 Workbench permite utilizarea unui număr mare de instrumente de analiză în aceeași interfață

,
ceea ce duce la o utilizare eficientă a programului (ex: cuplare analiza Rigid Dynamics cu Static
Structural);
 deși dezvoltatorii afirmă faptul că interfața Workbench este complet integrată cu toate
capabilitățile programului, în realitate un număr restâns de capabilități sunt integrate în aceasta;
 realizarea tuturor analizelor pentru ansambluri complexe, presupune o durată de lucru
crescută, deoarece necesită un timp de lucru de modelare și de pre-procesare a modelului fizic
de calcul pentru analiza cu elemente finite;
 un alt dezavantaj este dat de posibilele erori ce pot apărea la orice modificare și la transferul
informațiilor;
 în cadrul analizei prezentate nu au fost înregistrate erori sau avertizări, obținându-se în urma
introducerii valorilor importate pentru simulare rezultate corecte și apropiate de cele reale;
 în cadrul analizei cinematice nu este necesară discretizarea elementelor, ceea ce implică o
simplificare a calculului. În schimb, pentru analiza statică, este necesară o discretizare fină, cu o
mărime de element egală cu 10 mm – considerată optimă. Dacă este modificată această valoare
cu una mai mare/mică, rezultatele care se obțin sunt ușor diferite, ceea ce determină faptul că
acestea depind și de discretizarea pe care utilizatorul o realizează pe reperul respectiv;
 în analiza structurală, conform teoriei, se remarcă faptul că deplasarea este foarte mică şi
trebuie raportată la precizia de poziționare a robotului studiat. Din acest punct de vedere
rezultatele obţinute sunt corespunzătoare, deformaţiile neinfluenţand precizia de poziţionare;
 vizualizarea şi animarea rezultatelor permite nu numai observarea comportării în timpul
funcţionării şi evitarea coliziunilor şi obţinerea unor informaţii utile proiectantului în fazele de
început ale proiectării, dar şi faptul că toate rezultatele pot fi folosite pentru analize specific cu
programe specializate, cum ar fi ADAMS (analiză cinematică), TOSCA (optimizare), sau alte
solvere preferate de compania care dezvoltă produsul (Nastran, ABAQUS, etc);
 transferul rezultatelor analizei cinematice (Rigid Dynamics) în modulul de analiză statică (Static
Structural) a făcut posibilă analiza statică ȋntr-un mod simplu şi eficient.