“Ang Kailangan Niyong Malaman sa Akin”

Ni: Amiel L. Melendez

Ako ay si Amiel L. Melendz, pinanganak noong Agosto 2, 1999 sa
Malaybalay City Bukidnon. An gaming pamilya ay nakatira sa Barangay 1
Zone 7, ang pamilya naming ay binobou ng aking nanay at tatay, at
mayroon akong 2 panganay at tapos na sa pag-aaral, pero ang pinaka
matatandang panganay naming ay nag-aaral pa ng abogasya at sa
kasalukuyan ay nag-tatake nan g bar exam. Ako ang bunso sa aming
pamilya at palagi akong tumulong sa gawaing bahay, pero ako din ang lagin
inuutusan ng aking mga panganay sa kanilang trabaho sa bahay. Ako ay
isang tubong lumad ng Bukidnon at ipinagmamalaki ko ang pagiging
lumad.

Ang minsan ginagawa ko sa libreng oras ko ay nag lalaro ng computer
at minsang nakikinig sa musika na ang genre ay EDM (electro dance music).
At minsan naman ay lumalabas ako para mag libang, nag lalaro ako ng
basketball kasama ang aking pinsan at minsan naman ay nagbibisekleta
ako kasama ang aking nakakatatangdang pinsan. Ang gusto ko sa paglaki
ko ay magiging isang Aboga o maging isang Veterinarian, pero sa ngayon ay
nag-aaral pa ako sa BukSu na nasa STEM strand.

Ang aking pangarap ay matapos ng pag-aaral at magkaroon ng sarilin
hatchback na sasakyan at sariling bahay namay malakas at mabilis na
internet connection at saka computer na may high end component na parts.
At sa aking perspectibo ay matatawag koi to na perofecto na buhay dahil
nakamit nakin ang aking gusto at pangarap ko noong ako ay bata pa
lamang.

Related Interests