RANCANGAN TAHUNAN DAN KONTRAK KERJA MUZIK TAHUN 5 2017

Minggu Tajuk/Bidang Objektif Kemahiran latihan latihan
objektif subjektif
1 Nyanyian Murid dapat melibatkan diri 1.Menyanyi lagu yang digemari. 1
3-5 Jan dan muzik secara aktif dan gembira 2.Mendengar dan bergerak secara
dengan dengan kegiatan nyanyian spontan mengikut lirik lagu
gerakan. Tajuk lagu : Hati Mulia
2 Permainan 1.Murid dapat bermain alat 1.Mengenal warna ton dan mengecam 1
8-12 Jan alat muzik muzik tidak bertali. bunyi serta menamakan alat muzik yang
dan teori. 2.Murid dapat mengenal dan telah diperkenalkan termasuk rekoder dan
menulis notasi muzik seperti alat muzik tradisional.
-Tangganada Bb major 2. Mengesan dan mengenal tangganada
-Triad tonik C dan G major Bb major dan triad tonik C dan Gmajor.
Tajuk lagu : Hati Mulia
15 Jan CUTI HARI KEPUTRAAN SULTAN KEDAH
3 Nyanyian Murid dapat menyanyi dan 1.Menyanyi lagu dalam meter 2 , 4 1
15-19 Jan dan muzik bergerak dan bermain alat 4 4
dengan muzik secara terkawal. 2.Mendengar dan bergerak mengikut
gerakan bacaan puisi lagu.
Tajuk lagu : Hidup berjiran
4 Permainan 1.Murid dapat mengelaskan 1.Mengenal dan mengelaskan alat muzik 1
22-26 Jan alat alat muzik mengikut bunyi mengikut bunyi yang dihasilkan tinggi atau
muzikdan yang tepat. rendah.
teori. 2.Murid dapat menesan dan 2.Triad tonik D major dan F major
mengenal not
-Triad tonik D major dan F
major
23-24 Jan CUTI TAHUN BARU CINA
5 Muzik dengan 1.Murid dapat member respon 1.Melihat gambar dan member respon 1
29-2 Feb gerakan dan yang baik terhadap gambar berpandukan ransangan corak irama
teori yang ditunjukkan melalui yang diperdengarkan.
kegiatan muzik
6 Nyanyian dan 1.Murid dapat menyanyi lagu 1.Menyanyi lagu pusingan engan penuh 1
5-9 Feb muzik dengan pusingan dengan penuh semangat.
gerakkan semangat. 2.Berlatih bermain rekoder soprano dan

muzik 3 . 2. 11 Muzik dengan 1. semangat kerjasama dan -Tumpukan kepada nilai not dan tanda disiplin dalam kumpulan. muzik. 8 Nyanyian dan 1.Murid dapat mewujudkan corak irama dengan cara menepuk. menyanyi lagu pilihan dengan baik. rakyat.Memainkan rekoder alto sambil 1 12-16 Feb muzik dan teori rekoder alto sambil mengenal menyanyi dan mengenal not. Membuat latihan menepuk untuk secara aktif dan gembira merasai.Murid dapat membuat . semangat dan berdisiplin C.Murid dapat melibatkan diri 1.Murid dapat mengenal 2.minor ke 3 sarta pola irama.Menyanyi lagu pilihan sukaramai 1 25-29 Mac teori secara aktif dan gembira semasa yang sesuai .Mengesan dan mengenal tangganada tangganada D minor D minor.Menyanyi lagu patriotic dan lagu 1 19-23 Feb muzik gerakan.Murid dapat melibatkan diri 2.Murid dapat melibatkan diri 1.Murid dapat mengesan dan 1.E#. 2. 12 Nyanyiandan 1. not pada baluk. spontan dan hafalan dengan baik. yang betul.Membuat dalam bentuk permainan – 1 18-22 Mac gerakan dan secara aktif dalam aktiviti tindak balas kepada perubahan meter permainan alat muzik dengan gerakan dan dan tempo.Membuat latihan merasai pelbagai 2.E’dan F’ antara satu sama lain. 10 Nyanyian dan 1. kedudukan kedudukan not.detik.Murid dapat mengenal 1.Membuat latihan menepuk untuk dan berkerjasama menepuk merasai detik .Membuat latihan teori. 2.Jeda major ke 2 dan major ke 3 dan 1 26-1 Mac permainan alat mengenal jeda ke 2 dan ke minor ke 3.Murid dapat melibatkan diri 3. rehat. UJIAN BULAN FEBRUARI 9 Teori dan 1. patriotic dengan baik. 7 Permainan alat 1. tekanan dan corak irama tangan untuk merasai deti dan dengan betul. 2. permainan alat muzik. tekanan lagu.Pola irama.C#.tekanan dan corak irama dalam muzik dengan gerakan.Murid dapat menyanyi lagu 1.Menyanyi lagu bahasa inggeris secara 1 4-8 Mac teori bahasa inggeris dengan tepat.Murid dapat menyanyi lagu 1. 2. dalam kegiatan nyanyian dan 2.Bb.Murid dapat mengamalkan mengenal kedudukan not. 2.D. 2.

gerakan berdasarkan lagu Bukit 2.Murid dapat berlatih rekoder 1. guru.meter dan tempo.Bergerak bebas dengan secara Bendera.Menyanyi dengan cara 1 8-12 Mac permainan alat cara spontan dan mengikut -spontan dan hafalan.Membuat latihan bermain alat muzik mengiringi lagu Taman Negara perkusi mengiringi nyanyian mengikut . 14 Nyanyian dan 1. G major.Membuat latihan teori dalam buku teori. 2. latihan teori dengan bantuan guru. muzik.Murid dapat membuat mengikut tempo muzik dengan rasa latihan teori dengan bantuan tenang dan damai. F major -Triad minor G. -mengikut skor muzik.Mengenal nilai not . dan tanda rehat tanda rehat berikut dalam lagu. Membuat latihan rekoder untuk 1 29-3 Mei muzik dan teori latihan rekoder mengiringi lagu mengiringi nyanyian dengan cara tahap 1 dengan teori yang memainkan ditetapkan oleh guru dengan -dron yang ditetapkan .Membuat latihan rekoder untuk 1 15-19 April muzik dan teori dengan skel-skel yang merasai ditunjukkan oleh guru.Murid dapat mengenal nilai 1. -menghayunkan tangan dan badan 2.tempo lagu dengan tepat.D( main 1 not sahaja secara Kumpulan) 16 Nyanyian dan 1. nama not. lagu pilihan dengan baik. 2. spontan berpandukan pelbagai corak 2.rentak. skor muzik.Murid dapat bermain perkusi 2. 15 Permainan alat 1. 13 Muzik dengan 1.Murid dapat membuat 1.rentak.meter. -skel diatonic -C major.nama not dan 1 22-26 April muzik dengan not.Melibatkan diri secara aktif 1.Membuat gerakan memperlihatkan 1 1-5 April gerakan dan dan gembira dalam kegiatan ekspresi diri sebagai respon kepada teori nyanyian dan menyanyikan murid. 17 Permainan alat 1.B. secara spontan berpandukan kepada corak. skor muzik yang betul.Murid dapat bergerak bebas irama.Murid dapat mnyanyi dengan 1.

Membuat latihan teori. rangkai lagu yang dimainkan. gerakan sambil merasainya dengan 2.Murid dapat memahirkan diri kebolehan murid) . 2.B. menyanyi dengan penuh merasai permainan jalinan homotoni dan Kegembiraan polifoni (mengikut kemampuan dan 2. -mengikut sebutan irama perancis.Dapat bekerjasama dalam 2.Membuat gerakan bebas atau 1 10-14 Jun gerakan dan gerakan bebas mengikut corak berpandu dengan ransangan permainan nyanyian irama dari rakaman muzik.Menyanyi lagu yang mengandungi 1 6-10 Mei muzik dengan yang mengandungi sinkopasi sinkopasi sambil merasainya.Murid dapat melibatkan diri 1.Murid dapat membuat 1.Murid dapat menyanyi lagu 1.Murid dapat bermain alat 1.Teori – jeda dalam baluk perfek ke 5 kegiatan meniup rekoder.D 2. corak irama atau muzik dari rakaman.Mendengar dan membuat latihan dan berdisiplin menyebut sebutan irama dengan cara berikut irama perancis. -menyebut lirik lagu mengikut irama melodi. Murid membuat latihan 2.Membuat gerakan anggota badan tepat. 1 Mei CUTI HARI PEKERJA 18 Nyanyian dan 1. penjarian denganbetul.Murid dapat berkerjasama 2. 22 Permainan alat 1. 3. melibatkan diri dengan Tajuk lagu: Kain songket kerjasama sesame murid. -triad tonik minor G.Murid dapat mengetahui contoh-contoh jeda dalam lagu. 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20-24 Mei 27-7 Jun CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 21 Muzik dengan 1. secara setempat atau menggunakan 2. tepat. 2. 19 Permainan alat 1.Berlatih bermain rekoder untuk 1 13-17 Mei muzik dan teori secara aktif dalam permainan mendengar dan merasai jeda pada rekoder .Membuat gerakan angota ruang mengikut kemampuan dan badan secara setempat dan keadaan.Bermain alat muzik yang ada secara 1 17-21 Jun muzik dan secara gabungan sambil gabungan sambil menyanyi untuk teori.

teori. tepat.Murid dapat melibatkan diri 1. muzik . 2. berkerjasama.Murid dapat melibatkan diri dengan pelbagai cara untuk dalam aktiviti dengan menghasilkan bunyi. 2.Murid dapat membuat 2.Murid mendengar dan 1. berpasangan atau 2. dengan notasi muzik. . -sederhana kuat 2. 2. Nyanyian 2.Bermain dram samping dengan teknik 1 15-19Julai permainan alat samping dengan postur yang yang betul. 27 Nyanyian dan 1.Murid dapat menyanyi berkumpulan berdasarkan cerita atau mengikut tempo lagu dan tema dengan iringan muzik. melakukan isyarat tangan solfa.Murid dapat memegang dan 1.Mendengar dan membuat latihan pic 1 24-28 Jun muzik dengan membuat latihan solfa dengan dan skel menaik dan menurun sambil gerakkan betul.Membuat latihan teori muzik.Mebuat gerakan secara bebas. gerakan dengan disiplin dan individu. merasai detiknya. mengikut koreografi . jalinan muzik dengan penuh minat.Membuat latihan teori 27 Jun CUTI ISRAK MIKRAJ 23 Nyanyian dan 1.Murid dapat menyanyi dengan tempo lagu yang tepat. 25 Nyanyian dan 1.Murid dapat melibatkan diri 1.Membuat gerakan yang tersusun gerakan.Menyanyi mengikut tempo dan 1 22-26Julai muzik dengan secara aktif dalam aktiviti merasai detik lagu. cara yang betul. kumpulan.Murid dapat bermain dram 1. 26 Teori dan 1. 24 Permainan alat 1.Memegang dan memainkan alat muzik 1 1-5 Julai muzik dan memainkan alat muzik dengan dengan cara konvensional.Menyanyi mengikut tempo lagu. berkerjasama dalam 3.Memainkan alat muzik tidak bermelodi 2. gerakan. 2.Menyanyi mengikut tanda dinamik dan 1 8-12 Julai muzik dengan dalam ativiti nyanyian yang isyarat gerakan mengikuti tanda dinamik -beransur kuat crescendo dengan betul.Murid dapat membuat 2.berpasangan atau berkumpulan.Murid dapat membuat gerakan yang gerakan yang menunjukkan menunjukkan jalinan dalam muzik. nyanyian dan muzik dengan 2.

berkaitan dengannya melalui persembahan sebenar. menyanyi. -diatonik dan harmonic 33 Teori dan 1.Murid dapat membuat latihan teori seperti yang telah dipelajari. 31 Teori dan 1.Murid dapat memainkan alat membaca skor. muzik guru dengan tepat. 2.Membuat latihan vocal sebelum 1 2-6 Sept muzik gerakan. nama alat dan pengkelasannya muzik. baik dan memahami konsep muzik yang 2.Berlatih menyelengara alat muzik. tabla 2.Membuat latihan teori muzik.Memainkan alat muzik yang ada 1 5-9 Ogos permainan alat didalam kumpulan termasuk alat improvasasi bagi muzik.trompet dan melalui muzik rakaman.Membuat latihan persediaan diri untuk 1 12-16 Ogos muzik dengan cara persediaan untuk menyanyi.Membuat latihan teori. dengan latihan vocal yang menyanyi untuk mendapatkan ton yang cukup.Murid dapat membuat berkaitan gerakan secara tersusun -latihan pic mengikut rentak tempo muzik -latihan skel dan kiraan lagu.Murid dapat membuat 1. mengiringi melodi dengan cara 2.Murid dapat membuat latihan dan menjawab soalan dengan tepat.Murid dapat menjawab irama 1.Mengecam bunyi yang dihasilkan oleh 1 26-30 Ogos permainan alat bunyi seperti alat.Mendengar dan merasai muzik 2. 28 UJIAN BULAN JULAI 29-2 Ogos 29 Teori dan 1.Murid dapat mengenali tradisional dan mengenai gerakan yang muzik tradisional Malaysia. 2. lagu.Membuat latihan sebutan lirik yang 1 16-20 Sept muzik dengan pergerakan dan pembentukan jelas mengikut dinamik pembentukkan . gerakan. 2. 30 Nyanyian dan 1.seruling.Murid dapat bekerjasama 1. 34 Nyanyian dan 1. gong. menyelenggarakan alat muzik. 2.Murid dapat mengecam 1.Murid dapat menyanyi 1.Membuat latihan improvasi dengan 1 9-13 Sept permainan alat yang diperdengarkan oleh cara menjawab corak irama. muzik dengan membaca skor 2. 32 Nyanyian dan 1.Murid dapat mengetahui 1.

o.skel dan dinamik lagu untuk member respon kepada merasai pergerakkan. 35 Nyanyian dan 1.Meneroka dan mengenal muzik mengenal muzik dengan dengan gerakan.Membuat pergerakan secara bebas gerakan 2. dengan gerakan. mulut a.Dapat mengetahui contoh- contoh jeda dalam lagu. berentak mac. 3. 37 Permainan alat 1.Murid dapat menyanyi lagu 1.Murid dapat melibatkan diri 1.Membuat gerakan secara bebas atau 1 30-4 Okt gerakan dan secara aktif dalam ativiti muzik berpandu menunjukkan rangkai lagu teori. 38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 14-18 Okt .e.Murid dapat melibatkan diri 1.Berlatih bermain rekoder untuk 1 7-11 Okt muzik dan secara aktif dalam permainan mendengar dan merasai jeda pada teori. rangkai lagu yang dimainkan.u 2. gerakan.Tanda masa 6 mengenal meter 6 dan juga 8 8 -jeda perfek ke 4 dan perfek ke 5 Perfek ke 4 dan ke 5.Dapat berkerjasama dalam 2.Teori – jeda dalam baluk perfek ke 5 kegiatan meniup rekoder.dinamik dengan baik. gerakan mulut dengan tepat.Murid dapat mengesan dan 2.Murid dapat membuat atau berpandu sebagai respon kepada gerakan secara bebas untuk pic lagu. 1 23-27 Sept muzik dengan dari luar negara dengan baik. 2.Murid dapat meneroka dan 2. 2. 2.skil.Menyanyi lagu dari luar negara.i.jeda. 36 Muzik dengan 1.jeda. rekoder. pic.

Related Interests