LAPORAN PROGRAM PEMANTAUAN BUKU TEKS

Tarikh : 25/05/2017 (Semasa PDP)

Kelas yang terlibat : Semua kelas Ting. 5, Ting. 4, Ting 3 dan Ting 2A, 2C (20 kelas)

Senarai Bilangan Pelajar Yang Tidak Tulis Nama, Tidak Membalut Buku Mengikut Kelas

BIL KELAS (TING) BIL
1 2A 10
2 2C 11
3 3A 3
4 3B 7
5 3C 14
6 3D 9
7 3E 4
8 3F 14
9 4A1 2
10 4A2 4 Tindakan: Amaran Pertama diberi. Tindakan berjumpa dengan ibu bapa akan dibuat bagi
11 4A3 3 Amaran Kedua.
12 4A5 4
13 4S1 6
14 4S2 2
15 5A1 9 Disediakan oleh,
16 5A2 9
17 5A3 8
18 5A4 6
19 5A5 13 Ung Sheau Yien
20 5S1 1
21 5S2 7 (UNG SHEAU YIEN)
JUMLAH 146
GURU SPBT

Related Interests