MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA

MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA

 Buku Catatan Pertama (BCP) – buku catatan asal yang merekodkan segala
urus niaga perniagaan.
 Semua urus niaga dicatat dalam BCP dahulu sebelum dipos ke dalam Lejar.
 BCP juga dikenali sebagai Buku Harian atau Buku Subsidiari.
 Kegunaan BCP ialah untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan
catatan urus niaga dalam perniagaan.
 Jenis-jenis Buku Catatan Pertama ialah:

Buku
Catatan
Pertama

Buku Tunai
Jurnal Buku Tunai
Runcit

Jurnal am Jurnal Khas

Jurnal Pulangan
Jurnal Belian
Belian

Jurnal Pulangan
Jurnal Jualan
Jualan

Jurnal Jurnal
Penerimaan Tunai PembayaranTunai

1

satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan amaun yang sama. Merekod urus niaga Dokumen sumber  Catatan pembukaan Memo  Belian dan jualan asset bukan semasa secara kredit Invois  Ambilan barang niaga dan aset (selain tunai/cek) Memo  Pemilik membawa masuk aset untuk menambah modal Memo (selain tunai dan bank)  Pelbagai perkara spt:  Bil diterima tetapi belum jelas  Diskaun diberi dibatalkan Memo  Pelarasan pada tarikh imbangan  Catatan penutup Memo  Catatan pelarasan Memo  Pembetulan kesilapan Memo  Realisasi Memo Format Jurnal Am: Jurnal Am JA1 Tarikh Butir Folio Debit Kredit (RM) (RM) 2017 Jan 1 Nama akaun didebitkan LAX XX Nama akaun dikreditkan LAX XX (keterangan urus niaga) XX XX Folio Rujukan halaman dalam lejar JA1 Rujukan halaman 1 dalam Jurnal Am  Untuk merekod urus niaga ke dalam jurnal am.  Sistem Catatan Bergu ialah merekod setiap urus niaga sekurang-kurangnya dalam dua(2) akaun yang berbeza.MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA JURNAL AM  Tujuan penyediaan Jurnal am – merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana Buku Catatan Pertama yang lain.  Catatan Bergu boleh diingati dengan formula “ABLEH” berikut: Dt Akaun Aset dan Belanja (AB) Kt Baki b/b Nilai berkurang ( .) Nilai bertambah ( + ) Baki h/b 2 . pelajar perlu mahir dalam Sistem Catatan Bergu.

MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA Dt Akaun Liabiliti. JURNAL KHAS  Tujuan penyediaan Jurnal Khas – untuk merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan.  Jenis-jenis Jurnal Khas :  Jurnal Belian  Jurnal Jualan  Jurnal Pulangan Belian  Jurnal Pulangan Jualan  Jurnal Penerimaan Tunai  Jurnal Pembayaran Tunai JURNAL BELIAN Merekod urus niaga Dokumen sumber  Digunakan untuk merekodkan BELIAN BARANG Invois Asal NIAGA dan perkhidmatan secara KREDIT  Menambahkan hutang pembeli Nota Debit Asal Format Jurnal Belian: Jurnal Belian JB1 Tarikh Butir Folio No. Dok Nombor invois atau nota debit JB1 Rujukan halaman 1 dalam Jurnal Belian  Cara merekod urus niaga dalam Jurnal belian boleh rujuk buku teks muka surat 108 . Ekuiti Pemilik dan Hasil (LEH) Kt Nilai berkurang ( . Jumlah Dokumen (RM) 2016 Mei 10 Kedai A LB1 123 100 Syarikat B LB2 876 200 31 Akaun Belian (Dt) 300 Folio Rujukan halaman dalam lejar belian No.110 3 .) Baki b/b Baki h/b Nilai bertambah ( + ) Dt Akaun Ambilan Kt Nilai bertambah ( + )  Cara merekod urus niaga dalam Jurnal Am boleh rujuk buku teks dari muka surat 100 – 104.

111 4 . Jumlah Dokumen (RM) 2016 Mei 12 Kedai A LB1 23 10 Syarikat B LB2 70 20 31 Akaun Pulangan Belian (Kt) 30 Folio Rujukan halaman dalam lejar belian No. kesilapan saiz atau jenama atau pemulangan bekas-bekas kosong seperti botol. tin dan tong kepada pembekal. Dok Nombor invois atau nota debit (mesti berturutan kerana dikeluarkan oleh perniagaan anda) JB1 Rujukan halaman 1 dalam Jurnal Jualan  Cara merekod urus niaga dalam Jurnal Jualan rujuk buku teks muka surat 110 .113 JURNAL JUALAN Merekod urus niaga Dokumen sumber  Untuk merekodkan JUALAN BARANG NIAGA Invois Salinan dan perkhidmatan secara KREDIT  Menambahkan hutang pelanggan Nota Debit Salinan Format Jurnal Jualan: Jurnal Jualan JJ1 Tarikh Butir Folio No. Format Jurnal Pulangan Belian: Jurnal Pulangan Belian JPB1 Tarikh Butir Folio No. Dok Nombor nota kredit JPB1 Rujukan halaman 1 dalam Jurnal Pulangan Belian  Cara merekod urus niaga dalam Jurnal Pulangan Belian rujuk buku teks muka surat 112 .MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA JURNAL PULANGAN BELIAN Merekod urus niaga Dokumen sumber  Pulangan barang niaga kepada pembekal  Antara sebab barang niaga dipulangkan ialah Nota Kredit Asal barang rosak. Jumlah Dokumen (RM) 2016 Mei 15 Kedai A LJ1 456 200 Syarikat C LJ2 457 300 31 Akaun Jualan (Kt) 500 Folio Rujukan halaman dalam lejar jualan No.

Dok Nombor nota kredit JPB1 Rujukan halaman 1 dalam Jurnal Pulangan Jualan  Cara merekod urus niaga dalam Jurnal Pulangan Jualan rujuk buku teks muka surat 113 – 114 Maklumat tambahan :  Sila rujuk buku teks muka surat 114 – 117 untuk PEREKODAN URUS NIAGA DALAM JURNAL DARIPADA PERNYATAAN URUS NIAGA 5 . tin dan tong oleh pembeli. Jumlah Dokumen (RM) 2016 Mei 18 Kedai A LB1 15 20 Syarikat B LB2 16 40 31 Akaun Pulangan Jualan (Dt) 60 Folio Rujukan halaman dalam lejar jualan No.MODUL 4 – BUKU CATATAN PERTAMA JURNAL PULANGAN JUALAN Merekod urus niaga Dokumen sumber  Pulangan barang niaga daripada pembeli  Antara sebab barang niaga dipulangkan ialah Nota Kredit Salinan barang rosak. Format Jurnal Pulangan Jualan: Jurnal Pulangan Jualan JPJ1 Tarikh Butir Folio No. kesilapan saiz atau jenama atau pemulangan bekas-bekas kosong seperti botol.

Related Interests