Data……………. Numele: …………………...……...

Prenumele: ………………………..

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea, an şcolar 2016/2017
Clasa a VII-a
Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele:

Trei trandafiri într-un pahar,
Trei trandafiri în floare,
Curaţi ca de mărgăritar,
Te-au aşteptat ieri în zadar Amurgul vineţiu de-april
Să-i prinzi în cingătoare... Îmi rătăcea prin casă,
Când frunzele tiptil-tiptil,
Te-au aşteptat, sărmane flori, Ca nişte lacrimi de copil,
În liniştea mea moartă, Cădeau încet pe masă.
Şi-ngălbenite de fiori,
S-au scuturat de câte ori (Octavian Goga, Aşteptare)
Foşnea un pas la poartă.

1.Numeşte un mod de expunere prezent în text ....................................................................................................... 2 puncte
2.Rescrie o repetiţie................................................... o comparaţie................................................................... 4 puncte
3.Precizează valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 18 puncte
-trei..................................................... -mea............................................................
-te…………….........…………….......... -un pas …………………………………...
-flori……………………………………… -de-april ………………………….................
4.Rescrie din text un verb la diateza reflexivă…......................................,apoi construieşte enunţuri în care să-l treci la diateza
activă şi pasivă, precizându-le. 6puncte
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. Rescrie şi subliniază pe text cuvintele: 6 puncte
-un substantiv articulat nehotărât................................... -un pronume personal, formă neaccentuată......................
-un verb la indicativ, imperfect........................................ -un verb de conjugarea a II-a...........................................
-un pronume reflexiv....................................................... -o prepoziţie specifică acuzativului.................................
6.Alcătuieşte enunţuri în care, pornind de la cifra trei, să formezi: 8 puncte
-un numeral cardinal multiplicativ-Np.................................................................................................
-un numeral cardinal distributiv-Ccm..................................................................................................
-un numeral cardinal colectiv-Aadj.....................................................................................................
-un numeral ordinal-masculin-Ci..................................................................................................
7. Alcătuieşte enunţuri conform cerinţelor: 8 puncte
-altul-complement de agent.........................................................................................................
-acelaşi-atribut adjectival în acuzativ...................................................................................
-niciunul-complement indirect în acuzativ.........................................................................
-trandafir-atribut substantival apoziţional...........................................................................
8. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunţurile de mai jos: 3 puncte
Un nor pribeag se ivi pe cerul senin.............................................................................................................................
Două fete şi un băiat, veseli şi încrezători, îi luminau bătrâneţile...............................................................................
Un necunoscut, apoi alt necunoscut intrară în încăpere, spre marea mirare a dascălului............................................

II. Într-o compunere de minimum 15 rânduri, demonstrează că opera literară Aşteptare de Octavian Goga aparţine
genului liric. În abordarea ta vei avea în vedere: respectarea structurii compunerii, definirea genului liric, precizarea a patru
trăsături ale acestuia, ilustrarea trăsăturilor menționate cu citate, încadrarea în limítele de spațiu indicate. 15 puncte

III. Într-o compunere de minimum 15 rânduri, caracterizează personajul principal din balada populară Monastirea
Argeşului. În compunerea ta trebuie: să denumeşti personajul principal şi să-l încadrezi în operă, social şi tipologic, să
precizezi, argumentând, cel puţin patru trăsături fizice şi/sau morale ale personajului, să precizezi două mijloace de
caracterizare a personajului, să prezinţi relaţia acestui personaj cu alte personaje al operei. 15 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. Vei primi 5 puncte pentru redactarea întregii lucrări.

Mult succes! J .