BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI

KEKAYAAN HASIL BUMI

Ekonomi Ekonomi
trasidional dagangan

Ekonomi sara Tanaman Perusahaan Perusahaan Hasil hutan
diri baharu getah perlobongan

Perkembangan ekonomi membawa perubahan

Penggunaan Kemajuan perkhidmatan Perkembangan
buruh luar kesihatan dan kemudahan sistem
asas yang lain persekolahan

Perkembangan sistem Kemunculan
pengangkutan bandar-bandar
baharu

Related Interests