Alam ko naman na ganyan ang kalalabasan ng usapan namin.

Pinahaba ko lang upang di nya masabing di
ko siya binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit talagang mahigpit ang hawak
ko sa kanyang lalamunan, sapagkat ako si ___________, anak ng hasyenderong nagmula pa sa ngkan ng
mga engkomendero. Pinadala ako ni papa upang makatakas. Alam niyo kasi nakapatay ako ng isang
babae/lalaki, gusto ba nama’y pakasalan ko sya a t kung di raw pakasalan ay igagawa ako ng gulo. Dahil
lalong madali ang