Một vài sự thật đơn giản về quá tốc độ

Bạn lái xe càng nhanh thì dừng xe lại càng lâu. Hãy xem xét tình huống này để hiểu tốc độ
ảnh hưởng đến khoảng cách dừng của bạn như thế nào. Vào lúc một chiếc xe hơi đang di
chuyển ở tốc độ 50 km/giờ đã ngừng lại dưới phanh khẩn cấp thì một phanh xe từ 60
km/giờ sẽ vẫn di chuyển vào khoảng 40 km/giờ.

Quá tốc độ là nguyên nhân chính gây tai nạn ở Queensland. Mỗi cây số một giờ vượt quá
giới hạn không những ảnh hưởng đến việc liệu mà một vụ tai nạn xảy ra mà nó còn nghiêm
trọng như thế nào.

Nếu bạn bị bắt vì chạy quá tốc độ, bạn sẽ bị phạt tiền và trừ điểm tích lũy. Bạn có thể mất
bằng lái nếu chạy quá tốc độ. Tích lũy 12 hoặc nhiều điểm trong mười hai tháng và bạn sẽ
mất giấy phép của bạn. Bạn có thể mất tự do nếu chạy quá tốc độ. Giết chết người khi chạy
quá tốc độ và bạn có thể kết thúc ở trong tù.

Trong khi chi phí nhân lực cho việc chạy quá tốc độ là rất lớn thì chi phí cho cộng đồng cũng
cao. Quá tốc độ liên quan đến chi phí tai nạn ở cộng đồng Queensland hơn 120 triệu USD
cho chi phí bệnh viện và chăm sóc sức khỏe, mất năng suất tại nơi làm việc, và việc sử
dụng nguồn lực của cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp mỗi năm.

Lái xe trong các điều kiện là đều cần phải làm. Không phụ thuộc vào giới hạn tốc độ, bạn có
thể cần phải lái xe chậm hơn nhiều trong những điều kiện nhất định. Khoảng cách dừng của
bạn sẽ tăng lên khi đường ướt, lầy lội, trơn trượt, có bề mặt gồ ghề, hoặc nếu bạn chạy
xuống dốc, vì vậy luôn đảm bảo bạn lái xe trong các điều kiện. Các tài xế được khuyến cáo
rằng nên tăng gấp đôi khoảng cách dừng của họ trong điều kiện ẩm ướt và trơn trượt.

Related Interests