ATENŢIE

Depunerea cererilor de participare la concurs: 24 iulie – 31 iulie 2017
Anunţarea rezultatelor preliminare: până la 03 august 2017
Depunerea actelor în original: până la 07 august 2017
Anunţarea rezultatelor finale: până la 09 august 2017

Ziua depunerii actelor nu influenţează concursul
de admitere şi înmatricularea.

ВНИМАНИЕ
Подача документов для участвия в конкурсе: 24 июля – 31 июля 2017
Предварительные результаты: до 03 августа 2017
Подача документов в оригинале: до 07 августа 2017
Окончательные результаты: до 09 августа 2017

День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление.