MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN

MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017
NAMA SEKOLAH: SKCP
KELAS:
NAMA GURU KELAS :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL NAMA MURID
DOKUMEN

1

2

3

4

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017
NAMA SEKOLAH: SKCP
KELAS:
NAMA GURU KELAS :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL NAMA MURID
DOKUMEN
5

6

7

8

9

10

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017
NAMA SEKOLAH: SKCP
KELAS:
NAMA GURU KELAS :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL NAMA MURID
DOKUMEN
11

12

13

14

15

16

JANTINA NO. Sila pilih jantina murid. MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017 NAMA SEKOLAH: SKCP KELAS: NAMA GURU KELAS : Arahan: 1. 2. MYKID/ SURAT BERANAK/ BIL NAMA MURID DOKUMEN 17 18 19 20 21 P 22 P . Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.

MYKID/ SURAT BERANAK/ BIL NAMA MURID DOKUMEN 23 P 24 P 25 P 26 P . JANTINA NO. 2. MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017 NAMA SEKOLAH: SKCP KELAS: NAMA GURU KELAS : Arahan: 1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid. Sila pilih jantina murid.

SKCP PELAPORAN PENTAKSIRAN TAHUN 2017 Nama Murid : No MyKid/Surat Beranak/D Tahun : GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKR MATA PELAJARAN PENGGAL KEMAHIRAN BAND Lisan 0 BAHASA MELAYU 0 Bacaan 0 Tulisan 0 Lisan 4 BAHASA INGGERIS B Baca 4 Tulis 3 Mendengar dan Bertutur 4 BAHASA ARAB B Membaca 4 Menulis 3 听说 0 BAHASA CINA 0 阅读 0 书写 0 ககககககக கககககக 0 BAHASA TAMIL 0 கககககககக 0 ககககககக 0 Mending Enggau Bejaku 0 BAHASA IBAN 0 Macha 0 Nulis 0 Mokinongou Om Moboros 0 BAHASA KADAZAN DUSUN 0 Mambasa 0 Monuat 0 Mukasurat 6 dari 135 .

SKCP PELAPORAN PENTAKSIRAN TAHUN 2017 Nama Murid : No MyKid/Surat Beranak/D Tahun : GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKR MATA PELAJARAN PENGGAL KEMAHIRAN BAND Nombor dan Operasi 3 MATEMATIK B Sukatan dan Geometri 3 Statistik dan Kebarangkalian 3 Sains Hayat : Kegigian Manusia 4 Sains Hayat: Haiwan 4 Sains Hayat : Tumbuhan 2 DUNIA SAINS TEKNOLOGI . B Sains Fizikal : Magnet 3 ELEMEN SAINS Sains Bahan : Penyerapan 3 Bumi dan Sains Angkasa : Tanah 3 Teknologi dan Kehidupan Lestari : Asas 4 Teknologi Penggunaan Perkakasan Komputer dan 5 Sumber TMK DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI A Penggunaan Perisian Aplikasi Komputer 3 MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Modul Al-Quran 4 Kefahaman 3 Tajwid 4 Modul Hadis 3 PENDIDIKAN ISLAM A Akidah 4 Ibadah 4 Mukasurat 7 dari 135 .

Emosi dan Sosial 3 Kesihatan Persekitaran 3 DUNIA SENI VISUAL C Persepsi Estetik. SKCP PELAPORAN PENTAKSIRAN TAHUN 2017 Nama Murid : No MyKid/Surat Beranak/D Tahun : PENDIDIKAN ISLAM A GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKR MATA PELAJARAN PENGGAL KEMAHIRAN BAND Sirah 3 Adab 4 Jawi 3 PENDIDIKAN MORAL 0 Saya dan Sekolah 0 Kemahiran .Gimnastik Asas 3 Pergerakan Berirama 3 Kemahiran Asas Permainan 4 Olahraga Asas 3 PENDIDIKAN JASMANI C Akuatik Asas 4 Rekreasi dan Kesenggangan 3 Kecergasan . Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Seni 4 Kognitif (Teori) 4 Nyanyian 3 Alat Muzik 4 DUNIA MUZIK B Mukasurat 8 dari 135 .Konsep Kecergasan 3 Komponen Kecergasan 4 Kesihatan Fizikal 3 PENDIDIKAN KESIHATAN C Kesihatan Mental. Aplikasi Seni.

….... menghargai alam sekitar.... menyanjung budaya... rajin..Nilai: kerjasama.. berusaha. kebersihan. SKCP PELAPORAN PENTAKSIRAN TAHUN 2017 Nama Murid : No MyKid/Surat Beranak/D Tahun : GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKR MATA PELAJARAN PENGGAL KEMAHIRAN BAND DUNIA MUZIK B Etika . tidak sombong Ulasan Guru Kelas: ………………………………... hormat-menghormati.. 0 (Guru Kelas) 20 Julai 2017 Mukasurat 9 dari 135 ... bertolak ansur... tolong 2 menolong....

Menyalin dan menulis ayat mudah dengan kemas dan betul. Use regular verbs. simple past tense appropriately.KCP AKSIRAN SEKOLAH N 2017 Murid : eranak/Dokumen : un : TAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENYATAAN DESKRIPTOR #N/A #N/A #N/A Listen to and demonstrate understanding of oral texts by giving correct True / False replies based on characters and places in stories. behind. appropriately. Use the prepositions in. but appropriately. under. Read and understand a paragraph with simple and compound sentences correctly. simple present tense. Punctuate correctly using exclamation marks and commas. Use the conjunctions such as and. Menyebut dan memahami ayat mudah dengan betul mengikut situasi tertentu. Membaca dan memahami ayat mudah mengikut tekanan suara dan intonasi yang betul. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Mukasurat 10 dari 135 . in front of. on. Write sentences in neat legible print. up. or.

animasi pada teks dan imej serta menyisip video menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) mengikut prosedur yang betul. tepat dan jelas PENYATAAN DESKRIPTOR • pengiraan operasi tambah. darab dan bahagi melibatkan nombor bulat • perbandingan nilai dua pecahan wajar •Melakukan perbandingan nilaibetul. darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran • perbandingan bentuk-bentuk prisma dan bukan prisma • paksi simetri bagi bentuk-bentuk 2D Melakukan dengan betul. Mengaplikasikan teknik animasi slaid menggunakan objek mudah. Membaca Doa Qunut dan terjemahannya dengan betul. tolak.KCP AKSIRAN SEKOLAH N 2017 Murid : eranak/Dokumen : un : TAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Melakukan dengan betul. Mukasurat 11 dari 135 . tepat dan jelas • dengan pengumpulan data Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal dengan tepat Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih dengan tepat Mengenal pasti ciri-ciri tumbuhan dengan betul Mengitlak dengan betul tindakan magnet ke atas pelbagai objek dan kekuatan pelbagai saiz magnet melalui aktiviti dan mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya dengan sistematik Mengelas dengan sistematik bahan yang boleh menyerap air dan kalis air melalui aktiviti Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah melalui penyiasatan dengan betul Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas dengan betul Mengepil dan mengakses fail yang dikepil melalui e-mel dengan betul. Menyenaraikan dengan betul : ● Kelebihan membaca kitab al-Quran ● Isi-isi penting surah al-Fatihah dan al-Nas Membaca ayat yang mengandungi bacaan Mad ’Iwad dan Mad Tamkin dengan betul. Menyatakan perbezaan antara syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Membaca hadis dengan bimbingan : ‫ل ري ررس بم قرنا رمن لقمر يرررحرم رصبغيرررنا روي ورو ق بق رر آ ر ب‬ ‫ب يررن‬ ‫رواه أبو داود والترميذي‬ Menyatakan sebab-sebab manusia memerlukan kitab-kitab Allah SWT. Menghafaz ayat-ayat daripada surah al-Takathur dengan betul.dan tolak wang tolak. Menyatakan akibat tidak beriman dengan sifat Allah dengan betul. perpuluhan dengan tepat dan jelas •• pengiraan pengiraan operasi operasi tambah tambah.

semasa dan selepas membaca al-Quran ● Membaca doa sebelum berpakaian ● Sopan dalam percakapan ● perkara yang perlu dijauhi ketika berziarah Menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul. ● Sebelum. Memahami elemen muzik melalui gerakan sendiri dengan betul Mengaplikasi pernafasan dan sebutan dengan tempo dan dinamik tanpa berpandu Menunjuk cara postur melalui permainan alat perkusi dengan tempo dan dinamik yang betul tanpa bimbingan Mukasurat 12 dari 135 . media. Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal pada kadar satu (1) minit dengan betul. teknik dan proses yang betul dalam bidang menggambar. Melakukan kemahiran asas permainan dengan lakuan yang betul serta dapat mengena pasti kemahiran dalam katagori yang betul.KCP AKSIRAN SEKOLAH N 2017 Murid : eranak/Dokumen : un : TAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENYATAAN DESKRIPTOR Menyebut bentuk dakwah Rasulullah SAW secara sulit dan terang dengan betul. Mengaitkan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan dengan cara yang sesuai Mengaitkan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku situasi kecemasan dan mengikut jenis-jenis kecederaan mengikut kesesuaian Mencipta dan menghasilkan karya berdasarkan penerokaan idea yang terhad dengan memilih serta mengaplikasikan Asas Seni reka yang sesuai. Mengaplikasi pengetahuan tentang zat makanan untuk memilih makanan yang sesuai mengikut waktu makan harian dan antara waktu makan harian. Melakukan kemahiran olahraga asas dengan lakuan yang betul Melakukan aktiviti mengawal pernafasan di bawah permukaan air dengan mengenal pasti prosedur yang betul. Melakukan pergerakan langkah lurus mengikut tempo dengan betul. kelenturan serta daya tahan dan kekuatan otot dengan lakuan yang betul. #N/A Melakukan imbangan badan sebelum dan selepas guling depan dengan sempurna. Menggunakan kemahiran daya tahan dan kekuatan otot dalam permainan tradisional dengan betul. Menyenaraikan beberapa orang yang berhijrah ke Habsah kali pertama dengan betul Mengamalkan adab-adab berikut dengan betul. Menguasai konsep asas komponen kecergasan untuk senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik.

KCP AKSIRAN SEKOLAH N 2017 Murid : eranak/Dokumen : un : TAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENYATAAN DESKRIPTOR Menghayati 2 hingga 3 nilai * Murid menguasai Band Tertinggi Mukasurat 13 dari 135 .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L 12 L 13 L 14 P 15 P . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN M TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN M TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 L .

ARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Lisan Bacaan Tulisan .

ARAN MURID .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN M TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN M TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN M TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

ARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Lisan Baca Tulis B 4 4 3 .

ARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

ARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN MATEMATIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN MATEMATIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 Err:508 Err:508 Err:508 28 Err:508 Err:508 Err:508 29 Err:508 Err:508 Err:508 30 Err:508 Err:508 Err:508 31 Err:508 Err:508 Err:508 32 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN MATEMATIK
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

33 Err:508 Err:508 Err:508

34 Err:508 Err:508 Err:508

35 Err:508 Err:508 Err:508

36 Err:508 Err:508 Err:508

37 Err:508 Err:508 Err:508

38 Err:508 Err:508 Err:508

39 Err:508 Err:508 Err:508

40 Err:508 Err:508 Err:508

41 Err:508 Err:508 Err:508

42 Err:508 Err:508 Err:508

43 Err:508 Err:508 Err:508

44 Err:508 Err:508 Err:508

45 Err:508 Err:508 Err:508

46 Err:508 Err:508 Err:508

47 Err:508 Err:508 Err:508

48 Err:508 Err:508 Err:508

49 Err:508 Err:508 Err:508

50 Err:508 Err:508 Err:508

MBELAJARAN MURID

* Murid menguasai Band Tertinggi

TAJUK
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Nombor dan Sukatan dan Statistik dan
Operasi Geometri Kebarangkalian

B 3 3 3

MBELAJARAN MURID

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MUR TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MUR TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MUR TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AN MURID STANDARD KANDUNGAN GRED PENCAPAIAN Persepsi Estetik. Aplikasi UJIAN PENGGAL Seni. Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Seni C 4 .

AN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJAR TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJAR TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 Err:508 Err:508 Err:508 28 Err:508 Err:508 Err:508 29 Err:508 Err:508 Err:508 30 Err:508 Err:508 Err:508 31 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJAR TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 32 Err:508 Err:508 Err:508 33 Err:508 Err:508 Err:508 34 Err:508 Err:508 Err:508 35 Err:508 Err:508 Err:508 36 Err:508 Err:508 Err:508 37 Err:508 Err:508 Err:508 38 Err:508 Err:508 Err:508 39 Err:508 Err:508 Err:508 40 Err:508 Err:508 Err:508 41 Err:508 Err:508 Err:508 42 Err:508 Err:508 Err:508 43 Err:508 Err:508 Err:508 44 Err:508 Err:508 Err:508 45 Err:508 Err:508 Err:508 46 Err:508 Err:508 Err:508 47 Err:508 Err:508 Err:508 48 Err:508 Err:508 Err:508 49 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJAR TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 50 Err:508 Err:508 Err:508 .

Emosi Fizikal Persekitaran dan Sosial C 3 3 3 .BELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi TAJUK/MODUL GRED PENCAPAIAN Kesihatan UJIAN PENGGAL Kesihatan Kesihatan Mental.

BELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

BELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

BELAJARAN MURID Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi BIDANG/TAJUK GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Modul Al-Quran Kefahaman Tajwid Modul Hadis Akidah Ibadah A 4 3 4 3 4 4 .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 .

Sirah Adab Jawi 3 4 3 .

.

.

.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MU TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MU TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MU TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED TEMA PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Saya dan Sekolah .

RAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

ELEMEN SAINS NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI . MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .ELEMEN SAINS NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

ELEMEN SAINS NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .

ELEMEN SAINS NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .

MBELAJARAN MURID

* Murid menguasai Band Tertinggi

MODUL/STANDARD KANDUNGAN

GRED
PENCAPAIAN Sains Hayat :
UJIAN PENGGAL Sains Hayat: Sains Hayat : Sains Fizikal : Sains Bahan :
Kegigian Haiwan Tumbuhan Magnet Penyerapan
Manusia

B 4 4 2 3 3

MBELAJARAN MURID

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

MBELAJARAN MURID

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

MBELAJARAN MURID Err:508 .

N Bumi dan Sains Teknologi dan Kehidupan Angkasa : Lestari : Asas Teknologi Tanah 3 4 .

.

.

.

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELA TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

Pergerakan Akuatik Asas Olahraga Asas Kesenggang Gimnastik Asas Berirama Asas Permainan an C 3 3 4 3 4 3 .MBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi MODUL/STANDARD KANDUNGAN GRED PENCAPAIAN Kemahiran Rekreasi dan UJIAN PENGGAL Kemahiran .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 .

Konsep Komponen Kecergasan Kecergasan 3 4 .Kecergasan .

.

.

.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUM NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .

ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUM NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 Err:508 Err:508 Err:508 28 Err:508 Err:508 Err:508 29 Err:508 Err:508 Err:508 30 Err:508 Err:508 Err:508 31 Err:508 Err:508 Err:508 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUM NAMA GURU MATA PELAJARAN : 32 Err:508 Err:508 Err:508 33 Err:508 Err:508 Err:508 34 Err:508 Err:508 Err:508 35 Err:508 Err:508 Err:508 36 Err:508 Err:508 Err:508 37 Err:508 Err:508 Err:508 38 Err:508 Err:508 Err:508 39 Err:508 Err:508 Err:508 40 Err:508 Err:508 Err:508 41 Err:508 Err:508 Err:508 42 Err:508 Err:508 Err:508 43 Err:508 Err:508 Err:508 44 Err:508 Err:508 Err:508 45 Err:508 Err:508 Err:508 46 Err:508 Err:508 Err:508 47 Err:508 Err:508 Err:508 48 Err:508 Err:508 Err:508 49 Err:508 Err:508 Err:508 .

ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUM NAMA GURU MATA PELAJARAN : 50 Err:508 Err:508 Err:508 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 0 NAMA SEKOLAH 0 KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI .

AJARAN MURID I MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI * Murid menguasai Band Tertinggi TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN GRED PENCAPAIAN Penggunaan Penggunaan UJIAN PENGGAL Perkakasan Komputer Perisian Aplikasi dan Sumber TMK Komputer A 5 3 .

AJARAN MURID I MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID I MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID I MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Err:508 .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . RUMUSAN PERKEMBANG TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANG TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : 14 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANG TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANG TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

EMBANGAN PEMBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi KEMAHIRAN GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Kognitif (Teori) Nyanyian Alat Muzik B 4 3 4 .

EMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

EMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

EMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Err:508 .

tolong menolong. menyanjung budaya. KEMAHIRAN Etika . menghargai alam sekitar. rajin. bertolak ansur. tidak sombong 2 .Nilai: kerjasama. hormat-menghormati. kebersihan. berusaha.

.

.

.

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA ARAB NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA ARAB NAMA GURU MATA PELAJARAN : 15 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA ARAB NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi KEMAHIRAN GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Mendengar dan Membaca Menulis Bertutur B 4 4 3 .

AJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA KADAZAN DUSUN NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA KADAZAN DUSUN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA KADAZAN DUSUN NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Mokinongou Om Mambasa Monuat Moboros .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA IBAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA IBAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA IBAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL Mending Enggau Macha Nulis Bejaku .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL NAMA GURU MATA PELAJARAN : JANTINA NO.

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

MBELAJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL ககககககக கககககக ககககக கககககக கக கக .

MBELAJARAN MURID

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

MBELAJARAN MURID

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
TAHUN PERSEKOLAHAN 2017
NAMA SEKOLAH SKCP
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA CINA
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID
BERANAK/ DOKUMEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA CINA NAMA GURU MATA PELAJARAN : 16 17 18 19 20 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SKCP KELAS 0 MATA PELAJARAN BAHASA CINA NAMA GURU MATA PELAJARAN : Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID * Murid menguasai Band Tertinggi GRED KEMAHIRAN PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL 听说 阅读 书写 .

AJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .

AJARAN MURID Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 .