Tarikh : 13 January 2015 Hari : Choose an item.

Kelas :tahun 4 Bil : Choose an item.
Murid
Waktu : Choose an item. ~ Choose an Tempoh : 30 minit
item.
Subjek : Choose an item. Tajuk :

S/K :

S/P :

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
1.
EMK  Nilai : Taat kepada agama
 TMK :
Pengetahuan : Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;
Sedia Ada 1.

ABM : Choose an item.

Penilaian :

Aktiviti 1.

Refleksi : Choose an item.Choose an item.

EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my

Related Interests