MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR
KALI KE-2/2017
BIL. PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
1. 3.2 Nilai ganjaran kepada murid UPSR yang lulus minimum Setiausaha PIBG,
C akan dibincangkan semula dalam mesyuarat AJK Puan Rohaya
PIBG. Embong

2. 6.10 GPK Pentadbiran, Puan Sa’ayah mencadangkan supaya Setiausaha JK
dilibatkan guru bimbingan & kaunseling untuk slot UPSR, Encik
motivasi. Muhammad
Zakaria bin Husain
3. 7.1 Guru besar meminta Setiausaha menampal gps sekolah Setiausaha JK
dan juga senarai nama calon UPSR beserta gambar. UPSR, Encik
Muhammad
Zakaria bin Husain
4. 7.2 Puan Roslawati mencadangkan agar diadakan Program Setiausaha JK
Solat Hajat Perdana yang melibatkan ibu bapa/penjaga UPSR, Encik
murid dalam masa terdekat. Muhammad
Zakaria bin Husain
5. 7.3 Puan Saadah mencadangkan satu slot solat hajat dalam Setiausaha JK
Kem Peneraju Kecemerlangan. UPSR, Encik
Muhammad
Zakaria bin Husain

Disediakan oleh:

(NOR NAZLIANA BINTI ZAKARIA)
Penolong Setiausaha,
JK Program Kecemerlangan UPSR.