BAHAGIAN B

1. Jawab soalan-soalan di bawah dengan jawapan yang sesuai

G
P
K
B
V
O
A
E
S
H
N
J
Y
S
D
A
B
I
A
L
U
L
A
I
A
L
H
I
S
G
M
U
E
N
R
A
O
A
K
N
O
K
D
A
D
A
H

(a) Berikan faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial ini berlaku di sekolah-sekolah
menengah di Malaysia. ( 5 markah)

i.___________________________________________________________

ii. __________________________________________________________

iii. ___________________________________________________________

iv. ____________________________________________________________

v. ____________________________________________________________

(b) Nyatakan lima cadangan yang sesuai boleh pihak sekolah ambil untuk mengatasi masalah
sosial di sekolah (5 markah)

i. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

iii. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

iv. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

v. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

5

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ iv. (5 markah) i. ______________________________________________________________ iii. ______________________________________________________________ (b) Dalam usaha membanteras kes penderaan kanak-kanak daripada berlaku. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ v. Pada pandangan anda.peranan masyarakat haruslah diutamakan.apakan peranan masyarakat bagi mengatasi masalah sosial ini? ( 5 markah) i. ______________________________________________________________ v. (a) Kenalpasti beberapa tanda umum yang boleh dilihat pada seseorang yang terlibat dengan penagihan dadah. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________ ii. ______________________________________________________________ iv.2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ iii. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB 6 .