BAB 8: KEBANGKITAN SEMAGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT

MARTABAT BANGSA

KEBANGKITAN SEMAGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT
MARTABAT BANGSA

Perkembangan negara Kesepakatan menjamin Peranan golongan
luar memberi inspirasi keutuhan perjuangan intelektual
perjuangan

 Revolusi China  Pertubuhan Melayu  Intektual Melayu lulusan
 Perjuangan Jose Rizal o Kesatuan Melayu Maktab Perguruan Sultan
 Penentangan Mahatma Singapura Idris
Gandhi o Persaudaraan Sahabat o Harun Aminurrashid
 Pemulihan Meiji dan Pena o Abdul Hadi Hassan
kejayaan Jepun kalahkan o Kesatuan Melayu  Intelektual berpendidikan
Russia Muda Inggeris
 Gerakan kebangsaan  Pertubuhan Cina dan India o Raja Chulan
Turki o Hsing Chong Hui o Dato’ Onn Jaafar
 Perjuangan Parti Nasional o Persatuan India Pusat o Eunos Abdullah
Indonesia Tanah Melayu

Gerakan Islah Perjuangan
mencetuskan nasionalisme melalui
kesedaran kebangsaan mata pena

 Kaum Muda  Akhbar Melayu
o Syeikh Muhammad Tahir o Warta Malaya
Jalaluddin  Cerpen
o Haji Abbas Muhammad Taha o Cerita Awang Putat
o Syed Syeikh al-Hadi  Puisi
o Al-Imam o Tenaga kaumku
 Kaum Tua  Novel
o Golongan ulama o Putera Gunung Tahan
o Pegawai agama  Akhbar Cina
o Berpegang kuat kepada adat o Nanyang Siang Pau
dan agama Islam  Akhbar Tamil
o Ulaga Nesan
Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan

Perkembangan yang berlaku di negara luar pada awal kurun ke-20, telah memberi inspirasi
kepada penduduk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan Barat.

Negara Peristiwa
Turki  Kehadiran pengaruh Barat telah mencetuskan Gerakan Pan-Islam.
 Gerakan tersebut telah mempengaruhi dan menyatukan umat islam
di negara-negara Timur Tengah, India dan Asia Tenggara.
Mesir  Penjajahan British terhadap Mesir pada tahun 1882 telah
mencetuskan Gerakan Islah yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin
al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh.
 Pengaruh gerakan tersebut disebarkan ke Tanah Melayu oleh pelajar
yang menuntut di Mesir stelah kembali ke tanah air.
Jepun  Kejayaan Jepun menewaskan Rusia dengan Perang Rusia-Jepun
pada tahun 1905 telah menyemarakkan semangat negara-negara lain
untuk menentang penjajahan Barat.
China  Pada tahun 1911, Dr. Sun Yat Sen yang memimpin Revolusi China
telah berjaya menumbangkan kerajaan Manchu dan menubuhkan
sebuah republik China.
Filipina  Jose Rizal telah memimpin rakyat Filipina menentang penjajahan
Sepanyol.
 Beliau menubuhkan Liga Filipina untuk memajukan orang Filipina
dan menuntut Sepanyol memberikan layanan yang adil kepada
rakyat.
India  Mahatma Gandhi telah memimpin rakyat untuk membebaskan India
daripada penjajahan British.
Indonesia  Perjuangan Parti Nasional Indonesia di bawah pimpinan Soekarno
untuk membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda turut
menyemarakkan semangat penduduk Tanah Melayu menentang
British.

Related Interests