Dr.

Amir Mosavi
Dr. Amir Mosavi, adattudós, jelenleg az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán folytat
kutatásokat az alacsony szennyezőanyag kibocsátású hibrid motorok fejlesztése területén Dr. Dineva
Adrienn és Prof. Dr. Várkonyiné-Kóczy Annamária kutatókkal tudományos kollaboráció keretén belül. Dr.
Mosavi a Budapesti Gazdasági Főiskola meghívott tanára. Informatikai- illetve környezetmérnöki
szakokon szerzett diplomát, majd az Egyesült Királyságban és Kanadában folytatott további
tanulmányokat. Számos utazást tett, több, mint tizenöt kollaborációs projektben vett rész az
adattudományok és döntéselmélet területén kiemelkedő, széleskörben elismert egyetemeken. Több, mint
55 országban járt. Utazásai során a “Predict It” című könyvéhez gyűjtött ismereteket és vizsgálta a
környezetvédelemmel kapcsolatos döntési mechanizmusokat különböző kulturális és geopolitikai hatások
alatt.
Dr. Mosavi elismert vezető fenntarthatósági tudós, Dr. Johanna Wanka német oktatási és
kutatási miniszter kitüntetését vehette át a fenntartható fejlődésben elért kiemelkedő eredményeiért. A
kiemelkedő fenntartható-fejlődés kutatók között tartják számon, elnyerte a Green Talent Díjat az általa
kifejlesztett pontos környezetvédelmi előrejelző módszerért, amely sikerrel alklamazható a
környezetvédelem-menedzsmentben és katasztrófa-csökkentési rendelkezések tervezésében. Vallja, hogy
az emberiségnek szüksége van pontos előrejező-döntéstámogató eszközökre annak érdekében, hogy
képesek legyenek vizsgálni és csökkenteni a klímaváltozás hatásait.
Dr. Mosavi nagymértékebn hozzájárult az éghajlatváltozás kockázatának csökkentését célzó kutatásokhoz
az ún. prediktív döntési modell beveztésével. Az adat-vezérelt számítási platformja világszerte a
legfejlettebb tanácsadást biztosítja a döntéshozók számára, hogy a legmagasabb tájékozottsági szinten
hozzanak döntést. A lehetséges döntések következményeinek pontos előrejelzése a prediktív-döntési
modell alkalmazása révén optimális/jobb és automatizált módon történik. A klímaváltozás valóságában a
pontenciális döntéseket támogató fejlett eszközök valóban létfontosságúak, mivel a környezetbarát
döntések gyakran ellentmondanak a nemzetek gazdasági és politikai érdekeinek. Az alapötlete tehát, hogy
támogassa a szervezeteket és kormányokat olyan új üzleti modellek bevezetésével, amelyek fenntarthatók
és sok generáció számára fenntartják jövedelmezőségüket. Ez az új koncepció különösen hasznos segítséget
nyújt az UNESCO Bioszféra rezervátumainak fenntarhatósági kérdéseiben. Az adattudományok
segítségével a múltbeli eseményeket elemezzük annak érdekében, hogy a jövőbeli döntésekről és
cselekvésekről képet kapjunk. Tény, hogy a prediktív modellek segítségével a tudósok tanulmányozhatják
az emberi viselkedés lehetséges hatásait, hogy képesek legyenek fenntarthatóbb irányba fejlődni és
növekedni. Ez az újdonság forradalmasította napjaink döntéshozatali rendszereinek működését.
Számos díjat, köztük a MAB UNESCO fiatal tudósok díját, a TU-Darmstadt Jövő tehetség-díját, a Graz-i
GoStyria-díjat, a weimari Bauhaus Egyetem kutatói ösztöndíját, a Campus France Research díjat és az Észt
Dora & Estophilus díjat vehette át Dr. Mosavi a meglepően újszerű és tudományosan szigorú előrejelzési
modellekkel végzett kutatási eredményeiért, amelyek új utakat nyitnak és figyelemre méltó eredményekkel
emelkednek ki. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és a kockázatcsökkentéshez javasolt
adatközpontú döntéstámogató rendszere valóban kiterjedt lehetőség arra, hogy a legfrissebb felfedezéseket
a döntési tudomány és előrejelzés egyik fő innovációjává alakítsa. A közelmúltban a Norvég Tudomány és
Technológia Egyetem az Informatika és Matematika Európai Kutatási Konzorciuma kutatási alapján
keresztül támogatta Dr. Mosavi kutatómunkáját, ahol az innovatív koncepciót a következő szintre emelheti
gyümölcsöző együttműködéssel vezető tudósokkal, mint Pinar Ozturk és Hai Thanh Nguyen professzorok.
Dr. Mosavi is a data scientist at Obuda University where he forms a research group with the collaboration
of IEEE members, Dr. Dineva Adrienn and Prof. Annamaria Varkonyi-koczy for the advancement of the
low emission hybrid engines of the future. Dr. Mosavi is also a visiting professor of Business Informatics
at Budapest Business School. For his graduate studies in Computer Science and Environmental Science,
Dr. Mosavi, moved to UK, and then to Canada. Passionate with travelling and eager for international
collaboration, he has managed, so far, more than 15 international research stays at the world’s well-known
research institutes in the fields of Decision Sciences and Data Sciences. He has also travelled to more than
55 countries on a survey for his book “Predict It” to investigate the environmental decision-making
behavior in different countries under the influence of the cultural and geopolitical factors.
Dr. Amir Mosavi, is recognized as a leading sustainability scientist, prized by the German Federal Minister
of Education and Research (BMBF), Professor Johanna Wanka, for his novelty in research and dedication
to sustainable development. He is ranked among the top sustainability potentials who received the Green
Talents Award for his original research on the advancement of the accurate prediction tools utilized to
anticipate the environmental management and disaster reduction policies. He reasons that humanity requires
accurate prediction-decision tools to be able to analyze and reduce the climate change impacts.
Dr. Mosavi highly contributed to the research on climate change risk reduction by coining the term
“predictive-decision model”. His commercial data-driven computation platform provides the state-of-the-
art consultations to policy makers, worldwide, for making informed decisions. Through the accurate
anticipation of the consequences of the potential decisions a “predictive-decision model” suggests the
optimal/better decisions in an automated manner. Having the advanced tools for processing the potential
decisions in the climate change realm is, in fact, vital as often the environmentally-friendly choices
contradict with the economic and political interests of the nations. Here the idea is to support organizations
and governments trough introducing novel business models which are sustainable and can maintain the
profitability for many generations. This novel concept is particularly suitable to address the sustainability
issues of the UNESCO's Biosphere reserves. With the aid of data sciences, the past events are analyzed in
order to provide the vision about the future decisions and actions. In fact with the aid of predictive models
scientists can study the potential effects of human behavior to be able to develop and grow in a more
sustainable direction. This novelty has revolutionized the way decision-support systems function today.
The juries of the numerous awards including MAB UNESCO Young Scientist Award, Future Talents
Award of TU-Darmstadt, GoStyria Award of University of Graz, Bauhaus University of Weimar Research
Fellowship Award, Campus France Research Award, and Estonian Dora & Estophilus Award found Dr.
Mosavi’s research on prediction models surprisingly novel and scientifically rigorous which blazes new
trails, and departs from the mainstream with a remarkable track record. His proposed data-driven decision-
support system for climate change adaptation and risk reduction has indeed extensive potential for
transforming latest discoveries into a major innovation in decision science and prediction. Recently the
Norwegian University of Science and Technology through a research fund from the European Research
Consortium for Informatics and Mathematics supported Dr. Mosavi’s research where he can take his
innovative concept to the next level through a fruitful collaboration with the leading data scientists such as
Prof. Pinar Ozturk and Prof. Hai Thanh Nguyen.

Related Interests