Pertumbuhan dan kematangan Biologi

1. Pertumbuhan dan kematangan biologi akan mempengaruhi prestasi anaerobic
seseorang.

a. Keupayaan kanak-kanak untuk melakukan aktiviti anaerobik lebih rendah berbanding
dengan orang dewasa.
b. Kerana organ, otot, tulang dan sendi mereka masih belum matang jika dibandingkan
dengan orang dewasa.
c. Kekuatan kanak-kanak lebih rendah berbanding dengan orang dewasa walaupun telah
mengambil kira saiz badan.

2. Pertumbuhan dan kematangan biologi akan mempengaruhi prestasi aerobik seseorang.

a. Kadar nadi maksimum kanak-kanak lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa dan
menurun mengikut peningkatan umur.
b. Keluaran jantung meningkat sejajar dengan peningkatan umur sehingga
mencapai tahap dewasa dan akan mendatar atau menurun jika tidak
mengekalkan tahap kecergasan fizikal.

Pertumbuhan dan kematangan Biologi

1. Pertumbuhan dan kematangan biologi akan mempengaruhi prestasi anaerobik
seseorang.

a. Keupayaan kanak-kanak untuk melakukan aktiviti anaerobik lebih rendah berbanding
dengan orang dewasa.
b. Kerana organ, otot, tulang dan sendi mereka masih belum matang jika dibandingkan
dengan orang dewasa.
c. Kekuatan kanak-kanak lebih rendah berbanding dengan orang dewasa walaupun telah
mengambil kira saiz badan.

2. Pertumbuhan dan kematangan biologi akan mempengaruhi prestasi aerobik seseorang.

a. Kadar nadi maksimum kanak-kanak lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa dan
menurun mengikut peningkatan umur.
b. Keluaran jantung meningkat sejajar dengan peningkatan umur sehingga
mencapai tahap dewasa dan akan mendatar atau menurun jika tidak
mengekalkan tahap kecergasan fizikal.

Related Interests