RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4

HARI : KHAMIS TARIKH: 22 JANUARI 2014 MINGGU : 4
KELAS: 4 ALI MASA : 1 JAM (0850-0950) BIL: MURID :
EMK Keusahawanan BBB: Lembaran kerja, soalan bercetak
BIDANG Nombor dan Operasi
TAJUK Tambah dalam lingkungan 100 000
STANDARD 2.2 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.
KANDUNGAN
STANDARD Murid berupaya untuk:
PEMBELAJARAN (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan
menggunakan pelbagai strategi.
FASA CADANGAN AKTIVITI BBB
PERSEDIAAN 1. Paparkan kad ayat matematik dan kad perkataan di hadapan kelas. Kad ayat dan kad
Pemerhatian dan perkataan.
analisis

2. Minta murid membina satu situasi berdasarkan ayat matematik yang
dipaparkan dengan menggunakan perkataan – perkataan yang
dipaparkan.
IMAGINASI 1. Tunjukkan gambar sebuah kilang baju. Terangkan bahawa kilang ini
Penjanaan idea telah menghasilkan sebanyak 3247 helai baju pada bulan Januari.
Sintesis idea Manakala, pada bulan Februari 3978 helai baju dihasilkan. Berapakah
jumlah baju yang dihasilkan kesemuanya?
2. Bersoal jawab dengan murid dan minta murid menyelesaikan masalah
dengan menggunakan Model Polya.

3. Ulang aktiviti dengan contoh lain.Murid diminta membuatnya secara
individu.
- Sekolah A mempunyai 1 208 orang murid, sekolah B mempunyai
898 orang murid, dan sekolah C mempunyai 1 077 orang murid.
Cari jumlah murid bagi ketiga-tiga sekolah itu.

Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja kepada setiap murid. Pamerkan ayat matematik pada papan tulis. NILAI DAN Ketelitian SIKAP REFLEKSI _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Penilaian 3. Selesaikan 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. lembaran kerja yang diberi PENTAKSIRAN Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dalam lembaran kerja. TINDAKAN 1. Salan bercetak Penambahbaikan 2.PERKEMBANGAN 1. Perkukuhkan kefahaman murid dengan memberikan contoh yang lain. Bimbing murid membina cerita berdasarkan ayat matematik tersebut.