JADWAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) SD/MI

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

N Hari, Kelas I - Kelas IV dan Keterang
Pukul Mata Pelajaran Mata Pelajaran
o Tanggal III V an

07.30 –
PAdBP PAdBP
Senin, 09.00
1
29 Mei 2017 09.30 –
Bahasa Sunda Bahasa Sunda
11.00

07.30 –
PPKn, B. Indonesia PPKn, B. Indonesia, IPA, PJOK
Selasa, 09.00
2 Tema 5 Tema 6
30 Mei 2017 09.30 –
Matematika, SBdP, PJOK Matematika, SBdP, IPS
11.00

07.30 –
PPKn, B. Indonesia PPKn, B. Indonesia, IPA, PJOK
Rabu, 09.00
3 Tema 6 Tema 7
31 Mei 2017 09.30 –
Matematika, SBdP, PJOK Matematika, SBdP, IPS
11.00

07.30 –
PPKn, B. Indonesia PPKn, B. Indonesia, IPA, PJOK
Jumat, 09.00
4 Tema 7 Tema 8
2 Juni 2017 09.30 –
Matematika, SBdP, PJOK Matematika, SBdP, IPS
11.00

07.30 –
PPKn, B. Indonesia PPKn, B. Indonesia, IPA, PJOK
Sabtu, 09.00 Tema 8 Tema 9
5
3 Juni 2017 09.30 –
Matematika, SBdP, PJOK Matematika, SBdP, IPS
11.00

_______________________ NIP. 130480969 . Juni 2015 Kepala Sekolah. Subang .