Morfologia limbii latine

Bibliografie selectivă

Baldi, Philip/Cuzzolin, Pierluigi (eds.), New Perspectives on Historical Latin Syntax, vol. I,
Syntax of the Sentence, Berlin-New York, 2009.
Barbu, N. I., Sincretismul cazurilor în limbile latină şi greacă, în Studii Clasice, I, Bucureşti,
1959, p. 181-191.
Barbu, N. I./Vasilescu, T., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1961.
Brugmann, Abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes, traduit par J. Bloch,
Paris, 1905.
Bujor, I. I./ Chiriac, Fr., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1971.
Dobroiu, E., Curs de istoria limbii latine, Bucureşti, 1994.
Ernout, A., Morphologie historique du latin, Paris, 1935.
Ernout, A./Meillet, A., Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots, 4-ème
éd., Paris, 1960.
Ernout, A./Thomas, F., Syntaxe latine, Paris, 19592.
Fassel, L., Modificările de gen la substantivele din latina perioadei imperiale şi medievale,
extras din „Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară”, tom. XX, Iaşi, 1969, p. 19-34.
Fischer, I., Latina dunăreană, Bucureşti, 1985.
Fischer, I., Morfologia istorică a limbii latine, Bucureşti, 1985.
Herman, J. (ed.), Linguistics Studies on Latin, Amsterdam-Philadephia, 1994.
Löfsted, E., Late Latin, Oslo, 1959.
Meillet, A., Esquisse d’une histoire de la langue latine, Paris, 19312.
Panhuis, Dirk G. J.,The Communicative Perspective in the Sentence. A study of Latin word order,
1982.
Palmer, L. R., The Latin Language, London, 1954.
Pârlog, Maria, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1996.
Sihler, A., New Comparative Grammar of Greek and Latin, NewYork &Oxford, 1995.
Sluşanschi, Dan, Sintaxa limbii latine, vol. I-II, Bucureşti, 1994.
Stati, Sorin, Evoluţia diatezelor în limba latină, în SCL, 5 –XXXVI, Bucureşti, 1985, p. 436-
444.

Clackson (ed. . 105-117. J. (2011). The Forms of Latin: Inflectional Morphology.). West Sussex.Clackson. p. în J. A Companion to the Latin Language.

Related Interests