima  Prate karakterističnu psamofilnu floru 14 .

Anthemis ruthenica  Rutenski jarmen  Iz porodice glavočika  Nazična u maloj populaciji  U velikoj regresiji 15 .

16 .

Cynodon dactylon  Prstasti troskot. zubača ili srakonoga  Iz porodice trava  Veže goli pijesak  U neznatnim primjercima na ostacima pješčara 17 .

18 .

žute boje 19 . žućica  Iz porodice mahunarki  Jedna od najznačajnijih koja potiskuje izvornu pješčarsku floru  Cvate u kasno proljeće. zajik. Cytisus scoparius  Zečjak.

20 .

ŽIVOTINJSKI SVIJET 21 .

PAUČNJACI  Eresus niger. crni cjevasti pauk  Iz porodice Eresidae  Nastambu gradi u pijesku (duboke hodnike)  Vrlo mala vjerojatnost je da i danas postoji na pijescima 22 .

23 .

 U značajnoj mjeri  Otkrivaju ga veliki kruškoliki zapreci 24 .. žuti osasti pauk argiope. Argiope sp.

25 .

 Atipus sp. pauk atipus  Populacija mu je brojna  Nastambe gradi 40-50 cm duboko u pijesku 26 ..

LEPTIRI:  Chamaesphecia empiformis. mlječikin staklokrili leptir  Jednogodišnji ciklus razvitka  Nekoliko primjeraka na području nekadašnje pjeskare istočno od Đurđevca 27 .

28 .

 Philotes vicrama  Iz porodice plavaca  U maloj populaciji  Rijedak u Hrvatskoj  Hrani se lišćem majčine dušice 29 .

30 .

 Amicta esksteini. leptirić vrećonosac  u maloj populaciji  Živi na deblima starih borovih stabala 31 .

32 .

 Camaesphecia leucopsiformis. mlječikin bljedoliki leptir  Najrijeđi predstavnik  Samo 2 primjerka otkrivena  Jedini nalazi ove vrste u Hrvatskoj 33 .

KUKCI:  Acrida ungarica. nosata šaška  Iz porodice nosatih šaški  Jedino poznato nalazište kod Kloštra Podravskog  Povećava se vjerojatnost nestanka ove vrste kukaca 34 . nosato strašilo.

35 .

obični mravolovac mravlji lav  Porodica mrežokrilaca  Ličinka ima snažne čeljusti  Brojan 36 . Myrmeleon formicarius.

37 .

 Fortificula sp.. štriga  živi u nastambi u pijesku  Izbacuje pijesak u obliu malih humaka  Danas rijetka na plohi rezervata 38 . uholaža.

39 .

velika pčela pjeskorovka. kopačica  Leglo sprema u posebnim rupama u pijesku  Ličinke hrani paraliziranim gusjenicama  Danas rijetka 40 . Bembex rostrata.

41 .

Naša terenska nastava 42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

LITERATURA:  Maturalni rad  Internetske stranice (slike) Andrea Horvat. 4b 48 .

Related Interests