‘QURANIC HOME BASED’ & ‘HOME TUITION’

RUMUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P & P)
& KEHADIRAN
BAGI BULAN _______________
2016

* Setiap akhir bulan, sila serahkan kepada ibubapa pelajar & pengurus kawasan.
NAMA 1) 1)
NO. HP
PENJAGA 2) 2)
1) THN
2) THN
NAMA SUBJEK /
3) THN
PELAJAR TAHAP
4) THN
5) THN
ALAMAT
RUMAH

NAMA TUTOR NO. HP

TARIKH CATATAN / T/T T/T
RUMUSAN P & P
/ MASA PENILAIAN PELAJAR PELAJAR TUTOR
Subjek / Halaman -
Topik / Sub topik -

Subjek / Halaman -
Topik / Sub topik -

Subjek / Halaman -
Topik / Sub topik -

Subjek / Halaman -
Topik / Sub topik -

‘ Berjaya dan Bermanfaat '

TARIKH CATATAN / T/T T/T RUMUSAN P & P / MASA PENILAIAN PELAJAR PELAJAR TUTOR Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - Subjek / Halaman - Topik / Sub topik - ‘ Berjaya dan Bermanfaat ' .