Toplotna pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu.

Za taj
prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko
efikasno grejanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz
obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5.

Napomena: Proračun optimalnog kapaciteta toplotne pumpe vrši se na osnovu detaljnog projekta
objekta i zahteva kupca.

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između
energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje. Što je ovaj koeficijent veći to
je bolja energetska efikasnost sistema.

Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grejanja i ekološka
proizvodnja toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u
okolini. Celi sistem grejanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Toplotne pumpe se biraju
prema snazi. Na zahtev inžinjeri izlaze na teren i pregledavaju sistem grejnih instalacija, vrstu
izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga projektuju predlog za vrstu pumpe.

Tipovi toplotnih pumpi
U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona
prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi:

Zemlja kao izvor energije - pomoću podzemnog kolektora ili podzemne sonde, visoka
efikasnost
Voda kao izvor energije - veoma visoka efikasnost, treba voditi računa o kvalitetu vode
Vazduh kao izvor energije - uvek na raspolaganju, najmanji investicioni troškovi

Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima
energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor

Pojačana toplota se prenosi preko R410a freona u unutrašnji Hidro modul. Sistem može da obezbedi umereno hlađenje preko sistema podnog grejanja ili radijatora ograničavajući najnižu temperaturu vode. hlađenje se postiže smanjenjem temperature vode na 5C i cirkulisanjem vode kroz ventilator. Principijelno. Povećanu popularnost ovih sistema grejanja odražava njihova izuzetno uspešna primena u hladnim klimatskim uslovima Skandinavije.koristi podzemna voda ili voda iz bunara koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. Zašto toplotna pumpa? Toplotne pumpe su čiste i pouzdane. 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja. Kako toplotna pumpa radi? Princip rada toplotne pumpe se ogleda u korišćenju toplotne eneregije našeg okruženja. u objektu tokom godine. frižider i klima). Priprema sanitarne vode se vrši prebacivanjem sistema sa režima hlađenja ili grejanja na sanitarni režim. jer se koristi pristupačnost vazduha kao izvora toplote uz male investicione troškove i jednostavna instalacija. svejedno da li to bilo hlađenje (leti) ili grejanje (zimi). nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grejanja ili hlađenja objekta.vodaradi na principu razmene energije. Geotermalna toplotna pumpa koristi energiju zemlje i podzemnih voda da bi vršila hlađenje ili grejanje vašeg objekta. Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa. Razlika je samo u smeru u kome se vrši predavanje toplotne energije. Kod kombinovane verzije hlađenje . Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu. Hiljade toplotnih pumpi su instalirani širom Evrope I tržište brzo . Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemo grejanja i hlađenja daje najpogodnije rezulte. Spoljašnja jedinica prenosi toplotnu energiju iz spoljašnjeg vazduha (u režimu grejanja) i putem izmenjivača freon-voda prenosi tu energiju na zagrevanje vode u Hidro modulu unutrašnje jedinice. Pumpa za vodu šalje toplu vodu u radijatore (sistemom podnog grejanja) i bojler sanitarne vode. Toplotna pumpa radi na približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. Toplotna pumpa vazduh . a samo 25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju. Sistem vazduh-voda predstavlja najbolje od obe tehnologije.grejanje unutrašnjeg hidro modula.

priključak plina.Nedavno istraživanje je pokazalo da je samo tokom poslednjih 5 godina Prodaja toplotnih pumpi udvostručena. što dodatno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju. nabavke).(izvor.raste usled povećanja svesti očiglednih prednosti sistema. plin. Smanjuju emisiju CO2 za 30% najveća zaštita prirodne okoline. Zauzimaju malo mesta poput većeg frižidera. Veoma tih. Pri pravilnom izboru sistema uz ozbiljno savetovanje. To je energija potrebna za rad cirkulacione pumpe i kompresora. Neograničen besplatan energetski potencijal zemlje. . U potpunosti su automatizovane i pružaju velik komfor za upravljanje. Nezavisnost od stalnog rasta cena klasičnih energenata (nafta. itd. održavanja. investicija za toplotnu pumpu se po pravilu isplati već za nekoliko godina.godišnji troškovi kod grejnih sistema sa toplotnom pumpom štede do 75% sredstava u odnosu na uobičajene grejne sisteme (ugalj. se dalje može povećati obezbeđivanjem “besplatne” tople vode u objektu. dimnjak. kao što je to slučaj sa plinskim i naftnim gorionicima. brojila za plin i rezervoara za gorivo. dimnjak. drva. Ne podliježu zakonskoj regulativi o periodičnim pregledima u smislu tehničke ispravnosti. u odnosu na dosadašnje sisteme grejanja i hlađenja. projektovanje i montažu.BSRIA izveštaj 18733/3 izdanje 2) Kako i koliko štedi energiju? Za prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko efikasno grejanje i hlađenje. Postavljanje moderne grejne instalacije sa toplotnom pumpom ne mora biti od standardnih instalacija jer nema troškova za rezervoar. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5. ugalj) kojima se ionako dani odbrojavaju kao gorivima koja su ekološki neprihvatljiva. ako su zadovoljeni uslovi toplotne izolacije zgrada. Geotermalna pumpa je veoma ekonomična u radu. Efikasnost ovog sistema. EKONOMSKA ISPLATIVOST Niži ukupni troškovi . Prednosti Smanjuje troškove grijanja do 75%. plin. Izbegnuti su troškovi za kamin. gorivo. Niski pogonski troškovi i amortizacija za par godina. rad tako da se mogu postaviti skoro u radnoj sobi. a istovremeno su prljava i opasna. prvenstveno zbog činjenice da treba platiti samo mali deo ukupne toplotne energije.

OPŠTE O TOPLOTNIM PUMPAMA(WIKKI PEDIA) Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. U tehničkoj praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora i rekuperaciju toplotne energije. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Ovaj proces zove se: rekuperacija energije. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-4 kWh. U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi. tako da se u zimskom periodu koristi za grejanje. Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Najčešće primene su u industrijskim procesima kao i u hotelskim i banjskim primenama. Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh . Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Toplotna pumpa je uređaj koji može toplotnu energiju da trasportuje iz spoljašnje okoline u zgradu ili iz zgrade u spoljašnju okolinu. Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. Toplotna energija iz toplih otpadnih voda može da se pomoću toplotne pumpe vrati i ponovo iskoristi za zagrevanje prostora ili zagrevanje vode. Freon koji je sada u .voda kao i njihove kombinacije. Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemo grejanja i hlađenja daje najpogodnije rezultate. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. a u letnjem periodu za hlađenje prostora. Iz izbušenog bunara voda se vodi u razmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava.vazduh i voda .

.gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i podni sistem cevi u zgradi.

Related Interests