Ονομάζεται η χορήγηση οξυγόνου για

θεραπευτικό σκοπό.  Ρινικό καθετήρα
Σκοπός της είναι η αύξηση της τάσης του
οξυγόνου στον κυψελιδικό αέρα με την οποία  Ρινική κάνουλα(γυαλιά)
γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί:
 Μάσκα απλή
Βελτίωση της υποξαιμίας.

Αύξηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης.  Μάσκα Venturi
Μείωση του έργου του μυοκαρδίου και των
 Μάσκα αεροζόλ
πνευμόνων.
Ενδείκνυται σε αναπνευστικές παθήσεις,
νευρολογικές , της καρδιάς, δηλητηριάσεις σε
μετεγχειρητικές καταστάσεις, κ.α.

 Μάσκα επαναπνοής
 Τέντα Θερμοκοιτίδα
 Αναπνευστικά μηχανήματα  Χρησιμοποιείται για συνεχή
χορήγηση οξυγόνου. Εισάγεται από
 AMBU την μύτη και πρέπει να φθάσει στο
στοματοφάρυγγα για να παίρνει ο
άρρωστος την πυκνότητα που
ρυθμίζεται. Αν ο καθετήρας
τοποθετηθεί στο ρώθωνα, το
περισσότερο οξυγόνο χάνεται.
 Η μέθοδος αυτή είναι απλή, εύκολη,
φθηνή και παρέχει την δυνατότητα
ομιλίας και λήψεως τροφής στον
άρρωστο.

 Χρησιμοποιείται για  Υπάρχουν διάφοροι τύποι μάσκας.
χορήγηση χαμηλής ή μέτριας Είναι πλαστικές, διαφανείς και
πυκνότητας οξυγόνου όταν εύκολες στη χρήση τους. Βασικά όλες
δεν είναι αναγκαία η οι μάσκες καλύπτουν τη μύτη και το
σταθερή της διατήρηση. στόμα του αρρώστου εφαρμοστά και
 Η μέθοδος αυτή είναι απλή, στερεώνονται με ελαστική ταινία στο
στερεώνεται εύκολα στους κεφάλι.
ρώθωνες, είναι καλά ανεκτή  Ο άρρωστος με μάσκα δεν έχει τη
από τον άρρωστο και δυνατότητα να μιλήσει εύκολα και να
επιτρέπει ομιλία και τη λήψη πάρει τροφή, στοιχεία που προκαλούν
τροφής άνετα. ανησυχία, φόβο και αίσθημα
ασφυξίας.

1

Πλεονεκτεί θερμοκοιτίδες είναι στο ότι έχει ανοίγματα και γίνεται εφοδιασμένες με σύστημα εύκολα η χορήγηση τροφής. 2 . θερμοκρασίας και υγρασίας. οπές που έχει στις πλευρές της. παροχής Ο2.  Χρησιμοποιείται σε ορισμένες οξείες καταστάσεις όπως οξύ πνευμονικό οίδημα. ρύθμισης της φαρμάκων στον άρρωστο.  Με αυτή τη μάσκα ο άρρωστος  Αποτελείται από τη μάσκα και το σάκο. πνευμονική εμβολή.  Χρησιμοποιείται κυρίως σε  Στα τμήματα προώρων οι παιδιατρικά τμήματα. Είναι πλαστικές και εύκολες στη χρήση πυκνότητα 35% και πάνω με τους. Η εκπνοή γίνεται από τις για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Εφαρμόζουν στη μύτη και στο μεγάλη υγρασία χορηγώντας στόμα.  Ανάλογα με τον τύπο χρειάζεται προσοχή στην καλή εφαρμογή για να μη χάνεται ποσότητα Ο2 με πυκνότητα 50-60%. όχι ή σε θεραπεία με συμπιεσμένο Η μάσκα Venturi διατηρεί συγκέντρωση οξυγόνου τόση όση αέρα υψηλής υγρασίας. παίρνει μέτρια πυκνότητα 02 από  Χρησιμοποιείται συνήθως σε επείγοντα περιστατικά σάκο.Χρησιμοποιούνται ευρέως σε μονάδες  Με αυτή χορηγείται Ο2 σε και νοσηλευτικά τμήματα. άλλες σε τραχειοσωλήνα και ομίχλη αεροζόλ που θερμαίνεται ή άλλες σε ενδοτραχειακό σωλήνα. είναι ανάγκη να απαλλάξει τον άρρωστο από την υποξία χωρίς να προκαλέσει υποαερισμό και κατακράτηση CO2.

 Αν ο άρρωστος παραμεληθεί και δεν διαγνωσθεί πιθανή διαταραχή της λειτουργίας του μηχανήματος. Επίσης πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης των αρρώστων σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος. Το Ο2 χορηγείται και υπό πίεση με τεχνητή αναπνοή και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων των αναπνευστήρων τύπου Bennett. όπως απόφραξη τραχειοσωλήνα από πυκνόρρευστες εκκρίσεις. μπορεί να επέλθει ο θάνατος του αρρώστου. 3 .