IKRAR SYAWALAN

KAMI YANG HADIR DALAM MAJELIS SYAWALAN INI,
BERIKRAR DENGAN SESUNGGUH HATI
UNTUK SALING MENGHALALKAN DOSA
DAN KESALAHAN SESAMA KAMI.
BAIK YANG TIMBUL DENGAN SENGAJA,
ATAU KARENA KEALPAAN KAMI,
SELAMA BERGAUL DALAM SATU TAHUN INI.
MENUJU KESUCIAN JIWA DAN KEDAMAIAN HATI.
SEMOGA ALLAH MENCURAHKAN RAHMAT, BAROKAH,
DAN RIZKI ATAS KAMI.