FAIL MEJA ADMIN VLE FROG

1. OBJEKTIF ADMIN VLE FROG

1.1 Mempertingkatkan kemahiran ICT di kalangan warga sekolah
1.2 Membantu melonjakkan transformasi pendidikan negara
1.3 Mempertingkatkan kualiti dan penguasaan pembelajaran di kalangan guru,
murid dan staf sokongan.
1.4 Membantu guru menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih efisyen dan
menyeronokkan

2. SENARAI TUGAS ADMIN VLE FROG

2.1 Menerima dan mengesahkan Zoom dan Dongle YES 4G .
2.2 Memaklumkan Kepada Pengetua / Guru Besar tentang VLE Frog
2.3 Memberi kursus dan pendedahan kepada guru
2.4 Memberi kursus dan pendedahan kepada murid
2.5 Membentuk organisasi Frog VLE sekolah (guru)
2.6 Membentuk Kumpulan murid (student Frog Champion)
2.7 Mengedarkan user ID dan Password Guru, Murid & ibu bapa setiap tahun.
2.8 Mengemaskini Dashboard Sekolah dengan bahan terkini
2.9 Pelaporan graf analitik penggunaan VLE Frog kepada Pentadbir setiap bulan
2.10 Menyediakan Kalendar Tempahan (booking calendar)
2.11 Membuat aduan kepada Helpdesk jika menghadapi masalah sistem VLE Frog
dan capaian 1Bestarinet
2.12 Perkongsian dokumen dan site rujukan melalui laman sosial Telegram dan
Whatsapp di kalangan guru
2.13 Menyemak dan mengemaskini data ID Yes murid dan guru
2.14 Mewujudkan portal guru bagi memudahkan murid akses bahan pembelajaran
lebih mudah

2.15 Mempromosi dan menggalakkan penggunaan VLE Frog dalam kalangan
warga sekolah.

MHAFIZUL2017 1

3. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
JAWATAN : ADMIN VLE FROG

Tugas Pegawai6
Tugas Pegawai Atasan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Pegawai Lain Yang
Yang Ada Hubungan Diberi Ada Hubungan Serta
Jenis Hubungan

1. Pengetua – 1.1 Menyedia dan merangka Arahan 1.1 Ketua Bidang Tek &
mengeluarkan arahan. Pelan Perancangan Strategik Pengetua Vokasional
2. Penolong Kanan I – 1.2 Menganggar belanjawan Arahan 1.2 Guru Media
memastikan arahan setiap program Pemugaran Pengetua 1.3 Admin 2 – sesi
dijalankan. VLE Frog petang
1.3 Merangka, melaksana dan Arahan 1.4 Setiausaha VLE
tindakan susulan bagi Pengetua Frog
program untuk murid 1.5 Jurulatih VLE Frog
1.4 Merangka, melaksana dan Arahan 1.6 Ketua Bidang/ Ketua
tindakan susulan bagi Pengetua Panitia
program untuk guru dan staf 1.7 Guru Mata Pelajaran
1.5 Merangka, melaksana dan Arahan 1.8 Staf sokongan
tindakan susulan bagi Pengetua
program untuk pentadbir
1.6 Merangka dan melaksana dan Arahan
tindakan susulan bagi Pengetua
program promosi VLE Frog
1.7 Merancang program untuk Arahan
ibubapa login VLE Frog Pengetua
1.8 Mewujudkan kumpulan Arahan
sokongan di kalangan guru Pengetua
dan murid yang kompeten
ICT

MHAFIZUL2017 2

4. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA ADMIN VLE FROG

4.1 PROSES KERJA MENERIMA DAN MENGURUSKAN ZOOM DAN
DONGLE YES 4G

JAWATAN PROSES KERJA

Menandatangani borang penerimaan Zoom dan Dongle
dengan merujuk dokumen yang berkaitan

Menempatkan Zoom di lokasi yang sesuai

Merekod penerimaan Dongle Yes 4G
Admin1 VLE Frog

Membuat agihan dongle kepada guru untuk kegunaan
mengedit VLE Frog dan merekod butiran peminjaman
Dongle

Memeriksa untuk memastikan Zoom memberikan capaian
internet yang memuaskan dan dongle Yes 4G boleh
digunakan (ada lampu)

MHAFIZUL2017 3

CARTA ALIRAN Mula Menerima peralatan dan tandatangan borang Penempatan Zoom / Simpan Dongle Yes 4G Agihan Dongle kepada guruGguru yang mahir ICT Memeriksa Zoom untuk capaian 1Bestarinet Tidak Telefon Semak ujian speedtest.my MHAFIZUL2017 4 .net Helpdesk @ emel Ya Capaian 1Bestarinet memuaskan Semakan selesai Telefon Helpdesk : 018-7998 787 Emel Helpdesk : moesupport@ytlcomms.

4.2 MEMAKLUMKAN KEPADA PENGETUA / GURU BESAR TENTANG VLE FROG JAWATAN PROSES KERJA Hantar laporan kursus VLE Frog yang telah dihadiri Memaklumkan objektif VLE Frog sebagai alat pembelajaran alaf baru Admin1 VLE Frog Menyerahkan kit VLE Frog (buku manual. CD video tutorial. Memohon kebenaran mengadakan kursus VLE Frog guru dan murid Membuat promosi VLE Frog di tapak perhimpunan MHAFIZUL2017 5 . kit edaran.

CARTA ALIRAN Mula Hantar laporan kursus Maklumkan VLE Frog sebagai alat pembelajaran alaf baru Serahkan kit VLE Frog Memohon mengadakan kursus VLE Frog bagi guru dan murid Pengetua sahkan Notis Kursus MHAFIZUL2017 6 .

3 MEMBERI KURSUS ASAS DAN PENDEDAHAN VLE FROG KEPADA GURU. 4. File Drop dan Wall Guru login dan menyediakan site pembelajaran menggunakan widget yang sesuai Aktiviti bengkel dalam kumpulan Tamat MHAFIZUL2017 7 . JAWATAN PROSES KERJA Tampal notis kursus Maklumkan kursus kepada guru-guru secara lisan Kursus dijalankan maksima 20 guru (internet perlahan) Rekod kehadiran guru dan edaran ID Yes dan Password Tayangan video Frogasia Admin1 VLE Frog Pengenalan kepada paparan asas VLE Frog Pengenalan kepada widget Text. Media.

Media. CARTA ALIRAN Mula Tampal notis kursus Kursus dijalankan maksima 20 guru (internet perlahan) Rekod kehadiran guru dan edaran ID Yes dan Password Tayangan video Frogasia Pengenalan kepada paparan asas VLE Frog Pengenalan kepada widget Text. File Drop dan Wall Guru login dan menyediakan site pembelajaran menggunakan widget yang sesuai Aktiviti bengkel dalam kumpulan MHAFIZUL2017 8 .

edit Dashboard murid MHAFIZUL2017 9 . Pengenalan kepada paparan asas VLE Frog Admin1 VLE Frog Pengenalan kepada widget asas – Media. File Drop Penggunaan Quick Launch untuk tambah Buku Teks Bengkel berkumpulan . Text. 4.4 MEMBERI KURSUS ASAS DAN PENDEDAHAN VLE FROG KEPADA MURID JAWATAN PROSES KERJA Rekod kehadiran murid Kursus asas login VLE Frog melalui .

edit tema Dahsboard dan masukkan widget yang bersesuaian MHAFIZUL 2017 10 . CARTA ALIRAN Mula Merekod kehadiran murid Kursus asas login VLE Frog Pengenalan kepada paparan asas VLE Frog Pengenalan kepada widget asas – Media. File Drop Penggunaan Quick Launch untuk tambah Buku Teks Bengkel berkumpulan . Text.

5 MEMBENTUK JAWATANKUASA ORGANISASI FROG VLE SEKOLAH (GURU) JAWATAN PROSES KERJA Serahan senarai nama calon guru kepada Pengetua Pemilihan nama Jurulatih dalam mesyuarat Pengurusan Pemilihan senarai guru (7 orang) sebagai mentee bagi setiap Jurulatih Admin1 VLE Frog Sijil Watikah perlantikan Jurulatih Jurulatih beri bimbingan kepada guru(mentee) sebanyak 8 kali dalam setahun Mentee buat tempahan melalui laman Kalendar Tempahan untuk sesi pembelajaran VLE Frog Penyerahan sijil Jurulatih proaktif – bagi kalangan Jurulatih yang mahir 11 .4.

CARTA ALIRAN Mula Serahan senarai nama calon guru kepada Pengetua Pemilihan nama Jurulatih dalam mesyuarat Pengurusan Pemilihan senarai guru (7 orang) sebagai mentee bagi setiap Jurulatih Sijil Watikah perlantikan Jurulatih Jurulatih beri bimbingan kepada guru(mentee) sebanyak 8 kali dalam setahun Mentee buat tempahan melalui laman Kalendar Tempahan untuk sesi pembelajaran VLE Frog Penyerahan sijil Jurulatih proaktif – bagi kalangan Jurulatih yang mahir 12 .

cara login dan edit site kelas Sijil Watikah perlantikan Student Frog Champion Admin1 VLE Frog Pelaksanaan kelas Abad 21 – satu kelas setiap minggu Student Frog Champion bantu dan bimbing rakan sekelas Student Frog Champion bantu dan bimbing guru yang kurang mahir menggunakan VLE Frog 13 .6 MEMBENTUK KUMPULAN MURID (Student Frog Champion) JAWATAN PROSES KERJA Memilih senarai murid champion – 2 orang mewakili setiap kelas Kursus asas VLE Frog dengan chromebook .4.

CARTA ALIRAN Mula Memilih senarai murid champion – 2 orang mewakili setiap kelas Kursus asas VLE Frog dengan chromebook .cara login dan edit site kelas Sijil Watikah perlantikan Student Frog Champion Pelaksanaan kelas Abad 21 – satu kelas setiap minggu Student Frog Champion bantu dan bimbing rakan sekelas Student Frog Champion bantu dan bimbing guru yang kurang mahir menggunakan VLE Frog 14 .

tg4.dari apdm.7 PROSES KERJA EDARAN ID YES GURU. tg5. ID Yes dan password bapa.my Cetak senarai nama. ibu dan bapa Eksport data murid tg1. tg2.moesupport@ytlcomms. tg3.moe. MURID SERTA IBU & BAPA JAWATAN PROSES KERJA Eksport data VLE Frog murid.my (ID:AEA6061. ID Yes ibu Edar kepada setiap kelas melalui Ketua Kelas 15 . password:sekolah) Gabung data VLE Frog dan data murid dan merge mengikut kelas menggunakan fungsi VLOOKUP dalam MS Excel Admin1 VLE Frog Semak murid yang tiada ID Yes dan Password dan kumpul senarai Hantar aduan untuk transfer in murid tiada ID Yes dan password ke Helpdesk .gov.4. ID Yes dan password murid.

my Cetak senarai nama. ID Yes ibu Guru login dan menyediakan site pembelajaran menggunakan widget yang sesuai Edar kepada setiap kelas melalui Ketua Kelas Tamat 16 .gov. ibu dan bapa Eksport data murid tg1. ID Yes dan password murid. ID Yes dan password bapa.moe. tg5 dari apdm. tg2. tg4. password:sekolah) Gabung data VLE Frog dan data murid dan merge mengikut kelas menggunakan fungsi VLOOKUP dalam MS Excel Semak murid yang tiada ID Yes dan Password dan kumpul senarai Hantar aduan untuk transfer in murid tiada ID Yes dan password ke Helpdesk - moesupport@ytlcomms.my (ID:AEA6061. tg3.CARTA ALIRAN Mula Eksport data VLE Frog murid.

HEM. Kaunseling. Kurikulum.4.8 MENGEMASKINI DASHBOARD SEKOLAH DENGAN BAHAN TERKINI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan tab Utama. guru-guru dan ibubapa 17 . Portal Guru. Kokurikulum. Tingkatan 6 dan unit-unit utama yang berkaitan Mengemaskini site link bahan site yang telah dibina oleh guru-guru unit berkenaan Membuat promosi dan laporan VLE Frog dalam tab VLE Frog Admin1 VLE Frog Mengemaskini tab Utama dengan bahan terkini berdasarkan isu semasa Menambah baik bahan rujukan Buku Teks dan soalan latihan peperiksaan Menyediakan external link kepada web yang berkaitan untuk kegunaan murid.

CARTA ALIRAN Mula Menyediakan tab Utama. Kokurikulum. Portal Guru. HEM. . Kaunseling.dan unit-unit utama yang berkaitan Mengemaskini site link bahan site yang telah dibina oleh guru-guru unit berkenaan Membuat promosi dan laporan VLE Frog dalam tab VLE Frog Mengemaskini tab Utama dengan bahan terkini berdasarkan isu semasa Menambah baik bahan rujukan Buku Teks dan soalan latihan peperiksaan Menyediakan external link kepada web yang berkaitan untuk kegunaan murid. Kurikulum. guru-guru dan ibubapa 18 .

Klik OK Printscreen graf analitik berkaitan dan masukkan dalam fail pelaporan Menaip laporan dan rumusan bulanan Mencetak laporan > Hantar untuk disemak 19 .aea6061@yes.4.9 PELAPORAN GRAF ANALITIK PENGGUNAAN VLE FROG KEPADA PENTADBIR SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Login akaun admin VLE Frog ID:vleadmin.my Password:adminsmkmatang Klik Quick Launch >Klik ikon Analytics >Klik Users Pilih student users atau staff users Admin1 VLE Frog Pilih Choose dates Taip tarikh mula dan tarikh akhir bulan berkenaan.

my Password:adminsmkmatang Klik Quick Launch> Klik ikon Analytics >Klik Users Pilih student users atau staff users Pilih Choose dates Taip tarikh mula dan tarikh akhir bulan berkenaan.CARTA ALIRAN Mula Login akaun admin VLE Frog ID:vleadmin.aea6061@yes. Klik OK Printscreen graf analitik berkaitan dan masukkan dalam fail pelaporan Menaip laporan dan rumusan bulanan Mencetak laporan > Hantar untuk disemak 20 .

10 MENYEDIAKAN KALENDAR TEMPAHAN (BOOKING CALENDAR) JAWATAN PROSES KERJA Login akaun admin VLE Frog Klik Quick Launch >Booking Calendar Menyediakan booking items berdasarkan nama Bilik Khas Membina site Kalendar Tempahan dan share>can contribute kepada group teacher SMKM sahaja Admin1 VLE Frog Membuat site link kepada Kalendar Tempahan pada tab Utama dalam Dashboard Membuat promosi tempahan Makmal Komputer A. Makmal Komputer B dan Makmal Chromebook dalam media sosial Guru membuat tempahan Bilik Khas atau Makmal Komputer Guru mengajar murid menggunakan VLE Frog 21 .4.

CARTA ALIRAN Mula Login akaun admin VLE Frog Klik Quick Launch >Booking Calendar Menyediakan booking items berdasarkan nama Bilik Khas Membina site Kalendar Tempahan dan share>can contribute kepada group teacher SMKM sahaja Membuat site link kepada Kalendar Tempahan pada tab Utama dalam Dashboard Membuat promosi tempahan Makmal Komputer A. Makmal Komputer B dan Makmal Chromebook dalam media sosial Guru membuat tempahan Bilik Khas atau Makmal Komputer Guru mengajar murid menggunakan VLE Frog Tamat 22 .

my Sertakan nama admin. no telefon.my Sertakan nama admin. no telefon. nama dan nombor kad pengenalan murid Ulang proses jika masih lagi terdapat murid bermasalah login VLE Frog 23 . gambar berkaitan Jika masalah berulang. kod sekolah. nama sekolah. emel semula aduan ke Helpdesk Admin1 VLE Frog Murid tidak boleh login kerana baru pindah masuk atau data dalam ALUMNI Emel aduan transfer in murid ke Helpdesk moesupport@ytlcomms.4.11 MEMBUAT ADUAN KEPADA HELPDESK JIKA MENGHADAPI MASALAH SISTEM VLE FROG DAN CAPAIAN 1BESTARINET JAWATAN PROSES KERJA Masalah . nyalaan LED kurang daripada 2 bar Emel aduan ke Helpdesk moesupport@ytlcomms.Capaian internet perlahan. kod sekolah.

kod sekolah. no telefon. Capaian internet semakin baik. kod sekolah. nama sekolah. nama dan nombor kad pengenalan murid Murid tidak boleh login Semak data sama ada murid baru pindah masuk Murid boleh login Tamat 24 . CARTA ALIRAN Mula Masalah . Murid tidak boleh login kerana baru pindah masuk atau data dalam ALUMNI Emel aduan transfer in murid ke Helpdesk moesupport@ytlcomms.my Sertakan nama admin. gambar berkaitan Ya Masalah capaian internet perlahan berulang Tidak Masalah selesai. no telefon.my Sertakan nama admin. nyalaan LED kurang daripada 2 bar Emel aduan ke Helpdesk moesupport@ytlcomms.Capaian internet perlahan.

dan share gambar kepada rakan guru bagi subjek yang sama untuk Duplikasi. Guru edit nama site. Facebook atau Telegram Guru membina site mata pelajaran sendiri.12 PERKONGSIAN DOKUMEN DAN SITE RUJUKAN MELALUI LAMAN SOSIAL TELEGRAM DAN WHATSAPP DALAM KALANGAN GURU JAWATAN PROSES KERJA Memohon sebagai ahli dalam kumpulan whatsapp atau telegram atau facebook sekolah Bina site dan dan share. can contribute dengan Group teacher SMKM Upload fail-fail rujukan atau borang untuk kegunaan guru-guru dalam widget File Drop Printscreen gambar site dan upload ke dalam media Admin1 VLE Frog sosial iaitu sama ada Whatsapp. share Public in School dan pilih can contribute 25 . pilih can contribute Printscreen gambar site. share Public in School.4.

share Public in School.CARTA ALIRAN Mula Memohon sebagai ahli dalam kumpulan whatsapp atau telegram atau facebook sekolah Bina site dan dan share. Facebook atau Telegram Guru membina site mata pelajaran sendiri. can contribute dengan Group teacher SMKM Upload fail-fail rujukan atau borang untuk kegunaan guru-guru dalam widget File Drop Printscreen gambar site dan upload ke dalam media sosial iaitu sama ada Whatsapp. share Public in School dan pilih can contribute 26 . dan share gambar kepada rakan guru bagi subjek yang sama untuk Duplikasi. Guru edit nama site. pilih can contribute Printscreen gambar site.

.13 MENYEMAK DAN MENGEMASKINI DATA ID YES MURID DAN GURU JAWATAN PROSES KERJA Eksport data VLE Frog murid dan guru melalui akaun admin VLE Frog Eksport data Pend Khas. T5. T3. T2. T5. T1.4. tambah lajur ID Yes dan Pasword Murid. . Bapa dan Admin1 VLE Frog Ibu dengan fungsi vlookup Semak murid tiada ID Yes > Hantar emel aduan ke Helpdesk Kemaskini data ID Yes dan password Cetak semula lampiran data ikut kelas jika diperlukan 27 . Gabung kesemua fail kedalam satu fail MS Excel Pada sheet Pend Khas. . T4. . T2. T4. T1. T3.. .

T2. tambah lajur ID Yes dan Pasword Murid. T4. T2.CARTA ALIRAN Mula Eksport data VLE Frog murid dan guru melalui akaun admin VLE Frog Eksport data Pend Khas. Cetak semula lampiran data ikut kelas jika diperlukan Tamat 28 . T5 . T3. T4. Bapa dan Ibu dengan fungsi vlookup Semak murid tiada ID Yes > Hantar emel aduan ke Helpdesk Kemaskini data ID Yes dan password pada laman . Gabung kesemua fail kedalam satu fail MS Excel Pada sheet Pend Khas. T1. T1. T5. T3.

4.14 MEWUJUDKAN PORTAL GURU BAGI MEMUDAHKAN MURID AKSES BAHAN PEMBELAJARAN LEBIH MUDAH JAWATAN PROSES KERJA Menyedia senarai guru dan jawatan Eksport data ID Yes dan Password dengan akaun admin Menyediakan contoh site sebagai sumber rujukan Menyemak senarai guru. adakah semua guru sudah disediakan Portal Guru Ulang sehingga selesai 29 . jika tiada email ke helpdesk untuk pindah masuk Login akaun VLE Frog guru Admin1 VLE Frog Menyalin site contoh. login akaun admin VLE Frog Edit Dashboard dan seret masuk widget site link kepada Site Guru berkenaan pada tab Portal Guru Semak. edit dan share Public In School Buka paparan Incognito Windows.

edit dan share Public In School Buka paparan Incognito Windows. CARTA ALIRAN Mula Menyedia senarai guru dan jawatan Eksport data ID Yes dan Password dengan akaun admin Menyediakan contoh site sebagai sumber rujukan Emel ke Helpdesk Tiada Menyemak senarai guru. login akaun admin VLE Frog Ulang hingga selesai Edit Dashboard dan seret masuk widget site link kepada Site Guru berkenaan pada tab Portal Guru Belum Semak. adakah semua guru sudah disediakan Portal Guru Ya Tamat Smkm 2017 30 . jika tiada email ke helpdesk untuk pindah masuk Ada Login akaun VLE Frog guru Menyalin site contoh.

15 MEMPROMOSI DAN MENGGALAKKAN PENGGUNAAN VLE FROG DALAM KALANGAN WARGA SEKOLAH. JAWATAN PROSES KERJA Membuat perancangan strategic Agihan tugas promosi kepada Jurulatih yang dilantik Promosi VLE Frog pada banting yang digantung pada sebelah tepi jalan laluan di dalam sekolah Admin1 VLE Frog Promosi VLE Frog di tapak perhimpunan 6 kali setahun Promosi VLE Frog dalam laman web dengan menyediakan sistem Carian ID Yes secara atas talian Menyediakan bahan permainan interaktif dalam dashboard VLE Frog Menyediakan Sijil Murid Proaktif dan Guru Proaktif 31 .4.

CARTA ALIRAN Mula Membuat perancangan strategik Agihan tugas promosi kepada Jurulatih yang dilantik Promosi VLE Frog pada banting yang digantung pada sebelah tepi jalan laluan di dalam sekolah Promosi VLE Frog di tapak perhimpunan 6 kali setahun Promosi VLE Frog dalam laman dengan menyediakan sistem Carian ID Yes secara atas talian Menyediakan bahan permainan interaktif dalam dashboard VLE Frog Menyediakan Sijil Murid Proaktif dan Guru Proaktif 32 .

JALAN MATANG. 34750 MATANG. PERAK DARUL RIDZUAN 33 .MOHAMMAD HAFIZUL BIN HARON SMK MATANG.

Related Interests