Kotapinang, 2017

Kepada Bapak Manager BOS
Di Tempat

Hal :
Permohonan membuka rekening sekolah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ridwan simbolon, S.Pd
Nip : 19770124 201001 1 007
Jabatan: kepala sekolah
Tempat tugas L SD negeri Podorukun, Desa Tanjung Mulia

Memohon kepada bapak Manager BOS kabupaten labuhanbatu selatan untuk mengeluarkan Surat sebagai
syarat pengurusan rekening sekolah yang saya pimpin.
Demikian surat permohonan ini saya perbuat, saya ucapkan terima kasih banyak.

Pemohon

Ridwan simbolon, S.Pd
NIP. 19770124 201001 1 007