QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN MICROSTOME

(Theo Trần Tú Ngà, 1982; Trịnh Bình và ctv., 1998; Phan Thị Tuyết Nhanh, 2012 và Lê
Thị Tuyết Nương, 2012. Có hiệu chỉnh, 2015)

1. Cố định mẫu và làm lỏng paraffin
- Cố định mẫu vật bằng dung dịch Cacnoi biến đổi (3:1) hoặc dung dịch focmon 10%.
- Làm lỏng paraffin (paraffin wax : paraffin công nghiệp tỉ lệ 1:4) ở 54-60oC trong tủ sấy
3 ngày.
2. Rửa mẫu và khử nước bằng cồn
- Rửa mẫu bằng cồn 70o cho đến khi sạch mùi acetic acid.
- Chuyển mẫu qua dãy cồn 70  90  99,5  99,5 (mỗi nồng độ khử trong 1h).
- Tiếp tục khử nước với n-Butanol I  II (mỗi lọ khử trong 1h).
3. Khử cồn bằng xylen
- Lọ xylen : n-butanol (1:3) 1h.
- Lọ xylen : n-butanol (1:1) 1h.
- Lọ xylen: n-butanol (3:1) 1h.
- Xyen I  xylen II (mỗi lọ sử dụng xylen tuyệt đối trong 30 phút).
4. Khử xylen, vùi parafin
- Cho mẫu vật và giấy nhãn vào cốc sứ con (2,5 cm x 3 cm).
- Cho xylen vào cốc sao cho ngập cao hơn vật.
- Rót parafin lỏng vào cốc (xylen:parafin tỉ lệ 1:1).
- Đặt cốc vào tủ sấy ở 60oC 24h cho đến khi không còn mùi xylen.
- Tiếp tục cho parafin lỏng vào cốc và đặt cốc vào tủ sấy ở 60oC 24h.
5. Đúc khuôn
- Chuẩn bị trước hộp giấy (chọn giấy tốt, dày).

- Dùng pence xếp đặt lại mẫu vật cho ngay ngắn dưới đáy hộp theo yêu cầu của thí
nghiệm. Trước khi làm phải hơ nóng pence trên ngọn lửa đèn cồn.
- Dùng pence đặt giấy ghi nhãn hiệu lên bề mặt parafin đang nguội dần.
- Bỏ hộp giấy chứa parafin này vào chậu nước nguội.
- Lấy khối parafin ra khỏi hộp giấy và gọt lại thành khối chữ nhật hoặc khối hình thang
cân.
- Khối vật cùng khối parafin được đem hơ một mặt cho nóng chảy rồi gắn lên mặt bàn cắt
microstome.

1

Tài liệu tham khảo Lê Thị Tuyết Nương. để khô albumin trong tủ sấy ở 60oC từ 6-12h. Đỗ Kính. . tên thuốc nhuộm và thời gian thực hiện). điều chỉnh lại độ dày còn khoảng 6 – 7 micromet. Trước khi tiến hành cắt.Nhỏ nước nóng 70-80oC lên lame đã có albumin  tải mảnh cắt lên nước. . Các lát cắt nối tiếp sẽ dính vào nhau thành băng dài.Làm khô mẫu đã tải trên lame trong tủ sấy ở 60oC trong 8 phút. . 2012. Tải mảnh cắt lên lame và dán mẫu . Giáo trình thực tập di truyền cây trồng. 2 . nghiêng lame để loại bỏ phần nước thừa. Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định cơ quan sinh sản của một số loài thuộc ngành dương xỉ (Polypodiophyta). Kỹ thuật hiển vi. phải điều chỉnh độ dày của lát cắt.Lấy lame ra để ở nhiệt độ phòng 30 phút. Mô học. . Luận văn tốt nghiệp Đại học Cần Thơ.Để lame nguội ở nhiệt độ phòng từ 4-6h. Trần Công Khánh. . Phan Thị Tuyết Nhanh. Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định thủy tức Hydra Olygactic Pallas. Có thể bắt đầu bằng độ dày từ 10 – 12 micromet.5  n-butanol I  n-butanol II  xylen I  xylen II (mỗi lọ từ 3 giây đến 1 phút tùy theo mẫu vật). chọn loại thuốc nhuộm phù hợp  nhuộm mẫu. Luận văn tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. . 1982. NXB Y học.Dán nhãn (tên mẫu. . NXB Y học. Trịnh Bình. Trần Tú Ngà. NXB Nông nghiệp Hà Nội. 7.6. 2012.5  99. .Nếu cần làm tiêu bản cố định thì tiếp tục khử nước qua dãy cồn 10  20  30  40  50  70  90  99.Dàn một lớp albumin mỏng lên lame theo phương pháp dàn máu cóc.Tùy theo mục đích nhuộm. 1998. Sau khi đã cắt bằng mặt khối mẫu. 1766. 1980. .Làm tan paraffin trong xylem I (5 phút)  xylen II (5 phút). Phạm Phan Địch.Chuyển lame qua các dãy cồn 99.Dán mẫu trong Baume Canada : xylen (1:1). . Cắt mẫu bằng máy cắt microstome Muốn có những mảnh cắt đẹp phải có lưỡi dao sắc và máy tốt.5  90  70  50 (mỗi lọ 10 giây)  nước cất (2 giây).