Nama murid : ___________________________________________

Kelas : ___________________________________________

UJIAN PENILAIAN PENGGAL 1 (MAC) TAHUN 2017
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KANOWIT

BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 011
TAHUN 4
MAC
1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

Bahagian A

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini.

3. Tiap-tiap Soalan dalam bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B, C
dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

0

A Awak B Beliau C Dia D Saudara 2 Sultan Muzaffar sangat disayangi oleh rakyat jelata kerana ____________ berjiwa rakyat. A baginda B hamba C patik D beta 1 . Pemahaman BAHAGIAN A [ 20 markah] Soalan I hingga 16 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 Cikgu Badrul bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai Petani. ____________ sudah bertugas di sana selama 15 tahun.

3 Lutut Haikal terluka akibat ____________ semasa menunggang basikal. A terjatuh B tersentuh C terpelanting D terpijak 4 Abang sedang membaiki ____________ ayam di belakang rumah.Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah ini. A lusuh B kering C lembap D kontang 2 . A pondok B bilik C kandang D reban 5 Pakaian yang dijemur oleh Aminah pagi tadi sudah ___________.

A dari B oleh C dengan D daripada 3 . A berjauhan B berakhiran C berhampiran D bersebelahan 7 Mei Lan tidak pernah berputus asa _________ mengejar cita-citanya. A untuk B dengan C kepada D terhadap 8 Labu sayang yang diperbuat ____________ tanah liat busut itu sangat berkualiti dan tahan lama.6 Rumah Farid terletak _____________ dengan pantai.

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 9 Kawasan itu berbau busuk sekali kerana terdapat ___________ sampah yang tidak dipungut oleh kontraktor pembersihan sampah. A selonggok B sebentuk C sepasang D segelung 10 Kamil ___________ terjatuh ke dalam longkang itu kerana brek basikal lumbanya tidak berfungsi. A benar-benar B dekat-dekat C hampir-hampir D kadang-kadang 4 .

11 Bahagian __________ adik sering berasa pedih dan berair apabila terdedah kepada cahaya matahari. 13 Aktiviti ______________ kambing akan mendatangkan keuntungan yang lumayan jika diusahakan dengan bersungguh-sungguh. A cepat B suntuk C lampau D laju Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. A mengumpul B mengurung C menyimpan D menternak 5 . A anak mata B buah hati C darah daging D deria rasa 12 Para peserta pertandingan pantun itu cepat-cepat menyiapkan pantun mereka kerana masa semakin ________.

B Murid-murid memberikan taklimat kepada salah seorang pegawai bank. A Salah seorang pegawai bank memberikan taklimat kepada salah seorang murid. 6 . Soalan 16 Pilih ayat yang betul 16 A Cikgu Faridah adalah guru penasihat Kelab Alam Sekitar sekolah. 15 Salah seorang pegawai bank memberikan taklimat kepada murid-murid. B Penduduk kampung bekerjasama demi untuk membersihkan rumah- rumah mangsa banjir.Soalan 14 Pilih simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan ayat di bawah. C Murid yang cedera itu dibawa oleh Cikgu Rajen ke klinik. ibu Safikah akan pergi ________ di taman permainan itu. D Salah seorang murid-murid diberikan taklimat oleh pegawai bank. C Taklimat diberikan oleh salah seorang pegawai bank kepada murid-murid. A ada bakat B pilih kasih C ibu angkat D ambil angin Soalan 15 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. D Lawatan ke rumah kebajikan itu turut sertai murid-murid Tahun Empat Mawar. 14 Setiap petang.

17 Sikap suka membaca harus disemai sejak A di bangku sekolah. Bak kata pepatah. ibu bapa juga harus menyediakan bahan bacaan yang bermutu tinggi. tidak semua orang gemar membaca. pada hujung minggu bawalah anak-anak berkunjung ke perpustakaan. Kunjungan ke tempat-tempat ini memberikan pengalaman yang baik serta menyeronokkan. Ibu bapa perlu menunjukkan sikap gemar membaca kepada anak-anak. ibu bapa boleh membaca akhbar. Dalam hal ini. Ibu bapa hendaklah membeli bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pembacaan anak-anak. Buku-buku cerita yang menarik boleh dijadikan hadiah. Oleh hal yang demikian. Ibu bapa harus memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak agar mempunyai sikap gemar membaca. kedai buku atau pameran buku untuk memupuk minat . minat membaca harus disemai sejak kecil lagi. Pada masa lapang. majalah dan buku cerita bersama- sama dengan anak-anak mereka.membaca dalam kalangan mereka. 7 . C di pusat pengajian tinggi. melentur buluh biarlah dari rebungnya. sikap gemar membaca dapat dipupuk dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi. Amalan membaca dapat membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Hadiah yang sebegitu lebih baik daripada barang- barang mainan. Tabiat membaca boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Melalui pembacaan.Soalan 17 hingga Soalan 20 Baca petikan di bawah. menarik dan dapat menghiburkan mereka. D setelah dewasa. Namun begitu. Minda seseorang akan bercambah dengan ilmu apabila banyak membaca. B awal kanak-kanak. Ada sebahagian daripada kita beranggapan bahawa membaca hanya membuang masa. kita akan memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman. Lama-kelamaan tabiat baik ini akan menjadi ikutan anak-anak. Selain itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Oleh itu.

19 Pelbagai cara dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk sikap suka membaca dalam kalangan anak-anak. kecuali A meluangkan masa untuk membaca bersama dengan anak-anak. D Dapat dijadikan tabiat setelah menjadi ibu bapa. B mengenakan hukuman kepada anak yang tidak mahu membaca. D membawa anak-anak ke perpustakaan. kedai dan pameran buku.18 Apakah manfaat yang akan diperoleh dengan membaca? A Dapat membuang masa dengan sia-sia. C membelikan pelbagai bahan bacaan yang menarik dan bermanfaat. 20 Rangkai kata masa lapang dalam petikan bermaksud A saat sibuk B waktu bekerja C tempoh rehat D waktu senggang 8 . C Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. B Dapat membeli buku-buku yang menarik.

9 .